Wesprzyj nas
Strona główna
Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy i aplikowalnych umiejętności z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin pokrewnych, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego. Konstrukcja programu realizuje powyższe cele na poziomie organizacji, działu i jednostki. Położenie nacisku na kwestie strategiczne i efektywnościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi dostarcza szerokiego spojrzenia na rolę kapitału ludzkiego w organizacji i daje możliwość uczestnictwa w planowaniu, realizacji i ekonomicznej ocenie strategii personalnej firmy. 

U nas nauczysz się: 

 • skutecznie  kierować  działem personalnym 

 • tworzyć  strategię personalną organizacji i programy jej realizacji   

 • efektywnie realizować  podstawowe elementy systemu ZZL 

 • dokonywać oceny ekonomicznej działań w zakresie ZZL  

 • owocnie współpracować z innymi działami 

 • umacniać znaczenie funkcji HR w organizacji  

 • rozumieć,  przewidywać  i wpływać na zachowani a pracowników 

 • rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy   

 

Atuty kierunku

1
Podejście

Kompleksowość podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi.

2
Kompetencje

Nabycie kompetencji wymaganych na stanowisku kierowniczym.

3
Biznes

Orientacja na praktykę i zaspokajanie potrzeb biznesu. 

4
Narzędzia HR

Zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami HR. 

5
Rozwiązywanie problemów

Twórcze rozwiązywanie problemów organizacyjnych.

Adresaci studiów

Osoby pełniące funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach  i organizacjach lub aspirujące do objęcia w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej takich funkcji, które chcą kontynuować swoją ścieżkę zawodową ze stanowisk specjalistów lub HR Business Partnerów w obszarach wymagających kompetencji menedżerskich. 

 

figury

Kierownik studiów

dr Piotr Pilch

Magister psychologii organizacji i pracy oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Warszawskiego. Starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Twórca i kierownik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju pracowników – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych i Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju.
Trener biznesu o 20-sto letnim stażu oraz szerokim i zróżnicowanym doświadczeniu. Autor kompleksowych programów szkoleniowych w obszarze kompetencji menedżerskich, jak i pojedynczych koncepcji szkoleń. Prowadzi szkolenia dla wiodących klientów z różnych typów branż.
Specjalizuje się w takich obszarach rozwoju pracowników jak kompetencje  menedżerskie, doskonalenie pracy zespołowej i zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadzi badania naukowe nad polityką organizacyjną i uwarunkowaniami sukcesu zawodowego w ramach których dokonuje adaptacji zagranicznych narzędzi badawczych do warunków polskich.

Co zyskujesz

Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie kierowniczym, a w szczególności: 

 • Poznanie zasad kształtowania strategii HR i prowadzenia polityki personalnej zgodnej z potrzebami organizacji, 

 • Wypracowanie schematu organizacji pracy działu personalnego, który zaspokaja oczekiwania biznesu 

 • Zdobycie umiejętności skonstruowania zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi 

 •  Zapoznanie się z metodami poprawy efektywności poszczególnych elementów systemu personalnego ze szczególnym uwzględnieniem przyciągnięcia, utrzymania i rozwoju pracowników 

 • Nabycie umiejętności stworzenia motywacyjnego systemu wynagradzania i proefektywnościowej kultury organizacyjnej 

 • Poznanie regulacji w zakresie prawa pracy i zasad ich stosowania, 

 • Zapoznanie z nowymi trendami w zakresie rozwiązań IT 

 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie wdrażania systemów HR do praktyki firmy w celu dokonywania zmian organizacyjnych 

Program

Przedmioty i liczba godzin

 • Zajęcia integracyjne - 4h 

Blok „Dział Personalny w organizacji” :

 • Strategia i polityka personalna, wyzwania wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy - 12h
 • HR jako Business Partner - 8h
 • Kierowanie zespołem personalnym - 8h
 • Efektywność w ZZL i controlling personalny - 12h
 • Prawo pracy - 20h

Blok „System personalny” 

 • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników - ujęcie systemowe - 12h
 • Zintegrowane zarządzanie wynikami pracy i system motywacji finansowej - 16h
 • Zintegrowane zarządzanie kompetencjami - 16h
 • Budowa zintegrowanych programów rozwojowych - 16h
 • Zwalnianie i outplacement - 12

Blok „Relacje Działu Personalnego”   

 • Psychologiczne podstawy ZZL – osobowość i motywacja pracowników - 8h
 • Badania satysfakcji i zaangażowania - 12h
 • Komunikacja, budowanie marki pracodawcy i kultura organizacyjna - 14h
 • Zarządzanie zmianą - 12h
 • Rozwiązania IT w obszarze personalnym - 6h

Blok „Praca dyplomowa” 

 • Seminarium i prezentacja projektu końcowego i egzamin końcowy 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 196 *  (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)     * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

 

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 6 realizowanych w formule on-line).

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty - 8.45 - 15.45 

niedziele - 8.45 - 15.45 

Terminy zjazdów na I semestr

wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Anna Bugalska

Od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Doktor ekonomii w zakresie zarządzania. 

Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach (TUiR Warta SA, TUnŻ WARTA, PZU SA, Kredyt Bank, KBC POLSKA). Związana z Centrum Ekspertyzy Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w IBD Business School w roli Dyrektora Projektów Rozwojowych. W 2002 roku zaliczona do grona 10 najlepszych dyrektorów personalnych w Polsce (Finalista konkursu Dyrektor Personalny Roku). Od 20 lat doradza osobom zarządzającym w międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach w najtrudniejszych sprawach dotyczących zarządzania ludźmi.

Jest aktywnym badaczem obszaru HR i autorem wielu artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych, studiów przypadków, referatów konferencyjnych i raportów nt. HR. Nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych HR-owo: w programach MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców. 

Konsultant/ Praktyk/Trener/ Mentor w projektach z zakresu zarządzania, zarządzania kapitałem ludzkim – zarządzania kompetencjami, oceny pracowniczej w tym oceny 360 stopni, rekrutacji i selekcji, prowadzenia wywiadu kompetencyjnego, realizacji Assessment i Development Center, audytu personalnego i audytu funkcji personalnej, rozwoju i szkoleń pracowników, zarządzania talentami, organizacji działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. badania kompetencji, udzielania feedbacku, sukcesji stanowiskowej i ścieżek karier. 

Certyfikowany użytkownik testu psychologicznego PAPI (personality and preference inventory) i baterii testów Hogana.

Coach / mentor przygotowana do samodzielnego prowadzenia coachingu – ukończyła Akademię Coachingu (Essentials, Equipped) wg metodyki Coach Wise, programu certyfikowanego przez International Coach Federation w Coaching Center oraz Practitioner Coach Diploma Nobel Manhattan Coaching (PCD)w IBD Business School. 

Łącznie brała udział w około 200 projektach długofalowych. 

Pracowała m.in. dla: Roche Polska, TEVA, UKSW, Uniqa, Wedel, Energia Obrót, Eurel Hermes, Główny Inspektor Transportu Drogowego, JTI, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Polska Spółka Gazownictwa, BGZ BNP, BNP Securities Services, BGK, KPRM, Onet, Polkomtel, Arcelor Mittal, BMM, LG Display Polska, PZU, GK PGE, PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa, Polskie Centrum Akredytacji, KGHM Polska Miedź, Volkswagen Group Polska, Grupa Maspex Wadowice, Groupon, Europejski Fundusz Leasingowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Lyreco Polska, Hiestand Polska, Zelmer, SMC, Zespół Warszawskich Żłobków.

dr Adrianna Filiks

Doświadczona konsultantka i trenerka, dyrektor personalny, coach, z ponad 20-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu ludźmi.

Ekspertka w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL takich, jak: opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii szkoleń i rozwoju, strategii zarządzania różnorodnością pokoleniową, programów mentoringu, zarządzania zmianą, zarządzania w oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywała zadania z obszaru: rekrutacji i selekcji, opracowywania i wdrażania procesów Onboardingowych (adaptacyjnych), systemów motywacyjnych, systemów szkoleń - analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, przygotowywanie do rozmów rocznych.

Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania personelem dla zarządów i kadry menedżerskiej (ponad 2400 godzin szkoleniowych zrealizowanych tylko w ciągu ostatnich 3 lat). Przykładowe tematy: pokolenia na rynku pracy i budowanie zespołów zróżnicowanych pokoleniowo, zarządzanie zmianą, zarządzanie szkoleniami, rekrutacja pracowników, onboarding, motywowanie pracowników, informacja zwrotna, coaching, kierowanie zespołem, systemy ocen, komunikacja wewnętrzna, proces odchodzenia pracowników.

Do jej klientów należą między innymi takie firmy jak Nagel Polska, AAM, Neuca, Taurus Ochrona, Animex, MOWI, Carrefour, Marwitt, FM Logistic, Tauron, Husar, Lumileds, BASF, Urząd Miasta w Gdańsku, Huuuge Games, KnowIT, IQor, Jeronimo Martins Dystrybucja, LG Energy Solutions, Konsalnet, PGNiG, PKO BP, PKN Orlen, PGE czy Mercor.

Kadrę menedżerską szkoli w ramach autorskiego projektu pt. „Akademia Lidera” z tematów: budowanie efektywnych zespołów (również zróżnicowanych wiekowo), zarządzanie sytuacyjne, motywacyjne delegowanie zadań, podnoszenie efektywności własnej i pracowników, procesy rekrutacji i selekcji, oraz wdrażania nowych pracowników, prowadzenie rozmów feedbackowych, oceniających i rozwojowych, prowadzenie rozmów zwalniających, skuteczne motywowanie czy efektywna komunikacja.

Bierze udział w projektach szkoleniowych przygotowujących kadrę menedżerską do trudnego okresu zmian, w tym zarządzania zespołem, komunikowania zmian, prowadzenia trudnych rozmów i motywowania pracowników w zmianie, coaching i mentoring menedżerski, między innymi w takich firmach jak Energa S.A., International Paper Kwidzyn, Zakładach Azotowych Puławy, Narodowe Centrum Kultury, Wojskowe Zakłady Lotnicze oraz Energa Operator.

dr Irmina Gocan

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym.

Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. 

Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem - uczy dobrych praktyk zarządzania i HR. 
Wcześniej pracowała jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner u wiodących polskich spółkach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych.  W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze,  angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.  
Zarządzała licznymi projektami, w newralgicznym okresie w jednym czasie zarządzała portfelem 80 projektów kierowanych do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników na kwotę ponad 20 mld PLN, część z tych projektów prowadzonych było zdalnie. Obecnie jest wiodącym konsultantem, gdzie osobiście lub przez konsultantów prowadzi projekty na rzecz różnych pracodawców, w oparciu o różne metodyki projektowe. 

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN. 
Jest też Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników" i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” oraz Współkierownik Studiów Podyplomowych,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”, ,,Zwinne Zarządzanie”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne we współpracy z firmą Kompetea oraz Trio. Łącznie przeprowadziła około 30.000 godzin szkoleniowych, ponad 2 razy więcej warsztatowych w ramach projektów. 

W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej m.in. AXA, ASTOR, BUDIMEX, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, ENEA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Narodowego Banku Polskiego, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy. 

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

mgr inż. Krzysztof Gugała

Ekspert w dziedzinie HR, ze specjalizacją w systemach wynagradzania i controllingu personalnym. 
Od 3 lat Dyrektor Działu „Talenty i Wynagrodzenia” w polskim oddziale jednej z największych międzynarodowych firm doradczych – Willis Towers Watson (w trakcie połączenia z AON).
W branży HRM pracuje od 30 lat, łącząc perspektywę doradcy, eksperta i menedżera. 
Posiada rozległe doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii personalnych i systemów wspierających zarządzanie kapitałem społecznym, w szczególności systemów wynagrodzeń.
Posiada doświadczenie z pracą z różnymi sektorami i typami organizacji, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 
Kierował projektami obejmującymi strategię HR, architekturę stanowisk, grading, projektowanie i wdrażanie polityk płacy zasadniczej i zmiennej oraz świadczeń, doświadczenie pracownika (EX) i zaangażowanie. M.in. kierował projektami realizowanymi dla PGNiG SA, , TVN, Wyborowa SA, Tramwaje Warszawskie i kilkadziesiąt innych.
Projektuje i realizuje unikalne na polskim rynku badania rynkowe w zakresie wynagrodzeń i talentów. 10 lat doświadczenia w kierowaniu radami nadzorczymi złożonych organizacji. 
Ostatnie zainteresowania: Przyszłość pracy, HR 4.0.
Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej, webinarów (m.in. HBR Polska, Personel, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, InforAkademia) oraz współautor książki „Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w organizacji”(Poltext).
Od 2010 prowadzi zajęcia z controllingu personalnego, benchmarkingu wynagrodzeń i systemów motywacyjnych na Akademii Leona Koźmińskiego i we Francuskim Instytucie Zarządzania.

mgr Anna Kasperowicz

Doświadczony trener, rekruter,  HR-owiec. Blisko 20-letnie doświadczenie w obszarze HR. Zwolenniczka systemowego podejścia do rozwoju pracowników. Aktualnie jako trenerka i konsultantka na zlecenie różnych branż i typów organizacji realizuje projekty szkoleniowe i doradcze m.in. w obszarze rekrutacji i diagnozy potencjału kadry specjalistycznej i menedżerskiej, rozwoju kompetencji interpersonalnych i menedżerskich, budowy modeli kompetencyjnych odzwierciedlających wartości firmowe, zintegrowanych systemów motywacyjnych, opisów stanowisk pracy, projektowania ścieżek karier.

Wcześniej doświadczenie wewnątrzorganizacyjne zdobywała pracując w firmach o różnych kulturach organizacyjnych m.in.: Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o. o, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz centrali Poczty Polskiej S.A.  Odpowiadała m.in. za kierowanie inicjatywą strategiczną związaną z budową efektywnego systemu motywacyjnego, implementację strategii biznesowej do strategii personalnej, mapowanie procesów, opisy stanowisk pracy, budowę modeli kompetencyjnych, tworzenie programów rozwojowych odpowiadających na indywidualne potrzeby jednostek biznesowych, projektowanie oraz wdrożenie oceny okresowej pracowników i zasad premiowania, projektowanie wskaźników controllingu personalnego diagnozujących efektywność polityki HR w organizacji, rekrutacje, programy employer brandingowe oraz wspieranie kadry menedżerskiej w komunikowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych. 

Autorka kompleksowych programów rozwojowych oraz narzędzi do oceny kompetencji. Współzałożycielka dwóch firm szkoleniowo-doradczych.
Od lat jest wykładowcą w formule praktycy-praktykom na studiach podyplomowych z obszaru HR w Akademii Leona Koźmińskiego oraz na studiach pierwszego stopnia na Uniwersytecie SWPS. Ponadto wspiera przyszłych inżynierów w Uczelni Techniczno-Handlowej  w Warszawie prowadząc autorskie warsztaty w zakresie rozwoju kompetencji interpersonalnych oraz przedsiębiorczości.

Poza środowiskiem akademickim i korporacyjnym aktualnie jako coach kariery oraz mentor w  Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w programie "My Digital LIFE" wspiera w odkrywaniu potencjału oraz orientacji zawodowej na polskim rynku pracy. Ponadto pełni rolę doradcy zawodowego w programach realizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wcześniej pełniła rolę konsultanta ds. Kompetencji podczas realizacji kilku Branżowych Bilansów Kapitału Ludzkiego PARP.

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Andragogiki na Uniwersytecie Warszawskim, Studiów MBA HR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Trenerów i Doradców Biznesu Laboratorium Psychoedukacji i FRDL, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego oraz innych.

mgr Karolina Lignar-Paczocha

Socjolożka, edukatorka i HRowiec (doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii). W pracy doradczej łączę praktykę, wiedzę teoretyczną i doświadczenia, które przez kilkanaście lat zbierałam w międzynarodowych organizacjach biznesowych (między innymi Accenture, EY, ING) i pozarządowych jako HR biznes partner, rekruterka i trenerka. 

Od 2004 roku projektuję i prowadzę programy rozwojowe oraz badania kultury organizacyjnej. Od lat współpracuję z Akademią Leona Koźmińskiego, byłam też adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuję się socjologią pracy i profesji oraz socjologią obyczajów.

dr Piotr Pilch

Magister psychologii organizacji i pracy oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Warszawskiego. Starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Twórca i kierownik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju pracowników – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych i Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju.
Trener biznesu o 20-sto letnim stażu oraz szerokim i zróżnicowanym doświadczeniu. Autor kompleksowych programów szkoleniowych w obszarze kompetencji menedżerskich, jak i pojedynczych koncepcji szkoleń. Prowadzi szkolenia dla wiodących klientów z różnych typów branż.
Specjalizuje się w takich obszarach rozwoju pracowników jak kompetencje  menedżerskie, doskonalenie pracy zespołowej i zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadzi badania naukowe nad polityką organizacyjną i uwarunkowaniami sukcesu zawodowego w ramach których dokonuje adaptacji zagranicznych narzędzi badawczych do warunków polskich.

Karina Popieluch

Senior HR Expert, Trener Biznesu, Wykładowca Akademicki, Coach ICC.
Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i ekspertyzy w obszarze lean management. 

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Koźmiński Business School oraz partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego "HR Business Partner" oraz patron merytoryczny cyklu "HR na szpilkach". Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji. Uznany prelegent konferencji branży HR. 

 

Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji na bazie systemowego zarządzania efektywnością, zarządzania zmianą, przywództwa i kapitału ludzkiego. 

 

W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.

dr Renata Trochimiuk

Wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka polonistyki oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich oraz badania naukowe w obszarze zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego oraz zarządzania różnorodnością, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ALK odpowiadała za koordynację projektu „Inwestycja w kadry I”, brała udział w przygotowaniu i realizacji studiów podyplomowych w ramach projektów: „Akademia Zarządzania”, „Profesjonalny Menedżer Przedsiębiorstwa Europejskiego”, „Inwestycja w kadry II”. Od 2000 r. współpracuje z IPiSS jako audytor w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru HR. Wśród ostatnich publikacji znajdują się: rozdział „Mobbing w organizacjach o różnej wielkości” w monografii „Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy”, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa: Poltext 2012 oraz rozdział „HRM in Poland: integrate to develop people, w monografii „Human Resource Management in Europe. Comparative analysis and contextual understanding”, red. Ch. Scholz, H. Bőhm, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York 2008

dr hab. Krzysztof Walczak

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.  

Specjalizuje się głównie w tematyce współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, wynagradzania i motywowania pracowników, a także. fuzji, przejęć i restrukturyzacji zatrudnienia.

Poza UW i ALK  prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersytecie SWPS. Prowadzi też szkolenia dla firm z zakresu szeroko rozumianego prawa zatrudnienia.

Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Monitor Prawa Pracy.  

Jest autorem i redaktorem wielu publikacji książkowych m.in. „Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców - przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy”, „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”.  

Jest kierownikiem Centrum Outsourcingu Procesowego na Wydziale Zarządzania UW, a tak członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia Uniwersytetu Łódzkiego.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

XXVI edycja  - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.* 

 

Przygotowanie i obrona projektu końcowego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zaliczenie wskazanych na początku studiów przedmiotów (zależnie od przedmiotu jest to test, studium przypadku lub praca pisemna). 

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Glapa

Opłaty

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4 450 zł każda) 8 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 005zł każda) 8 010zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 8 400 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.