Wesprzyj nas
Strona główna
Zarządzanie projektami z GFKM, studia podyplomowe zarządzanie projektami, project management studia podyplomowe

Profesjonalny inwestor

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Studia podyplomowe Profesjonalny Inwestor to idealna propozycja dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie inwestycji. Kierunek został powołany w związku z rosnącym zainteresowaniem osób prywatnych inwestowaniem. W świecie wysokiej inflacji kluczowe staje się nie tylko zabezpieczenie swoich oszczędności, ale również mądre pomnażanie majątku z wykorzystaniem różnych możliwości.  Zajęcia na studiach prowadzone będą przez doświadczonych akademików i praktyków - osoby zawodowo zajmujące się inwestowaniem. Program skupia się na finansach, inwestycjach i zarządzaniu ryzykiem. Podzielono go na cztery zintegrowane bloki tematyczne, łączące wykłady z praktycznymi warsztatami i projektami grupowymi. Dzięki nim Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do efektywnego inwestowania, w tym analizy rynków finansowych, instrumentów finansowych, nieruchomości oraz inwestycji alternatywnych.  

Atuty kierunku

 • Zajęcia są prowadzone przez praktyków biznesowych
 • Wiedza najbardziej aktualna i zweryfikowana przez rynek 
 • Połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną
 • studia podyplomowe oparte na systemie zarządzania jakością

Partner studiów

Adresaci studiów

 • Osoby zainteresowane głębszym zrozumieniem inwestycji i rynków finansowych, poszukujące praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego inwestowania.
 • Absolwenci studiów z różnych dziedzin, którzy chcą się przebranżowić lub rozwijać swoją karierę w sektorze finansów i inwestycji.
 • Profesjonaliści, którzy już pracują w branży finansowej lub inwestycyjnej, chcący rozszerzyć swoje kompetencje i zdobyć specjalistyczną wiedzę.  
info

Opiekun merytoryczny

prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również na innych stanowiskach zarządczych, m.in. jako członek Komitetu Finansowego czy wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarządzania odpowiadający za rozwój studiów z zakresu finansów i rachunkowości, w tym za studia Master in Finance and Accounting (32 miejsce w rankingu finansowych studiów magisterskich według „Financial Times” 2023).

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów,  referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”.

Jako wykładowca prowadził zajęcia m.in. z wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Sciences, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, University of Porto i Black Sea University. Od ośmiu lat na stałe współpracuje w ESSCA – École de Management, gdzie prowadzi kursy z zakresu analizy finansowej oraz wyceny w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów.  Ukończył programy Global Colloquium on Participant – Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

Jako konsultant współpracujący z DCF Consulting oraz innymi firmami doradczymi prof. Mielcarz brał udział w przygotowaniu kilkuset projektów  doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Podczas pracy jako biegły sądowy (lata 2012 – 2018) przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych, m.in. w spółkach:  Notoria Services S.A., Autosan Sp. z o.o., Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych czy Media Ekspress sp. z o.o. Posiadł również doświadczenie w zarządzaniu towarzystwem ubezpieczeniowym, pełniąc przez kilka miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji zarządczej. Pełnił również funkcję doradcy Zarządu PGNiG S.A.

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, niezależny ekspert i doradca.  W karierze zawodowej był również wiceprezesem spółki consultingowej oraz trenerem i doradcą w różnych instytucjach (np. Narodowym Centrum Kultury i WYG International (akredytacja w PARP w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania)).  Zapytany o pięć głównych umiejętności wymienia na ogół: analizę finansową, ocenę projektów inwestycyjnych i wycenę przedsiębiorstw, planowanie działalności podmiotów gospodarczych, przygotowywanie studiów wykonalności i biznesplanów, wdrażanie systemów controllingu.

Od ponad dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych. Współautor pięciu książek, w tym cieszącego się dużym powodzeniem podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN).

Pełny wykaz publikacji: https://scholar.google.com/citations?user=YLDQMdgAAAAJ&hl=pl

Program

 • Zajęcia integracyjne - 2h

Moduł: Podstawowe zagadnienia finansowe

 • Wprowadzenie do rynków finansowych - 6h
 • Podstawy kalkulacyjne inwestowania i finansowania. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych - 4h
 • Elementy analizy klimatu gospodarczego - 8h
 • Wprowadzenie do analizy finansowej - 8h

Moduł: Instrumenty finansowe

 • Analiza fundamentalna i wycena przedsiębiorstw - 24h
 • Akcje (parkiet główny, alternatywny i rynki międzynarodowe). Analiza rekomendacji. Rodzaje zleceń - 8h
 • Analiza techniczna - 16h
 • Obligacje skarbowe i korporacyjne - 4h
 • Oferta ETF i TFI - zasady analizy funduszy inwestycyjnych - 8h
 • Rynek forex i ryzyko w inwestowaniu. Hedging i spekulacja - 8h

Moduł: Nieruchomości i inwestycje alternatywne

 • Nieruchomości, REITy i rentowność najmu - 8h
 • Wycena nieruchomości. Operaty szacunkowe, problemy prawne i technicznych budynków - 8h
 • Inwestycje alternatywne (dzieła sztuki, etc.) - 4h
 • Surowce i metale szlachetne - 4h

Moduł: Strategia i Bezpieczeństwo

 • Strategia biznesowa i inwestycyjna. Gra inwestycyjna - 8h
 • Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie i kontrola inwestycji -4h
 • Strategie inwestycji - 4h
 • Finanse behawioralne. Psychologia inwestowania - 16h
 • Prywatna emerytura, IKE, IKZE, plany emerytalne - 4h
 • Wykorzystanie AI w inwestowaniu - 4h
 • Zarządzanie portfelem papierów wartościowych - 8h

Egzaminy - 8h

Całkowita liczba godzin dydaktycznych razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami: 176h. * jedna godzina dydaktyczna = 45 min.

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

soboty 8.45-15.45 

niedziele 8.45-15.45

50% zajęć odbędzie się w formie online, a 50 % w formie stacjonarnej.

Planowane terminy zajęć w pierwszym semestrze studiów:  

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również na innych stanowiskach zarządczych, m.in. jako członek Komitetu Finansowego czy wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarządzania odpowiadający za rozwój studiów z zakresu finansów i rachunkowości, w tym za studia Master in Finance and Accounting (32 miejsce w rankingu finansowych studiów magisterskich według „Financial Times” 2023).

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów,  referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”.

Jako wykładowca prowadził zajęcia m.in. z wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Sciences, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, University of Porto i Black Sea University. Od ośmiu lat na stałe współpracuje w ESSCA – École de Management, gdzie prowadzi kursy z zakresu analizy finansowej oraz wyceny w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów.  Ukończył programy Global Colloquium on Participant – Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

Jako konsultant współpracujący z DCF Consulting oraz innymi firmami doradczymi prof. Mielcarz brał udział w przygotowaniu kilkuset projektów  doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Podczas pracy jako biegły sądowy (lata 2012 – 2018) przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych, m.in. w spółkach:  Notoria Services S.A., Autosan Sp. z o.o., Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych czy Media Ekspress sp. z o.o. Posiadł również doświadczenie w zarządzaniu towarzystwem ubezpieczeniowym, pełniąc przez kilka miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji zarządczej. Pełnił również funkcję doradcy Zarządu PGNiG S.A.

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, niezależny ekspert i doradca.  W karierze zawodowej był również wiceprezesem spółki consultingowej oraz trenerem i doradcą w różnych instytucjach (np. Narodowym Centrum Kultury i WYG International (akredytacja w PARP w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania)).  Zapytany o pięć głównych umiejętności wymienia na ogół: analizę finansową, ocenę projektów inwestycyjnych i wycenę przedsiębiorstw, planowanie działalności podmiotów gospodarczych, przygotowywanie studiów wykonalności i biznesplanów, wdrażanie systemów controllingu.

Od ponad dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych. Współautor pięciu książek, w tym cieszącego się dużym powodzeniem podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN).

Pełny wykaz publikacji: https://scholar.google.com/citations?user=YLDQMdgAAAAJ&hl=pl

dr Marcin Ocieszak

Praktyk w obszarze corporate finance z ponad 10 letnim doświadczeniem. W latach 2010-2017 związany był z ING Bankiem Śląskim S.A. gdzie odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego. W tym czasie udzielił finansowania na blisko 1mld PLN zarówno w formie finansowania projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych czy finasowania obrotowego. Od 2014 roku pełnił funkcję Managera Wydziału Klienta Korporacyjnego i odpowiadałem za portfel aktywów kredytowych wart 1,5mld PLN.

W latach 2007-2010 pracował w banku Citi Handlowy gdzie m.in. w Departamencie Skarbu gdzie był członkiem zespołu wprowadzającego na rynek pierwszą w Polsce platformę do wymiany walutowej Citi Online Trading.

Od 2017 roku jest doktorem nauk ekonomicznych zatrudnionym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i rynku produkcji gier video. Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych m.in. Black Sea University w Gruzji czy International School of Economics&Management w Lizbonie.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej jest właścicielem firmy Corfi Corporate Finance, która działa w obszarze doradztwa przy pozyskiwania finansowania dłużnego od instytucji finansowych.

Piotr Adamczyk, CFA

Piotr Adamczyk (Peter Adams) is a CFA charterholder, and Project Manager in the Capital Markets Department at Comarch Corporation, where he takes care of multinational implementations of Wealth Management systems. He has over 11 years of experience in finance and IT. In parallel, Peter is a lecturer at Kozminski University where he specializes in Corporate Finance and Company Valuation. Among others he teaches business valuation and financial modeling on continuing/postgraduate studies at Warsaw School of Economics (SGH), and Kozminski University (ALK) focusing on income and comparative valuation models. Piotr holds Broker License issued by Polish Financial Supervision Authority. He graduated University of Economics in Katowice in the Finance and Accounting.

Michał Stajniak

Od 2014 r. związany z XTB, w którym rozpoczął pracę na stanowisku analityka rynków finansowych. W 2019 r. Awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Działu Analiz XTB. Od lat jest częstym gościem w mediach, w których dzieli się swoim doświadczeniem z zakresu rynków finansowych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Obszary tematyczne: 
●    rynki surowców i towarów, 
●    rynek walutowy i jego perspektywy,
●    sytuacja ekonomiczna w Polsce,
●    sytuacja gospodarcza USA i Chin
 

dr Przemysław Kwiecień

Karierę rozpoczął w 2003 r. w Banku Millenium. W latach 2004-2007 miał okazję współpracować z Ministerstwem Finansów oraz Grupą Polsat. Od 2007 r. w XTB, w którym to tworzy zespół Analityków Rynkowych. Czołowy analityk walutowy wg. Bloomberga (w latach 2012, 2016, 2018 i 2020). Analityk Roku 2014 wg. NBP oraz pięciokrotnie Analityk Roku wg. Invest Cuffs (2015, 2017, 2020, 2023 i 2024).

Wykształcenie: absolwent London Metropolitan University, doktor nauk ekonomicznych, licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr 696) oraz posiadacz tytułu CFA

 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

I edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

Maksymalna liczba osób w grupie: 40 osób ZAPISY PRZYJMUJEMY JUŻ TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ.

Warunkiem ukończenia studiów jest:

Program studiów składa się z czterech powiązanych bloków tematycznych. Każdy blok tematyczny zawiera od czterech do siedmiu modułów monotematycznych. Blok monotematyczny kończy się projektem grupowym lub egzaminem końcowym. Dodatkowo, wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do wszystkich przedmiotów wykładowcy określają  zakres materiału stanowiący prace własną Słuchaczy. W większości przypadków są to dodatkowe analizy i ćwiczenia stanowiące naturalną kontynuację warsztatów prowadzonych w czasie godzin kontaktowych.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski. 

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Edyta Adamowicz-Sikora

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 700 zł każda) 7 400 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 330 zł każda) 6 660 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 6 900 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl