Zarządzanie Rozwojem i Zmianą Ścieżki Kariery

Zarządzanie Rozwojem i Zmianą Ścieżki Kariery - Career Advisory (online)

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Kontakt
O kierunku
Cel studiów

Głównym celem studiów jest wykształcenie wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego świadczenia usług szeroko rozumianego doradztwa kariery i zarządzania rozwojem i zmianą ścieżki kariery klienta lub pracownika wewnątrz organizacji.

Atuty kierunku
1
Program oparty na sprawdzonej autorskiej metodologii

Program bazujący na „real-life case studies”, statystykach i badaniach naukowych

2
Warsztaty

Różnorodna formuła zajęć – wykłady, ćwiczenia w grupach oraz indywidualnie, praca z własnym klientem, dyskusje

3
Case studies

Omawianie prawdziwych historii przypadków

4
Praktyczne narzędzia i testy

Przekrój wad i zalet testów oraz narzędzi służących do diagnozy klienta

5
Wykładowcy - praktycy

Praktycy z min. 15-letnim doświadczeniem w HR, rekrutacji i doradztwie kariery

6
Ciekawostki i trendy rynkowe

Technologia na rynku pracy: AI w rozmowach kwalifikacyjnych, boty w rekrutacji, ATS

7
Diagnoza i wizerunek

Diagnoza własnych predyspozycji i ścieżki kariery, budowa własnego wizerunku

8
Formuła online

Wygodna formuła online, która daje możliwość odzwierciedlenia najczęstszych warunków pracy z klientem

Partnerzy merytoryczni
Adresaci studiów
 • Osoby pracujące w szeroko rozumianym HR: Specjalista ds. HR, HR Business Partner, HR Manager, HR Dyrektor
 • Osoby pracujące w rekrutacji / Executive Search po stronie agencji albo firm
 • Coachowie, którzy chcą zdywersyfikować swoją ofertę świadczonych usług o doradztwo kariery
 • Osoby, które już wykonują zawód: doradcy zawodowi, konsultanci kariery, coachowie kariery, specjaliści wspierający w zmianie zawodowej, konsultanci ds. outplacementu
Men_illustration.png
Kierownik studiów
Anna Zadrożna
Anna Zadrożna

Pracuje w HR od blisko 20 lat. Posiada zarówno doświadczenia jako headhunter, oraz po stronie  wewnętrznego HR, gdzie jako Dyrektor HR tworzyła od podstaw obszar human resources (rekrutacja, ścieżki karier, programy szkoleń, employer branding), jak i przeprowadzała szkolenia z zakresu rekrutacji, oceny pracowniczej, rozmowy feedbackowej itp.

Od 2011 roku współpracuje z Career Angels, bazując na metodologii opartej m.in. na danych liczbowych. Wspiera managerów i wyższą kadrę zarządzającą w zakresie zarządzania karierą i procesów poszukiwania pracy w Polsce i w Europie. Dodatkowo od 2016 jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a od 2017 certyfikowanym konsultantem Decision Dynamics z narzędzi: „Career View” & „Culture View” . Prowadzi również liczne wystąpienia (m.in. dla Brief.pl) oraz webinary (nagrania dostępne na YouTube).

Absolwentka Psychologii Społecznej na SWPS. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników, Coaching profesjonalny, Kadry i płace w prawie i praktyce.

Co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych nabędziesz praktyczne umiejętności:

Metodologia i proces

 • Przećwiczenie różnych metod pracy z klientem
 • Przyswojenie istotnych umiejętności Doradcy Kariery

Trendy i rynek pracy

 • Technologia w rekrutacji, np. AI, boty, ATS
 • Poruszanie się po LinkedIn – najbardziej popularnej platformie aktywnie zawodowo dorosłych, w tym „zhakowanie algorytmu”

Praca z klientem

 • Typy klientów pod kątem świadomości ich własnych kompetencji i kierunku kariery
 • Przykłady klientów i wyzwania
 • Podejście do zmiany branży / zawodu klienta

Narzędzia i ćwiczenia

 • Zbudowanie dobrego kwestionariusza
 • Wykorzystanie znanych narzędzi i wypracowanie własnych: koło życia / kariery, „Zacznij z wizją końca”, STAR, CRM itd.
 • Licytacja wartości i parametrów pracy, Strategy Session, praca z kompetencjami itd.
 • Wady i zalety różnych testów, w tym: CliftonStrengths Assessment Gallupa i Career View™ Decision Dynamics

Komunikacja

 • Umiejętność zadawania dobrych pytań
 • Budowanie zaufania i przyjaznego środowiska pracy z klientem
 • Określenie zasad współpracy, etyka w zawodzie

Biznes

 • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli Doradcy Kariery
 • Personal Branding wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Budowanie oferty usług doradczych

Perspektywa zawodowa

Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności pozwolą na kontynuację kariery jako:

 • Doradca Kariery, Coach – freelancer, pracujący z osobami indywidualnymi, które poszukują nowej pracy, chcą zmienić branżę czy zawód
 • Wewnętrzny HR, HR Business Partner w zarządzeniu rozwojem i zmianą ścieżek karier pracowników organizacji – przede wszystkim w obszarach w połączeniu z Learning & Development (upskilling / reskilling), Employer Branding lub Outplacement

Coroczne badania jednoznacznie wskazują na to, że wymagania wobec pracowników ciągle się zmieniają. Przez to z jednej strony coraz więcej firm stawia na zidentyfikowanie odpowiednich pracowników wewnątrz organizacji, by zaoferować im nowe ścieżki kariery (upskilling / reskilling) a z drugiej strony pracownicy – kandydaci na rynku pracy – też muszą i chcą się uczyć, jak się na nim odpowiednio poruszać.

Program
Ramowy program studiów

Liczba godzin: 194 h

I. Blok: wprowadzenie (16 h)

 • Metodologia pracy konsultanta kariery

II. Blok: specjalistyczny o charakterze warsztatowym (144 h)

 • Coaching kariery
 • Psychologia zmiany
 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
 • Narzędzia i testy w identyfikacji oraz weryfikacji celu zawodowego
 • Identyfikacja i definicja celu ścieżki kariery w praktyce
 • Ocena celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku
 • „Candidate Positioning” – zdefiniowanie unikatowych cech klienta na rynku
 • Przygotowanie skutecznego CV, w tym pod ATS
 • Wizerunek w sieci
 • Wykorzystanie LinkedIn w procesie szukania pracy
 • Kanały poszukiwania pracy, w tym networking, headhunterzy, aplikacja bezpośrednia
 • Przygotowanie klienta do różnych rodzajów rozmów kwalifikacyjnych
 • Wsparcie klienta w zmianie branży / zawodu
 • Personal Branding / Professional Identity

III. Blok: doskonalenie osobistych kompetencji konsultanta – warsztaty (16 h)

 • Trendy na rynku pracy i zadbanie o własny rozwój
 • Zarządzanie pracą z klientem / definicja wachlarza oferty
Course Catalog
Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się online podczas 11 zjazdów weekendowych w ciągu dwóch semestrów w:

 • soboty w godzinach 8:45-15:45 (8 h dydaktycznych)
 • niedziele w godzinach 8:45-15:45 (8 h dydaktycznych)
Planowane terminy zajęć
 • 23 – 24.10.2021
 • 6 – 7.11.2021
 • 27 – 28.11.2021
 • 11 – 12.12.2021
 • 15 – 16.01.2022
 • 12 – 13.02.2022
 • 05 – 06.03.2022
 • 19 – 20.03.2022
 • 02 – 03.04.2022
 • 23 – 24.04.2022
 • 21 – 22.05.2022
Społeczność
Wiodący wykładowcy
Anna Zadrożna
Anna Zadrożna

Pracuje w HR od blisko 20 lat. Posiada zarówno doświadczenia jako headhunter, oraz po stronie  wewnętrznego HR, gdzie jako Dyrektor HR tworzyła od podstaw obszar human resources (rekrutacja, ścieżki karier, programy szkoleń, employer branding), jak i przeprowadzała szkolenia z zakresu rekrutacji, oceny pracowniczej, rozmowy feedbackowej itp.

Od 2011 roku współpracuje z Career Angels, bazując na metodologii opartej m.in. na danych liczbowych. Wspiera managerów i wyższą kadrę zarządzającą w zakresie zarządzania karierą i procesów poszukiwania pracy w Polsce i w Europie. Dodatkowo od 2016 jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a od 2017 certyfikowanym konsultantem Decision Dynamics z narzędzi: „Career View” & „Culture View” . Prowadzi również liczne wystąpienia (m.in. dla Brief.pl) oraz webinary (nagrania dostępne na YouTube).

Absolwentka Psychologii Społecznej na SWPS. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników, Coaching profesjonalny, Kadry i płace w prawie i praktyce.

Sandra Bichl
Sandra Bichl

Pracuje od blisko 20 lat, z czego początek kariery w Executive Search w CEE, potem w sprzedaży i marketingu w Ameryce Łacińskiej i Belgii. W 2010 roku założyła firmę Career Angels, która świadczy usługi doradztwa kariery skierowane do doświadczonych managerów i executives w całej Europie oraz wspiera i szkoli kadrę zarządzającą i działy HR w zakresie zarządzania ścieżkami kariery, employer branding i poprawy rekrutacji. Od 2014 roku wykłada regularnie na studiach G/E/MBA w renomowanych szkołach biznesu w m.in. Brukseli, Mediolanie, Wiedniu, Mannheim albo Zurychu. Sandra pracuje w języku angielskim, polskim, niemieckim i hiszpańskim.

Zasady naboru

Posiadanie dyplomu studiów wyższych, wiek: min. 25 lat, doświadczenie w szeroko rozumianym obszarze HR, jak np. Learning & Development, coaching, doradztwo zawodowe, rekrutacja, wewnętrzny dział HR.

Warunki ukończenia studiów

Na zakończenie studiów odbędzie się 2-etapowy egzamin i praca indywidualna:

1. Pisemny: pod nadzorem Uczestnik wykonuje test online sprawdzający umiejętności nabyte podczas studiów. 2. Ustny: Uczestnik studiów odpowiada na pytania sprawdzające nabytą wiedzę oraz przedstawia swój pomysł w zakresie doradztwa dla przedstawionego konkretnego przypadku klienta.

Praca indywidualna – praca / podsumowanie wybranego przez siebie prawdziwego klienta, co odzwierciedli rzeczywiste warunki świadczenia usług doradczych.

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Etapy rekrutacji
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Joanna Sawicka-Golcz
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Joanna Sawicka-Golcz
Opłaty
Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa 9400 zł możliwość płatności w dwóch ratach po 4700 zł każda
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4240 zł każda) 8480 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9100 zł