Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
LLM

LLM in International Commercial Law

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
EN
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Celem studiów jest umożliwienie prawnikom poszerzenie ich wiedzy w zakresie międzynarodowych aspektów prawnych obrotu gospodarczego w wybranych dziedzinach. Program oparty jest o doświadczenia najlepszych amerykańskich i europejskich szkół prawa, dzięki czemu zakres prezentowanego materiału pokrywa się z podobnymi programami LLM na Zachodzie. Uzyskanie prestiżowego prawniczego dyplomu typu LLM, odpowiednika MBA w zarządzaniu, daje gwarancję znajomości międzynarodowych regulacji na zaawansowanym poziomie, pozwala także na porównanie przepisów polskich i zagranicznych. Międzynarodowy charakter programu (prowadzonego w całości w języku angielskim) pomaga także uczestnikom w lepszym przygotowaniu się do pracy z zagranicznymi klientami. 

Atuty kierunku

1
Program

Program oferuje zwięzłe, ale głęboko merytoryczne wprowadzenie do praktyki prawniczej w kontekście międzynarodowego obrotu gospodarczego. 

2
Program

Program umożliwia zapoznanie się z podstawowymi regulacjami amerykańskimi i europejskimi także w zakresie nieuwzględnianym w programach studiów magisterskich, 

3
Wykładowcy

Wykładowcy programu to renomowani praktycy, z dyplomami wiodących uczelni zachodnich.  

Adresaci studiów

Program przeznaczony jest dla osób, które mają już dyplomy magisterskie z zakresu prawa, chcą jednak poszerzyć wiedzę z zakresu regulacji innych krajów i międzynarodowych. Ponieważ program prowadzony jest w całości w języku angielskim, do uczestnictwa w nim niezbędna jest co najmniej dobra znajomość tego języka, potwierdzona certyfikatem lub na egzaminie przeprowadzanym przed rozpoczęciem studiów na ALK.  

 

figury

Kierownik studiów

prof. Dariusz Jemielniak

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, associate faculty Berkman-Klein Center for Internet and Society (Harvard). Na Harvard Law School spędził ponad dwa lata.  

 

Co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych:  

 • Opanujesz zaawansowaną wiedzę prawniczą w języku angielskim. 

Dzięki temu zdobędziesz kompetencje, aby: 

 • Wspierać od strony prawnej transakcje gospodarcze w obrocie międzynarodowym.  

Perspektywa zawodowa

Studia LL.M. są ważnym wyróżnikiem na rynku pracy, podobnie jak MBA w środowisku menedżerskim. Stanowią istotną podstawę podwyższania kwalifikacji zawodowych, a także są cenione przez pracodawców z orientacją międzynarodową.  

Program

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW  

 • Integration Session 
 • Introduction to American Law  
 • Introduction to EU substantive law  
 • Comparative and International Contract Law  
 • E-Commerce and Internet Law  
 • Sources of Law, Institutions and Judicial Redress Procedures in the EU  
 • European Tax Law  
 • Legal Aspects of Business-to-Consumer International Transactions  
 • New legal landscape: Blockchain, AI, IP, FinTech
 • Introduction to WTO law  
 • Regulatory Governance  
 • Comparative and International Competition Law  

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  

Pierwsza sesja będzie realizowana stacjonarnie, natomiast pozostałe sesje odbędą się w formule on-line. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w ramach sesji trzydniowych w:  

piątki 17.00 - 20.15 

soboty 8.45 - 15.45 

niedziele 8.45 - 15.45 lub 17.30

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze

Już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. Maciej De Abgaro Zachariasiewicz

Nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Cywilnego. Prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa kontraktów i międzynarodowego postępowania cywilnego. Kilkukrotnie przebywał na zagranicznych stażach badawczych, w tym na Columbia University w Nowym Jorku i w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu. Uczestnik i wykonawca licznych projektów badawczych i szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Radca prawny. Doradza klientom w sprawach cywilnych i handlowych, w szczególności w zakresie  stosunków transgranicznych. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan, oraz w postępowaniach arbitrażowych ad hoc. Uznany w kraju ekspert w dziedzinie międzynarodowego obrotu prawnego i arbitrażu handlowego.

KatharinaLasotaHeller
Katharina Lasota Heller, PhD

She has over 20 years of experience in IT, IP, and FinTech law. Founding Partner of LEXcellence –a Swiss Law Firm in Zug (Switzerland) and President of the Swiss-Polish Blockchain Association.

Dr. Lasota deals with issues related to Blockchain, FinTech, DeFi, NFTs, and Metaverse on daily basis. As visiting professor at the University of Lucern and at Kozminski University in Warsaw she lectures on Blockchain, IP, and Technology Law; an attorney at law admitted to practice in Switzerland and in Poland.

Kasia received a Ph.D. in 2003 from Ludwig Maximilian University; as a scholar of the Max-Planck Institute in Munich. She is an alumnus of McGeorge School of Law in Sacramento California, where she finished her LL.M. Studies in 2004.  Over the years, she has worked for several large law firms in Munich, Warsaw, and Vienna. Between 2010 and 2015 led a global compliance program of a South African Company and was President of the European Digital Media Association.

Katharina is passionate about economic disruption and a data-driven economy, a plain speaker, and an author of regulatory-related publications

Wife, and mother of a teenage daughter, loves hiking in the Swiss Alpes and occasionally plays golf.

 

dr hab. Waldemar Hoff
alk
dr Piotr Milczarek
dr hab. Łukasz Gruszczyński

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. W swoich badaniach naukowych zajmuje się problematyką międzynarodowego prawa gospodarczego, międzynarodowego prawa ochrony zdrowia publicznego oraz relacjami pomiędzy prawem a technologią. Uzyskał tytuł stopień doktora na European University Institute we Florencji (2008), zaś doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2016). W przeszłości odbył szereg zagranicznych staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Cambridge (jako Winiarski Fellow), Uniwersytecie w Michigan, Katolickim Uniwersytecie Péter Pázmány oraz National University of Public Service (obie instytucje w Budapeszcie). Laureat sześciu konkursów Narodowego Centrum Nauki, aktualnie realizuje dwa granty w ramach programu OPUS dotyczące transformacji międzynarodowych stosunków handlowych. Współpracuje również z Instytutem Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk. Jego dorobek naukowy obejmuje dwie monografie w wydawnictwie Oxford University Press oraz liczne publikacje w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych. Profesor Gruszczyński jest również redaktorem prowadzącym anglojęzycznego rocznika Polish Yearbook of International Law.

dr Marcin Górski

Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Łódzki, radca prawny

dr hab. Przemysław Polański

Profesor nadzwyczajny zatrudniony w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Zainteresowania badawcze prof. Polańskiego są interdyscyplinarne: obejmują prawo nowych technologii.

Autor monografii, kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach oraz licznych artykułów krajowych oraz międzynarodowych (w tym z przypisanym współczynnikiem impact factor).

Kierownik grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki dotyczącego modelu zwalczania bezprawnych treści w Internecie. 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

XV edycja  - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.* 

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów (formę zaliczenia poszczególnych przedmiotów ustala prowadzący zajęcia wykładowca). Ocena na świadectwie jest wystawiana na podstawię średniej z uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów.

 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich z zakresu prawa**

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2/C1, potwierdzona certyfikatem zdanego egzaminu. 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2/C1, potwierdzona certyfikatem zdanego egzaminu. 

 • Ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu prawa. 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Malwina Siek

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 5450 zł każda ) 10 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 905 zł każda ) 9 810 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 10 400 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.