Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie w administracji publicznej

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
Kanclerz Agata KEBS
Opiekun kierunku
Agata Kanclerz
O kierunku
Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z trzech kluczowych dla administracji publicznej obszarów: ogólnych problemów zarządzania i radzenia sobie z nimi; miękkich umiejętności oraz wiedzy stricte przydatnej w pracy w administracji publicznej. Absolwenci nabywają umiejętności potrzebne do zarządzania instytucjami w różnych aspektach ich działalności, za punkt wyjścia przyjmując orientację na klienta, korzystającego z usług administracji publicznej. 

Adresaci studiów

Studia Zarządzanie w Administracji Publicznej adresowane są do osób pełniących i zamierzających pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej i organizacjach pozarządowych. 

figury
Kierownik studiów
Dr Jan Dąbrowski
prof. ALK dr Jan Dąbrowski

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Wykładowca i doradca w zakresie strategii, struktur i procesów organizacyjnych oraz zarządzania zmianą. Pracuje naukowo i dydaktycznie w Akademii Leona Koźmińskiego od 1995. Jest opiekunem projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem projektów dla administracji samorządowej. Lider, członek zespołów następujących projektów naukowo/doradczych: „Strategia a zarządzanie wiedzą w organizacjach funkcjonujących w Polsce”, „Polskie Grupy Kapitałowe (analiza strategii funkcjonowania)”; „Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw”, międzynarodowy projekt badawczo – szkoleniowy pn. Company Doctors, mentor w projekcie badawczo – doradczym: „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”; doradca/mentor w projekcie „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości”. Prowadził szkolenia zamknięte, warsztaty i doradztwo miedzy innymi dla: AUCHAN, PGNiG, PKO BP, PZU S.A. MPWiK, PWPW S.A, Lot Catering, TNS Obop, Merlin S.A, Bertelsman Media, Polkomtel, DDB, PGE EO S.A., Jeronimo Martins. Obecnie koordynator projektu: Kozminski Business Hub nakierowanego na wzmocnienie relacji Akademii Leona Koźmińskiego z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym.

Program
Ramowy program studiów
 • Integracja i budowanie zespołów 
 • Techniki wystąpień publicznych (Jak budować dobre stosunki z mediami i rozmowy z dziennikarzami) 
 • Zarządzanie ludźmi i budowanie zespołów, rozwiązywanie konfliktów 
 • Zarządzanie finansowe w administracji publicznej – WPFP, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, reguła wydatkowa 
 • Otoczenie makroekonomiczne sektora publicznego 
 • Środki UE w sektorze publicznym – instytucje, procedury 
 • Zarządzanie zmianą 
 • Zarządzanie projektami, Operacjonalizacja zarządzania: procedury, struktura, procesy (porządkowanie procedur 
 • Negocjacje w ramach organizacji, negocjacje z sektorem prywatnym 
 • Psychologia podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych - pułapki i błędy 
 • Zarządzanie kryzysem i komunikacja w warunkach kryzysu 
 • Instytucja publiczna w wirtualnym środowisku 
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne 
 • Zamówienia Publiczne 
 • Marketing i PR w Administracji Publicznej 
 • Praca dyplomowa - prezentacja projektu 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 180*   * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

WomenwithlaptopIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • piątek – 17.00-20.15 
 • sobota - 8.45-15.45
Społeczność
Wiodący wykładowcy
prof. ALK dr hab. Robert Rządca

Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry oraz Zastępca Rektora Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie. Wieloletni pracownik naukowy oraz wykładowca ALK i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w negocjacjach, analizie i strategii organizacyjnej, e-commerce, zarządzaniu badaniami i rozwojem oraz  zarządzaniu strategicznym. 

Przeprowadził ponad setkę projektów szkoleniowych i doradczych dla takich organizacji jak: Netia, NBP, Gaz System, M. st. Warszawa, Grupa Metro, PKN Orlen,  Medicover, LOT, PZU, KGHM. 

Jest ekspertem w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach. 

Wiceprezes Zarządu w Scott Tiger, spółce informatycznej oferującej szyte na miarę rozwiązania dla telekomunikacji, ubezpieczeń i bankowości. Członek rady nadzorczej interaktywnej agencji  K2 Internet SA. 

dr hab. Marta Postuła
prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz
Dr Jan Dąbrowski
prof. ALK dr Jan Dąbrowski

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Wykładowca i doradca w zakresie strategii, struktur i procesów organizacyjnych oraz zarządzania zmianą. Pracuje naukowo i dydaktycznie w Akademii Leona Koźmińskiego od 1995. Jest opiekunem projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem projektów dla administracji samorządowej. Lider, członek zespołów następujących projektów naukowo/doradczych: „Strategia a zarządzanie wiedzą w organizacjach funkcjonujących w Polsce”, „Polskie Grupy Kapitałowe (analiza strategii funkcjonowania)”; „Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw”, międzynarodowy projekt badawczo – szkoleniowy pn. Company Doctors, mentor w projekcie badawczo – doradczym: „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”; doradca/mentor w projekcie „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości”. Prowadził szkolenia zamknięte, warsztaty i doradztwo miedzy innymi dla: AUCHAN, PGNiG, PKO BP, PZU S.A. MPWiK, PWPW S.A, Lot Catering, TNS Obop, Merlin S.A, Bertelsman Media, Polkomtel, DDB, PGE EO S.A., Jeronimo Martins. Obecnie koordynator projektu: Kozminski Business Hub nakierowanego na wzmocnienie relacji Akademii Leona Koźmińskiego z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym.

dr Jolanta Tkaczyk

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania (2007), absolwentka Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej (1996), trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego (od 1996). Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. 

Autorka ponad 60 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Autorka internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl; http://www.rynkologia.pl) oraz komunikacji nieformalnej (www.komunikacjanieformalna.pl ). 

Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association), jak również Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Prowadziła szkolenia i projekty konsultacyjne, m.in. dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Hyundai Polska, Kia, Macro Cash and Carry, T-Mobile, Jeronimo Martins Polska, Roche, PESA. 

dr Piotr Pilch

Psycholog organizacji i pracy oraz socjolog profesji i organizacji łączący te obszary z dziedzinami zachowań organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi. Badacz problematyki sukcesu zawodowego i polityki organizacyjnej. Zdobył doświadczenie w zakresie adaptacji zagranicznych narzędzi badawczych z zakresu zachowań politycznych w organizacji.

Trener biznesu z wieloletnią praktyką w kształtowaniu kompetencji kierowniczych oraz umiejętności pracy zespołowej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.

W działalności naukowej najbardziej lubi konferencje.  

Piotr Lignar

Dziennikarzc- komentator. Przez lata silnie związany z Polskim Radiem. Autor licznych publikacji radiowych i prasowych. Menager mediów. Doradca-ekspert, trener, dla wielu przedsiębiorstw. Jego zainteresowania i doświadczenia koncentrują się wokół komunikacji interpersonalnej, komunikacji społecznej, zarzadzania zmianą,  przywództwa i mentoringu. Specjalizuje się szczególnie  w komunikacji w warunkach kryzysu reputacji  oraz  w sytuacjach trudnych. Nauczyciel akademicki i twórca programów studiów od 1993 r.

mgr Małgorzata Sobolewska
prof. ALK dr hab. Dominika Wojtowicz
alk
mgr Piotr Duda
prof. ALK dr Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). W 2002 r. uzyskał doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

W ALK prowadzi wykłady na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Wybrane przedmioty to psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna i finansowa, psychologia społeczna (i jej odmiany stosowane – psychologia reklamy i psychologia organizacji).

dr Andrzej Kuśmierz

Współzałożyciel, autor programu i mentor Akceleratora Firm Technologicznych WAW.ac. Założyciel i CEO Idea2Business (PreSeed & Venture Building), buduje firmy i wdraża innowacje, współpracując z absolwentami, z naukowcami i z twórcami technologii, którzy chcą zmienić swoje projekty w biznes.

Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, programu Top500 Innovators w Uniwersytecie Stanforda oraz Leadership Academy for Poland.

Prowadzi doradztwo, wykłady oraz warsztaty z obszarów innowacji, strategii, przywództwa oraz e-biznesu. Doradza przedsiębiorstwom m.in. z branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej w budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej.

Mentor w międzynarodowych konkursach dla start-upów Intel Global Challenge, Citi Mobile Challenge, w programie akceleracyjnym DT WARP w hub:raum oraz w Challenge Up.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.    

XXX edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona. 

Warunki ukończenia studiów

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu grupowego w formie pisemnej (projekt doradczy z zakresu zarządzania), a także zaprezentowanie go przed całą grupą w obecności komisji oceniającej. Dodatkowym warunkiem jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów: zarządzanie ludźmi i budowanie zespołów, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie finansowe w administracji publicznej, otoczenie makroekonomiczne sektora publicznego, negocjacje w ramach organizacji, negocjacje z sektorem prywatnym, psychologia podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych, zarządzanie kryzysem i komunikacja w warunkach kryzysu, partnerstwo publiczno-prywatne, zamówienia publiczne. 

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

 

 

 

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 200 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 2800 zł każda) 5 600 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 2520 zł każda) 5 040 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl