Centrum

Lider Innowacji

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku

Jesteśmy online ready. W razie konieczności zajęcia pierwszego semestru będą przeprowadzone w formule online, przy zachowaniu najwyższej jakości ich prowadzenia.

Naszym celem jest kształcenie umiejętności liderów i facylitatorów zespołów projektowych w zakresie projektowania innowacyjnych produktów i usług, skoncentrowanych na realnych potrzebach klientów i użytkowników.

Przygotowanie obejmuje m.in. praktyczną realizację projektu, w tym m.in: budowanie zespołu, zdefiniowanie wyzwania projektowego, odkrywanie realnych problemów i potrzeb, projektowanie, prototypowanie i testowanie, wdrażanie innowacji oraz rozwiązywanie złożonych problemów społecznych, biznesowych i technologicznych.

Oprócz kompetencji twardych, związanych z umiejętnościami praktycznymi, metodykami i narzędziami pracy projektowej, studenci zdobędą potrzebną wiedzę i będą rozwijać kompetencje społeczne, niezbędne w codziennej pracy projektanta i lidera zmian.

Atuty kierunku
1
Metody i narzędzia

Uczymy sprawdzonych metod i narzędzi, gotowych do zastosowania w każdej branży, takich jak: Design thinking, User experience design, Lean stratup, Agile, i inne.

2
Projekty 'real-case'

Realizacja projektów dotycząca realnych problemów biznesowych, społecznych i technologicznych, zgłoszonych przez firmy i organizacje publiczne.

3
Interdyscyplinarne zespoły

Praca nad projektem w interdyscyplinarnym zespole pod okiem mentorów i praktyków.

4
Zajęcia warsztatowe

Zajęcia prowadzimy w formie warsztatowej, przy minimum teorii niezbędnej do dalszej pracy.

5
Sam decydujesz o projekcie

To studenci wybierają tematy projektów dyplomowych.

6
Forma egzaminu

Dostosowana do praktycznego programu studiów!

7
Stawiamy na pracę twórczą

Zapewniamy radość i zabawę z pracy, skoncentrowanej na rzeczywistych problemach i potrzebach ludzi. gwarantujemy niezapomnianą przygodę, po której Twoje życie zawodowe nie będzie już takie samo!

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są przede wszystkich dla osób, które na co dzień zajmują się lub planują zajmować:

 • rozwojem produktu i usług,
 • wdrażaniem procesów i zmian biznesowych skoncentrowanych na customer experience,
 • dla liderów odpowiedzialnych za transformację cyfrową,
 • liderów i członków zespołów projektowych, kierowników produktu, kierowników projektu, członków zwinnych zespołów projektowych, kierowników i specjalistów działów rozwoju produktu, marketingu, procesów obsługi klienta.
Rankingi
Kierownik studiów
Kamiński Rafał
Rafał Kamiński

Doświadczony menedżer, trener biznesu, projektant innowacji biznesowych i społecznych, entuzjasta metod projektowania innowacji skoncentrowanych na człowieku (human-centered design).

Facylitator pracy zespołów w podejściu: lean UX, design thinking, lean startup, Agile. Prelegent i ekspert na konferencjach i wydarzeniach branżowych, m.in jako metodyk i członek zespołu ekspertów w ogólnopolskim projekcie innowacji społecznych popojutrze.pl. 

Certyfikowany auditor oceniający skuteczność procesów biznesowych, Green Belt Lean Six Sigma, certyfikowany Scrum Product Owner (CSPO®). Absolwent Pedagogiki Pracy WSP ZNP i Projektowania Usług na School of Form. Od przeszło 20 lat zdobywał doświadczenie, w takich firmach jak: PTK Centertel (Orange Polska), Polkomtel (Plus), Raiffeisen Bank Polska, Santander Bank Polska, gdzie pracował na stanowiskach specjalistycznych i menadżerskich w obszarze: sprzedaży, obsługi klienta, analizy biznesowej, zarządzania projektem, innowacji i strategii, współpracy ze startup’ami. Również prowadząc własną działalność konsultingową INNOVELTY, gdzie jako freelancer i kontraktor zajmował się strategią, projektowaniem produktów i usług. Obecnie pracuje jako Customer Journey Owner, zajmuje się projektowaniem produktów i usług cyfrowych w UPC Polska oraz wdrażaniem projektowania zorientowanego na człowieka, w zwinnych metodach projektowych opartych na LeSS i Lean UX. Trener EY Academy of Business. 

Wykładowca wizytujący na kierunku "Innovation & Technology Project Management" w Collegium Civitas, gdzie prowadzi zajęcia z projektowania propozycji wartości i innowacyjnych modeli biznesowych. Prowadził również wykłady i facylitował warsztaty na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Uczelni Łazarskiego, dla absolwentów MBA SGH, Inkubatora UW i na uczelni UKSW w Warszawie, dla fundacji Digital University, oraz dla wielu innych firm i organizacji. Z pasji licencjonowany instruktor tenisa stołowego.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz
 • Rozwój kompetencji przyszłości takich jak: kompleksowe rozwiązywanie problemów, kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, współpraca w interdyscyplinarnych zespołach
 • Rozwój kompetencji społecznych, takich jak: empatia, inteligencja emocjonalna i społeczna
 • Nowe możliwości zawodowe
 • Wiedzę i umiejętności do zastosowania od następnego dnia po zajęciach
Perspektywa zawodowa

Jako lider innowacji zdobędziesz nie tylko nowe możliwości zawodowe, ale i otworzą Ci zupełnie nowe horyzonty.

Pozyskasz umiejętności szybkiego uczenia się i łatwego przekwalifikowania. Dzisiaj liderów innowacji brakuje praktycznie w każdej branży, w dużych korporacjach, jak i małych firmach, a nawet bardzo małych firmach, takich jak startupy.

Program

I. Wprowadzenie do metod projektowania innowacji

Dowiecie się czym jest innowacja, jak są jej rodzaje oraz jakie są metody, pozwalające na skuteczne poszukiwanie i wdrażanie innowacji. Wypracujemy i omówimy rolę lidera innowacji. Omówimy proces projektowy, przez który przejdziecie krok po kroku w trakcie tych dwóch semestrów. Ustalimy zasady współpracy i zaliczenia końcowego. Te zajęcia mają być zastrzykiem adrenaliny. Do zobaczenia II. Zarządzanie innowacyjnym projektem

Dowiecie się i poznacie w praktyce czym jest zwinność, i to nie tylko ta zespołowa, ale również biznesowa. Dowiecie się czym jest Agile, Kanban i nie tylko, nauczycie się stosować w praktyce. Nauczyć się budować zespoły projektowe, poznacie narzędzia komunikacji i pracy zespołowej. Co najważniejsze, sami wybierzecie wyzwanie projektowe, zgłoszone przez firmy i organizacje publiczne, które zrealizujecie w trakcie tych dwóch semestrów

III. Rola i metody badań w projektowaniu innowacji

Dowiecie się jak wykorzystać badania jakościowe i ilościowe w projektowaniu innowacji i dlaczego to takie ważne

IV. Psychologia zachowań konsumenckich

Pozwoli Wam lepiej rozumieć zachodzące zmiany i dobrze identyfikować potrzebny rynku

V. Projektowanie przyszłości w oparciu o trendy społeczne i technologiczne

Nauczycie się jak identyfikować trendy, gdzie i jak ich szukać i jak dzięki nim, zaprojektować przyszłość dzisiaj

VI. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów

Nauczycie się nie tylko z nich korzystać, ale również odpowiednio dobierać do problemu i wyzwania projektu VII. Projektowanie innowacyjnych modeli biznesowych

Z jednej strony, to podstawy nowoczesnej przedsiębiorczości, a drugiej, ogromny krok naprzód dla Waszego projektu. Krok po kroku nauczycie się projektować propozycję wartości dla grupy docelowej i budować model biznesowy, który zapewni Wam sukces!

VIII. Projektowanie innowacji wartości

Przekona Was, że konkurencja w cale nie musi być istotna. Nauczycie się budować oczekiwaną wartość i nie oglądać się za siebie IX. Projektowanie doświadczeń (user experience design)

Nauczycie się projektować rozwiązania oparte na wartości funkcjonalnej, emocjonalnej i społecznej za pomocą interfejsów cyfrowych, i nie tylko. Dowiecie się, ze praca jaką produkt lub usługa wykonuje dla nas jest podstawą dobrego produktu. Nauczycie się też projektować całą podróż klienta, jakiej potrzebujecie wspólnie

X. Rola myślenia wizualnego w projektowaniu

Na tych zajęciach nauczycie się opowiadać o swoich pomysłach, produktach i usługach w formie „obrazu” XI. Prototypowanie i testowanie rozwiązań w podejściu lean startup

Poznacie metody jakich używają startupy, i z których www możecie korzystać na co dzień. Wszystko po to, aby dowiedzieć się czy naprawdę klienci potrzebują Waszego rozwiązania. Dzięki temu zaoszczędzicie czasu i pieniądze. Nauczycie się dobierać formy i narzędzia do prototypowania dowolnego rozwiązania i szybkiego testowania potrzeb i opłacalności XII. Nowe technologie i ich rola w innowacjach - bez nowych technologii już chyba ciężko nam się obejść, i jednocześnie są dla nas ogromnym wyzwaniem na przyszłość. Dowiecie się co się zmienia, jak szybko i dlaczego. Popracujecie nad zastosowaniem najlepszych technologii dla Waszych projektów

XIII. Projektowanie strategii komunikacji marki, produktu lub usługi

Jak wyjść na rynek, jak się komunikować, jak przekonać klientów… Tego wszystkiego i więcej dowiecie się na tych zajęciach

XIV. Myślenie krytyczne w projektowaniu

Od liderów oczekuje się podejmowania trafnych decyzji. Decyzje bez diagnozy mogą być wątpliwej jakości. Można łatwo popaść w pułapkę bezrefleksyjnego działania. Każda błędna decyzja to wymierny koszt finansowy i pozafinansowy. Dobrą diagnozę umożliwia właśnie krytyczne myślenie XV. Metody i kryteria ewaluacji innowacji

Co i jak mierzyć, żeby mieć pewność, że to działa i przynosi oczekiwane rezultaty. Bo, że trzeba mierzyć to pewne. O wszystkim Wam opowie i popracuje z Wami nad projektami przedsiębiorca z krwi i kości. To będzie prawdziwy test dla nas wszystkich XVI. Przygotowanie do wdrożenia innowacji - Paulina Skrzypińska - jak przygotować projekt i organizację do wdrożenia dowiecie w trakcie tych zajęć. I to w cale nie jest najprostsze. Opracujecie plan Waszej gotowości, zarówno wejścia na rynek, jak i w organizacji. Trzymamy kciuki!

GroupOfPeopleIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

sobota: 8:45 - 15.45

niedziela: 8:45 - 15.45

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 186*

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut.

Wykładowcy
Kamiński Rafał
Rafał Kamiński

Doświadczony menedżer, trener biznesu, projektant innowacji biznesowych i społecznych, entuzjasta metod projektowania innowacji skoncentrowanych na człowieku (human-centered design).

Facylitator pracy zespołów w podejściu: lean UX, design thinking, lean startup, Agile. Prelegent i ekspert na konferencjach i wydarzeniach branżowych, m.in jako metodyk i członek zespołu ekspertów w ogólnopolskim projekcie innowacji społecznych popojutrze.pl. 

Certyfikowany auditor oceniający skuteczność procesów biznesowych, Green Belt Lean Six Sigma, certyfikowany Scrum Product Owner (CSPO®). Absolwent Pedagogiki Pracy WSP ZNP i Projektowania Usług na School of Form. Od przeszło 20 lat zdobywał doświadczenie, w takich firmach jak: PTK Centertel (Orange Polska), Polkomtel (Plus), Raiffeisen Bank Polska, Santander Bank Polska, gdzie pracował na stanowiskach specjalistycznych i menadżerskich w obszarze: sprzedaży, obsługi klienta, analizy biznesowej, zarządzania projektem, innowacji i strategii, współpracy ze startup’ami. Również prowadząc własną działalność konsultingową INNOVELTY, gdzie jako freelancer i kontraktor zajmował się strategią, projektowaniem produktów i usług. Obecnie pracuje jako Customer Journey Owner, zajmuje się projektowaniem produktów i usług cyfrowych w UPC Polska oraz wdrażaniem projektowania zorientowanego na człowieka, w zwinnych metodach projektowych opartych na LeSS i Lean UX. Trener EY Academy of Business. 

Wykładowca wizytujący na kierunku "Innovation & Technology Project Management" w Collegium Civitas, gdzie prowadzi zajęcia z projektowania propozycji wartości i innowacyjnych modeli biznesowych. Prowadził również wykłady i facylitował warsztaty na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Uczelni Łazarskiego, dla absolwentów MBA SGH, Inkubatora UW i na uczelni UKSW w Warszawie, dla fundacji Digital University, oraz dla wielu innych firm i organizacji. Z pasji licencjonowany instruktor tenisa stołowego.

Racicki Artur
Artur Racicki

Seryjny przedsiębiorca. Wspiera i prowadzi projekty startupowe zaangażowane społecznie (głównie cleantech) – poprawiające przez innowacje jakość życia, rozwiązujące problemy cywilizacyjne. Obecnie rozwija spółki Social WiFi, SEEDiA oraz Social Kiwi.

Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie gościnnie wykłada “Transfer innowacji ze startupu do korporacji”. W 2015 roku otrzymał z rąk Prezydenta Akademii nagrodę absolwenta roku “Lew Koźmińskiego”. Posiada doświadczenie we współpracy z inwestorami, w tym z funduszami Venture Capital. Zwolennik świadomej konsumpcji oraz tzw. gospodarki współdzielenia. Spędził ponad 6 lat za granicą, na emigracji i w podróży. Odwiedził ponad 50 krajów na 5 kontynentach.

Nowak Małgorzata
Małgorzata Nowak

Kierownik marketingu, manager z doświadczeniem w budowaniu i wdrażaniu kliento-centrycznych strategii marketingowych, oferty opartej na wartości (Value Proposition) i strategii zarządzania doświadczeniem klienta (Customer Experience), w odniesieniu do celów biznesowych organizacji. Ma ponad 14 letnie doświadczenie zawodowe, m.in.: w MEDICOVER i LUX MED, gdzie przygotowywała i wdrażała kliento-centryczną strategię marketingową, wdrożenia nowych produktów oraz projekty doświadczeń pacjentów dla rynku B2C, w T-Mobile Polska, gdzie definiowała i rozwijała strategie dla rozwoju produktów i usług telekomunikacyjnych oraz wdrażała strategię Customer Experience z poziomu marketingu. Pracowała również jako szef marketingowych projektów consultingowych dla firm ubezpieczeniowych w firmie doradczej Innovatika. Absolwentka Chartered Institute of Marketing (CIM) - "Diploma in Professional Marketing”, Stanford University for Professional Development - “Innovation and entrepreneurship” oraz SGH podyplomowych studiów “Strategie Marketingowe”. Prowadzi wykłady z obszaru Marketingu Strategicznego i nowoczesnych metod marketingowych zorientowanych na klienta (Value Proposition, Customer Experience) dla studentów CIM w Polsce oraz studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Jej pasją jest bieganie, zdrowy styl życia, polska kinematografia i moda.

Dyba Hubert
Hubert Dyba

Trener, konsultant i badacz innowacji. Doświadczenie zdobywał jako specjalista w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, następnie jako dyrektor Centrum Przemysłów Kreatywnych na Akademii Sztuki w Szczecinie. Trener i projektant nowoczesnych narzędzi biznesowych. Prowadzi pracę naukową w zakresie innowacyjnych modeli biznesowych. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie metody Human Centered Design. Facylitator metody CSI:Lab Projektanci Innowacji PFR. Swoją wiedzą wspierał takie inicjatywy jak Samsung LABO, Climate KIC, MIT Enterprise Forum, Startup Weekend. Regularnie współpracuje z PARP, KPK, polskimi uczelniami oraz dojrzałymi firmami i start-upami w zakresie projektowania i wdrażania innowacji. Jako stypendysta MNiSW w ramach programu Top 500 Innovators wiedzę o innowacjach i design thinking zdobywał na Uniwersytecie Stanforda w USA. 

Staniszkis Szymon
Szymon Staniszkis

Od ponad 10 lat, w różnych rolach, głównie w zakresie UX i product design, Szymon pomaga firmom w dostarczaniu spójnych, łatwych w użyciu produktów i usług cyfrowych. Przez ten czas projektował produkty cyfrowe, doradzał, tworzył strategie budowania doświadczeń dla wielu branż: finansowej, usług SaaS, e-commerce i innych.

Pracował m.in. w Uselab, Growbots, czy startupie tylko.com. Obecnie odpowiedzialny jest za optymalizację procesów omnikanałowych w zakresie UX w Banku Pekao S.A.  

Wardaszka-Deręgowska Małgorzata
Małgorzata Wardaszka-Deręgowska

Strateżka marki i komunikacji w duchu H2H i HCD (Humen Centered Design). Facylitatorka, moderatorka metodyki design thinking.

Od lat buduje wartościowe marki, w centrum których jest człowiek. Jest autorką bloga o nowoczesnej komunikacji marketingowej i twórczynią podcastu Marki Testowane na Ludziach, w którym udowadnia, że małe biznesy mogą mieć wielkie strategie. Prowadzi zajęcia ze studentami Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Warszawskiego i współpracuje z magazynem Marketing w Praktyce.

Od 2017 roku tworzy i moderuje największą społecznością design thinking w mediach społecznościowych. Więcej o Małgosi na wardaszka.com

Kasprzyk Michał
Michał Kasprzyk

W swoich działaniach koncentruje się na opowiadaniu historii, które dają wartość odbiorcom oraz pomaga innym tworzyć takie historie. Specjalizuje się w dwóch obszarach – przemówieniach i podcastach. Współprowadzi podcast Do Początku.

Razem z Earborne Media - pierwszym w Polsce studiem produkcyjnym skupiającym się na podcastach narracyjnych – stworzył podcasty m.in. dla Credit Agricole, Empik i Capgemini. Jest trenerem wystąpień publicznych. Przemawiał na takich wydarzeniach jak: I Love Marketing, InfoShare, InternetBeta, TEDx Katowice. Więcej o Michale na biuromowcow.pl

Paweł Łaszkiewicz
Paweł Łaszkiewicz

Visual Thinker, trener biznesu, psycholog, psychoterapeuta, żeglarz. Certyfikowany trener Flipowania. Absolwent psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, oraz kursu psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Asystent Psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy. Od bez mała 20 lat prowadzi warsztaty profilaktyczne i rozwojowe dla młodzieży i dorosłych we współpracy z instytucjami zajmującymi się wspieraniem rozwoju i szkoleniami. Realizuje również autorskie projekty szkoleniowe z wykorzystaniem technik myślenia wizualnego, facylitacji graficznej, psychodramy, elementów treningu kreatywności, również w formie rejsów po Wielkich Jeziorach Mazurskich. W pracy wykorzystuje zarówno abstrakcyjne poczucie humoru, jak i psychoterapeutyczne oko. Człowiek wielu namiętności – zakochany w technikach kreatywnych, improwizacji, psychodramie. Odkąd poznał myślenie wizualne nie wychodzi z domu bez mazaków. Na lądzie miłośnik nowoczesnych technologii, na wodzie entuzjasta surowego żeglowania. Fan Niny Simone i dra House’a, baczny obserwator życia, łapacz ukrytych znaczeń, prowokator, mistrz ciętej riposty. Posiada bogate doświadczenie trenerskie zarówno w pracy z grupami młodzieży, nauczycieli, a także grupami biznesowymi. Nie wierzy w istnienie tzw. „trudnych grup”. Na co dzień związany z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia w Warszawie i marką Flipowanie Gabrieli Borowczyk. Współpracuje również z Nowymi Motywacjami. Wśród klientów znaleźli się m.in.: Johnson & Johnson, ZUS, Solution, Lux-Med, Brainbox, Fundacjia Mam Marzenie, Motorola, BGK, Huuuge Games, Orange, T-Mobile, Prudential, IPSOS, WSB w Poznaniu, x-kom, home.pl.

Truchlewska Anna
Anna Truchlewska

Założycielka agencji butikowej ‚At Insight’. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze klienta, marketingu oraz pracy po stronie klienta, w działach marketingowych międzynarodowych firm w Polsce, w Anglii oraz w poznańskiej agencji kreatywnej.

Ukończyła „e-Marketing” na Wyższej Szkole Bankowej oraz „Marketing, Advertising & Public Relations” w Cavendish College w Londynie, „ Psychologię” na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. W ‚At Insight’ łączy swoje bogate doświadczenie z wiedzą o konsumentach i z zastosowaniem ich w praktyce. Specjalizuje się w badaniu „insightów” konsumenckich, obserwowaniu trendów. Jest entuzjastką psychologii konsumenta.

Pasjonuje ją docieranie do ukrytych potrzeb konsumentów oraz pomaganie markom w tworzeniu wartościowych rozwiązań. Jej specjalność to „netnografia”, którą nazywa „czarnym koniem”, gdyż niesie ona niedocenioną wartość poznawczą. Wiedzą dzieli się na swoim blogu "Psychologia konsumenta" oraz na łamach magazynu "Marketer". Jej pasją jest sport.

Skrzypińska Paulina
Paulina Skrzypińska

Koordynator Laboratorium Innowacji Banku BNP Paribas Polska S.A. Współautorka „Kodeksu Współpracy ze Startup’ami” – jednego z najefektowniejszych procesów wdrażania startupów do dużych organizacji. Współautorka poradnika dla zespołów innowacji i startupów pt. „Zaklinacze słonia”.

W 2008 rozpoczęła współpracę z inkubatorami, parkami naukowo-technologicznymi i dalej z funduszami inwestycyjnymi, gdzie wspierała m.in. naukowców w komercjalizacji wyników ich prac naukowych. Pracowała przy regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych programach przeznaczonych pomysłodawcom, naukowcom i młodym przedsiębiorcom. Współorganizatorka regionalnej społeczności startup’owej. Wcześniej także aktywna dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka jednej z pierwszych w kraju audycji o startup’ach.

Absolwentka 4 kierunków studiów. W Banku BNP Paribas Polska S.A. od 2017-go roku. Kierowany przez nią zespół Laboratorium Innowacji wspierał do tej pory blisko 20 wdrożeń startupów do organizacji. jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładem jest Autenti, w który Bank BNP Paribas Polska zainwestował na początku 2020 roku i kontynuuje wdrożenia podpisywania elektronicznego dokumentów (e-podpisu) w kolejnych obszarach.

Pindel Justyna
Justyna Pindel

Swoją przygodę ze „zwinnością” rozpoczęła od współpracy ze środowiskiem startup’owym w 2015 roku. Dzisiaj jako konsultant i trener pomaga organizacjom wdrażać zwinne podejście oraz budować bezpieczne i angażujące środowisko pracy dla wszystkich.

Jako zwolenniczka i propagatorka Kanbana w Polsce, Justyna ma na swoim koncie przekład na język polski  “Essential Kanban Condensed” autorstwa D.J Anderson, A. Carmichael oraz “Rethkining Agile” autorstwa Klausa Leopolda. Justyna jest autorką książki “Kanban Compass: in the direction of team driven change”, jak również cyklu szkoleń wprowadzających managerów spoza IT w tajniki świata Agile oraz współautorką gry edukacyjnej Kanban Quest.

Jako praktykujący Design Thinker, Justyna wprowadza elementy innowacji w każdy element swojej pracy zawodowej i nie tylko. Jest certyfikowanym trenerem Training From The Back of The Roomoraz jednym z pierwszych szkoleniowców Flight Levels Academy.Po godzinach, współorganizator jednej z pierwszych konferencji Agile w Europie ACE! Conferenceoraz podcaster w Agile Book Club.

Chyrchel Tomasz
Tomasz Chyrchel

Trener, coach, prezes w firmie https://generatorpomyslow.pl. Z wykształcenia psycholog twórczości.

Od 2011 roku pracuje jako trener rozwoju kompetencji biznesowych w obszarze budowania zespołów, projektowania innowacji, kreatywnego przywództwa i rozwiązywania problemów.

Na co dzień moje główne obowiązki zawodowe skupiają się wokół w roli facylitatora lub interim managera przy realizacji strategicznych projektów w środowisku korporacyjnym, związanych z nowymi produktami, usługami i zmianami organizacyjnymi. Obecnie realizuję projekt w roli Service Design Lead-a dla CliniRem – spółki zajmującej się badaniami klinicznymi nowych leków. Od 2013 roku jestem certyfikowanym coachem, specjalizującym się w projektach rozwoju kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Prowadzę szkolenia z zakresu: metody design thinking i service design, trendwatching, lean start-up, budując klimat dla kreatywności w korporacji. Prowadziłem projekty design thinking dla: IKEA, PSE, BIK, BZ WBK, Avon.

Joanna Wiśniewska

Psycholog z wykształcenia, zawodowo od ponad 20 lat związana zawodowo z badaniami rynku. Przez 17 lat pracowała po stronie agencji badawczych. Zaczynała swoją przygodę od badań ilościowych, jednak jej największą pasją są badania jakościowe. W trakcie pracy w agencjach specjalizowała się w badaniach strategicznych, NPD, shopperowych i category management. Pracowała głównie dla firm z branży FMCG. Posiada szerokie doświadczenie w koordynowaniu i realizacji projektów badawczych: począwszy od briefu, przez ofertę, tworzenie narzędzi badawczych, moderowanie grup/ wywiadów, prowadzenie warsztatów, analizę wyników o przygotowywanie raportów i prezentacji. Od 3 lat jest odpowiedzialna za badania marketingowe i poszukiwanie insightów w UPC Polska, gdzie realizuje dużo ciekawych projektów m.in. dotyczących strategii marki, innowacji produktów i nowych technologii, Customer Value Proposition, oferty i komunikacji. Praca po stronie biznesu pozwoliła jej jeszcze lepiej zrozumieć rolę badań w organizacji oraz co zrobić by realizowane badania były wykorzystywane w praktyce – miały przełożenie na cele biznesowe i przyszłe działania firmy.

Kinga Lekston

Innovation Designer. Z branżą finansową związana od 2015 roku. Najpierw w ING Banku Śląskim realizowała projekty z zakresu komunikacji, procesów i innowacji. Była członkiem wewnętrznego zespołu programu akceleracyjnego w obszarze e-commerce. Obecnie w Santander Bank Polska zajmuje się projektowaniem innowacji i badaniem trendów. Pasjonatka design thinking. Angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Piotr Biegun

Doświadczony manager z 10 letnim doświadczeniem stosowania technologii do rozwiązywania problemów biznesowych. Obecnie członek zarządu RevDeBug.com platformy do monitorowania systemów IT, która eliminuje proces zgadywania w rozwiązywaniu i usuwaniu błędów i skraca czas o 50%. Brał udział w ponad 50 projektach strategiczno-technologicznych dla takich firm jak: Microsoft, Eurobank, Santander Bank Polska, PFR, mBank, Visa, Poczta Polska (Envelo), IKEA, Play, Virgin Mobile, AMS, Agora, Wirtualna Polska, Hypermedia czy K2. Będąc po obu stronach i klienta, i dostawcy, zdobył bogate doświadczenie w zarządzeniu produktem i zespołami IT, budowaniu i wdrażaniu strategii oraz sprzedaży i budowaniu partnerstw. Wykładowca akademicki i mentor w programach akceleracyjnych dla startupów. Ekspert w zakresie stosowania nowych technologii, IT i rozwoju produktu. Współorganizator badań i wydarzeń branżowych.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

II edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

 

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Pastuszka Agnieszka
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Szczepańczyk
Opłaty

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3900 zł każda) 7800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3510 zł każda) 7020 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 7500 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

Dodatkowe atuty
Wiedza
Seminarium - Załóż własny startup jutro
wydanie elektroniczne
Seminarium - Transformacja cyfrowa organizacji