Zarządzanie na rynku gier

Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Bartczuk-Jasińska Agnieszka KEBS

O kierunku

W razie obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego funkcjonowania na szeroko rozumianym rynku gier losowych i zakładów sportowych, poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie funkcjonowania branży w Polsce i na świecie, istniejących regulacji oraz ograniczeń formalnych, a także poprzez podniesienie kompetencji zawodowych niezbędnych do zarządzania poszczególnymi obszarami działania przedsiębiorstw aktywnych na tym rynku. 

Główne atuty

 • Unikatowy w skali europejskiej program studiów w całości poświęcony jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż na świecie.
 • Udział wiodących polskich i międzynarodowych ekspertów – praktyków, z wieloletnim doświadczeniem w branży.
 • Możliwość nawiązania kontaktów z innymi słuchaczami – w większości przedstawicielami branży gier losowych i zakładów sportowych.
 • Możliwość udziału w zajęciach praktycznych i wizytach studyjnych w ośrodkach gier – kasynach, torach wyścigów konnych i innych.

Partnerzy

Gaming 5.0 jest międzynarodową firmą konsultingową wspierającą przedsiębiorstwa z sektora gier losowych i zakładów sportowych w osiąganiu lepszych wyników. Firmę tworzy zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem zarządczym w branży hazardowej. Gaming 5.0 oferuje pełne wsparcie doradcze dla operatorów loterii, firm bukmacherskich oraz innych organizatorów gier i zakładów, jak również dla klubów i organizacji sportowych oraz mediów zainteresowanych współpracą z branżą hazardową.

Patronat studiów

Adresaci studiów

 • Pracownicy i osoby zainteresowane pracą w firmach branży gier losowych i zakładów sportowych.  

 • Przedstawiciele organizacji sportowych, chcący nawiązywać relacje sponsorskie z firmami tej branży.  

 • Przedstawiciele mediów działający w relacjach z firmami branży gier losowych i zakładów sportowych.  

 • Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej (służby celne oraz skarbowe, pracownicy ministerstw, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego). 

 

figury

Kierownik studiów

Sebastian Meitz
Sebastian Meitz

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania, doradztwa w obszarze strategii, innowacji i rozwoju przedsiębiorstw, zarówno w Europie, jak i na rynkach Azji Południowo-Wschodniej.  
Magister stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, absolwent międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowej ekonomii politycznej w London School of Economics and Political Science oraz stypendysta Uniwersytetu Monachijskiego. Absolwent Leadership Academy for Poland. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. 
Problematyką gier losowych i zakładów sportowych zajmuje się od 2009 roku. W Totalizatorze Sportowym przez pięć lat kierował zespołem odpowiedzialnym za strategię, innowacje oraz rozwój produktów. Efektami pracy zespołu były m.in. organizacja największej loterii konsumenckiej w Polsce, a także wdrożenie produktów przynoszących 500 milionów złotych dodatkowych przychodów rocznie. Następnie związany ze środowiskiem start-upów technologicznych, gdzie jako COO w BETEGY odpowiadał za przygotowanie strategii działania oraz ekspansję firmy na rynek chiński.  

Od 2014 roku związany z Gaming 5.0. W latach 2014-2016 kierował azjatyckim biurem tej firmy, odpowiadając na rozwój biznesu i projekty doradcze dla wiodących przedsiębiorstw branży aktywnych na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Współtwórca programu i kierownik studiów.  

Co zyskujesz

Słuchacze poznają oraz pogłębią wiedzę dotyczącą wszystkich elementów funkcjonowania branży oraz regulacji obowiązujących na rynku gier losowych i zakładów sportowych. Podczas zajęć prezentowane będą rozwiązania dotyczące nie tylko rynku polskiego, ale również wybranych rynków międzynarodowych (z szczególnym uwzględnieniem innych krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych oraz Azji).

Uczestnicy programu zapoznają się z działalnością operacyjną różnych przedsiębiorstw, specyfiką ich komunikacji marketingowej oraz poznają kluczowe trendy i perspektywy rozwoju rynku. Szczególny nacisk w trakcie studiów położony jest bowiem na zapoznanie się z praktycznymi elementami funkcjonowania podmiotów aktywnych na tym rynku oraz relacji tych podmiotów z zewnętrznymi interesariuszami.

Zajęcia prowadzone będą przez wiodących polskich i międzynarodowych ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w swoich dziedzinach. Różnorodność wykładowców pozwoli słuchaczom na zapoznanie się z problematyką rynku gier losowych i zakładów sportowych z wielu perspektyw.

 

 

Perspektywa zawodowa

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów, uzyskana w ich trakcie wiedza może być przydatna na większości stanowisk zarządczych w branży gier hazardowych.  Program studiów będzie szczególnie ciekawy dla osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie strategii, kadrę menadżerską średniego i wyższego szczebla – szczególnie w obszarach sprzedaży, rozwoju produktów i marketingu. Udział w studiach może być również doskonałą formą wyróżnienia i zmotywowania wschodzących gwiazd w firmach działających w branży.

Program

 • Historia gier hazardowych  Celem zajęć będzie wprowadzenie słuchaczy w tematykę studiów poprzez przekazanie informacji o historii gier hazardowych, zarówno w Polsce, jak i na świecie. 

 • Elementy matematyki i teorii prawdopodobieństwa  Celem zajęć będzie przekazanie słuchaczom wiedzy na temat wykorzystywanych w opracowywaniu gier hazardowych teorii matematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii prawdopodobieństwa. 

 • Elementy prawoznawstwa i legislacji  Celem zajęć będzie wyposażenie słuchaczy w wiedzę dotyczącą zasad tworzenia prawa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem procesu legislacyjnego, roli i zadań poszczególnych uczestników tego procesu oraz systematyki aktów prawnych. 

 • Elementy mikroekonomii  Celem zajęć będzie wyposażenie słuchaczy w wiedzę dotyczącą najważniejszych teorii ekonomicznych, które będą niezbędne do lepszego zrozumienia problematyki studiów, a także do przygotowania pracy końcowej. Szczególny nacisk położony będzie na zagadnienia związane z rentownością przedsiębiorstw i projektów oraz omówienie bazowych wskaźników ekonomicznych. 

 • Elementy badań rynkowych  Celem zajęć będzie przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej zasad przygotowywania i prowadzenia badań rynkowych, szczególnie rozróżnienie między badaniami jakościowymi i ilościowymi oraz wskazanie jakiego typu wnioski można wyciągać z badań rynkowych. 

 • Prawo hazardowe  Celem zajęć będzie omówienie problematyki polskiego prawa hazardowego, ze szczególnym uwzględnieniem typologii gier zawartych w Ustawie o grach hazardowych, kwestii dopuszczalnych form reklamy i promocji gier hazardowych oraz ograniczeń w prowadzeniu działalności hazardowej. 

 • Rola i praktyka działania organów celno-skarbowych  Celem zajęć będzie omówienie wspólnie ze słuchaczami praktyki działania organów celno-skarbowych w ramach prowadzonych przez nie funkcji kontrolnych nad rynkiem hazardowym w Polsce. 

 • Rynek gier i zakładów w Polsce i na świecie  Celem zajęć będzie omówienie charakterystyki wybranych międzynarodowych rynków hazardowych oraz porównanie warunków prowadzenia na nich działalności z rynkiem hazardowym w Polsce.; 

 • Technologia w branży gier i zakładów  Celem zajęć będzie przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej wykorzystywanych w branży gier hazardowych technologii, uwzględniając kwestie architektury systemów oraz wykorzystywanego oprogramowania i sprzętu. 

 • Gry liczbowe i loterie pieniężne  Celem zajęć będzie kompleksowe zaprezentowanie słuchaczom wybranego segmentu rynku hazardowego, uwzględniając charakterystykę działających na nim podmiotów, omówienie oferowanych gier, potrzeb i oczekiwań klientów oraz zasad prowadzenia działalności przez firmy aktywne w danym segmencie rynkowym. W zależności od możliwości przewidywane są wizyty studyjne w firmach prowadzących działalność w danym obszarze. 

 • Loterie i konkursy promocyjne  Celem zajęć będzie kompleksowe zaprezentowanie słuchaczom wybranego segmentu rynku hazardowego, uwzględniając charakterystykę działających na nim podmiotów, omówienie oferowanych gier, potrzeb i oczekiwań klientów oraz zasad prowadzenia działalności przez firmy aktywne w danym segmencie rynkowym. W zależności od możliwości przewidywane są wizyty studyjne w firmach prowadzących działalność w danym obszarze. 

 • Kasyna gry  Celem zajęć będzie kompleksowe zaprezentowanie słuchaczom wybranego segmentu rynku hazardowego, uwzględniając charakterystykę działających na nim podmiotów, omówienie oferowanych gier, potrzeb i oczekiwań klientów oraz zasad prowadzenia działalności przez firmy aktywne w danym segmencie rynkowym. W zależności od możliwości przewidywane są wizyty studyjne w firmach prowadzących działalność w danym obszarze. 

 • Zakłady konne  Celem zajęć będzie kompleksowe zaprezentowanie słuchaczom wybranego segmentu rynku hazardowego, uwzględniając charakterystykę działających na nim podmiotów, omówienie oferowanych gier, potrzeb i oczekiwań klientów oraz zasad prowadzenia działalności przez firmy aktywne w danym segmencie rynkowym. W zależności od możliwości przewidywane są wizyty studyjne w firmach prowadzących działalność w danym obszarze. 

 • Zakłady bukmacherskie  Celem zajęć będzie kompleksowe zaprezentowanie słuchaczom wybranego segmentu rynku hazardowego, uwzględniając charakterystykę działających na nim podmiotów, omówienie oferowanych gier, potrzeb i oczekiwań klientów oraz zasad prowadzenia działalności przez firmy aktywne w danym segmencie rynkowym. W zależności od możliwości przewidywane są wizyty studyjne w firmach prowadzących działalność w danym obszarze. 

 • Social gaming  Celem zajęć będzie kompleksowe zaprezentowanie słuchaczom wybranego segmentu rynku hazardowego, uwzględniając charakterystykę działających na nim podmiotów, omówienie oferowanych gier, potrzeb i oczekiwań klientów oraz zasad prowadzenia działalności przez firmy aktywne w danym segmencie rynkowym. W zależności od możliwości przewidywane są wizyty studyjne w firmach prowadzących działalność w danym obszarze. 

 • E-sport i sporty wirtualne w branży zakładów sportowych  Celem zajęć będzie kompleksowe zaprezentowanie słuchaczom wybranego segmentu rynku hazardowego, uwzględniając charakterystykę działających na nim podmiotów, omówienie oferowanych gier, potrzeb i oczekiwań klientów oraz zasad prowadzenia działalności przez firmy aktywne w danym segmencie rynkowym. W zależności od możliwości przewidywane są wizyty studyjne w firmach prowadzących działalność w danym obszarze. 

 • Negatywne zjawiska w branży gier i zakładów  Celem zajęć będzie zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi negatywnymi zjawiskami obecnymi w branży hazardowej, jak ustawianie wyników sportowego współzawodnictwa ludzi, oszustwa na torach wyścigowych i w kasynach gry. 

 • Uzależnienia od gier  Celem zajęć będzie przekazanie słuchaczom wiedzy na temat ryzyk związanych z niekontrolowanym uczestnictwem w grach hazardowych, uwzględniając wyniki badań prowadzonych w Polsce oraz na świecie. 

 • Odpowiedzialna gra  Celem zajęć będzie przekazanie słuchaczom wiedzy na temat działań podejmowanych przez wiodące podmioty branży hazardowej na świecie, a dotyczących odpowiedzialnej gry. 

  

Całkowita liczba godzin dydaktycznych 182*  

*(jedna godzina dydaktyczna = 45 min)  

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w formie mini-wykładów, praktycznych warsztatów oraz studiów przypadku. Głównym założeniem zajęć jest ich maksymalna interaktywność, Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i praktycznych warsztatów oraz case studies (przeważają zajęcia praktyczne).

 

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w sesjach dwudniowych: 

 • soboty- 8.45 - 15.45 lub 17.30  

 • niedziele- 8.45 - 15.45 lub 17.30 

Wiedza przekazywana będzie podczas wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych (Power Point, foto, video). 

Społeczność

Rekomendacje absolwentów

alk
Katarzyna Ciapała-Kasicka, Ewelina Pachuta-Fil, Jacek Żak i Jerzy Pikor

„Dzięki zajęciom uzyskaliśmy unikatową wiedzę na temat rynku hazardowego w Polsce i na świecie. Bardzo istotnym elementem było nawiązanie kontaktów i poznanie punktu widzenia innych uczestników rynku hazardowego. A wszystko to w przyjaznej atmosferze pod okiem fachowców.”

Wiodący wykładowcy

 • Sebastian Meitz
 • Wojciech Włodarczyk
 • Adam Lamentowicz
 • Maciej Kasprzak
 • Paweł Paliwoda
 • Jarosław Dąbrowski
 • Sandra Kabiljagic
 • Mazurek Paweł
 • Grzegorz Bonder
 • Krzysztof Kubicki
 • Ilona Kowalska
 • Katarzyna Krzywicka-Zdunek
 • Daria Bazydło-Egier
 • Przemysław Bloch
 • Stanisław Pogorzelski

Zasady naboru

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • III edycja - rekrutacja trwa do 15 lutego 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2022 roku.*

 • Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym - część zajęć realizowana będzie po angielsku. 

 

Projekt końcowy z obroną, obejmujący całość problematyki studiów – rozwiązanie problemu biznesowego.  Wiedza weryfikowana będzie poniższymi metodami: 

 • prezentacja opracowań, dokonywanych na wybranych zajęciach na studiach, 

 • dyskusja w trakcie zajęć, mających charakter konwersatoriów, 

 • prace semestralne z wybranych teoretycznych i praktycznych zagadnień, będących przedmiotem zajęć na studiach: 

 • Elementy matematyki i teorii prawdopodobieństwa - egzamin cząstkowy 
 • Elementy mikroekonomii - egzamin cząstkowy 
 • Prawo hazardowe - egzamin cząstkowy 
 • Rynek gier i zakładów w Polsce i na świecie - projekt grupowy 
 • Gry liczbowe i loterie pieniężne - egzamin cząstkowy 
 • Kasyna gry - egzamin cząstkowy 
 • Zakłady bukmacherskie  - egzamin cząstkowy 

 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU 

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Bartczuk-Jasińska Agnieszka KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 500 zł każda) 9 000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 050 zł każda) 8 100 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 8 600 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.