Strona główna
Strategiczne zarządzanie sprzedażą, studia podyplomowe fuzje i przejęcia

Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend
Bartczuk-Jasińska Agnieszka KEBS

O kierunku

W razie obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online. Głównym celem programu jest rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji szefa sprzedaży efektywnej organizacji. 

Atuty kierunku

1
Wiedza

Wspaniała praktyczna i inspirująca przygoda z praktykami biznesu i narzędziami do zaprojektowania strategii sprzedaży w firmie oraz nowej organizacji pracy zespołu!  

2
Unikatowe materiały wspierające rozwój

Dostęp do unikatowych materiałów – w tym zasobów "Financial Times" oraz platformy LinkedIn Learning.

3
Praktyczny projekt końcowy
Uwieńczeniem studiów jest przygotowanie praktycznego projektu dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego w obszarze sprzedaży.

Partnerzy

KIROV

Adresaci studiów

 • osoby zarządzające średnimi i dużymi firmami 

 • właściciele firm, którzy chcą  rozwinąć dział sprzedaży  

 • szefowie działów sprzedaży, którzy zarządzają menedżerami w dziale sprzedaży 

 • High-Potentials - osoby z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem sprzedaży aspirujący do zarządzania większymi strukturami. 

Aby móc korzystać z odpowiedniej wymiany wiedzy między uczestnikami studiów o przyjęciu na studia decyduje CV oraz kolejność zgłoszeń. 

 

figury

Koordynator merytoryczny

Nikolay Kirov

Praktyk z zapleczem naukowym. Od 1996 r. wykładowca, doradca, mówca inspiracyjny, trener w zakresie: 

- negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie 

- przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych  

- rozwiązywania konfliktów i komunikowania się 

- negocjacji strategicznych i międzykulturowych 

- zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem. 

Instruktor Calligraphy Health System - Calligraphy Yoga - odmiana QiGong oraz ZEN Coaching praktyk. 

Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile, Faced5. 

Od 24 lat ponad 150 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej, a także w międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski CAMP - Advanced Management Program” - realizacja Warszawa - Barcelona, na którym prowadzi zajęcia w EADA Business School. 

Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów - pod indywidualne potrzeby organizacji.  

Twórca Akademii Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie oraz studiów podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”. Jest współtwórcą programu „Life & Business Energy Management” i projektu LifeEnergy.pl 

Na swoich kursach pokazuje, jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów, a także jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. 

Jest partnerem i członkiem zarządu Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o., LifeEnergy.Pl, członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards, członkiem kapituły nagrody "Lwy Koźmińskiego" oraz członkiem rady programowej czasopisma "Personel i Zarządzanie".

Dyrektor Kozminski MBA - obszar Przywództwo i Negocjacje. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Wcześniej - wieloletni członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Management and Business Administration. Central Europe" oraz wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju - Kozminski Executive Business School - Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów - Akademii Leona Koźmińskiego.  

Jest również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

Jego główne zainteresowania badawcze to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, a główne obszary doradztwa i szkoleń – negocjacje i budowanie relacji i kreowanie wartości w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych. 

W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A. 

Co zyskujesz

 • otrzymanie kluczowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń - czyli od budowy efektywnego modelu sprzedaży do budowy efektywnego zespołu sprzedaży   

 • nauka prawidłowego projektowania zależności między Sprzedażą a Marketingiem w organizacji -  czyli jak nie tworzyć podziałów skutkujących stratami finansowymi  

 • zrozumienie jak w efektywny sposób projektować systemy motywacyjne - czyli jak zarabiać pieniądze dzięki uporządkowaniu systemów organizacyjnych i pracy z zespołem 

 • poznanie metod jak zatrudniać najlepszych menedżerów sprzedaży i sprzedawców oraz  jak wypracować model pod swój dział sprzedaży 

 • zrozumienie jak prowadzić negocjacje zespołowe z klientami i łączyć interesy przedstawicieli różnych działów w celu wygenerowania wartości dla organizacji  

 • wiedza na temat  bardziej efektywnego wykorzystania potencjału poszczególnych handlowców dzięki określeniu ich talentów i predyspozycji - czyli jak wydobyć najmocniejsze strony twoich sprzedawców 

W ramach programu uczestnicy dostaną możliwość udziału w teście FRIS. Wyniki testu pozwalają uzyskać wiarygodne informacje na temat predyspozycji - stylów myślenia i stylów działania poszczególnych handlowców oraz całego zespołu.  

Dodatkową korzyścią jest to, że uczestnicy uzyskują informacje na temat własnego stylu myślenia i działania FRIS, co jest dla nich pomocne w podnoszeniu własnej efektywności. Udział w programie ułatwi menedżerom podejmowanie trafnych decyzji dotyczących rozwoju handlowców, przełoży się to na zwiększenie wydajności zespołu.   

Udział w teście jest uwzględniony w cenie studiów. 

Program

Budowanie strategii sprzedaży: 

 • Budowanie strategii sprzedaży 
 • Budowanie struktur sprzedaży 
 • Zarządzanie cyklem życia klienta 
 • Technologia i analityka w zarządzaniu sprzedażą
 • Projektowanie kultury i struktury organizacyjnej oraz rynkowej sprzedaży na podstawie wartości - ValueMatch
 • Projektowanie systemów motywacyjnych w sprzedaży 
 • Uspójnienie działań między Sprzedażą a Marketingiem  
 • Finanse dla szefów sprzedaży 
 • Projekt doradczy – strategiczny projekt dla organizacji

 

Budowanie i praca z zespołem sprzedaży: 

 • Budowanie zespołu i współpraca, dobór zasobów w oparciu o model FRIS 
 • Przywództwo, podejmowanie decyzji i zarządzanie energią menedżera i jego zespołu
 • Przywództwo sytuacyjne i zespół w zmianie 
 • Systemowe i strategiczne myślenie w organizacji i negocjacjach z partnerami w biznesie
 • Negocjacje – przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie
 • Efektywna rekrutacja - jako narzędzie efektywnego zaradzania zespołem sprzedaży 
 • Uruchomienie dzielenia się wiedzą i best practices w zespole sprzedaży? „Od samotnego wilka do watahy”
 • Efektywna rekrutacja 
 • Efektywna komunikacja w procesie ustalania celów sprzedażowych i planowania działań 
 • Delegowanie i egzekwowanie zadań 
 • Motywowanie pracowników 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych 200*  

*(jedna godzina dydaktyczna = 45 min)  

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty 8.45-15.45 

niedziele 8.45-15.45 

Terminy

 • 15-16.10.2022

 • 29-30.10.2022 

 • 26-27.11.2022

 • 10-11.12.2022 

 • 14-15.01.2023

 • 11-12.02.2023

 • 4-5.03.2023

 • 25-26.03.2023

 • 22-23.04.2023

 • 13-14.05.2023

 • 27-28.05.2023

 • 3-4.06.2023

 • 25.06.2023 OBRONY

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Nikolay Kirov

Praktyk z zapleczem naukowym. Od 1996 r. wykładowca, doradca, mówca inspiracyjny, trener w zakresie: 

- negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie 

- przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych  

- rozwiązywania konfliktów i komunikowania się 

- negocjacji strategicznych i międzykulturowych 

- zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem. 

Instruktor Calligraphy Health System - Calligraphy Yoga - odmiana QiGong oraz ZEN Coaching praktyk. 

Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile, Faced5. 

Od 24 lat ponad 150 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej, a także w międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski CAMP - Advanced Management Program” - realizacja Warszawa - Barcelona, na którym prowadzi zajęcia w EADA Business School. 

Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów - pod indywidualne potrzeby organizacji.  

Twórca Akademii Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie oraz studiów podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”. Jest współtwórcą programu „Life & Business Energy Management” i projektu LifeEnergy.pl 

Na swoich kursach pokazuje, jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów, a także jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. 

Jest partnerem i członkiem zarządu Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o., LifeEnergy.Pl, członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards, członkiem kapituły nagrody "Lwy Koźmińskiego" oraz członkiem rady programowej czasopisma "Personel i Zarządzanie".

Dyrektor Kozminski MBA - obszar Przywództwo i Negocjacje. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Wcześniej - wieloletni członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Management and Business Administration. Central Europe" oraz wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju - Kozminski Executive Business School - Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów - Akademii Leona Koźmińskiego.  

Jest również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

Jego główne zainteresowania badawcze to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, a główne obszary doradztwa i szkoleń – negocjacje i budowanie relacji i kreowanie wartości w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych. 

W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A. 

mgr Karina Popieluch

Senior HR Expert, Trener Biznesu, Wykładowca Akademicki, Coach ICC.
Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i ekspertyzy w obszarze lean management. 

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Koźmiński Business School oraz partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego "HR Business Partner" oraz patron merytoryczny cyklu "HR na szpilkach". Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji. Uznany prelegent konferencji branży HR. 

 

Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji na bazie systemowego zarządzania efektywnością, zarządzania zmianą, przywództwa i kapitału ludzkiego. 

 

W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.

mgr Iwona Bobrowska-Budny

Doświadczony trener, certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej oraz menedżer i partner  biznesowy w obszarze HR. W swojej praktyce zawodowej stosuje m.in. kwestionariusz FRIS.  

Magister socjologii o specjalizacji zarządzanie organizacjami i zasobami ludzkimi na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z mediacji i rozwiązywania konfliktów na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy w zakresie diagnozowania i rozwoju potencjału pracowniczego. Wykładowca akademicki (studia podyplomowe, MBA i Kozminski Advanced Management Program) oraz partner merytoryczny Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Fundacji Liderek Biznesu, wspierającej kobiety na rynku pracy. 
Ma ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim – jako menedżer lub partner biznesowy kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”. Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego metodami Assessment/Development Center oraz za pomocą wywiadów rozwojowych na podstawie wyników analiz osobowości zawodowej. Zarządzała również działami kadr i płac. 
 Przygotowywała i prowadziła szkolenia/warsztaty m.in. dla: AXA Polska, Skoda, VW Bank, Stock, Bank BGŻ, AVEEX, EDF Energia,  ORANGE–TelTech, KGHM Polska Miedź, PESA Bydgoszcz, EDF Energia, Kongsberg Automotive, KROSS, NEINVER, Najwyższa Izba Kontroli, Lasy Państwowe, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poczta Polska, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Gospodarki, dyrektorzy generalni administracji państwowej. 

mgr Krzysztof Bazyl

Menedżer, certyfikowany coach, trener i konsultant, partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, procesami i projektami w największych, międzynarodowych firmach sektora FMCG oraz B2B, między innymi w Coca-Cola, Kraft Foods (Mondelez), McBride. Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Eden Springs Polska. Prowadzi treningi z zakresu tworzenia biznesplanów, zarządzania zespołem, zarządzania kluczowymi klientami, a także z obszarów efektywności sprzedaży i cross sellingu. Od 2012 prowadzi life coaching dla kadry menadżerskiej. Prowadzi Szkołę Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył studia na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem, jest absolwentem Akademii Sprzedaży, ukończył prestiżowe szkolenie „Steps”.

mgr inż. Jacek Myrcha

Dyrektor ds. Szkoleń Biznesowych w Centrali Microsoft na Europę Centralną i Wschodnią. Pracował w polskim oddziale Microsoft w latach 1993–2000 oraz 2002–2008, zajmując kluczowe stanowiska w działach marketingu i sprzedaży. Były Dyrektor Marketingu w IBM Polska. W latach 2008–2011 odpowiadał za budowanie Strategii Obsługi Klientów i Partnerów Microsoft w Europie Centralnej i Wschodniej. Przez kolejnych kilka lat zarządzał wybranymi produktami na rynku konsumenckim (m.in. Windows, Office, Microsoft Hardware). Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Oprócz tego, że pracuje zawodowo w Microsoft, prowadzi wykłady i szkolenia w takich obszarach jak Zarządzanie Cyklem Klienta (w tym budowanie pozytywnych doświadczeń klienta i lojalności), Kierunki Rozwoju Firm, Zarządzanie Życiem i Pracą, Przywódczość (Leadership), Innowacyjność w Modelach Biznesu i in.

mgr inż. Marcin Gralewski

Związany z Grupą ORLEN jako Prezes Zarządu spółki ORLEN Oil, lidera w produkcji i dystrybucji środków smarnych w Polsce. Jest członkiem rady nadzorczej czeskiej spółki Paramo. Ma ponad 20-letnie w obszarze zarządzania, sprzedaży oraz prowadzenia projektów biznesowych, m.in. w branży telekomunikacyjnej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w spółkach takich jak Alcatel, Exatel. Od 2004 roku pracował jako Dyrektor Biura Sprzedaży Usług Telekomunikacyjnych w firmie Emitel, gdzie następnie pełnił funkcję Dyrektora Pionu Sprzedaży. Swoje kompetencje rozwijał, pracując również jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w międzynarodowej korporacji Iron Mountain. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Psychologia Biznesu. W 2013 roku ukończył studia Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego. W 2015 roku uhonorowany statuetką Lwa Koźmińskiego w kategorii Menedżer.

dr Grzegorz Rawicz-Mańkowski

Edukację rozpoczynał od nauk medycznych, doktorat z patofizjologii przygotowywał we Francji, zajmował się technologiami dla osób niepełnosprawnych. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pracował w Pałacu Królewskim w Katarze.

Od 17 lat zajmuje się rynkiem business intelligence i big data. Przez wiele lat związany z SAS Institute w strukturach zarówno krajowych (dyrektor marketingu i sprzedaży), jak i globalnych (komitet sterujący komunikacją zewnętrzną). Współpracował również m.in. z Qumak, FranklinCovey oraz Master International. Realizował projekty dla firm z branż farmaceutycznej, energetycznej, edukacyjnej, telekomunikacyjnej i IT. Autor wielu publikacji, współautor podręczników dotyczących informatyki ekonomicznej i zarządzania wiedzą. Obecnie interim manager, współpracuje m.in. z Controlling Systems, promując wykorzystywanie analityki biznesowej i Partners in Progress, wspierając uczelnie w wykorzystaniu technologii Business Intelligence i BIG DATA. Absolwent MBA IFG i wielu programów szkoleniowych, mając okazje bezpośrednio uczyć się m.in. od Thomasa Davenporta, Maxwela Gladwella, Jima Goodnighta, Lestera Wundermana, Nicolasa Taleba, Gary Cokinsa czy Raya Daceya.

Nadejda Kirova

Menedżer, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, coach stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup, MTQ48 - odporność psychiczna (mental toughthness), Reiss Motivation Profile i Facet5. Instruktor Calligraphy Health System-Calligraphy Yoga - styl QiGong (Tai-Chi) oraz ZEN Coaching praktyk. Design Thinking Moderator. Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Kirov Strategic Negotiators specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie. Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w branżach: ciężkich maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła i nadal pełni funkcję dyrektora finansowego oraz dyrektora operacyjnego. Jest członkiem zarządu w spółkach – Bulcom i Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach - Fundacja Pasja do Edukacji i Rozwoju i Fundacja BARGEWORK. Partner merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca studiów podyplomowych: Master of Business Administration, Advanced Management Program, Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży, Psychologia Biznesu, Coaching Profesjonalny i HR Business Partner w Akademii Leona Koźmińskiego.  Współtwórca programu Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie. Współtwórca programu  Life & Business Energy Management (więcej na  LifeEnergy.pl). Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi na najnowszej wiedzy z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady dla menedżerów i przedsiębiorców oraz dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji. Założycielka i Prezes Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania różnorodnością, zarządzania sobą i własną energią, komunikacji i motywowania.  W ostatnich latach prowadziła szkolenia, doradztwo i sesje m.in. dla: ACTELION Pharma-Johnson-Jonson, AVEEX, ARVAL, Cardif Polska S.A., GOOGLE, BFT Polska, BNP PARIBAS Bank Polska S.A., EDF Energia, EUROWA, FORTACO, FUTURE PROCESSING, Gaz-System, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ORANGE–TelTech, INTER Polska, JERONIMO MARTINS, Krosno Galss S.A., KONGSBERG Automotive, Lasy Państwowe, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Mindshare, Metro Warszawskie, MULTI Poland, Najwyższa Izba Kontroli (NIK), PARP, PNB PARIBAS, Raiffeisen Polbank, Polpharma, Reckitt Benckiser, SPX FLOW, Siemens Healthcare, TIM S.A. Autorka publikacji w prasie branżowej z zakresu zarządzania, m.in. w „Personel i Zarządzanie”. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. 

dr Lidia Czarkowska

Mentor, konsultant, coach, trener i superwizor. Założycielka Centrum Coachingu i Mentoringu ALK. Dyrektor Quality of Life Institute. Redaktor naukowy 8 książek w serii „Coaching jako…”. Autorka 2 książek i wielu artykułów dotyczących rozwoju człowieka i coachingu. Ekspert w obszarze psychologii biznesu, socjologii, antropologii kulturowej organizacji, inteligencji emocjonalnej, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Prowadzi procesy coachingowe, mentoring, warsztaty oraz indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej, członków zarządu, liderów i profesjonalistów.

mgr Paweł Gurgul

Lider z pasją do tworzenia efektywnych zespołów, pracujących z pasją,  rozwijających biznes i siebie. Doświadczony menedżer w budowaniu nowoczesnych struktur i procesów w organizacjach komercyjnych. Obecnie prezes zarządu Grupy Hortex. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora generalnego i prezesa zarządu w PepsiCo Polska, gdzie doprowadził do dwucyfrowego wzrostu businessu. W unikalny sposób potrafi łączyć strategiczne myślenie z motywowaniem odnajdywania potencjału wzrostowego pracowników.  Jest znany z umiejętności rozwijania talentów i rozwijania pasji. Wcześniej zdobywał doświadczenie w Kraft Foods Polska, m.in. w obszarach zarządzania sprzedażą, i budowania strategii. Posiada 19-letnie doświadczenie w branży FMCG, przez lata związany z największymi korporacjami spożywczymi, ma umiejętność efektywnego rozwijania organizacji, dostosowywania jego struktur do zmieniających się realiów rynku. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz IESE Business School Leadership Development Program.

Bożena Leśniewska

Wiceprezes Zarządu Orange Polska. Odpowiada za rynek biznesowy oraz spółkę Integrated Solutions.  Absolwentka  AMP na INSEAD, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Mentoringu. Od ponad 20 lat zawodowo związana z zarządzaniem sprzedażą w firmach takich jak DHL, Polkomtel, PTK Centertel, Telekomunikacja Polska, Orange Polska.  Jej domeną jest zarządzanie zmianą, implementacja nowych modeli biznesowych oraz wspieranie rozwoju liderów w duchu przywództwa opartego o wartości.

Członek Rady Programowej PNSA, europejskiej organizacji Women in Leadership, Rady Ekspertów THINKTANK, Stowarzyszenia LiderShe. Finalistka VII edycji konkursu Bizneswoman Roku oraz międzynarodowego konkursu Women In Sales Awards 2014 w kategorii Best Woman Sales Director. W roku 2016 znalazła się na prestiżowej liście TOP TEN kobiet zarządzających polskim sektorem teleinformatycznym.

Żona, matka, lider i mentor. Prywatnie dużo podróżuje, interesuje się psychologią i socjologią. Nieustannie wspiera rozwój menedżerów, a w szczególności kobiet poprzez aktywne zaangażowanie w programy mentoringowe organizacji takich jak Vital Voices, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet czy Professional Women Network. Członek Stowarzyszenia LiderShe.

Opinie

alk
Maciej Jankowski

"Myśląc o studiach, mając doświadczenia sprzedażowe, wdrożenia IT od  lat, nie byłem pewien czego mogę się spodziewać.

Miałem kilka obaw.   Patrząc na system edukacji informatyków w Polsce, obawiałem się, że prezentowane zagadnienia będą mocno teoretyczne, oderwane od praktyki stosowanej na rynku.   Z tymi obawami i nadziejami udało mi się podjąć decyzję i przyjść do Was na studia.  Bardzo dziękuję, że nie zawiedliście. Dzięki Wam i Waszej inspiracji udało mi się ukończyć to zadanie.  Studia dały mi odpowiedź na pytanie, jak sprzedawać, co robiłem źle. W idealny sposób pokazały mi braki oraz obszary do poprawy. Program studiów bardzo mi pomógł zrozumieć siebie, zajęcia z FRIS to megawiedza, dająca pogląd na to, kim jesteśmy, co robimy dobrze, co robimy źle, jak mamy postępować. Jest wiele podobnych systemów, ale żadne nie daje odpowiedzi i co dalej. FRIS pomaga w tym, co dalej. Na pewno udało mi się zrozumieć bardziej siebie, otoczenie zewnętrzne, proces sprzedaży, potrzeby klientów, sposoby komunikacji, no i oczywiście zrozumienie tego, co się dzieje w mojej relacji z żoną i dziećmi. Pozycje książkowe, które prezentowaliście na zajęciach dały mi dalsze odpowiedzi. Przez ten czas przeczytałem prawie dwadzieścia pozycji (sic!) Od Simona Sineca, Portera, Obłoja, Druckera po innych wielkich autorów.   Bardzo mi szkoda, że ten czas spotkań z grupą, spotkań z Wami dobiegł końca.  Zebraliście super zespół, który daje szeroki wachlarz wiedzy i praktycznych narzędzi - nic tylko te narzędzia zacząć stosować.    Stawiając sobie pytanie, które treści były dla mnie najważniejsze, nie ma dobrej odpowiedzi. Pewnie pogłębiłbym wskaźniki, delegowanie zadań, więcej warsztatów. Nie opuściłem żadnych zajęć. Każde zajęcia były pigułą wiedzy, którą od razu można wykorzystać w praktyce, która inspiruje i poszerza myślenie.     Tak naprawdę pokazaliście, że nauka może być ciekawa i inspirująca.   Mam nadzieje, że nasze losy zawodowe lub prywatne przetną się jeszcze."

 

alk
Katarzyna Bielska

"Bardzo wartościowe studia. Każde zajęcia były garścią inspiracji i rozwiązań dla różnych segmentów biznesu.

Spotkania prowadzone w interesujący sposób, pełne przykładów z życia znanych spółek. Takie pigułki odpowiadające różnym potrzebom. Wykładowcy - eksperci i praktycy, otwarci i dzielący się swoimi doświadczeniami. Dobór uczestników - doskonały! - przegląd przez różne branże, charaktery i problemy. Dziękuję za pełen niezwykłych inspiracji rok i jednocześnie ubolewam, że tak szybko dobiegł końca :)"

 

alk
Grzegorz Zubik

Studia dają  ogromną satysfakcję z możliwości uczestnictwa, dużą dawkę wiedzy merytorycznej i praktycznej oraz inspirację do dalszego działania i przede wszystkim networking.   

Zdawałem sobie sprawę z potencjalnych trudności, m.in. w komunikacji zespołowej, dotrzymywaniu złożonych deklaracji i terminów, niemniej jednak nauczyliśmy się siebie nawzajem, jak ze sobą współpracować. Osiągnęliśmy zamierzony cel, czego dowodem jest ukończenie studiów z wynikiem bardzo dobrym.    Całość programu oceniam bardzo wysoko i tak naprawdę z każdego wykładu jakaś cząstka zainspirowała moją osobę do wprowadzenia zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.     Dzięki FRIS poznałem siebie z innej strony, nauczyłem się, nie wiem czy to nie zbyt śmiałe sformułowanie , "czytać ludzi". Przede wszystkim zdałem sobie sprawę że moje "długie ogony" w wielu sytuacjach stanowią ogromną barierę w osiąganiu zamierzonych celów.     Zajęcia z negocjacji - prawdziwa bomba, bywałem na wielu kursach, wykładach, nic nie może się równać do formuły i treści poznanej na studiach. Poznana teoria i praktyka przyczyniły się do zwrotu kosztu studiów po dwóch spotkaniach handlowych.      Co do doboru: perfekcyjny, śmiem twierdzić, że wykładowcy, których miałem zaszczyt poznać, to prawdziwa pierwsza liga i tylko mogę im pozazdrościć w pozytywnym znaczeniu zdobytego doświadczenia i umiejętności interpersonalnych.

 

alk
Anna Kamińska

Studia Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży były dla mnie świetnie zorganizowaną PRZYGODĄ, która trwała 9 miesięcy.

Praktyczna formuła zajęć w 100%. Idealna propozycja dla osób, które pragną zmienić swoje nastawienie do zarządzania sprzedażą, zespołem sprzedaży i SOBĄ lub pozyskać wiedzę.     W tej przygodzie zaczyna się od się weryfikacji własnej osoby:)   Składając papiery na studia, nie spodziewałam się, że co dwa tygodnie będę uczestniczyć w takiej przygodzie, która zapewni mi tyle chęci do działania. Adrenalina gwarantowana!     Wyjątkowa przygoda, bo  wykładowcy dawali za każdym razem dawkę inspiracji. Świetnie przygotowani.     W trakcie tej przygody - poznasz siebie - FRIS; dowiesz się jak budować zaufanie wśród pracowników; jak prowadzić skuteczne negocjacje; jak motywować pracowników i wiele innych.     Zapisz i przekonaj się sam. Polecam!

 

alk
Ariel Kędzierski

Te studia są doskonałym uzupełnieniem i uporządkowaniem wiedzy w zakresie zarzadzania sprzedażą. Po każdym spotkaniu w ramach studiów, w mojej głowie pojawiało się wiele pomysłów, które z powodzeniem wprowadzałem do mojego zespołu.

Z perspektywy kilku miesięcy mam pewność, że przyniosły one wymierne korzyści.  Najbardziej w pamięć zapadły mi ćwiczenia z negocjacji oraz budowania strategii sprzedaży. W czasie spotkań poznałem wielu pozytywnych ludzi, zarówno wśród wykładowców jak i koleżanek i kolegów z roku. Reasumując: to super projekt, który zainspirował mnie do wielu pozytywnych zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 

 

alk
Patryk Pstrucha

Jako absolwent polecam ten kierunek studiów każdemu menedżerowi chcącemu poszerzać swoją wiedzę w obszarach: 

 • zarządzania zespołem sprzedaży wraz z poznaniem aktualnych trendów w tym obszarze. Ten obszar biznesowy i przywództwo poznajemy na zajęciach także z perspektywy byłego dowódcy jednostki operacyjnej wojsk Grom, co jest bardzo ciekawym i niezapomnianym doznaniem.   
 •  

 • zarządzania zmianą i przeprowadzeniem tego procesu w organizacji, gdzie na zajęcia Kariny Popieluch można zobaczyć profesjonalne podejście do tego obszaru i porównać z przebiegiem tych procesów we własnej organizacji. 

 • negocjacji i przejścia drogi w procesie od emocji do konkretnych kryteriów, którą w bardzo czytelny sposób na zajęciach przedstawia Nikolay Kirov. Dodatkowo Nikolay pokaże, kiedy negocjacje są możliwe i co może być przyczyną, że „druga strona” wciąż milczy. Dowiesz się także o wpływie czynników metabolicznych na nasz organizm i w konsekwencji na naszą pracę.  

 • ustalania strategii opartej na konkretnych trendach rynkowych i konkurencyjnych, gdzie także pracujemy na case study w dobranych zespołach i następnie omawiamy poszczególne etapy i całość procesu. 

 • stylów myślenia i działania każdego członka zespołu. Dzięki badaniu FRIS i bardzo otwartym i ciekawym sposobie prowadzenia zajęć przez Nadię Kirovą, Iwonę Bobrowską-Budny i Nikolaya Kirova poznajemy możliwy optymalny dobór pracownika do zadania na poszczególnym etapie projektu. Dodatkowo te zajęcia pokazują, jak w życiu prywatnym każda osoba może w różny sposób podchodzić do tego samego tematu, co znacznie „otwiera” nam perspektywę rozumienia naszego partnera w domu. 

Dodatkowo czas pisania pracy dyplomowej to okres, kiedy uczymy się najbardziej, opracowując faktyczny program doradczy, który będzie wdrażany w jednej z naszych organizacji - co daje dużą wartość dodaną uczęszczania na tą uczelnie także dla firm, które wysyłają tam swoich pracowników.

 

alk
Kinga Syczyło

Zapewne większość opinii to swoiste peany na cześć tego kierunku. Ja jednak napiszę Państwu prawdę o tym, jak było. Bo kierunek ten ma bardzo wiele minusów. Po pierwsze - trwa za krótko.   

Taki ogrom inspiracji i wiedzy nie powinien się kończyć po roku. Ileż to razy czułam niedosyt po weekendzie, że tak szybko minął. 

Po drugie - poziom. 

Zdecydowanie za wysoki. Nagle człowiek żałuje, że poprzednie kierunki robił na innej uczelni.  

Po trzecie - wykładowcy. 

Naprawdę ktoś chce czuć to zażenowanie, że studia na innych wydziałach miewały wykłady tak nudne jak przysłowiowe flaki z olejem? A tutaj jedne zajęcia ciekawsze od drugich a prowadzący zawsze bezbłędnie przygotowani? I do tego przede wszystkim praktyce, a nie teoretycy z licznymi tytułami. No kto to widział? 

Po czwarte - wykorzystanie praktyczne przekazywanej wiedzy. 

Ogromnym wysiłkiem jest walka z samym sobą, by zdobytej wiedzy już, zaraz, natychmiast nie wykorzystać w życiu osobistym i zawodowym. A nie da się - bo przecież weekend. 

Po piąte - sposób pisania pracy. 

Nie dość, że samodzielne pisanie każdy z nas ma już za sobą - wie jak to zrobić i ile to zajmuje czasu - tu nagle wszystkie schematy idą w odstawkę, bo piszemy w grupie. Świetnie przygotowani nie tylko merytorycznie, ale przede wszystkim psychologicznie. Znamy swoje mocne i słabsze strony, słyszeliśmy jak mamy się komunikować, by zespół stworzył dzieło godne zaliczenia. Do tego pracujemy na "żywej"  firmie, a nie na wyimaginowanym tworze a efekty naszych prac  możemy praktycznie od razu wprowadzać w życie. Któż to słyszał, by pisać pracę o znaczeniu praktycznym? Trzeba się przestawić na inny sposób myślenia, poszerzyć swój horyzont myślowy i być na bieżąco z dostarczaną przez kadrę wiedzą. Ogromny wysiłek ;-) i zdecydowanie za dużo satysfakcji po.  

Także polecam się głęboko zastanowić przed podjęciem nauki na tym kierunku. Dlaczego? Bo będziecie chcieli więcej. Gwarantuję. Na swoim przykładzie. 

 

alk
Dawid Galiński

Te studia to doświadczenie wielowymiarowe. Każdy poświęcony weekend kończył się  przekonaniem, że był to dobrze spożytkowany czas. Jest to wiedza, która inspiruje do działania od razu.

Zarówno ta przekazana od  wykładowców-praktyków jak i ta, która była wynikiem zaaranżowanych warsztatów. Warsztatów, które są symulatorem emocji prawdziwych negocjacji. Tego książki i klasyczne szkolenia nie nauczą. Za to FRIS, spiral dynamics i neurobiologia wytłumaczą. Dzięki czemu, pisanie projektu końcowego ma swoją instrukcje działania. Zanim to się stanie, wasze zespoły będą przechodzić wszystkie fazy formowania się, a i zapewne transformacji. Dlatego gorąco polecam zajęcia z Kariną Popieluch, osoba o wielkiej życzliwości i żelaznej charyzmie, która uczy jak ujarzmić to co nieokiełznane. Myślisz, że to załatwi SWOT z ogólnymi hasłami, które potwierdzają przyjęte założenie? To, Krzysztof Bazyl  objaśni na przykładach, jak ważne jest zbieranie danych i ich segregowanie, a wnioski z nich potrafią zaskoczyć.   Chcesz spojrzeć na swój biznes z innej perspektywy, poznać wielu ciekawych ludzi, nauczyć się nowych rzeczy? Podejmij ryzyko lecz miej na uwadze, że po tych studiach skutki mogą być nieodwracalne.  Miałem śmiałość to wyzwanie podjąć i dzięki swojemu zespołowi zrozumieć więcej. Szczególnie dziękuję Marii, za jej zaangażowanie i naturalną determinację, już nic nie jest takie jak było.  Gorąco polecam być zainspirowanym przez  Nikolaya Kirov’a. 

 

alk
Małgorzata Rein

Studia to przede wszystkim, bardzo inspirujące spotkania z wykładowcami, każdy wniósł drobną zmianę do mojego życia zawodowego oraz prywatnego. Zmieniły mój sposób patrzenia na biznes i na ludzi, z którymi pracuję.

Jestem bardziej otwarta na każdego indywidualnego człowieka, wiem, ze z każdym należy inaczej rozmawiać. Pomogły tez bardziej zrozumieć samego siebie, co jest kluczem do zrozumienia innych.  Pisanie pracy w zespole to niezwykle ciekawe doświadczenie, zwłaszcza gdy zdasz sobie sprawę, że musisz dobrze współpracować z innymi, aby osiągnąć sukces.  Szczególnie godne polecenia zajęcia z Iwona Bobrowską-Budny. Kobieta z nieprzyzwoitym wręcz życiowym optymizmem, momentami zaraźliwym, pozwoliła przebić się przez własną skorupę słabości i pomogła odkryć talenty.  Zajęcia z Nikolayem (człowiek "dynamit") pokażą, że z każdych negocjacji można wyjść z tarczą. 

 

alk
Jacek Wójcik

W pracy dominują sukcesy, ale zdarzają się także porażki. Dobrze jest wiedzieć jakie są ich przyczyny, bo wtedy można mieć nad nimi kontrolę. Podejmowanie działania, którego celu nie rozumiemy jest stratą czasu dla nas i współpracowników.    

Pisanie pracy zespołowej zaczyna się od wybrania członków zespołu dążących do tego samego celu. Potem zapomnieć o indywidualnych ambicjach i skupić się na współpracy. Trzeba informować grupę o postępach w swojej części z takim wyprzedzeniem, aby można było uwzględnić uwagi innych członków zespołu.  Zrozumiałem, że należy poznawać i nazywać zjawiska, które dają najwięcej zadowolenia pracownikom. Istnieją narzędzia, którymi szybko i trafnie można to opisać. Mając tę wiedzę łatwiej mogę zbudować efektywny zespół.  

 

alk
Maria Korzeniewska-Jeleń

Studia świetnie prezentują najnowsze trendy w zarządzaniu sprzedażą, uczą dystansu i dojrzałego spojrzenia na firmę i swoje obowiązki. Dają mnóstwo inspiracji do zmian w firmie, pokazują najnowsze kierunki w osiąganiu celu,

mają szczególną zaletę wyważenia części mocno merytorycznych, sprzedażowych, strategicznych z bardziej ludzką stroną zarządzania zespołem sprzedażowym jak szukanie zielonej ścieżki - własnej oraz swoich pracowników.   Pisanie zespołowej pracy dyplomowej w postaci projektu doradczego dla mojej firmy pomogło mi w spojrzeniu na nią z całkiem innej strony, otwierając się na różne perspektywy i spostrzeżenia, na podstawie których można wyciągnąć bardzo wartościowe wnioski dla siebie jako szefa sprzedaży oraz dla firmy.   Najbardziej inspirujące zajęcia dla mnie to były badanie talentów Gallupa - od razu zastosowałam to we własnej firmie. Równie pomocne było omówienie procesu rekrutacji do firm a także zajęcia ze strategii, które uczą spojrzenia na zagadnienie przez pryzmat danych i faktów a nie projekcji i interpretacji. 

 

alk
Sviataslau Yanachkin

Ponad 10 lat pracuję w branży sprzedaży. Na początku jako sprzedawca i kierownik działu na rynku farmaceutycznym Białorusi, dziś w konsultingu  sprzedażowym w branży kart paliwowych.  Dlaczego wybrałem Akademię Leona Koźmińskiego? Ponieważ  ma bardzo solidną renomę na Białorusi i nie od jednego partnera biznesowego słyszałem, że „na tej uczelni nie kupuje się dyplomów”. Do tego trzeba dodać rankingi, opinie profesorów i absolwentów.    

Dlaczego wybrałem studia „Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży”? Odpowiem na to pytanie pytaniami:  „Pracujesz jako kierownik albo konsultant w sprzedaży już 8 lat, codzienna rutyna, podwójne wizyty, raporty, wykresy... Pomysłów z ciągiem czasu zaczyna się braknąć... Jak rekrutować, wdrażać handlowców (pod względem generacji Y i Z-ów)? Jak motywować podwładnych? Czego potrzebujesz w danej sytuacji? Gdzie czerpać nowe idee? Dokąd zmierzać?”  Trzeba podnieść  się i obejrzeć sytuację, jak by mówić „z lotu ptaka”, popatrzeć na sprzedaż w Twojej firmie i jej otoczeniu strategicznie, ale nie gubiąc fokusu na programie rozwoju indywidualnego wszystkich członków zespołu sprzedaży firmy.  Odpowiedzi na te wszystkie pytania  znalazłem w programie „ Strategiczne zarządzanie sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”!  Nigdzie nie trafiłem na inny program, tak bogaty i jednocześnie nasycony w moduły, pod względem korzyści dla zarządzającego sprzedażą wyższego i średniego szczebla. Koordynatorem  merytorycznym programu studiów był Nikolay Kirov. Zebrał on wokół siebie wspaniały i bardzo doświadczony w branżach sprzedaży i HR zespół współpracowników.  Dodam, że wybrałem Studia podyplomowe w Warszawie w Akademii Leona Koźmińskiego, bo Polska bardzo awansuje ekonomicznie w ciągu ostatnich 10-15 lat, będąc przykładem dla nas – sąsiadów. Tak samo jest, jeśli chodzi o rozwój metodyk i taktyk sprzedaży. Chciałem  się dołączyć wiedzą i poczuć energię tych procesów...   Zostałem kompletnie zadowolony z wyników Studiów!  Nie będę powtarzać tematyki i harmonogramu, Państwo możecie się zaznajomić na stronie internetowej ALK. Istotnym jest fakt, że na studiach bardzo dobrze zostały skaskadowane zajęcia dotyczące Strategicznego kierowania działem sprzedaży i HR-owskie aspekty zarządzania. Każdy członek kadry menedżerskiej w naszej grupie mógł „wyciągnąć” dla siebie to, czego mu brakowało w codziennym życiu menedżerskim. Kolejne zajęcia potęgowały moc tej pierwszej grupy zajęć. Poniżej podam kilka szczegółowych refleksji na temat, co ja osobiście, jako menedżer, otrzymałem  w jakości wiedzy i nawyków pod czas studiów podyplomowych.  Po pierwsze, prawdziwymi perłami były zajęcia z „Negocjacji zespołowych i ich organizacja”, prowadzone przez Nikolaya Kirova. Wyróżnia się on kreatywnością i chęcią dzielenia się wiedzą i praktycznymi nawykami. Bardzo praktyczny i skuteczny sposób prowadzenia zajęć, który pokazał aspekty procesu przygotowywania się do negocjacji, „wywiad” struktury podejmowania decyzji przez potencjalnych kontrahentów, podział ról zespołowych, trening nawyków sprzedaży. Negocjacje zespołowe odróżniają się od indywidualnych i  są, wraz z negocjacjami podczas kryzysu i sprzedażą nowych ciężkich produktów, piętą Achillesową sprzedaży. Biorąc tę pod uwagę, program wykładów i zajęć był wspaniały.  Dopełniały ich rozwiązywanie praktycznych case’ów i wymiana opinii i doświadczeń słuchaczy Studiów.  Użytecznymi personalnie dla mnie i kierowanej przez mnie firmy liczę zajęcia ze Strategii Sprzedaży z Krzysztofem Bazylem. Bardzo nasycone praktycznie, oparte na nowoczesnym podejściu.    Do najważniejszych efektów studiów zaliczam: 

 • dla mnie personalnie – wykonany cel – rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji szefa sprzedaży efektywnej organizacji, 

 • dla kierowanej przeze mnie firmy „Info-Centrum” -  to Praca Dyplomowa, której promotorem był Nikolay, przy wsparciu kadry wykładowczej Akademii Leona, powstał Projekt doradczy do wejścia na nowym dla nas rynku kart paliwowych w Turcji. Ten projekt pozwolił firmie E100 Baltija bardzo szybko i skutecznie wejść na rynek kart paliwowych nie tylko Turcji, ale również Kazakhstanu i Kirgistanu.  

 •  

alk
Kamil Dybiec

Studia te, przede wszystkim, pozwoliły uporządkować wiedzę z zakresu sprzedaży, którą pozyskałem jako praktyk. Poznałem analizy dzięki którym mogę swobodnie określić problemy związane ze sprzedażą, działem handlowym 

itd. ale przede wszystkim dzięki którym mogę znaleźć rozwiązanie tych problemów. Poznałem narzędzia służące do budowania zespołu sprzedaży - jakich osób potrzeba na jakie stanowisko, czym się kierować i na co zwracać uwagę przy rekrutacji. Dzięki ćwiczeniom z negocjacji zespołowych uświadomiłem sobie jak ważną rzeczą są przygotowania do negocjacji/spotkań biznesowych, podział ról na spotkaniu. Na pewno ogromnym plusem były zajęcia prowadzone na bazie case'ów, dzięki czemu z zajęć można było wyciągnąć samą esencję z przekazywanej wiedzy.  

Największy plus w trakcie pisania pracy dyplomowej to analiza istniejącego problemu, pracujemy na tzw. żywym organizmie. Praca zespołowa pozwala spojrzeć ten sam problem z różnych perspektyw, dzięki czemu docelowo w trakcie pracy zespół jest w stanie określić najważniejsze rzeczy które mają największy wpływ na analizowany problem.   

Najważniejszą rzeczą, którą dały mi studia, to  była możliwość poznania samego siebie, poznania swoich mocnych i słabych stron. Dzisiaj kontroluję się na tyle, że staram się nie popadać w ciemną stronę moich talentów. Na co dzień skupiam się przede wszystkim na rzeczach, które dają mi kopa, staram się przez cały czas być na zielonej ścieżce. Jestem w trakcie pracy na uruchomieniem własnego biznesu, a dzięki studiom wiem na co zwrócić uwagę, jak wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko niepowodzenia biznesu.  

 

alk
Marek Reszkowski

Te studia to dla mnie przede wszystkim nowe spojrzenie na zarządzanie sprzedażą. Bardzo wysoko oceniam program studiów, jego przydatność w praktyce, a także wykładowców i formę przekazywanej wiedzy czy doświadczeń.   

Największą inspiracją do dalszej pracy i rozwoju były dla mnie zajęcia z negocjacji, budowania strategii sprzedaży, przywództwa sytuacyjnego i zespołu w zmianie. Poznanie modelu Extended DISC, budowanie zespołu w oparciu o talenty wg Gallupa, typy osobowości MBTI czy efektywna rekrutacja i planowanie rozwoju pracowników, istotnie zmieniło moje podejście do pracy z zespołem i doboru współpracowników.  Ciekawym doświadczeniem było zespołowe pisanie pracy dyplomowej – projektu doradczego. Prawdziwa lekcja pracy w grupie, tym bardziej, że piszesz ją z osobami, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. Podczas tego procesu poznawałem specyfikę nowej branży i mogłem wykorzystać w praktyce poznane metody i narzędzia do analiz strategicznych.   Rekomenduję, każdemu menadżerowi sprzedaży.  

 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje CV oraz kolejność zgłoszeń  

X edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2023 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 roku. 

 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie projektu końcowego i przeprowadzenie jego prezentacji. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego *  

 • CV

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

*W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Bartczuk-Jasińska Agnieszka KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 400
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 9 450 zł każda) 18 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 8 505 zł każda ) 17 010 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 17 900

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.