Strona główna
Zarządzanie projektami z GFKM, studia podyplomowe zarządzanie projektami, project management studia podyplomowe

Finanse osobiste

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Kierunek został powołany w związku z rosnącym zainteresowaniem osób prywatnych finansami osobistymi. W świecie wysokiej inflacji oraz wysokich stóp procentowych, których nie widzieliśmy od wielu lat kluczowe staje się zabezpieczenie swoich oszczędności oraz mądre budowanie majątku. Studia łączą wiedzę akademicką z praktyką, a zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę.

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Celem programu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompleksowego zarządzania finansami osobistymi. Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in. znajomość podstawowych zagadnień finansowych, instrumentów finansowych, sposobów kredytowania oraz strategii inwestycyjnych. Oprócz zajęć o charakterze wykładów i ćwiczeń przewidziano też zajęcia zakończone studiami przypadków które pozwolą na wymianę doświadczeń między uczestnikami i w praktyczny sposób przygotują uczestników do uczestniczenia w świecie inwestycji kapitałowych.

Atuty kierunku

 • Zajęcia są prowadzone przez praktyków biznesowych
 • Wiedza najbardziej aktualna i zweryfikowana przez rynek 
 • Połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną
 • studia podyplomowe oparte na systemie zarządzania jakością

Adresaci studiów

Absolwenci studiów licencjackich zainteresowani wiedzą z zakresu finansów osobistych, inwestowania i rynków finansowych.

info

Opiekun merytoryczny

prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również na innych stanowiskach zarządczych, m.in. jak członek Komitetu Finansowego, czy wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarządzania odpowiadającego za rozwój studia z zakresu finansów i rachunkowości, w tym za studia Master in Finance and Accounting (20  miejsce w ranking finansowych studiów magisterskich według  Financial Times, ranking 2020).

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów,  referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”.

Jako wykładowca prowadził zajęcia m.in. z wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito  of Porto i Black Sea University. Od ośmiu lat na stałe współpracuje w ESSCA, – École de Management, gdzie prowadzi kursy z akresu analizy finansowej oraz wyceny w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów.  Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

Jako konsultant współpracujący DCF Consulting oraz innymi z firmami doradczymi profesor Mielcarz brał udział przygotowaniu kilkuset projektów  doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Podczas pracy jako  biegły sądowy (lata 2012 – 2018) przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych, m.in. spółkach  Notoria Services S.A., Autosan Sp. z o.o., Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, czy Media Ekspress sp. z o.o. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu towarzystwem ubezpieczeniowym pełniąc przez kilka miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji zarządczej. Pełnił również funkcję doradcy Zarządu PGNiG S.A.

dr Marcin Ocieszak

Praktyk w obszarze corporate finance z ponad 10 letnim doświadczeniem. W latach 2010-2017 związany był z ING Bankiem Śląskim S.A. gdzie odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego. W tym czasie udzielił finansowania na blisko 1mld PLN zarówno w formie finansowania projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych czy finasowania obrotowego. Od 2014 roku pełnił funkcję Managera Wydziału Klienta Korporacyjnego i odpowiadałem za portfel aktywów kredytowych wart 1,5mld PLN.

W latach 2007-2010 pracował w banku Citi Handlowy gdzie m.in. w Departamencie Skarbu gdzie był członkiem zespołu wprowadzającego na rynek pierwszą w Polsce platformę do wymiany walutowej Citi Online Trading.

Od 2017 roku jest doktorem nauk ekonomicznych zatrudnionym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i rynku produkcji gier video. Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych m.in. Black Sea University w Gruzji czy International School of Economics&Management w Lizbonie.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej jest właścicielem firmy Corfi Corporate Finance, która działa w obszarze doradztwa przy pozyskiwania finansowania dłużnego od instytucji finansowych.

Program

 • Zajęcia integracyjne
 • Moduł: Podstawowe zagadnienia finansowe
  • Analiza finansowa przedsiębiorstw z perspektywy inwestora
  • Podstawy kalkulacyjne inwestowania i finansowania
  • Elementy analizy klimatu gospodarczego
 • Moduł: Instrumenty finansowe
  • Rynek forex i ryzyko walutowe w inwestowaniu
  • Obligacje skarbowe, korporacyjne i fundusze dłużne
  • Nieruchomości, REITy i rentowność najmu
  • Akcje (parkiet główny, alternatywny i rynki międzynarodowe)
  • Instrumenty finansowe przeznaczone do zarządzania ryzykiem
  • Oferta TFI - zasady analizy funduszy inwestycyjnych
  • Inwestycje alternatywne (dzieła sztuki, wino, kryptowaluty, crowdfunding etc.)
 • Moduł: Kredytowanie
  • Oferta kredytowa dla klientów indywidualnych
  • Dźwignia finansowa. Zastosowanie i ryzyka
  • Leasing i wynajem długookresowy
  • Karty kredytowe, finansowanie alternatywne
 • Moduł: Strategia i Bezpieczeństwo
  • Strategia biznesowa i inwestycyjna
  • Rekomendacje giełdowe, wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna
  • Budowanie portfela inwestycji i strategie mistrzów inwestycji (m.in. Buffet, Fisher)
  • Ocena przedsięwzięć biznesowych: rentowność, ryzyko, wartość
  • Psychologia inwestorów
  • Optymalizacja podatkowa
  • Prywatna emerytura - ubezpieczenia, IKE, plany emerytalne
  • Zakładanie własnej firmy
 • Egzaminy 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami: 176h. * jedna godzina dydaktyczna = 45 min.

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • soboty 8.45-15.45 
 • niedziele 8.45-15.45

 

Planowane terminy zajęć w pierwszym semestrze studiów:

 • 4 - 5.03.2023
 • 25 - 26.03.2023 on-line
 • 22 - 23.04.2023
 • 13 - 14.05.2023
 • 3 - 4.06.2023 on-line
 • 9 - 10.09.2023
 • 23 - 24.09.2023

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również na innych stanowiskach zarządczych, m.in. jak członek Komitetu Finansowego, czy wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarządzania odpowiadającego za rozwój studia z zakresu finansów i rachunkowości, w tym za studia Master in Finance and Accounting (20  miejsce w ranking finansowych studiów magisterskich według  Financial Times, ranking 2020).

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów,  referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”.

Jako wykładowca prowadził zajęcia m.in. z wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito  of Porto i Black Sea University. Od ośmiu lat na stałe współpracuje w ESSCA, – École de Management, gdzie prowadzi kursy z akresu analizy finansowej oraz wyceny w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów.  Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

Jako konsultant współpracujący DCF Consulting oraz innymi z firmami doradczymi profesor Mielcarz brał udział przygotowaniu kilkuset projektów  doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Podczas pracy jako  biegły sądowy (lata 2012 – 2018) przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych, m.in. spółkach  Notoria Services S.A., Autosan Sp. z o.o., Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, czy Media Ekspress sp. z o.o. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu towarzystwem ubezpieczeniowym pełniąc przez kilka miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji zarządczej. Pełnił również funkcję doradcy Zarządu PGNiG S.A.

dr Marcin Ocieszak

Praktyk w obszarze corporate finance z ponad 10 letnim doświadczeniem. W latach 2010-2017 związany był z ING Bankiem Śląskim S.A. gdzie odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego. W tym czasie udzielił finansowania na blisko 1mld PLN zarówno w formie finansowania projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych czy finasowania obrotowego. Od 2014 roku pełnił funkcję Managera Wydziału Klienta Korporacyjnego i odpowiadałem za portfel aktywów kredytowych wart 1,5mld PLN.

W latach 2007-2010 pracował w banku Citi Handlowy gdzie m.in. w Departamencie Skarbu gdzie był członkiem zespołu wprowadzającego na rynek pierwszą w Polsce platformę do wymiany walutowej Citi Online Trading.

Od 2017 roku jest doktorem nauk ekonomicznych zatrudnionym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i rynku produkcji gier video. Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych m.in. Black Sea University w Gruzji czy International School of Economics&Management w Lizbonie.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej jest właścicielem firmy Corfi Corporate Finance, która działa w obszarze doradztwa przy pozyskiwania finansowania dłużnego od instytucji finansowych.

dr Adrian Struciński

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2008-2017 pracował w Departamencie Tradingu w domu maklerskim XTB, gdzie odpowiadał za transakcje oraz zarządzanie ryzykiem opcji walutowych i towarowych. W ramach pracy na uczelni prowadzi wykłady na studiach magisterskich i doktoranckich z zakresu wyceny instrumentów pochodnych, zarządzania ryzykiem, sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości zarządczej. Uczestniczył również w wielu projektach doradczych z zakresu wyceny spółek oraz zarządzania finansowego. Ma również licencje doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych oraz kwalifikację PRM (Professional Risk Manager). 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

I edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2023 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 roku.

Maksymalna liczba osób w grupie: 24 osoby

Warunkiem ukończenia studiów jest:

Program studiów składa się z trzech powiązanych bloków tematycznych. Każdy blok tematyczny zawiera od czterech do siedmiu modułów monotematycznych. Blok monotematyczny kończy się projektem grupowym lub egzaminem końcowym. Dodatkowo, wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do wszystkich przedmiotów wykładowcy określają  zakres materiału stanowiący prace własną Słuchaczy. W większości przypadków są to dodatkowe analizy i ćwiczenia stanowiące naturalną kontynuację warsztatów prowadzonych w czasie godzin kontaktowych.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

 

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Małgorzata Cybulska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 700 zł każda) 7 400 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 330 zł każda) 6 660 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 6 900 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl