Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Zarządzanie firmą studia, zarządzanie przedsiębiorstwem studia podyplomowe

Menedżer w biznesie rodzinnym

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

O kierunku

Przewiduje się wielkie zapotrzebowanie na rynku pracy menedżerów spoza rodziny właścicielskiej, którzy wypełnią lukę sukcesyjną i znając wyzwania tzw. „czynnika rodzinności” będą potrafili wprowadzić firmę w kolejne pokolenie i rozwijać ją bezpiecznie również po oddaniu zarządu przez założycieli.

Gdyby przyjrzeć się dojrzałym w tym temacie, ugruntowanym sposobom na sukcesję w krajach zachodnich, dość łatwo zauważyć, że ponad 70% sukcesji biznesowych odbywa się pomiędzy rodziną właścicielską a menedżerem spoza rodziny. To nie „geny” a doświadczenie, profesjonalizm i zapewnienie ciągłości przywództwa stają się kryteriami wyboru . Czasami się to zbiega w osobie menedżera z rodziny, częściej jednak będzie potrzebna ta pozarodzinna alternatywa.

 

W Polsce ok. 828 tys. firm ma czynnik rodzinności i tożsamość „firma rodzinna”. Firmy rodzinne funkcjonują we wszystkich branżach, są często innowacyjne, globalne, mają rozpoznawalne marki. Należą do każdej kategorii wielkości firmy. Cechą charakterystyczną jest to, że ponad połowę czeka sukcesja w ciągu najbliższych 5 lat.

Jak niezmiennie wskazują cyklicznie realizowane przez Instytut Biznesu Rodzinnego (IBR) badania, tylko 8% dorosłych, wykształconych dzieci właścicieli z firm rodzinnych chce przejąć odpowiedzialność i zarządzanie firmą rodziców. Planują inne ścieżki rozwoju zawodowego. Dlatego przejęcie zarządzania i kontynuacja działalności wielu firm będzie stała pod znakiem zapytania. 92% firm będzie szukać profesjonalnych partnerów poza rodziną!

Przed menedżerami najwyższego szczebla, których celem byłoby podjęcie roli prowadzenia firmy po założycielu, stoi jednak trudne wyzwanie: uświadomienie i rozumienie czynnika „rodzinności” danej firmy. Zarządzania firmą rodzinną jest tematem nowym, wymagającym upowszechniania. Rodzinny charakter firmy powoduje, iż staje się ona trudną dla zrozumienia organizacją wykształconych i doświadczonych w korporacjach menedżerów.

Jak pokazują badania (Astrachan J., Keyt A., Lane S., Yarmalouk,), wprowadzenie zewnętrznego menedżera może poprawić funkcjonowanie firmy oraz podnieść poprzeczkę, której członkowie rodziny będą musieli sprostać. Z drugiej strony, zatrudnienie kadry kierowniczej niebędącej członkami rodziny rodzi też określone obawy ze strony właściciela oraz rodziny właścicielskiej.

 

Studia podyplomowe „Menedżer w biznesie rodzinnym” są studiami specjalistycznymi, odbywają się w trybie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Kadra dydaktyczna to eksperci Instytutu Biznesu Rodzinnego i pracownicy naukowo-dydaktyczni ALK.

Celem działalności IBR jest profesjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych, m.in. w planach SUKCESJI i przygotowywaniu dobrej zmiany pokoleniowej.

 

 

 

Atuty kierunku

 • Odpowiedź na aktualne problemy i wyzwania biznesów rodzinnych w Polsce
 • Kadra praktyków na co dzień pracujących z firmami rodzinnymi
 • Bezpośredni kontakt z właścicielami polskich firm rodzinnych
 • Możliwość wzięcia udziału w dodatkowych spotkaniach / wykładach online dla chętnych 
 • Wśród uczestników menedżerowie firm rodzinnych, sukcesorzy oraz osoby wspierające biznes rodzinny, co pozwala na wymianę doświadczeń w grupie o różnych doświadczeniach

Partner studiów

Instytut Biznesu Rodzinnego

Adresaci studiów

 •  Pracownicy średnich i dużych firm rodzinnych wyższego szczebla, na stanowiskach kierowniczych
 • Członkowie zarządu / Prezesi spoza rodziny zarządzający firmami rodzinnymi
 • Członkowie rad nadzorczych w firmach rodzinnych
 • Kandydaci do zasiadania w radach nadzorczych firm rodzinnych
 • Profesjonalni doradcy i współpracownicy firm rodzinnych – np. prawnicy, psycholodzy, HRowcy, stratedzy, marketingowcy 
info

Kierownik studiów

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założyciel i Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego - centrum usług dla rodzin biznesowych i firm rodzinnych. Doradca ds. strategii i sukcesji w firmach rodzinnych. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych oraz coachingu. Autor metodologii Diamentu Sukcesyjnego©.

Lider Merytoryczny oraz Ekspert ds. Metodologii Wsparcia Procesu Sukcesji we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”. Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych z siedzibą w Berlinie. Akredytowany partner PARP. 

Autorka / współautorka książek, m.in. „Stawka większa niż biznes. Droga rozwoju firmy rodzinnej i rodziny biznesowej”, „Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku długowieczności”, „Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom”, „Fundacja Rodzinna – dla wielopokoleniowych rodzin biznesowych”, oraz licznych artykułów naukowych oraz publikacji w mediach. 

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • Zyskasz wiedzę z zakresu zarządzania biznesem, ze szczególnym rozszerzeniem o zarządzanie biznesem rodzinnym
 • Poznasz specyfikę pracy w firmie rodzinnej
 • Przygotujesz się do przejęcia odpowiedzialności za biznes rodzinny jako prezes spoza rodziny
 • Nauczysz się przeprowadzać audyt analizy sukcesyjnej, zaplanować konkretne kroki do skutecznego przeprowadzenia zmiany pokoleniowej – co pozwoli Ci wspierać proces sukcesji
 • Dowiesz się, jak identyfikować fazy rozwoju firmy rodzinnej i projektować adekwatne do niej rozwiązania biznesowe
 • Nauczysz się identyfikować przewagi konkurencyjne wynikające z pierwiastka rodzinności
 • Przygotujesz się do pracy z rodzinami biznesowymi pozostającymi pasywnymi udziałowcami

Program

Ramowy program

 • Zajęcia integracyjne (2h)
 • Logika zarządzania strategicznego w FR (firmie rodzinnej), MODEL BELIEFS© (16h)
  • Model BELIEFS© - jaki jest stan przygotowania firm rodzinnych do zmiany pokoleniowej?
  • Wymiar ekonomiczny, etyczno-społeczny i psychologiczny wartości wyznawanych w FR
  • Co myśli właściciel, a jak jest naprawdę? O godzeniu różnych punktów widzenia
 • Przywództwo w firmie rodzinnej – między właścicielami a pracownikami (16h)
  • Budowanie autorytetu lidera w FR
  • Fakty i mity o pracy menedżera w FR
  • Jak „nie-Twoja” firma być „Twoja”? O zaangażowaniu i zarażaniu zaangażowaniem w epoce „quiet quitting”
 • Zarządzanie strategiczne w FR (firmie rodzinnej)  (16h)
  • Family first czy business first? O długoterminowych celach rodziny biznesowej i kadry menedżerskiej spoza rodziny
  • Różnice w zarządzaniu FR i firmą bez czynnika rodzinności
  • Finansowe systemy motywacji menedżerów spoza rodziny
 • Strategia zrównoważonego rozwoju (16h)
  • Audyt zrównoważonego rozwoju – czym jest, i dlaczego już niedługo będzie kluczowy w każdej FR budującej swoją długowieczność?
  • Menedżer jako lider opracowania wewnętrznych struktur wsparcia i raportowania ESG
  • Ład korporacyjny, struktura zarządu i
  • Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie
 • Marketing i budowanie wizerunku FR (16h)
  • Budowanie marki firmy rodzinnej – siła tradycji, jak ją wykorzystać?
  • Wizerunek: firmy rodzinnej czy rodziny biznesowej
  • Employer branding – zarządzanie wizerunkiem firmy rodzinnej w oparciu o wartości
 • Zarządzanie zmianą, konfliktami i emocjami w FR (16h)
  • Sukcesja: jak wspierać rodzinę właścicielską oraz pracowników w procesie zmiany?
  • Ukryte agendy w firmie rodzinnej jako potencjalne źródło ryzyk sukcesyjnych
  • Emocje i konflikty w zespołach – jak przełożyć je na sukces projektu
 • System nadzoru właścicielskiego: Corporate & Family Governance (16h)
  • Ład Rodzinny – istota, znaczenie i punkty styku z pozostałymi organami nadzoru w firmie rodzinnej
  • Rada Nadzorcza, zarząd, właściciele i członkowie rodziny – czyli matryca kompetencji zapadania decyzji i projektowania nadzoru właścicielskiego
  • Kontrola i nadzór? A może coś więcej? Rada Nadzorcza w firmie rodzinnej
 • Finanse i controlling w ujęciu właścicielskim (16h)
  • Dlaczego dobrze dobrane dane są kluczowe w procesie podejmowania decyzji?
  • Raporty i sprawozdania finansowe – jak je czytać
  • Autorska gra menedżerska
 • Budowanie majątku, dywersyfikacja i family Office (16h)
  • Od biznesu rodzinnego do rodziny biznesowej – budowanie majątku przedsiębiorczych rodzin
  • Family Office – czym jest i jaka jest jego rola?
 • Proces zarządzania sukcesją wewnątrz i zewnątrzrodzinną, Model Diamentu Sukcesyjnego© (16h)
  • Metodologia Modelu Diamentu Sukcesyjnego© - czym jest sukcesja 5W?
  • Od wartości do wizji, czyli jak budować długowieczność rodzin biznesowych
  • Sukcesja zewnątrzrodzinna: przyszłość polskich biznesów
 • Przygotowanie i obrona projektu końcowego (24h)
 • Egzamin końcowy (4h)

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 190* (razem z zaliczeniami) * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut 

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu

 • soboty 9.15-16.15
 • niedziele 9.15 - 16.15

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założyciel i Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego - centrum usług dla rodzin biznesowych i firm rodzinnych. Doradca ds. strategii i sukcesji w firmach rodzinnych. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych oraz coachingu. Autor metodologii Diamentu Sukcesyjnego©.

Lider Merytoryczny oraz Ekspert ds. Metodologii Wsparcia Procesu Sukcesji we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”. Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych z siedzibą w Berlinie. Akredytowany partner PARP. 

Autorka / współautorka książek, m.in. „Stawka większa niż biznes. Droga rozwoju firmy rodzinnej i rodziny biznesowej”, „Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku długowieczności”, „Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom”, „Fundacja Rodzinna – dla wielopokoleniowych rodzin biznesowych”, oraz licznych artykułów naukowych oraz publikacji w mediach. 

Roman Wieczorek

Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego. Mówca biznesowy, doradca, mentor.

Były Prezes Zarządu Skanska w Polsce, Prezes Zarządu Skanska Czechy i Słowacja, jako pierwszy i jedyny Polak V-ce Prezes Zarządu Światowego Skanska z siedzibą w Sztokholmie – jednej z największych firm budowlano-deweloperskich na Świecie. Rok 2016: zakończenie kariery zawodowej. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Ośrodka Profilaktyki Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, członek Rady Nadzorczej Duda Cars Mercedes Benz, członek Consilium przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie, wykładowca MBA, członek Rady Instytutu Humanites w Warszawie.

Szymon Trzebiatowski

Szef Zespołu Ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego, Ekspert ds. strategii, efektywności i optymalizacji biznesowej.

Finansista z wykształcenia, wieloletni praktyk controllingu, strateg i manager. Przez 25 lat związany z największym prywatnym pracodawcą w Poznaniu i Wielkopolsce, Firmą Volkswagen Poznań sp. z o.o., w tym przez 8 lat w funkcji członka zarządu ds. finansowych, organizacji i IT. Certified Analyst w międzynarodowych standardach komunikacji biznesowej IBCS.

Autor edukacyjnej gry ekonomicznej, analityk trendów, doradca firm rodzinnych w zakresie strategii, controllingu i mentoringu dla sukcesorów firm rodzinnych. Lider wielu innowacyjnych projektów w zakresie przyszłościowych rozwiązań mobilności oraz nowych metod pracy dających satysfakcję pracownikom i wysoce efektywne rozwiązania organizacji. Mentor talentów, coach dla przyszłych managerów. Mentor finansowy w indywidualnym programie akceleracyjnym dedykowanym startupom technologicznym.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

1 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.*

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego**
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4950 zł każda) 9900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4455 zł każda) 8910 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 9400 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl