Wesprzyj nas
Strona główna
Rachunkowość acca, akredytacja ACCA

Rachunkowość - akredytacja ACCA

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Zdobycie kwalifikacji ACCA pomaga profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego. Pozwala zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, audytu, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego oraz podatków. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wysoko cenionej, zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych w procesach podejmowania decyzji, mających wpływ na przyszłość firmy - niezależnie od branży. 

Atuty kierunku

1
Akredytacja ACCA

Akredytacja ACCA dla Akademii Leona Koźmińskiego potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami ACCA, poziom nauczania i gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji przez analizę case studies na zajęciach. 

ACCA

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją o ponad 100-letniej historii, zrzeszającą ponad 200 tysięcy członków oraz prawie 500 tysięcy studentów - specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania na całym świecie. Misją ACCA jest przede wszystkim kształtowanie przyszłych liderów świata finansów, a także dzielenie się specjalistyczną wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego

 

Adresaci studiów

Program ACCA jest przeznaczony dla tych, którzy chcą zarządzać finansami, dla osób pragnących rozwijać swoją karierę oraz osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dowolnym, interesującym ich zakresie zarządzania firmą, niezależnie od obszaru gospodarki, w którym jednostka funkcjonuje. 

Illustration

Kierownik studiów

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw zarówno na sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego. 

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • Studia podyplomowe z akredytacją ACCA w ALK pozwalają na uzyskanie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności   z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.  

 • ACCA,  której historia sięga 1904 r., wyznacza standardy finansów i rachunkowości, kształci przyszłych liderów świata finansów, promuje wysokie standardy zawodowe, etyczne i zarządcze oraz wspiera interes publiczny. Certyfikowani członkowie ACCA posiadają fachową wiedzą wykorzystywaną w globalnych przedsiębiorstwach. To ambitni ludzie mający umiejętność oceny ryzyka biznesowego oraz poszukiwania kreatywnych rozwiązań w różnych, nierzadko trudnych warunkach rynkowych. 

 • Doskonały sposób na wzbogacenie swojego CV oraz skuteczne wyróżnienie się na rynku pracy spośród innych absolwentów - kwalifikacja ACCA ceniona jest przez ok. 7300 akredytowanych pracodawców na świecie. 

 • Znaczne przyspieszenie drogi ku członkostwu w ACCA – zrealizowanie do 9 egzaminów ACCA w ramach studiów. 

Perspektywa zawodowa

 • Szansa na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia – według globalnego badania, przeprowadzonego wśród członków ACCA, jeden spośród pięciu respondentów zajmuje najwyższe stanowiska, takie jak CFO, CEO, Dyrektor Finansowy

 • Możliwość zwiększenia zarobków – według Goldman Recruitment Salary Survey (2018) średnie miesięczne wynagrodzenie osoby będącej w trakcie uzyskiwania kwalifikacji ACCA to 11 200 złotych, zaś mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto osoby posiadającej certyfikat ACCA to 19 500 złotych 

 • Paszport do kariery międzynarodowej – globalna rozpoznawalność kwalifikacji sprawia, że członkowie ACCA są wszędzie postrzegani jako światowej klasy specjaliści w dziedzinie finansów, rachunkowości i zarządzania 

Program

Ramowy program studiów

 

  • Rachunkowość finansowa 

  • Finanse przedsiębiorstw* 

  • Rachunkowość małych firm 

  • Rachunkowość zarządcza 

  • Zaawansowana rachunkowość zarządcza 

  • Standardy rachunkowości 

  • Rachunkowość instrumentów finansowych 

  • Rewizja finansowa 

  • Rachunkowość podatkowa

   * przedmioty prowadzone w języku angielskim 

   

  Egzamin z każdego przedmiotu - 4 godziny dydaktyczne 

  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 226*  

  *(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)  Wszystkie tematy będą realizowane w formie mini wykładów, studiów przypadków lub ćwiczenia. W trakcie zajęć następuje też bezpośrednie lub pośrednie odniesienie wykonywanych aktywności do kontekstu funkcjonowania uczestników. 

   

  GroupOfPeopleIllustration

  Organizacja zajęć

  Studia trwają dwa semestry.    Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

  • soboty: 8.45-17.30 

  • niedziele: 8.45-15.45 

  Zajęcia podczas studiów odbywać się będą w języku polskim oraz 1 przedmiot w języku angielskim, dlatego też kandydaci na studia powinni posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum B2/C1. 

  W ramach studiów zapewniamy autorskie materiały naszych wykładowców, natomiast podręczniki nie wchodzą w cenę studiów.

  W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

  Planowane terminy zjazdów w 1 semestrze: już wkrótce

  Pragniemy poinformować, że około 40% zajęć będzie realizowanych w formule on-line.

  Społeczność

  Wiodący wykładowcy

  dr Małgorzata Kucharczyk

  Doktor ekonomii. Pracownik Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator do spraw profesjonalnych akredytacji z zakresu rachunkowości (ACCA; CIMA) oraz Koordynator programu pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na studiach realizowanych w języku angielskim. Współprowadząca i współtworząca zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. 
  Specjalista do spraw rachunkowości finansowej, zarządczej oraz rewizji finansowej. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych oraz podyplomowych, obejmujących tematykę zarówno rachunkowości finansowej (stopień podstawowy oraz rozszerzony, wraz z zagadnieniami specjalistycznymi z zakresu grup kapitałowych oraz instrumentów finansowych), jak i rachunkowości zarządczej. 
  Prowadzi badania z zakresu rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz procesów standaryzacji regulacji rachunkowych. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współautorka oraz redaktor podręczników akademickich.

  dr Błażej Podgórski

  Trener, konsultant szkoleń specjalistycznych (głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw, rynków finansowych w tym rynków kapitałowych), wykładowca akademicki, praktyk biznesu. Jego zainteresowania skupiają się na trzech obszarach: rynkach kapitałowych, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. W praktyce zawodowej (gospodarczej) zajmuje się doradztwem dla przedsięwzięć na wczesnym etapie istnienia (m.in. w ramach projektu Przedsiębiorcy w Sektorach Kreatywnych), oceną projektów inwestycyjnych (branży Automotive, Energetycznej), szacowaniem ryzyka finansowego (m.in. uczestnictwo w przygotowaniu programu oceny ryzyka małych i średnich przedsiębiorstw dla PKO Banku Polskiego). Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych, takich jak: „Financial Internet Quarterly”, „Central European Management Journal”, „Finance Research Letters” oraz podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym” (Wydawnictwo Naukowe PWN). 

  dr Iwona Cieślak

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw zarówno na sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego. 

  dr Tomasz Grabka
  dr Tomasz Grabka

  Doktor nauk prawnych (Kolegium Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego); magister prawa (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego). 

  Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, specjalista w zakresie podatku bankowego. Doświadczenie zdobywał pracując w spółkach doradztwa podatkowego, dziale podatkowym kancelarii prawnej, a następnie w międzynarodowej korporacji (jako „in-house”), gdzie obecnie kieruje pracą zespołu odpowiedzialnego za prawidłowe raportowanie podatku dochodowego (bieżącego oraz odroczonego) spółek z grupy kapitałowej w regionie Europa, Bliski Wschód i Afryka, jak również za bieżące rozliczenia podatkowe w kraju. Posiada doświadczenie zarówno w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i w doradztwie transakcyjnym. 

  Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół opodatkowania sektora bankowego.

  dr Wojciech Strzelczyk

  Doktor nauk ekonomicznych. Główny Specjalista w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Rozwoju Regulacji. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca w Hebei Finance University. Specjalista z zakresu rachunkowości w tym międzynarodowych standardów rachunkowści (MSR) i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.  

  Kierownik projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. „Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych i regulacji na działalność i stabilność finansową zakładów ubezpieczeń” (OPUS 2022/45/B/HS4/00965). Prowadzi badania m.in. z zakresu implementacji MSSF 17 w zakładach ubezpieczeń, identyfikacji czynników determinujących stabilność finansową sektora ubezpieczeń w Europie oraz wpływu wdrożeń systemów Enterprise Resource Planning (ERP) w sektorze publicznym.

  Iwona Chłopek-Roguska

  Dyplomowany doradca podatkowy (nr wpisu 11669). Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego. Pisała m.in. do Dziennika Gazety Prawnej, tygodnika Linii Otwockiej oraz miesięcznika funeralnego Kultura Pogrzebu. Współautorka Instrukcji Księgowych wydawnictwa C.H.Beck.
  W latach 2007 – 2011 pracowała dla Ministerstwa Finansów poznając cały aparat skarbowy od wewnątrz. Zdobyła tam cenne doświadczenie, które pomaga dzisiaj rozwiązywać sprawy prawno-podatkowe.  Od 2011 r. prowadzi własną kancelarię podatkową, która świadczy także usługi prowadzenia pełnej księgowości dla firm. Klientami Kancelarii są jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe, spółki z o.o., spółki powiązane z kapitałem zagranicznym, krajowe spółki rodzinne oraz inni przedsiębiorcy z sektora MŚP.

  Zasady naboru

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

  VIII edycja - rekrutacja trwa do 15 lutego 2024 roku. Planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2024 roku. 

  Zajęcia podczas studiów odbywać się będą w języku polskim oraz 1 przedmiot w języku angielskim, dlatego też kandydaci na studia powinni posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum B2/C1.  

  W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski. 

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu pisemnego. 

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

  • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

  • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

  **W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

  Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

  1
  Uzyskanie podstawowych informacji

  Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru

   

  2
  Rejestracja

  Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
  Rekrutacja online 

  3
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

  Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
  Małgorzata Cybulska

  Opłaty

  Tabela opłat
  Wpisowe 250 zł
  Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4 350 zł każda) 8 700 zł
  Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 915 zł każda ) 7 830 zł
  Cena ze zniżką za jednorazową płatność ( Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 8 100 zł

  Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

  Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

  Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.