Tester automatyzujący w Selenium, studia podyplomowe tester oprogramowania, studia podyplomowe testowanie oprogramowania

Tester automatyzujący w Selenium

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Kasprzyk Monika kebs

O kierunku

Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami automatyzacji testów oprogramowania. 

Studia pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności w biznesie IT, tj. tworzenia i rozbudowywania skryptów testujących dla aplikacji webowych. Charakter studiów oparty jest na tworzeniu testów automatycznych z wykorzystaniem Selenium Webdriver i Cypress. 

Studia obejmują także szereg innych istotnych dla testerów zagadnień, takich jak: testowanie baz danych, efektywną pracę z systemem kontroli wersji GIT oraz wiedzę dotyczącą konteneryzacji i stosowania Ciągłej Integracji (Continuous Integration) wykorzystywanej w branży software development w działach Quality Assurance.

Atuty kierunku

1
Wykładowcy praktycy

Praktycy szkoleniowcy z branży IT z doświadczeniem szkoleniowym (3+ lat)

2
Grupa

Mała grupa ćwiczeniowa

3
Automatyzacja testów - od podstaw

Nauka automatyzacja w popularnych w ofertach pracy narzędziach od podstaw, z pomocą wykładowcy

4
Livecoding i code review

Każdy zjazd - warsztatem programowania testów (skryptów), nauka przez tworzenie 3 własnych projektów i weryfikacja rozwiązań podczas procesu code review

5
Dwa języki programowania: Python i Java

Studia skupione na nauce od podstaw najważniejszych języków w automatyzacji czyli Pythona i Javy

6
Środowisko pracy i współpraca projektowa

Zajęcia prowadzone na laptopach własnych uczestników co pozwala kontynuować naukę w domu - niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego laptopa (Linux, macOS, Windows).
Program studiów jest zbudowany z trzech modułów zakończony pracą nad projektami indywidualnymi i zespołowymi z automatyzacji.

ZOSTAŃ TESTEREM AUTOMATYZUJĄCYM

Naucz się:

  • jak tworzyć testy automatyczne w Selenium i Cypress
  • jak usprawnić proces zapewniania jakości oprogramowania poprzez automatyzację  testów w firmie rozwijającej aplikacje webowe
  • jak rozwijać umiejętności pod okiem doświadczonych praktyków. Każdy program testujący (skrypt testowy) przechodzi code review.  

Partnerzy merytoryczni

TTMS
IT Leaders
no_fluffjobs
TestFLO

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą przebranżowić się do pracy w IT. Posiadanie profesjonalnego doświadczenia w testowaniu manualnym jest przydatne, ale nie jest konieczne. 

Program studiów przewiduje naukę automatyzacji testów w Selenium od podstaw do poziomu pozwalającego samodzielnie tworzyć i uruchamiać zautomatyzowane testy aplikacji webowych. 

Rankingi

Program

Forma zajęć: 20% wykłady oraz 80% praktyczne zajęcia komputerowe w formie programowania na żywo (livecoding). 

Wszystkie zajęcia prowadzone są na laptopach własnych uczestników. Celem jest nauka tworzenia automatycznych testów aplikacji internetowych (skryptów) z wykorzystaniem nowoczesnych frameworków automatyzacji takich jak Selenium Webdriver / Cypress.io - zgodnie ze standardami branżowymi w korporacjach i dużych firmach IT oraz spełnionymi wymogami co do jakości tworzonych skryptów testowych dla aplikacji.

 

Moduł 1:  Wprowadzenie do automatyzacji testów 1. Przygotowanie środowiska pracy 2. Proces testowy w praktyce 3. Wstęp do automatyzacji testów oprogramowania 4. Praca w metodykach zwinnych Agile   Moduł 2: Programowanie dla testerów – podstawy 1. Kurs programowania strukturalnego w języku Python   Moduł 3: Podstawowe narzędzia testera automatyzującego 1. GIT - system kontroli wersji w praktyce 2. Bazy danych w testach oprogramowania   Moduł 4: Programowanie obiektowe 1. Pojęcie klasy w programowaniu 2. Kurs programowania obiektowego w języku Python    Moduł 5: Testowanie baz danych 1. Metody lokalizowania elementów (lokalizatory), praca z narzędziami deweloperskimi 2. Automatyzacja testów aplikacji internetowych w poznanym narzędziu   Moduł 6: Selenium Webdriver – podstawy automatyzacji testów 1. Tworzenie automatycznych skryptów testowych 2. Automatyzacja tworzenia danych testowych przy pomocy Data Driven Test 3. Zastosowanie wzorca Page Object Pattern / Page Object Model    Moduł 7: Selenium Webdriver - Page Object Pattern / Page Object Model / Data Driven Test 1. Pojęcie klasy w programowaniu 2. Kurs programowania obiektowego w języku Java   Moduł 8: Elementy DevOPS 1. Automatyzacja testów aplikacji internetowych w poznanym narzędziu w języku Java 2. Wykorzystanie popularnych narzędzi/bibliotek (np. jUnit/TestNG) 3. Zastosowanie wzorców Page Object Pattern / Page Object Model / Page Factory   Moduł 9: Praktyczne warsztaty automatyzacji testów 1. Continuous Integration i Continuous Delivery (CI/CD) 2. Narzędzia automatyzujące budowanie aplikacji oraz testy 3. Konteneryzacja środowiska testowego przy użyciu Dockera   Moduł 10: Nowoczesne frameworki automatyzacji testów webowych 1. Wprowadzenie do frameworku Cypress.io 2. Praktyczne testowanie UI aplikacji internetowych z wykorzystaniem poznanego narzędzia   Moduł 11: Zagadnienia uzupełniające oraz projekty dyplomowe 1. Testowanie serwisów internetowych (REST) 2. Prezentacja prac projektów dyplomowych. Test zaliczeniowy.

Forma zaliczenia: Projekt automatyzacji testów wybranej aplikacji internetowej lub mobilnej z wykorzystaniem automatycznych skryptów z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji (Selenium Webdriver / Cypress.io) jego obrona na ostatnich zajęciach (projekt tworzony indywidualnie lub zespołowo). Test wiedzy składający się z pytań jednokrotnego wyboru.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 180 h *  (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami) 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

Course Catalog

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty: 8.45 - 15.45 niedziele: 8.45 - 15.45  

Planowane terminy zjazdów w 1 semestrze: już wkrótce

Pragniemy poinformować, że około 40% zajęć będzie realizowanych w formule on-line.

Społeczność

Wiodący wykładowcy

T. Pietrusewicz
dr inż. Tomasz Pietrusewicz

Senior Test Analyst, certyfikowany ISTQB Test Manager, absolwent elektroniki i telekomunikacji. Posiada doświadczenie w pracy w projektach informatycznych zarówno w sektorze prywatnym (ponad 5 lat jako tester w projektach firm międzynarodowych), jak i publicznym (w tym naukowo-badawczym). Zdobył wiedzę praktyczną z zakresu kontroli jakości oprogramowania dla różnych zastosowań, w tym sektora finansowego, a także z zakresu zarządzania testami i tworzenia wymagań. 
Obronił doktorat w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Stale poszerza wiedzę o narzędziach i metodach na meet-upach, szkoleniach (m.in. software security) i studiach podyplomowych. 
Jest szczególnie zainteresowany polepszaniem procesu testowego, zarządzaniem uwzględniającym nowoczesne i praktyczne podejście oraz psychologią biznesu. 

K. Kolański
Karol Kolański

Absolwent elektroniki i telekomunikacji na Politechnice Wrocławskiej oraz informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 
Karierę zawodową w branży IT rozpoczął w roku 2013 jako tester oprogramowania. Posiada doświadczenie w implementacji testów automatycznych w języku Python w projektach systemów wbudowanych, aplikacji internetowych oraz mobilnych. Certyfikowany tester ISTQB. 
Od 2017 roku dzieli się swoją wiedzą, prowadząc szkolenia w całej Polsce. Obecnie pracuje jako programista systemów wbudowanych. Prowadzi konsultacje z zakresu rozwoju i zapewniania jakości oprogramowania.

Grzegorz Mazur
Grzegorz Mazur

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Nowoczesne technologie Webowe i Mobilne) oraz studiów podyplomowych (Android i iOS) na Politechnice Wrocławskiej. 

Obecnie pracuje w firmie budującej oprogramowanie dla dużej amerykańskiej firmy lotniczej. Wcześniej pracował także w mniejszych i średnich firmach softwarowych. Ma doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i praktycznym szkoleniu ludzi dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób dorosłych od 2012 roku (w tym w IT od 2014 roku). Pasjonuje się budowaniem projektów szkoleniowych IT uczących praktycznych umiejętności IT w celu podniesienia kwalifikacji lub przebranżowienia się. Od 2017 w ramach samych informatycznych studiów podyplomowych w różnych miastach przeszkolił ponad 150 osób. 

Obszary jego zainteresowań to: budowa aplikacji webowych, mobilnych, testowanie oprogramowania i kontrola wersji. Zwolennik wykorzystywania używanych obecnie w firmach aplikacji i narzędzi IT również w celach szkoleniowych. 

Ł. Złocki
Łukasz Złocki

Absolwent informatyki Uniwersytetu Śląskiego. W technikum, o specjalności systemy komputerowe, poznał pierwsze tajniki informatyki, a następnie pogłębiał wiedzę na studiach. 
Od 13 lat pracuje w branży IT i od początku swojej kariery jest związany z projektowaniem i rozwojem zaawansowanych aplikacji internetowych. Pracował jako web developer, programista, tester i kierownik testów, zdobywając na każdym z etapów kariery bogatą wiedzę i doświadczenie. W dziedzinie testowania oprogramowania komputerowego i zapewniania jakości w projektach IT pracuje od ponad 6 lat. Jego testerska wiedza jest potwierdzona certyfikatem ISTQB. 
Swoje doświadczenie związane z testowaniem od kilku lat z sukcesem przenosi na szkolenia, warsztaty czy wykłady, które prowadzi głównie dla portalu testerzy.pl. Specjalizuje się głównie w tematyce związanej z narzędziami do testowania aplikacji internetowych jak Selenium, JMeter czy TestComplete.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na kierunku jest ograniczona.

II edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.* 

* Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

● Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** ● Zdjęcie elektroniczne w formacie JPG ● Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia  ● Kopia dowodu wpłaty wpisowego

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Kasprzyk Monika kebs
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Kasprzyk

Opłaty za studia

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3450 zł każda) 6900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 105 zł każda) 6210 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 6500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego  03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 59  BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637   Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Faktury  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl