Psychologia biznesu dla menedżerów 

 

 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z  

 Centrum Badawczo-Edukacyjnym Psychologia Biznesu.

Więcej informacji o studiach na stronie: 

www.biznes.org.pl

OPIEKUN MERYTORYCZNY 

Dr hab. Piotr Zielonka
profesor nadzwyczajny SGGW prowadzi badania naukowe w zakresie psychologii ryzyka oraz psychologią inwestowania. W przeszłości prowadził eksperymenty dotyczące fizjologii mózgu przy współpracy z Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. 

Wydał książkę pod tytułem "Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych".

Obecnie zajmuje się psychologią rynku finansowego - w szczególności problematyką dyskontowania odroczonych oraz niepewnych wypłat. Prowadzi badania naukowe w centrum psychologii ekonomicznej oraz badań nad decyzjami w ALK. Autor podręcznika „Giełda i psychologia”.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Zdobędziesz wiedzę opartą na empirycznych badaniach naukowych, nabędziesz umiejętności, dzięki którym będziesz:

 • Sprawniej kierować ludźmi,
 • Skuteczniej zdobywać klientów,
 • Poprawisz relacje i komunikację w swoim zespole oraz z kontrahentami.
 • Zbudujesz własny autorytet menedżerski.
 • Absolwenci studiów zostają wyposażeni w całą gamę unikatowych narzędzi, przydatnych na różnych szczeblach zarządzania.

Uzyskasz możliwości rozwoju kariery i nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. W roku 2013 było już około 1000 absolwentów, którzy zrzeszają się w Klubie Absolwenta. To kontakty na całe życie.

CEL STUDIÓW  

Studia "Psychologia Biznesu dla Menedżerów"dają wyjątkowe możliwości rozwoju kariery i nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych.

Nowoczesne kształcenie menedżerów - to wiedza z zakresu:

 • psychologii zarządzania i inwestowania
 • psychologii rozwiązywania konfliktów
 • psychologii sprzedaży
 • psychologii zachowań konsumenckich i psychologii reklamy
 • technik negocjacyjnych opartych na najnowszych odkryciach neuronauki.
 • teorii manipulacji i perswazji oraz sposobów ochrony przed nimi
 • psychologii HR i PR
 • psychologii motywowania i przywództwa

ADRESACI STUDIÓW 

Na studia zapraszamy osoby, które zajmują się:

 • zarządzaniem, marketingiem, finansami, sprzedażą, inwestowaniem, coachingiem, jak również reklamą, PR i HR
 • podejmują trudne decyzje, często mają za zadanie przekonać innych do swojego wyboru,
 • interesują się najnowszymi odkryciami psychologii poznawczej i behawioralnej.


"Te studia są dla osób, które rozumieją, że na czekanie, aż wygrają w lotto może zabraknąć im życia."
dr Tomasz Modzelewski, Prezes Zelmer Trading

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Profesor Tadeusz Tyszka

Profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu artykułów i książek naukowych. Między innymi: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Psychologia zachowań ekonomicznych, Psychologia zachowań konsumenckich i wielu innych.

Doktor Maciej Błaszak

Kognitywista. Z wykształcenia biolog i filozof, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania: zastosowania kognitywistyki w badaniach zachowań rynkowych. Prowadzi szkolenia dla policjantów i wyższej kadry menedżerskiej.

Profesor Andrzej Falkowski

Profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, kierownik Katedry Psychologii Marketingu.

Jest członkiem “International Society for Ecological Psychology” oraz “Association for Consumer Research”. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta. Autor i współautor licznych prac z zakresu psychologii poznawczej i psychologii stosowanej w dziedzinie zachowań rynkowych, w tym: Praktyczna psychologia poznawcza: Marketing i reklama (GWP: 2002), Psychologia zachowań konsumenckich (GWP: 2001, wspólnie z Tadeuszem Tyszką), Marketing polityczny: Perspektywa psychologiczna (GWP: 2005, wspólnie z Wojciechem Cwaliną), A Cross-Cultural Theory of Voter Behavior (Haworth: 2007, wspólnie z Wojciechem Cwaliną i Brucem Newmanem).

Jest współredaktorem Handbook of Political Marketing (Sage: 1999), a od 2002 roku współredaguje Journal of Political Marketing.

Doktor Lidia D. Czarkowska

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny” i „Coaching menedżerski”.

Doświadczony trener i coach (stowarzyszony w ICF) prowadzący coachingi oraz szkolenia z zakresu: zapobiegania i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego, komunikacji interpersonalnej, komunikacji w organizacji lub w zespole, metod radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu trenerów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie jednego zadania z teorii decyzji, dwóch prac pisemnych, zaliczenie przedmiotów: negocjacje oraz psychologia przywództwa i organizacji; a także zdanie egzaminu. Przygotowanie i przedstawienie prac pisemnych będzie weryfikować zarówno posiadaną wiedzę, jak i umiejętności.


Kontakt: 
Piotr Zielonka


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny