Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online. Celem studiów jest zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy i aplikowalnych umiejętności z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin pokrewnych, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego. Konstrukcja programu realizuje powyższe cele na poziomie organizacji, działu i jednostki. Położenie nacisku na kwestie strategiczne i efektywnościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi dostarcza szerokiego spojrzenia na rolę kapitału ludzkiego w organizacji i daje możliwość uczestnictwa w planowaniu, realizacji i ekonomicznej ocenie strategii personalnej firmy. 

U nas nauczysz się: 

 • skutecznie  kierować  działem personalnym 

 • tworzyć  strategię personalną organizacji i programy jej realizacji   

 • efektywnie realizować  podstawowe elementy systemu ZZL 

 • dokonywać oceny ekonomicznej działań w zakresie ZZL  

 • owocnie współpracować z innymi działami 

 • umacniać znaczenie funkcji HR w organizacji  

 • rozumieć,  przewidywać  i wpływać na zachowani a pracowników 

 • rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy   

 

Atuty kierunku
1
Podejście

Kompleksowość podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi.

2
Kompetencje

Nabycie kompetencji wymaganych na stanowisku kierowniczym.

3
Biznes

Orientacja na praktykę i zaspokajanie potrzeb biznesu. 

4
Narzędzia HR

Zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami HR. 

5
Rozwiązywanie problemów

Twórcze rozwiązywanie problemów organizacyjnych.

Adresaci studiów

Osoby pełniące funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach  i organizacjach lub aspirujące do objęcia w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej takich funkcji, które chcą kontynuować swoją ścieżkę zawodową ze stanowisk specjalistów lub HR Business Partnerów w obszarach wymagających kompetencji menedżerskich. 

 

figury
Kierownik studiów
dr Piotr Pilch

Psycholog organizacji i pracy oraz socjolog profesji i organizacji łączący te obszary z dziedzinami zachowań organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi. Badacz problematyki sukcesu zawodowego i polityki organizacyjnej. Zdobył doświadczenie w zakresie adaptacji zagranicznych narzędzi badawczych z zakresu zachowań politycznych w organizacji.

Trener biznesu z wieloletnią praktyką w kształtowaniu kompetencji kierowniczych oraz umiejętności pracy zespołowej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.

W działalności naukowej najbardziej lubi konferencje.  

Co zyskujesz

Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie kierowniczym, a w szczególności: 

 • Poznanie zasad kształtowania strategii HR i prowadzenia polityki personalnej zgodnej z potrzebami organizacji, 

 • Wypracowanie schematu organizacji pracy działu personalnego, który zaspokaja oczekiwania biznesu 

 • Zdobycie umiejętności skonstruowania zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi 

 •  Zapoznanie się z metodami poprawy efektywności poszczególnych elementów systemu personalnego ze szczególnym uwzględnieniem przyciągnięcia, utrzymania i rozwoju pracowników 

 • Nabycie umiejętności stworzenia motywacyjnego systemu wynagradzania i proefektywnościowej kultury organizacyjnej 

 • Poznanie regulacji w zakresie prawa pracy i zasad ich stosowania, 

 • Zapoznanie z nowymi trendami w zakresie rozwiązań IT 

 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie wdrażania systemów HR do praktyki firmy w celu dokonywania zmian organizacyjnych 

Program
Przedmioty i liczba godzin
 • Zajęcia integracyjne - 4h 

Blok „Dział Personalny w organizacji” :

 • Strategia i polityka personalna, wyzwania wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy - 12h
 • HR jako Business Partner - 8h
 • Kierowanie zespołem personalnym - 8h
 • Efektywność w ZZL i controlling personalny - 12h
 • Prawo pracy - 20h

Blok „System personalny” 

 • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników - ujęcie systemowe - 12h
 • Zintegrowane zarządzanie wynikami pracy i system motywacji finansowej - 16h
 • Zintegrowane zarządzanie kompetencjami - 16h
 • Budowa zintegrowanych programów rozwojowych - 16h
 • Zwalnianie i outplacement - 12

Blok „Relacje Działu Personalnego”   

 • Psychologiczne podstawy ZZL – osobowość i motywacja pracowników - 8h
 • Badania satysfakcji i zaangażowania - 12h
 • Komunikacja, budowanie marki pracodawcy i kultura organizacyjna - 14h
 • Zarządzanie zmianą - 12h
 • Rozwiązania IT w obszarze personalnym - 6h

Blok „Praca dyplomowa” 

 • Seminarium i prezentacja projektu końcowego i egzamin końcowy 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 196 *  (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)     * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

 

 

WomenwithlaptopIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 6 realizowanych w formule on-line).

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty - 8.45 - 15.45 

niedziele - 8.45 - 15.45 

Społeczność
Wiodący wykładowcy
alk
dr Anna Bugalska

Dr ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych HR-owo: w programach MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców.

Od 25 lat działa w obszarze human capital. Doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach. Dyrektor programów rozwojowych z zarządzania kapitałem ludzkim w IBD Business School. Od wielu lat doradza osobom zarządzającym w międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach w najtrudniejszych sprawach dotyczących zarządzania ludźmi.

alk
dr Adrianna Filiks
Irmina Gocan
dr Irmina Gocan

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer i dyrektor personalny, a obecnie prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego oraz wykładowca i trener. 

 

W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie i wdrażanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie, rozwój zawodowy i motywowanie kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w przemyśle i energetyce.  

 

Pracowała u największych polskich pracodawców, gdzie controlling personalny jest stosowany w praktyce dnia codziennego i  prowadzi się go na wielka skalę m.in. w bankach i firmach ubezpieczeniowych, w PSE S.A., PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. oraz Poczcie Polskiej. 

 

Obecnie klientami jej doradztwa personalnego, warsztatów i szkoleń są wiodące polskie i zagraniczne marki m.in. z zakresu legal i compliance, retail i FMCG, automotive, banking and insurance, heavy industry, pharmacy and medical a także Centra Usług Wspólnych (SSC). Wiele jej projektów wymaga zbudowania business case opartego na rozliczeniu opłacalności (evidence based HR), ustrukturyzowanego podejścia m.in. opartego na metodykach zarządzania procesami lub projektami gdyż jest prowadzonych dla Spółek kierujących się efektywnością lub zarządzających wieloma licznymi zespołami.   

 

Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy etatyzacji i planowania zatrudnienia, systemy employer brandingu, rekrutacji i selekcji, assessment i development center, systemy wynagradzania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarzadzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, controllingu personalnego i wielu innych. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.  

Współpracowała od strony klienta z firmami Delloite, Ernst & Young, Capgemini, AON, Hewitt, Hudson, PwC, HRK, a w obszarze IT z SAP i SID Group. Teraz dobre praktyki zarządcze i informatyczne rekomenduje w swoich projektach doradczych.  

 

Autor wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, a także czasopism Personel Plus i HR Business Partner, gdzie od czasu do czasu publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów – również w obszarze controllingu personalnego). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN), gdzie również opisywała skuteczny model zzl.
 

Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego.  

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Kompetencjami Pracowników, koordynator Studiów MBA HR, a obecnie  Kierownik Studiów Podyplomowych Controlling Personalny, jak też współkierujący Studiami Podyplomowymi Menedżer Szkoleń i Rozwoju na ALK. Wykłada również w kilku innych uczelniach m.in. Uniwersytecie SWPS (wcześniej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej), Wyższej Szkole Handlowej, UTH oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia z zakres zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. 

Absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów  MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.  
 

Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA, jej praca doktorska dotyczyła controllingu personalnego. 

Gugała Krzysztof controlling
Krzysztof Gugała

Ekspert w dziedzinie HR, ze specjalizacją w systemach wynagradzania i controllingu personalnym. 
Od 3 lat Dyrektor Działu „Talenty i Wynagrodzenia” w polskim oddziale jednej z największych międzynarodowych firm doradczych – Willis Towers Watson (w trakcie połączenia z AON).
W branży HRM pracuje od 30 lat, łącząc perspektywę doradcy, eksperta i menedżera. 
Posiada rozległe doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii personalnych i systemów wspierających zarządzanie kapitałem społecznym, w szczególności systemów wynagrodzeń.
Posiada doświadczenie z pracą z różnymi sektorami i typami organizacji, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 
Kierował projektami obejmującymi strategię HR, architekturę stanowisk, grading, projektowanie i wdrażanie polityk płacy zasadniczej i zmiennej oraz świadczeń, doświadczenie pracownika (EX) i zaangażowanie. M.in. kierował projektami realizowanymi dla PGNiG SA, , TVN, Wyborowa SA, Tramwaje Warszawskie i kilkadziesiąt innych.
Projektuje i realizuje unikalne na polskim rynku badania rynkowe w zakresie wynagrodzeń i talentów. 10 lat doświadczenia w kierowaniu radami nadzorczymi złożonych organizacji. 
Ostatnie zainteresowania: Przyszłość pracy, HR 4.0.
Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej, webinarów (m.in. HBR Polska, Personel, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, InforAkademia) oraz współautor książki „Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w organizacji”(Poltext).
Od 2010 prowadzi zajęcia z controllingu personalnego, benchmarkingu wynagrodzeń i systemów motywacyjnych na Akademii Leona Koźmińskiego i we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Anna Kasperowicz
alk
Karolina Lignar-Paczocha
dr Piotr Pilch

Psycholog organizacji i pracy oraz socjolog profesji i organizacji łączący te obszary z dziedzinami zachowań organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi. Badacz problematyki sukcesu zawodowego i polityki organizacyjnej. Zdobył doświadczenie w zakresie adaptacji zagranicznych narzędzi badawczych z zakresu zachowań politycznych w organizacji.

Trener biznesu z wieloletnią praktyką w kształtowaniu kompetencji kierowniczych oraz umiejętności pracy zespołowej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.

W działalności naukowej najbardziej lubi konferencje.  

Karina Popieluch

Senior HR Expert, Trener Biznesu, Wykładowca Akademicki, Coach ICC.
Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i ekspertyzy w obszarze lean management. 

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Koźmiński Business School oraz partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego "HR Business Partner" oraz patron merytoryczny cyklu "HR na szpilkach". Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji. Uznany prelegent konferencji branży HR. 

 

Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji na bazie systemowego zarządzania efektywnością, zarządzania zmianą, przywództwa i kapitału ludzkiego. 

 

W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.

dr Renata Trochimiuk

Wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka polonistyki oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich oraz badania naukowe w obszarze zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego oraz zarządzania różnorodnością, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ALK odpowiadała za koordynację projektu „Inwestycja w kadry I”, brała udział w przygotowaniu i realizacji studiów podyplomowych w ramach projektów: „Akademia Zarządzania”, „Profesjonalny Menedżer Przedsiębiorstwa Europejskiego”, „Inwestycja w kadry II”. Od 2000 r. współpracuje z IPiSS jako audytor w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru HR. Wśród ostatnich publikacji znajdują się: rozdział „Mobbing w organizacjach o różnej wielkości” w monografii „Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy”, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa: Poltext 2012 oraz rozdział „HRM in Poland: integrate to develop people, w monografii „Human Resource Management in Europe. Comparative analysis and contextual understanding”, red. Ch. Scholz, H. Bőhm, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York 2008

dr hab. Krzysztof Walczak
Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

XXII edycja  - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.* 

 

Warunki ukończenia studiów

Przygotowanie i obrona projektu końcowego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zaliczenie wskazanych na początku studiów przedmiotów (zależnie od przedmiotu jest to test, studium przypadku lub praca pisemna). 

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Wymagane domumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Glapa Magdalena KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Glapa
Opłaty

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3 450 zł każda) 6 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 105 zł każda) 6 210 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 6 500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.