Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
zarządzanie zakupami, studia podyplomowe zakupy, negocjacje zakupowe, zakupy strategiczne, zakupy w biznesie

Wieloaspektowe Zarządzanie Wierzytelnościami

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb hybrydowy

O kierunku

1
UNIKATOWA INICJATYWA

Pierwsze tego typu studia w Polsce - unikatowa w skali Polski inicjatywa Akademii Leona Koźmińskiego i Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) w Polsce - największej organizacji pracodawców zrzeszających podmioty rynku zarządzania wierzytelnościami, jak również przedsiębiorstwa z różnych sektorów rynku finansowego w Polsce.

2
RENOMOWANA KADRA

Zajęcia prowadzone przez uznanych ekspertów, ale przede wszystkim praktyków rynku związanych z największymi firmami windykacyjnymi, rejestrami kredytowymi oraz kancelariami prawnymi w Polsce. Starannie dobrana kadra umożliwia słuchaczom uzyskanie kompleksowej, interdyscyplinarnej wiedzy.

3
MERYTORYCZNY PROGRAM

Podstawa programowa obejmuje wszystkie aspekty związane z procesami zarządzania wierzytelnościami oraz windykacji. Program wypracowany został w oparciu o bogate doświadczenie organizatorów łączy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. 

4
PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

Stawiamy na praktykę! Aktualną wiedzę przekażemy w formie przystępnych ćwiczeń, omawiających liczne studia przypadków, a teorię w trakcie wykładów.

5
CERTYFIKAT

Potwierdzenie zdobytych kompetencji w zakresie wiedzy o działalności windykacyjnej i zarządzania wierzytelnościami.

Partnerzy merytoryczni

Adresaci studiów

 • osoby zawodowo realizujące zadania związane z windykacją należności, będące częścią całego procesu zarządzania należnościami w firmach,
 • osoby zajmujące się nadzorowaniem procesów zarządzania wierzytelnościami, pracownicy działów windykacji oraz samodzielni przedsiębiorcy i przedstawiciele firm działających w branży zarządzania wierzytelnościami, 
 • osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i nowych kompetencji w zakresie windykacji i zarządzania wierzytelnościami,
 • pracownicy podmiotów zrzeszonych w ZPF, którzy realizują bądź nadzorują realizację procesu zarządzania wierzytelnościami,
 • wszystkie osoby, które planują w przyszłości zajmować się zarządzaniem należnościami, windykacją i płynnością finansową, a także przygotować się do profesjonalnego, dostosowanego do obecnych realiów gospodarczych zarządzania wierzytelnościami.

Jeśli:

 • planujesz swoją przyszłość i karierę związać z rynkiem zarządzania wierzytelnościami?
 • chcesz powiększyć zakres swoich kompetencji w tym obszarze?
 • potrzebujesz wieloaspektowej wiedzy z zakresu zarządzania wierzytelnościami?
 • chcesz poznać uznanych praktyków rynku?
 • jesteś ciekaw nowych trendów optymalizujących procesy zarządzania wierzytelnościami?

podyplomowe studia "Wieloaspektowe zarządzanie wierzytelnościami" to właściwe miejsce do zdobycia tej wiedzy!

info

Kierownik studiów

Agnieszka Kozioł

Manager Projektów i Analiz w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Ukończyła podyplomowe studia Analityka finansowego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz podyplomowe studia – Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach z programowaniem i analizą danych na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze związanym z windykacją i ubezpieczeniami. Realizowała także projekty m.in. dla Ministerstwa Sprawiedliwości (Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu wraz z rekomendacjami: Analiza obciążenia pracą i opracowanie standardów pracy dla wszystkich grup zawodowych w sądownictwie) oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie). Uczestnik prac analitycznych dla sektora publicznego i finansowego.

W Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) nadzoruje realizację wszystkich raportów i badań, w tym m.in. badanie Wielkość polskiego rynku wierzytelności, które cyklicznie prowadzone jest wśród Członków organizacji. W oparciu o uzyskane w badaniu wyniki opracowuje kwartalny raport, zawierający zestawienie zebranych danych.
Odpowiada za koordynację Lauru CESSIO – prestiżowego wyróżnienienia w branży zarządzania wierzytelnościami, które jest istotnym elementem misji ZPF upowszechniania na rynku finansowym wysokich standardów działania oraz ugruntowuje rolę firm zarządzania wierzytelnościami jako znaczącej składowej ekosystemu gospodarczego.

Co zyskujesz

 • dzięki ukończeniu studiów staniesz się pożądanym na rynku ekspertem w obszarze zarządzania wierzytelnościami
 • zwiększysz swoją wiedzę na temat zarządzania procesem wierzytelności w kontekście zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i regulacyjnych
 • będziesz miał możliwość zdobycia najnowszej wiedzy w zakresie planowania i kontroli działań podejmowanych na etapie prewencji, monitoringu i windykacji należności, w zakresie postępowań sądowych, jak również instytucjonalnych aspektów zarządzania wierzytelnościami, a także aspektów ESG
 • będziesz dysponować zasobem wiedzy i umiejętności, aby profesjonalnie zarządzać wierzytelnościami 
 • o najwyższy poziom programu i przekrojowe spojrzenie na zagadnienia zarządzania wierzytelnościami zadbają najlepsi eksperci, praktycy i wykładowcy z dużym doświadczeniem w branży
 • poznasz wybitnych specjalistów i nawiążesz nowe relacje biznesowe
 • uzyskany certyfikat potwierdzi zdobyte kompetencje do prowadzenia działalności windykacyjnej i dochodzenia należności

Po ukończeniu studiów

Studia podyplomowe na kierunku Wieloaspektowe Zarządzanie Wierzytelnościami umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy związanej z całościowym procesem zarządzania wierzytelnościami. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie i rozwijać swoje kompetencje w wyspecjalizowanych instytucjach zarządzających wierzytelnościami, a także w działach zarządzania wierzytelnościami m.in. banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji pożyczkowych, firm leasingowych, firm faktoringowych, jak również w innych podmiotach uczestniczących w rynku finansowym. Potwierdzeniem zdobytych kompetencji w zakresie wiedzy o działalności windykacyjnej i zarządzania wierzytelnościami będzie certyfikat.

Program

Ramowy program

1. Zajęcia integracyjne

2. Wykład inauguracyjny - wyzwania branżowe    

3. Rynek kredytów, pożyczek i wierzytelności w Polsce – trendy, analizy  •    Trendy i obserwacje z rynku kredytowego i pożyczkowego  •    Scoring aplikacyjny i scoring behawioralny  •    Wierzytelności detaliczne i mikro-wierzytelności vs. wierzytelności korporacyjne

4. Zarządzanie ryzykiem w działalności firm windykacyjnych •    Trendy w zarządzaniu, nowe wyzwania post-COVID  •    Windykacja należności a zarządzanie ryzykiem  •    Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym dla firm windykacyjnych  •    Nowe technologie w zarządzaniu wierzytelnościami

5. Działalność windykacyjna - aspekty prawne, regulacyjne, organizacyjne i instytucjonalne  •    Działalność windykacyjna w wymiarze polskim i europejskim  −    Działalność windykacyjna w wymiarze polskim i europejskim  −    Podstawowe akty prawne regulujące działalność windykacyjną  −    Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych a dochodzenie należności −    Postępowanie egzekucyjne •    Dyrektywa NPL - unifikacja zasad działania firm windykacyjnych  •    Prawno-organizacyjne aspekty procesu zarządzania wierzytelnościami  −    Źródła informacji o dłużniku/ osobach mających do spłacenia należność – rejestry i dane −    Cywilnoprawne aspekty procesu zarządzania wierzytelnościami

•    Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne  •    Odpowiedzialność karna w procesie zarządzania wierzytelnościami  •    Instytucjonalne aspekty zarządzania wierzytelnościami  −    Charakterystyka rynku wymiany informacji gospodarczej w Polsce  −    Zasady działania wywiadowni gospodarczych, BIG i BIK −    Ochrona konkurencji i konsumentów; rzecznicy praw konsumentów  −    Współpraca z rynkiem wymiany informacji gospodarczej (od strony wierzyciela) •    Zasady Dobrych Praktyk windykacyjnych jako element miękkiej regulacji  •    Sprzedaż wierzytelności −    Charakterystyka wierzycieli wtórnych −    Etapy procesu sprzedaży wierzytelności  −    Wycena portfela wierzytelności przeterminowanych −    Aspekty podatkowe zbywania wierzytelności

6. Zarządzanie wierzytelnościami w świetle aspektów ESG i zrównoważonego rozwoju •    Zarządzanie wierzytelnościami w kontekście wymogów ESG  •    Zarządzanie wierzytelnościami w aspekcie społecznie odpowiedzialnego biznesu

7. Zarządzanie procesem windykacji - aspekty miękkie (psychologiczne, komunikacyjne i inne) •    Psychologia pieniądza, długu i windykacji  •    Typologia dłużników  •    Wdrażanie polityki i kultury windykacji relacyjnej   •    Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji o klientach zadłużonych: diagnoza windykacyjna, Skip Tracing, wykrywanie niewypłacalności •    Zasady wykorzystywania różnych kanałów w komunikacji z dłużnikiem: mail, sms, czat, pismo, rozmowa telefoniczna •    Negocjacje w procesie windykacji - podstawowe techniki negocjacji, język i emocje w komunikacji z dłużnikiem •    Dopuszczalne prawem i niedozwolone metody wpływania na dłużnika, aspekty etyczne •    Polubowne rozwiązanie sprawy

8. Egzaminy

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 176* (razem z egzaminami)  *jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

free movers

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się hybrydowo podczas 13 zjazdów weekendowych w ciągu dwóch semestrów w: 

 • piątki w godzinach 17:00-20:15 (4 godz. dydaktyczne)
 • soboty w godzinach 8:45-17:30 (10 godz. dydaktycznych)

Pragniemy poinformować, że połowa zajęć będzie realizowana w formule on-line.

Planowane terminy zjazdów w I semestrze:

już wkrótce

Pragniemy poinformować, że około połowa zajęć będzie realizowanych w formule on-line.

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Marcin Czugan

Prezes Zarządu, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo oraz Ekonomia), Uniwersytetu Gdańskiego (Podyplomowe Studia Prawa Nowych Technologii i Prawa Własności Intelektualnej). Posiada tytuł MBA Politechniki Gdańskiej (The International MBA in Strategy, Programme and Project Management). Radca prawny, od 2016 nieprzerwanie członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego, od 2016 – Wiceprezes Zarządu, a od sierpnia 2020 – Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). W latach 2015-2017 Przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie, a obecnie członek jej Zarządu.

Dominik Stanny

Mgr ekonomii, dr nauk humanistycznych, absolwent Akademii Artes Liberales i  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od początku kariery związany z branżami doradczą i finansową (m.in. ekspert w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego). Od 2018 r. Rzecznik Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). Wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego.

Borys Sadowski

Dyrektor Generalny w firmie szkoleniowo doradczej GEKKO Collections, która od 2003r. jest liderem rynku edukacji windykacyjnej w Polsce. Prawnik z wykształcenia, były dyrektor działów windykacji i działów prawnych w branży leasingowej i energetycznej.   

Ekspert w zakresie psychologii pieniądza i długu oraz praktyki windykacji polubownej. Ceniony prelegent konferencji branżowych w obszarze windykacji i zarządzania należnościami (ponad 45 wystąpień).

Promotor relacyjnego podejścia w odzyskiwaniu należności oraz twórca teorii i metody Windykacji Pozytywnej.   

Najbardziej doświadczony w Polsce trener zawodowych windykatorów i konsultant procesów windykacyjnych. Szkolił oraz doradzał działom windykacji m.in w branżach:

B2B, SSC: Accenture, Arvato Bertelsmann, BMW Finance, Coca-Cola, DPD, Elavon, Electrolux, Grupa Żywiec, Heineken, Kolporter, Mercedes Grupa Wróbel, Ruch, Siemens, Volvo Financial Services, Żabka Polska.

TELEKOMUNIKACJA I ENERGETYKA: Enea, Energa, INEA, Polkomtel, Polsat Cyfrowy, T-Mobile.

BANKOWOŚĆ I FINANSE: Alior Bank, AXA Direct, Bank Pocztowy, BNP Paribas, BZ WBK (Santander Bank), Credit Agricole, EFL, ERGO Hestia, Eurobank, Getin Bank, ING Bank Śląski, Liberty Direct, KUKE, Pekao Faktoring, PKO BP, Plus Bank, Polbank, Pragma, Provident, Raiffeisen Bank, Vivus.

FIRMY WINDYKACYJNE: Alektum, Atradius, Best, EOS Poland, Hoist Polska, Intrum, Koksztys, Kredyt Inkaso, Kruk, PRA Group Polska, Raport (Axfina Polska), RK Legal, Ultimo.

Przemysław Cichoń

Członek Zarządu (CIO - Chief Investment Officer)

We wrześniu 2017 r. objął stanowisko Chief Investment Officer odpowiedzialnego za inwestycje (zakup portfeli wierzytelności), wyceny, prognozy i relacje z partnerami biznesowymi. W marcu 2019 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Ultimo S.A.

Pracę w Ultimo rozpoczął w 2002 roku, gdzie zdobywał doświadczenie i osiągał kolejne etapy kariery zawodowej. Początkowo był analitykiem w Departamencie Ryzyka Kredytowego, gdzie od 2004 roku pełnił funkcję dyrektora. W latach 2006-2008 zdobywał doświadczenie jako Dyrektor Wykonawczy, a od 2008 roku był Dyrektorem Departamentu Strategii i Kampanii.

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Wydział Zarządzania Strategicznego oraz Politechnikę - Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Kierunek Matematyka. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ryzyka kredytowego.

Bartosz Groele

Adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów i prawie gospodarczym. Wykładowca akademicki i ekspert z bogatym doświadczeniem przeprowadzonych szkoleń. Jest członkiem kilku znaczących organizacji międzynarodowych ogniskujących swoje prace wokół zagadnień insolwencyjnych (m.in. CERIL, INSOL Europe), a także współzałożycielem i członkiem kierownictwa Forum Prawa Insolwencyjnego.

Od roku 2016 delegat grupy ekspertów Polski na obrady V Grupy Roboczej UNCITRAL przy ONZ. Autor i współautor licznych publikacji, w tym znaczących dla krajowego systemu prawa ekspertyz dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (m.in. ekspertyzy dla PARP, Ministerstwa Gospodarki, opinie do projektów legislacyjnych) czy komentarzy do przepisów dotyczących prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Od 2020 członek Zespołu do spraw przygotowania projektu przepisów w zakresie rozwoju, optymalizacji i reformy podmiotów szpitalnych, działającym przy Ministerstwie Zdrowia.

Współpracuje z Ministerstwem Rozwoju i Technologii przy projekcie dotyczącym fundacji rodzinnych i sukcesji. Zajmuje się przede wszystkim bieżącą lub transakcyjną obsługą prawną podmiotów gospodarczych i doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz upadłości. 

Kamila Szarejko

Jestem menedżerką z ponad 12-letnim doświadczeniem zarządzania międzynarodowymi projektami i programami strategicznymi oraz budowaniem zrównoważonych strategii organizacji, a także inicjatyw, które koncentrują się na tzw. „sharing economy” i „shared value economy”. Z powodzeniem prowadziłam międzynarodowe programy i projekty, które łączyły różnych interesariuszy w celu uzyskania wymiernych zmian i pozytywnego wpływu. Ponadto mam doświadczenie w komercjalizacji systemów IT wspierających powyższe i know-how, a także w budowaniu silnych marek i partnerstw, które nie tylko napędzają wartość biznesową, ale także przyczyniają się do wartości społecznej. 

To co najbardziej mnie fascynuje w zrównoważonym rozwoju to nadawanie priorytetu tym pomysłom biznesowym i przedsiębiorstwom, które budując wartość finansową i wnosząc wartość do gospodarki, wnoszą ją także do społeczeństwa. Dzięki swojej działalności wzmacniają systemy, w których każdy z nas funkcjonuje przy jednoczesnym poszanowaniu planety i wartości etycznych. 
Od 2021 roku związana z międzynarodową Grupą KRUK (WIG 20), w której odpowiadam za strategię ESG. Wcześniej przez 10 lat związana z Grupą Medicover gdzie byłam odpowiedzialna za tworzenie międzynarodowych programów strategicznych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Z wykształcenia prawniczka i absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego, a także studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej „Rachunkowości zarządczej i controllingu” czy Akademii Leona Koźmińskiego „Zrównoważone finanse i ESG”. Współautorka publikacji naukowych. 

Urszula Rybszleger

Prawnik, radca prawny, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży finansowej. Ekspert zarządzania wierzytelnościami, w szczególności w zakresie procedur windykacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz polubownego rozwiązywania sporów finansowych. Pomysłodawca, konsultant i współtwórca projektów związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). 

Od 2007 roku związana z Grupą Kapitałową BEST S.A., jednym z liderów branży windykacyjnej w Polsce. Obecnie prokurent BEST S.A., a także założyciel, komplementariusz i zarządzająca Kancelarią Prawną obsługującą BEST S.A. 

Od 2012 roku z ramienia BEST S.A. zaangażowana w działalność Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). Wspiera związek we współpracy z regulatorami, środowiskami naukowymi i praktykami rynku, zwłaszcza w zakresie legislacji i stosowania prawa. 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (studia podyplomowe restrukturyzacja i upadłość  przedsiębiorców).

Krzysztof Sołkiewicz

Menadżer. Radca prawny. Mediator. Absolwent studiów prawniczych i studiów doktoranckich nauk prawnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Wolontariusz Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Związany z sektorem finansowym, zwłaszcza branżą zarządzania wierzytelnościami od ponad 20 lat. Początkowo jako referent prawny i specjalista windykacji wykonujący działania operacyjne, później jako radca prawny i menadżer (COO i CEO) ogólnopolskiej firmy windykacyjnej. 

Zaangażowany w rozwój rynku finansowego oraz promocję stosowania i przestrzeganie etyki w biznesie, a w ramach działalności Komisji Etyki ZPF w relacjach z firmami m.in. z sektora instytucji pożyczkowych, pośredników finansowych, biur informacji gospodarczej, zarządzających wierzytelnościami oraz interesariuszami rynku finansowego (UOKiK, RPO, Rzecznik Finansowy, rzecznicy konsumentów, organizacje pro-konsumenckie).  

Daniel Smarduch

Doradza w przedmiocie obrotu i zarządzania wierzytelnościami oraz finansowania inwestycji, w tym finansowania przejęć spółek, transakcji nieruchomościowych i projektów inwestycyjnych, a także refinansowania zadłużenia. Brał udział w dużych projektach sekurytyzacji wierzytelności zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych. Jest stałym doradcą w transakcjach obejmujących portfele lub pojedyncze wierzytelności, w tym wierzytelności niepracujące (NPL). Ma praktyczne doświadczenie w doradztwie na rzecz kredytodawców, organizatorów (arrangers), serwiserów, a także inwestorów. Doradza również w transakcjach cash-poolingu oraz faktoringu, a także ma doświadczenie procesowe, w tym w sporach z udziałem instytucji finansowych

Damian Bednarski.jpg
Damian Bednarski

Ekspert z zakresu zarządzania obszarem windykacji polubownej i obsługi Klienta. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w obszarze zarządzania Contact Center i operacjami w obszarze bankowości, ubezpieczeń i windykacji. W latach 2010-2021 odpowiadał za rozwój obszaru windykacji polubownej w ULTIMO, lidera polskiego rynku wierzytelność (między innymi zespoły Contact Center, Skip Tracing czy Windykacja Terenowa). Od 2021 roku odpowiada za wsparcie rozwoju obszaru windykacji polubownej przedsiębiorstw wchodzących w skład B2, jednego z największych europejskich przedsiębiorstw z obszaru zarządzania wierzytelnościami.

Ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na kierunku Finansów i Bankowości oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Adwokat Michał Kwieciński

Od 2006 roku zarządza kancelarią RK Legal. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz procesie cywilnym. Nadzoruje Pion Zarządzania Wierzytelnościami wyspecjalizowany w obsłudze aktywów wierzytelnościowych B2C oraz należności korporacyjnych B2B, także na rynkach zagranicznych.

Kancelaria, którą zarządza obsługuje portfele wierzytelnościowe banków, instytucji pożyczkowych, firm leasingowych, funduszy sekurytyzacyjnych oraz podmiotów z branży energetycznej i telekomunikacyjnej.

Kancelaria jest członkiem Polskiego Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz międzynarodowej sieci Euro Collect Net Lawyers. Posiada licencję KNF na zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi.

Monika Tyrek-Ciesek

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Były komornik sądowy oraz członek grupy badawczej problemów postępowania egzekucyjnego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Windykacja i Zarządzanie Wierzytelnościami. Od 2018 r. związana z Kancelarią Prawną Raven, w której pełni funkcję kierownika Departamentu Obsługi Prawnej Wierzytelności.

Robert Jurkiewicz

Prawnik i ekonomista, partner PwC, Szef Zespołu Doradztwa Podatkowego dla Sektora Finansowego w PwC. Kieruje również Zespołem MDR w PwC Polska.

Przedmiotem jego zainteresowania jest transparentność podatkowa i jej wpływ na wizerunek przedsiębiorstw. Nadzorował liczne projekty w zakresie przygotowania i realizacji strategii podatkowych. Jest przewodniczącym organizowanego przez Ministerstwo Finansów Form MDR Grupy roboczej ds. wpływu regulacji MDR na sektor finansowy. Wspierał Związek Banków Polskich przy wypracowaniu dobrych praktyk w zakresie raportowania MDR.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym dla klientów z sektora finansowego. Reprezentuje klientów w sporach podatkowych z organami administracji skarbowej oraz występuje w ich imieniu przed sądami administracyjnymi.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również doradztwo przy transakcjach zbycia portfeli wierzytelności (NPL). Doradzał w transakcjach sekurytyzacyjnych, w tym sekurytyzacji portfeli wierzytelności hipotecznych.

Jest autorem książki „Wierzytelność i dług. Aspekty prawne i podatkowe” (2013).

Adwokat Michał Rączkowski

Od 2006 roku współtworzy i zarządza kancelarią RK Legal, która jako jedyna na polskim rynku łączy prawną obsługę przedsiębiorstw z kompleksowym zarządzaniem wierzytelnościami.
Ofertę opartą na tych dwóch filarach działalności uzupełnia spółka RK RODO – wyspecjalizowana w ochronie danych osobowych w ujęciu prawnym i teleinformatycznym. Zespół kancelarii liczy ponad 120 osób.

W kancelarii nadzoruje współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie obsługi aktywów wierzytelnościach B2C. Wspieramy banki i instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, fundusze sekurytyzacyjne oraz podmioty z branży energetycznej i telekomunikacyjnej w sprawnym odzyskiwaniu należności.Jest autorem komentarzy prasowych i współautorem komentarza wydawnictwa Wolters Kluwer: „Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych”. Jako prelegent dzieli się swoimi doświadczeniami podczas licznych konferencji branżowych i szkoleń.

Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2004)
Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego utworzoną przy współpracy University of Florida, Levin College of Law i Uniwersytetu Warszawskiego (2001) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001)

Adwokat Tomasz Ostrowski

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent studiów podyplomowych Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od przeszło 15 lat zajmuje się doradztwem prawnym i regulacyjnym m.in. w obszarze wymiany informacji gospodarczych, kredytu konsumenckiego oraz zarządzania wierzytelnościami. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa gospodarczego i konsumenckiego. Doradca społeczny Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Waldemar Szubert

Waldemar Szubert, Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. K. w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa – Studiów Stacjonarnych Jednolitych Magisterskich oraz Aplikacji Radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.

Praktyk prawa procesowego obsługi dużych instytucji finansowych, specjalista prawa ubezpieczeń, odszkodowań, w tym zwalczania przestępstw ubezpieczeniowych, kontraktów oraz windykacji sądowej należności pieniężnych, w tym w aspekcie prawno-karnego nacisku na nielojalnych dłużników.

Stale współpracujący z dziennikiem Rzeczpospolita w zakresie publikacji eksperckich oraz vlogów video  m.inn. "Nowelizacja Kodeksu Karnego - czy teraz będzie bezpieczniej?"; "Jakie koszty naprawy pojazdu z ubezpieczenia OC są uzasadnione w kontekście uchwały SN III CZP 119/22? Czy wyrok ten będzie przełomowy dla ubezpieczycieli?"

Autor publikacji dla Gazety Ubezpieczeniowej,  szkoleniowiec oraz prelegent webinarów  dla Związku Przedsiębiorstw Finansowych w ramach programu #merytorycznyZPF

Marcin Lehmann

Ekspert z obszarów analizy finansowej, zarządzania ryzykiem kredytowym (w ujęciu transakcyjnym i portfelowym), budowy i implementacji reguł decyzyjnych oraz definiowania polityki akceptacji

Marcin Lehmann jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku Matematyka stosowana. Ukończył również m.in. studia podyplomowe z Zarządzania Ryzykiem organizowane przez Warsaw Banking Institute.

Przez ostatnie lata związany jest z Grupą Kaczmarski, gdzie odpowiada za budowę rozwiązań analitycznych (m.in. określanie maksymalnej kwoty limitu kupieckiego w oparciu o analizę sprawozdań finansowych) oraz zarządzanie ryzykiem w procesie akceptacji wniosków o przyznanie limitu faktoringowego.

Wcześniej pracował w Grupie Kapitałowej Alior Banku, gdzie odpowiadał za analitykę wspierającą procesy antyfraudowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W latach 2007-2017 był związany z EFL (grupa Credit Agricole), gdzie odpowiadał za politykę oceny indywidualną pojedynczej transakcji, zarządzał ryzykiem portfelowym oraz za budowę modeli decyzyjnych (PD, LGD, EL) i modeli kalkulacji odpisów (wg standardu IFRS9).

Magdalena Pakosińska - Krawczyńska

Jest adwokatem, Rechtsanwältin, a w Grupie KRUK pełni rolę Inspektora Ochrony Danych gdzie zarządza 4-osobowym zespołem Działu Ochrony Danych Osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako adwokat w obszarze ochrony danych osobowych. Do 2021 roku jako wewnętrzny prawnik była m.in. odpowiedzialna w Grupie KRUK za kwestie prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych w Niemczech, w tym transgranicznego transferu danych osobowych pomiędzy spółkami powiązanymi. Od 2019 roku pełni rolę IOD na rzecz podmiotów z Grupy KRUK, które prowadzą działalność w Polsce i za granicą.

Prywatnie mama dwóch córek, miłośniczka kotów i kryminałów.

Dominika Sośnicka

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada prawie 10 letnie  doświadczenie z zakresu z dochodzenia należności na etapie sądowym oraz egzekucyjnym. Praktykowała w organizacjach pozarządowych, organach wymiaru sprawiedliwości oraz w warszawskich kancelariach prawnych z branży windykacyjnej. 
Aktualnie zawodowo związana z EOS Poland sp. z o.o. gdzie jako profesjonalny pełnomocnik wykonuje zadania z zakresu obsługi prawnej oraz wspomaga zespół sądowy. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych, a także prawa nowych technologii. 

 

Profesor ALK Bolesław Rok

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok od ponad dwudziestu lat wyznacza kierunki w etyce i społecznej odpowiedzialności biznesu - zarówno w ramach projektów badawczych, szkoleniowych, prac naukowych, jak i współpracy z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych. Główne zagadnienia podejmowane w pracy badawczej to: zrównoważone zarządzanie, etyka i odpowiedzialność biznesu, innowacyjne modele biznesowe, gospodarka obiegu zamkniętego, przedsiębiorczość pozytywnego wpływu, społeczna odpowiedzialność uczelni. Kieruje się zasadą łączenia praktyki z teorią, aby doświadczenia zdobywane w różnych sektorach wykorzystywać w pracy badawczej, eksperckiej, dydaktycznej, szkoleniowej, organizacyjnej i obywatelskiej – dla lepszego rozumienia nowej roli biznesu w społeczeństwie. Autor lub współautor szeregu książek, m.in. „Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu”, „Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie”, „Transition Redesigned”, „Biznes, etyka, odpowiedzialność”, „Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World”, “Innowacje w miejscu pracy”, „Sustainable Business Models”, “Responsible Business in Uncertain Times and for a Sustainable Future”, “Corporate Social Responsibility in Poland”. Uczestnik wielu programów badawczych, m.in. "EU-InnovatE: End User Integration, Innovation & Entrepreneurship (FP7, 2014-2016); "R2Pi. Transition from Linear 2 Circular: Policy and Innovation. Policy impact measurement on circular economy entrepreneurship" (H2020, 2016-2019); "SONNET: Social innovation in energy transitions" (H2020, 2019-2021). Prowadzi Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu ALK. Koordynator studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”. Wykładowca m.in. na studiach „Audyt wewnętrzny”, „Polityka compliance w organizacji”, "Zarządzanie zakupami". Pełnomocnik Rektora ds. zrównoważonej transformacji.

Robert Szcześniewski

Z sektorem finansowym związany od 2007 roku. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. W latach 2009-2013 pracował w Departamencie Inspekcji Bankowych Komisji Nadzoru Finansowego. Był tam odpowiedzialny m.in. za zarządzanie zespołami inspekcyjnymi i odpowiadał za ocenę zarządzania ryzykiem kredytowym. Później przez pięć lat pracował w Idea Banku, gdzie nadzorował kluczowe obszary ryzyka. W 2019 roku trafił do Soonly (lidera rynku pożyczkowego, właściciela marki Vivus) jako szef ryzyka, a w kolejnych latach objął także departament finansów. Od października 2023 pełni funkcję Prezesa Zarządu.
Ukończył Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej. Ma też tytuł MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Prywatnie jest 11-krotnym mistrzem Polski w kick-boxingu. Był członkiem kadry narodowej w tej dyscyplinie w latach 2003-2014. Jest również członkiem organizacji Mensa Polska.

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Zajmuje się badaniami jakościowymi organizacji w ramach paradygmatu interpretatywnego, krytyczną teorią zarządzania, action research, teorią profesjonalizacji. Prowadził badania pracowników wiedzy (knowledge-workers) na przykładzie programistów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się badaniem tożsamości i kształtowania ról w projektach open source na przykładzie społeczności wikipedystów, którą analizował metodami etnografii uczestniczącej. Analizuje także przemiany organizacyjne zachodzące na uczelniach i bierze udział w debacie publicznej o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce. Uprawia antropologię organizacji, dziedzinę z pogranicza zarządzania, socjologii i antropologii.

Adwokat Maria Muchin-Kresa

Business Advisory & Litigation Department, RK Legal

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych cywilnych i gospodarczych, w tym z uwzględnieniem elementów transgranicznych. Wspiera klientów w zakresie transakcji M&A oraz w kwestiach korporacyjnych związanych z ich codziennym funkcjonowaniem, w tym we wszelkich sprawach kontraktowych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży automotive, leasingowej, zbrojeniowej, pożyczkowej, ubezpieczeniowej, transportowej, telekomunikacyjnej, obrotu nieruchomościami i gazowniczej.

Ma bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów korporacyjnych w zakresie dochodzenia należności B2B i B2C. m.in. z branży pożyczkowej, ubezpieczeniowej, transportowej, telekomunikacyjnej, obrotu nieruchomościami i gazowniczej. Prowadzone przez nią postępowania obejmują w głównej mierze roszczenia z tytułu kar umownych, wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o zwrot pożyczek, z zakresu działalności funduszy inwestycyjnych, przeciwko członkom zarządu w trybie art. 299 k.s.h., odszkodowań od gmin na podst. ustawy o ochronie o praw lokatorów.
 

dr Artur Trzebiński

Artur A. Trzebiński
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Doradca ds. ekonomicznych ZPF. Od początku kariery zawodowej związany z finansami i bankowością. 

Autor wielu publikacji naukowych o funduszach inwestycyjnych i crowdfundingu. Autor Barometru Rynku Wierzytelności ZPF, który jest indeksem nastrojów zarządzających firmami zarządzania wierzytelnościami.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

II edycja – rekrutacja trwa do 15 września 2024 r., planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Ukończenie studiów będzie wiązało się z zaliczeniem egzaminów semestralnych obejmujących zakres materiału z poszczególnych przedmiotów. Udział w zajęciach umożliwi słuchaczom zdobycie aktualnej wiedzy z obszaru zarządzania wierzytelnościami, zapoznanie się z aktualnymi wyzwaniami dla branży.

Egzaminy odbywać się będą w dwóch sesjach – zimowej i letniej. Dodatkowo, wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do określonych przedmiotów wykładowcy określą zakres materiału stanowiący pracę własną słuchaczy.

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Anna Mięgoć
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Anna Mięgoć

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się. 

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4 500 zł każda) 9 000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 4050 zł każda) 8 100 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się)) 8 500

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:    Akademia Leona Koźmińskiego    03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59    BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.