Tester automatyzujący w Selenium, studia podyplomowe tester oprogramowania, studia podyplomowe testowanie oprogramowania

Tester automatyzujący w Selenium

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku
Cel studiów

Jesteśmy online ready.

W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami automatyzacji testów oprogramowania. 

Studia pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności w biznesie IT, tj. tworzenia i rozbudowywania skryptów testujących dla aplikacji webowych. Charakter studiów oparty jest na tworzeniu testów automatycznych z wykorzystaniem Selenium Webdriver i Cypress. 

Studia obejmują także szereg innych istotnych dla testerów zagadnień, takich jak: testowanie baz danych, efektywną pracę z systemem kontroli wersji GIT oraz wiedzę dotyczącą konteneryzacji i stosowania Ciągłej Integracji (Continuous Integration) wykorzystywanej w branży software development w działach Quality Assurance.

ZOSTAŃ TESTEREM AUTOMATYZUJĄCYM

Naucz się:

  • jak tworzyć testy automatyczne w Selenium i Cypress
  • jak usprawnić proces zapewniania jakości oprogramowania poprzez automatyzację  testów w firmie rozwijającej aplikacje webowe
  • jak rozwijać umiejętności pod okiem doświadczonych praktyków. Każdy program testujący (skrypt testowy) przechodzi code review.  
Partnerzy merytoryczni
TTMS
IT Leaders
no_fluffjobs
TestFLO
Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą przebranżowić się do pracy w IT. Posiadanie profesjonalnego doświadczenia w testowaniu manualnym jest przydatne, ale nie jest konieczne. 

Program studiów przewiduje naukę automatyzacji testów w Selenium od podstaw do poziomu pozwalającego samodzielnie tworzyć i uruchamiać zautomatyzowane testy aplikacji webowych. 

Rankingi
Program

Forma zajęć: 20% wykłady oraz 80% praktyczne zajęcia komputerowe w formie programowania na żywo (livecoding). 

Wszystkie zajęcia prowadzone są na laptopach własnych uczestników. Celem jest nauka tworzenia automatycznych testów aplikacji internetowych (skryptów) z wykorzystaniem nowoczesnych frameworków automatyzacji takich jak Selenium Webdriver / Cypress.io – zgodnie ze standardami branżowymi w korporacjach i dużych firmach IT oraz wymogami co do jakości tworzonych skryptów testowych dla aplikacji.

 

Moduł 1: Solidne podstawy automatyzacji testów (18 godz.) 1. Przygotowanie środowiska pracy 2. Proces testowy w praktyce 3. Wstęp do automatyzacji testów oprogramowania   Moduł 2: Programowanie dla testerów – podstawy (16 godz.) 1. Kurs programowania strukturalnego w języku Python   Moduł 3: Podstawowe narzędzia testera automatyzującego (18 godz.) GIT – system kontroli wersji w praktyce  Narzędzia deweloperskie dla aplikacji internetowych oraz technologie webowe   Moduł 4: Programowanie obiektowe (16 godz.) Pojęcie klasy w programowaniu Kurs programowania obiektowego w języku Python   Moduł 5: Testowanie baz danych (16 godz.) 1. Relacyjne bazy danych 2. Testowanie z wykorzystaniem języka zapytań SQL 3. Przydatne zagadnienia w automatyzacji testów   Moduł 6: Selenium Webdriver – podstawy automatyzacji testów (16 godz.) 1. Metody lokalizowania elementów (lokalizatory) 2. Automatyzacja testów aplikacji internetowych w poznanym narzędziu   Moduł 7: Selenium Webdriver – Page Object Pattern / Page Object Model / Data Driven Test (16 godz.) 1. Automatyzacja tworzenia danych testowych przy pomocy Data Driven Test 2. Zastosowanie wzorca Page Object Pattern / Page Object Model w skryptach automatycznych    Moduł 8: Elementy DevOPS (16 godz.) 1. Continuous Integration i Continuous Delivery (CI/CD) 2. Narzędzia automatyzujące budowanie aplikacji oraz testy 3. Konteneryzacja środowiska testowego przy użyciu Dockera   Moduł 9: Praktyczne warsztaty automatyzacji testów (16 godz.) 1. Praca w środowisku testowym i zespole zwinnym (Agile) 2. Tworzenie testów automatycznych (skryptów) 3. Współpraca w zespołach projektowych   Moduł 10: Nowoczesne frameworki automatyzacji testów webowych (16 godz.) 1. Wprowadzenie do frameworku Cypress.io 2. Praktyczne testowanie UI aplikacji internetowych z wykorzystaniem poznanego narzędzia   Moduł 11: Zagadnienia uzupełniające oraz projekty dyplomowe (16 godz.)

1. Testowanie serwisów internetowych (REST)

2. Prezentacja prac projektów dyplomowych. Test zaliczeniowy  

Course Catalog
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty: 8.45 - 15.45 niedziele: 8.45 - 15.45  

Terminy zjazdów

Już wkrótce

Społeczność
Wiodący wykładowcy
T. Pietrusewicz
dr inż. Tomasz Pietrusewicz

Senior Test Analyst, certyfikowany ISTQB Test Manager, absolwent elektroniki i telekomunikacji. Posiada doświadczenie w pracy w projektach informatycznych zarówno w sektorze prywatnym (ponad 5 lat jako tester w projektach firm międzynarodowych), jak i publicznym (w tym naukowo-badawczym). Zdobył wiedzę praktyczną z zakresu kontroli jakości oprogramowania dla różnych zastosowań, w tym sektora finansowego, a także z zakresu zarządzania testami i tworzenia wymagań. 
Obronił doktorat w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Stale poszerza wiedzę o narzędziach i metodach na meet-upach, szkoleniach (m.in. software security) i studiach podyplomowych. 
Jest szczególnie zainteresowany polepszaniem procesu testowego, zarządzaniem uwzględniającym nowoczesne i praktyczne podejście oraz psychologią biznesu. 

K. Kolański
Karol Kolański

Absolwent elektroniki i telekomunikacji na Politechnice Wrocławskiej oraz informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 
Karierę zawodową w branży IT rozpoczął w roku 2013 jako tester oprogramowania. Posiada doświadczenie w implementacji testów automatycznych w języku Python w projektach systemów wbudowanych, aplikacji internetowych oraz mobilnych. Certyfikowany tester ISTQB. 
Od 2017 roku dzieli się swoją wiedzą, prowadząc szkolenia w całej Polsce. Obecnie pracuje jako programista systemów wbudowanych. Prowadzi konsultacje z zakresu rozwoju i zapewniania jakości oprogramowania.

Grzegorz Mazur
Grzegorz Mazur

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Nowoczesne technologie Webowe i Mobilne) oraz studiów podyplomowych (Android i iOS) na Politechnice Wrocławskiej. 

Obecnie pracuje w firmie budującej oprogramowanie dla dużej amerykańskiej firmy lotniczej. Wcześniej pracował także w mniejszych i średnich firmach softwarowych. Ma doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i praktycznym szkoleniu ludzi dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób dorosłych od 2012 roku (w tym w IT od 2014 roku). Pasjonuje się budowaniem projektów szkoleniowych IT uczących praktycznych umiejętności IT w celu podniesienia kwalifikacji lub przebranżowienia się. Od 2017 w ramach samych informatycznych studiów podyplomowych w różnych miastach przeszkolił ponad 150 osób. 

Obszary jego zainteresowań to: budowa aplikacji webowych, mobilnych, testowanie oprogramowania i kontrola wersji. Zwolennik wykorzystywania używanych obecnie w firmach aplikacji i narzędzi IT również w celach szkoleniowych. 

Ł. Złocki
Łukasz Złocki

Absolwent informatyki Uniwersytetu Śląskiego. W technikum, o specjalności systemy komputerowe, poznał pierwsze tajniki informatyki, a następnie pogłębiał wiedzę na studiach. 
Od 13 lat pracuje w branży IT i od początku swojej kariery jest związany z projektowaniem i rozwojem zaawansowanych aplikacji internetowych. Pracował jako web developer, programista, tester i kierownik testów, zdobywając na każdym z etapów kariery bogatą wiedzę i doświadczenie. W dziedzinie testowania oprogramowania komputerowego i zapewniania jakości w projektach IT pracuje od ponad 6 lat. Jego testerska wiedza jest potwierdzona certyfikatem ISTQB. 
Swoje doświadczenie związane z testowaniem od kilku lat z sukcesem przenosi na szkolenia, warsztaty czy wykłady, które prowadzi głównie dla portalu testerzy.pl. Specjalizuje się głównie w tematyce związanej z narzędziami do testowania aplikacji internetowych jak Selenium, JMeter czy TestComplete.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na kierunku jest ograniczona

I edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.

* Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

Wymagane dokumenty

● Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** ● Zdjęcie elektroniczne w formacie JPG ● Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia  ● Kopia dowodu wpłaty wpisowego

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Magdalena Wyrwa KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Wyrwa
Opłaty za studia

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 200 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3950 zł każda ) 7900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 555 zł każda ) 7 110 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 7600 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego  03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 59  BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637   Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Faktury  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl