Wesprzyj nas
Strona główna
Logistyka w zarządzaniu, logistyka studia podyplomowe, studia logistyczne warszawa

Logistyka w zarządzaniu

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem i jego łańcuchami dostaw.

Prowadzi to nie tylko do znacznej redukcji kosztów oraz  zwiększenia sprawności działania i rentowności przedsiębiorstwa, ale również do podwyższenia niezawodności procesów produkcji i sprzedaży. Dzięki skoordynowanym dostawom materiałów, towarów czy wyrobów we właściwym czasie, miejscu, ilości i jakości, zarządzanie logistyczne przyczynia się do wyższego standardu obsługi klienta, a w konsekwencji do zwiększenia przychodów ze sprzedaży i konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Partnerzy

Polska Izba Spedycji
Partner kierunku
Poland Roundtable
Partner strategiczny

Adresaci studiów

Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, analitycy i stratedzy łańcuchów dostaw, dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach, menedżerowie i planiści elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw, kierownicy, planiści i specjaliści poszczególnych odcinków zarządzania logistycznego   w przedsiębiorstwie, zarządzający  zaopatrzeniem, logistyką produkcji i przepływem materiałów, magazynem i systemami składowania, transportem i dystrybucją  oraz optymalizacją wykorzystania zasobów.

figury

Kierownik studiów

prof. ALK dr Mirosław Antonowicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, certyfikowany - Chartered Fellow (FCILT) -The Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Trener Biznesu. Pracownik Naukowy Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC) w zakresie logistyki , transportu i zakupów. Wieloletni menedżer sektora transportu, były wiceprezes UTK, członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Członek Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego w KIG. Obecnie Członek Zarządu PKP S.A, Wiceprzewodniczący RN PKP CARGO LOGISTICS, przewodniczący RN PKP LHS, członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, członek Rady ds. Transportu Kolejowego przy Prezesie UTK. Autor i współautor  wielu ekspertyz i analiz, koncepcji doradczych, programów restrukturyzacyjnych funkcji działów i całych organizacji, a także artykułów naukowych.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł, zasad rządzących logistyką i organizacjami logistycznymi, 
 • Umożliwienie zdobycia certyfikacji kompetencji zawodowych, 
 • Wzmocnienie pozycji przetargowych na rynku pracy, 
 • Poznanie podstaw etycznych w logistyce i transporcie. 

Program

 • Zajęcia integracyjne - wprowadzające 
 • Blok ogólny 
 • Podstawy współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem 
 • Elementy prawa cywilnego i handlowego 
 • Wprowadzenie do zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw 
 • Elementy prawa celnego w logistyce 
 • Polityka transportowo - logistyczna UE 
 • Kompetencje managera we współczesnej logistyce-  Zarządzanie karierą
 • Zarządzanie jakościowe procesami logistycznymi 
 • Zarządzanie logistyką  międzynarodową 
 • Blok umiejętności menedżerskich – specjalistycznych i funkcjonalnych  
 • Planowanie i zarządzanie produkcją i przepływem materiałów 
 • Logistyka w E-commerce
 • Zarządzanie magazynem 
 • Zarządzanie zapasami 
 • Nowoczesne instrumenty i metody zarządzania logistycznego
 • Zarządzanie dystrybucją w logistyce 
 • Zarządzanie projektami logistycznymi
 • Zarządzanie transportem 
 • Zarządzanie zaopatrzeniem i zakupy 
 • Controlling w logistyce 
 • Systemy Informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem i logistyką 
 • Warsztaty logistyczne
 • Spotkania z praktykami   

 Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 204*  

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 4-5 realizowanych w formule on-line)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:  

 • soboty - 8.45-17.30
 • niedziele - 8.45-15.45

Planowane terminy zjazdów

Wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. Sebastian Jarzębowski

Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce, Dyrektor ds. Naukowych Logistics & Procurement Center ALK. 

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Jego działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz logistyce. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym zagranicznych. Odbył wielokrotne staże zagraniczne na Uniwersytetach w Bonn, Hamburgu, Halle, Visiting Professor w Fisher College of Business, Ohio State University, USA oraz na Uniwersytecie w Bonn. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Koordynator krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. 

dr hab. Bogusław Śliwczyński

Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów logistycznych, produkcji i sprzedaży. Jest ekspertem i doradcą zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą ponad 200 projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. 
Pełni funkcję  Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Konsultingu. 

prof. ALK dr Mirosław Antonowicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, certyfikowany - Chartered Fellow (FCILT) -The Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Trener Biznesu. Pracownik Naukowy Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC) w zakresie logistyki , transportu i zakupów. Wieloletni menedżer sektora transportu, były wiceprezes UTK, członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Członek Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego w KIG. Obecnie Członek Zarządu PKP S.A, Wiceprzewodniczący RN PKP CARGO LOGISTICS, przewodniczący RN PKP LHS, członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, członek Rady ds. Transportu Kolejowego przy Prezesie UTK. Autor i współautor  wielu ekspertyz i analiz, koncepcji doradczych, programów restrukturyzacyjnych funkcji działów i całych organizacji, a także artykułów naukowych.

Żurek Arkadiusz spedycja
mgr Arkadiusz Żurek
dr Marzena Walczak

Specjalista w zakresie prawa celnego i branży transportowo-spedycyjnej, 
Naczelnik Wydziału Obsługi Przedsiębiorstw - Izby Celnej w Warszawie, wykładowca  i trener na kursach i Studiach Podyplomowych SGH i innych. 

dr Dorota Raben

Uznany ekspert na międzynarodowym rynku w dziedzinie zarządzania, logistyki i łańcuchów dostaw.  Stopień doktora uzyskała w SGH, Warszawa.

Certyfikowany trener organizacji szkoły Brian Tracy International, certyfikowany konsultant Talent Q do prowadzenia badań assessmentowych w zakresie kompetencji i potencjału pracowników, mentor, mówca motywacyjny.Od ponad 30 lat związana z zarządzaniem i logistyką, której poświęciła całe swoje życie zawodowe – począwszy od uruchomienia centrum magazynowego w Poznaniu dla firmy Herlitz, poprzez współtworzenie i rozwijanie rodzinnej firmy logistycznej Raben Group, aż po pracę dla Royal Frans Maas Group, Gefco, FM Logistic, Clip Group.

W latach 2013-2016 Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.Dodatkowo, swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, które zdobyła pracując w Europie i Azji dzieli się w roli wykładowcy, doradcy zarządów wielu firm i w Radach Nadzorczych.Wykładowca na wielu uczelniach takich jak: SWPS, IPI PAN, SGH, Akademia Leona Koźmińskiego, Uczelnia Łazarskiego, UTH na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA, DBA z zakresu zarządzania logistyką oraz budowania strategii firm. Uczestnik i mówca na wielu konferencjach, seminariach w Polsce i poza granicami kraju.

dr Jacek Pacholik
alk
mgr Michał Czerwiec

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Transport i Logistyka. Od lat związany z branżą IT dla biznesu, choć doświadczenie zdobywał też w sprzedaży, windykacji i księgowości. Jako wzięty logistyk ściśle współpracował z wieloma firmami z sektora dystrybucji i produkcji oraz doradzał dziesiątkom firm i osób z bardzo różnych zakresów tematycznych biznesu. 

Wykładowca studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z zakresu logistyki magazynowania, logistyki dystrybucji, zarządzania łańcuchem dostaw oraz systemów informatycznych wspierających te zagadnienia. 

Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w firmie ELSE Systemy Informatyczne, odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii biznesowej firmy. 

foto_tadeusz__2_.png
mgr Tadeusz Senda

Radca - Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, były dyrektor Departamentu Polityki Celnej w Ministerstwie Finansów , doradca podatkowy. 
Współpracuje z ALK od blisko 15 lat. 

Autor szeregu artykułów poświęconych zagadnieniom obrotu towarowego z zagranicą i współautor m.in. podręcznika akademickiego „Prawo celne” wyd. C.H Beck.  Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest handel międzynarodowy, prawo celne oraz prawo transportowe. 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

XXX edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów. Słuchacze w toku studiów muszą zdać także 3 egzaminy (Podstawy współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, Wprowadzenie do zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw, Controlling w logistyce) oraz egzamin końcowy. 

Słuchacze przystępujący do procesu certyfikacji Europejskiego Towarzystwa Logistycznego potwierdzającego kompetencje logistyczne na poziomie European Senior Logistician, posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w logistyce, dodatkowo zdają 3 egzaminy obowiązkowe przeprowadzane przez Jednostkę Certyfikującą Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu: 

 • Podstawy Biznesu 
 • Popyt, Produkcja i Planowanie wymagań dystrybucji 
 • Logistyka i Projektowanie łańcuchów dostaw 
 • oraz 3 do wyboru spośród: 
 • Obsługa klienta 
 • Zaopatrzenie 
 • Transport 
 • Magazynowanie 

Łącznie wymagana praktyka w zawodzie (przez okres minimum 5 lat) weryfikowana podczas Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego

 • Samodzielne stanowisko kierownicze, 
 • Samodzielne prowadzenie projektów logistycznych, 
 • Usługi konsultingowe.

Dla uczestników studiów którzy wybrali dodatkowy proces certyfikacji kompetencji zawodowych Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (z siedzibą w Brukseli) po zdaniu egzaminów i przeprowadzeniu Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego - certyfikat European Senior Logistician.

 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**Wprzypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Kanclerz Agata KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agata Kanclerz

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 3 950 zł każda) 7 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 3 555 zł każda ) 7 110 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7 400 zł
Opłata za 6 egzaminów "European Senior Logistician" oraz Koszt Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego (Od 2017 roku na Studiach podyplomowych można uzyskać wyłącznie certyfikat „European Senior Logistician”) 3690 zł brutto

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.