Strona główna
dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem programu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompleksowego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie na stanowisku dyrektora finansowego. Z uwagi na zarządczą funkcję, jaką dyrektor finansowy sprawuje w przedsiębiorstwie, oprócz specjalistycznej wiedzy finansowej z zarządzania finansami uczestnik zdobędzie też wiedzę z zakresu zarządzania. Studia przygotują też słuchacza do uczestnictwa w rynku kapitałowym, którego przedsiębiorstwa są integralną częścią. 

Atuty kierunku

1
Zajęcia praktyczne

184 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych 

2
50% zajęć prowadzonych w formie warsztatów

Blisko 50% zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów komputerowych lub laboratoriów (zob. Program studiów), 

3
Komfortowe warunki

Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach, laboratoriach komputerowych czy bibliotece z dostępem do wielu specjalistycznych baz danych, takich jak Reuters, Bloomberg, EBSCO, Emerald czy ProQuest. 

4
Financial Times

Dostęp do unikatowych materiałów - w tym zasobów "Financial Times" 

5
Patronat PWC

Studia realizowane są pod patronatem PWC, które uczestniczyło w tworzeniu programu studiów. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników ALK oraz PWC.

Partnerzy

PWC logo
Patron kierunku

Kierownicy i koordynatorzy studiów

dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Paweł Mielcarz jest konsultantem DCF Consulting Sp. z o.o. oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. 
W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu - na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto.
Ukończył program Global Colloquium on Participant - Centered Learning organizowany przez Harvard Business School.  

dr Marcin Ocieszak

Praktyk w obszarze corporate finance z ponad 10 letnim doświadczeniem. 

W latach 2010-2017 związany był z ING Bankiem Śląskim S.A. gdzie odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego. W tym czasie udzielił finansowania na blisko 1mld PLN zarówno w formie finansowania projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych czy finasowania obrotowego. Od 2014 roku pełnił funkcję Managera Wydziału Klienta Korporacyjnego i odpowiadałem za portfel aktywów kredytowych wart 1,5mld PLN. 

W latach 2007-2010 pracował w banku Citi Handlowy gdzie m.in. w Departamencie Skarbu gdzie był członkiem zespołu wprowadzającego na rynek pierwszą w Polsce platformę do wymiany walutowej Citi Online Trading. 

Od 2017 roku jestem doktorem nauk ekonomicznych zatrudnionym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i rynku produkcji gier video. Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych m.in. Black Sea University w Gruzji czy International School of Economics & Management w Lisbonie. 

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej jest właściciem firmy Corfi Corporate Finance, która działa w obszarze doradztwa przy pozyskiwania finasnowania dłużnego od instytucji finansowych.

Co zyskujesz

 • Zajęcia prowadzone przez uznanych wykładowców z udokumentowanym doświadczeniem w finansach i  praktyców - ekspertów w danych obszarach

 • Możliwość nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami zajęć i wymianę doświadczeń

 • Spotkania z doświadczonymi dyrektorami finansowymi, które są integralną częścią studiów 

 • Część zajęć prowadzoną przez partnerów PWC

Perspektywa zawodowa

Słuchacz otrzyma wiedzę i umiejętności niezbędne do kompleksowego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie na stanowisku dyrektora finansowego. 

Program

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW  

Zajęcia integracyjne 

 

Blok tematyczny I: Kompetencje menedżerskie

 • Wybrane zagadnienia prawne, odpowiedzialność członków zarządów 
 • Negocjacje strategiczne 
 • Perspektywa finansowa w zarządzaniu strategicznym 
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Analiza przypadku
 • Budowa zespołu z wykorzystaniem metodyki FRIS 
 • Zarządzanie energią własną i swojego zespołu 
 • Spotkania z menedżerami finansowymi

 

Blok tematyczny II: Zarządzanie finansami

 • Architektura i audyt systemu kontrolingu 
 • Strategie podatkowe 
 • Zarządzenie wartością i wycena przedsiębiorstw 
 • Ocena projektów inwestycyjnych 
 • Wybrane zagadnienia sprawozdawczości finansowej, w tym rachunkowość grup kapitałowych
 • Strategie zarządzania płynnością i kapitałem obrotowym 
 •  Instrumenty i strategie zarządzania ryzykiem finansowym
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa 

 

Blok tematyczny III: Pozyskiwanie kapitału i wzrost zewnętrzny przedsiębiorstwa 

 • Przygotowanie firmy do pozyskania kapitału – obligacje, PE, IPO, mezzanie, project Ffnance
 • Finansowanie dłużne przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych 
 • Fuzje i przejęcia – perspektywa nabywcy i sprzedającego 
 • Egzaminy 

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192*  

*(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) 

  GroupOfPeopleIllustration

  Organizacja zajęć

  Studia trwają dwa semestry. 

  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

  sobota 8.45–15.45 

  niedziela 8.45–15.45 

   

  JESTEŚMY ONLINE READY 

  Jesteśmy przygotowani do zajęć w formule online, jeśli zajdzie taka konieczność.

  • Programy studiów oraz forma realizacji poszczególnych zajęć zostały dostosowane do nauczania w formule online.
  • Materiały do zajęć, a także omawiane przykłady, zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwa była ich prezentacja nawet w warunkach nauczania na odległość.
  • Zajęcia realizowane w ramach studiów zawierają  aspekty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Prezentując część teoretyczną, prowadzący zajęcia ma możliwość udostępnienia  omawianej prezentacji; może też korzystać z narzędzi będących alternatywą dla tablic znajdujących się w tradycyjnych salach dydaktycznych. Dodatkowo narzędzia stosowane w procesie zdalnego nauczania zapewniają stały kontakt prowadzącego ze słuchaczami studiów, co pozwala kontrolować przyrost wiedzy oraz umożliwia aktywny udział wszystkich uczestników zajęć. Dzięki takim rozwiązaniom zajęcia prowadzone w trybie online pozwalają na skuteczne przyswojenie prezentowanych treści dydaktycznych.
  • Znaczna część zajęć jest poświęcona prezentacji praktycznych rozwiązań. Wspólnie z prowadzącym zajęcia słuchacze pracują na przykładach liczbowych oraz studiach przypadków. Rozwiązania są przygotowywane w programie Excel w taki sposób, aby uczestnicy zajęć, śledząc kalkulacje wykonywane przez prowadzącego, jednocześnie mogli samodzielnie rozwiązywać prezentowane przykłady. Taka forma zajęć pozwala na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie problematyki omawianej w trakcie zajęć.
  • Narzędzia stosowane w procesie nauczania zdalnego umożliwiają aktywizację uczestników w trakcie zajęć. Prowadzący może prowadzić dyskusje – zarówno ze wszystkim uczestnikami spotkania, jak i w ramach stworzonych wcześniej grup.
  • Liczebność grup realizujących zajęcia w formule online jest kształtowana w taki sposób, aby zapewnić swobodny kontakt prowadzącemu z grupą, co gwarantuje realizację celów dydaktycznych poszczególnych zajęć składających się na program studiów

  Planowane terminy zjazdów w 1 semestrze:

  Pragniemy poinformować, że około 40% zajęć będzie realizowanych w formule on-line

  * 11 - 12.03.2023 * 25 - 26.03.2023 on-line * 15 - 16.04.2023 * 13 - 14.05.2023 * 3 - 4.06.2023 * 24 - 25.06.2023 on-line * 9 - 10.09.2023 * 23 - 24.09.2023

  Społeczność

  Wiodący wykładowcy

  dr hab. Paweł Mielcarz

  Profesor Paweł Mielcarz jest konsultantem DCF Consulting Sp. z o.o. oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. 
  W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu - na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto.
  Ukończył program Global Colloquium on Participant - Centered Learning organizowany przez Harvard Business School.  

  dr Marcin Ocieszak

  Dr Marcin Ocieszak jest praktykiem w obszarze corporate finance z ponad 10-letnim doświadczeniem.  

  W latach 2010-2017  był związany z ING Bankiem Śląskim S.A., gdzie odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego. W tym czasie udzielił finansowania na blisko 1mld PLN - w formie finansowania projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych czy finasowania obrotowego. Od 2014 roku pełnił funkcję menedżera Wydziału Klienta Korporacyjnego i odpowiadał za portfel aktywów kredytowych wart 1,5 mld PLN. 

  W latach 2007-2010 pracował w banku Citi Handlowy, m.in. w Departamencie Skarbu, gdzie był członkiem zespołu wprowadzającego na rynek pierwszą w Polsce platformę do wymiany walutowej Citi Online Trading.  

  Od 2017 roku jest doktorem nauk ekonomicznych zatrudnionym w Akademii Leona Koźmińskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i rynku produkcji gier video. Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych m.in. Black Sea University w Gruzji czy International School of Economics & Management w Lisbonie.  

  Jest także właściciem firmy Corfi Corporate Finance, która działa w obszarze doradztwa przy pozyskiwaniu finansowania dłużnego od instytucji finansowych.  

  dr Paweł Wnuczak

  Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i  MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego”.  Jako konsultant przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznes plany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi także szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych. W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej. W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki Controlling w instytucjach kultury.

  dr Bartłomiej Cegłowski

  Jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i partnerem w firmie konsultingowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz związanych z budowaniem systemów controllingu i zarządzania wartością. Od blisko dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, w formie szkoleń  zarówno otwartych, jak i wewnętrznych.  
  Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. Współautor kilku książek, m.in. wydanego przez WN PWN podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. W dorobku ma też wiele artykułów z zakresu finansów i controllingu, opublikowanych m.in. w periodykach: "Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne", "Doradca Dyrektora Finansowego" oraz "Analiza finansowa i kontrola w praktyce". 

  Zasady rekrutacji

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

  V edycja  -  rekrutacja trwa do 28 lutego 2023 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2023 roku

   

  W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

  Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

  Program studiów składa się z trzech powiązanych bloków tematycznych. Każdy blok tematyczny zawiera od czterech do ośmiu modułów monotematycznych. Zaliczenie odbywa się na końcu każdego z dwóch semestrów na podstawie 2-godzinnego egzaminu lub projektu grupowego. Dodatkowo wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do wszystkich przedmiotów wykładowcy określają zakres materiału, stanowiący pracę własną słuchaczy. W większości przypadków są to dodatkowe analizy i ćwiczenia stanowiące naturalną kontynuację warsztatów prowadzonych w czasie godzin zajęć.  

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

  • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

  **W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

  Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

  1
  Uzyskanie podstawowych informacji

  Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

  2
  Rejestracja

  Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

  Rekrutacja online 

  3
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

  Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
  Małgorzata Cybulska

  Opłaty

  Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

  Tabela opłat
  Wpisowe 250 zł
  Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 5000 zł każda ) 10000 zł
  Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 4500 zł każda ) 9000 zł
  Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9500 zł

  Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

  Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

  Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.