Wesprzyj nas
Strona główna
Praktyczne zastosowanie SAP ERP, studia podyplomowe sap, sap warszawa, studia sap

Praktyczne zastosowanie SAP ERP ONLINE

Poziom
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe ONLINE
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Online,
W weekend
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie absolwentów do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy ERP (na bazie SAP). Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%. 

System SAP daje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom dzięki koordynacji procesów biznesowych. Dzięki systemowi SAP polepsza się organizacja i automatyzacja procesów, a tym samym zwiększa się ich wydajność i opłacalność. Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy i wykorzystywane praktycznie w procesach zarządzania w łańcuchach dostaw. 

Dodatkowo każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu oraz wsparcie merytoryczne wykładowców – konsultantów SAP z wieloletnim doświadczenie projektowym. 

Partnerzy merytoryczni

Od 2016 roku Akademia Leona Koźmińskiego uczestniczy w międzynarodowym programie SAP University Alliances. Dzięki tej współpracy studenci studiów podyplomowych "Praktyczne zastosowanie SAP ERP" mają dostęp do najnowszych technologii SAP w tym SAP HANA, mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach zamieszczonych w bibliotece University Alliances, korzystać z materiałów szkoleniowych opracowanych przez SAP, uczestniczyć w wydarzeniach i webinariach prowadzonych przez doświadczonych ekspertów oraz konsultować się ze społecznością SAP University Alliances. Więcej kliknij tu

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób zajmujących się realizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które wykorzystują lub będą wykorzystywać w swojej pracy system SAP.

Studia są skierowane do:

 • Osób które pragną nabyć lub zgłębić wiedzę związaną z wykorzystywaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem 

 • Osób zajmujących się realizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych 

 • Pracowników firm wdrażających lub rozwijających systemy klasy ERP np. SAP (użytkowników kluczowych) 

 • Osób chcących rozpocząć swoją karierę zawodową z systemem SAP ECC 6.O ehp 7, SAP S/4 HANA 

 • Kadry kierowniczej, w tym kierowników modułowych, kierowników projektowych, kierowników funkcyjnych oraz menedżerów firm i organizacji, w tym administracji publicznej, którzy planują wdrożenie lub już korzystają z systemu informatycznego klasy ERP 

 • Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które wykorzystują lub będą wykorzystywać w swojej pracy system SAP.   SAP to światowy lider wśród dostawców rozwiązań biznesowych dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż i gałęzi gospodarki. Oferuje najbogatszy na rynku zakres funkcjonalności wspierających firmę w podejmowaniu decyzji zarządczych. Znajomość systemu SAP stwarza wiele możliwości rozwoju zawodowego dzięki możliwości podjęcia pracy jako m.in. specjalista z obszarów: logistyka, planowanie produkcji, planowanie zapotrzebowań dostaw zewnętrznych, dystrybucji  i sprzedaży, kontrola i zapewnienie jakości, produkcja, finanse  kontroling finansowy, konsultant wdrożeniowy, architekt procesów businessowych i wiele innych.  

Illustration

Kierownik studiów

mgr inż. Sebastian Sobczyk

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP R3, SAP S/4 HANA, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę użytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta.  

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na standaryzację procesów i skrócenie czasu potrzebnego na ich obsługę z wykorzystaniem systemu SAP. Słuchacze nauczą się m.in. szybszego sporządzania raportów dla różnych celów sprawozdawczych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonywania różnego rodzaju symulacji w celu sporządzenia planów finansowych. 

Absolwenci (po zdaniu egzaminu praktycznego) otrzymują nieodpłatnie certyfikat ukończenia szkolenia SAP University Alliance wydany przez Akademię Leona Koźmińskiego na podstawie licencji SAP. W toku studiów każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu. 

Dodatkowe korzyści

 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę biznesową, techniczną i umiejętności zakresu funkcjonowania poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu SAP.   

 • Nauczysz się szybszego sporządzania raportów dla wewnętrznych i zewnętrznych celów sprawozdawczych oraz wykonywania różnego rodzaju symulacji w celu sporządzenia planów finansowych. 

 • Otrzymasz indywidualne konto - Usera wraz z kluczem developerskim do systemu SAP z możliwością logowania 24 h na dobę, abyś mógł szkolić się/uczyć także w domu. Logowanie będzie możliwe poprzez zainstalowanie programu SAPlogon lub przez przeglądarkę internetową.  

 • Zajęcia realizowane są na najnowszej platformie informatycznej firmy SAP w formie laboratoriów komputerowych prowadzonych przez doświadczonych konsultantów i doradców biznesowych SAP 

 • Wymiana własnych doświadczeń między słuchaczami umożliwia rozwiązywanie rzeczywistych problemów biznesowych dzięki analizie przypadków. 

 • Nauczysz się korzystać z profesjonalnej platformy Jira helpdesk - odzwierciedlającej rzeczywiste środowisko pracy w firmach wykorzystujących system SAP 

 • Nauczysz się sporządzać dokumentację techniczną: funkcjonalną i wdrożeniową systemu SAP 

Program

Ramowy program studiów

Praktyczne zastosowanie SAP ERP 

 • Zajęcia Integracyjne 

Moduł 1  Jak zostać konsultantem SAP - spotkanie z rekruterem   Moduł 2  Wprowadzenie do systemu SAP  1.    Zintegrowane systemy informatyczne  2.    System SAP –  główne funkcjonalności, wprowadzenie do systemu    Moduł 3  Gospodarka materiałowa (MM)  1.    Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie  2.    Zarządzanie danymi zakupowymi  3.    Definiowanie dostawców i klientów. Walidacja dostawców  4.    Inwentaryzacja  5.    Przyjęcia towarów  6.    Proces zakupu materiałów    Moduł 4  Planowanie i kontrolowanie produkcji (PP)  1.    Wielopoziomowe struktury materiałowe  2.    Definiowanie marszrut i centrów pracy  3.    Planowanie procesu produkcyjnego  4.    Raportowanie z produkcji  5.    Zapotrzebowania materiałowe  6.    Różne typy produkcji    Moduł 5  Sprzedaż i dystrybucja (SD)  1.    Plany sprzedażowe  2.    Wysyłka towarów  3.    Wystawianie dokumentów sprzedażowych  4.    Strategie cenowe, promocje i obniżki  5.    Zarządzanie sprzedażą i wysyłką. Integracja modułu sprzedaży z procesem produkcyjnym    Moduł 6  Kontrola jakości (QM)  1.    Charakterystyki i plany kontroli  2.    Proces kontroli jakości w zakupach, produkcji i sprzedaży  3.    Automatyzacja procesów    Moduł 7  Zarządzanie magazynem (WM)  1.    Zarządzanie magazynem. Łączenie IM z WM  2.    Proces kontroli jakości na magazynie  Moduł 8  Finanse przedsiębiorstwa (FICO)  1.    Rachunkowość  2.    Controlling    Moduł 9  Testy integracyjne  1.    Zdefiniowanie pełnego procesu od zamówienia sprzedaży po wysyłkę produktu gotowego    Moduł 10  Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące SAP  1.    Ustawienia konfiguracyjne  2.    Business workflow  3.    Uprawnienia i zagadnienia programistyczne ABAP   

EGZAMINY        Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 190* (razem z egzaminami)  * (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) 

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  Zajęcia będą realizowane w całości w formule ONLINE. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • w soboty - 8.45-15.45 
 • w niedziele - 8.45-15.45 

Terminy zjazdów

daty zjazdów podamy w terminie późniejszym

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Bartosz Szubzda
mgr inż. Bartosz Szubzda

Pracownik międzynarodowej firmy konsultingowej. Kierownik zespołu konsultantów z obszaru SCM. Ekspert SAP w dziedzinie modułów funkcjonalnych: QM, MM, LE, PP z naciskiem na QM. Silne umiejętności w dziedzinach: WM / LE. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle farmaceutycznym, motoryzacyjnym, elektrycznym oraz IT. Szeroka wiedza w zarządzaniu jakością, procesami zakupowymi, MRP, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, produkcji i wytwarzania cGMP, SOX, analizie ryzyka, walidacji systemów, ITIL. Audytor wewnętrzny. Doświadczenie SAP zdobyte w firmach produkcyjnych z bardzo mocnym naciskiem na procesy biznesowe. Lider w licznych wdrożeniach SAP R/3 dla modułów logistycznych. Project Manager w implementacji SAP IDES R/3 6.0 ECC. Project Manager w projekcie integracji systemu RFID do SAP R/3. Wielokrotnie pełnił funkcję mediatora pomiędzy działem IT i zespołami biznesowymi. Konsultant Application Management Services. Bardzo duże doświadczenie międzynarodowe (projekty w Niemczech, Francji, Polsce, Austrii, Hiszpanii, Holandii, USA, Rumunii, na Węgrzech i Czechach). Doświadczenie w projektach optymalizacji istniejących procesów. Project Management (menedżer w 2 projektach, lider w 5 projektów, uczestnik w ponad 20). 

mgr Bartłomiej Socha

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Konsultant wdrożeniowy modułów logistycznych SAP, ekspert biznesowy w zakresie walidacji systemów zinformatyzowanych oraz zarządzania projektami. Brał udział w wielu wdrożeniach SAP na polskim rynku oraz w projektach międzynarodowych. Posiada certyfikat GAMP5. W swojej karierze współtworzył szereg dedykowanych rozwiązań logistycznych opartych o system SAP. 

mgr inż. Sebastian Sobczyk

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP R3, SAP S/4 HANA, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę użytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta.  

Szwajka Mateusz sap
Mateusz Szwajka

Absolwent Politechniki Wrocławskiej.  Pracownik polskiej firmy konsultingowej SI-Consulting wchodzącej w skład grupy kapitałowej Impel. Zatrudniony jako senior konsultant ABAP. Odpowiedzialny przede wszystkim za planowanie, realizację i prowadzenie prac programistycznych po stronie modułów związanych z systemami ERP (MM, WM, SD, FI, FI-AA, PP) oraz utrzymanie i rozwój produktów autorskich związanych z workflow dokumentów zakupowych i majątkowych.

Bartek Trojan
Bartek Trojan

Absolwent Politechniki Wrocławskiej z zakresu Inżynierii górniczej i warszawskiej SGH o specjalizacji Zarządzanie projektami. Obecnie pracuje dla globalnej firmy z sektora FMCG w obszarze integracji systemów ERP i MES dla wszystkich zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie. Certyfikowany Konsultant wdrożeniowy SAP modułów logistycznych oraz kierownik projektów. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w międzynarodowych projektach SAP w branżach farmaceutycznej, FMCG, automotive i urządzeń dla przemysłu. Dzięki pracy w charakterze konsultanta zewnętrznego jak i pracy bezpośrednio dla biznesu, nabył unikalną wiedzę o tym jak wygląda świat SAP z "dwóch stron barykady." Dodatkowym atutem jest szeroka wiedza z zakresu wszystkich głównych procesów biznesowych w łańcuchu dostaw, takich jak Zarządzanie jakością, Utrzymanie ruchu, Zakupy, Magazynowanie i dystrybucja, Gospodarka materiałowa, Produkcja i planowanie produkcji itd.  

Wojciech Barczyński
mgr inż. Wojciech Barczyński

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Inicjator SAP next-gen Labs. Leader teamu deweloperskiego w SMACC, wiodącym startup FinTech w Niemczech. SMACC z pomocą sztucznej inteligencji automatyzuje procesy księgowe dla małych i średnich firm. Wcześniej jako system inżynier w LykeHQ, 1 z 10 najpopularniejszych platform fashion ecommerce w Indonezji, przeprowadzał transformację całej platformy na mikro serwisy i Kubernetes, wprowadzał kulturę DevOps oraz najlepsze praktyki programistyczne. Pierwsze doświadczenie z dużymi systemami zdobył w Cloud&Heat, nagradzanym za start-upie rozwijającym otwartą ekologiczną chmurę w oparciu o OpenStack, gdzie pomógł firmie zbudować ich pierwsze 20 centrów obliczeniowych. Wcześniej członek zespołu badawczego SAP Research, pracującym nad technologiami Ekstrakcji Informacji w aplikacjach Business Intelligence. Współautor trzech patentów. Specjalista z zakresu inżynierii oprogramowania dla SAP, kultury DevOps, inżynierii AI oraz budowy platform w chmurze w oparciu o Kubernetes, AWS, Google Cloud Platform, and Azure. 

Elżbieta Gmur
mgr Elżbieta Gmur

Absolwentka Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu. Konsultant oraz trener modułów FICO, doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań biznesowych w SAP w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej poparte bardzo dobrą znajomością tych zagadnień, praktyka wdrożeniowa w opracowaniu koncepcji rachunków kosztów, zakładowych planów kont, technik księgowania. 

Piotr Kosior
mgr Piotr Kosior

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Doświadczony manager w zakresie zarządzania, zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości finansowej i zarządczej. Obecnie manager ds. wdrożenia SAP w jednej z największych polskich Grup Kapitałowych i General Key User modułu SAP FI. Doradca biznesowy i trener biznesu. 

Paweł Woźniak
mgr inż. Paweł Woźniak

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Konsultant SAP w modułach: MM / WM / QM / PP w obszarze funkcjonalnym, technicznym oraz na płaszczyźnie procesów logistycznych w wiodących zakładach przemysłu chemicznego w Polsce. Doradca w zakresie wykorzystywania modułów SAP: MM / WM / QM / PP. Praca z użytkownikami, polegająca na wspieraniu i pogłębianiu wiedzy dotyczącej fachowego wykorzystania SAP w procesach zachodzących w organizacji. 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązuje limit miejsc do 25 osób w grupie.

 

 

 

 

 

 • Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzamin końcowy obejmuje test sprawdzający wiadomości teoretyczne oraz umiejętności praktyczne wykorzystywania zintegrowanego systemu informatycznego SAP w przedsiębiorstwie. 

 • Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym oraz pracą indywidualną w ramach przedmiotu TESTY INTEGRACYJNE. 

 • Egzamin semestralny stanowi 20 % oceny końcowej, praca indywidualna 20 % oceny końcowej, egzamin końcowy 60% oceny końcowej. 

 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru

 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 950 zł każda) 9 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 455 zł każda) 8 910 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 9 400 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.p