Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W BADANIACH KLINICZNYCH

Python Development – analiza danych, uczenie maszynowe, projektowanie rozwiązań IT

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych "Python Development – analiza danych, uczenie maszynowe, projektowanie rozwiązań IT" jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania języka Python w praktycznych zastosowaniach biznesowych.

Studia podyplomowe w formule hybrydowej (60% zajęć stacjonarnych, 40% zajęć online) mają charakter warsztatowy - podczas zajęć słuchacze pod przewodnictwem doświadczonego wykładowcy budują na żywo rozwiązania IT (livecoding). Zakres omawiany na studiach głównie skupia się na nauce dobrych podstaw samego języka programowania Python oraz na wykorzystaniu jego możliwości do kluczowych obszarów w IT czyli: analizy danych (Data Analysis), uczenia maszynowego (Machine Learning) oraz budowy aplikacji internetowych (Web Development) także   w zakresie ich projektowania UX/UI oraz wykorzystania narzędzi i platform developerskich czy współpracy w zespołach projektowych z systemem kontroli wersji (git).

Atuty kierunku

1
WYKŁADOWCY - PRAKTYCY

Wykładowcy praktycy z branży IT z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym

2
LIVECODING

Każdy zjazd z warsztatem programowania na żywo

3
PRAKTYKA OPARTA O PROJEKTY

Praktyczne modele, projekty i rozwiązania IT są tworzone na zajęciach a także jako prace zaliczeniowe

4
PRZEGLĄD PROJEKTÓW (CODE REVIEW)

Przeprowadzane są konsultacje dla projektów rozwiązań IT i stworzonych przez uczestników aplikacji w celu poznania dobrych praktyk projektowania rozwiązań IT

5
WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA, ŚRODOWISKO PRACY

Zajęcia prowadzone w niewielkich grupach, na laptopach własnych uczestników co umożliwia kontynuowanie nauki w domu - niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego laptopa (Linux, macOS, Windows - z min. 8GB pamięci RAM) z nastawieniem na współpracę projektową na zajęciach (w sali a także w formie zdalnej z wykorzystaniem repozytoriów i platform zdalnych)

Partnerzy studiów

Deviniti
IT Leaders
no_fluffjobs

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób:

 • zainteresowanych programowaniem w uniwersalnym języku Python - od podstaw aż do nabycia umiejętności używania go w projektach informatycznych czy naukowych
 • które chcą się przekwalifikować do pracy w branży IT albo poznać nową technologię
 • które tworzyć rozwiązania w zakresie analizy danych czy uczenia maszynowego (zastosowania naukowe lub analizy biznesowe)
 • Uwaga: Nie jest wymagana znajomość programowania ale znajomość podstaw w dowolnym języku może być przydatna
info

Absolwenci kierunku mogą rozpocząć lub rozwijać karierę w branży IT na stanowiskach:

 • Analityk Danych
 • Specjalista Machine Learning
 • Fullstack Web Developer
 • Django Developer
 • Programista Python

Program

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: 60% zajęć stacjonarnych i 40% zajęć online

Zajęcia będą realizowane w formie warsztatów programistycznych na żywo z uczestnikami na ich własnych laptopach. Teoretyczne zajęcia są ograniczone do minimum (do 20%).  Podczas zajęć następuje współpraca z wykładowcą w zakresie  wykonywanych aktywności i funkcjonowania uczestników oraz bieżące korygowanie tworzonego kodu rozwiązania czy aplikacji. Rozwiązania i prace zaliczeniowe są  są poddawane code review i komentowane przez prowadzącego wskazującego dobre praktyki programistyczne. Prowadzenie zajęć na ich własnych laptopach uczestników pozwala im kontynuować rozwiązywanie problemów i uczyć się także w domu między zjazdami na uczelni.

Moduł 1: Elementarne umiejętności Python Developera. Przygotowanie środowiska pracy

 • Zajęcia integracyjno-wprowadzające 
 • Przygotowanie programistycznego środowiska pracy 
 • Konfiguracja i instalacja potrzebnych elementów

Moduł 2: Projektowanie rozwiązań IT w kontekście UI/UX

 • Prototypowanie UX
 • Projektowanie UI
 • Proces oraz etapy projektowania

Moduł 3: Programowanie w języku Python – programowanie strukturalne

 • Podstawy programowania w języku Python w ujęciu strukturalnym 
 • Biblioteka standardowa. Biblioteki zewnętrzne. 

Moduł 4: Narzędzia developerskie i współpraca projektowa

 • Narzędzia i platformy developerske
 • Współpraca projektowa w systemie kontroli wersji GIT

​​​​​​​Moduł 5: Programowanie w języku Python w ujęciu obiektowym

 • Programowanie w języku Python w ujęciu obiektowym
 • Obsługa wyjątków i debugowanie

Moduł 6: Analiza danych. (Data Analysis) i projekt przejściowy 

 • Środowisko pracy analityka danych
 • Przetwarzanie danych
 • Wykorzystanie bibliotek do analizy danych
 • Tworzenie przykładowego projektu z analizy danych

Moduł 7: Uczenie maszynowe (Machine Learning) i projekt przejściowy

 • Wprowadzenie do uczenia maszynowego
 • Modele uczenia maszynowego
 • Sieci neuronowe: uczenie głębokie (deep learning)
 • Tworzenie przykładowego projektu z ML

Moduł 8: Projektowanie i programowanie aplikacji internetowej Django i projekt przejściowy

 • Wprowadzenie do platformy
 • Bazy danych w aplikacjach Django
 • Komponenty, UI, REST API
 • Tworzenie przykładowej aplikacji internetowej w Django

Moduł 9: Konsultacje projektowe i dobre praktyki

 • Proces code review dla rozwiązania IT / projektu praktycznej aplikacji 
 • Wzorce projektowe i dobre praktyki programistyczne 

Moduł 10 : Test zaliczeniowy i prezentacje praktycznych projektów rozwiązań IT

 • Test zaliczeniowy
 • Prezentacja prac projektów zaliczeniowych

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 180 godz.* (razem z zajęciami przygotowawczymi i zaliczeniami) * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Course Catalog

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

 • soboty - 8:45-15:45 
 • niedziele - 8:45-15:45

Planowane terminy zjazdów dla edycji 2., startującej w marcu 2024

Planowane terminy zajęć w I semestrze dla edycji 2:

2 - 3 marca  2024 23 - 24 marca 2024 20 - 21 kwietnia 2024 25 - 26 maja 2024 15 - 16 czerwca 2024 29 - 30 czerwca 2024

Pragniemy poinformować, że około 30% zajęć będzie realizowanych w formule on-line.

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Paweł Chrostowski

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Pracuje obecnie w sektorze finansowym na stanowisku Senior IT Developer, posiadając jednocześnie doświadczenie jako Senior Business Analyst.

Na co dzień zajmuje się przetwarzaniem i analizą danych oraz automatyzacją procesów biznesowych przy użyciu języka Python. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń od 2019 oraz zajęć dla studentów studiów podyplomowych w IT. Ciągle pogłębia swoją wiedzę poprzez pracę w dodatkowych projektach również jako freelancer,ucząc się nie tylko nowych technologii, ale również podejść projektowych i relacji z klientem.

Kamil Jędryczek

Od 2014 roku zajmuje się Uczeniem Maszynowym (Machine Learning) posiadając doświadczenie tak w projektach badawczych jak i w przemyśle. Teoretyczną znajomość wykładanych zagadnień zdobył studiując dwa kierunki: Matematykę oraz Inżynierię Systemów na Politechnice Wrocławskiej. Praktyczne umiejętności pozyskiwał i wykorzystywał tworząc modele dla takich firm jak Santander Bank, Infor, EY, SoftServe, w szczególności w dziedzinach ryzyka finansowego, audytu, inteligentnego przetwarzania dokumentów. Jego specjalizacją wewnątrz uczenia maszynowego jest przetwarzanie języka naturalnego (Natural Language Processing). Ponadto angażuje się w społeczność ML biorąc udział w hackathonach - jako uczestnik i jako mentor. Aktualnie pracuje jako Machine Learning Team Leader w BlackSwan Technologies tworzącego rozwiązania wyróżniające się pozyskiwaniem i analizowaniem danych w strukturach grafowych (Knowledge Graphs).

Igor Klepuszewski

Python Developer, absolwent Informatyki na Politechnice Wrocławskiej. Pasjonat tworzenia oprogramowania. Dynamicznie rozwija swoją karierę w branży IT. Pracował na różnych stanowiskach od Testera Automatycznego do Developera. W swoich projektach wykorzystuje wiele technologii, zakładając, że są one tylko narzędziami do rozwiązania problemu. Od 2020 roku prowadzi szkolenia i wykłady poruszające tworzenie oprogramowania w języku Python. Specjalizuje się w aplikacjach webowych z wykorzystaniem Django.

Karol Kolański

Absolwent Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej oraz Informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pracownik centrów badawczo-rozwojowych IT od 2013 roku. Posiada komercyjne doświadczenie w programowaniu systemów wbudowanych oraz w zapewnianiu jakości oprogramowania. Od 2017 roku prowadzi również szkolenia informatyczne w największych miastach w Polsce. W wolnych chwilach jeździ na rowerze lub zgłębia myśl tomistyczną.

Grzegorz Mazur
mgr inż. Grzegorz Mazur

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Nowoczesne technologie Webowe i Mobilne) oraz studiów podyplomowych (Android i iOS) na Politechnice Wrocławskiej.

Obecnie pracuje w międzynarodowej firmie świadczącej usługi IT consultingu dla międzynarodowych klientów. Wcześniej pracował także w projektach IT dla branży lotniczej, edukacyjnej i w mniejszych firmach softwarowych . Ma doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i praktycznym szkoleniu ludzi dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób dorosłych od 2012 roku (w tym w IT od 2014 roku). Pasjonuje się budowaniem projektów szkoleniowych IT uczących praktycznych umiejętności IT w celu podniesienia kwalifikacji lub przebranżowienia się. Od 2017 w ramach samych informatycznych studiów podyplomowych w różnych miastach przeszkolił ponad 300 osób. 

Obszary jego zainteresowań to: budowa aplikacji webowych, mobilnych, testowanie oprogramowania i kontrola wersji. Zwolennik wykorzystywania używanych obecnie w firmach aplikacji i narzędzi IT również w celach szkoleniowych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa do 15 września 2024 r; planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc na kierunku jest ograniczona.

* Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego**
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

 

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Joanna Nurowska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 4 450 zł każda) 8 900zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 4 005 zł każda) 8 010 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 8 400 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: 

Akademia Leona Koźmińskiego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl