Psychologia biznesu dla menedżerów

Psychologia biznesu dla menedżerów

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku

Jesteśmy online ready. W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online. Na studiach "Psychologia Biznesu dla Menedżerów" zdobędziesz unikatową wiedzę na temat całej gamy narzędzi behawioralnych potrzebnych w zarządzaniu, marketingu, sprzedaży, HR a nawet w życiu osobistym.

Nauczysz się:

 • psychologii zarządzania i inwestowania
 • psychologii rozwiązywania konfliktów
 • psychologii sprzedaży
 • psychologii zachowań konsumenckich i psychologii reklamy
 • psychologii motywowania i przywództwa  
 • technik negocjacyjnych opartych na najnowszych odkryciach neuronauki.
 • teorii manipulacji i perswazji oraz sposobów ochrony przed nimi
 • psychologii HR i PR
 • psychologii tworzenia prezentacji oraz wystąpień publicznych

i wreszcie

 • psychologii osiągania sukcesów.
Partnerzy
Psychologia Biznesu dla menedżerów
Adresaci studiów

Studia dedykujemy menadżerom wszystkich szczebli oraz kandydatom na menedżerów. 

Jeśli często podejmujesz trudne i ważne decyzje, musisz przekonywać innych do swojego wyboru, interesujesz się najnowszymi odkryciami nauk behawioralnych, te studia Cię zachwycą.

To studia dla osób, które rozumieją, że zamiast czekać na wygraną w Lotto, lepiej od razu podejmować wyzwania.

illustration
Kierownik studiów
dr Piotr Zielonka

Profesor nadzwyczajny SGGW zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie psychologii ryzyka oraz psychologii inwestowania. Prowadził eksperymenty dotyczące fizjologii mózgu przy współpracy z Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Mowca na konferencjach TEDx.

Autor dwóch monografii: "Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych" oraz „Punkt odniesienia”.

Obecnie zajmuje się psychologią motywacji oraz problematyką dyskontowania odroczonych i niepewnych wypłat. 

Co zyskujesz

Zdobędziesz wiedzę opartą na empirycznych badaniach naukowych.  

 • Będziesz sprawnie kierować ludźmi,
 • Nauczysz się skutecznie zdobywać klientów,
 • Ustalisz poprawne relacje i komunikację w swoim zespole oraz z kontrahentami.
 • Zbudujesz własny autorytet menedżerski,
 • Opanujesz sztukę zarządzania w warunkach niepewności,
 • Będziesz tworzyć atrakcyjne prezentacje,

i co najważniejsze...

 • nauczysz się stosować narzędzia behawioralne we wszystkich aspektach swojego życia zawodowego i osobistego

Dodatkowo nawiążesz wartościowe kontakty biznesowe. Mamy już około 2000 absolwentów "Psychologii Biznesu dla Menedżerów". To ważne kontakty na całe życie.

Program
 • Psychologia ogólna 
 • Psychologia społeczna 

 • Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi 

 • Psychologia podejmowania decyzji 

 • Psychologia zachowań konsumenckich 

 • Teoria i praktyka argumentacji i perswazji 

 • Negocjacje 

 • Psychologia organizacji i przywództwa 

 • Trening umiejętności menedżerskich 

 • Marketing polityczny i kampania marketingowa 

 • Psychologia ryzyka 

 • Psychologia zarządzania 

 • Neuroekonomia 

 • Protokół dyplomatyczny i etykieta biznesu 

 • Przygotowanie projektu końcowego 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 184*  * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Studia opierają się na interaktywnych metodach nauczania: wykład, ćwiczenia, konwersatoria,  dostarczając teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie psychologii biznesu. 

Men_illustration.png
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty - 8.45 - 14.00  

niedziele - 8.45 - 14.00 

Społeczność
Wiodący wykładowcy
Maciej Błaszak
dr Maciej Błaszak

Kognitywista. Z wykształcenia biolog i filozof, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania: zastosowania kognitywistyki w badaniach zachowań rynkowych. Prowadzi szkolenia dla policjantów i wyższej kadry menedżerskiej. 

alk
prof. Andrzej Falkowski

Profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, kierownik Katedry Psychologii Marketingu.  

Jest członkiem “International Society for Ecological Psychology” oraz “Association for Consumer Research”. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta. Autor i współautor licznych prac z zakresu psychologii poznawczej i psychologii stosowanej w dziedzinie zachowań rynkowych, w tym: Praktyczna psychologia poznawcza: Marketing i reklama (GWP: 2002), Psychologia zachowań konsumenckich (GWP: 2001, wspólnie z Tadeuszem Tyszką), Marketing polityczny: Perspektywa psychologiczna (GWP: 2005, wspólnie z Wojciechem Cwaliną), A Cross-Cultural Theory of Voter Behavior (Haworth: 2007, wspólnie z Wojciechem Cwaliną i Brucem Newmanem).  

Jest współredaktorem Handbook of Political Marketing (Sage: 1999), a od 2002 roku współredaguje Journal of Political Marketing. 

prof. Tadeusz Tyszka

Profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu artykułów i książek naukowych, m.in.: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Psychologia zachowań ekonomicznych, Psychologia zachowań konsumenckich i wielu innych.  

dr Lidia Czarkowska

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny” i „Coaching menedżerski”.  
 

Doświadczony trener i coach (stowarzyszony w ICF) prowadzący coachingi oraz szkolenia z zakresu: zapobiegania i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego, komunikacji interpersonalnej, komunikacji w organizacji lub w zespole, metod radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu trenerów. 

Opinie studentów i absolwentów
alk
Piotr Grzegorski

Psychologia Biznesu dla Managerów, jako studia podyplomowe realizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego, dostarczają swoim słuchaczom dużej wiedzy z dziedziny psychologii serwowanej przez pryzmat biznesu. Takie ujęcie tematu daje możliwość zupełnie innego spojrzenia na różne zagadnienia, z którymi spotykam się w życiu zawodowym. Połączenie wspomnianej wiedzy z wykładami dotyczącymi rynków finansowych, negocjacji czy etyki biznesowej daje doskonałe efekty. Wykłady fakultatywne prowadzone przez osoby będące autorytetami w swoich dziedzinach, mające wieloletnią praktykę, pokazują życiowe zastosowania prezentowanej wiedzy. Takie podejście dało mi możliwość poczynienia wielu zaskakujących spostrzeżeń. Szczególnie pasjonujące zajęcia z neuropsychologii czy etykiety biznesowej zostawiają mnóstwo informacji z łatwością wykorzystywanych przez mnie w pracy oraz życiu osobistym.  

alk
dr Tomasz Modzelewski

"Te studia są dla osób, które rozumieją, że na czekanie, aż wygrają w lotto może zabraknąć im życia."

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

XXXVI edycja - rekrutacja trwa do 15 lutego 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2021 roku.   

Uprzejmie informujemy, że na kierunku obowiązuje limit miejsc 

Warunki ukończenia studiów

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie jednego zadania z teorii decyzji, dwóch prac pisemnych, zaliczenie przedmiotów: negocjacje oraz psychologia przywództwa i organizacji; a także zdanie egzaminu. Przygotowanie i przedstawienie prac pisemnych będzie weryfikować zarówno posiadaną wiedzę, jak i umiejętności. 

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 200
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3 600 zł każda ) 7 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 240 zł każda ) 6 480 zł *
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 6600 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.