Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
zarządzanie w sporcie, zarządzanie w sporcie studia podyplomowe

Zarządzanie w sporcie

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

FIFA/CIES Programme in Sports Management to unikalny program stworzony z myślą o rozwoju dyscypliny zarządzania sportem z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i najlepszych praktyk. Jest to możliwe dzięki połączeniu wiedzy przekazywanej przez wykładowców programu i wybitnych praktyków zarządzających organizacjami sportowymi.  Program realizowany jest we współpracy z licznymi partnerami: FIFA/CIES, PGE Narodowy, Przegląd Sportowy, Ekstraklasa. Program kształcenia powstał przy współpracy i został poparty konsultacjami eksperckimi FIFA/CIES International University Network, który zrzesza obecnie kilkanaście uczelni wyższych z całego świata, realizujących program adekwatny do lokalnych warunków zarządzania w branży sportowej.

Atuty kierunku

1
Afiliacja FIFA/CIES

program afiliowany w ramach FIFA/CIES International University Network

2
Partnerzy kierunku

współpraca z partnerami (PGE Narodowy, Ekstraklasa, Przegląd Sportowy) 

3
Synergia

synergia wiedzy przekazywanej przez naukowców i wybitnych praktyków, zarządzających organizacjami sportowymi oraz wymiana wiedzy i doświadczeń wśród uczestników i absolwentów programu 

4
Kompleksowa, aktualna i unikatowa wiedza

kompleksowa, aktualna i unikatowa wiedza  dotycząca zarządzania wydarzeniami, klubami i innymi organizacjami sportowymi zgodnie z wymaganiami i trendami rynkowymi 

5
Networking

Możliwość networkingu z Absolwentami poszczególnych edycji programu, w ramach działań Zespołu Networkingu ZwS

6
Dobre praktyki

Na wybrane zajęcia zapraszamy przedstawicieli współpracujących firm i organizacji, którzy pokazują dobre praktyki i realizują warsztaty ze słuchaczami.

Partnerzy

FIFA-CIES Network logo
PGE Narodowy
Ekstraklasa logo
Partner merytoryczny
Przeglad logo
Patron medialny

Adresaci studiów

Zarządzanie w sporcie to studia dla osób zarządzających organizacjami sportu profesjonalnego i amatorskiego, które chcą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, a także do tych, którzy zamierzają pracować w klubach i innych organizacjach sportowych w przyszłości. Program skierowany jest przede wszystkim do: 

 • pasjonatów sportu, którzy chcieliby związać z nim swoją przyszłość zawodową i jednocześnie rozwijać swoje zainteresowania i pasje

 • sportowców kończących swoją karierę i byłych sportowców, którzy zamierzają kontynuować pracę w sporcie jako menedżerowie sportu 

 • osób zarządzających klubami  i obiektami sportowymi różnych dyscyplin sportowych 

 • osób zarządzających obiektami sportowymi

 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za rozwój sportu społeczności lokalnych 

 • pracowników i menedżerów działów marketingu i public relations zamierzających profesjonalnie realizować zadania w zakresie organizowania i zarządzania wydarzeniami sportowymi. 

 

figury

Koordynator merytoryczny

dr Paweł De Pourbaix

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt, a aktualnie starszy wykładowca w Katedrze Marketingu ALK, z którą jest związany od 2000 roku. Jego zainteresowania badawcze obejmują zachowania młodych nabywców, zarządzanie w sporcie, marketing relacyjny, sales management. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i warsztaty na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych (MBA dla Kadry Medycznej, MBA dla Inżynierów). Specjalista w prowadzeniu szkoleń i trener z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta. Autor artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych poświęconych tematyce marketingowej. 

Od ponad 40 lat związany ze sportowym tańcem towarzyskim: jako zawodnik, trener, sędzia i działacz. Organizator i współorganizator międzynarodowych imprez (Mistrzostw Europy, Puchar Polski), Mistrzostw Polski (amatorów, zawodowców), Grand Prix Polski,  Mistrzostw i Pucharu Okręgu Mazowieckiego oraz kilkuset imprez o charakterze lokalnym. Członek krajowych i międzynarodowych organizacji tanecznych.  

Członek Kapituły Nagród Biznesu Sportowego Statuetki DEMES.

Co zyskujesz

Podczas studiów uczestnicy uzyskają nowoczesną i kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania, planowania i organizowania przedsięwzięć sportowych. Poznają sposoby wykorzystania narzędzi marketingowych. Dowiedzą się, jak wykorzystać umiejętności zarządcze, uwzględniając obecne uwarunkowania branży sportowej w Polsce i na świecie. Starannie dobrana kadra oraz spotkania z praktykami pozwolą na spojrzenie na kwestię zarządzania sportem z wielu perspektyw. Wszystkie przedmioty są prowadzone przy wykorzystywaniu aktywnych metod nauczania, w tym studiów przypadków, ćwiczeń i dyskusji.

Uczestnicy programu mogą wziąć także udział w specjalnych programach obserwacyjnych, organizowanych przez Partnerów kierunku.

Absolwenci programu mogą ubiegać się o stypendium FIFA Master. 

Na zajęcia zapraszamy gości specjalnych. Wśród naszych prelegentów znajdują się takie osoby jak:

 • Marcin Animucki – Prezes Zarządu Ekstraklasa SA
 • Marek Karpiński - trener reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet w latach 2000-2004; trener reprezentacji Polski kobiet w piłce ręcznej plażowej
 • Marek Pałus - Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego
 • Ivan Hernandez - Digital Transformation and Customer Experience Strategist

Perspektywa zawodowa

Studia przygotowują do pracy na specjalistycznych stanowiskach różnych organizacji związanych ze sportem (np. kluby czy związki sportowe, jednostki władz samorządowych i krajowych zajmujące się sportem, organizacje komercyjne sponsorujące sport lub sprzedające produkty i usługi sportowe).

Absolwenci programu mogą być zatrudnieni jako menedżer ds. marketingu/promocji klubu lub związku sportowego, menedżer produktu, menedżer zespołu, dyrektor biura, menedżer sekcji, rzecznik prasowy, menedżer szkółki piłkarskiej/klubu fitness. 

Kontynuacja studiów na poziomie FIFA Master daje szansę na dalszy rozwój zawodowy w środowisku międzynarodowym.

Program

Program studiów realizowany jest w 6 obszarach tematycznych (modułach): Zarządzanie, Marketing, Prawo, Finanse, Zarządzanie wydarzeniem, Komunikacja. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, żeby jak najlepiej przygotować uczestników do sprawnego funkcjonowania w branży sportowej i poza nią.

ZARZĄDZANIE 

Moduł ten jest kompleksowym kursem "zarządzania w pigułce". Po jego ukończeniu uczestnicy mają podstawową wiedzę z zarządzania typową dla programów menedżerskich na całym świecie, z uwzględnieniem specyfiki ich kierunku. Koncentruje się na następujących zagadnieniach: 

 • zarządzanie strategiczne w organizacjach sportowych i związanych ze sportem przy wykorzystaniu takich narzędzi jak PEST, VRIO, analiza interesariuszy 

 • modele biznesowe wg Ostervaldera 

 • grupy i proces podejmowania decyzji przez grupę 

 • budowanie zespołu i praca zespołowa. 

Poruszane zagadnienia mają pomóc osobom funkcjonującym w organizacjach sportowych lub związanych ze sportem lepiej zarządzać tymi organizacjami, zrozumieć ich otoczenie, zidentyfikować potencjalne problemy i podejmować właściwe decyzje. 

MARKETING 

Marketing to umiejętność myślenia o rynku: zauważania lub/i kreowania potrzeb, rozumienia konkurencji, budowania strategii. Swoje miejsce znajdą w nim zarówno kreatywni entuzjaści czy zrównoważeni analitycy, skoncentrowani stratedzy, jak i otwarci na ludzi organizatorzy. 

Marketing w branży sportowej może być rozumiany jako marketing sportu, który zajmuje się tworzeniem i komunikowaniem wartości realizowanych przez produkty sportowe lub marketing poprzez sport, który jest związany głównie z promowaniem produktów z innych branż za pośrednictwem sportu. 

Głównym celem zajęć modułu Marketing będzie przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie zastosowania koncepcji marketingowej w praktyce wszelkich typów przedsiębiorstw i organizacji związanych ze sportem. Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniu metod aktywizujących: ćwiczeń, przykładów, dyskusji, studiów przypadków.  

Konstrukcja zajęć umożliwia przygotowywanie menedżerów organizacji sportowych, przedsiębiorców sportowych czy ekspertów w zakresie planowania i wdrażania narzędzi marketingowych w sporcie oraz zdobycie specjalistycznych umiejętności menedżerskich dotyczących między innymi: 

 • analizy rynku sportu i wykorzystywania wyników analizy w praktyce 

 • projektowania i oceny innowacyjnych modeli biznesu sportowego

 • analizy zachowań podmiotów obecnych na rynku sportowym

 • kształtowania zachowań konkurencyjnych w biznesie sportowym

 • analizy, rekomendacji, doboru i wykorzystania instrumentów marketingowych w biznesie sportowym 

 • kształtowania sponsoringu i stosowania narzędzi oraz technik public relations w zarządzaniu organizacjami sportowymi 

 • wykorzystywania narzędzi zarządzania wartością w procesie tworzenia strategii biznesu sportowego 

 • samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej lub społecznej w sporcie 

 

W ramach modułu Marketing realizowane  będą  m.in. następujące treści: 

 • Koncepcja marketingu. Specyfika marketingu sportu. Marketing przez sport. 
 • Rozpoznanie rynku i relacje z klientami 
 • Tworzenie wartości 
 • Produkty sportu 
 • Budowanie silnych marek w sporcie 
 • Dostarczanie wartości 
 • Polityka cen. Sposoby ustalania cen i strategie cenowe 
 • Miejsce/dystrybucja w sporcie. 
 • Komunikowanie wartości 
 • Projektowanie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Promocja organizacji sportowych 
 • Instrumenty komunikacji marketingowej w sporcie 
 • Media społecznościowe 
 • Nowe trendy w komunikacji marketingowej a sport. 

 

FINANSE 

Głównym celem modułu Finanse jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesów finansowych zachodzących w organizacjach zajmujących się komercyjnie sportem i umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji menedżerskich.   

Moduł ten ma pomóc osobom odpowiedzialnym za przygotowanie wydarzeń sportowych czy też za sprzedaż produktów sportowych w sprawnym przygotowaniu budżetu i ocenie opłacalności danego przedsięwzięcia. 

W module tym będą omawiane m.in.: 

 • Analiza sprawozdania przedsiębiorstwa sportowego 

 • Narzędzia budżetowania i analizy finansowej przedsięwzięć sportowych 

 • Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej 

 • Ocena strategii budowy wartości przedsiębiorstwa sportowego 

 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 
 • Zarządzanie kryzysami 
 • Relacji z mediami; social media 
 • Relacje z interesariuszami organizacji 
 • Budowa marki osobistej 

 

ZARZĄDZANIE WYDARZENIEM 

Wydarzenia sportowe, rozrywkowe i kulturalne to przedsięwzięcia zakrojone często na bardzo szeroką, niekiedy międzynarodową, skalę. Jednak ich sukces niezależnie od skali wymaga umiejętnego przygotowania: zaplanowania oraz organizacji (przeprowadzenia) imprezy i stanowi każdorazowo projekt złożony z wielu etapów, które należy umiejętnie skoordynować. 

Moduł  Zarządzanie wydarzeniem będzie zawierał wszystkie kolejne etapy związane z realizacją projektu, tj. kreowanie idei wydarzenia, planowanie, wdrażanie, kontrolę przebiegu oraz zakończenie, częściowo integrując tematykę pozostałych modułów realizowanych w czasie studiów. 

Słuchacze nauczą się planować budżet przedsięwzięcia, analizować jego opłacalność, oceniać jego potencjał biznesowy i wizerunkowy, pozwalający na osiągnięcie zamierzonego wyniku finansowego. Poruszone zostaną kwestie pozyskiwania finansowania poprzez sponsorów, kwestie reklamy oraz dobrania odpowiedniego modelu współpracy interesariuszy projektu, warunkującego często organizację imprezy (lub cyklu imprez). Słuchacze dowiedzą się także, jak stworzyć zespół odpowiedzialny za organizację całości wydarzenia (z uwzględnieniem wolontariuszy) i jak zaplanować outsourcing poszczególnych zadań. 

Uwaga zostanie również poświęcona kwestiom obsługi i serwisu wszystkich grup uczestników (gości, mediów, partnerów itd.). Słuchacze dowiedzą się, jakie czynniki należy brać pod uwagę, wybierając miejsce wydarzenia oraz jak zarządzać logistyką i bezpieczeństwem przy uwzględnieniu masowego charakteru imprez sportowych. 

PRAWO 

Sport i związane z nim wydarzenia bardzo często mają charakter międzynarodowy. Pośród wielu struktur istnieją trzy główne grupy, które ponoszą odpowiedzialność w zakresie międzynarodowej organizacji sportu – instytucje międzyrządowe (przede wszystkim ONZ i Rada Europy), organizacje ponadnarodowe (Unia Europejska) oraz organizacje pozarządowe (federacje sportowe, Komitety Olimpijskie). Świat sportu jest silnie zhierarchizowany, co ma zagwarantować możliwość prawidłowego nim zarządzania. Organizacje sportowe podlegają prawu obowiązującemu w danym państwie, jak również regulacjom świata sportu. 

 W ramach modułu Prawo słuchacze nauczą się, jak poruszać się w obszarze regulacji prawnych rządzących światem sportu z uwzględnieniem specyfiki tego obszaru (kompilacji systemu prawnego obowiązującego w Polsce i regulacji międzynarodowych). Poruszone zostaną kwestie autonomii organizacji sportowych, ich form prawnych, a także natury regulacji sportowych oraz ich relacji z systemem prawnym obowiązującym w danym kraju; prawa sportowca oraz prawa i obowiązki w relacji sportowiec–federacja; prawa transferów. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się też prawne aspekty pozyskiwania funduszy spoza działalności sportowej sensu stricto (w tym sprzedaż praw do transmisji wydarzeń sportowych), sponsoring i merchandising. Osobny aspekt to regulacje prawne dotyczące dopingu. 

 

Tematyka zajęć obejmować będzie wiec w szczególności zagadnienia zawarte w następujących modułach: 

 • Struktura podmiotów zarządzających sportem w ujęciu krajowym i międzynarodowym 
 • Status prawny sportowca i innych osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym 
 • Prawne aspekty gospodarczej eksploatacji wydarzenia sportowego i jego uczestników 
 • Odpowiedzialność w sporcie, ubezpieczenia odpowiedzialności sportowej  i system rozwiązywania sporów powstających w związku z działalnością sportową 
 • Prawne aspekty dopingu, zakładów bukmacherskich oraz odpowiedzialność karna w sporcie. 

 

KOMUNIKACJA 

Zadaniem modułu Komunikacja jest zarówno wykazanie, że utrzymywanie relacji z otoczeniem jest integralną częścią zarządzania, jak i zapoznanie uczestników programu ze sposobami planowania i organizowania procesu komunikacji tak, aby wspierać działania i wizerunek firm zajmujących się sportem i komunikujących się poprzez sport. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą umiejętność planowania komunikacji organizacji sportowych zgodnie z ich strategią i celami, a także zrozumieją wagę proaktywnego zarządzania potencjalnymi problemami, z którymi może zmierzyć się organizacja. 

DODATKOWE ELEMENTY PROGRAMU:

SPOTKANIA Z PRAKTYKAMI

Spotkania ze specjalnie zaproszonymi gośćmi ze świata sportu i biznesu, w tym z kadrą CIES (spotkania z kadrą CIES odbywają się w języku angielskim) 

PROJEKT KOŃCOWY

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 180* 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

PROGRAMY OBSERWACYJNE

Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w przygotowaniach do najważniejszych wydarzeń na PGE Narodowym oraz w specjalnym programie obserwacyjnym Ekstraklasy i warsztatach w siedzibie "Przeglądu Sportowego".

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty - 8.45-15.45 

niedziele - 8.45-15.45 

Planowane terminy zajęć w pierwszym semestrze:

19-20.10.2024

16-17.11.2024

07-08.12.2024

25-26.01.2025

08-09.02.2025

22-23.02.2025

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Paweł De Pourbaix

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu ALK. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i warsztaty na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych (MBA dla Kadry Medycznej, MBA dla Inżynierów) z zakresu Podstaw marketingu, Marketingu strategicznego, Marketingu międzynarodowego, Analizy procesów rynkowych, Dystrybucji i zarzadzania sprzedażą, Strategii marketingowych, Sprzedaży osobistej i technik sprzedaży. Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta. Prowadził szkolenia i projekty konsultacyjne w ramach współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą MConsulting sp. z o.o, sieci handlowej FJ,  Supon sp. z o.o. Autor artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. 
 

Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego; organizator i współorganizator międzynarodowych imprez Mistrzostw Europy (2002), Pucharu Polski (2000-2013), Mistrzostw Polski (2012, 2013, 2014, 2015), Grand Prix Polski (2003-2015), Mistrzostw Polski Zawodowców (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010), Mistrzostw i Pucharu Okręgu Mazowieckiego oraz kilkuset  imprez o charakterze lokalnym. Posiada uprawnienia sędziego I kategorii Polskiego Związku Tańca Sportowego, Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz World Dance Council (WDC) – wysędziowane ponad 700 imprez sportowych. 

dr Kaja Prystupa-Rządca

Trenerka, mentorka, coach. Jest certyfikowana w narzędziach FRIS®, REISS Motivation Profile® oraz Value Match®, którego jest partnerem strategicznym na Polskę. Pomaga w odkryciu swoich naturalnych predyspozycji i potrzeb, tak aby klienci rozwijali kompetencje menedżerskie w zgodzie ze swoimi naturalnymi predyspozycjami.

Mentorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet wspierająca kobiety na różnych etapach rozwoju kariery w rozwijaniu kompetencji menedżerskich. Wykładowczyni na studiach podyplomowych, Executive MBA w Kozminski Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego. Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców. Jako New Business Partner w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. projektuje programy rozwojowe skierowane do klientów biznesowych z obszaru współpracy, komunikacji, life balance, a także inicjatywy nakierowane na rozwijanie, wspieranie rozwijania karier kobiet w organizacjach.

dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Jest kierownikiem Katedry Finansów ALK. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych.

Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. 

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Science, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, University of Porto. Ukończył program Global Colloquium on Participant – Centered Learning organizowany przez Harvard Business School. 

mgr Marek Pałus

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca prawny od 1994 r. Wspólnik w kancelariach prawnych IUSTUS i IURATOR w Katowicach. W latach 1998-2001 Prezes Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach. Członek rad nadzorczych Zakładu Energetycznego Tarnów SA, Huty Łaziska SA, Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego SA, Spółki Inwestor Górnośląski SA, Polskiej Ligi Koszykówki SA. W latach 2000-2006 Prezes Polskiego Związku Koszykówki. W latach 2001-2010 Członek Zarządu Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA-Europe z siedzibą w Monachium. 
 

W latach 2002-2010 Prezydent Komisji Prawnej FIBA-Europe w Monachium i członek  Światowej Komisji Prawnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki j FIBA w Genewie. W przeszłości Członek Komisji Prawnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Ekspert komisji i podkomisji Sejmu RP w zakresie prac nad zmianami w ustawie o kulturze fizycznej, ustawą o sporcie kwalifikowanym i ustawą o sporcie

mgr Magdalena Malicka

Absolwentka Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła magisterium i podyplomowe studia (DEA) ze specjalizacją teatrologia na Sorbonne Nouvelle Paris III oraz studia MBA w dziedzinie zarządzania i marketingu przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkole Handlowej HEC w Paryżu (Haute Ecole de Commerce). 
 
W latach 1997-2000 pracowała w Fundacji Francja – Polska (FFP) przy Ambasadzie Francji w Warszawie. Była m.in. odpowiedzialna za PR i zarządzanie francusko-polską współpracą w zakresie szkolnictwa zawodowego i uniwersyteckiego oraz programami służącymi rozwojowi demokracji lokalnej w Polsce. 
 
W 2000 roku rozpoczęła pracę w mediach: w jednym z największych wydawnictw prasowych G+J Polska, będącego częścią międzynarodowego holdingu mediowego Bertelsmann (telewizyjno-radiowa Grupa RTL, wydawnictwo prasowe G+J, wydawnictwo książkowe Random House, Sony MBG, Direct Group, firma usługowa Arvato, drukarnie). 
Była brand managerem w dziale marketingu, dyrektorem wydawniczym i wydawcą. W 2006 roku, w wieku 35 lat, jako pierwsza kobieta w historii G+J objęła stanowisko Prezesa Zarządu wydawnictwa, które piastowała przez 8 lat. 
 
W latach 2013-14 była odpowiedzialna za fuzję wydawnictwa G+J Polska i Hubert Burda Media Polska. W maju 2014r. po zakończonym procesie fuzji dwóch firm, integracji zasobów ludzkich oraz procedur i procesów, postanowiła zakończyć karierę w korporacji, stawiając na rozwój drugiej pasji zawodowej jaką jest coaching i rozwój osobisty. 
 
Coachingowe doświadczenie nabywała najpierw pracą własną: Business & Live Coaching, Mistrzowska Akademia Executive Managera, Sztuka Prezentacji, System Body-Mind, Hipnoza w Life Coachingu, Quantum Brainpower Coaching (Norman Benett Group), Mastering the Leadership Challenge (Harvard Business School & Bertelsmann University), Sleight of Mouth (Robert Dilts), Neuro-Linguistic Programming (Richard Bandler), Zarządzanie Zmianą (Akademia G+J), Reiki 1. i 2. stopień (Usui Shiki Ryoho), Racjonalna Terapia Zachowań RTZ (Simontowski Instytut Zdrowia), a potem zdobywając kolejne tytuły: Coach Praktyk Biznesu (2008), Master Coach Biznesu (2008), Coach Supervisor (2011), Asystent Psychodramy (Krakowskie Forum Psychodramy) (2015). 
 
Zasiadała w Zarządzie Izby Wydawców Prasy. Była przewodniczącą Rady Programowej firmy doradczo-szkoleniowej Norman Benett, prelegentem w seminarium FACE „Trendy i najlepsze praktyki w komunikacji w Polsce i na świecie”, prowadziła warsztaty dotyczące zarządzaniem zmianą i komunikacją dla studentów MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, należała do grona menadżerów CEO Round Table by Nail International oraz stowarzyszenia kobiet biznesu Leadershe. Od 2009 roku jest członkiem stowarzyszenia EMCC (European Mentoring and Coaching Council), a od roku 2011 należy do elitarnej międzynarodowej organizacji YPO (Young President’s Organization). 
W 2009 roku znalazła się na 11 miejscu listy "50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce", przygotowanej przez magazyn ekonomiczny "Home&Market".

mgr Jakub Kalinowski

Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, posiada certyfikaty z zakresu zarządzania projektami w metodologii PRINCE@ oraz Global Reporting Initiative – Sustainability Reporting Process for Poland w kontekście UEFA EURO 2012. Członek zarządu International Sports and Culture Association (ISCA). W latach 2005-2008 menedżer projektu „Sportowcy na rynku pracy”. Współautor sektorowej strategii rozwoju woj. dolnośląskiego do 2020 w zakresie kultury fizycznej i sportu. W roku 2011 był głównym ekspertem w procesie analizy gminnych strategii rozwoju pod kątem określenia obszarów modyfikacji z uwzględnieniem aspektu sportu. Prowadzi działalność doradczo-szkoleniową w sporcie w ramach Sports Project Management Group. Jest także Przewodniczącym Rady Fundacji v4sport.

alk
mgr Marcin Animucki

Prezes Zarządu Ekstraklasa SA

alk
mgr Marek Karpiński

Trener reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet w latach 2000-2004; trener reprezentacji Polski kobiet w piłce ręcznej plażowej

alk
Roman Kołtoń

Polski dziennikarz i komentator sportowy

alk
mgr Robert Korzeniowski

Polski lekkoatleta, chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski, świata i Europy

alk
mgr Artur Sowiński

Polski zawodnik mieszanych sztuk walki wagi lekkiej oraz piórkowej

mgr Ivan Hernandez Hernandez

Digital Transformation and Customer Experience Strategist 

Opinie studentów i absolwentów

Arkadiusz Złotnicki

KOMPLEMENTARNY MIX PASUJĄCYCH DO SIEBIE ELEMENTÓW 

O studiach opowiada absolwent V edycji, Arkadiusz Złotnicki - wiceprezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", członek rad nadzorczych spółek kapitałowych 

DLACZEGO WYBÓR PADŁ NA TEN PROGRAM? 

Sport od zawsze towarzyszy mojemu życiu. Na różnych jego etapach jego obecność przybierała odmienne formy, zawsze jednak wiązało się to z pasją i zainteresowaniem  tą dziedziną życia. Wydawać by się zatem mogło,  że wybór studiów FIFA/CIES Program in Sports Management to głównie kwestie emocji i serca. To na pewno, ale jest to jednak też wybór racjonalny z mojej strony. Traktuję te studia jako uzupełniające do tych dyscyplin i kierunków, jakie do tej pory ukończyłem, głównie w sferze nauki o zarządzaniu. Jestem przekonany, że wiedza i kompetencje, ale także postawy, jakie dzięki tym studiom mogłem zdobyć lub kształtować, przysporzą mi wkrótce sporo satysfakcji. Zawodowej i prywatnej. 

JAKIE SĄ GŁÓWNE KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STUDIÓW? 

Podstawową zaletą tych studiów jest umiejętne zbalansowanie wiedzy teoretycznej z praktyką. To zawsze na studiach podyplomowych jest wyzwaniem dla organizatorów, żeby z jednej strony dostarczyć jak najwięcej praktycznej wiedzy, z drugiej jednak pokazać na odpowiednim akademickim poziomie jej teoretyczny kontekst. Moim zdaniem Akademia Leona Koźmińskiego oraz zaproszeni przez nią wykładowcy oraz praktycy sportu bardzo dobrze sobie z tym wyzwaniem poradzili. 

KTÓRY ASPEKT PROGRAMU OKAZAŁ SIĘ SZCZEGÓLNIE INTERESUJĄCY/WARTOŚCIOWY? 

Od kilku lat zajmuję się realizacją projektów i przedsięwzięć, w których znajomość różnych aspektów prawnych, psychologicznych, socjologicznych, czy też kwestii związanych z takimi dyscyplinami jak organizacja, marketing czy zarządzanie odgrywają kluczową rolę. Wartością FIFA/CIES Program in Sports Management jest to, że oferuje komplementarny mix pasujących do siebie elementów w tych dziedzinach. W moim przypadku oznaczało to pogłębienie wiedzy w niektórych dyscyplinach, a w wielu nadanie jej nowego wymiaru. Tym razem sportowego.  Jak powszechnie wiadomo, studia to nie tylko sale wykładowe i biblioteka. To także, a może przede wszystkim ludzie i czas spędzony z nimi.  Z jednej strony wykładowcy czy pracownicy uczelni, którzy zawsze byli bardzo pomocni, ale także i pozostali studenci na kierunku. Z pewnością kontakty, jakie zostały mi po tych studiach to jedna z podstawowych wartości i pozytywów Programu. Intuicja podpowiada mi, że zawodowo mogą one okazać się ciekawe już wkrótce. 

CZY I W JAKI SPOSÓB PROGRAM PRZEŁOŻYŁ SIĘ NA TWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ? 

Kolejne podejmowane studia i kierunki oprócz różnie motywowanej wewnętrznej satysfakcji powinny dawać nam pewien impuls do rozwoju zawodowego. Fajnie, jeśli pozwalają poszerzyć portfolio zawodowych wyzwań i możliwości. FIFA/CIES Program in Sports Management ma potencjał w tym zakresie, który wielu ze studentów V edycji Programu na pewno wykorzysta. Jestem przekonany, że również dla mnie oznaczać to będzie przygodę i kilka ciekawych projektów, w których wezmę udział w przyszłości. 

KOMU MOŻNA POLECIĆ TE STUDIA? 

To studia… nie dla każdego. Moim zdaniem warto jednak, wybierając ten Program, przynajmniej… lubić sport. To nie musi być pasja i fascynacja, ale jednak pewna wiedza i zrozumienie elementarnych zjawisk związanych ze społecznym, kulturowym, a także biznesowym fenomenem tej dziedziny życia. To na pewno pomaga wszystkim. Zarówno studentom, jak i wykładowcom, i ludziom, którzy w ramach tego Programu dzielą się swoją wiedzą.  Podczas pisania pracy końcowej, czyli tworzenia projektu związanego z transformacją cyfrową w piłce nożnej, co samo w sobie było bardzo ciekawym doświadczeniem, po raz kolejny przekonałem się, jak ważne jest profesjonalne zarządzanie, odpowiednie struktury, ale także liderzy zmian. To na pewnym etapie rozwoju często jest ważniejsze niż technologia czy ogromne budżety. Warto o tym pamiętać, często bowiem w polskim sporcie zmiany są zbyt wolne, ponieważ brakuje odpowiednich osób, które mogłyby oprócz wiedzy wnieść nieco świeżego spojrzenia biznesowego w często skostniałe struktury klubów. Jestem przekonany, że FIFA/CIES Program in Sports Management może co roku „przynosić” na rynek co najmniej kilka  osób, które będą w stanie temu sprostać. Dlatego też studia polecam tym wszystkim, którzy mają w sobie przekonanie, że warto zmieniać i rozwijać świat wokół nas. Ten sportowy, również. Przyszłość jest tu i teraz. 

 

Tomasz Flakowski

TO PROGRAM, KTÓRY POSZERZA HORYZONTY I POZWALA WSKOCZYĆ NA WYŻSZY POZIOM 

O studiach opowiada absolwent IV edycji, Tomasz Flakowski – manager Olimpii Elbląg i współwłaściciel Futceo 

 

DLACZEGO WYBRAŁ PAN STUDIA FIFA/CIES PROGRAMME IN SPORTS MANAGEMENT? 

O wyborze studiów FIFA/CIES Programme in Sports Management zdecydowała chęć zdobycia wiedzy oraz czysto menedżerskich kompetencji, i to w profesjonalnym otoczeniu, które temu będzie sprzyjać. Zrobiłem wywiad wśród osób, które ukończyły te studia w latach ubiegłych i dzięki temu wiedziałem, że mogę tutaj liczyć także na dobry networking i poszerzenie horyzontów, co dodatkowo zmotywowało mnie do podjęcia tej decyzji. 

Jako prawnik z kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze dużych przedsiębiorstw oraz osoba, która  w ostatnich latach zarządzała kilkoma organizacjami, poszukiwałem programu studiów podyplomowych, które pozwolą mi wskoczyć na wyższy poziom w tej konkretnej dziedzinie. FIFA/CIES Programme in Sports Management jest cenionym programem, a osoby, które go ukończyły ,świetnie radzą sobie w dynamicznie zmieniającym się świecie sportu. Jeżeli Twoim priorytetem jest rozwój w tej dziedzinie i zaistnienie w niełatwej branży, jaką niewątpliwie jest zarządzanie w sporcie, ten program jest właśnie dla Ciebie. 

KTÓRE ASPEKTY STUDIÓW POMOGŁY PANU NAJBARDZIEJ W KSZTAŁTOWANIU BIEŻĄCEJ KARIERY? 

Decydując się na studia FIFA/CIES Sport Management Programme, wiedziałem, że jest to kolejny element planu, zakładającego pozyskanie wiedzy i kompetencji, które z kolei pozwolą mi na w pełni profesjonalne zarządzanie klubami sportowymi na najwyższym poziomie. Staje się oczywiste, że polskie kluby potrzebują dobrych specjalistów, rozumiejących prawo, schematy funkcjonujące w sporcie, ekonomię i przede wszystkim potrafiących skutecznie i sprawnie nimi zarządzać. W takim ujęciu, tak naprawdę każdy z modułów okazał się ważny. Istotne były też liczne dyskusje z wybitnymi praktykami i ich otwartość oraz ukazanie tej branży w sposób wielopłaszczyznowy. 

Studia pozwalają na zebranie cennej wiedzy, która w połączeniu z dotychczasowym doświadczeniem i znajomością potrzeb polskich klubów sportowych, przybrała kształt w postaci Futceo. To innowacyjne doradztwo z zakresu zarządzania klubami sportowymi na każdym poziomie rozgrywkowym. Warto zaznaczyć, że FIFA/CIES Sport Management Programme pozwolił na dostrzeżenie jeszcze kilku wątków, które uatrakcyjniły naszą ofertę. Dziś Futceo wyróżnia przede wszystkim unikalne i wyjątkowo praktyczne podejście w dziedzinie edukacji w zarządzaniu klubami piłkarskimi. Pomagamy menedżerom i prezesom odkryć potencjał ich klubu i przenieść go na wyższy poziom. Jest to niejako kontynuacja wyniesionych z programu obserwacji i przeniesienie ich na rzeczywisty grunt. W Futceo dajemy pełen dostęp do praktycznych porad, case study, a także najlepszych praktyk z całego świata, które pozwalają menedżerom zrobić różnicę. Głęboko wierzę, że wymiana poglądów dyrektorów generalnych, prezesów i menedżerów na najważniejsze tematy, jest dokładnie tym, czego szukają, aby zrozumieć zmiany w rozwijającym się futbolu, a idealnym wstępem do tego są właśnie wspomniane studia na ALK.   

JAKĄ RADĘ DAŁBY PAN PRZYSZŁYM STUDENTOM TEGO PROGRAMU? 

Przyszli studenci powinni przede wszystkim zaufać programowi oraz wysoce doświadczonym wykładowcom i praktykom. Ich wiedza, którą otrzymujemy, jest najważniejszym elementem tych studiów, a na dalszym etapie kariery będzie niezbędna do osiągnięcia założonych celów.  

 

Jakub Zalotyński

KOŃCZENIE TEGO PROGRAMU POMOGŁO MI WZMOCNIĆ POZYCJĘ ZAWODOWĄ 

O studiach opowiada Absolwent III edycji, Jakub Zalotyński - Sekretarz Generalny Polskiego Związku Squasha   

 

DLACZEGO WYBRAŁ PAN STUDIA FIFA/CIES SPORT MANAGEMENT PROGRAMME? 

Wybór był dosyć naturalny. Posiadając doświadczenia zawodowe w branży sportowej – jak pozyskiwanie oraz obsługa sponsorów, czy uczestnictwo w organizacji eventów krajowych  i międzynarodowych - już wraz z informacją o starcie pierwszej edycji wiedziałem, że to kurs dla mnie. Będąc dyplomowanym menedżerem sportu ,miałem pewność, że Zarządzanie w Sporcie na Akademii Leona Koźmińskiego umożliwi mi poszerzenie zakresu kompetencji. Finalnie uczestniczyłem w III edycji, kierując zarazem pracami biura Polskiej Federacji Squasha, w owym czasie centrali tego sportu w Polsce. 

CO ZYSKAŁ PAN, STUDIUJĄC NA TYM KIERUNKU? 

Korzyści są kilkupłaszczyznowe. Wpływający na rozwój kompetencji ładunek wiedzy teoretyczno-praktycznej, możliwość uczestnictwa w dyskusjach i wymiany poglądów z ekspertami różnych dziedzin sportu. W mojej opinii niezwykle ważna była też okazja tworzenia szerokiej siatki kontaktów branżowych. Jest jeszcze wątek networkingu wykładowców, absolwentów i uczestników studiów wszystkich edycji. Ideę tę mieliśmy okazję wdrażać podczas trwania ostatniej edycji studiów.   

CZY NETWORKING WYKŁADOWCÓW, ABSOLWENTÓW I SŁUCHACZY TO WAŻNY ELEMENT? 

  

Inicjując wraz z trzema kolegami z III edycji, przy współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, pierwsze spotkanie networkingowe ZwS utwierdziłem się w przekonaniu, że tak. Kreuje to szanse poznania uczestników poszczególnych edycji, wymiany poglądów i kontaktów, co owocować może rozwojem polskiego sportu.  Dzięki studiom spotkałem takie postaci ze świata futbolu jak Gianni Infantino, Javier Zanetti, Leonardo Araujo. Miało to miejsce podczas piłkarskich mistrzostw świata w Rosji, gdzie wraz z poznanym przeze mnie podczas studiów menedżerem akademii piłkarskiej i jednym z współinicjatorów networkingu ZwS wzięliśmy udział w zamkniętej konferencji Sport and Future 2018 w Moskwie. Zaproszenie na nią otrzymywali m.in. absolwenci FIFA/CIES Sport Management Programme!     

JUŻ PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW ZOSTAŁ PAN SEKRETARZEM GENERALNYM POLSKIEGO ZWIĄZKU SQUASHA. CZY STUDIA PRZYCZYNIŁY SIĘ DO ROZWOJU PAŃSKIEJ KARIERY ZAWODOWEJ? 

  

Od 2016 roku reprezentuję Polskę jako delegat bądź obserwator w trakcie zebrań World oraz European Squash Federation. Z perspektywy czasu oceniam, że na pewno spotkania i rozmowy  z praktykami w ramach studiów przydały się w moim uczestnictwie w międzynarodowym środowisku podczas zjazdów, gdzie m.in. wybierano władze światowego czy europejskiego squasha. Od czerwca 2018 roku faktycznie pełnię funkcję Sekretarza Generalnego PZSQ. Ukończenie studiów wraz ze zgłoszeniem projektu naszej grupy do konkursu FIFA/CIES International Network Prize pomogło mi wzmocnić pozycję zawodową. Myślę, że dyplomy - zarówno Akademii Leona Koźmińskiego, jak i FIFA/CIES na pewno stanowią ważną pozycję w moim CV.

 

Szymon Kabatnik

Kompleksowość studiów FIFA/CIES Programme in sport management pozwala na uzupełnienie doświadczeń zawodowych o perspektywę charakterystyczną dla sektora sportowego." 

  

O studiach opowiada Absolwent II edycji, Szymon Kabatnik– Członek zwycięskiego zespołu FIFA/CIES Network Prize 2017 

 

JESTEŚ CZŁONKIEM ZESPOŁU, KTÓRY WYGRAŁ MIĘDZYNARODOWY KONKURS FIFA/CIES NETWORK PRIZE 2017. CZY MOŻESZ OPOWIEDZIEĆ WIĘCEJ O PROJEKCIE? 

  Nasz projekt to wizja internetowej platformy komunikacyjnej umożliwiającej tworzenie relacji pomiędzy amatorami sportów drużynowych, instruktorami/trenerami oraz przedstawicielami obiektów sportowych. 

Głównym celem utworzenia platformy jest ułatwienie podmiotom zainteresowanym nawiązanie współpracy prowadzącej do organizacji amatorskiego, cyklicznego treningu z zakresu gier zespołowych. 

Platforma komunikacyjna „druzynowo.pl” może stać się pierwszym na rynku portalem społecznościowym zrzeszającym wszystkich interesariuszy amatorskiego uprawiania gier zespołowych. 

NA JAKIM ETAPIE JEST OBECNIE WASZ POMYSŁ? 

  Obecnie poszukujemy inwestorów lub wsparcia dla start-upów, np. ze środków unijnych. Poddajemy nasz pomysł pod ocenę osób z branży informatycznej, a także bardziej doświadczonych start-upowców. 

Mamy przekonanie, że w niedalekiej przyszłości uda nam się zaimplementować nasz projekt do rzeczywistości i uprawianie sportu z zakresu gier zespołowych będzie dla wszystkich łatwiejsze. 

DLACZEGO ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ ROZPOCZĄĆ STUDIA ZARZĄDZANIE W SPORCIE? 

  Polski rynek pracy w sporcie jest na bardzo wstępnym etapie profesjonalizacji i w niedalekiej przyszłości będzie potrzebował ludzi o wysokich kompetencjach menedżerskich. W momencie, w którym polskie organizacje sportowe uświadomią sobie, że potrzebują dywersyfikacji przychodów i muszą zacząć działać jak każde inne przedsiębiorstwo, wykwalifikowani menedżerowie z doświadczeniem z innych branż będą im niezbędni. 

Kompleksowość studiów FIFA/CIES Programme in sport management pozwala na uzupełnienie doświadczeń zawodowych o perspektywę charakterystyczną dla sektora sportowego. Ponadto udział w programie jest doskonałą okazją to poznania wielu inspirujących ludzi sukcesu, którzy w wielu wypadkach są innowatorami na bardzo młodym polskim rynku profesjonalnego zarządzania w sporcie.      

CO PODCZAS STUDIÓW SZCZEGÓLNIE ZAPADŁO CI W PAMIĘĆ? 

  Doświadczenia osób, które poznałem w trakcie studiów to bezcenny bagaż, który nie jest do zdobycia w żaden inny sposób niż uczestnictwo w tym kursie. Ponadto dzięki wygraniu FIFA/CIES Network Prize miałem okazję poznać studentów kursu FIFA MASTER, który jest chyba najbardziej prestiżowym programem z zakresu zarządzania w sporcie na świecie. 

Co więcej wizyta w domu FIFA w Zurychu pozostanie jednym z moich najmilszych wspomnień. 

KOMU POLECIŁBYŚ TE STUDIA? 

  Oczywiście, zachęcam wszystkie osoby, które są pasjonatami sportu i rozważają karierę w obszarze zarządzania sportu to podjęcia tego kursu. Jest to bardzo interesujący czas, w którym poznacie wiele inspirujących osób oraz osadzicie swoją obecną wiedzę z zakresu zarządzania w obszarze sportu. 

 

Filip Adamus

WYJĄTKOWY I PRESTIŻOWY PROJEKT NA POTRZEBY BIZNESU SPORTOWEGO   

O studiach opowiada Absolwent I edycji, Filip Adamus - dziennikarz redakcji sportowej NC+ 

 

CO WPŁYNĘŁO NA TWOJĄ DECYZJĘ O WYBORZE STUDIÓW FIFA/CIES SPORT MANAGEMENT PROGRAMME? 

  Mam taki charakter, że lubię próbować nowych rzeczy. Tak też było z tymi studiami. Decyzję podjąłem dość spontanicznie - znalazłem informację w internecie, poszedłem na zorganizowaną na PGE Narodowym konferencję prasową, chwilę posłuchałem i po prostu poczułem, że to jest coś, co na tym etapie życia bardzo mi się przyda. Miałem pewne obawy, podzielane zresztą przez kilka osób w moim otoczeniu, że ten kierunek będzie miał jedynie ładne opakowanie - logo FIFA, zajęcia na Narodowym, prestiżowych partnerów biznesowych - a konkretnej wiedzy i umiejętności wyniosę niewiele. 

Nic z tych rzeczy. Naprawdę mógłbym nawet nie dostawać po tych studiach żadnego ładnego dyplomu - to, co wbiły mi do głowy i jakie dały perspektywy, w zupełności mi wystarczy. 

CZY SĄDZISZ ŻE FIFA/CIES SPORT MANAGEMENT PROGRAMME POMOŻE CI W ROZWOJU KARIERY? 

  Mam takie przekonanie, choć - paradoksalnie - nie to było moim głównym celem, gdy zapisywałem się na rekrutację. Faktem jednak jest, że te dwa semestry otworzyły mi głowę, pokazały zupełnie nowe horyzonty przy pracy w sporcie - rozumianej rzecz jasna bardzo szeroko. 

Moja zawodowa kariera już wcześniej związana była z marketingiem, PR-em i komunikacją, event managementem. Teraz czuję, że te dyscypliny mam dużo lepiej ugruntowane, a dodatkowo poznałem niuanse rządzące np. finansami, prawem sportowym czy teorią i praktyką zarządzania. 

Naprawdę byłem sam sobą zaskoczony, jak bardzo “wkręcałem się” w te zajęcia - wspomnę tylko, że w trakcie wykładów i warsztatów z takimi wykładowcami jak Dariusz Jemielniak, Paweł Mielcarz czy Marek Pałus zapisałem (odręcznie!) więcej stron notatek, niż na swoich studiach w Krakowie i Kopenhadze kilka lat temu.   

CO ZYSKAŁEŚ, STUDIUJĄC NA TYM KIERUNKU? 

  Inspirację! Z różnych względów te studia sprawiają, że wychodząc z nich - zwyczajnie chce się działać: robić duże rzeczy, uczestniczyć w fajnych projektach, wdrażać własne pomysły i realizować plany, które dotąd pozostawały gdzieś tam z tyłu głowy. 

Słuchając naszych wykładowców - a byli nimi w zdecydowanej większości praktycy, którzy działali lub działają przy przeróżnych przedsięwzięciach związanych ze sportem - myślisz sobie: o kurczę, naprawdę wiele ciekawych projektów jest na wyciągnięcie ręki. Dociera do ciebie, że mając odpowiednią wiedzę i chęć do tego, by się mocno zaangażować, możesz bardzo wiele dokonać. Ten kierunek daje po prostu bardzo pozytywnego kopa do przodu.   

KTÓRE ASPEKTY PRAKTYCZNE PORUSZANE PODCZAS WYKŁADÓW GUEST SPEAKERÓW BYŁY DLA CIEBIE NAJCIEKAWSZE? 

  Zawsze uważałem, że w życiu najlepiej uczyć się z konkretnych doświadczeń innych osób. Przecież nam samym też nic nie daje tak wiele, jak nasze działania z przeszłości - takie, z których możemy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Dlatego z wielkim zainteresowaniem słuchałem Szwajcara Daniela Rupfa, który w 2008 roku odpowiadał za przygotowanie oraz przeprowadzenie EURO 2008 w Zurychu i ze szczegółami opowiedział nam o całym projekcie, krok po kroku: od etapu formułowania założeń, przez planowanie, realizację i końcowe wnioski. Nie ukrywał niedociągnięć i rzeczy, które dziś zrobiłby inaczej. 

Podobnie wyglądał wykład Roberta Korzeniowskiego, który koordynował w Polsce cały projekt Corporate Hospitality przy okazji EURO 2012. Wiele ciekawych niuansów przedstawił nam Jair Bertoni z organizacji EPFL, zrzeszającej 31 piłkarskich lig zawodowych ze Starego Kontynentu (w tym m.in. Premier League, La Liga, Serie A czy naszą rodzimą Ekstraklasę), natomiast Mateusz Kusznierewicz pokazał, jak może wyglądać biznesowe “życie po życiu” znanego sportowca. 

To wszystko, było - raz jeszcze podkreślam - wyjątkowo inspirujące.   

KOMU POLECASZ TE STUDIA? 

  To kierunek dla każdego, kto interesuje się sportem i może mieć z nim w swoim życiu zawodowym jakąkolwiek styczność. Nawet małą, gdy działa w biznesie i jest chwilowo, powiedzmy, po drugiej stronie barykady. Te studia pokazują, jak bardzo złożona jest to materia, jak wiele rzeczy  na nią wpływa. A jednocześnie: jak wielkie kreuje możliwości. Pamiętam zajęcia z budowania zespołu na naszym pierwszym zjeździe. 

Wiesz, jak prowadzący Marek Karpiński przekazał nam swoją wiedzę w tej sferze? Nic lepszego nie mógł wymyślić - po prostu… zbudował z nas zespół. Sprawił, że w trakcie jednych warsztatów zobaczyliśmy, jak ciekawą stanowimy grupę i jak wiele możemy się od samych siebie nauczyć. Bo byli wśród nas ludzie z przeróżnych branż: biznesmeni, menedżerowie, prawnicy, trenerzy, agenci piłkarscy, dziennikarze czy eks-sportowcy, którzy skończyli swe kariery i znaleźli inne drogi realizowania swojej sportowej pasji. 

  Każdy z nas zetknął się ze sportem na innym poziomie i w inny sposób, każdy miał więc inne doświadczenia. Taka mieszanka przynosiła naprawdę ciekawe, bardzo rozwijające dyskusje w trakcie zajęć i po ich zakończeniu. Zresztą do dziś mamy kontakt i kto wie, czy wkrótce nie zrealizujemy wspólnych biznesowo-sportowych projektów.

 

 

Damian Juszczyk

ZDECYDOWANIE POLECAM!   

O studiach opowiada Absolwent I edycji, Damian Juszczyk 

 

DLACZEGO WYBRAŁ PAN STUDIA FIFA/CIES SPORT MANAGEMENT PROGRAMME? 

  Zdobywanie i aktualizowanie wiedzy w dziedzinie, w której realizuję się zawodowo, od zawsze było moją wielką pasją i priorytetem. FIFA/CIES Sport Management Programme zapowiadany był jako najbardziej prestiżowe w Polsce studia z zakresu zarządzania w sporcie. 

Nie wyobrażałem sobie, aby mogło mnie zabraknąć w gronie absolwentów debiutanckiej krajowej edycji. Z perspektywy czasu mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że była to właściwa decyzja. 

KTÓRE ASPEKTY PROGRAMU BYŁY DLA PANA NAJCIEKAWSZE? 

  Studia bazują przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych - spotkaniach z uznanymi osobowościami z branży, omawianiu studiów przypadku i wreszcie na własnej wymianie doświadczeń z prowadzącymi oraz z koleżankami i kolegami. Pełnią funkcję motywującą i inspirującą. 

Przekazywane są też teoretyczne podstawy poruszanych zagadnień, ale pierwszeństwo ma praktyka. Od zdobywania suchej wiedzy są encyklopedie.

CZY POLECA PAN TEN PROGRAM? JEŚLI TAK, TO KOMU? 

   Zdecydowanie polecam. Każdy, kto uważa się za osobę kompetentną do brania odpowiedzialności za decyzje w naszej dziedzinie sportu - czy to w zakresie marketingu, PR-u, czy w innych pokrewnych obszarach - powinien poszerzać swoją wiedzę i korzystać z cennej wymiany doświadczeń. 

Polska odsłona studiów FIFA/CIES Sport Management Programme to zdecydowanie jedna z najlepszych w kraju możliwości ku temu, a z organizacyjnego punktu widzenia są to zdecydowanie najlepsze - biorąc pod uwagę moje dotychczasowe wieloletnie doświadczenia - studia w tej dziedzinie. 

OD MARCA 2016 ROKU PEŁNI PAN FUNKCJĘ RZECZNIKA PRASOWEGO „PIŁKARSKIEJ“ WISŁY KRAKÓW. CZY UKOŃCZONE STUDIA PRZYCZYNIŁY SIĘ DO ROZWOJU PAŃSKIEJ KARIERY ZAWODOWEJ? 

  Niewątpliwie wiedza pozyskiwana na każdym etapie własnego rozwoju, a także nabywane doświadczenia stają się bezcennym atutem w dążeniu do osiągania kolejnych celów zawodowych i do godnego sprawowania swoich obowiązków. Tak oczywiście jest również w moim przypadku. 

Przyszłym słuchaczom życzę powodzenia i sukcesów w podążaniu za swoją pasją! 

 

Maciej Hartfil

O studiach opowiada Absolwent Maciej Hartfil - Prezes Zarządu Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa 

 

Każdy powinien się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje na ścieżce kariery. Te studia są czymś, co pozwala nabrać rozpędu tym, którzy zaczynają przygodę z zarządzaniem w sporcie, ale też mogą okazać się znakomitym źródłem inspiracji i nowatorskich rozwiązań dla tych bardziej doświadczonych. Tak było w moim przypadku. Pomysły i nowe koncepcje, które stworzyłem dzięki tym studiom są dla mnie największą wartością, którą wyniosłem z zajęć. Wachlarz przedmiotów, a przede wszystkich znakomici specjaliści z Koźmińskiego, uzupełniani praktykami z kraju i ze świata naprawdę pozwalają poznać niektóre aspekty współczesnego zarządzania, finansów czy marketingu w sporcie. 

Każdy znajdzie tu coś, co bez wątpienia nie raz się przyda w zawodowym życiu. Mogę z czystym sumieniem polecić studia Zarządzanie w sporcie - FIFA/CIES Sport Management Programme wszystkim tym, którzy chcą realizować się i rozwijać, korzystając ze znakomitych doświadczeń prowadzących zajęcia. 

 

Tomasz Nabakowski

O studiach opowiada Absolwent Tomasz Nabakowski - CEO&Co-founder CIA - CONTENT IMPACT AGENCY 

  

Zarządzanie w sporcie to bardzo atrakcyjny kierunek rozwoju zawodowego. Dostrzegłem to w czasie pracy w TVN, gdzie pełniłem funkcję Dyrektora Zarządzającego Agencji TVN. Realizowaliśmy wówczas wiele projektów sportowych we współpracy z piłkarską Ekstraklasą, organizatorami wyścigu Tour de Pologne, sponsorami polskiego sportu. Te inicjatywy i przedsięwzięcia zawodowe skłoniły mnie do rozwoju i zdobycia nowej wiedzy. 

Gdy usłyszałem się o studiach Zarządzanie w sporcie, wiedziałem, że będzie to program zrealizowany na najwyższym poziomie. Akademia Leona Koźmińskiego cieszy się bardzo dobrą opinią, a fakt współpracy z CIES i patronat FIFA nad programem ostatecznie przekonały mnie do rozpoczęcia kształcenia. 

Projekt studiów uważam za bardzo udany. Porządkował moją wiedzę o sporcie w różnych obszarach: od prawa, przez marketing i organizację eventów, do zarządzania karierami sportowców. Ciekawe było również uzupełnienie wiedzy o zagadnienia ogólne, związane np. z zarządzaniem i finansami. Bardzo cenne okazały się także zajęcia praktyczne oraz możliwość udziału w charakterze obserwatorów przy organizacji wydarzeń sportowych. Organizatorzy zadbali o możliwość spotkania z praktykami (zarówno z Polski, jak i z zagranicy) co pozwoliło na skonfrontowanie programu z rzeczywistością. 

Traktuję sport jest bardzo pojemną kategorię działalności biznesowej - od organizacji eventów, przez projekty sponsoringowe, produkcję treści sportowych, zarządzanie prawami sportowymi, aż po reprezentowanie zawodników. Uważam, że w Polsce obszar profesjonalnego zarządzania sportem będzie w najbliższych latach szczególnie się rozwijał. Posiadanie wiedzy i doświadczenia pomoże w budowaniu własnych przedsięwzięć lub awansach zawodowych. 

Osobiście po studiach realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego zdecydowałem się na realizację projektów sportowych w ramach własnej działalności agencyjnej i uważam to za bardzo dobry wybór. 

 

Mateusz Gotz

 O studiach opowiada Absolwent Mateusz Gotz - Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji w Dzielnica Bielany Urząd M. St. Warszawa 

 

Studia na kierunku Zarządzanie w Sporcie są świetną okazją nie tylko do zwiększenia swojej wiedzy w zakresu niezbędnego do pracy zawodowej, lecz również poznania ludzi, z którymi można skutecznie współpracować na płaszczyźnie szeroko rozumianego zarządzania w sporcie. 

Proponowane przez Akademię Leona Koźmińskiego zajęcia są świetną bazą merytoryczną do pracy nie tyko w prywatnych firmach czy klubach sportowych, lecz także w administracji publicznej, szczególnie jeśli chodzi o przedmioty takie jak finanse czy prawo sportowe. 

 

logo
Marta Przywara

To kierunek dla wszystkich, którzy chcą zrobić coś dobrego dla sportu

O studiach opowiada absolwentka VI edycji, Marta Przywara - Radna Rady Miejskiej w Łodzi, Przewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji

 

DLACZEGO WYBÓR PADŁ NA TEN PROGRAM? Od zawsze interesowałam się sportem, a od pewnego czasu mam szansę realizować się jako przewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji w Radzie Miejskiej w Łodzi. Zależało mi na poszerzeniu wiedzy w ramach różnych płaszczyzn tematycznych i dyscyplin – i nie rozczarowałam się. Zajęcia były bardzo różnorodne, a wykładowcy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem. Szczególne cenne w tym kontekście jest dla mnie doświadczenie osób, które na co dzień pracują w obszarze sportu i dzięki temu, że dzielą się swoją wiedzą, umożliwiają spojrzenie na różne kwestie z innej perspektywy.

CO NAJLEPIEJ WSPOMINASZ? Studia z Zarządzania w Sporcie doskonale łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniami praktyków. To co mnie pozytywnie zaskoczyło, to fakt, że każde z zaliczeń podsumowujących dany blok tematyczny było zadaniem praktycznym, które pozwalało studentom na zmierzenie się z poznanymi zagadnieniami. Szczególnie miłą niespodzianką była dla mnie forma zajęć z prawa i z finansów, podczas których w sposób kompleksowy i ciekawy przedstawiono najważniejsze zagadnienia w kontekście problematyki okołosportowej. Ponadto studia dają możliwość nawiązania wielu ciekawych znajomości.

KOMU POLECIŁABYŚ TE STUDIA? Studia są zdecydowanie dla wszystkich, którzy widzą się w szeroko rozumianym sporcie. Jak widać na moim przykładzie, warto wziąć udział w programie nie tylko, jeśli ktoś pracować w klubie sportowym – ten kierunek jest dla wszystkich tych, którzy czują, że mogą i chcą zrobić coś dobrego dla sportu, a jednocześnie pragną mieć na starcie pełniejszy, interdyscyplinarny background. 

 

logo
Tomasz Buczkowski

UNIKALNA MOŻLIWOŚĆ UWIARYGODNIENIA KOMPETENCJI W BRANŻY SPORTOWEJ

O studiach opowiada absolwent VII edycji, Tomasz Buczkowski.

 

DLACZEGO WYBRAŁ PAN TEN PROGRAM? W moim przypadku program stanowił krok na ścieżce certyfikacji FIFA. Jestem przekonany, że ukończenie kursu FIFA/CIES w Polsce miało istotny wpływ na mój pozytywny wynik rekrutacji na program FIFA Master. 

KTÓRY ASPEKT OKAZAŁ SIĘ NAJCIEKAWSZY? Najbardziej interesującą cechą programu była możliwość poznania wspaniałej grupy, która na co dzień kształtuje świat polskiego sportu. Jestem przekonany, że wspólnie spędzony rok pomógł każdemu z uczestników wynieść coś dla siebie i usprawnić organizacje, które reprezentuje.

KOMU POLECIŁBY PAN TE STUDIA? Rekomenduję kurs FIFA/CIES każdemu, kto chciałby ustrukturyzować wiedzę i uwiarygodnić kompetencje w branży sportowej.

 

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Uprzejmie informujemy, że w związku z tym, że spotkania z reprezentantami CIES będą się odbywać w języku angielskim, wskazana jest komunikatywna bierna znajomość języka angielskiego. 

IX edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

 • zaliczenie poszczególnych modułów 

 • przygotowanie i obrona projektu grupowego 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • CV

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Marciniuk Agnieszka KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Marciniuk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 300
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 5 125 zł każda) 10 250 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4612.50 zł każda) 9225 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9 750  zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.