Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Zarządzanie Rozwojem i Zmianą Ścieżki Kariery

Mediacje w zarządzaniu konfliktem

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy oraz praktycznych narzędzi do efektywnego radzenia sobie z konfliktem i trudnymi sytuacjami, zarówno w środowisku biznesowym jak i prywatnym. Program kształcenia zakłada kompleksowe przygotowanie do roli mediatora i prowadzenia mediacji sądowych jak i pozasądowych. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, prawa oraz praktyki biznesowej. Uczestnicy nabędą umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania minimalizujące wystąpienia konfliktu w przyszłości. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczestnicy będą mogli wykorzystać w codziennej pracy, działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach, działalności społecznej, związkowej czy w życiu prywatnym.

  Atuty kierunku

  1
  Interdyscyplinarne podejście i unikalne kompetencje

  Podczas studiów zdobędziesz:

  - umiejętność rozpoznawania pierwszych objawów konfliktów, jego źródeł oraz zastosowania działań zaradczych/naprawczych służących rozwiązaniu trudnych sytuacji na wielu poziomach

  - wiedzę odnośnie własnego stylu działania w sytuacji konfliktów

  - umiejętność formułowania problemów poprzez potrzeby, a nie tylko stanowiska

  - kompleksowe i praktyczne przygotowanie do roli mediatora

  - certyfikat z zakresu mediacji w sprawach cywilnych-gospodarczych i pracowniczych

  - możliwość wpisu na listę mediatorów sądowych (po spełnieniu określonych wymogów formalnych)

  2
  Interaktywna forma zajęć

  Atutem studiów są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia,  case study, praca w grupach, dyskusja, Action Learning, symulacje mediacyjne, przykłady dobrych praktyk i inne angażujące formy

  3
  Kadra

  Zróżnicowana i profesjonalna kadra wykładowców, wśród której są m. in.:  mediatorzy, prawnicy, sędziowie, psychologowie, doradcy i trenerzy ds. ds. rozwiązywania konfliktów

  4
  Komfort

  Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach

  5
  Dostęp do biblioteki

  Dostęp do biblioteki, w której znajduje się szereg specjalistycznych publikacji i baz danych

  Partner kierunku

  Partnerem kierunku jest Polskie Centrum Mediacji (PCM), które alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów zajmuje się od ponad 25 lat. Świadectwo ukończenia studiów oraz odbycie stażu i praktyk mediacyjnych, umożliwiają wpis na listę mediatorów sądowych PCM i uprawniają do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych (certyfikat PCM). Partner kierunku stwarza możliwość nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji przy wsparciu certyfikowanych trenerów i patronów stażowych (konieczność przeprowadzenia 7 mediacji).

  Adresaci studiów

  Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności mediacyjne pozwalające na efektywne zarządzanie konfliktem. Również do:

  • menedżerów
  • pracowników działów HR i Compliance 
  • osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji sądowych 
  • prawników, radców prawnych, adwokatów
  • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw
  • pracowników pionów windykacyjnych
  info

  Kierownik studiów

  Monika Milani

  Mediator Polskiego Centrum Mediacji. Czynny zawodowo mediator wpisany na listę mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Od roku 2012 prowadzi mediacje cywilne, gospodarcze i pracownicze, zarówno w sprawach sądowych jak i pozasądowych.

  Regularnie propaguje wiedzę na temat mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Doświadczony praktyk biznesu. W ramach pełnionych funkcji i prowadzonych projektów dostarcza wiedzę, praktyczne narzędzia oraz umiejętności do przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania, minimalizujące wystąpienia konfliktu w przyszłości. Jej obszarem specjalizacji jest specyfika i obszar zastosowań mediacji pracowniczych oraz proces ich wdrażania wewnątrz organizacji.

  Wykładowca, autorka artykułów i prelegentka kongresów branżowych. Uczestniczka projektów i programów szkoleniowych z zakresu mediacji realizowanych m.in. przez Ministerstwo Sprawiedliwości („Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”, „Mediacja misją dobrych usług”, Tydzień Mediacji). Mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

  Co zyskujesz

  • kompleksowe przygotowanie do roli mediatora
  • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w sferze biznesu
  • uzyskanie certyfikatów PCM  z zakresu mediacji w sprawach cywilnych-gospodarczych i pracowniczych
  • możliwość wpisu na listę mediatorów sądowych Polskiego Centrum Mediacji  (po spełnieniu wymogów formalnych i odbyciu stażu w PCM)

  Program

  Ramowy program

  • Zajęcia integracyjne
  • Wprowadzenie do mediacji
  • Komunikacja w konflikcie
  • Negocjacje
  • Mediacje
  • Prawo mediacji
  • Mediacje cywilne i gospodarcze
  • Mediacje pracownicze w organizacji i sądowe
  • Egzamin końcowy w formie Case Study

  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 178* (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)

  * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

  FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

  Zajęcia mają głównie formę warsztatową i prowadzone są metodami aktywizującymi.

  Organizacja zajęć

  Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

  • soboty – godz. 8:45-15:45
  • niedziele – godz. 8:45-15:45

  Społeczność

  Wiodący wykładowcy

  dr Jerzy Książek

  Prezes Polskiego Centrum Mediacji i współzałożyciel PCM. Przewodniczący Społecznej Alternatywnej Rady ds. Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Superwizor mediacji. Wykładowca, trener - szkoleniowiec i mediator od 1995 roku (ponad 2000 przeprowadzonych mediacji z zakresu spraw karnych, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych). Współautor programów szkoleniowych z mediacji dla sędziów, prokuratorów, instytucji państwowych praz międzynarodowych organizacji społecznych.

  dr Magdalena Grudziecka

  Wiceprezes zarządu Polskiego Centrum Mediacji. Superwizor mediacji. Certyfikowany wykładowca i trener-szkoleniowiec od 2002 roku. Przeprowadziła ponad 2000 mediacji z różnego zakresu: sprawy karne, rodzinne, cywilne, gospodarcze, pracownicze (w tym ze związkami zawodowymi) społeczne, oświatowe. Współautorka programów szkoleniowych z zakresu mediacji dla sędziów, prokuratorów, kuratorów.

  logo
  Iwona Jaśkiewicz–Wyrębska

  Wykładowca, trener - szkoleniowiec i czynny mediator Polskiego Centrum Mediacji. Doradca ds. rozwiązywania konfliktów. Certyfikat superwizora mediacji. Prowadzi mediacje od 1996 roku w sprawach karnych, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, społecznych i administracyjnych. Współautorka programów szkoleniowych PCM. Współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

  Monika Milani

  Mediator Polskiego Centrum Mediacji. Czynny zawodowo mediator wpisany na listę mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Od roku 2012 prowadzi mediacje cywilne, gospodarcze i pracownicze, zarówno w sprawach sądowych jak i pozasądowych.

  Regularnie propaguje wiedzę na temat mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Doświadczony praktyk biznesu. W ramach pełnionych funkcji i prowadzonych projektów dostarcza wiedzę, praktyczne narzędzia oraz umiejętności do przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania, minimalizujące wystąpienia konfliktu w przyszłości. Jej obszarem specjalizacji jest specyfika i obszar zastosowań mediacji pracowniczych oraz proces ich wdrażania wewnątrz organizacji.

  Wykładowca, autorka artykułów i prelegentka kongresów branżowych. Uczestniczka projektów i programów szkoleniowych z zakresu mediacji realizowanych m.in. przez Ministerstwo Sprawiedliwości („Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”, „Mediacja misją dobrych usług”, Tydzień Mediacji). Mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

  Jolanta Kaczorek

  Czynny zawodowo mediator wpisany na listę mediatorów Prezesów: Sądu Apelacyjnego, Okręgowego i Gospodarczego. Prowadzi każdy typ mediacji w tym m.in. administracyjne, cywilne, gospodarcze, społeczne, pracownicze, rodzinne. Trener-szkoleniowiec Polskiego Centrum Mediacji, doradca ds. rozwiązywania konfliktów. Certyfikat superwizora mediacji.

  Zasady naboru

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

  I edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

  Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

  Końcowy egzamin pisemny. Program przewiduje systematyczne przeprowadzanie zaliczeń - po każdym kluczowym temacie.

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 
  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • kopia dowodu wpłaty wpisowego

  **W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

  1
  UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

  Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

  2
  REJESTRACJA

  Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

  3
  OPŁATA REKRUTACYJNA

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

  Zochowska Monika
  Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
  Monika Żochowska

  Opłaty

  Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

  Tabela opłat
  Wpisowe 250 zł
  Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3950 zł każda) 7900 zł
  Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3555 zł każda) 7110 zł
  Cena ze zniżką za jednorazową płatność 7400 zł

  Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

  Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl