Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
MBA HR, mba human resources, hr management

MBA HR

Poziom
Studia podyplomowe
Studia MBA
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, Dyplom MBA
Tryb
Pt., sob., niedz.

O kierunku

WITAMY W KOZMINSKI EXECUTIVE BUSINESS SCHOOL

W czasach niezwykle dynamicznych zmian wszyscy czujemy, że zmiana sposobu myślenia i rozwój kompetencji są najlepszym, a wręcz koniecznym kierunkiem działania. Ciągłe wychodzenie ze stref komfortu pozwala nam sięgać wyżej, realizować aspiracje, stawać się lepszą wersją samych siebie i odkrywać nieznane, ale fascynujące obszary. Rozwój osobisty to również filozofia, sposób na życie, droga do osiągnięcia celów oraz cel sam w sobie.

Kierując się tym przekonaniem, zapraszam do Kozminski Executive Business School – unikalnego środowiska, gdzie czekają na Państwa transformacyjne doświadczenia, nieograniczone wręcz możliwości zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i zbudowania wyjątkowych relacji.

Korzystając z 30 lat doświadczenia w dostarczaniu najwyższej jakości edukacji menedżerskiej, Kozminski Executive Business School realizuje niezwykle szeroką misję, przyczyniając się do rozwoju – menedżerów i firm. Realizowane programy, szkolenia, doradztwo, ale również wsparcie w prowadzeniu badań są tym wszystkim, czego współczesna firma może potrzebować, aby stale się doskonalić. 

Ostatni ranking „Financial Times” uplasował ALK wśród 50 najlepszych miejsc do rozwoju indywidualnego, jak i instytucjonalnego.

Zapraszam do najlepszej – według „Financial Times” – uczelni biznesowej w Europie Środkowej. Do miejsca, gdzie biznes współpracuje z nauką.

Dr Sylwia Hałas-Dej, Dziekan Kozminski Executive Business School

CEL STUDIÓW

Celem studiów MBA HR jest dostarczenie uczestnikom i uczestniczkom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi.

Podczas studiów słuchacze zapoznają się z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.  

GŁÓWNE ATUTY

1
Ranking „Financial Times”

Według „Financial Times” Akademia Leona Koźmińskiego jest liderem wśród uczelni biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

2
Unikatowe połączenie wiedzy ogólnomenedżerskiej i specjalistycznej

Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, przy jednoczesnym poznawaniu zasad i praw funkcjonowania nowoczesnej i efektywnej organizacji z uwzględnieniem aspektów finansowych

3
Semestr specjalistyczny

Celem ostatniego semestru i zajęć specjalistycznych jest przygotowanie słuchaczy do świadomej i aktywnej roli szefa pionu/działu zarządzania kapitałem ludzkim. Semestr bardzo praktyczny, aktualizowany do bieżącej specyfiki rynku poprzez gry, projekty i treści omawiane w czasie zajęć.

4
Praktycy biznesu

Semestr specjalistyczny jest prowadzony tylko przez praktyków z najlepszych organizacji. Jego celem jest dostarczenie wiedzy, inspiracji oraz praktyk rynkowych we wszystkich kluczowych procesach, w których HR uaktywnia i wspiera biznes. Program obejmuje także warsztaty z zakresu umiejętności przywództwa adekwatnego do realiów świata VUCA.

5
Unikatowe materiały wspierające rozwój

Zapewniamy dostęp do specjalistycznych materiałów, w tym zasobów „Financial Times” oraz platformy LinkedIn Learning.

6
Inspiracje

Każdy słuchacz otrzymuje komplet książek inspiracyjnych oraz wiele innych materiałów wspierających proces uczenia się.

7
Praktyczny projekt doradczy

Uwieńczeniem studiów MBA jest przygotowanie praktycznego projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego.

8
Ceniony dyplom

Absolwenci i absolwentki otrzymują uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców DYPLOM MBA, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich i sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

9
Społeczność

Dbając o odpowiedni dobór osób w grupie, wspieramy naszych studentów i absolwentów w umacnianiu postaw nastawionych na współpracę i budowanie sieci kontaktów, w trakcie oraz po ukończeniu studiów.

AKREDYTACJE

Posiadamy trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym: EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest ok. 15 tys. szkół biznesu. „Potrójną koronę” posiada tylko 1% z nich, w tym Akademia Leona Koźmińskiego.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

MATERIAŁY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ

Czy wiesz, że każdy uczestnik i każda uczestniczka tych studiów otrzymuje darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej Linkedin Learning oraz do e-gazety i platformy wiedzy „Financial Times”?

Nasi studenci mają również bezpłatny dostęp do zasobów „Rzeczpospolitej" i „Pulsu Biznesu".

FILOZOFIA STUDIOWANIA MBA

520 godzin zajęć w trakcie czterech semestrów studiów to czas, który pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie organizacji jako całości wraz z jej otoczeniem biznesowym. Poprowadzimy Cię od ekonomii i finansów poprzez strategię organizacji aż do tego, jak współpracować z ludźmi i budować relacje z partnerami biznesowymi.

Wszyscy rozpoczniecie naukę wspólnie na tzw. ogólnym programie menedżerskim (400 godzin lekcyjnych), niezależnie od wybranej specjalizacji.

Następnie kontynuujecie naukę na wybranym semestrze specjalistycznym (HR), na który składa się 120 godzin zajęć. W tym czasie będziecie doskonalić kompetencje zaprojektowane dla danej specjalizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI

ADRESACI STUDIÓW

Osoby pełniące funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru HR. 

Studia zostały zaprojektowane w szczególności dla:

 • kadry kierowniczej obszaru HR

 • osób zajmujących się tematyką HR w małych i średnich organizacjach 

 • osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie kapitałem ludzkim, wszystkich szczebli w korporacjach 

 • menedżerów, którzy stoją przed wyzwaniem przejścia od zarządzania biznesem do zarządzania działem HR

 • konsultantów i doradców biznesu zainteresowanych problematyką HR w firmie

Orientacja na biznes

Obejrzyj film z uroczystości wręczenia dyplomów MBA

DYREKTOR PROGRAMU

Iwona Bobrowska-Budny

Doświadczona trenerka biznesu, Talent Management Mentorka, menedżerka i partnerka biznesowa w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Partnerka w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. i LifeEnergy.pl. Dyrektorka merytoryczna studiów MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego oraz partnerka merytoryczna Kozminski Executive Business School.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim – wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”.

Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. Wspiera poznawczo zespoły o świadome wykorzystanie wyników analiz odporności psychicznej MTQ48, badań osobowości zawodowej TalentQ, FQ15+, MBTI, 15FQ+, Reiss Motivation Profile®, Style Myślenia i Działania FRIS®, FACET5, ValueMatch i MindSonar. Pracuje w nurcie Zen Coachingu, NVC – Komunikacji bez Przemocy oraz konstruktów Analizy Transakcyjnej.

Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania różnorodnością, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania. Facylitator Design Thinking.

Jako mentorka/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla menedżerów organizacji polskich i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi ministrów włącznie.

Certyfikowana Trenerka Calligraphy Health System – Caligraphy Yoga – styl QiGong (Tai-Chi) – prowadząca zajęcia zarządzania sobą, w tym energią własną, dla odnalezienia równowagi życiowej, stabilizacji emocjonalnej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w ramach projektu www.lifeenergy.pl

Autorka publikacji w prasie branżowej m.in. PersonelPlus, Personel i Zarządzanie, komentatorka dla Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, HR.news, Radio Zet, Radio TOK FM, Radiowa 3 oraz prowadząca wystąpienia i wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim – członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY I SŁUCHACZEK – CO ZYSKUJESZ?

Dzięki udziałowi w studiach MBA poznasz specyfikę funkcjonowania całej organizacji oraz potrzeby i język biznesowy jego poszczególnych części. 

Zdobędziesz kompetencje do budowania, rozwijania i zarządzania działem personalnym, który jest z jednej strony częścią biznesu, a z drugiej jego aktywnym partnerem w aspekcie zarządzania kapitałem ludzkim. Dzięki studiom wzmocnisz i rozwiniesz samoświadomość menedżerską, zrozumiesz wpływ stylu zarządzania i procesów HR na kulturę organizacji oraz rozwiniesz umiejętności przywódcze potrzebne do współtworzenia efektywnego środowiska pracy. 

Program studiów umożliwi Ci poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim przy jednoczesnym poznawaniu zasad i praw funkcjonowania nowoczesnej i efektywnej organizacji. Studenci od początku zajęć włączani są w proces rozwijania kompetencji zarządzania sobą jako menedżerem, którego sposób bycia i pracy wpływa na efektywność zespołową oraz organizacyjną. W trakcie pierwszych dwóch semestrów zajęć będziecie mieć okazję rozwinąć umiejętności rozumienia zależności wewnątrzorganizacyjnych i biznesowych, a dzięki wspólnym zajęciom z innymi specjalizacjami aktywnie poznacie specyfikę pracy poszczególnych pionów organizacyjnych. Wspólne zajęcia i liczne projekty stwarzają przestrzeń uczenia się od siebie, współpracy i stosowania poznanej wiedzy w praktyce. Dla studentów MBA HR jest to szczególna okazja do poznania charakterystyk poszczególnych części organizacji i ich potrzeb biznesowo-zarządczych.

Świadectwa i dyplomy

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration ze specjalizacją (np. MBA FINANSE, MBA HR), które  zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r., poz. 2259, art.19, upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający trzy najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB.

PERSPEKTYWA ZAWODOWA

Osoby, które ukończą studia MBA HR, będą przygotowane do pełnienia najwyższych stanowisk organizacyjnych w aspekcie zarządzania kapitałem ludzkim oraz pełnienia ról doradczych dla organizacji, szukających takich kompetencji poza swoimi strukturami. 

Program

Ramowy program studiów

 • Sesja integracyjno-informacyjna
 • Zarządzanie sobą i zespołem oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Statystyka w biznesie
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Transfer innowacji ze startupu do korporacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Przywództwo
 • Zarządzanie zmianą
 • Krytyczne myślenie
 • Negocjacje
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej  w oparciu o zaufanie
 • Transformacja cyfrowa
 • Networking
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Automatyzacja procesów biznesowych
 • Kształtowanie kariery zawodowej
 • Gra symulacyjna
 • Projekt doradczy
 • Konsultacje

Dla MBA HR stworzyliśmy jednolity program pokazujący trendy w HR. Jest to aż 120 godzin prowadzonych przez praktyków: 

 • Nowoczesna rekrutacja i selekcja 

 • Big data w HR 

 • Rozwój menedżerów i pracowników. Zarządzanie karierą i talentami 

 • Employee experience. Budowanie zaangażowania pracowników poprzez ich pozytywne doświadczenia w organizacji 

 • Strategiczne zarządzanie HR 

Ścieżka MBA HR

Od nowoczesnej rekrutacji i selekcji, poprzez strategię, rozwój pracowników, zarządzanie różnorodnością, po cyfrową transformację. 

Tematy, które realizujemy w trakcie semestru specjalizacyjnego:

 • Strategiczne zarządzanie HR. Kaskadowanie strategii organizacyjnej w świetle zarządzania kapitałem ludzkim
 • Jak myśleć strategicznie i widzieć trendy? – big data w HR
 • Zarządzanie efektywnością kluczowych funkcji HR
 • Automatyzacja procesów HR – cyfrowa transformacja, sztuczna inteligencja, przewidywanie przyszłości
 • Rozwój menedżerów i pracowników. Zarządzanie karierą i talentami
 • Zarządzanie różnorodnością, zarządzanie zespołami rozproszonymi
 • Employee experience. Budowanie zaangażowania pracowników poprzez ich pozytywne doświadczenia w organizacji 
 • Komunikacja i informacja zwrotna w świecie realnym i wirtualnym
 • Analiza Transakcyjna, rozumienie gier psychologicznych w organizacji
 • Świadome zarządzanie energią menedżerów i ich zespołów 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych:  520 ( jedna godzina dydaktyczna to 45 min)

Men_illustration.png

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w: 

 • piątek 17:00 – 20:15 
 • sobotę 8:45 – 15:45 
 • niedzielę 8:45 – 15:45 

Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

  Planowane terminy zjazdów w I semestrze

  Terminy zajęć w I semestrze studiów:

  • 18 – 20.10.2024
  • 25 – 27.10.2024
  • 8 – 10.11.2024
  • 22 – 24.11.2024
  • 6 – 8.12.2024
  • 10 – 12.01.2025
  • 24 – 26.01.2025
  • 21 – 23.02.2025

  Społeczność

  Wiodący wykładowcy

  Iwona Bobrowska-Budny

  Doświadczona trenerka biznesu, Talent Management Mentorka, menedżerka i partnerka biznesowa w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Partnerka w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. i LifeEnergy.pl. Dyrektorka merytoryczna studiów MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego oraz partnerka merytoryczna Kozminski Executive Business School.

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim – wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”.

  Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. Wspiera poznawczo zespoły o świadome wykorzystanie wyników analiz odporności psychicznej MTQ48, badań osobowości zawodowej TalentQ, FQ15+, MBTI, 15FQ+, Reiss Motivation Profile®, Style Myślenia i Działania FRIS®, FACET5, ValueMatch i MindSonar. Pracuje w nurcie Zen Coachingu, NVC – Komunikacji bez Przemocy oraz konstruktów Analizy Transakcyjnej.

  Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania różnorodnością, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania. Facylitator Design Thinking.

  Jako mentorka/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla menedżerów organizacji polskich i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi ministrów włącznie.

  Certyfikowana Trenerka Calligraphy Health System – Caligraphy Yoga – styl QiGong (Tai-Chi) – prowadząca zajęcia zarządzania sobą, w tym energią własną, dla odnalezienia równowagi życiowej, stabilizacji emocjonalnej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w ramach projektu www.lifeenergy.pl

  Autorka publikacji w prasie branżowej m.in. PersonelPlus, Personel i Zarządzanie, komentatorka dla Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, HR.news, Radio Zet, Radio TOK FM, Radiowa 3 oraz prowadząca wystąpienia i wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim – członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

  Karina Popieluch

  Senior HR Expert, trener biznesu, wykładowca akademicki, coach ICC.
  Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B zdobywała, współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i ekspertyzy w obszarze lean management. 

  Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Kozminski Executive Business School oraz partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego HR Business Partner oraz patron merytoryczny cyklu HR na szpilkach. Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji. Uznany prelegent konferencji branży HR. 

   

  Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji na bazie systemowego zarządzania efektywnością, zarządzania zmianą, przywództwa i kapitału ludzkiego. 

   

  W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi”.

  prof. Grzegorz Mazurek

  Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, pracownik w Katedrze Marketingu, lider studiów związanych z obszarem digital w ALK (magisterskie: • Zarządzanie w wirtualnym środowisku • Master in Digital Marketing, podyplomowe: • Marketing internetowy • Handel elektroniczny • Transformacja cyfrowa biznesu). Dyrektor Centrum Badań nad Transformacją Cyfrową CYBERMAN. Członek założyciel Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  Niezależny konsultant i trener, praktyk marketingu internetowego, od 2000 roku związany z branżą internetową. W swoim portfolio ma szereg projektów e-marketingowych realizowanych dla takich marek jak m.in.: Mars, Nikon, Nokia, IKEA, Michelin, PZU Życie, Egmont, NBP, Kredyt Bank, Eden Springs, CH Beck, Aquanet, Majonez Kielecki, Polpharma, Unizeto Technologies. Zajmował się również PR-em oraz komunikacją marketingową firmy K2 Internet S.A. Był doradcą w zakresie komunikacji internetowej Kancelarii Senatu RP. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz kilku książek. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji w latach 2016-2018. 

  prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii, profesor ALK w Katedrze Ekonomii. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w ALK. 

  Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych, podyplomowych (w tym MBA) i doktoranckich, jest także profesorem wizytującym w kilku uczelniach europejskich. Kilkakrotnie odbywał staże badawcze w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University w USA, Columbia University w USA, Harvard University w USA, OECD w Paryżu czy Brighton University.

  Ekspert w dziedzinie ekonomii, gospodarki i finansów publicznych. Autor opracowań oraz ekspertyz z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych przygotowanych m.in. dla Ministerstwa Finansów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Narodowego Banku Polskiego oraz firm komercyjnych. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, był członkiem zespołu odpowiedzialnego za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych. 

  Autor publikacji z dziedziny makroekonomii, polityki gospodarczej i finansów publicznych.

   

  dr Andrzej Kuśmierz

  Współzałożyciel, autor programu i mentor Akceleratora Firm Technologicznych WAW.ac. Założyciel i CEO Idea2Business (PreSeed & Venture Building), buduje firmy i wdraża innowacje, współpracując z absolwentami, z naukowcami i z twórcami technologii, którzy chcą zmienić swoje projekty w biznes.

  Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, programu Top500 Innovators w Uniwersytecie Stanforda oraz Leadership Academy for Poland.

  Prowadzi doradztwo, wykłady oraz warsztaty z obszarów innowacji, strategii, przywództwa oraz e-biznesu. Doradza przedsiębiorstwom m.in. z branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej w budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej.

  Mentor w międzynarodowych konkursach dla startupów Intel Global Challenge, Citi Mobile Challenge, w programie akceleracyjnym DT WARP w hub:raum oraz w Challenge Up.

  prof. dr hab. Adam Noga

  Kierownik Katedry Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego, autor licznych publikacji i wykładowca wielu uczelni na świecie, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz doradca i ekspert takich instytucji jak: Asseco Poland, Sejm RP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Prezydent RP, Ministerstwo Prywatyzacji, Rada Ministrów, Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. 

  dr Paweł Wnuczak

  Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów ALK. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego.

  Jako konsultant przygotował, samodzielnie lub zespołowo, kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznesplany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych.  

  W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej. 

  W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki Controlling w instytucjach kultury. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.  

  dr Marcin Wardaszko

  Kierownik Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji przy Akademii Leona Koźmińskiego oraz Kierownik BiR w DaftMobile Sp. z o.o. Od 2003 roku trener i twórca symulacyjnych gier decyzyjnych i systemów grywalizacyjnych dla edukacji i konsultingu. Autor kilkudziesięciu publikacji na temat uczenia przy pomocy gier oraz projektowania i tworzenia poważnych gier. Twórca gier symulacyjnych. Honorowy członek Association for Business Simulation and Experiential Learning oraz członek zarządu wykonawczego International Simulation and Gaming Association.

  Aktywnie wdraża i wykorzystuje gry i symulacje w nauczaniu, badaniach naukowych i doradztwie biznesowym. Aktywnie promuje interaktywne formy nauczania i rozwiązania problemów. Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Wielki fan gier i grywalizacji, uważa że gry i grywalizacja zmienia i będzie zmieniać świat, w jakim żyjemy i pracujemy.

  dr Maciej Madziński

  Praktyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego i cyfrowych transformacjach organizacji współpracujący zarówno ze środowiskiem biznesowym, jak i akademickim. Trener, wykładowca akademicki, mentor przyszłych liderów.

  Prowadzi wykłady i warsztaty na studiach MBA, szkolenia otwarte, zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych, w tym strategiczne projekty doradcze na studiach MBA. Specjalizuje się w obszarze zarządzania i informatyzacji. Wspiera również firmy w kreacji i egzekucji strategii, wykorzystując przy tym narzędzia zarządzania projektami

  Od 2023 roku jest Wiceprezesem Escola S.A. – spółki technologicznej tworzącej aplikacje mobilne i webowe, świadczącej usługi konsultingu z zakresu transformacji cyfrowej i AI oraz rozwijającej własne produkty w ramach venture building. Odpowiada za doskonałość operacyjną, egzekucję strategii oraz budowanie partnerstw międzynarodowych w firmie.  Wcześniej był Dyrektorem Zarządzającym ds. Cyfrowej Transformacji i Funkcji Wsparcia w KROSS S.A. Odpowiadał za transformację cyfrową i funkcje z nią powiązane, administrację oraz dział prawny. W swojej karierze pełnił również funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Dyrektora IT Akademii Leona Koźmińskiego. Z Akademią Leona Koźmińskiego związany od 2007 roku. 

  Zasiadał również w dwóch radach nadzorczych, w tym w radzie nadzorczej spółki Kozminski Business Hub. Jest również partnerem Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. oraz wykładowcą w Kozminski Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego.

  Pasjonat zarządzania strategicznego (w szczególności budowa i egzekucja strategii) i „zwinnego” zarządzania projektami, realizacji zmian organizacyjnych. Od lat realizuje duże, kompleksowe cyfrowe transformacje firm od budowy strategii cyfrowej transformacji przez skuteczną implementację systemów, aż do zarządzania zmianą w organizacji wynikającą z takiej transformacji. Projekty realizował zarówno w funkcji menedżera zatrudnionego w organizacji, jak i konsultanta strategicznego – wspierał w cyfrowej transformacji firmy z branży szkolnictwa wyższego, firmy ed-tech, ale również produkcyjne i handlowe.

  W ramach obowiązków Dyrektora Zarządzającego KROSS koordynował duże wdrożenia w obszarze zarządzania operacyjnego organizacją, analityki danych, budowania relacji z klientem (CRM) oraz sprzedaży e-commerce B2B, wykorzystując technologie SAP i Salesforce. Odpowiadał również za koordynację procesu powstawania strategii całej spółki KROSS S.A. do roku 2026. Realizowane w KROSS projekty zarówno w technologii SAP, jak i Salesforce stały się referencyjnymi projektami prezentowanymi jako tzw. „dobre praktyki” zarówno na konferencjach w Polsce, jak i za granicą (Salesforce Live, SAP NOW etc.).

  W ramach obowiązków Dyrektora Operacyjnego ALK specjalizował się we wdrażaniu programów strategicznych w obszarze szeroko pojętej administracji, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii informatycznych. Zarządzał również Biurem Projektów w ALK i odpowiadał za portfel projektów uczelni. Podległy mu zespół zarządzał portfelami projektów i koordynował kluczowe inicjatywy strategiczne Akademii Leona Koźmińskiego. 

  W 2020 roku uzyskał tytuł doktora, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości pt. „Zarządzanie projektami w turkusowych organizacjach”. Dysertacja poświęcona jest działaniu przedsiębiorstw samoorganizujących się, w tym w szczególności w zakresie sposobu zarządzania projektami. Obecnie swoje zainteresowania badawcze związane z samoorganizującymi się firmami przesuwa również w kierunku tzw. „Przywództwa Pozytywnego” osadzonego mocno w koncepcji tzw. „Psychologii Pozytywnej”.

  Jako doradca, trener i wykładowca specjalizuje się w programach z obszarów:
  • cyfrowej transformacji organizacji
  • strategii oraz strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem
  • zarządzania projektami, w tym strategicznego zarządzania projektami
  • nowoczesnych trendów zarządzania – w tym w turkusowych organizacjach
  • negocjacji, w tym strategicznych negocjacji związanych z realizacją projektów, szczególnie IT

  Prowadził również programy w obszarze zarządzania sobą w czasie/efektywności osobistej i zarządzania procesami/zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem. W ostatnich latach rozwija również działalność w zakresie mentoringu młodych liderów – mentoring osób typu „HIPO” w przygotowaniu do pozycji wymagających zarządzania dużym zespołem/dużą organizacją.  W w/w obszarach prowadzi również wystąpienia i mowy motywacyjne, szczególnie w zakresie nowoczesnych trendów zarządzania. 

  W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy, doradcy oraz trenera wspierał zarówno instytucje państwowe, jak i wiele firm prywatnych – między innymi: Najwyższą Izbę Kontroli, Pocztę Polską, Stock Polska, Janssen-Cilag, Lasy Państwowe, Otis, Topex, Kongsberg Automotive, Mitsubishi, MyGiftDna.pl, Teltech, PESA Bydgoszcz, PZU, Jeronimo Martins, PCG Academia, Adamed Pharma, KROSS S.A., EcoEnergia Polska, Novascon Pharmaceuticals, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Reynaers Aluminium, ATUS Group, HAP Armatura, Euro Holding, WOMAK, IPMA i inne. 

  W wolnych chwilach stara się również angażować w rozwój młodych ludzi, wierząc w to, że wszyscy powinni mieć równy dostęp do wiedzy. Chętnie angażuje się w wykłady, prezentacje czy gości w komisjach projektów realizowanych przez młodzież.

  Pasjonuje się nowoczesnymi technikami zarządzania organizacjami ze szczególnym naciskiem na praktyczne możliwości ich wdrażania („walk the talk”), a także inwestycjami giełdowymi i sytuacją makroekonomiczną w gospodarce. W tym zakresie, na jednym z zamkniętych forów dla inwestorów, prowadzi portfel inwestycyjny będący w TOP 10 najpopularniejszych portfeli inwestycyjnych forum. Uwielbia również długie wędrówki górskie, długie wycieczki rowerowe i krótsze bieganie miejskie. 

  Jego pasją jest również nauka, w szczególności w ujęciu globalnym, pozwalającym na „zderzanie się” różnego rodzaju koncepcji i poglądów. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego, IESE Business School, miał również przyjemność studiować w London Business School.

  prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz

  Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również na innych stanowiskach zarządczych, m.in. jako członek Komitetu Finansowego czy wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarządzania odpowiadający za rozwój studiów z zakresu finansów i rachunkowości, w tym za studia Master in Finance and Accounting (44 miejsce na świecie, pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej wg rankingu finansowych studiów magisterskich „Financial Times” 2024).

  W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów,  referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”.

  Jako wykładowca prowadził zajęcia m.in. z wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Sciences, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, University of Porto i Black Sea University. Od ośmiu lat na stałe współpracuje w ESSCA – École de Management, gdzie prowadzi kursy z zakresu analizy finansowej oraz wyceny w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów.  Ukończył programy Global Colloquium on Participant – Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

  Jako konsultant współpracujący z DCF Consulting oraz innymi firmami doradczymi prof. Mielcarz brał udział w przygotowaniu kilkuset projektów  doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Podczas pracy jako biegły sądowy (lata 2012 – 2018) przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych, m.in. w spółkach:  Notoria Services S.A., Autosan Sp. z o.o., Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych czy Media Ekspress sp. z o.o. Posiadł również doświadczenie w zarządzaniu towarzystwem ubezpieczeniowym, pełniąc przez kilka miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji zarządczej. Pełnił również funkcję doradcy Zarządu PGNiG S.A.

  mgr inż. Jacek Chmielecki

  Przez ostatnie 20 lat zajmował menedżerskie stanowiska w największych firmach branży IT, jednych z najbardziej innowacyjnych na świecie: Cisco Systems, SAP, Microsoft, Google, Juniper, pracując na międzynarodowych rynkach: Centralnej Europy, Rosji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Ameryce Łacińskiej. Zarządzał działami sprzedaży, telesprzedaży, kanałem sprzedaży pośredniej przez partnerów, działem obsługi klientów. Jest autorem strategii rozwoju kanału sprzedaży w segmencie SMB w 126 krajach.

  Obecnie jest również trenerem i konsultantem oraz mówcą na konferencjach branżowych i wyższych uczelniach. Wykładowca na studiach MBA Akademii Leona Koźmińskiego, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu przywództwa,  budowania zespołów, komunikacji, zarządzania zmianą, prezentacji biznesowych, obsługi klienta, rekrutacji, sprzedaży. Prowadzi wykłady na studiach MBA i Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu: przywództwa, prezentacji biznesowych, profesjonalnego networkingu biznesowego.

  Trenował przedsiębiorców dla sieci franczyzowych. Występował jako prelegent podczas Kongresów Sprzedaży i Obsługi Klienta, Przywództwa, konferencji dla startupów, InfoShare, Festiwalu INSPIRACJI i wielu innych. Występował na jednej scenie między innymi z następującymi mówcami: prof. Robert Cialdini, gen. Roman Polko, Jakub B. Bączek, Mateusz Grzesiak, Jacek Walkiewicz, Marek Skała, Robert Krool, Dariusz Milczarek, Łukasz Jakóbiak, Grzegorz Turniak, Adela Warać, Tomasz Kamel i inni, przemawiając do publiczności 1000-osobowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców (zrzesza tylko 35 członków). Konsultował biznesowo organizacje małe, średnie i wielomilionowe, koncentrując się na osiąganiu przez te organizacje ustalonych rezultatów. Prowadzi mowy motywacyjne, szkolenia dla firm i klientów indywidualnych z zakresu komunikacji, sprzedaży, obsługi klienta, prezentacji, przywództwa, rekrutacji, motywacji oraz autorskie szkolenie: „Jak odnieść sukces w pracy na etacie”.

  Inwestuje na rynku nieruchomości oraz w projekty biznesowe. Ma dyplom magistra brytyjskiego Uniwersytetu De Montfort oraz Politechniki Łódzkiej, jak również tytuł MBA Thames Valley University. Ukończył studia psychologia w biznesie oraz zarządzanie i marketing. 

  prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

   Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Były rektor ALK (2011–2020), obecnie Przewodniczący jej Rady Powierniczej. Były przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uniwersytetów Niepublicznych.
  Autor 3 książek, ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich (MANAGER i ADMINIST) i pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. Kierował dużymi międzynarodowymi i krajowymi projektami. Wykładał na uniwersytetach m. in. w USA i Wielkiej Brytanii. Jest współtwórcą i wykładowcą programu Executive MBA w Mińsku (IPM BY).
  Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek organizacji naukowych: International Simulation and Gaming Association (ISAGA),  Association for Business Simulation & Experimental Learning (ABSEL), Association for Business Simulation and Experiential Learning (ABSEL). Członek komisji akredytujących: AACSB, EQUIS i IQA oraz IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Był członkiem zarządów: the European Foundation for Management Development (EFMD) i Euro*MBA.
  Obecnie zasiada w zarządzie International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN), oraz Radzie Nadzorczej  Polskiej Unii Edukacyjnej. Zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: Bank BGZ, PZU, ZBM Investor, PTR Development, EnergoPlazma. Wieloletni aktywny uczestnik Szkoły Symulacji Systemów Gospodarczych. Członek wielu kapituł związanych z nagradzaniem osiągnięć w biznesie, zarządzaniu i edukacji.
  Jego zainteresowania badawcze obejmują: informatykę, menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne, modelowanie symulacyjne, zarządzanie operacyjne, systemy wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku. Zaangażowany w działalność na rzecz sportu akademickiego. Akademicki wicemistrz kraju w brydżu sportowym parami – wraz z Przemysławem Janiszewskim (2019).  

  dr Mirosław Sosnowski

  Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy jako wykładowca oraz jako konsultant specjalizujący się w realizacji projektów doradczych, prowadzeniu audytów organizacyjnych, opracowywaniu ekspertyz i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów w obszarach strategii organizacji, modeli biznesowych, rozwiązań strukturalnych oraz procesowych, kultury organizacyjnej oraz systemów oceny i motywacji.

  Profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Od roku 1996 zatrudniony w Katedrze Strategii ALK. Prowadzi zajęcia, jest promotorem prac magisterskich oraz ponad dwustu projektów doradczych (restrukturyzacyjnych i biznesplanów) przygotowywanych na studiach MBA.

  Jako niezależny konsultant zrealizował ponad 100 projektów doradczych z zakresu opracowywania strategii, zmian strukturalnych i procesowych, podnoszenia efektywności działania dla takich firm jak m.in.: Roche Polska Sp. z o.o, Grupa TVN, Poczta Polska S.A., Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Bertelsmann Media S.A., Harper Hygienics S.A., Kross S.A., Generali TU S.A., Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, DDB Warszawa Sp. z o.o., Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A., BPH S.A., PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o (strategia rozwoju Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka w Katowicach).

  Ponadto niezależny ekspert współpracujący z PARP przy tworzeniu programów wspierających przedsiębiorczość oraz przy ocenie projektów składanych przez beneficjentów. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki PL2012+ Sp. z o.o. w momencie tworzenia strategii rozwoju Stadionu Narodowego i komercjalizacji jego działalności. Współzałożyciel 9 inicjatyw biznesowych o charakterze komercyjnym i non profit.

  Sebastian Kotów

  Autor, praktyk biznesu, inspirujący mówca oraz wykładowca psychologii zarządzania na studiach MBA, Kozminski Advanced Management Program i podyplomowych studiach • psychologia biznesu dla menedżerów oraz • strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży w ALK.

  Obecnie CEO w Institute of Behavioral Design (IoBD) – organizacji zajmującej się badaniami oraz implementacją wiedzy i narzędzi psychologii pozytywnej, ekonomicznej i eurokogniwistyki w procesach zmian organizacji oraz w rozwoju kompetencji menedżerskich.

  Jest członkiem European Brain and Behavior Society oraz Institute of Leadership & Management w Londynie, International Association for Research in Economic Psychology oraz Association for Consumer Research. Zasiada w radzie ekspertów ośrodka dialogu i analiz ThinkTank, jest również członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Współautor bestsellerowej serii książek napisanych wraz z Brianem Tracy – Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę! (Onepress, 2015), Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać (Onepress 2016). Wiele lat mieszkał i pracował za granicą, głównie w USA i Wielkiej Brytanii. Był prezesem oraz udziałowcem w Brian Tracy International, a w latach 2013-2014 – członkiem zarządu Door Group SA oraz pełnił funkcję CEO firmy FranklinCovey w Polsce.

  Nikolay Kirov

  Praktyk z zapleczem naukowym. Od 1996 r. wykładowca, doradca, mówca inspiracyjny, trener w zakresie: 

  • negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie 

  • przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych  

  • rozwiązywania konfliktów i komunikowania się 

  • negocjacji strategicznych i międzykulturowych 

  • zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem 

  Instruktor Calligraphy Health System – Calligraphy Yoga – odmiana QiGong oraz ZEN Coaching praktyk. Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile, Faced5.

  Od 24 lat ponad 150 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry medycznej, a także w międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca Kozminski AMP – Advanced Management Program – realizacja Warszawa – Barcelona, na którym prowadzi zajęcia w EADA Business School. 

  Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów – pod indywidualne potrzeby organizacji. Twórca Akademii Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie oraz studiów podyplomowych strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży. Jest współtwórcą programu „Life & Business Energy Management” i projektu LifeEnergy.pl.

  Na swoich kursach pokazuje, jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów, a także jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty.

  Jest partnerem i członkiem Zarządu Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o., LifeEnergy.pl, członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA – Polish National Sales Awards, członkiem kapituły nagrody „Lwy Koźmińskiego" oraz członkiem rady programowej czasopisma Personel i Zarządzanie.

  Dyrektor Kozminski MBA – obszar przywództwo i negocjacje. Koordynator merytoryczny programu studiów Kozminski MBA dla inżynierów. Wcześniej – wieloletni członek kolegium redakcyjnego czasopisma Management and Business Administration. Central Europe oraz wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Kozminski Executive Business School – Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów Akademii Leona Koźmińskiego.

  Jest również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

  Jego główne zainteresowania badawcze to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, a główne obszary doradztwa i szkoleń – negocjacje i budowanie relacji i kreowanie wartości w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.

  W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A. 

  dr Jolanta Tkaczyk

  Doktor ekonomii w zakresie zarządzania (2007), absolwentka zarządzania i marketingu Szkoły Głównej Handlowej (1996), trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego (od 1996). Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. 

  Autorka prawie 100 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Autorka internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl/) oraz komunikacji nieformalnej (www.komunikacjanieformalna.pl). 

  Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association), jak również Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Prowadziła szkolenia i projekty konsultacyjne m.in. dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Hyundai Polska, Kia, Macro Cash and Carry, T-Mobile, Jeronimo Martins Polska, Roche, PESA. 

  mgr Agnieszka Bodzan

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczęła od aplikacji sędziowskiej, zakończonej egzaminem sędziowskim, i orzekania w sprawach cywilnych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

  Po zakończeniu pracy w sądzie pracowała jako doradca prawny, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców.

  W Akademii Leona Koźmińskiego pracuje na  stanowisku wykładowcy. Prowadzi wykłady z prawa cywilnego, handlowego i prawa zamówień publicznych.

  Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim problematyka umów zawieranych zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w realizacji zadań publicznych przez organy administracji.

  Za osiągnięcia dydaktyczne uzyskała nagrodę Rektora Akademii Leona Koźmińskiego oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

  dr Iwona Cieślak

  Mistrzyni w zakresie rachunkowości zarządczej, absolwentka studiów MBA, wieloletnia doradczyni w zakresie zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzania audytów i usprawnień w organizacji. 

  dr Kaja Prystupa-Rządca

  Ekspert ds. zarządzania w wirtualnym otoczeniu. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

  Autorka artykułów, a także komentator dla takich mediów jak m.in.: Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Personel i Zarządzanie, HR.news, Zwierciadło, Radio Zet, Radio TOK FM. Współpracuje z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Szwajcarii w obszarze projektów badawczych i gier symulacyjnych na temat współpracy wirtualnej.

  Od 10 lat propaguje ideę pracy wirtualnej oraz kształci w obszarze dobrych praktyk komunikacji. Współpracuje z KanBo oraz Dual Academy w obszarze rozwijania procesów współpracy wirtualnej. 

  dr Bartłomiej Cegłowski

  Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, niezależny ekspert i doradca.  W karierze zawodowej był również wiceprezesem spółki konsultingowej oraz trenerem i doradcą w różnych instytucjach, np. Narodowym Centrum Kultury i WYG International (akredytacja w PARP w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania).  Zapytany o pięć głównych umiejętności wymienia na ogół: analizę finansową, ocenę projektów inwestycyjnych i wycenę przedsiębiorstw, planowanie działalności podmiotów gospodarczych, przygotowywanie studiów wykonalności i biznesplanów, wdrażanie systemów controllingu.

  Od ponad dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych. Współautor pięciu książek, w tym cieszącego się dużym powodzeniem podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym" (wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN).

  Pełny wykaz publikacji TUTAJ

  Nadejda Kirova

  Trenerka biznesu, wykładowczyni akademicka i coach, menedżerka i przedsiębiorczyni, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym.

  Certyfikowana konsultantka metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, coach stosująca w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Talentów wg koncepcji Instytutu Gallupa – StrengthsFinder, MTQ48 – odporność psychiczna (mental toughthness), Reiss Motivation Profile, Facet5 i Value Match.

  Partnerka i członkini Zarządu Kirov Strategic Negotiators i LifeEnergy.pl, Prezes  Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju, członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, członek Zarządu Bulcom Sp. z o.o.

  Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w branżach: ciężkich maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła i nadal pełni funkcję dyrektor finansowej oraz dyrektor operacyjnej.

  W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w budowaniu programów rozwojowych oraz szkoleniach w zakresie:

  • komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
  • przywództwa, budowania, rozwijania i motywowania zespołów
  • budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie
  • transformacji organizacji i kultury organizacyjnej w oparciu o wartości
  • zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem
  • budowania strategii rozwojowej organizacji i osób indywidualnych
  • zarządzania różnorodnymi zespołami
  • przygotowania mentorów wewnętrznych w organizacjach

  Partnerka merytoryczna Kozminski Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca studiów podyplomowych: • Master of Business Administration • Advanced Management Program • Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży • Psychologia biznesu • Coaching profesjonalny • HR Business Partner • Dyrektor finansowy.

  Współtwórczyni programów: • Transformacja organizacji i kultury organizacyjnej w oparciu o wartości  • Life & Business Energy Management.

  Instruktorka i nauczycielka ponad 10 systemów Qigong/Tai Chi oraz ZEN Coaching praktyk, prowadząca cykliczne zajęcia z grupami uczącymi się zarządzać sobą, w tym energią własną dla odnalezienia równowagi życiowej, w ramach projektu LifeEnergy.pl.

  Studiowała: Qigong, tradycyjną medycynę chińską, neuroanatomię i neurobiologię w Indonezji i Australii.

  Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS®, uczenia się i motywacji. Prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady dla menedżerów i przedsiębiorców oraz dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji.

  Założycielka i Prezeska Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewności siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz coaching rodzinny.

  Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców. Specjalizuje się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami, komunikowania się oraz zarządzania różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej.

  Mentorka w Fundacji Liderek EY, wspierająca kobiety na rynku pracy i w rozwoju osobistym.
  W prowadzonych przez siebie procesach mentoringowych i coachingowych kładzie wyjątkowy nacisk na stworzenie przestrzeni do odnajdywania siebie, określania autentycznych potrzeb, celów i budowania swoich mocnych stron.

  W ostatnich latach prowadziła szkolenia, doradztwo i sesje m.in. dla:

  ACTELION Pharma-Johnson-Jonson, Air Products, AVEEX, ARVAL, AUCHAN, Aurovitas, BFT Polska, BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP PARIBAS Bank Polska S.A., Boehringer Inghelheim, Benefit Systems S.A., DNB, Gettin Noble Bank, Mitsubishi Electric, EUVIC S.A., EURO-HEL, EuRoPol Gaz, Canal+, Capgemini Polska, Cardif Polska S.A., Clear Channel,  GOOGLE, Grupa Azoty, Glenmark Pharmaceuticals, Gaz-System, EDF Energia, Generali, Gdańska Organizacja Turystyczna, Greiner Packaging, EUROWA, FORTACO, FUTURE PROCESSING, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, HORTEX, HESTIA, HEBE, ORANGE–TelTech, INTER Polska, JERONIMO MARTINS, Janssen, Krosno Glass S.A., KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), Krajowa Izba Rozliczeniowa, KONGSBERG Automotive, Lasy Państwowe, LIDL, LUXMED, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Mindshare, Metro Warszawskie, Molnlyckie, MULTI Poland, Najwyższa Izba Kontroli (NIK), OTIS, PARP, PLAY, PKP Energetyka, Raiffeisen Polbank, Polpharma, PERN, Philip Morris, PCG Akademia, Reckitt Benckiser, SPX FLOW, Siemens Healthcare, TIM S.A. R-Bag, Teltech, Szpitale Pomorskie, Sun Chemical, Kancelaria Skłodowscy, Teva Pharmaceuticals, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Wydawnictwo Nowa Era, VW Bank, Vital Voices.

  Autorka dwóch książek i licznych publikacji w prasie branżowej z zakresu zarządzania, m.in. w Personel i Zarządzanie i Focus Coaching.

  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego – coaching profesjonalny. Ukończyła liczne kursy w zakresie diagnozowania i rozwoju potencjału pracowniczego, Komunikacji bez Przemocy, Analizy Transakcyjnej – szkolenie 101 EATA (European Association for Transactional Analysis), Zen Coaching, Design Thinking, Personal Communication Model.

  Języki – ojczysty bułgarski, płynny polski, bardzo dobry: angielski i rosyjski.  

  prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

  Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor ALK w Katedrze Strategii. Wykładowca na studiach doktoranckich, EMBA, studiach podyplomowych i dyplomowych, także na uczelniach zagranicznych we Francji, Austrii i Słowenii.

  Specjalizuje się w teorii strategii i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Jest konsultantem w obszarze doradztwa strategicznego w zakresie strategii wzrostu przedsiębiorstw i wdrażania zrównoważonej karty wyników dla wiodących firm z branży chemicznej i energetycznej oraz organizacji non-profit. Od 2004 roku współpracuje z biznesem w ramach projektów realizowanych przez studentów. Od 2017 roku prowadzi projekty doradcze na studiach Koźmiński MBA. Pełni także rolę opiekuna naukowego doktorantów.

  Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki strategii i procesu internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, procesów podejmowania decyzji oraz roli dystansu w ekspansji zagranicznej.

  Jest członkiem w kilku organizacjach naukowych, m.in. w Academy of International Business, Strategic Management Society czy European International Business Academy (EIBA). Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu strategii i zarządzania międzynarodowego, publikująca w uznanych czasopismach zagranicznych, m.in. w Journal of Business Research, Business History, Journal for East European Management Studies, European Journal of International Management.

  dr Anna Bugalska

  Od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Doktor ekonomii w zakresie zarządzania. 

  Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach (TUiR Warta SA, TUnŻ WARTA, PZU SA, Kredyt Bank, KBC POLSKA). Związana z Centrum Ekspertyzy Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w IBD Business School w roli Dyrektora Projektów Rozwojowych. W 2002 roku zaliczona do grona 10 najlepszych dyrektorów personalnych w Polsce (finalista konkursu Dyrektor Personalny Roku). Od 20 lat doradza osobom zarządzającym w międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach w najtrudniejszych sprawach dotyczących zarządzania ludźmi.

  Jest aktywnym badaczem obszaru HR i autorem wielu artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych, studiów przypadków, referatów konferencyjnych i raportów nt. HR. Nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych HR-owo: w programach MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców. 

  Konsultant/praktyk/trener/mentor w projektach z zakresu zarządzania, zarządzania kapitałem ludzkim – zarządzania kompetencjami, oceny pracowniczej, w tym oceny 360 stopni, rekrutacji i selekcji, prowadzenia wywiadu kompetencyjnego, realizacji Assessment i Development Center, audytu personalnego i audytu funkcji personalnej, rozwoju i szkoleń pracowników, zarządzania talentami, organizacji działu personalnego, w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. badania kompetencji, udzielania feedbacku, sukcesji stanowiskowej i ścieżek karier. 

  Certyfikowany użytkownik testu psychologicznego PAPI (personality and preference inventory) i baterii testów Hogana.

  Coach/mentor przygotowana do samodzielnego prowadzenia coachingu – ukończyła Akademię Coachingu (Essentials, Equipped) wg metodyki Coach Wise, programu certyfikowanego przez International Coach Federation w Coaching Center oraz Practitioner Coach Diploma Nobel Manhattan Coaching (PCD) w IBD Business School. 

  Łącznie brała udział w około 200 projektach długofalowych. 

  Pracowała m.in. dla: Roche Polska, TEVA, UKSW, Uniqa, Wedel, Energia Obrót, Eurel Hermes, Główny Inspektor Transportu Drogowego, JTI, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Polska Spółka Gazownictwa, BGZ BNP, BNP Securities Services, BGK, KPRM, Onet, Polkomtel, Arcelor Mittal, BMM, LG Display Polska, PZU, GK PGE, PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa, Polskie Centrum Akredytacji, KGHM Polska Miedź, Volkswagen Group Polska, Grupa Maspex Wadowice, Groupon, Europejski Fundusz Leasingowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Lyreco Polska, Hiestand Polska, Zelmer, SMC, Zespół Warszawskich Żłobków.

  mec. Paweł Jasiński

  Absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA – Imperial College London, radca prawny od 2003 roku. Praca zawodowa: jako radca prawny oraz członek organów spółek: ASiP S.A., Studium Europejskie Sp. z o.o., PKS Nowy Sącz S.A., PKN ORLEN S.A., Unipetrol, a.s. (Praga), Instytut Edukacji Sp. z o.o., WIW sp. z o.o. sp. k., Fundacja AI Law Tech. Członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie 2007-2013. Wykładowca akademicki oraz na aplikacjach prawniczych. Prowadzi indywidualną praktykę radcowską, specjalizacja: umowy oraz spory gospodarcze, w tym w obszarze IT.

  prof. ALK dr hab. Paweł Korzyński

  Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ALK. W latach 2011-2013 realizował grant badawczy na Harvard University. Od 2015 roku współpracuje z INSEAD Business School w zakresie badań technostresu. Ekspert z zakresu przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi. Jego zainteresowania naukowe obejmują również internetowe sieci społecznościowe, w tym wykorzystanie mediów społecznościowych do wywierania wpływu oraz strategie startupów. Z jego wiedzy korzystają zarówno korporacje, jak i firmy z sektora MŚP.

  Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa i internetowych sieci społecznych w czasopismach takich jak International Journal of Manpower, European Management Journal, Journal of Managerial Psychology, Business Horizons, Management Decision czy Harvard Business Review

  prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt

  Profesor w Akademii Leona Koźmińskiego (od 2003 r.). Do roku 2003 pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej, gdzie pełnił między innymi funkcje Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania (w latach 1991-1998) i Dyrektora Instytutu Zarządzania.

  Równocześnie z pracą naukową, w latach 1995-2006, pełnił szereg funkcji kierowniczych w trzech spośród największych polskich banków: w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju, zarządzania strategicznego oraz zarządzania jakością. Od roku 1980 jest aktywnym konsultantem w dziedzinie doboru kadr – uczestniczył w wyborze kilkuset menedżerów największych polskich przedsiębiorstw.

  W latach 2011-2015 pełnił funkcję Prorektora ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych w Akademii Leona Koźmińskiego. Kierował również studium doktoranckim.

  prof. ALK dr hab. Robert Rządca

  Zastępca Rektora Akademii Leona Koźmińskiego, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry. Współzałożyciel Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, obecnie Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1993-2015 zastępca Przewodniczącego Rady Powierniczej ALK.

  Kierownik Zakładu Negocjacji. Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research oraz Rady do Spraw Rozwoju Kadry Akademickiej. Od 2011 r. członek Rady Badań Naukowych. Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny ALK oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywał staże m. in. w Harvard University i DePaul University.

  Specjalizuje się w negocjacjach, zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu badaniami i rozwojem. Doświadczony mediator.

  Był opiekunem naukowym ponad dwustu projektów dyplomowych na studiach Executive MBA. Przeprowadził ponad sto dwadzieścia projektów doradczych i szkoleniowych dla takich organizacji jak: Netia, NBP, Gaz System, m.st. Warszawa, Grupa Metro, PKN Orlen, Medicover, LOT, PZU, KGHM. Jest ekspertem w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych oraz dwóch monografii – Negocjacje, 1997 (razem z Pawłem Wujcem) oraz Negocjacje w interesach, 2004.

  Współzałożyciel i wiceprezes Zarządu w Scott Tiger SA, spółce informatycznej oferującej szyte na miarę rozwiązania dla telekomunikacji, ubezpieczeń i bankowości. Członek Rady Nadzorczej K2 Internet SA oraz Omig S.A.

  Swoim doświadczeniem podzielą się m.in.:

  Zasady rekrutacji

  POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE:

  • Test typu GMAT odbędzie się 24 września 2024 r. o godz. 11:00.
  • Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się o godz. 13:15.
  1
  Uzyskanie podstawowych informacji

  Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Was programu MBA i sprawdzenie zasad naboru. 

  2
  Rejestracja

  Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

  3
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

  Rekrutacja na XV edycję studiów trwa do 15 września 2024 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 r.

  Test typu GMAT odbędzie się 24 września 2024 r. o godz. 11:00. Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się o godz. 13:15.

  Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe. 

  O przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

  Test typu GMAT składać się będzie z dwóch części: matematycznej oceniającej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analizę zadań ilościowych, oraz analitycznej sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i oceny planu działania.

  Uprzejmie informujemy, że edycje studiów są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

  Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4-osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.

  Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć. 

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

  • CV  

  • List motywacyjny  

  • Zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

  • Oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

  • Kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne  

  ** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

  Zochowska Monika
  Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
  Monika Żochowska

  Opłaty

  Płatności
  Cena podstawowa (możliwość płatności w trzech ratach po 16 100 zł każda) 48 300 zł
  Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w trzech ratach po 14 490 zł każda) 43 470 zł*
  Cena ze zniżką za jednorazową płatność 45 300 zł*
  Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 500 zł

  Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:   Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

  Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl

  * Oferowane zniżki (dla absolwentów, za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie łączą się.

  Po ukończeniu studiów

  Współpraca
  Spotkania inspiracyjno-networkingowe dla absolwentów
  Uczelnie partnerskie
  Przynależność do Klubu Absolwentów
  Międzynarodowość
  Coroczne zjazdy absolwentów MBA
  Kalendarz
  Spotkania świąteczne
  koła
  Możliwość uczestnictwa w konferencjach oraz innych bezpłatnych wydarzeniach
  wydanie elektroniczne
  Dostęp do zamkniętej networkingowej grupy absolwenckiej na platformie LinkedIn