Wesprzyj nas
Strona główna
metody badawcze w naukach społecznych, metodologia, metodologia badań naukowych, metodyka badań

Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

W razie konieczności zajęcia pierwszego semestru będą przeprowadzone w formule online, przy zachowaniu najwyższej jakości ich prowadzenia.

Cel studiów:

 • Przygotowanie wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających umiejętności zaprojektowania badań naukowych oraz odpowiedniego doboru metodologii badawczej, jak i metod badawczych dopasowanych do postawionego pytania badawczego.  
 • Zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy, a także praktycznych umiejętności z zakresu projektowania badań naukowych, a w szczególności poszukiwania luki badawczej, stawiania pytań badawczych, prowadzenia badań wstępnych, zbierania i obróbki danych oraz sposobów analizy materiału empirycznego.  
 • Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego zaprojektowania projektu badawczego w obszarze nauk społecznych.

Atuty kierunku

1
177 godzin

praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych

2
Prowadzący zajęcia

to zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym, jak i świetni praktycy reprezentujący znane marki z branży interaktywnej 

3
Praktyczne warsztaty

warsztaty badawcze, zdobywanie grantów badawczych, badania empiryczne w praktyce, projekt badawczy jako projekt przedsiębiorczy 

4
Wyposażenie

zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach 

5
Dostęp do biblioteki

w której znajduje się wiele specjalistycznych baz danych, np. EBSCO, Emerald czy ProQuest 

6
Dostęp do unikatowych materiałów

w tym zasobów "Financial Times" 

W 2020 nastąpiły zmiany dotyczące ścieżek dojścia do stopnia naukowego doktora. Studia doktorskie zostały zastąpione szkołami doktorskimi. Osoby, które marzą o doktoracie, ale nie chcą lub nie mogą zrezygnować z pracy zawodowej wciąż mają otwartą drogę do tego stopnia naukowego. Oferowane przez nas studia podyplomowe mogą być traktowane jako pierwszy etap tej drogi. Uczestniczy poznają metody pracy naukowej, zaprojektują swój własny projekt badawczy i będą mieli możliwość przedyskutowania swoich koncepcji w przyjaznym środowisku. Praca dyplomowa – propozycja projektu badawczego może być później wykorzystana do ubiegania się o grant na doktorat wdrożeniowy. Absolwent studiów może też dalej kontynuować prace badawcze na podstawie swojego projektu badań, a po ich zakończeniu podjąć próbę uzyskania stopnia naukowego doktora z wolnej stopy. Można też nie starać się o uzyskanie stopnia naukowego, a wykorzystać zdobytą wiedzę w projektowaniu i realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych w swoich firmach lub po prostu poznawać świat z wykorzystanie metod naukowych.

Serdecznie zapraszam.

prof. Dorota Dobija

 

Adresaci studiów

Osoby zainteresowane pozyskaniem umiejętności związanych z realizacją projektów badawczych, w tym także osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy i umiejętności do przygotowania autorskiej koncepcji pracy doktorskiej w zakresie nauk społecznych. 

figury

Kierownik studiów

prof. Dorota Dobija

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania w sektorze edukacyjnym. Zajmowała się tworzeniem nowych produktów edukacyjnych i ich promocją na rynkach międzynarodowych. Rozwijała projekty badawcze i ich promocję na rynkach krajowych oraz zagranicznych. Projektowała i wdrażała systemy motywacyjne w sektorze edukacyjnym. 

Prowadziła projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe. Była kierownikiem grantów finansowanych przez NCN, NCBiR oraz ze środków unijnych. 

Posiada międzynarodowe doświadczenie – jest wykładowcą w prestiżowym programie EuroMBA realizowanym przez konsorcjum sześciu instytucji: Audencia Nantes, EADA, HHL, IAE-Aix, Akademię Leona Koźmińskiego i Maastricht University. Pełni funkcję Wiceprezydentki European Management Academy (EURAM) w siedzibą w Brukseli. 

Zajmuje się budowaniem systemów pomiaru i raportowania o kapitale intelektualnym. Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w szkolnictwie wyższym. Obecnie prowadzi badania dotyczące systemów pomiaru i oceny dokonań – analizuje, jak czynniki zewnętrzne (np. akredytacje i regulacje) oraz wewnętrzne wpływają na rozwój systemów pomiaru efektywności badań naukowych. Jednocześnie zajmuje się zagadnieniami w obszarze ładu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia różnorodności w zarządzaniu organizacjami. 

Pełni funkcję kierowniczki studiów doktoranckich. Kieruje również Katedrą Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Studia te mają pomóc wszystkim osobom chcącym pracować naukowo i samodzielnie w pozyskaniu wiedzy i nabyciu umiejętności przygotowania projektu badawczego (także, choć niekoniecznie, prowadzącego do nadania stopnia naukowego doktora w obszarze nauk społecznych). 

Program kładzie nacisk na zagadnienia dotyczące poprawnego stawiania pytań badawczych oraz hipotez/tez badawczych oraz dostosowania odpowiednich metod badawczych do postawionych pytań badawczych. 

Praktyczne ćwiczenia pozwolą na przyswojenie umiejętności projektowania, a potem realizacji własnych projektów badawczych.  Program umożliwia także pozyskanie dodatkowych kompetencji związanych z pozyskaniem środków na badania, jak i upowszechniania wyników badań.

Program

Ramowy program studiów

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 177 razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami 

(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)   

I. Przedmioty wprowadzające 

 • Projekt badawczy jako projekt przedsiębiorczy 
 • Statystyka i wnioskowanie statystyczne 
 • Wprowadzenie do badań jakościowych 
 • Wprowadzenie do baz danych (SQL)   

II. Blok – metody badawcze 

 • Ekonometria 
 • Zaawansowane metody jakościowe (w tym case study) 
 • Eksperyment w naukach społecznych 
 • Big Data and Data Mining (including Text Mining)   

III. Blok – kompetencje badacza 

 • Prawa autorskie i etyka badań naukowych 
 • Zasady upowszechniania i komercjalizacji wyników badań oraz transferu wiedzy do sfery społecznej i gospodarczej 
 • Badania empiryczne w praktyce (w tym jak pisać artykuły naukowe) 
 • Warsztaty badawcze (formułowanie celu, problemów, hipotez i pytań badawczych. Krytyczna analiza i ocena wyników badań) 
 • Projekty grantów badawczych   

IV. Blok – seminaria badawcze 

 • Proseminarium 
 • Seminaria przygotowawcze 
 • Seminaria badawcze 
WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.   

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • sobota: 9.00-15.00 
 • niedziela: 9.00-15.00 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. Dorota Dobija

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania w sektorze edukacyjnym. Zajmowała się tworzeniem nowych produktów edukacyjnych i ich promocją na rynkach międzynarodowych. Rozwijała projekty badawcze i ich promocję na rynkach krajowych oraz zagranicznych. Projektowała i wdrażała systemy motywacyjne w sektorze edukacyjnym. 

Prowadziła projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe. Była kierownikiem grantów finansowanych przez NCN, NCBiR oraz ze środków unijnych. 

Posiada międzynarodowe doświadczenie – jest wykładowcą w prestiżowym programie EuroMBA realizowanym przez konsorcjum sześciu instytucji: Audencia Nantes, EADA, HHL, IAE-Aix, Akademię Leona Koźmińskiego i Maastricht University. Pełni funkcję Wiceprezydentki European Management Academy (EURAM) w siedzibą w Brukseli. 

Zajmuje się budowaniem systemów pomiaru i raportowania o kapitale intelektualnym. Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w szkolnictwie wyższym. Obecnie prowadzi badania dotyczące systemów pomiaru i oceny dokonań – analizuje, jak czynniki zewnętrzne (np. akredytacje i regulacje) oraz wewnętrzne wpływają na rozwój systemów pomiaru efektywności badań naukowych. Jednocześnie zajmuje się zagadnieniami w obszarze ładu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia różnorodności w zarządzaniu organizacjami. 

Pełni funkcję kierowniczki studiów doktoranckich. Kieruje również Katedrą Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Prof. dr hab. Jerzy Cieślik
prof. dr hab. Jerzy Cieślik

W okresie 1990-2003 współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young w Polsce.
Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych: "Jak uruchomić własny biznes" oraz portalu edukacyjno-doradczego o tym samym tytule.
W 2007 r. Prof. Jerzy Cieślik zainicjował ogólnopolski program szkolenia i doradztwa dla wykładowców, wywodzących się głównie z uczelni nieekonomicznych, przygotowujący do uruchomienia zajęć dydaktycznych z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości. Pełni funkcję koordynatora ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

alk
dr Katarzyna Piotrowska

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze: statystyka, psychologia ekonomiczna, edukacja, podejmowanie ryzyka, metodologia badań społecznych.

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Zajmuje się badaniami jakościowymi organizacji w ramach paradygmatu interpretatywnego, krytyczną teorią zarządzania, action research, teorią profesjonalizacji. Prowadził badania pracowników wiedzy (knowledge-workers) na przykładzie programistów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się badaniem tożsamości i kształtowania ról w projektach open source na przykładzie społeczności wikipedystów, którą analizował metodami etnografii uczestniczącej. Analizuje także przemiany organizacyjne zachodzące na uczelniach i bierze udział w debacie publicznej o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce. Uprawia antropologię organizacji, dziedzinę z pogranicza zarządzania, socjologii i antropologii.

Błażej Podgórski
dr Błażej Podgórski

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Jego zainteresowania badawczo - naukowe skupiają się na trzech obszarach: rynku kapitałowym, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów dotyczących tych zagadnień oraz jednej pozycji książkowej.

mgr Petra Pawłowski

Jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie kończy doktorat z bankowości i finansów. Jest wykładowcą ekonometrii, bankowości i finansów, pełniąc przy tym funkcję koordynatora specjalizacji Bankowość Międzynarodowa w programie magisterskim F&A. Uczestniczy także w projektach badawczych z zakresu bankowości i zarządzania. Jednocześnie zajmuje stanowisko wiceprezesa w Citi Bank.

Dominik Latusek
prof. dr hab. Dominika Latusek

Prof. dr hab. Dominika Latusek – Jurczak – kierownik Katedry Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Do jej obszarów zainteresowań należą: zaufanie wewnątrz i pomiędzy organizacjami, przedsiębiorczość szybkiego wzrostu, relacje międzyorganizacyjne. Visiting scholar w Institute for Research in Social Sciences na Uniwersytecie Stanforda w USA (2011 -2018). Stypendystka Fundacji Fulbrighta, laureatka nagrody dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu Lider NCBR. Odbywała stypendia w University of North Carolina i Universität Leipzig. W latach 2014 – 2018 członek rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, od 2012 roku członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członek Akademii Młodych Uczonych (od 2016 r.), od 2018 r. członek zespołu Ekspertów NAWA, członek First International Network on Trust. Prowadziła badania terenowe w firmach w Polsce, Niemczech, Szwecji i w Dolinie Krzemowej w USA. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych (w tym indeksowanych na liście JCR), monografii i rozdziałów w monografiach.

prof Tadeusz Tyszka
prof. Tadeusz Tyszka

Profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu artykułów i książek naukowych. Między innymi: psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, psychologia zachowań ekonomicznych i konsumenckich i wielu innych.

Professor Aneta Hryckiewicz
prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego od ponad 15 lat związana z sektorem bankowym zarówno po stronie praktycznej, jak również w swojej działalności naukowo-dydaktycznej. Przez wiele lat związana z Uniwersytetem Goethe we Frankfurcie nad Menem, w IESEG School of Management w Paryżu oraz Lille a ostatnio związana z Oxford University. Od kilku lat prowadzi badania dotyczące wpływu instytucji Fintech i BigTech na sektor bankowy,  roli AI w sektorze finansowym oraz “financial inclusion”. Od września 2022 r. wspólnie z badaczami Uniwersytetu w Oxfordzie będzie prowadziła projekt dotyczący wpływu instytucji Fintechs i BigTechs na globalne ryzyko systemowego. Pełni różne role konsultacyjne oraz eksperckie w instytucjach nadzorczych oraz Komisji Europejskiej. Leader magisterskich studiów Big Data Science na Akademii Leona Koźmińskiego.

dr hab. Czesław Szmidt

Profesor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (od roku 2003). Do roku 2003 pracownik naukowy na Politechnice Łódzkiej, gdzie pełnił między innymi funkcje Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania (w latach 1991–1998) i Dyrektora Instytutu Zarządzania. Równocześnie z pracą naukową, w latach 1995-2006 pełnił szereg funkcji kierowniczych w trzech spośród największych polskich banków, w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju, zarządzania strategicznego oraz zarządzania jakością. Od roku 1980 jest aktywnym konsultantem w dziedzinie doboru kadr – uczestniczył w wyborze kilkuset menedżerów polskich przedsiębiorstw, np. Zakładów Azotowych we Włocławku, Huty Katowice, Stoczni Jachtowej w Gdańsku, Portu Morskiego w Gdańsku, Generalnej Dyrekcji Budowy Metra w Warszawie, Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Huty Warszawa i wielu innych. Od roku 2006 Kierownik Studium Doktoranckiego.

Zasady naboru

II edycja – rekrutacja trwa do 15 października 2023 r., planowany termin rozpoczęcia studiów to druga połowa marca 2023 r.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: lekarz, magister)** 

 • Zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • Oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • Kopia dowodu wpłaty wpisowego 

 • CV 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

 

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Rafał Dobosz
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Rafał Dobosz

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 6250 zł za semestr) 12 500 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK 11 250 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 11 875 zł za jeden rok akademicki

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl