Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
zarządzanie zakupami, studia podyplomowe zakupy, negocjacje zakupowe, zakupy strategiczne, zakupy w biznesie

Zarządzanie zakupami

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem głównym studiów jest umożliwienie słuchaczom nabycia najnowszej wiedzy i umiejętności niezbędnych dla zrozumienia prawideł i zasad potrzebnych do zarządzania procesami zakupowymi. 

  Cele szczegółowe studiów to:   

 • Wzmocnienia pozycji absolwenta  na rynku pracy; 
 • Wzmocnienie pozycji i kompetencji w ubieganiu się o podjęcie  pracy na stanowiskach menedżerskich lub specjalistycznych w obszarze zakupów we wszystkich sektorach gospodarki 
 • Wzmocnienie  pozycji własnej  słuchacza i jego kompetencji w obrębie własnych  firm, instytucji i urzędów  (rozumienie wagi, znaczenia i roli  zakupów we wpływie na poprawę  pozycji konkurencyjnej na rynku i wyniki ekonomiczne). 

Partnerzy merytoryczni

PSML

Adresaci studiów

 • Średni szczebel kierowniczy w obszarze zakupów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych; 
 • Pracownicy chcący nabyć nowe umiejętności z różnych sektorów gospodarki w zakresie  zarządzania zakupami; 
 • Kandydaci chcący pracować w obszarze zakupów; 
 • Pracownicy sektora TSL chcący pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie zakupów w aspekcie menedżerskim i logistycznym. 
 • Osoby zainteresowane problematyką zakupową i jej rolą w biznesie i administracji publicznej. 
figury

Kierownik studiów

dr Mirosław Antonowicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Certyfikowany „ Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, Certyfikowany - Chartered Fellow (FCILT) -The Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Trener Biznesu. 
Pracownik Naukowy Akademii Leona Koźmińskiego – Kolegium Finansów i Zarządzania, adiunkt Katedry Marketingu, Kierownik Studiów Podyplomowych w ALK w zakresie Zarządzania logistyką,  Zarządzania zakupami, Zarządzania transportem i spedycją, Zarządzania łańcuchem dostaw – dedykowane dla Firm. Opiekun naukowy certyfikowanych studiów magisterskich w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC) w zakresie logistyki , transportu i zakupów. 
Były wieloletni menedżer sektora transportu, Były Vice Prezes UTK, Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Podstawowe korzyści dla uczestników wiążą się z doskonaleniem przez nich umiejętności w następujących obszarach:

 • strategicznym zarządzaniu zakupami,
 • realizacji procesu zakupowego, w tym stosowania instrumentów zarządzania zakupami w praktyce działań  rynkowych (np. analizy ABC, XYZ, TCO),
 • komunikacji i negocjacji w procesie zakupów,
 • controlingu procesów zakupowych,
 • marketingu w  zakupach,
 • planowania zakupów, 
 • reguł handlowych,
 • zasad kalkulacji kosztów zakupowych,
 • metod i technik zastosowań rozwiązań informatycznych w zakupach oraz metod zakupowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi np. elektroniczne platformy i systemy zakupowe.

Kształtowanie odpowiednich, etycznych postaw podczas zakupów. Zapoznanie się z  różnicami kulturowymi w globalnym świecie współpracy z dostawcami. 

Program

Ramowy program studiów

Blok ogólny 

 • Zajęcia wprowadzające 
 • Spotkania z praktykami 

Blok I - Podstawy wiedzy

 • Podstawy wiedzy
 • Trendy i współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją publiczną
 • Podstawy organizacji i zarządzania zakupami
 • Wprowadzenie  do zakupów i marketingu w zakupach
 • Podstawy odpowiedzialności społecznej i etyki w zakupach
 • Podstawy i narzędzia analizy ekonomicznej procesów zakupowych
 • Zarządzanie ryzykiem w procesach zakupowych
 • Zarządzanie zmianą i projektami zakupowymi

Blok II – Proces zakupowy

 • Proces zakupowy
 • Praktyka procesu zakupowego, od zapotrzebowania do wyboru dostawcy
 • IT w zakupach /Narzędzia, Systemy, Elektroniczne platformy zakupowe/E-zakupy
 • Negocjacje zakupowe /Warsztaty negocjacyjne

Blok III - Organizacja i strategie zakupowe

 • Organizacja i strategie zakupowe
 • Elementy prawa celnego w zakupach
 • Trendy i wyzwania XXI wieku w Zakupach
 • Podstawy zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne w zakupach
 • Zakupy giełdowe
 • Zakupy w grupach kapitałowych, strukturach rozproszonych
 • Zarządzanie relacjami i rozwojem dostawców
 • Zarządzanie kompetencjami zakupowymi
 • Controlling zakupów
 • Zarządzanie karierą w zakupach
 • Globalization, Digitalization and Sustainability in Procurement

Blok IV - Prawo w zakupach

 • Elementy wsparcia zakupów
 • Prawo Zamówień Publicznych
 • Elementy prawa zobowiązań –umowy dostawy
 • Menedżerska zakupowa  gra decyzyjna
 • Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie 2 przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego, w skład którego wejdą pytania obejmujące większość najważniejszych przedmiotów z toku  studiów.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 212 *

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Green Procurement and Procurement 4.0 – wykłady z Prof. Lisą Fröhlich

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

 

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 4-5 realizowanych w formule on-line)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty: 8.45 – 17.30 
 • niedziele: 8.45 – 15.45

Planowane terminy zjazdów

Wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Tomasz Gonsior

Dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania zakupami uzyskany na Uniwersytecie w Kolonii, absolwent studiów ekonomiczno-technicznych w Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, w szczególności zakupów. Obecnie, jako partner i wiceprezes, odpowiedzialny za projekty doradcze w firmie OptiBuy – wiodącej firmie doradczej specjalizującej się w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Kierował projektami mającymi na celu optymalizację struktur i kosztów zakupowych w wielu firmach, m.in. Ciech SA, PGNiG, EnelMed, Seco/Warwick SA. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe zdobyte w projektach m.in. w Niemczech, Holandii, Rumunii, Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Wcześniej, jako menedżer zakupów, przez kilka lat pracował w centrali jednego z wiodących niemieckich producentów samochodów w sektorze premium, gdzie odpowiadał za globalną koordynację działań zakupowych dla wybranych kategorii materiałów produkcyjnych. Był członkiem zespołu prowadzącego Due Diligence przejmowanego producenta samochodów w Rosji, a po przejęciu koordynował działania zakupowe.

Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania zakupami oraz współorganizator i prelegent konferencji naukowych i biznesowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Logistyki i Zakupów PSML oraz Fördergesellschaft Produktmarketing e.V. 

inż. Adam Szymoszek

Senior Manager, OptiBuy . Od ponad 15 lat związany z branżą motoryzacyjną - w tym 11 w obszarze zakupów strategicznych. Realizował m.in. projekty wdrożenia produkcji nowej generacji silników Diesla oraz nowych modeli Hondy Civic oraz CRV. Do końca 2019r. pełnił funkcje Purchasing Managera w Nidec Motors & Actuators, gdzie był odpowiedzialny za m.in. za strategię zakupów grupy Nidec w Europie oraz koordynację projektów Resourcing & VA/VE w zakładzie produkcyjnym Nidec Motors & Actuators. Od 2020r. w firmie OptiBuy jako Senior Manager odpowiada za projekty wdrożeniowe narzędzi IT dla Zakupów na rynek DACH. Poland. Absolwent CIPS oraz MBA.

Monika Bis
mgr inż. Monika Bis

Wieloletni Praktyk zakupowy - Menedżer Zakupów typu „in-direct” z ponad 12 letnim doświadczeniem zawodowym w międzynarodowym środowisku w branżach FMCG,  farmaceutycznej i finansowej, z czego ostatnie 5 lat na wysokich  stanowiskach kierowniczych.   W 2011 r uzyskała tytuł Menedżera Zakupów Roku, przyznany przez Członków Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki, podczas IX Kongresu POLZAK.   
 
W latach 2012/2013 i 2014/2015 Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki PSML.
 
Kluczowe kompetencje: 

 • Tworzenie i transformacja struktur zakupowych i budowanie strategii współpracy z Dostawcami z w oparciu o strategiczne zarządzanie kategoriami, SRM i zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw,

 • Prowadzenie u uczestnictwo w projektach cross- funkcjonalnych i międzynarodowych,

 • Zarządzanie strukturami zakupowymi w kraju i za granicą,

 • Budowanie relacji ze środowiskiem biznesowym , dostawcami i integracje środowiska zakupowego.

Ostatnio na stanowisku Group Procurement Senior Managera w grupie finansowej International Personal Finance plc. prowadziła projekt centralizacji zakupów na potrzeby 8 krajów EMEA. 
Ukończyła Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej o specjalności marketing. Ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Jej największa pasją jest podróżowanie i fotografia. 

Elisabeth Frohlich-Glantschnig

President & Professor for Strategic Procurement Management, Cologne Business School

Since the end of 2007, Elisabeth Fröhlich has been a professor at the CBS International Business School (former Cologne Business School) responsible for the field of strategic procurement management.

Since 1 May 2013, she has been managing the CBS in her function as President. She is a board member of several scientific organizations, e.g. the PRME (Principles Responsible Management Education) Board, Chair of the PRME Nomination and Governance Committee, and PRME DACH Chapter Chair, Rotary Club Köln Römerturm or BME e.V. Region Köln. She is the spokesperson of the “Kölner Wissenschaftsrunde” (Cologne Scientific Circle) and business ambassador for the City of Cologne.

Her current research focuses on sustainable supply chain management and green procurement, qualification in purchasing, and strategic supplier management. Procurement 4.0 as well as organizational, personal challenges of an “agile purchasing” and new, innovative teaching formats of Responsible Management Education are further main areas of research. She has published several books and articles on the above-mentioned topics and supports several journals as an external reviewer.

mgr Mariusz Gerałtowski

Prezes Zarządu PSML. Procurement Director, Fujitsu. Lider funkcji i organizacji, pasjonat rozwijania talentów i zespołów. Absolwent MBA z ponad 25 letnim doświadczeniem w korporacjach (P&G, Pepsico, GSK, Novartis, Fujitsu). Przez 8 lat pracował w Szwajcarii, kierując funkcją na poziomie regionu (Emerging Growth Markets, Europe) oraz globalnym. Realizował transformacyjne programy dla funkcji zakupowych, buduje i realizuje strategie dla organizacji i przedsięwzięć.

Ma głęboką wiarę w kapitał ludzki i aspirację budowania z Polski centrum kompetencji łańcucha dostaw na skalę Europy. Jako prezes zarządu PSML zainicjował między innymi programy angażujące środowisko biznesowe w procesy edukacyjne czy działania na rzecz zmniejszania niepewności przy równoczesnym podnoszeniu elastyczności na runku pracy.

dr Mirosław Antonowicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Certyfikowany „ Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, Certyfikowany - Chartered Fellow (FCILT) -The Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Trener Biznesu. 
Pracownik Naukowy Akademii Leona Koźmińskiego – Kolegium Finansów i Zarządzania, adiunkt Katedry Marketingu, Kierownik Studiów Podyplomowych w ALK w zakresie Zarządzania logistyką,  Zarządzania zakupami, Zarządzania transportem i spedycją, Zarządzania łańcuchem dostaw – dedykowane dla Firm. Opiekun naukowy certyfikowanych studiów magisterskich w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC) w zakresie logistyki , transportu i zakupów. 
Były wieloletni menedżer sektora transportu, Były Vice Prezes UTK, Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.

mgr Andrzej Zawistowski

Członek Zarządu, PSML. Senior International Manager z udokumentowanym trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowiskach międzynarodowych, tworzący i efektywnie zarządzający zespołami d/s logistyki, dystrybucji, zakupów oraz strategicznych stosunków z dostawcami, na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz globalnym.

Posiada wieloletnią praktykę w kierowaniu ludźmi i zarządzaniu projektami w zakresie Global Supply Chain (koszty produktu, zakupy i zarządzanie relacjami z dostawcami, transport, gospodarka magazynowa, planowanie sprzedaży i produkcji, dystrybucja wyrobów gotowych wraz z pełną obsługą klienta, itp.).

Zdobył bogate doświadczenie w optymalizacji procesów i wdrażaniu kompleksowych platform informatycznych – m.in. J.D. Edwards, SAP i Oracle.

Wieloletni negocjator, posiadający umiejętności przekonywania i realizacji efektywnych kosztowo optymalnych rozwiązań w kompleksowych i wymagających organizacjach.

Pracując ponad 13 lat w jednym z największych światowych koncernów tytoniowych, stworzył od podstaw organizację odpowiedzialną za zarządzanie łańcuchem dostaw w zakładzie produkcyjnym w Polsce, a następnie w centrali koncernu był odpowiedzialny za globalne zakupy w obszarze nieprodukcyjnym.

Po powrocie do Polski zbudował jedną z pierwszych w kraju Grupę Zakupową z udziałem 10 dużych firm i przez kolejne lata był odpowiedzialny za negocjacje globalnych kontraktów w imieniu Grupy.

Od ponad 8 lat działa społecznie w Polskim Stowarzyszeniu Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML jako Członek Zarządu. Prowadzi wiele szkoleń i warsztatów zakupowych w całej Polsce oraz jest odpowiedzialny z stronę merytoryczną największej w Polsce Konferencji Zakupowej PROCON/POLZAK.

Link do LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andrzej-zawistowski-3102521/

dr hab. Bogusław Śliwczyński

Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów logistycznych, produkcji i sprzedaży. Jest ekspertem i doradcą zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą ponad 200 projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. 
Pełni funkcję  Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Konsultingu. 

mgr inż. Roman Soczówka

Ekspert i praktyk zakupowy.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie w restrukturyzacji obszarów zakupowych, optymalizacji i standaryzacji procesów zakupowych oraz zarządzaniu zakupami.
Wieloletni dyrektor Departamentu Zakupów w Vattenfall Heat Poland S.A.
Przeprowadził zakupy Vattenfall Heat od fazy wielozakładowego zaopatrzenia, do nowocześnie zorganizowanego centralnego obszaru zakupowego, z wyodrębnionymi funkcjami: sourcingową, opartą na koncepcie kupca wiodącego i funkcją P2P.
Wdrożył w Vattenfall Heta Poland podejście TCO w zakupach projektów inwestycyjnych.
Dyrektor, a następnie zastępca dyrektora Departamentu Zakupów PGNiG SA.
Przygotował podstawy centralizacji obszaru zakupowego w Grupie Kapitałowej PGNiG SA.
Obecnie Manager Zakupów w Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego i Lotnictwa oraz studiów podyplomowych Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Członek PSML. Współzałożyciel Rady Zakupów przy PSML.

dr Mieczysław Grudziński

Specjalista w dziedzinie finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie – kierownik studiów finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Wykłada finanse w programach AMP i EMBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Łódzkim. 

Wykładowca paru amerykańskich uniwersytetów – w latach 2011-2014 zatrudniony jako Adjunct Professor w College of Business University of Illinois w Urbana-Champaign (USA), gdzie wcześniej przez 20 lat wykładał finanse i projekty doradcze w programie Warsaw-Illinois Executive MBA prowadzonym przez University of Illinois i Uniwersytet Warszawski. W latach 1997-2015 wykładał finanse w programie EMBA Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland (USA), aktualnie wykłada finanse na studiach MBA prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki i Minot State University (USA) w PAM Center w Łodzi. 

Łączy naukę i dydaktykę z praktyką – autor pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; doradca Ministra Przekształceń Własnościowych w wielu projektach prywatyzacyjnych; negocjator kilkunastu akwizycji kapitałowych z udziałem polskich spółek i międzynarodowych korporacji; partner firmy doradczej Ocean Capital Management, konsultant, członek wielu rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych i niezależny ekspert w dziedzinie finansów. 

Opublikował kilka podręczników i kilkaset artykułów – ostatnie publikacje można znaleźć na portalu Business Insider Polska. 

Mateusz Borowiecki

Managing Director, OptiBuy 
Wieloletni praktyk, pasjonat - ekspert branży zakupowej. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi projektami zakupowymi i konsultingowymi (m.in. w sektorze finansowym, medycznym). Specjalista we wdrożeniach kompleksowych systemów zakupowych oraz narzędzi IT (NextBuy, Ivalua, Ariba). Zarządzał projektami optymalizacyjnymi na skalę europejską oraz globalną. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się w ramach konferencji branżowych, spotkań, szkoleń, wykładów dla studentów (ALK w Warszawie oraz WSB we Wrocławiu). Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.    

X edycja  -  rekrutacja trwa do 15 września 2024 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 r.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie wymaganych egzaminów oraz egzaminu końcowego. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego**

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Kanclerz Agata KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agata Kanclerz

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 4 400 zł każda) 8 800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 3960 zł każda ) 7 920 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 8 300 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.