Strona główna
Zarządzanie projektami z GFKM, studia podyplomowe zarządzanie projektami, project management studia podyplomowe

Zarządzanie projektami - z GFKM - ONLINE

Poziom
Studia podyplomowe
Studia ONLINE
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Online,
W weekend

Cel studiów

Przygotowanie uczestników do skutecznego prowadzenia projektów z użyciem najlepszych znanych metod, praktyk i narzędzi.  

Atuty kierunku

1
Grupy warsztatowe

Zajęcia w małych grupach - do 22 osób.

2
Warsztaty

Mieszana formuła zajęć – wykłady, ćwiczenia w grupach roboczych oraz indywidualne, omawianie case study, panele dyskusyjne czy warsztaty.

3
Praktyczne techniki

Praktyczna forma studiów. Różnorodne metody i techniki zarządzania oraz pracy w projektach.

4
Trenerzy - praktycy

Dostęp do praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym, szkoleniowym i doradczym.

5
Studenci

Ponad 1000 zadowolonych absolwentów studiów. 

6
Konsultacje

Możliwość przedyskutowania sytuacji z życia zawodowego uczestników studiów.

7
Program

Stałe doskonalenie programu studiów - wprowadzamy najnowsze i najskuteczniejsze praktyki zarządzania projektami. 

Partnerzy merytoryczni

GFKM_logo

Adresaci studiów

 1. 1. Kierownicy projektów,  którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o metodach i narzędziach zarządzania projektami oraz wymienić się doświadczeniami z innymi praktykami.
 2.  
 3. 2. Początkujący kierownicy projektów lub osoby przygotowujące się do takiej roli.
 4.  
 5. 3. Osoby niepełniące formalnej roli kierownika projektu, które organizują prace w projektach oraz zespołach i chcą podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.

 

 

figury

Kierownik studiów

Mariusz Kardaś
mgr Mariusz Kardaś

Trener i konsultant zarządzania projektami z 20-letnim doświadczeniem. Twórca autorskiego podejścia do zarządzania projektami AgileM® – połączenia filozofii i metod zwinnych (Agile) z Metodą Łańcucha Krytycznego oraz narzędziami tradycyjnymi. Usprawnia oraz wdraża Systemy Zarządzania Projektami w firmach. Prowadzi praktyczne warsztaty zarządzania projektami oraz buduje i zarządza programami wzrostu kompetencji kierowników projektów.

Współpracował z ponad 120 przedsiębiorstwami w Polsce. Ma także doświadczenie prowadzenia warsztatów szkoleniowych w Szwajcarii (Grupa Roche, Bazylea), Niemczech i Rumunii.

Od 2003 roku jest kierownikiem merytorycznym i wykładowcą na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami, realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego i GFKM. Ponadto jest wykładowcą na studiach Executive MBA GFKM: w Gdańsku, w Warszawie dla Business Centre Club, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Wcześniej pracował w branżach badań rynkowych i FMCG (Unilever) oraz zarządzał polskim oddziałem duńskiej spółki HJ Hansen Genvindingsindustri A/S, działającej w branży recyclingu.

Zakończył menedżerskie studia podyplomowe w Kopenhadze w ramach stypendium biznesowego Duńskiej Agencji Rozwoju Przemysłu i Handlu.

Posiada tytuł MBA (dyplom University of Strathclyde, Glasgow).

Członek Project Management Institute (PMI) i Stowarzyszenia Interim Managerów (SIM).

 Uczestnicy warsztatów Mariusza cenią jego profesjonalne przygotowanie i prowadzenie szkoleń. Mariusz skupia się na praktycznym aspekcie warsztatów oraz pracy zespołowej. Słuchacze doceniają jego wieloletnie doświadczenie jako trenera oraz praktyczne przykłady z życia. Mariusz wykorzystuje różnorodne metody i narzędzia w realizacji projektów, także w sposób niekonwencjonalny.

 Jako doradca jest zwolennikiem tzw. metody partycypacyjnej, czyli ścisłej współpracy z zespołem pracowników firmy. Jest zwolennikiem dostosowania standardów i procesów zarządzania projektami do specyfiki modelu biznesowego firmy.

Odpoczywa, grając w piłkę nożną. Interesuje się muzyką. Od kilkunastu lat tworzy tematyczne składanki muzyczne dla siebie i dla  znajomych. Interesuje się kulturą żydowską i jej wpływem na dzisiejsze relacje społeczne i gospodarcze w Polsce.

Co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych nabędziesz praktyczne umiejętności w następujących obszarach: 

 • Metodyka:

- jak dobierać klasyczne i zwinne metody realizacji do projektu

- jak doskonalić zarządzanie projektami w sposób ciągły

 • Cykl życia:

- jak prawidłowo definiować założenia do projektu

- jak sprawnie realizować projekty

- jak monitorować postęp prac w projekcie

- jak zamykać projekt

 • Ludzie:

- jak motywować członków zespołu projektowego i wykonawców zadań nawet przy braku zależności służbowych lub pracy zdalnej

- jak skutecznie budować autorytet lidera i swoją pozycję w zespole projektowym

- jak aktywnie budować i rozwijać zespół (również rozproszony)

- jak umiejętnie radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi

 • Finanse:

- jak analizować opłacalność projektu

- jak planować i budżetować projekty

 • Narzędzia:

- jak wykorzystać oprogramowanie MS Project

- jakie zastosować techniki i narzędzia w zarządzanych projektach

 • Komunikacja:

- jak efektywnie prowadzić spotkania w projektach

- jak komunikować się z decydentami i zespołem projektowym

- jak zespołowo podejmować decyzje i rozwiązywać problemy

   

Perspektywa zawodowa

Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności pozwolą na kontynuację kariery zawodowej na stanowisku kierownika projektu. 

Kierownicy projektów są poszukiwani na rynku pracy, a "kierownik projektu"  to jeden z zawodów przyszłości. W publikacji Project Management Institute Job Growth and Talent Gap 2017–2027 można przeczytać: „Na całym świecie, istnieje coraz większa luka między potrzebami pracodawców w zakresie pozyskania pracowników posiadających umiejętności zarządzania projektami, a dostępnością specjalistów posiadających takie kompetencje.” 

Program

WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. DOSKONALENIE EFEKTYWNOŚCI WŁASNEJ

Czas trwania: 2 dni

 • Kluczowe zagadnienia zarządzania projektami
   • Krótka historia zarządzania projektami – od Henry Gantta do Agile
   • Podejścia do projektów (tradycyjne, adaptacyjne, ekstremalne)
   • System Zarządzania Projektami i struktura organizacyjna projektu
   • Poziom dojrzałości projektowej wg CMMI
 • Jak działa nasz mózg ? Neurobiologia, a efektywność pracy
 • Jak poradzić sobie z natłokiem prac ? Doskonalenie Efektywności Własnej (DEW)
   • Analiza własnych działań – macierz Eisenhowera
   • Błędy efektywności oraz ich eliminowanie
   • Techniki efektywnej pracy
   • Personal Kanban
 • Zarządzanie zmianą – model DICE

 

METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Czas trwania: 3 dni

 • Cykl życia projektu (PLC) – model hybrydowy: Agile + TPM
 • Inicjowanie – definiowanie wymagań i założeń biznesowych projektu
 • Przyrostowy/iteracyjny model planowania i realizacji projektu oraz ciągłe doskonalenie
 • Skuteczne narzędzia zarządzania projektem: WBS, RACID, CPM, CCM, Planning Poker
 • Prokrastynacja i wielozadaniowość – wrogowie efektywności prac projektowych
 • Proces budowy harmonogramu
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Techniki monitorowania postępu prac
 • Efektywne zamknięcie projektu

 

TECHNIKI PRACY

Czas trwania: 2 dni

 • Przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań zespołu projektowego pracującego w jednej lokalizacji i wirtualnego
 • Prezentowanie wyników prac projektowych
 • Wykorzystywanie metod wizualizacji
 • Wykorzystywanie technik komunikacji w trakcie spotkań i prezentacji offline i online
 • Podejmowanie decyzji
 • Kreatywne generowanie rozwiązań w zarządzaniu projektami

 

RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW

Czas trwania: 2 dni

 • Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności w pełnym okresie trwałości
 • Parametry projektu - przepływy, czas, koszt kapitału, wartość rezydualna
 • Projektowanie i konstrukcja modelu finansowego przedsięwzięcia.
 • Analiza przepływów pieniężnych - korzyści i nakładów metodą DCF – zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 • Narzędzia oceny efektywności finansowej (wartość bieżąca netto – NPV; wewnętrzna stopa zwrotu – IRR; czas zwrotu – DPP)
 • Nabycie umiejętności analizy wyników projektu w długim okresie czasu (rentowności, płynności zdolności do generowania gotówki)
 • Ocena ryzyka wynikającego z błędów prognozy (analiza wrażliwości, metody scenariuszowe)
 • Alternatywne możliwości wykorzystania metodologii opartej na DCF (analizy porównawcze; analiza całkowitych kosztów posiadania – TCO)

 

PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI.

BUDOWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI W PROJEKTACH

Czas trwania: 3 dni

 • Cechy, umiejętności, działania i nastawienie skutecznego lidera zespołu projektowego.
 • Przemyślany skład zespołu - preferowane role w zespole skuteczna kombinacja charakterów i ról zespołowych
 • Etapy rozwoju zespołu projektowego (też zespołu rozproszonego) i nasze wsparcie dla niego.
 • Style kierowania, a poziom dojrzałości członka zespołu projektowego ich dopasowanie do sytuacji i skuteczność doboru
 • Zrozumienie faktycznych potrzeb członków zespołu i nasza odpowiedź.
 • Mechanizmy działania zespołu projektowego i umiejętność ich wykorzystania dla efektu synergii.
 • Praktyczne narzędzia motywacyjne przydatne w kierowaniu zespołem projektowym (też w sytuacji braku zależności służbowej lub pracy zdalnej).
 • Możliwe sytuacje trudne w kierowaniu zespołem projektowym i metody rządzenia sobie z nimi.
 • Natura konfliktów w projektach i wokół nich oraz style zachowań liderskich w ich obliczu.
 • Techniki łagodzenia / likwidacji konfliktów - rola przywódcy projektu
 • Przestroga, czyli pułapki czyhające na lidera zespołu.

 

TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU - EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

Czas trwania: 2 dni

 • Skuteczna komunikacja, czyli budowanie relacji z partnerami w zespole i w biznesie
   • jak angażować osoby o różnych / innych charakterze i zachowaniu niż nasz
   • jak budować poczucie własnej wartości, czyli Twoja osobista marka
 • Techniki wywierania wpływu a manipulacje
   • kluczowe techniki manipulacji
   • jak konstruować perswazyjne komunikaty
   • Co z tą etyką?
 • Asertywność w biznesie
   • co oznacza asertywność w zawodowym życiu
   • “cena” bycia asertywną osobą
   • empatyczność w biznesie

 

ZWINNE METODY W PROWADZENIU PROJEKTÓW: SCRUM I KANBAN

Czas trwania: 2 dni

 • Wprowadzenie - co o zwinnym podejściu do projektów warto wiedzieć?
 • Zwinnie czy klasycznie - które podejście wybrać?
 • Metoda SCRUM - tworzenie nowych produktów iteracyjnie i przyrostowo
   • Wprowadzenie - co o metodzie SCRUM warto wiedzieć ?
   • Kto czyli role w zespole SCRUM-owym
   • Co czyli wymagania dla produktu
   • Jak i kiedy czyli sposób pracy nad produktem
   • Gra symulacyjna
   • Pułapki metody SCRUM
   • Wskazówki wdrożeniowe
 • Metoda KANBAN w zarządzaniu projektami i organizacji pracy zespołów
   • Wprowadzenie - co o metodzie KANBAN warto wiedzieć ?
   • Praktyki podstawowe w metodzie KANBAN
   • Warsztat: zaprojektuj swój KANBAN w kilku krokach
   • Wprowadzenie do metryk w metodzie KANBAN
   • Pułapki metody KANBAN
   • Wskazówki wdrożeniowe
 • Sztuka miksowania - czyli kiedy i jak stosować różne metody w jednym projekcie.
 • Zwinnie w dużej skali - czyli jak realizować złożone projekty używając SAFe, Nexus i scrum@scale

 

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I BUDŻETOWANIE PROJEKTÓW

Czas trwania: 2 dni

 • Finansowe elementy budowy modelu projektu
 • ZDALNE sposoby opisu (dekretacji) dokumentów w projekcie
 • ZDALNE Zasady projekcji i prezentacji wyników finansowych generowanych przez projekt (strumienie przychodów i kosztów; strumienie wpływów i wydatków)
 • Zachowanie się (elastyczność) różnego rodzaju kosztów generowanych przez projekt
 • Budżet przychodów i kosztów
 • Budżet przepływów pieniężnych
 • Wykonanie, separowanie odchyleń i ich analiza
 • Earned Value Managenent – monitorowanie budżetu i harmonogramu

 

MS PROJECT - aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami

Czas trwania: 3 dni

 • Definiowanie projektu (data rozpoczęcia i kalendarze)
 • Budowa powiązań między zadaniami
 • Tworzenie puli zasobów i przydzielanie ich do zadań
 • Wprowadzanie zmian do projektu
 • Ścieżka krytyczna i plan bazowy projektu
 • Monitorowanie postępu prac
 • Analiza widoków, tabel, raportów usprawniających kontrolę prac w projekcie
 • Symulacje realizacji projektów

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 189 *  * jedna godzina dydaktyczna= 45 min  

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Zajęcia trwają dwa semestry. Są prowadzone w formule online.   Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w sesjach dwu i trzydniowych: 

 • w piątki w godz. 9.00 - 17.00 ( dotyczy trzech modułów) 

 • w soboty w godz. 9.00 - 17.00 

 • w niedziele w godz. 9.00 - 17.00 

.

Terminy zjazdów 71 edycji: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • 18-19.03.2023
 • 14-16.04.2023
 • 20-21.05.2023
 • 17-18.06.2023
 • 1-2.07.2023
 • 16-17.09.2023
 • 6-8.10.2023
 • 17-19.11.2023
 • 1-2.12.2023

Terminy zjazdów 72 edycji: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • 4-5.03.2023
 • 14-16.04.2023
 • 12-14.05.2023
 • 17-18.06.2023
 • 30.06-2.07.2023
 • 21-22.10.2023
 • 25-26.11.2023
 • 16-17.12.2023
 • 13-14.01.2024

Społeczność

Wiodący wykładowcy

mgr Konrad Klepacki

Specjalizuje się w tematach związanych z metodycznym zarządzaniem projektami w różnych sektorach gospodarki oraz przygotowywaniem do certyfikacji z zarządzania projektami. 
 

Posiada 11-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów. Prowadził międzynarodowe projekty przemysłowe w firmie Transsystem, Advanced Digital Broadcast (ADB) oraz projekty IT jako PM-freelancer. Jako trenera i konsultanta wyróżnia go promowanie aktywnego dobierania najlepszej metodyki do optymalizacji pracy nad projektami o różnej skali i specyfice. 
 

Z wykształcenia jest finansistą. Posiada certyfikat projektu Project Management Professional (PMP), IPMA level C, Prince 2 Practitioner. 

Doświadczenie zawodowe zdobył, pracując m.in. dla: BSH Polska, Volvo, Getin Bank, WBK, Grupa Żywiec, Netia, Philips Lighting, Polska Telefonia Cyfrowa, Polimex Mostostal, UPC Polska. 
 

Klienci najbardziej cenią go za dogłębne spojrzenie na specyfikę organizacji i rozumienie sprzecznych interesów uczestników projektu. 

Prywatnie miłośnik fantastyki naukowej oraz podróżnik. 

mgr inż. Michał Kisza

Specjalizuje się w skutecznym przeprowadzaniu potrzebnych zmian w procesie realizacji - od pojedynczych projektów po całe programy, szczególnie w sytuacjach, gdzie jest niezwykle trudno ustalić szczegółowy plan działania, a sam proces realizacji projektu warto modyfikować w miarę postępów prac.  

Przez ostatnie 11 lat doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w obszarze projektów IT i firm technologicznych. Jako członek projektów doradczych dla firm spoza głównego obszaru swojej specjalizacji (firmy produkcyjne i usługowe) wykorzystuje głównie filozofię Agile. Doświadczenie szkoleniowe zdobywał natomiast, prowadząc przez ostatnie 5 lat ponad 100 komercyjnych szkoleń w ramach studiów podyplomowych z zarządzania projektami (m.in. w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Poznaniu, E&Y Academy of Business w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie czy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów) oraz dedykowanych programów szkoleniowych dla firm i instytucji, z którymi współpracował. 

mgr Beata Bednarczyk

Specjalizuje się w szkoleniach z efektywnej komunikacji i zarządzania sobą w czasie. Duża część jej pracy zawodowej to również nowoczesne warsztaty z zakresu przywództwa zorientowanego na rezultaty, według koncepcji Stephena Drottera. 

Jako lider prowadziła długoterminowe i duże projekty. W ramach jednego z nich miała możliwość prowadzić szkolenie z zakresu komunikacji i zarządzania czasem oraz prowadzić indywidualne sesje coachingowe. Realizowała projekt dla PGNIG Obrót SA, którego celem był rozwój umiejętności trenerskich i coachingowych dla wyselekcjonowanej kadry menedżerskiej. Końcowy efekt był niezwykle satysfakcjonujący dla obu stron. 

Z wykształcenia jest magistrem marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Jest certyfikowanym facylitatorem i starszym konsultantem Leadership Performance Institute. Trener YAN System w Trans Cron Consulting Group Sp. z o.o. Jest akredytowanym coachem PCD szkoły Noble Manhattan oraz posiada akredytację MBTI i narzędzia coachingowego The Points of You oraz Run Biznesu. Ukończyła również studia podyplomowe Personnel and Training Management w Nottingham University, a na Politechnice Gdańskiej ukończyła podyplomowe studia dla menedżerów z socjologii zarządzania. 

Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami w Akademii Leona Koźmińskiego, na Profesjonalnym Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich oraz na Podyplomowych Studiach Menedżerskich GFKM. 

Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując m.in. dla: FM Logistic; GPEC; PKN ORLEN SA; WSK Rzeszów; PKP SA; ProCam Polska; Diverse; PGNiG Obrót: Energa Obrót SA; Energoprojekt; Lotos Petrobaltic; Orange. 

Co mówią o niej klienci? „Pani Beata, to charyzmatyczny lider, jednak podczas sesji coachingowych pokazywała, jak spojrzeć na sytuację z innej strony, pokazywała odpowiednie narzędzia i cierpliwie czekała, aż coachee dokona własnego wyboru. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to Pani Beata zarządzała programem o kluczowym znaczeniu dla naszej firmy”. 

mgr inż. Sławomir Lasota

Zajmuje się prowadzeniem działalności trenerskiej i konsultingowej – dzieląc się swoim doświadczeniem, projektuje i wdraża systemy budżetowania i kontroli kosztów w przedsiębiorstwach różnych branż. Specjalizuje się w zagadnieniach rachunkowości zarządczej oraz controllingu finansowego. 

Jest członkiem Zespołu Finanse Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Przez trzy lata, będąc zatrudnionym w Grupie LOTOS, przeprowadzał wdrożenie systemu controllingu. Jest także wykładowcą na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami prowadzonych przez GFKM wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz na Podyplomowych Studiach Master of Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Erasmus University Rotterdam School of Management. 

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Otto-Friedrich-Universität  w Bambergu, Niemcy. 

mgr inż. Michał Brzeziński

Specjalizuje się w obszarach, w których ma duże praktyczne doświadczenie, szeroko pojętych „miękkich” umiejętności menedżerskich: budowanie zespołu, motywowanie, komunikacja szefa, coaching, wystąpienia publiczne itp. Doświadczony specjalista z zagadnień umiejętności handlowych. Prowadzi treningi dla trenerów i coachów. Pracował jako menedżer procesu w polsko-francuskiej firmie branży poligraficznej oraz był dyrektorem generalnym na Polskę i prokurentem we włoskiej firmie branży tekstylnej. Od wielu lat również uczestniczy w projektach praktycznych jako doradca. Wykształcenie zdobył na studiach na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, organizowanych wspólnie z Université d’Auvergne w Clermont Ferrand. Prowadził zajęcia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej i w Warszawskiej Wyższej Szkole Turystyki Rekreacji. Prowadzi także zajęcia na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego. Pracował przy projektach dla firm z różnych branż: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, Grupa ENERGA, Grupa LOTOS, Bank Millennium, mBank, Erbud, Pfleiderer, Animex, Doraco, MSW, Bank BPH, Nordea Bank Polska, Generali i wielu innych. Uczestnicy zajęć i szkoleń Michała cenią w nich przede wszystkim otwartą i spontaniczną atmosferę, przykłady z życia oraz wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania merytoryczne. Studenci doceniają „doskonały kontakt i swobodną, nienadętą atmosferę sprzyjającą pracy podczas zajęć” oraz profesjonalny i wysokospecjalistyczny poziom zajęć, o czym świadczą słowa: „Byłam na wielu szkoleniach z tego zakresu, mam doświadczenie praktyczne, wydawało mi się, że wiem wszystko. Teraz wiem, że się myliłam. Dziękuję.” Dużo czasu spędza z dziećmi (ma ich trójkę), wspierając ich rozwój sportowy (profesjonalna ścieżka w piłce nożnej i siatkówce), sam lubi sport, szczególnie grać w piłkę, biegać i jeździć rowerem. Lubi podróżować i spotykać ludzi.

mgr Lucjan Śledź

Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania strategicznego i finansowego oraz oceny finansowej projektów inwestycyjnych. Do jego kluczowych kwalifikacji należą zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz tworzenie i analizowanie biznesplanów. Zajmuje się także planowaniem inwestycyjnym oraz analizuje efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.  

Zajmuje stanowisko dyrektora ds. rozwoju w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Jest członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych w spółkach akcyjnych notowanych na giełdzie. Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji czołowego konsultanta z dziedziny finansów GFKM. 

Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończył Ekonomikę i Organizację Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim. 

Jest wykładowcą na Profesjonalnym Studium Finansów, Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami dla Menedżerów oraz programu Executive Master of Business Administration, prowadzonego przez GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i walidowanego przez Rotterdam School of Management Erasmus University. 

Doświadczenie zawodowe zdobył, pracując między innymi z: Bridgestone, Delphi Mechatronic Systems, Energa, Federal-Mogul Bimet, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Grupa LOTOS, Grupa Żywiec, Hortex Holding, Intercell, International Paper Kwidzyn. 

Mariusz Kardaś
mgr Mariusz Kardaś

Specjalizuje się w obszarze zarządzania projektami.  Twórca autorskiego podejścia zarządzania projektami łączącego tradycyjne narzędzia z Metodą Łańcucha Krytycznego oraz metodą Agile. Usprawnia oraz wdraża Systemy Zarządzania Projektami w firmach. 
 

Pracował w branżach badań rynkowych i FMCG (menedżer w dziale marketingu Unilever) oraz zarządzał przez 5 lat polskim oddziałem duńskiej spółki HJ Hansen Genvindingsindustri A/S, działającej w branży recyclingu. Jest Kierownikiem Merytorycznym Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami, realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz GFKM. 
 

Współpracował z ponad 100 firmami w Polsce. Prowadził warsztaty szkoleniowe w Szwajcarii (Grupa Roche, Bazylea), Rosji (MBA) i Rumunii (Podyplomowe Studia Zarządzania Badaniami Klinicznymi). 
 

Jest absolwentem Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Niels Brock Copenhagen Business Centre w Kopenhadze w ramach stypendium biznesowego Duńskiej Agencji Rozwoju Przemysłu i Handlu. 

Posiada tytuł MBA (dyplom University of Strathclyde w Glasgow i GFKM). 
 

Prowadzi zajęcia z Zarządzania Projektami na Executive MBA w Gdańsku i Executive MBA dla Business Centre Club. 
 

Doświadczenie zdobywał, współpracując m.in. z: Dr Oetker, Energa Operator, Grupa ERBUD, Grupa Roche, Ikea Industry, Intel Technology Poland, Polkomtel, Kross SA, Lotos Oil, Lufthansa Systems Poland, Polfa Warszawa S.A., Polpharma, Remontowa Shipbuilding, SPX, SBB Energy, Zakłady Azotowe Puławy. 
 

Uczestnicy warsztatów cenią jego profesjonalne przygotowanie i prowadzenie szkoleń. Skupia się na praktycznym aspekcie warsztatów oraz pracy zespołowej. Słuchacze doceniają jego wieloletnie doświadczenie jako trenera oraz praktyczne przykłady z życia. Ma świetne pomysły na wykorzystanie na bieżąco nowo poznanych narzędzi w realnie istniejącym projekcie. Jako doradca jest zwolennikiem tzw. metody partycypacyjnej, czyli ścisłej współpracy z zespołem pracowników firmy. 

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

Trener, psycholog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. 

Absolwent kursu trenerskiego Polskiego Towarzystwo Psychologicznego oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej przy SWPS. 

Licencjonowany Coach ICC, moderator metody Design Thinking, Master inNudging” (Kopenhaga). Propagator zwinnych metodyk zarządzania.

Prezes Stowarzyszenia „Szturchnij.pl - nauki o zachowaniu w zastosowaniu biznesowym i społecznym” 
Jest także wykładowcą MBA w GFKM oraz w Studium Trenerskim przy SWPS w Sopocie, współpracownik London Business School.
Doktorant w obszarze przywództwa.

Od 20 lat specjalizuje się̨ w prowadzeniu warsztatów z zakresu efektywności osobistej oraz treningów motywacyjnych dla kadry kierowniczej.
Pełni rolę coacha dla członków zarządów czołowych polskich firm.

Opinie studentów i absolwentów

alk
Jerzy Nowak

Studia zostały opracowane kompleksowo i w efekcie stanowią niezbędną podstawę teoretyczną dla kogokolwiek mającego cokolwiek wspólnego z jakimikolwiek projektami. Idealne dla przyszłych i świeżo awansowanych kierowników projektów ale równie przydatne dla członków zespołów projektowych.  

Zajęcia prowadzone przez praktyków życia „projektowego” - przede wszystkim w formie warsztatów - dostarczają wyczerpującej wiedzy, sprawdzonych rozwiązań i – co ważne – zapadają w pamięć. Atmosfera na zajęciach bardzo dobra, bezproblemowa komunikacja z wykładowcami i przydatne materiały dydaktyczne. Wartością dodaną studiów jest udział w jednym miejscu tak wielu przedstawicieli różnych branż i sektorów gospodarki, który umożliwia wymianę doświadczeń i spostrzeżeń.  

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba osób w grupie: 22.

Rekrutacja trwa do 15 września 2023 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 r.

 

 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie każdego z przedmiotów oraz przygotowanie projektu indywidualnego w formie pisemnej (zastosowanie wiedzy i umiejętności w rzeczywistych projektach realizowanych w firmach i organizacjach studentów).

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski. 

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Joanna sawicka golcz
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Joanna Sawicka-Golcz

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4600 zł każda ) 9200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4140 zł każda) 8280 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 8700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl