Konsultant oprogramowania Atlassian, jira

Konsultant oprogramowania Atlassian - projektowanie procesów IT w JIRA

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku
Cel studiów

Jesteśmy online ready.

W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie konsultantów oprogramowania Atlassian, którzy potrafią przełożyć wymagania biznesowe w organizacji (np. w banku czy firmie zajmującej się rozwojem oprogramowania) na działające procesy IT z wykorzystaniem oprogramowania Atlassian (np. JIRA, Confluence, Bamboo, Bitbucket) – lidera branży tworzącego światowej klasy oprogramowanie.  Procesy obejmują zagadnienia takie jak: 

 • zarządzanie zadaniami w projektach biznesowych i IT, 
 • praca w zespołach zwinnych, 
 • równoległa praca podczas wytwarzania oprogramowania, 
 • procesy automatyzacji spełniające wymagania biznesowe klienta. 

Kolejnym celem studiów jest przedstawienie praktycznych wdrożeń procesów ITIL oraz Agile zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi w korporacjach oraz dużych i średnich firmach w różnych branżach (bankowość, finanse, wytwarzanie oprogramowania, aplikacje biznesowe itd.), które wdrażają transformację cyfrową w swojej organizacji będącej elementem rewolucji 4.0.

Główne atuty
1
176 godzin

praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych w świecie aplikacji Atlassian

2
Zajęcia interaktywne

prowadzone są wyłącznie przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem wspierających największe firmy w Polsce i na świecie 

3
Warsztaty

zajęcia mają formę praktycznych warsztatów mających na celu rozwiązywanie rzeczywistych wyzwań i problemów w biznesie IT

Partnerzy merytoryczni
Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby, które chcą zdobyć poszukiwany zawód konsultanta JIRA lub konsultanta Atlassian, a także zainteresowane pracą z klientami i budowaniem procesów IT w firmach z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania firmy Atlassian.   Doświadczenie w branżach lub wykształcenie w kierunkach ścisłych, np. ekonomicznych, technicznych, informatycznych może okazać się przydatne w studiowaniu praktycznych zagadnień na tych studiach podyplomowych, ale nie jest formalnym wymogiem.

info
Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

• Dogłębne poznanie oprogramowania Atlassiana i praktyczna nauka korzystania z tych narzędzi w codziennej pracy • Unikatowe i cenne umiejętności na rynku pracy • Udział w jedynym takim projekcie w Polsce • Pierwszeństwo podjęcia płatnego stażu w Deviniti (Atlassian Platinum Partner), z możliwością późniejszego zatrudnienia zaraz po ukończeniu tych studiów Wykładowcy na tym kierunku to praktycy z branży IT z doświadczeniem w ramach szkoleń IT oraz konsultanci wdrożeń biznesowych oprogramowania Atlassian. Firma Deviniti jest też corocznym organizatorem największej konferencji w środkowej Europie na temat oprogramowania Atlassian – Jira Day oraz firmą ze statusami Atlassian Platinum & Enterprise Solution Partner oraz Platinum Marketplace Partner.  

Program
Ramowy program studiów

Forma zajęć: 25% wykłady oraz 75% praktyczne zajęcia komputerowe w formie pracy z oprogramowaniem Atlassian (instalacja, konfiguracja, administracja, support) – równolegle na żywo z wykładowcą.  Wszystkie zajęcia prowadzone są na laptopach własnych uczestników. Celem jest nauka konfiguracji, zarządzania i wdrażania oprogramowania Atlassian (np. JIRA, Confluence, Bitbucket, Bamboo), procesów IT zgodnie ze standardami branżowymi. Przedstawione zostanie praktyczne ujęcie pracy z aplikacjami firmy Atlassian wykorzystywanymi  w organizacjach, w korporacjach i dużych firmach IT oraz MŚP). Program umożliwia zdobycie kompetencji do pracy jako konsultant oprogramowania Atlassian/JIRA z wykorzystaniem aktualnej wiedzy oraz najlepszych praktyk wykorzystywanych w branży.

Moduł 1: WSTĘP DO EKOSYSTEMU ATLASSIAN (8 godz.) 

 • Rola narzędzi Atlassian w organizacji
 • Funkcje związane z narzędziami
 • Przegląd narzędzi Atlassian oraz całego ekosystemu

Zrozumiesz zakres wsparcia narzędziowego organizacji w ramach pakietu Atlassian oraz wymaganych kompetencji do pełnienia funkcji inżyniera oprogramowania.   Moduł 2: JIRA Z PERSPEKTYWY UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (8 godz.) 

 • Praca z zadaniami
 • Praca z projektami
 • Filtry i dashboardy
 • Raporty

W ramach tego modułu nauczysz się pracować z narzędziem Jira i rozwiązywać podstawowe problemy użytkowników końcowych.   Moduł 3: SYSTEM ADMINISTRATOR (16 godz.) 

 • Przygotowanie środowiska aplikacyjnego (8 godz.) 
 • Połączenie z bazą danych. Struktura katalogów Jira, załączniki i indeks. Katalog użytkowników i Active Directory. Konfiguracja maila i handlerów
 • Operacyjna administracja systemowa (8 godz.)

Zyskasz umiejętności takie jak: backup i import bazy danych, usługi i mechanizm zdarzeń, import zgłoszeń, a także umiejętność samodzielnego instalowania i konfigurowania Jira w środowisku klientów/danej organizacji.   Moduł 4: JIRA ADMINISTRATOR (16 godz.) 

 • Zarządzanie projektem (8 godz.)
 • Modelowanie procesów/workflow (8 godz.)

Zdobędziesz wiedzę niezbędną do administrowania aplikacją Jira oraz umiejętność konfigurowania projektów i workflow pod konkretne potrzeby zespołów.   Moduł 5: JIRA SOFTWARE (16 godz.)

 • Praca z tablicami Scrum i Kanban (8 godz.)
 • Administracja modułem Software (8 godz.)

Zgłębisz pracę z narzędziem Jira w ramach metod zwinnych Scrum i Kanban wraz z umiejętnością dostosowywania narzędzia do potrzeb zespołów programistycznych i biznesowych.

Moduł 6: JIRA SERVICE DESK (16 godz.)

 • Praca agenta w ramach portalu Service Desk (8 godz.)
 • Administracja modułem Service Desk, definiowanie SLA i raportowanie (8 godz.)

Zdobędziesz umiejętność realizowania potrzeb zespołów wsparcia IT w aplikacji Jira oraz praktyczny wgląd w realizację procesów ITIL – Service Operations.   Moduł 7: METODYKI STOSOWANE W IT (24 godz.)

 • ITIL (8 godz.)
 • Agile: SCRUM i Kanban (8 godz.)
 • Analiza Biznesowa (8 godz.)

Będziesz mieć podstawową wiedzę z popularnych metodyk używanych w IT oraz poznasz sposoby zbierania wymagań.   Moduł 8: CONFLUENCE / BAZA WIEDZY W IT  (8 godz.)

 • Instalacja
 • Zarządzanie przestrzeniami
 • Dobre praktyki i sprawdzone szablony
 • Administracja Confluence

Zdobędziesz umiejętność samodzielnego wdrożenia bazy wiedzy na poziomie technicznym oraz merytorycznym. Nauczysz się wspierać zespoły w efektywnym wykorzystaniu narzędzia Confluence.   Moduł 9: DEVTOOLS I INTEGRACJA NARZĘDZI  (16 godz.)

 • Bitbucket i repozytorium kodów GIT (8 godz.)
 • Bamboo: Continuous Integration i Continuous Deployment. Integracja narzędzi poprzez Application Links (8 godz.)

Będziesz wiedział, jak wdrożyć aplikacje wspierające zespoły wytwórcze oprogramowania w zakresie repozytorium kodów oraz Continuous Integration.     Moduł 10: LICENCJE, PRODUKTY ATLASSIAN, MARKETPLACE, ZAGADNIENIA DODATKOWE (Mobile, Cloud) (40 godz.)

 • Pozyskiwanie i zarządzanie licencjami (4 godz.)
 • Rozwiązania z marketplace na przykładzie wybranej aplikacji (4 godz.)
 • Weryfikacja wymagań biznesowych (8 godz.)
 • Szukanie rozwiązań dla problemów biznesowych (8 godz.)
 • Aplikacje mobilne Atlassian (8 godz.)
 • Usługi chmurowe – Cloud (8 godz.)

Zrozumiesz potrzeby i oczekiwane wsparcie świadczonego na rzecz takich zespołów jak zakupy, quality assurance, release management, integration team, support team.  Poznasz możliwości pracy z wykorzystaniem usług chmurowych oraz aplikacji mobilnych dostarczanych przez firmę Atlassian.    

Rankingi
Organizacja zajęć

Program podyplomowych studiów składa się z 11 zjazdów trwających po 16 godzin.

W sumie program obejmuje 176 godzin. Godzina dydaktyczna to 45 min.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:  soboty: 8.45-15.45 niedziele: 8.45-15.45

Studia trwają dwa semestry.  

Terminy zjazdów

już wkrótce

 

Społeczność
Wiodący wykładowcy
Krupa Łukasz
Łukasz Krupa

Product Owner. Łączy umiejętności techniczne z perspektywą biznesową. Obecnie skupia się na integracji aplikacji, ponieważ wie, że ten temat jest naprawdę ważny w codziennej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

Tomaszuk Tymoteusz
Tymoteusz Tomaszuk

Atlassian Expert i Lider. Entuzjasta rozwiązań ITSM, automatyzacji procesów i innowacyjnych rozwiązań. W codziennej pracy pomaga spełniać potrzeby klientów, budować lub ulepszać ich procesy oraz dba o relacje z nimi.
Umiejętności kierownicze zdobył dzięki doświadczeniu, począwszy od roli Telesales Consultant, poprzez role CRM Tester, IT Support, Process & Service Analyst, a skończywszy na ServiceNow, Jira Administrator.
 

Osuch Bogusław
Bogusław Osuch

Może pochwalić się ponad 10-letnim doświadczeniem jako lider wysoko wykwalifikowanych ekspertów, 13-letnim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów związanych z IT oraz ponad 250 zrealizowanymi projektami informatycznymi.

Olczak Mateusz
Mateusz Olczak

Software developer, product expert, entuzjasta automatyzacji procesów związanych z wytwarzaniem oprogramowania wysokiej jakości oraz integracji systemów IT. Na co dzień wdraża i rozwija rozwiązania oparte na produktach firmy Atlassian, dbając przy tym, aby dostarczane rozwiązania były elastyczne i charakteryzowały się najwyższą jakością.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na kierunku jest ograniczona

I edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.

* Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

Wymagane dokumenty

● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** ● zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg ● kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia  ● kopia dowodu wpłaty wpisowego

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Wymagania dla kandydatów
 • Ogólna wiedza o IT i narzędziach wykorzystywanych do wspomagania codziennej pracy
 • Zainteresowanie oprogramowaniem firmy Atlassian
 • Znajomość języka angielskiego na co najmniej średnim poziomie będzie przydatna.  
Warunki ukończenia studiów

Forma zaliczenia:

Praktyczny projekt analizy wymagań biznesowych i wdrożenia, administracji oraz działających procesów z wykorzystaniem oprogramowania Atlassian w organizacji (JIRA, Confluence, Bamboo, Bitbucket) oraz jego obrona na ostatnich zajęciach (projekt tworzony indywidualnie lub zespołowo). Test wiedzy składający się z pytań jednokrotnego wyboru.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 176 godzin *  (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami) 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut  

Zochowska Monika
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Żochowska
Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3950 zł każda ) 7900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 555 zł każda ) 7 110 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 7600 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl