Strona główna
Strategiczne zarządzanie kategorią produktową, zarządzanie kategorią, kategoria produktowa

Strategiczne zarządzanie kategorią produktową

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Głównym celem studiów jest nabycie przez słuchaczy i rozwinięcie kluczowych kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy związanej z zarządzaniem kategorią produktową w przedsiębiorstwie handlowym lub nadzorem nad zespołem wykonującym taką pracę.

 

Atuty kierunku

1
Idea studiów: całościowe ujęcie tematu Category Management

Nasze studia to rodzaj „szwedzkiego stołu”: przekazujemy wiedzę i ćwiczymy umiejętności pokrywające wszystkie wyzwania nowoczesnego zarządzania kategorią w handlu, a Słuchacze sami decydują – w oparciu o specyfikę swojej organizacji i pełnionej w niej roli - które z nich będą rozwijać i stosować w swojej pracy.

 

2
Kadra i metodyka: praktycy i praktyka

100% naszej kadry to praktycy z realnymi sukcesami w biznesie. 100% ćwiczeń i case studies bazuje na realnych sytuacjach biznesowych.

3
Atmosfera i korzyści: wymiana doświadczeń

Wszyscy prowadzący stwarzają warunki do wymiany poglądów, spostrzeżeń i wyzwań z różnych perspektyw: dostawców i detalistów, różnych kanałów dystrybucji oraz różnych branż. Sami prowadzący także mają różny background zawodowy i obszernie się nim dzielą ze słuchaczami, którzy w ten sposób zaczynają lepiej rozumieć swoich partnerów biznesowych i możliwości wykorzystania efektu synergii.

4
Podwójna wartość: rozwój kompetencji i wykonana praca

Zaliczenie Studiów jest realizowane głównie w formie projektu badawczo-doradczego. Słuchacze sami wybierają tematy projektów dyplomowych i mogą to być realne wyzwania biznesowe z macierzystej organizacji jednej osoby w każdej grupie projektowej. Praca nad projektem odbywa się pod okiem mentorów i praktyków, a większość projektów dyplomowych zostaje realnie wdrożona w organizacjach Słuchaczy.

Zapraszamy do lektury artykułów:

Rzecz o tym, że mały (handel) też może dużo - część I

Jak rozpocząć maksymalizowanie zysków dzięki wdrożeniu pojedynczych elementów zarządzania kategorią? Zarządzanie kategorią produktową, częściej występujące pod jakże swojską nazwą CatMan (skrót od ang. Category Management), jest niewątpliwie tym obszarem zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, który odpowiednio prowadzony daje perspektywę nie tylko znaczących, ale i relatywnie szybkich korzyści biznesowych.

Czytaj więcej

Jak rozpocząć maksymalizowanie zysków dzięki wdrożeniu pojedynczych elementów zarządzania kategorią? - część II

Zarządzanie cenami (pricing), to kolejny zestaw narzędzi, który może – i powinien być – obszernie wykorzystywany w zarządzaniu kategorią produktową. Oczywiście, tak jak w przypadku budowy oferty produktowej, narzędzia te mają bardzo zróżnicowany poziom zaawansowania, a tym samym zaangażowania personelu firmy handlowej w ich wykorzystanie. Duże korporacje mają działy analiz, prowadzą lub zlecają zaawansowane badanie poziomów cenowych konkurencji, a także na bieżąco badają relacje pomiędzy cenami a poziomem sprzedaży. Wyjściowe ceny – przy wprowadzaniu nowej oferty lub produktu – bywają przedmiotem konsultacji z klientami, a także testowania w wybranych placówkach.

Czytaj więcej

 

Patronat strategiczny

Adresaci studiów

 • osoby zarządzające kategorią lub grupą produktową w sieciach handlu detalicznego 

 • menedżerowie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za tworzenie i zarządzanie ofertą handlową 

 • menedżerowie zarządzający i właściciele dużych sklepów i firm produkcyjnych bądź dystrybucyjnych odpowiedzialni m.in. za sprzedaż, niewykorzystujący dotąd zarządzania kategorią lub planujący rozwinąć aktywność swojej organizacji w tym zakresie 

 • osoby odpowiedzialne po stronie dostawcy za współpracę z sieciami detalicznymi (Key Account Manager) 

 • High-Potentials - osoby z doświadczeniem w pracy z kategorią produktową, aspirujący do zarządzania większymi obszarami lub strukturami 

 

figury

List od Koordynatora merytorycznego

Gildner Marcin
mgr Marcin Gildner

Pojęcie „Category Management” od kilkunastu lat gości w języku wielu organizacji handlowych w Polsce. Długo utożsamiany głownie z merchandisingiem i – niekiedy – zarządzaniem cenami, coraz częściej postrzegany jest jako znacznie szersza dziedzina. Jednocześnie coraz więcej firm słusznie dostrzega w dojrzałym i kompleksowym zrządzaniu kategorią szanse na uzyskanie znacząco lepszych wyników w działalności handlowej. W sytuacji, kiedy nie można w nieskończoność podnosić efektywności działów handlowych, a skuteczność tradycyjnej reklamy też zbliżyła się do kresu swoich możliwości, to właśnie świadome i celowe budowanie oferty handlowej, a także późniejsze nią zarządzanie jest prawdopodobnie największym narzędziowym potencjałem wzrostu firm handlowych. Powinna to być jednak działalność oparta o bardzo przemyślany pomysł na kategorię produktową, osadzony w rzetelnej wiedzy o rynku, klientach, ich sytuacjach i zachowaniach zakupowych. Oparta także o zrozumienie zasad skutecznego wykorzystania synergii wielu elementów: budowy skutecznego portfolio produktów, planowania sklepu i półki, posługiwania się narzędziami cenowymi i promocyjnymi. Są to procesy, których skuteczność jest najwyższa, kiedy współdziałają ze sobą – oczywiście w zakresie, który umożliwiają zasady rynku, etyki i prawa - producenci/dostawcy i detaliści.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do uczestnictwa w I. edycji studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Kategorią Produktową”.

To pierwszy tego typu program na polskim rynku edukacyjnym. Stanowi kompleksowe i praktyczne ujęcie Category Managementu, w najszerszym jego rozumieniu. Proszę pozwolić mi pokrótce przedstawić, co dla Państwa przygotowaliśmy. Poniżej kilka informacji o przebiegu studiów i logice ich programu.

Tutaj, na Akademii Leona Koźmińskiego, w trakcie studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Kategorią Produktową”, wraz z zespołem wybitnych w swoich dziedzinach praktyków, nie tylko zapoznamy Państwa z najnowszymi koncepcjami, metodami i narzędziami badawczymi, analitycznymi, czy decyzyjnymi, ale także przedstawimy wiele realnych przykładów na ich użycie w dzisiejszym biznesie. Będą to historie sukcesu, ale także – ku przestrodze – historie popełnionych błędów. Zaprosimy Państwa także do wspólnej pracy nad realnymi zagadnieniami biznesowymi (case study). Państwo z kolei będziecie mogli zaprosić innych słuchaczy do wspólnej pracy nad Waszymi rzeczywistymi wyzwaniami zawodowymi z zakresu zarządzania kategorią. Będzie to zatem nie tylko okazja do nabycia wiedzy, ale także natychmiastowego przećwiczenia zdobytych umiejętności i wykorzystania ich pod okiem doświadczonych praktyków, z pomocą osób reprezentujących różne branże, kanały handlowe i strony biznesu sprzedażowego.

Rozpoczniemy od przyjrzenia się roli zarządzania kategorią w nowoczesnej organizacji handlowej i określimy właściwy porządek realizowania procesów, jakie składają się na Category Management.|

Następnie określimy, jak skompletować informacje niezbędne do zdefiniowania strategii oferty. Omówimy także przesłanki do podejmowania konkretnych decyzji strategicznych, uwzględniających nadrzędną strategię i interes ekonomiczny naszego przedsiębiorstwa, ale także potrzeby i sytuacje zakupowe Konsumentów. W tym celu przybliżymy Państwu koncepcję Customer-Centricity i narzędzia pozwalające projektować biznes w oparciu o zaawansowane uwzględnianie uwarunkowań Klientów. Ponieważ będziemy tu mówić o włączeniu Klientów w procesy poznawcze, a nawet decyzyjne, to naszym kolejnym tematem będzie komunikacja zarówno z Konsumentami, jak i pozostałymi stronami procesu sprzedaży – w tym wewnątrz Państwa organizacji. To pozwoli w przyszłości łatwo „sprzedawać” koncepcje i rozwiązania, które wypracujecie Państwo w toku działań zarządzania kategorią. Nabyte umiejętności pozwolą także na bardziej świadomą i powiązaną z oczekiwaniami Klientów pracę z markami własnymi. I to właśnie marka własna - sposób na wzrost efektywności biznesu dla detalisty i związania się mocno z detalistą dla producenta/importera – będzie kolejnym podejmowanym przez nas zagadnieniem.

Tematy następnych spotkań, będą związane z pozyskiwaniem i analizą danych, w tym z badaniami rynku i Klientów. Nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się nie tylko na etapie definiowania strategii, ale także budowy konkretnej oferty i później bieżącego nią zarządzania. I właśnie budowa oferty, w tym wybór konkretnych odbiorców/dostawców i produktów stanie się przedmiotem naszej pracy
na kolejne 2 dni. A skoro mowa o współpracy handlowej, to zajmiemy się także nieodłącznym elementem zarządzania kategorią, czyli negocjacjami.

Dopiero teraz, w połowie programu zaczniemy pracę nad dwoma obszarami, które wciąż wiele osób uważa niesłusznie za wyczerpujące pojęcie Category Management: merchandising i pricing. Określimy, jak pracować z planami sklepu i półki, wykorzystując wcześniej stworzoną strategię i ofertę produktową. Pricing natomiast potraktujemy jako element szeroko rozumianego zarządzania przychodami, bardzo „gorącej” koncepcji współczesnego biznesu. Tutaj będziecie Państwo mieli okazję wzięcia udziału w fascynującej grze strategicznej - symulacji biznesowej, która będzie wymagała użycia niemal wszystkich zdobytych dotąd umiejętności w realiach bardzo zbliżonych do prawdziwego rynku. W tym kontekście szczególnie zasadne stanie się zgłębienie wiedzy o prawidłowościach rządzących promocjami i narzędziach, które pozwolą zaprojektować i przeprowadzić skuteczną akcję promocyjną.

W następnej kolejności zmierzymy się z bieżącym zarządzaniem kategorią, czyli zagadnieniami związanymi z monitorowaniem i prawidłowymi reakcjami na anomalia, zmiany rynkowe i działania konkurencji, a także konsekwentną realizacją przyjętej wcześniej strategii. Uwzględnimy także kwestie związane z logistyką kategorii.

Zarządzanie kategorią jest dziedziną biznesu, która stwarza realne ryzyko naruszenia zasad etycznego biznesu, czy wręcz prawa. O tym jak działać w sposób, który zapewni nam zaufanie partnerów handlowych i nie narazi na interwencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będziemy rozmawiać w trakcie kolejnego spotkania. Nie mniej interesującym tematem w trakcie tego samego zjazdu, będzie specyfika zarządzania kategorią w realiach wielokanałowości. Nauczycie się Państwo wykorzystywać szanse i unikać zagrożeń wynikających z prowadzenia handlu zarówno przez sklepy stacjonarne, jak i internetowe, gdzie e-commerce jest nie tylko rosnącym w siłę miejscem sprzedaży, ale i komunikacji.  

W trakcie naszego ostatniego zjazdu zaprezentujecie Państwo swoje grupowe prace, w których – wraz z rozwojem zdobywanej wiedzy i umiejętności – będziecie opracowywać realne przypadki biznesowe  przez cały czas trwania studiów.
Zapraszam do wspólnych wyzwań i fascynującej przygody!

Z poważaniem, 
Marcin Gildner 
Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych 

Co jeszcze zyskujesz

 

 • otrzymanie kluczowej wiedzy o celach, uwarunkowaniach  i metodach zarządzania kategorią, a także  zdobycie umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzi projektowania i zarządzania ofertą handlową  

 • rozwinięcie umiejętności wykorzystania dostępnych danych do przeprowadzenia analiz zakończonych wyciągnięciem poprawnych wniosków i podjęciem uzasadnionej decyzji  

 • ukształtowanie postawy zarządzania kategorią w oparciu o zrozumienie roli i uwarunkowań, w których znajdują się 3 strony  procesu sprzedażowego: dostawca, detalista i klient  

 • umiejętność integrowania wiedzy o klientach, ich sytuacjach zakupowych i sposobach podejmowania decyzji w proces tworzenia oferty kategorii i bieżącego zarządzania kategorią  

 • poznanie metod budowy efektywnego planu sklepu i planu półki  

W ramach programu uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w zaawansowanej symulacji rynkowej, a także pracować w grupach projektowych nad realnymi zagadnieniami biznesowymi z praktyki swojej, bądź innych słuchaczy. 

Program

 • Zajęcia wprowadzająco - integracyjne 

 • Podstawy zarządzania kategorią – rola, pojęcia, proces 

 • Kreowanie strategii oferty handlowej 

 • Koncepcje i narzędzia marketingu nabywcy i klientocentryzmu 

 • Efektywna komunikacja i współpraca w procesie zarządzania kategorią wewnątrz i na zewnątrz organizacji 

 • Projektowanie i zarządzanie markami własnymi 

 • Projektowanie i wykorzystanie badań rynku i klienta 

 • Wykorzystanie systemów informatycznych i analiza zbiorów danych w zarządzaniu kategorią 

 • Pozyskiwanie towarów i zarządzanie portfelem dostawców/odbiorców 

 • Tworzenie oferty handlowej kategorii 

 • Negocjacje 

 • Merchandising 

 • Zarządzanie przychodami i cenami 

 • Promocje sprzedażowe 

 • Bieżące zarządzanie kategorią i aspekty logistyczne 

 • Osiąganie wyników biznesowych sposób etyczny i uwarunkowania prawne 

 • Zarządzanie kategorią w warunkach wielokanałowości 

 • Prezentacja i konsultacje Projektu doradczego 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192* 

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut.

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 3 realizowane w formule on-line).

Zajęcia odbywają się w raz lub dwa razy w miesiącu: 

soboty - godz.  8.45 – 15.45 

niedziele - godz.  8.45 – 15.45 

Planowane terminy zjazdów na I semestr

 • już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Gildner Marcin
mgr Marcin Gildner

Trener biznesu, konsultant, negocjator. Absolwent Dziennikarstwa w Instytucie Politologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Drogę zawodową rozpoczynał jako reporter radiowy i konferansjer prowadzący imprezy sceniczne (m.in. Miss Polonia Super Model). Następnie związał swoją karierę z biznesem: przez 19 lat budował doświadczenie jako specjalista i menedżer odpowiedzialny za sprzedaż, zakupy, obsługę Klienta, marketing i category management, zarządzając m.in. zespołami i projektami międzynarodowymi w ogólnoświatowych korporacjach. Odpowiadał między innymi za sprzedaż w AIG, category management w Leroy Merlin i marketing narzędzi Bosch w Polsce, Czechach i Słowacji.
Jako trener i konsultant specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem produktem / marką / kategorią produktową, sprzedażą i obsługą Klienta, a także negocjacjami. Doradza w tworzeniu w firmach standardów zarządzania kategorią i we wdrażaniu integrowania wiedzy o Kliencie w procesy tworzenia oferty handlowej. Realizuje projekty szkoleniowe i konsultingowe dla branż technicznej, gastronomicznej, FMCG i dóbr luksusowych.

alk
Mateusz Chołaściński

Analityk biznesowy specjalizujący się w strategiach cenowych i zarządzaniu przychodami ze sprzedaży. Z wykształcenia fizyk teoretyk, wykorzystujący swoje doświadczenie w analizie rynku, konkurencji i w poszukiwaniu szans wygenerowania wzrostu wartości dla firm.
Podczas swojej kariery odpowiadał za strategię cenową w Kompanii Piwowarskiej, wdrażał politykę cenową w Makro C&C Polska.
Pomysłodawca i twórca pierwszej wersji symulacji biznesowej Netious Market Challenge.

Autor wielu publikacji, prelekcji oraz sesji interaktywnych dotyczących zarządzania przychodami podczas konferencji tematycznych organizowanych dla wiodących firm z branży FMCG.

Prowadzi szkolenia z tematyki zarządzania przychodami oraz pricingu. Prowadzi projekty z zakresu strategii i polityki cenowej, efektywności systemów rabatowych oraz motywacyjnych dla sprzedaży i marketingu.

dr Grzegorz Rawicz-Mańkowski

Edukację rozpoczynał od nauk medycznych, doktorat z patofizjologii przygotowywał we Francji, zajmował się technologiami dla osób niepełnosprawnych. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pracował w Pałacu Królewskim w Katarze.

Od 17 lat zajmuje się rynkiem business intelligence i big data. Przez wiele lat związany z SAS Institute w strukturach zarówno krajowych (dyrektor marketingu i sprzedaży), jak i globalnych (komitet sterujący komunikacją zewnętrzną). Współpracował również m.in. z Qumak, FranklinCovey oraz Master International. Realizował projekty dla firm z branż farmaceutycznej, energetycznej, edukacyjnej, telekomunikacyjnej i IT. Autor wielu publikacji, współautor podręczników dotyczących informatyki ekonomicznej i zarządzania wiedzą. Obecnie interim manager, współpracuje m.in. z Controlling Systems, promując wykorzystywanie analityki biznesowej i Partners in Progress, wspierając uczelnie w wykorzystaniu technologii Business Intelligence i BIG DATA. Absolwent MBA IFG i wielu programów szkoleniowych, mając okazje bezpośrednio uczyć się m.in. od Thomasa Davenporta, Maxwela Gladwella, Jima Goodnighta, Lestera Wundermana, Nicolasa Taleba, Gary Cokinsa czy Raya Daceya.

alk
Marcin Zięć

Praktyk z ponad 14-letnim doświadczeniem w pracy w obszarach związanych z trade marketingiem, sprzedażą oraz zarządzaniem kategorią. Swoje doświadczenie zdobywał w pracy w takich firmach jak Unilever oraz Kompania Piwowarska. Ukończył studia Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz program rozwoju kadry menadżerskiej w Ashridge Business School w Wielkiej Brytanii.

Podczas swojej kariery odpowiadał za rozwój kategorii u kluczowych klientów, zarządzanie działaniami trade marketingowymi zarówno w kanałach handlu tradycyjnego, jak i nowoczesnego, budowanie strategii kanałów sprzedaży, standardów pracy przedstawicieli handlowych, rozwój klientów oraz rozwój narzędzi komunikacji w punktach sprzedaży. Wiele lat swojej pracy poświęcił na zgłębianie wiedzy o kupującym i budowaniu umiejętności analizowania jego zachowań w celu maksymalizacji przychodów ze sprzedaży.

Prowadzi szkolenia z tematyki zarządzania kategorią zarówno na potrzeby rozwoju pracowników wewnętrznych firm, jak i osób z działów handlowych i zarządzania przestrzenią sprzedaży po stronie klientów detalicznych.

Prowadzi projekty z zakresu strategii i polityki cenowej, strategii portfela oraz zarządzania kategorią w kanałach sprzedaży zarówno dla detalistów, jak i producentów głównie na rynku FMCG.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

IV edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2023 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 roku.

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie projektu końcowego i przeprowadzenie jego prezentacji. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Zochowska Monika
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Żochowska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3 900 zł każda ) 7 800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płlatność w dwóch ratach po 3 510 zł każda ) 7 020zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7 500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.