WIRTSCHAFT

Wirtschaft auf Deutsch

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
DE
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt

O kierunku

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku biznesowym.    Celem zajęć jest także przygotowanie słuchaczy do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku gospodarczym oraz przygotowanie absolwentów germanistyki, lingwistyki stosowanej i nauczycielskich kolegiów językowych do nauczania Wirtschaftsdeutsch. 

Adresaci studiów

Osoby, które władają językiem niemieckim ogólnym w stopniu komunikatywnym, natomiast posiadają wykształcenie inne niż biznesowe, a chcą zdobyć kwalifikacje zarówno językowe, jak i merytoryczne w zakresie niemieckiego języka biznesu („Wirtschaftsdeutsch”). 

figury

Kierownik studiów

Małgorzata Grabowska

Wieloletni kierownik Zespołu Języka Niemieckiego w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka UW – Instytut Lingwistyki Stosowanej, studiowała także w Szwajcarii (Universität Bern). Licencjonowany egzaminator Austriackiego Dyplomu Językowego (Österreichisches Sprachdiplom).  
 

Współautorka publikacji: "Niemiecki. Na cudzych błędach nauczysz się najlepiej!" , „Niemiecki naprawdę dla ciebie” wydanych w roku 2015 w wydawnictwie POLTEXT. Współautorka publikacji do nauki języka prawa: "Grundwortschatz Recht - Niemiecki dla prawników" wydanej również w wydawnictwie POLTEXT w roku 2018. 

 

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za całokształt działalności dydaktycznej. Ogromne doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego na wszystkich poziomach. Wykładowca-pasjonat, dla którego najwyższą wartością jest satysfakcja i sukces studentów, dlatego otrzymuje od nich już od wielu lat najwyższe oceny. 

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Po zakończeniu kierunku Wirtschaft auf Deutsch słuchacze będą posiadali szeroką wiedzę na temat funkcjonowania biznesu w krajach niemieckiego obszaru językowego. 

 • Będą znali słownictwo i zwroty z obszarów mikro- i makroekonomii, marketingu, zarządzania, finansów i prawa. Ogólna wiedza w obrębie tych dziedzin oraz poznane słownictwo fachowe pozwolą na przekazanie jej w języku niemieckim. 
 • Będą potrafili założyć firmę i ją zaprezentować; poznają jej strukturę, zasady funkcjonowania, formy zatrudniania.  
 • Będą potrafili zidentyfikować i zrozumieć istotę podstawowych celów działań marketingowych oraz rozpoznać i zastosować w praktyce narzędzia marketingowe. 
 • W zakresie finansów będą znali metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz  ocenią projekt inwestycyjny pod względem jego realizacji. 
 • W zakresie prawa posiądą umiejętność zapoznania się z tekstami zawierającymi specjalistyczne słownictwo z zakresu prawa cywilnego oraz poznają instytucje cywilnoprawne. 
 • Z ekonomii będą znali podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki, teorię rynków, konsumenta i przedsiębiorstwa oraz podstawowe formy konkurencji. 
 •  Poprowadzą rozmowy telefoniczne, negocjacje i będą prawidłowo argumentować w dyskusji. 
 • Posiądą wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia korespondencji handlowej; opracują życiorys, list motywacyjny i będą przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Program

Ramowy program studiów

Zajęcia integracyjne    

Wykłady i warsztaty 

 • Ekonomia 

 • Marketing 

 • Finanse 

 • Prawo 

 • Zarządzanie 

 • Biznes po niemiecku w praktyce   

Konwersatoria i ćwiczenia

 • Podstawowe słownictwo i zwroty z następujących obszarów : mikro- i makroekonomia, marketing, reklama, rynek, produkt, targi, bankowość i finanse, Unia Europejska, turystyka,  procedura realizacji zlecenia; podstawowa terminologia prawnicza ( np. umowy). 

 • Umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych; prezentacji firmy, produktu; prowadzenia negocjacji; argumentowania w dyskusji itp. Wprowadzenie, opanowanie i używanie odpowiednich zwrotów i słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie C1 i C2. 

 • Opracowanie życiorysu ( także według wzoru UE)), listu motywacyjnego i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; warunki pracy, formy zatrudnienia, czas pracy, wynagrodzenie, typologia szefów, aspekty kulturowe w biznesie. 

 • Prowadzenie korespondencji handlowej, formułowanie faksów i maili. Pisanie informacji dla prasy, sprawozdań, notatek służbowych 

 • Czytanie i słuchanie tekstów fachowych gospodarczych i prawniczych. 

 • Zakładanie firmy, opracowanie jej struktury i zatrudnianie asystentki/asystenta 

 • Studium przypadku 

 • Wybrane zagadnienia gramatyczne i językowe (w zależności od potrzeb danej grupy słuchaczy) 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 188*  ( razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami).  

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Forma prowadzenia zajęć to wykłady i ćwiczenia; prezentacje, ćwiczenia ustne i pisemne, studium przypadku, prawo – kazusy.

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.   

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • piątki - 17.00-20.15 
 • soboty - 8.45-15.45 

 

 

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

29-30.10.2021

12-13.11.2021

26-27.11.2021

10-11.12.2021

7-8.01.2022

21-22.01.2022

4-5.02.2022

18-19.02.2022

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

mgr Monika Sychowska-Piotrkowicz

Magister Germanistyki na UW, stypendystka Pädagogische Hochschule Magdeburg, Universität Osnabrück, absolwentka Executive MBA w WSPiZ . Pracowała w Delegaturze Gospodarki Niemieckiej w Polsce, w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (szkolenia, praktyki w IHK w Niemczech), Klimed Klimatechnik und Medizintechnik GmbH, J.W. Ostendorf Sp. z o.o.  

Od 2001 r. lektor języka niemieckiego w ALK. Licencjonowany egzaminator certyfikatów językowych ÖSD, nauczyciel online w ISJAD, współautorka podręcznika „Grundwortschatz Recht”, tłumacz.

dr Krzysztof Chmielewski

Adiunkt w Katedrze Marketingu ALK. Autor licznych prac z zakresu zarządzania marką. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim zarzadzanie marką (branding), międzynarodowy marketing i zagadnienia z pogranicza  marketingu i finansów. Pracował w niemieckiej firmie konsultingowej zeb/rolfes.schierenbeck.associates i w centrali Citibank Deutschland w dziale Marketing Research/ Market Intelligence.  Posiada bogate doświadczenie w nauczaniu, zdobywane na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w języku angielskim, niemieckim i polskim. Prodziekan Kolegium Zarządzania.

Petra Pawłowski

Jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie kończy doktorat z bankowości i finansów. Jest wykładowcą ekonometrii, bankowości i finansów, pełniąc przy tym funkcję koordynatora specjalizacji Bankowość Międzynarodowa w programie magisterskim F&A. Uczestniczy także w projektach badawczych z zakresu bankowości i zarządzania. Jednocześnie zajmuje stanowisko wiceprezesa w Citi Bank.

Paweł Szerszeń
Paweł Szerszeń

Pracownik Zakładu Komunikologii Specjalistycznej w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, pełnomocnik ds. programu Germanistische Institutspartnerschaften (GIP), tłumacz przysięgły j. niemieckiego i rosyjskiego. Absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, uczestnik kursów języków specjalistycznych w Niemczech (Hanower, Kolonia, Düsseldorf, Bonn, Lüneburg). Stypendysta DAAD, uczestnik staży w uniwersytetach w Hamburgu, Hanowerze, Bonn, Moguncji, Konstancji, Akwizgranie i Saarbrücken, wykładowca i egzaminator j. niemieckiego uniwersytetów w Wuppertalu i Akwizgranie, opiekun ponad czterdziestu prac dyplomowych z zakresu lingwistyki i dydaktyki języków specjalistycznych.    
 
Autor ponad 70 publikacji z zakresu lingwistyki, translatoryki i dydaktyki języków obcych, długoletnie doświadczenie w nauczaniu j. niemieckiego i rosyjskiego w Polsce i w Niemczech. Współautor materiałów dydaktycznych do nauki języków specjalistycznych (język prawa, ekonomii, kształcenie tłumaczy). Kierownik i uczestnik projektów międzynarodowych z zakresu wspieranej cyfrowo dydaktyki języków specjalistycznych.  
 
Trener nordic walkingu, pasjonat kontaktów międzyludzkich, podróży i mediów cyfrowych.

Małgorzata Grabowska

Wieloletni kierownik Zespołu Języka Niemieckiego w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka UW – Instytut Lingwistyki Stosowanej, studiowała także w Szwajcarii (Universität Bern). Licencjonowany egzaminator Austriackiego Dyplomu Językowego (Österreichisches Sprachdiplom).  
 

Współautorka publikacji: "Niemiecki. Na cudzych błędach nauczysz się najlepiej!" , „Niemiecki naprawdę dla ciebie” wydanych w roku 2015 w wydawnictwie POLTEXT. Współautorka publikacji do nauki języka prawa: "Grundwortschatz Recht - Niemiecki dla prawników" wydanej również w wydawnictwie POLTEXT w roku 2018. 

 

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za całokształt działalności dydaktycznej. Ogromne doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego na wszystkich poziomach. Wykładowca-pasjonat, dla którego najwyższą wartością jest satysfakcja i sukces studentów, dlatego otrzymuje od nich już od wielu lat najwyższe oceny. 

Marzena Guzowska – Ługin
Marzena Guzowska – Ługin

Ukończyła studia ekonomiczne i filologię germańską oraz studia podyplomowe – „Zarządzanie i marketing”, „Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym”, „Pedagogika ogólna”. Wiele lat spędziła w Berlinie, gdzie ukończyła liczne kursy i szkolenia. 

Autorka programu klasy menedżerskiej, w której przez kilkanaście lat prowadziła zajęcia z przedmiotów ekonomicznych i języka niemieckiego, a także autorka programu warsztatów menedżerskich „Akademia Młodego Menedżera” i organizatorka licznych konkursów ekonomicznych. Za działalność dydaktyczną otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina. Współpracowała z Uniwersytetem Szczecińskim – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz z NBP i WUP.

Jest trenerem biznesu oraz lektorką języka niemieckiego z długoletnim doświadczeniem w nauczaniu młodzieży i dorosłych. Z dużym powodzeniem prowadzi również indywidualne zajęcia i kursy online. 
Współautorka książek: „Przewodnik berliński. Spacerem po języku niemieckim”, ” Niemiecki bezstresowo i ciekawie”, Zbiór kreatywnych pomocy dla nauczyciela języka niemieckiego”, „144 najważniejsze niemieckie przymiotniki” (publikacja latem 2021).

Opinie absolwentów

Anna Pawłowska
Anna Pawłowska

Studia "Wirtschaft auf Deutsch" stanowią unikatową ofertę na rynku dla osób szukających możliwości rozwijania znajomości języka niemieckiego. Program studiów będzie interesujący dla wszystkich związanych (lub chcących bliżej związać się) z szeroko pojętym biznesem - zajmowaliśmy się tematyką od zarządzania i marketingu po podstawy ekonomii, finansów i prawa. Wszystko to w przyjaznej atmosferze, inspirującej do pogłębiania znajomości języka niemieckiego. Studia świetnie funkcjonują dzięki zaangażowanym wykładowcom, którzy w sposób przystępny i przede wszystkim ciekawy dzielą się wiedzą. Dużo konkretów, przykładów, praktycznego użycia języka (w tym języka specjalistycznego), różnorodność tematów i metod nauczania - to wyróżnia ofertę ALK. Studia na pewno mogą otworzyć nowe drzwi wszystkim zainteresowanym językiem niemieckim. 

Anna Pawłowska (VIII edycja Wirtschaft auf Deutsch)

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

X edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.*  

DODATKOWE WYMAGANIA Wymagana jest znajomość języka niemieckiego ogólnego w stopniu komunikatywnym.  

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych zajęć oraz pisemnego egzaminu końcowego. 

Uczestnicy studiów mają dodatkową możliwość zdania egzaminu certyfikatowego WD (Wirtschaftssprache Deutsch).

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Wymagane domumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk

Opłaty

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

 

Uczestnicy studiów mają dodatkową możliwość zdania egzaminu certyfikatowego WD (Wirtschaftssprache Deutsch). 

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 2 700 zł każda) 5 400 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 2 430 zł każda ) 4 860 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 4900 zŁ

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.