Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Senior HR Business Partner

Senior HR Business Partner

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli Senior HR Business Partnera poprzez przekazanie kluczowej wiedzy z obszaru aktualnych trendów, rozwiązań technologicznych i digitalizacji w HR. 

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne poruszanie się w złożonej i dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości rynkowej. Projektowanie adekwatnych do niej rozwiązań umożliwi absolwentowi wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy w wybranej przez siebie branży. 

Słuchacze w trakcie toku studiów pozna metody i narzędzia z zakresu: zarządzania projektem HR, konstruowania systemów wynagrodzeń, coachingu organizacyjnego, kształtowania kultury organizacyjnej i przywództwa, grywalizacji, digitalizacji procesów HR oraz projektowania użytecznych rozwiązań metodą Design Thinking. Zdobędą wiedzę i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce z obszarów: analityki obszaru HR, sztucznej inteligencji w HR, systemowego zarządzania talentem organizacyjnym oraz komunikacji wewnętrznej. Poznają zasady realizacji najnowszych koncepcji w praktyce oraz zdobędą wiedzę z zakresu wspierania menedżerów w ich codziennej pracy. Słuchacze będą także kształtować wiedzę i umiejętności z przywództwa, w szczególności opartego na wartościach i adekwatnego do realiów świata VUCA. Tok studiów przewiduje także kształtowanie odpowiednich, etycznych postaw. Podczas studiów słuchacz tego kierunku jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw tak, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach poprzez przedmioty takiej jak ekonomia zaufania, zarządzanie różnorodnością  czy zarządzanie energią własną menedżera i jego zespołu.

 

Patron medialny studiów

Adresaci studiów

 • Absolwenci studiów podyplomowych HR BP 

 • Dyrektorzy HR, 

 • Osoby pełniące funkcję HR BP lub SHR BP nie mniej niż 5 lat 

 • Eksperci HR z minimum 10 letnim doświadczeniem 

Illustration

Kierownik studiów

Karina Popieluch

Senior HR Expert, trener biznesu, wykładowca akademicki, coach ICC.
Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B zdobywała, współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i ekspertyzy w obszarze lean management. 

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Kozminski Executive Business School oraz partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego HR Business Partner oraz patron merytoryczny cyklu HR na szpilkach. Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji. Uznany prelegent konferencji branży HR. 

 

Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji na bazie systemowego zarządzania efektywnością, zarządzania zmianą, przywództwa i kapitału ludzkiego. 

 

W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi”.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Studia podyplomowe Senior HR Business Partner są studiami, które w swoich założeniach dają słuchaczom aktualną wiedzę i nowe umiejętności niezbędne na bardzo dynamicznym rynku pracy. Studia adresowane są do profesjonalistów HR, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań i trendów, aby  efektywnie wspierać biznes, poprzez dostarczenie skutecznych rozwiązań z obszaru HR w turbulentnym i złożonym środowisku biznesowym. 

Program

Ramowy program studiów

PRZEDMIOTY

 • Zajęcia integracyjne - 4h 
 • Ewolucja roli HR Business Partnera - 4h 
 • Analityka Talentów - 8h 
 • Budowanie organizacji opartej na wartościach - 16h 
 • Przywództwo w świecie VUCA - 16h 
 • Zarządzanie projektami HR - 16h 
 • Grywalizacja - 8h 
 • Konstruowanie systemów wynagrodzeń - 8h 
 • Komunikacja wewnętrzna - 8h 
 • Design Thinkig w HR - 8h 
 • Krytyczne myślenie - 8h 
 • Coaching organizacyjny - 16h 
 • Systemowe zarządzanie talentem organizacyjnym - 16h 
 • Digitalizacja procesów miękkich -8h 
 • Zarządzanie energią menedżera i jego zespołu - 8h 
 • Controlling i Compliance jako narzędzia realizacji strategii HR - 16h 
 • Sztuczna inteligencja w HR - 8h 
 • Zarządzanie różnorodnością - 8h 
 • Spotkanie z praktykiem - 8h 

Razem 192*  * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ   Praktyczny i warsztatowy charakter wykładów   Stosowane metody pracy trenerskiej: 

 • Wykład 

 • Ćwiczenia indywidualne 

 • Ćwiczenia grupowe 

 • Scenki 

 • Case study 

 • Testy autodiagnozy

 

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.   Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 4 realizowane w formule on-line)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:  

 • soboty od 8.45 do 15.45  
 • niedziele od 8.45 do 15.45 

Terminy zjazdów na I semestr

wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

alk
Jacek Krajewski
alk
Edyta Paul
alk
Paweł Szabelewski
Maja Gojtowska

Blogerka gojtowska.com

prof. AWSB dr Anna Syrek-Kosowska

Kluczowe aspekty potencjału liderskiego w świecie do BANI 

Celem wystąpienia jest przybliżenie nowoczesnego podejścia do oceny potencjału liderskiego wobec wyzwań świata BANI w oparciu o modele oceny potencjału i wieloletnie praktyczne doświadczenia Prelegentki z współpracy z czołowymi globalnymi i polskimi firmami w procesach Zarządzania Talentami oraz w prowadzeniu procesów rozwojowych (szkolenia, coaching, konsulting, mentoring psychologiczny).                                                     Dodatkowo, w trakcie prezentacji przedstawione zostaną wnioski i praktyczne implikacje z autorskich badań przeprowadzonych na grupie polskich menedżerów i menedżerek zarządzających w różnych rolach biznesowych i branżach, które obrazują wzajemne powiązania między różnymi wymiarami potencjału (np. złożonością poznawczą i cechami osobowości).                          
Słuchacze otrzymają również wskazówki i przykładowe „dobre praktyki” przydatne w codziennej pracy w obszarach związanych z rekrutacją, selekcją i rozwojem kadry zarządzającej.              
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych oceną potencjału liderów i liderek w procesach Zarządzania Talentami oraz profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się procesami rozwojowymi dla kadry zarządzającej i cenią sobie połączenie podejścia opartego o naukowe dowody z praktycznym doświadczeniem.

Piotr Radii (Pilipczuk)

Międzynarodowy Trener Coachingu w nurcie holistycznym jednej z największych organizacji coachingowych na świecie International Coaching Community i właściciel największej w Polsce Szkoły Coachingu działającej od 2002 roku. (ICC) Twórca nowatorskiej metody diagnozowania systemowego oraz harmonizowania człowieka i organizacji INNERMASTERING®. Trener, Konsultant. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie w projektach edukacyjnych i rozwojowych. Coach na poziomie executive. Konsultant w projektach dotyczących systemowegozarządzania i zmian kulturowych. Wykładowca akademicki w zakresie coachingu i dobrostanu. (ALK, Politechnika Łódzka). Promuje i wprowadza ideę HARMONIZOWANIA Organizacji w zgodzie z naukowymi zasadami systemowymi, a co za tym idzie w zgodzie z jej naturalnym Dyskursem. Twórca zaawansowanych narzędzi systemowych i programów rozwojowych w obszarze wartości. (Values Cards™, InnerMastering® Cards™, Canva™,ValuesQ™, Values Energy™)

mgr Mariusz Kapusta

Ekspert Zarządzania Projektami – mam na to dużo papierów :), np. PMP, ACP, Professional Scrum Master. Od 1998 prowadzę projekty, a od 2001 też międzynarodowe. Nie tylko papiery za mną stoją. 
 Twórca metody KISS PM – lubię prostotę, a rozwiązania oparte na milionach formularzy nigdy się nie sprawdzały, dlatego powstało coś prostego. 
 Autor książki Zarządzanie projektami krok po kroku – pisanie sprawia mi przyjemność, a w przypadku tej książki okazało się, że czytelnicy lubią to, co napisałem. 

dr Barbara Zych

Praktyk systemowego podejścia do rozwoju organizacji, specjalizuje się w przygotowaniu strategii dla marek pracodawców. Ma za sobą ponad 100 wdrożonych strategii EB na świecie. Wykładowca akademicki z obszaru EB/People Analytics/HRtech, autor publikacji książkowych i artykułów o tematyce zarządzania ludźmi.
CEO Employer Branding Institute, założycielka  platformy dla specjalistów EBnavi, inicjatorka akcji pracujebolubie.pl, laureatka konkursu Sukces Pisany Szminką. Prywatnie fanka ikigai. Więcej o jej podejściu do biznesu i employer brandingu: barbarazych.com

Karina Popieluch

Senior HR Expert, trener biznesu, wykładowca akademicki, coach ICC.
Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B zdobywała, współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i ekspertyzy w obszarze lean management. 

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Kozminski Executive Business School oraz partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego HR Business Partner oraz patron merytoryczny cyklu HR na szpilkach. Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji. Uznany prelegent konferencji branży HR. 

 

Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji na bazie systemowego zarządzania efektywnością, zarządzania zmianą, przywództwa i kapitału ludzkiego. 

 

W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi”.

dr Irmina Gocan

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym.

Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. 

Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem - uczy dobrych praktyk zarządzania i HR. 
Wcześniej pracowała jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner u wiodących polskich spółkach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych.  W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze,  angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.  
Zarządzała licznymi projektami, w newralgicznym okresie w jednym czasie zarządzała portfelem 80 projektów kierowanych do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników na kwotę ponad 20 mld PLN, część z tych projektów prowadzonych było zdalnie. Obecnie jest wiodącym konsultantem, gdzie osobiście lub przez konsultantów prowadzi projekty na rzecz różnych pracodawców, w oparciu o różne metodyki projektowe. 

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN. 
Jest też Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników" i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” oraz Współkierownik Studiów Podyplomowych,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”, ,,Zwinne Zarządzanie”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne we współpracy z firmą Kompetea oraz Trio. Łącznie przeprowadziła około 30.000 godzin szkoleniowych, ponad 2 razy więcej warsztatowych w ramach projektów. 

W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej m.in. AXA, ASTOR, BUDIMEX, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, ENEA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Narodowego Banku Polskiego, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy. 

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

dr Katarzyna Radii (Pilipczuk)

Doradczyni biznesu, konsultantka, mentorka, międzynarodowa trenerka coachingu ICC. Twórczyni nowatorskiej metody diagnozowania systemowego oraz harmonizowania człowieka i organizacji INNERMASTERING®. Wykładowczyni akademicka w obszarach: przywództwa, zarządzania, rozwoju, kultur organizacyjnych, coachingu i mentoringu. (ALK, WSB, SWPS). Doktor nauk humanistycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menadżerskich. Twórczyni zaawansowanych narzędzi systemowych i programów rozwojowych w obszarze wartości (Values Cards™, InnerMastering Cards™, Canva™, ValuesQ™, Values Energy™) Współzałożycielka InnerMastering® Institute.

mgr Bożena Wujec

Coach i trener międzykulturowy. Wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz innych polskich i zagranicznych uniwersytetach.  Pracuje dla swoich klientów i innych firm doradczych w EMEA, APAC i USA, m.in. dla Center for Creating Leadership. Prowadzi coachingi dla wyższej kadry zarządzającej oraz szkolenia z zakresu współpracy międzykulturowej, diversity oraz neuroscience. 
Ukończyła studia doktoranckie na ALK w Warszawie oraz podyplomowe z Psychologii zmian postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje dysertację na temat kulturowych uwarunkowań coachingu. Autorka wielu artykułów na temat coachingu i rozwoju osobistego.

dr Lidia Czarkowska

Mentor, konsultant, coach, trener i superwizor. Założycielka Centrum Coachingu i Mentoringu ALK. Dyrektor Quality of Life Institute. Redaktor naukowy 8 książek w serii „Coaching jako…”. Autorka 2 książek i wielu artykułów dotyczących rozwoju człowieka i coachingu. Ekspert w obszarze psychologii biznesu, socjologii, antropologii kulturowej organizacji, inteligencji emocjonalnej, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Prowadzi procesy coachingowe, mentoring, warsztaty oraz indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej, członków zarządu, liderów i profesjonalistów.

Nikolay Kirov

Praktyk z zapleczem naukowym. Od 1996 r. wykładowca, doradca, mówca inspiracyjny, trener w zakresie: 

• negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie 

• przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych  

• rozwiązywania konfliktów i komunikowania się 

• negocjacji strategicznych i międzykulturowych 

• zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem 

Instruktor Calligraphy Health System – Calligraphy Yoga – odmiana QiGong oraz ZEN Coaching praktyk. Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile, Faced5.

Od 24 lat ponad 150 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry medycznej, a także w międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca Kozminski AMP – Advanced Management Program – realizacja Warszawa – Barcelona, na którym prowadzi zajęcia w EADA Business School. 

Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów – pod indywidualne potrzeby organizacji. Twórca Akademii Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie oraz studiów podyplomowych strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży. Jest współtwórcą programu „Life & Business Energy Management” i projektu LifeEnergy.pl.

Na swoich kursach pokazuje, jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów, a także jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty.

Jest partnerem i członkiem Zarządu Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o., LifeEnergy.pl, członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA – Polish National Sales Awards, członkiem kapituły nagrody „Lwy Koźmińskiego" oraz członkiem rady programowej czasopisma Personel i Zarządzanie.

Dyrektor Kozminski MBA – obszar przywództwo i negocjacje. Koordynator merytoryczny programu studiów Kozminski MBA dla inżynierów. Wcześniej – wieloletni członek kolegium redakcyjnego czasopisma Management and Business Administration. Central Europe oraz wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Kozminski Executive Business School – Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

Jego główne zainteresowania badawcze to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, a główne obszary doradztwa i szkoleń – negocjacje i budowanie relacji i kreowanie wartości w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.

W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A. 

Elwira Pyk

Praktyk biznesowy, posiadający 20-letnie doświadczenie jako HR Manager oraz Change Manager (najważniejsze zrealizowane projekty to: start-up Coffeeheaven, restrukturyzacja Zelmer S.A., HR Project Manager/Change Agent  Federal Express). Absolwentka UW ( Wydzial Prawa i Administracji) oraz podyplomowych studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Zbiorowymi Stosunkami Pracy, Wydzial Socjologii UW. Absolwentka MBA ALK.
Ukończyła program afiliacyjny Microeconomics of Competitiveness Course na Harvard Business School (Institute for Strategy & Competetiveness we współpracy z ALK).
Obecnie doktorantka ALK w Katedrze Badań Ilościowych i Zastosowania Informatyki pod opieką naukową prof. dr hab. Witolda Bieleckiego. Prowadzi badania związane z wpływem wdrożenia Inteligentnej Automatyzacji na efektywność organizacji z obszaru SSC/BPO.
Kierownik studiów podyplomowych Automatyzacja Procesów Biznesowych (ALK).
Entuzjastka nowych technologii. Buduje kompetencje przyszłości i wdraza roboty w Vistra Corporate Services (Head of Process Transformation & RPA, CEE).

Zasady naboru

V edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku. 

Wymagane jest minimum 10 -letnie doświadczenie zawodowe lub dyplom potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych HR Business Partner na ALK. 

O przyjęciu na studia decyduje CV oraz kolejność zgłoszeń.

 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest zdobycie minimum 70% punktów z egzaminów semestralnych. 

 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 
 • CV  

 • list motywacyjny  

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu

 • kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne     

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru

 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Glapa

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 300 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 6 400 zł każda) 12 800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK ( możliwość płatności w dwóch ratach po 5 760 zł każda ) 11 520 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się. ) 12 300 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.