Rachunkowość acca, akredytacja ACCA

Rachunkowość - akredytacja ACCA

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend
Broszura
Kontakt
O kierunku
Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

 

Zdobycie kwalifikacji ACCA pomaga profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego. Pozwala zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, audytu, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego oraz podatków. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wysoko cenionej, zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych w procesach podejmowania decyzji, mających wpływ na przyszłość firmy - niezależnie od branży. 

Atuty kierunku
1
Akredytacja ACCA

Akredytacja ACCA dla Akademii Leona Koźmińskiego potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami ACCA, poziom nauczania i gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji przez analizę case studies na zajęciach. 

ACCA

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją o ponad 100-letniej historii, zrzeszającą ponad 200 tysięcy członków oraz prawie 500 tysięcy studentów - specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania na całym świecie. Misją ACCA jest przede wszystkim kształtowanie przyszłych liderów świata finansów, a także dzielenie się specjalistyczną wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego

 

Adresaci studiów

Program ACCA jest przeznaczony dla tych, którzy chcą zarządzać finansami, dla osób pragnących rozwijać swoją karierę oraz osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dowolnym, interesującym ich zakresie zarządzania firmą, niezależnie od obszaru gospodarki, w którym jednostka funkcjonuje. 

Illustration
Kierownik studiów
dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw zarówno na sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego. 

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz
 • Studia podyplomowe z akredytacją ACCA w ALK pozwalają na uzyskanie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności   z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.  

 • ACCA,  której historia sięga 1904 r., wyznacza standardy finansów i rachunkowości, kształci przyszłych liderów świata finansów, promuje wysokie standardy zawodowe, etyczne i zarządcze oraz wspiera interes publiczny. Certyfikowani członkowie ACCA posiadają fachową wiedzą wykorzystywaną w globalnych przedsiębiorstwach. To ambitni ludzie mający umiejętność oceny ryzyka biznesowego oraz poszukiwania kreatywnych rozwiązań w różnych, nierzadko trudnych warunkach rynkowych. 

 • Doskonały sposób na wzbogacenie swojego CV oraz skuteczne wyróżnienie się na rynku pracy spośród innych absolwentów - kwalifikacja ACCA ceniona jest przez ok. 7300 akredytowanych pracodawców na świecie. 

 • Znaczne przyspieszenie drogi ku członkostwu w ACCA – zrealizowanie do 7 egzaminów ACCA w ramach studiów. 

Perspektywa zawodowa
 • Szansa na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia – według globalnego badania, przeprowadzonego wśród członków ACCA, jeden spośród pięciu respondentów zajmuje najwyższe stanowiska, takie jak CFO, CEO, Dyrektor Finansowy

 • Możliwość zwiększenia zarobków – według Goldman Recruitment Salary Survey (2018) średnie miesięczne wynagrodzenie osoby będącej w trakcie uzyskiwania kwalifikacji ACCA to 11 200 złotych, zaś mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto osoby posiadającej certyfikat ACCA to 19 500 złotych 

 • Paszport do kariery międzynarodowej – globalna rozpoznawalność kwalifikacji sprawia, że członkowie ACCA są wszędzie postrzegani jako światowej klasy specjaliści w dziedzinie finansów, rachunkowości i zarządzania 

Program
Ramowy program studiów

 

 • Rachunkowość finansowa 

 • Finanse przedsiębiorstw* 

 • Rachunkowość małych firm 

 • Rachunkowość zarządcza 

 • Zaawansowana rachunkowość zarządcza 

 • Standardy rachunkowości 

 • Rachunkowość instrumentów finansowych 

 • Rewizja finansowa 

 • Rachunkowość podatkowa* 

 • * przedmioty prowadzone w języku angielskim 

  Egzamin - 4 godziny dydaktyczne 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 226*  

*(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)  Wszystkie tematy będą realizowane w formie mini wykładów, studiów przypadków lub ćwiczenia. W trakcie zajęć następuje też bezpośrednie lub pośrednie odniesienie wykonywanych aktywności do kontekstu funkcjonowania uczestników. 

 

GroupOfPeopleIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.    Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • soboty: 8.45-17.30 

 • niedziele: 8.45-15.45 

Zajęcia podczas studiów odbywać się będą w języku polskim oraz 2 przedmioty w języku angielskim, dlatego też kandydaci na studia powinni posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum B2/C1. 

Planowane terminy zjazdów w 1 semestrze:
 • 23 - 24.10.2021
 • 20 - 21.11.2021
 • 4 - 5.12.2021
 • 18 - 19.12.2021 zjazd on-line
 • 22 - 23.01.2022
 • 26 - 27.02.2022 zjazd on-line
Społeczność
Wiodący wykładowcy
dr Małgorzata Kucharczyk

Doktor ekonomii. Pracownik Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator do spraw profesjonalnych akredytacji z zakresu rachunkowości (ACCA; CIMA) oraz Koordynator programu pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na studiach realizowanych w języku angielskim. Współprowadząca i współtworząca zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. 
Specjalista do spraw rachunkowości finansowej, zarządczej oraz rewizji finansowej. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych oraz podyplomowych, obejmujących tematykę zarówno rachunkowości finansowej (stopień podstawowy oraz rozszerzony, wraz z zagadnieniami specjalistycznymi z zakresu grup kapitałowych oraz instrumentów finansowych), jak i rachunkowości zarządczej. 
Prowadzi badania z zakresu rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz procesów standaryzacji regulacji rachunkowych. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współautorka oraz redaktor podręczników akademickich.

dr Błażej Podgórski

Trener, konsultant szkoleń specjalistycznych (głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw, rynków finansowych w tym rynków kapitałowych), wykładowca akademicki, praktyk biznesu. Jego zainteresowania skupiają się na trzech obszarach: rynkach kapitałowych, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. W praktyce zawodowej (gospodarczej) zajmuje się doradztwem dla przedsięwzięć na wczesnym etapie istnienia (m.in. w ramach projektu Przedsiębiorcy w Sektorach Kreatywnych), oceną projektów inwestycyjnych (branży Automotive, Energetycznej), szacowaniem ryzyka finansowego (m.in. uczestnictwo w przygotowaniu programu oceny ryzyka małych i średnich przedsiębiorstw dla PKO Banku Polskiego). Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych, takich jak: „Financial Internet Quarterly”, „Central European Management Journal”, „Finance Research Letters” oraz podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym” (Wydawnictwo Naukowe PWN). 

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw zarówno na sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wojciech Dmoch
dr Wojciech Dmoch

Doradca podatkowy nr 00007, doktor nauk prawnych. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego zdobyte podczas pracy w międzynarodowych kancelariach pranych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym wydawanego corocznie przez Wydawnictwo CH Beck komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzyskane stopnie, tytuł naukowy: 
2017, Doktor w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie naukowej prawa nadany przez Akademię Leona Koźmińskiego na podstawie rozprawy doktorskiej „Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych”.

dr Tomasz Grabka
dr Tomasz Grabka

Doktor nauk prawnych (Kolegium Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego); magister prawa (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego). 

Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, specjalista w zakresie podatku bankowego. Doświadczenie zdobywał pracując w spółkach doradztwa podatkowego, dziale podatkowym kancelarii prawnej, a następnie w międzynarodowej korporacji (jako „in-house”), gdzie obecnie kieruje pracą zespołu odpowiedzialnego za prawidłowe raportowanie podatku dochodowego (bieżącego oraz odroczonego) spółek z grupy kapitałowej w regionie Europa, Bliski Wschód i Afryka, jak również za bieżące rozliczenia podatkowe w kraju. Posiada doświadczenie zarówno w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i w doradztwie transakcyjnym. 

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół opodatkowania sektora bankowego.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

III edycja - rekrutacja trwa do 30 września 2021 roku. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.*  

Zajęcia podczas studiów odbywać się będą w języku polskim oraz 2 przedmioty w języku angielskim, dlatego też kandydaci na studia powinni posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum B2/C1.  

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu pisemnego. 

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru

 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Małgorzata Cybulska
Opłaty
Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3 800 zł każda) 7 600 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 420 zł każda ) 6 840 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność ( Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 6900 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.