Wesprzyj nas
Strona główna
Zarządzanie hotelami, studia hotelarskie warszawa

Zarządzanie hotelami

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

O kierunku

Kierunek został utworzony w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę zarządzającą. Dlatego celem studiów jest wykształcenie kolejnego pokolenia hotelarzy na stanowiskach decyzyjnych, a dzięki temu stworzenie nowej jakości w zakresie zarządzania hotelami. Nacisk będzie położony nie tylko na przekazywaną wiedzę teoretyczną, ale zdecydowanie bardziej na nabywanie praktyki niezbędnej w zarządzaniu obiektem hotelowym. 

Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, słuchacze otrzymają współczesną wiedzę z zakresu zarządzania hotelem. Nabędą umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich i wyzwań w branży, do których należą prowadzenie analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania pracy własnej i zespołu, a także kontrolowania wyników i raportowania. Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które później procentują w dalszej karierze zawodowej. Istotny jest również aspekt związany z umiędzynarodowieniem kierunku dzięki współpracy z siecią Hilton oraz brytyjskim Sheffield Business University, który posiada ponad 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce zarządzania hotelami.  

Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w języku polskim z dodatkowymi (nieobowiązkowymi) modułami w języku angielskim co pozwoli na podniesienie kompetencji językowych i zapoznanie słuchaczy ze słownictwem branżowym. Symulacja inwestycji hotelowej realizowana w formie pracy grupowej, która stanowi równocześnie projekt końcowy, dodatkowo pozwoli na utrwalenie wiedzy w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa w branży hotelarskiej i weryfikację założeń biznesowych. 

 

Adresaci studiów

Studia adresowane są przede wszystkim do: 

 • osób pragnących rozpocząć swoją karierę w dynamicznie rozwijającej się branży hotelarskiej i poznać specyfikę zarządzania obiektem hotelowym 
 • pracowników hoteli planujących rozwój ścieżki kariery w branży hotelarskiej zarówno w Polsce, jak i za granicą 
 • managerów hoteli oczekujących ugruntowania wiedzy i podniesienia swoich kompetencji 
 • właścicieli hoteli oczekujących zdobycia nowych kwalifikacji i poznania najświeższych trendów w branży hotelarskiej 

 

figury

Kierownik studiów

Szymon Lach

Hotelarz z udokumentowaną historią pracy w międzynarodowych sieciach. Obecnie koncentruje się na rozwijaniu najwyższych standardów obsługi i wprowadzaniu nowych usług. Kształci przyszłych profesjonalistów z branży. Doradza hotelarzom na poziomie strategii i szkoli personel. Tworzy uniwersyteckie programy zarządzania hotelami. Absolwent Coventry University oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Członek zarządu i dyrektor hotelu Dworzysko w Szczawnie-Zdroju.

Co zyskujesz

Studenci skorzystają z wiedzy i bogatego doświadczenia, które przekazywać będą eksperci branży hotelowej. Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami, jak Hilton czy Sheffield Business University możliwe będzie nawiązanie wartościowych relacji biznesowych, które zaprocentują w przyszłości. Doskonała pozycja w wielu międzynarodowych rankingach Akademii Leona Koźmińskiego pomoże części słuchaczom szybciej znaleźć wymarzone zatrudnienie w ciekawym i dynamicznie rozwijającym się sektorze turystyki i hotelarstwa.

Program

Wprowadzenie 

 • Global Hotel Industry – przegląd 

 • Zajęcia integracyjne 

Zarządzanie strategiczne w hotelarstwie 

 • Dyrektor hotelu - strategie i narzędzia 

 • Obowiązki dyrektorów departamentów: 

 • F&B Management 

 • Rooms Division and Spa Management 

 • MICE Management 

 • Front Office Management 

 • Planowanie strategiczne 

 • Analiza rentowności 

 • Nabywanie umiejętności miękkich 

Sprzedaż i marketing usług hotelowych 

 • Planowanie budżetu oraz działań sprzedażowych i marketingowych 

 • Marketing internetowy - strategia i budżetowanie 

 • Revenue management 

 • Zasady analizy konkurencji oraz innych danych rynkowych 

 • Zarządzanie kosztami 

 • Budowanie i zarządzanie działem sprzedaży w hotelu 

Komunikacja 

 • Sztuka prezentacji 

 • PR 

 • Komunikacja wewnętrza  

Rachunkowość 

 • Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie USALI 

 • Opracowywanie raportów i sprawozdań 

HR w hotelarstwie 

 • Hotel to ludzie czyli budowanie zespołu 

 • Organizacja pracy w hotelu czyli sztuka motywowania i kierowania zespołem 

 • Projektowanie procesu rekrutacyjnego 

 • Proces on boarding’u / wdrażania pracowników 

 • Employer Branding 

 • International Human Resources 

Hotelowi goście 

 • Zarządzanie oczekiwaniami gości 

 • Codzienna interakcja z gośćmi - psychologia zachowań  

 • Protokół i etykieta 

Budowa hotelu od podstaw (projekt końcowy) 

 • Studenci będą mieli za zadanie stworzenie w 3-4 osobowych grupach konceptu hotelu i zaprezentowanie go na zakończenie studiów. 

 • Franczyza czy marka własna? 

 • Biznes plan 

 • Analiza rynku - narzędzia 

 • Obowiązujące przepisy prawne - dostosowanie procedur do obowiązujących ustaw 

 • Systemy hotelowe - rodzaje i zasady wdrożenia 

 • Struktura zatrudnienia 

 • Analizy zewnętrzne i wewnętrzne 

 • Planowanie otwarcia hotelu i organizacja imprezy otwierającej 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 196 godz.*  (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)  * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut 

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w 20 % zostaną zrealizowane w formule online. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty – w godz. 8:45-15:45  

 • niedziele – w godz. 8:45-15:45  

Daty zjazdów podamy w terminie późniejszym

 

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Karoil Weber Kozminski
Karol Weber

Znany jako Inspektor Hotelowy i autor bloga Enjoyyourstay.pl. Tytuł magister uzyskał w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Z branżą hotelarską związany od 20 lat. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych sieciach Four Seasons i InterContinental. Specjalista hoteli butikowych i luksusowych. Obecnie zajmuje się kontrolowaniem jakości usług hotelowych oraz szkoleniami z zakresu standardów obsługi i kreowania doświadczeń gości.

Maciej Straus

Przedsiębiorca z branży turystycznej, analityk hotelowy, inwestor skupiony na mobilności, wykładowca akademicki. Właściciel kilku firm z sektora turystyki. Swoją działalnością edukacyjną pomaga innym podejmować szybciej właściwe decyzje. W codziennej pracy stosuje model zarządzania przez wartości.
Absolwent Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Szkoły Liderów – programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Blanka Retmajska-Man
Blanka Retmańska-Man

Jej pasją jest sprzedaż eventów w hotelach i centrach konferencyjnych. Praktyk. Na co dzień „siedzi” w działach sprzedaży i pomaga zwiększyć ich efektywność sprzedażową. Zna ich problemy od podszewki. Cieszy sukcesami. Przeszkoliła już setki sprzedawców w hotelach i centrach konferencyjnych. Prezes spółki Idea Profit wprowadzającej nowe technologie dla branży Horeca oraz systemy CRM - Horeca Idea. Szkoleniowiec, wykładowca, audytor. Współautor portalu do rezerwacji online imprez. Współzałożyciel Stowarzyszenia Hotelarzy i Restauratorów Niezależnych. Z branżą HoReCa związana od ponad 10 lat. Propagator idei: online'owej rezerwacji sal i imprez, Events Revenue Management oraz wprowadzenia na kierunki hotelarskie tematyki z zarządzania eventami. Publikuje artykuły w czasopismach specjalistycznych i portalach branży HoReCa z zakresu m.in. procesów sprzedażowych eventów, technik sprzedaży, komunikacji między działami hotelowymi, umiejętności tworzenia skutecznych ofert, rentowności sprzedawanych eventów, zarządzania relacjami z klientem eventowym. Uczestniczy jako prelegent w konferencjach i szkoleniach branżowych, m.in. Rentowny Hotel, Akademia Hotelarza, Forum Profit Hotel, Hotel Meeting. 

Szymon Lach

Hotelarz z udokumentowaną historią pracy w międzynarodowych sieciach. Obecnie koncentruje się na rozwijaniu najwyższych standardów obsługi i wprowadzaniu nowych usług. Kształci przyszłych profesjonalistów z branży. Doradza hotelarzom na poziomie strategii i szkoli personel. Tworzy uniwersyteckie programy zarządzania hotelami. Absolwent Coventry University oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Członek zarządu i dyrektor hotelu Dworzysko w Szczawnie-Zdroju.

CZ
Cezary Sarnecki

Partner Zarządzający w Spółce SECCo Hospitality Financial Management zajmującej się wdrażaniem systemów controllingowych w hotelach w oparciu o standard USALI.

Pełnił funkcję Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego w Hotelu Courtyard by Marriott i spółce zarządzającej Port-Hotel, a także Dyrektora Generalnego Hotelu DeSilva Katowice oraz Dyrektora Finansowego w grupie Hotele DeSilva.
Uczestniczył w różnych projektach szkoleniowych – w tym w projektach Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Akademii Managera, Akademii Kompetencji oraz na studiach podyplomowych "HoReCa Manager" i "Zarządzanie hotelami" w Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor kilkudziesięciu artykułów dedykowanych USALI i controllingowi w branży hotelarskiej opublikowanych w czasopismach „Hotelarz”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, „Zarządzanie i Controlling”, „Biznes Hotel”, „Hotel Management” oraz w wydawnictwach akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Sopockiej Szkoły Wyższej.
Ukończył studia doktoranckie na SGH i międzynarodowe studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat Głównego Księgowego uzyskany w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

 

logo
Marta Hanckok

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

Rekrutacja na 4. edycję trwa do 15 września 2024 r.

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie projektu końcowego w grupie 3 - 4 osób. Projekt zakłada zaprojektowanie procesu uruchomienia nowego obiektu hotelowego w wybranej przez zespół lokalizacji, uwzględniając czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Konieczne będzie przygotowanie modelu finansowego oraz biznes planu, które będą musiały znaleźć uzasadnienie w wybranej grupie docelowej.

Zespół będzie miał również za zadanie opisanie struktury zatrudnienia, przygotowanie strategii cenowej, sprzedażowej i marketingowej. Podczas końcowej prezentacji zespół przedstawi swój plan potencjalnym inwestorom, zatem konieczne będzie wskazanie oczekiwanej wysokości inwestycji oraz prognozowana stopa zwrotu. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4 500 zł każda) 9 000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 4 050 zł każda ) 8 100 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność ( Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 8 500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.