WIRTSCHAFT

Wirtschaft auf Deutsch

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
DE
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku

Jesteśmy online ready. W razie konieczności zajęcia pierwszego semestru będą przeprowadzone w formule online, przy zachowaniu najwyższej jakości ich prowadzenia.

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku biznesowym.    Celem zajęć jest także przygotowanie słuchaczy do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku gospodarczym oraz przygotowanie absolwentów germanistyki, lingwistyki stosowanej i nauczycielskich kolegiów językowych do nauczania Wirtschaftsdeutsch (i do ewentualnego uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego na poziomie C2). 

Adresaci studiów

Osoby, które władają językiem niemieckim ogólnym w stopniu komunikatywnym, natomiast posiadają wykształcenie inne niż biznesowe, a chcą zdobyć kwalifikacje zarówno językowe, jak i merytoryczne w zakresie niemieckiego języka biznesu („Wirtschaftsdeutsch”). 

figury
Kierownik studiów
Małgorzata Grabowska

Wieloletni kierownik Zespołu Języka Niemieckiego w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka UW – Instytut Lingwistyki Stosowanej, studiowała także w Szwajcarii (Universität Bern). Licencjonowany egzaminator Austriackiego Dyplomu Językowego (Österreichisches Sprachdiplom).  
 

Współautorka publikacji do nauki języka prawa: Grundwortschatz Recht, wydanej w wydawnictwie WSPiZ (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, obecnie – Akademia Leona Koźmińskiego). Współautorka publikacji: "Niemiecki. Na cudzych błędach nauczysz się najlepiej!" oraz „Niemiecki naprawdę dla ciebie” wydanych w 2015 roku w wydawnictwie POLTEXT.  
 

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za całokształt działalności dydaktycznej. Ogromne doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego na wszystkich poziomach. Wykładowca-pasjonat, dla którego najwyższą wartością jest satysfakcja i sukces studentów, dlatego otrzymuje od nich już od wielu lat najwyższe oceny. 

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Po zakończeniu kierunku Wirtschaft auf Deutsch słuchacze będą posiadali szeroką wiedzę na temat funkcjonowania biznesu w krajach niemieckiego obszaru językowego. 

 • Będą znali słownictwo i zwroty z obszarów mikro- i makroekonomii, marketingu, zarządzania, finansów i prawa. Ogólna wiedza w obrębie tych dziedzin oraz poznane słownictwo fachowe pozwolą na przekazanie jej w języku niemieckim. 
 • Będą potrafili założyć firmę i ją zaprezentować; poznają jej strukturę, zasady funkcjonowania, formy zatrudniania.  
 • Będą potrafili zidentyfikować i zrozumieć istotę podstawowych celów działań marketingowych oraz rozpoznać i zastosować w praktyce narzędzia marketingowe. 
 • W zakresie finansów będą znali metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz  ocenią projekt inwestycyjny pod względem jego realizacji. 
 • W zakresie prawa posiądą umiejętność zapoznania się z tekstami zawierającymi specjalistyczne słownictwo z zakresu prawa cywilnego oraz poznają instytucje cywilnoprawne. 
 • Z ekonomii będą znali podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki, teorię rynków, konsumenta i przedsiębiorstwa oraz podstawowe formy konkurencji. 
 •  Poprowadzą rozmowy telefoniczne, negocjacje i będą prawidłowo argumentować w dyskusji. 
 • Posiądą wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia korespondencji handlowej; opracują życiorys, list motywacyjny i będą przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej. 
 • Niektórzy słuchacze będą mieli również zdany egzamin certyfikacyjny Diplom Wirtschaftsdeutsch na poziomie C2, do którego przygotują się w trakcie trwania zajęć. 
Program
Ramowy program studiów

Zajęcia integracyjne    

Wykłady i warsztaty 

 • Ekonomia 

 • Marketing 

 • Finanse 

 • Prawo 

 • Zarządzanie 

 • Biznes po niemiecku w praktyce   

Konwersatoria i ćwiczenia

 • Podstawowe słownictwo i zwroty z następujących obszarów : mikro- i makroekonomia, marketing, reklama, rynek, produkt, targi, bankowość i finanse, Unia Europejska, turystyka,  procedura realizacji zlecenia; podstawowa terminologia prawnicza ( np. umowy). 

 • Umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych; prezentacji firmy, produktu; prowadzenia negocjacji; argumentowania w dyskusji itp. Wprowadzenie, opanowanie i używanie odpowiednich zwrotów i słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie C1 i C2. 

 • Opracowanie życiorysu ( także według wzoru UE)), listu motywacyjnego i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; warunki pracy, formy zatrudnienia, czas pracy, wynagrodzenie, typologia szefów, aspekty kulturowe w biznesie. 

 • Prowadzenie korespondencji handlowej, formułowanie faksów i maili. Pisanie informacji dla prasy, sprawozdań, notatek służbowych 

 • Czytanie i słuchanie tekstów fachowych gospodarczych i prawniczych. 

 • Zakładanie firmy, opracowanie jej struktury i zatrudnianie asystentki/asystenta 

 • Studium przypadku 

 • Prezentacja egzaminu Diplom Wirtschaftsdeutsch C2 

 • Wybrane zagadnienia gramatyczne i językowe (w zależności od potrzeb danej grupy słuchaczy) 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 188*  ( razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami).  

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Forma prowadzenia zajęć to wykłady i ćwiczenia; prezentacje, ćwiczenia ustne i pisemne, studium przypadku, prawo – kazusy.

DODATKOWA OPCJA Uczestnicy studiów mają dodatkową możliwość zdania egzaminu certyfikatowego WD (Wirtschaftssprache Deutsch).

WomenwithlaptopIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.   

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • piątki - 17.00-20.15 
 • soboty - 8.45-15.45 

 

Terminy zajęć na I semestr dla nowej 8 edycji:

 • 26-27.03.2021
 • 9-10.04.2021
 • 23-24.04.2021
 • 14-15.05.2021
 • 28-29.05.2021
 • 18-19.06.2021
 • 3-4.09.2021
 • 17-18.09.2021
Społeczność
Wiodący wykładowcy
mgr Monika Sychowska-Piotrkowicz

Magister Germanistyki na UW, stypendystka Pädagogische Hochschule Magdeburg, Universität Osnabrück, absolwentka Executive MBA w WSPiZ . Pracowała w Delegaturze Gospodarki Niemieckiej w Polsce, w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (szkolenia, praktyki w IHK w Niemczech), Klimed Klimatechnik und Medizintechnik GmbH, J.W. Ostendorf Sp. z o.o.  

Od 2001 r. lektor języka niemieckiego w ALK. Licencjonowany egzaminator certyfikatów językowych ÖSD, nauczyciel online w ISJAD, współautorka podręcznika „Grundwortschatz Recht”, tłumacz.

dr Krzysztof Chmielewski

Adiunkt w Katedrze Marketingu ALK. Autor licznych prac z zakresu zarządzania marką. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim zarzadzanie marką (branding), międzynarodowy marketing i zagadnienia z pogranicza  marketingu i finansów. Pracował w niemieckiej firmie konsultingowej zeb/rolfes.schierenbeck.associates i w centrali Citibank Deutschland w dziale Marketing Research/ Market Intelligence.  Posiada bogate doświadczenie w nauczaniu, zdobywane na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w języku angielskim, niemieckim i polskim. Prodziekan Kolegium Zarządzania.

Petra Pawłowski

Jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie kończy doktorat z bankowości i finansów. Jest wykładowcą ekonometrii, bankowości i finansów, pełniąc przy tym funkcję koordynatora specjalizacji Bankowość Międzynarodowa w programie magisterskim F&A. Uczestniczy także w projektach badawczych z zakresu bankowości i zarządzania. Jednocześnie zajmuje stanowisko asystenta wiceprezesa w Citi Bank.

alk
Paweł Szerszeń
Małgorzata Grabowska

Wieloletni kierownik Zespołu Języka Niemieckiego w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka UW – Instytut Lingwistyki Stosowanej, studiowała także w Szwajcarii (Universität Bern). Licencjonowany egzaminator Austriackiego Dyplomu Językowego (Österreichisches Sprachdiplom).  
 

Współautorka publikacji do nauki języka prawa: Grundwortschatz Recht, wydanej w wydawnictwie WSPiZ (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, obecnie – Akademia Leona Koźmińskiego). Współautorka publikacji: "Niemiecki. Na cudzych błędach nauczysz się najlepiej!" oraz „Niemiecki naprawdę dla ciebie” wydanych w 2015 roku w wydawnictwie POLTEXT.  
 

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za całokształt działalności dydaktycznej. Ogromne doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego na wszystkich poziomach. Wykładowca-pasjonat, dla którego najwyższą wartością jest satysfakcja i sukces studentów, dlatego otrzymuje od nich już od wielu lat najwyższe oceny. 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

IX edycja - rekrutacja trwa do 15 lutego 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2021 roku.*  

DODATKOWE WYMAGANIA Wymagana jest znajomość języka niemieckiego ogólnego w stopniu komunikatywnym.  

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych zajęć oraz pisemnego egzaminu końcowego. 

Uczestnicy studiów mają dodatkową możliwość zdania egzaminu certyfikatowego WD (Wirtschaftssprache Deutsch).

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Wymagane domumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk
Opłaty

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

 

Uczestnicy studiów mają dodatkową możliwość zdania egzaminu certyfikatowego WD (Wirtschaftssprache Deutsch). 

Tabela opłat
Wpisowe 200 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 2500 zł każda) 5 000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 2250 zł każda ) 4500 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 4800 zŁ

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.