zarządzanie zakupami, studia podyplomowe zakupy, negocjacje zakupowe, zakupy strategiczne, zakupy w biznesie

Zarządzanie zakupami

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku
Cel studiów

Jesteśmy online ready.

W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online, przy zachowaniu najwyższej jakości ich prowadzenia.

Celem głównym studiów jest umożliwienie słuchaczom nabycia najnowszej wiedzy i umiejętności niezbędnych dla zrozumienia prawideł i zasad potrzebnych do zarządzania procesami zakupowymi. 

  Cele szczegółowe studiów to:   

 • Wzmocnienia pozycji absolwenta  na rynku pracy; 
 • Wzmocnienie pozycji i kompetencji w ubieganiu się o podjęcie  pracy na stanowiskach menedżerskich lub specjalistycznych w obszarze zakupów we wszystkich sektorach gospodarki 
 • Wzmocnienie  pozycji własnej  słuchacza i jego kompetencji w obrębie własnych  firm, instytucji i urzędów  (rozumienie wagi, znaczenia i roli  zakupów we wpływie na poprawę  pozycji konkurencyjnej na rynku i wyniki ekonomiczne). 
Partnerzy merytoryczni
PSML
Adresaci studiów
 • Średni szczebel kierowniczy w obszarze zakupów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych; 
 • Pracownicy chcący nabyć nowe umiejętności z różnych sektorów gospodarki w zakresie  zarządzania zakupami; 
 • Kandydaci chcący pracować w obszarze zakupów; 
 • Pracownicy sektora TSL chcący pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie zakupów w aspekcie menedżerskim i logistycznym. 
 • Osoby zainteresowane problematyką zakupową i jej rolą w biznesie i administracji publicznej. 
figury
Kierownik studiów
prof. ALK dr Mirosław Antonowicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Certyfikowany „ Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, Certyfikowany - Chartered Fellow (FCILT) -The Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Trener Biznesu. 
Pracownik Naukowy Akademii Leona Koźmińskiego – Kolegium Finansów i Zarządzania, adiunkt Katedry Marketingu, Kierownik Studiów Podyplomowych w ALK w zakresie Zarządzania logistyką,  Zarządzania zakupami, Zarządzania transportem i spedycją, Zarządzania łańcuchem dostaw – dedykowane dla Firm. Opiekun naukowy certyfikowanych studiów magisterskich w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC) w zakresie logistyki , transportu i zakupów. 
Były wieloletni menedżer sektora transportu, Były Vice Prezes UTK, Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Podstawowe korzyści dla uczestników wiążą się z doskonaleniem przez nich umiejętności w następujących obszarach:

 • strategicznym zarządzaniu zakupami,
 • realizacji procesu zakupowego, w tym stosowania instrumentów zarządzania zakupami w praktyce działań  rynkowych (np. analizy ABC, XYZ, TCO),
 • komunikacji i negocjacji w procesie zakupów,
 • controlingu procesów zakupowych,
 • marketingu w  zakupach,
 • planowania zakupów, 
 • reguł handlowych,
 • zasad kalkulacji kosztów zakupowych,
 • metod i technik zastosowań rozwiązań informatycznych w zakupach oraz metod zakupowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi np. elektroniczne platformy i systemy zakupowe.

Kształtowanie odpowiednich, etycznych postaw podczas zakupów. Zapoznanie się z  różnicami kulturowymi w globalnym świecie współpracy z dostawcami. 

Program
Ramowy program studiów

Blok ogólny 

 • Zajęcia wprowadzające 
 • Spotkania z praktykami 

Blok I - Podstawy wiedzy

 • Podstawy wiedzy
 • Trendy i współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją publiczną
 • Podstawy organizacji i zarządzania zakupami
 • Wprowadzenie  do zakupów i marketingu w zakupach
 • Podstawy odpowiedzialności społecznej i etyki w zakupach
 • Podstawy i narzędzia analizy ekonomicznej procesów zakupowych
 • Zarządzanie ryzykiem w procesach zakupowych
 • Zarządzanie zmianą i projektami zakupowymi

Blok II – Proces zakupowy

 • Proces zakupowy
 • Praktyka procesu zakupowego, od zapotrzebowania do wyboru dostawcy
 • IT w zakupach /Narzędzia, Systemy, Elektroniczne platformy zakupowe/E-zakupy
 • Negocjacje zakupowe /Warsztaty negocjacyjne

Blok III - Organizacja i strategie zakupowe

 • Organizacja i strategie zakupowe
 • Elementy prawa celnego w zakupach
 • Trendy i wyzwania XXI wieku w Zakupach
 • Podstawy zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne w zakupach
 • Zakupy giełdowe
 • Zakupy w grupach kapitałowych, strukturach rozproszonych
 • Zarządzanie relacjami i rozwojem dostawców
 • Zarządzanie kompetencjami zakupowymi
 • Controlling zakupów
 • Globalization, Digitalization and Sustainability in Procurement

Blok IV - Prawo w zakupach

 • Elementy wsparcia zakupów
 • Prawo Zamówień Publicznych
 • Elementy prawa zobowiązań –umowy dostawy
 • Menedżerska zakupowa  gra decyzyjna

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 210 * (razem z zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Green Procurement and Procurement 4.0 – wykłady z Prof. Lisą Fröhlich

WomenwithlaptopIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty: 8.45 – 17.30 
 • niedziele: 8.45 – 15.45
Planowane terminy zjazdów

 

 

Społeczność
Wiodący wykładowcy
dr Tomasz Gonsior

Dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania zakupami uzyskany na Uniwersytecie w Kolonii, absolwent studiów ekonomiczno-technicznych w Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, w szczególności zakupów. Obecnie, jako partner i wiceprezes, odpowiedzialny za projekty doradcze w firmie OptiBuy – wiodącej firmie doradczej specjalizującej się w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Kierował projektami mającymi na celu optymalizację struktur i kosztów zakupowych w wielu firmach, m.in. Ciech SA, PGNiG, EnelMed, Seco/Warwick SA. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe zdobyte w projektach m.in. w Niemczech, Holandii, Rumunii, Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Wcześniej, jako menedżer zakupów, przez kilka lat pracował w centrali jednego z wiodących niemieckich producentów samochodów w sektorze premium, gdzie odpowiadał za globalną koordynację działań zakupowych dla wybranych kategorii materiałów produkcyjnych. Był członkiem zespołu prowadzącego Due Diligence przejmowanego producenta samochodów w Rosji, a po przejęciu koordynował działania zakupowe.

Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania zakupami oraz współorganizator i prelegent konferencji naukowych i biznesowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Logistyki i Zakupów PSML oraz Fördergesellschaft Produktmarketing e.V. 

mgr Andrzej Zawistowski

Senior International Manager z udokumentowanym trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowiskach międzynarodowych, tworzący i efektywnie zarządzający zespołami d/s logistyki, dystrybucji, zakupów oraz strategicznych stosunków z dostawcami, na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz globalnym. 

 • Posiada wieloletnią praktykę w kierowaniu ludźmi i zarządzaniu projektami w zakresie Global Supply Chain (kosztyproduktu, zakupy i zarządzanie relacjami z dostawcami, transport, gospodarka magazynowa, planowanie sprzedaży i produkcji, dystrybucja wyrobów gotowych wraz z pełną obsługą klienta, itp.).

 • Zdobył bogate doświadczenie w optymalizacji procesów i wdrażaniu kompleksowych platform informatycznych – m.in. J.D. Edwards, SAP i Oracle.

 • Wieloletni negocjator, posiadający umiejętności przekonywania i realizacji efektywnych kosztowo optymalnych rozwiązań w kompleksowych i wymagających organizacjach. 
   

Pracując ponad 13 lat w jednym z największych światowych koncernów tytoniowych, stworzył od podstaw organizację odpowiedzialną za zarządzanie łańcuchem dostaw w  zakładzie produkcyjnym w Polsce, a następnie w centrali koncernu był odpowiedzialny za globalne zakupy w obszarze nieprodukcyjnym. 
 
Po powrocie do Polski zbudował jedną z pierwszych w kraju Grupę Zakupową z udziałem 10 dużych firm i przez kolejne lata był odpowiedzialny za negocjacje globalnych kontraktów w imieniu Grupy. 
 
Od ponad 5 lat działa społecznie w Polskim Stowarzyszeniu Logistyki i Zakupów PSML jako Członek Zarządu. Prowadzi wiele szkoleń i warsztatów zakupowych w całej Polsce oraz jest odpowiedzialny z stronę merytoryczną największej w Polsce Konferencji Zakupowej  POLZAK. 

prof. ALK dr Mirosław Antonowicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Certyfikowany „ Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, Certyfikowany - Chartered Fellow (FCILT) -The Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Trener Biznesu. 
Pracownik Naukowy Akademii Leona Koźmińskiego – Kolegium Finansów i Zarządzania, adiunkt Katedry Marketingu, Kierownik Studiów Podyplomowych w ALK w zakresie Zarządzania logistyką,  Zarządzania zakupami, Zarządzania transportem i spedycją, Zarządzania łańcuchem dostaw – dedykowane dla Firm. Opiekun naukowy certyfikowanych studiów magisterskich w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC) w zakresie logistyki , transportu i zakupów. 
Były wieloletni menedżer sektora transportu, Były Vice Prezes UTK, Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.

alk
mgr Mariusz Gerałtowski
prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

dr hab. Bogusław Śliwczyński

Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów logistycznych, produkcji i sprzedaży. Jest ekspertem i doradcą zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą ponad 200 projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. 
Pełni funkcję  Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Konsultingu. 

alk
mgr Małgorzata Adamska

Małgorzata Adamska jest doświadczonym, menedżerem z bogatą praktyką w budowaniu, optymalizacji i zarządzaniu wieloosobowymi strukturami organizacyjnymi oraz w realizacji projektów z obszarów służby zakupowej, logistycznej i technicznej, zdobytą podczas wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami o globalnym zasięgu. Posiada udokumentowaną praktykę w kierowaniu ludźmi i zarządzaniu projektami w obszarze zakupów (zakupy komponentów i podzespołów, półproduktów, wyrobów gotowych, usług oraz zakupy inwestycyjne) a także w obszarze związanym z obsługą kupowanych dóbr i usług (zarządzanie relacjami z dostawcami, transport, gospodarka magazynowa, planowanie sprzedaży i produkcji, dystrybucja wyrobów gotowych wraz z pełną obsługą klienta). 

Zdobyła duże doświadczenie we wdrażaniu kompleksowych narzędzi informatycznych w obszarze łańcucha dostaw, w integracji zespołów i procesów oraz w zarządzaniu zmianą. Potrafi tworzyć nowe struktury, optymalizować już istniejące. Ma doświadczenie we wdrażaniu systemów opartych o procedury, międzynarodowe normy, technologie i techniki zarządzania, a także umiejętność skutecznego negocjowania z partnerami biznesowymi. 
 
Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyczne SGH oraz szkoleń organizowanych przez m.in Management Centre Europe i INSEAD w Fontainebleau, z zakresu zarządzania ludźmi, budowania strategii oraz rozwoju elementów łańcuchów dostaw. 

Monika Bis
mgr inż. Monika Bis

Wieloletni Praktyk zakupowy - Menedżer Zakupów typu „in-direct” z ponad 12 letnim doświadczeniem zawodowym w międzynarodowym środowisku w branżach FMCG,  farmaceutycznej i finansowej, z czego ostatnie 5 lat na wysokich  stanowiskach kierowniczych.   W 2011 r uzyskała tytuł Menedżera Zakupów Roku, przyznany przez Członków Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki, podczas IX Kongresu POLZAK.   
 
W latach 2012/2013 i 2014/2015 Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki PSML.
 
Kluczowe kompetencje: 

 • Tworzenie i transformacja struktur zakupowych i budowanie strategii współpracy z Dostawcami z w oparciu o strategiczne zarządzanie kategoriami, SRM i zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw,

 • Prowadzenie u uczestnictwo w projektach cross- funkcjonalnych i międzynarodowych,

 • Zarządzanie strukturami zakupowymi w kraju i za granicą,

 • Budowanie relacji ze środowiskiem biznesowym , dostawcami i integracje środowiska zakupowego.

Ostatnio na stanowisku Group Procurement Senior Managera w grupie finansowej International Personal Finance plc. prowadziła projekt centralizacji zakupów na potrzeby 8 krajów EMEA. 
Ukończyła Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej o specjalności marketing. Ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Jej największa pasją jest podróżowanie i fotografia. 

Roman Soczówka
mgr inż. Roman Soczówka

Ekspert i praktyk zakupowy.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie w restrukturyzacji obszarów zakupowych, optymalizacji i standaryzacji procesów zakupowych oraz zarządzaniu zakupami.
Wieloletni dyrektor Departamentu Zakupów w Vattenfall Heat Poland S.A.
Przeprowadził zakupy Vattenfall Heat od fazy wielozakładowego zaopatrzenia, do nowocześnie zorganizowanego centralnego obszaru zakupowego, z wyodrębnionymi funkcjami: sourcingową, opartą na koncepcie kupca wiodącego i funkcją P2P.
Wdrożył w Vattenfall Heta Poland podejście TCO w zakupach projektów inwestycyjnych.
Dyrektor, a następnie zastępca dyrektora Departamentu Zakupów PGNiG SA.
Przygotował podstawy centralizacji obszaru zakupowego w Grupie Kapitałowej PGNiG SA.
Obecnie Manager Zakupów w Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego i Lotnictwa oraz studiów podyplomowych Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Członek PSML. Współzałożyciel Rady Zakupów przy PSML.

prof. ALK dr Mieczysław Grudziński

Specjalista w dziedzinie finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie – kierownik studiów finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Wykłada finanse w programach AMP i EMBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Łódzkim. 

Wykładowca paru amerykańskich uniwersytetów – w latach 2011-2014 zatrudniony jako Adjunct Professor w College of Business University of Illinois w Urbana-Champaign (USA), gdzie wcześniej przez 20 lat wykładał finanse i projekty doradcze w programie Warsaw-Illinois Executive MBA prowadzonym przez University of Illinois i Uniwersytet Warszawski. W latach 1997-2015 wykładał finanse w programie EMBA Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland (USA), aktualnie wykłada finanse na studiach MBA prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki i Minot State University (USA) w PAM Center w Łodzi. 

Łączy naukę i dydaktykę z praktyką – autor pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; doradca Ministra Przekształceń Własnościowych w wielu projektach prywatyzacyjnych; negocjator kilkunastu akwizycji kapitałowych z udziałem polskich spółek i międzynarodowych korporacji; partner firmy doradczej Ocean Capital Management, konsultant, członek wielu rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych i niezależny ekspert w dziedzinie finansów. 

Opublikował kilka podręczników i kilkaset artykułów – ostatnie publikacje można znaleźć na portalu Business Insider Polska. 

Mateusz Norowiecki
Mateusz Norowiecki

Managing Director, OptiBuy 
Wieloletni praktyk, pasjonat - ekspert branży zakupowej. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi projektami zakupowymi i konsultingowymi (m.in. w sektorze finansowym, medycznym). Specjalista we wdrożeniach kompleksowych systemów zakupowych oraz narzędzi IT (NextBuy, Ivalua, Ariba). Zarządzał projektami optymalizacyjnymi na skalę europejską oraz globalną. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się w ramach konferencji branżowych, spotkań, szkoleń, wykładów dla studentów (ALK w Warszawie oraz WSB we Wrocławiu). Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.    

VII edycja  -  rekrutacja trwa do 15 września 2021 r., planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 r.

Warunki ukończenia studiów

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie wymaganych egzaminów oraz egzaminu końcowego. 

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Kanclerz Agata KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agata Kanclerz
Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 200 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 3 600 zł każda) 7 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 3240 zł każda ) 6 480 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 6 900 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.