Wesprzyj nas
Strona główna
PRAKTYKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA

Cyfrowe zarządzanie energią

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Akademia Leona Koźmińskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem BIM, reprezentowanym przez Aleksandra Szernera, Prezesa Stowarzyszenia BIM  i polską Grupą Kapitałową UNIBEP, reprezentowaną przez Przemysława Janiszewskiego, członka zarządu Unibep SA – dyrektora budownictwa energetyczno-przemysłowego, uruchamia od października 2023 roku nowy kierunek studiów podyplomowych „Cyfrowe zarzadzanie energią”. 

W świecie czwartej rewolucji przemysłowej, powszechnej automatyzacji, robotyki, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, wszystkie branże i sektory gospodarki korzystają z nowoczesnych technologii informatycznych. Rozwiązania te można znakomicie wykorzystać do cyfrowego zarządzania energią i optymalizowania kosztów działalności firm, gwarantujących dużo większą konkurencyjność. 

Studia skierowane są do menedżerów odpowiedzialnych za kupowanie i wdrażanie rozwiązań cyfrowych w firmach, transformację energetyczną,  specjalistów pracujących w działach R&D / IT oraz twórców narzędzi cyfrowych, a także technologii z obszaru zielonej energii.

Zgodnie z założeniami autorów programu, elementem wyróżniającym i unikalnym na rynku edukacyjnym jest jego kompleksowość opierająca się na zajęciach prowadzonych przez praktyków biznesu uczestniczących w biznesie cyfrowym i posiadających szerokie doświadczenie w Cyfrowej Transformacji Przedsiębiorstw oraz rozwoju cyfrowego łańcucha wartości świata 4.0.  

Cel studiów

Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu digitalizacji procesów związanych z transformacją energetyczną w przemyśle 4.0. i w biznesie oraz ma na celu zapoznanie uczestników z obecnymi, przyszłymi energetycznymi i cyfrowymi trendami mającymi wpływ na wszystkie sektory gospodarki 4.0. 

Cel główny:

Głównym celem edukacyjnym programu jest wykształcenie Energy Digital Lidera który umiejętnie zarządza cyfrową informacją w biznesie 4.0. Lidera rozumiejącego trendy technologiczne zachodzące w gospodarce 4.0, jak również potrafiącego opracować i zrealizować strategię energetycznej & biznesowej transformacji firmy poprzez cyfryzacje organizacji, co pozwoli im zbudować biznesowy potencjał przedsiębiorstwa wykorzystującego cyfrowe zasoby technologiczne.

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych Energy Digital Lider: uzyska praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do stworzenia oraz realizacji cyfrowych strategii i ich wykorzystania w biznesie i organizacji,

 • nauczy się zarządzać procesem wdrożenia kompetentnej analizy cyfrowych potrzeb organizacji w dobie cyfrowego, energetycznego i zielonego świata 4.0,
 • zdobędzie wiedzę z zakresu wymogów Europejskiego Zielonego Ładu oraz raportowania o wskaźnikach zrównoważonego rozwoju (ESG) w obszarze energetyki, a także pozna kluczowe regulacje prawne związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, wpisujące się w tematykę zielonej transformacji energetycznej,
 • zdobędzie wiedzę z zakresu transformacji cyfrowej w organizacji i cyfrowym biznesie,
 • pozna aktualne trendy i możliwości  cyfrowej energetyki w różnych branżach i sektorach gospodarki (np. budownictwie, przemyśle, handlu, logistyce, technologiach, informatyce, zarzadzania zasobami ludzkimi),
 • pozna na praktycznych przykładach zastosowanie różnych systemów informatycznych i technologii w różnych branżach gospodarki

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania cyfrową informacją w biznesie 4.0 co pozwoli im:

 • uzyskać wiedzę aby przygotować i rozpocząć dyskusję o zastosowaniu zielonej i energetycznej transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie i cyfrowym biznesie,
 • uzyskać wiedzę aby inicjować innowacyjne wdrożenia i zostać liderem projektu ds. transformacji cyfrowej w firmie
 • uzyskać wiedzę aby opracować i wdrożyć przeprowadzić cyfrową transformacje w firmie
 • uzyskać wiedzę aby zrozumieć interdyscyplinarny kontekst tworzenia i wdrażania rozwiązań cyfrowych oraz perspektywę innych uczestników cyfrowego ekosystemu.

Atuty kierunku

1
UNIKATOWY PROGRAM

Są to studia podyplomowe obejmujące interdyscyplinarną oraz praktyczną wiedzę z Cyfrowej Transformacji Przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie technologii wykorzystania cyfrowego zarządzania energią w rozwoju firmy w dobie świata 4.0

2
BIZNES DLA BIZNESU

Zajęcia są prowadzone przez praktyków biznesu uczestniczących w biznesie cyfrowym i posiadających szerokie doświadczenie w Cyfrowej Transformacji Przedsiębiorstw oraz rozwoju cyfrowego łańcucha wartości świata 4.0.

Dzięki takiej formule doboru kadry studia stanowią element rozwoju i doskonalenia kompetencji słuchaczy, a tym samym zwiększenia ich praktycznej wiedzy o energetycznej i biznesowej cyfryzacji firm a także podwyższeniu konkurencyjności na rynku pracy. 

Program jest wzbogacony przez wykłady gościnne międzynarodowych reprezentantów odpowiadający za Inteligentne Zarządzanie Informacją w Cyfrowym Biznesie 4.0
 

3
PROJEKT WDROŻENIA STRATEGII BIZNESOWEGO I CYFROWEGO ROZWOJU ORGANIZACJI

Efektem końcowym ukończenia studiów jest projekt polegający na wypracowaniu szkicu strategii „Biznesowego i Cyfrowego Rozwoju Organizacji”

4
NETWORKING

prócz nauki istotny jest również aspekt nawiązywania kontaktów, dzięki wykładom prowadzonym w formule osobistej, będzie można nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Partnerzy Studiów

Partnerami studiów są firmy, które aktywnie korzystają z nowoczesnych technologii informatycznych oraz uczestniczą w cyfrowym biznesie energetycznym.

Unibep
Astor
Stowarzyszenie BIM
Esri Polska
Comtegra
Liderzy Innowacyjności
Grupa Technologiczna ASE
CMS
Elektrometal Energetyka S.A.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób pracujących zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym:

 • menedżerowie średniego i wyższego szczebla, odpowiedzialni za nabywanie i wdrażanie rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie,
 • menedżerowie i specjaliści pracujący w działach IT,
 • menedżerowie i specjaliści ds. rozwoju biznesu, rozwoju nowych usług, innowacji, transformacji cyfrowej,
 • przedsiębiorcy, właściciele i menedżerowie firm tworzących i oferujących rozwiązania z obszaru cyfrowych technologii,
 • konsultanci z zakresu nowych technologii, transformacji cyfrowej, innowacji, rozwoju biznesu, marketingu, finansów,
 • menadżerowie odpowiedzialni za transformacje energetyczną przedsiębiorstwa, zielone obszary energetyczne, nowe źródła energetyczne, 
 • przedsiębiorcy, właściciele i menedżerowie firm tworzących i oferujących rozwiązania z obszarów zielonej energii,
info

Zachęcamy do obejrzenia filmu

Kierownik studiów

Aleksander Szerner

Prezes Stowarzyszenia BIM

Ekspert rynkowy ds. BIM, Digitalizacji oraz Cyfrowych Rozwiązań Biznesowych, związany z branżą budowlaną od ponad 20 lat. Uczestniczył w realizacji budowy autostrad A1, A2, A4 oraz pierwszych projektów infrastrukturalnych i kubaturowych wykorzystujących metodykę BIM. Pełniąc funkcje menadżera BIM w firmie Skanska był współtwórcą strategii BIM, strategii digitalizacji firmy oraz odpowiadał za wykorzystanie w procesie inwestycyjnym technologii tworzących erę przemysłu 4.0. Autor publikacji technicznych o tematyce BIM i wykładowca na uczelniach wyższych. Obecnie konsultant ds. przeprowadzenia cyfrowej transformacji firmy obejmującej zmiany procesowe i technologiczne, m.in. wprowadzając standaryzacje metodyki BIM u klienta publicznego i prywatnego. Od roku 2018 prezes Stowarzyszenia BIM, organizacji stworzonej dla osób oraz firm, które chcą podążać ścieżką cyfrowego rozwoju. Od 2022 roku członek grupy roboczej ds. BIM przy Ministrze Rozwoju i Technologii.

Przemysław Janiszewski

Członek Zarządu Unibep SA, Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA

Absolwent Politechniki Białostockiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International Institute for Management Development w Szwajcarii oraz IESE Advanced Management Program w Barcelonie. Jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w kraju i za granicą. Zajmował kluczowe stanowiska menedżerskie w takich firmach jak: Skanska, Polimex Mostostal, Colas, Siemens. W Unibep SA, odpowiedzialny za rozwój segmentu budownictwa energetycznego i przemysłowego oraz szeroko rozumianego segmentu budownictwa ekologicznego. Aktualnie pełni również funkcję przewodniczącego Prezydium Komitetu Energii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • poznasz aktualne trendy i możliwości  wykorzystania cyfrowej energetyki a także digitalizacji w biznesie oraz różnych branżach i sektorach gospodarki (np. budownictwie, przemyśle, handlu, logistyce, technologiach, informatyce, zarzadzania zasobami ludzkimi),
 • uzyskasz praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia i realizowania cyfrowych strategii i ich wykorzystania w biznesie i cyfrowej organizacji,
 • uzyskasz praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do kompetentnej analizy cyfrowych potrzeb organizacji w dobie cyfrowego energetycznego i zielonego świata 4.0,
 • nauczysz się przygotowywać i zarządzać procesem wdrożenia transformacji energetycznej & cyfrowej w organizacji i cyfrowym biznesie,  
 • poznsza na praktycznych przykładach zastosowanie różnych systemów informatycznych oraz zielonych i energetycznych technologii w różnych branżach i biznesie 4.0,

Program

Zakres programu studiów obejmuje moduły:

Cyfrowy świat biznesu

 • Transformacja cyfrowa w erze globalnych kryzysów. Nowy cyfrowy szlak technologiczny i społeczny, trendy digitalizacji, cyfrowy przepływ informacji, technologii, narzędzia cyfrowe, Case Doliny Krzemowej.

Cyfrowy łańcuch dostaw

 • Cyfryzacja łańcucha dostaw, systemy wspomagające, BIG DATA – wykorzystanie w biznesie, planowanie, przepływy materiałowe, informacyjne oraz pieniężne, cyfrowe rozwiązania integracyjne w przedsiębiorstwie.

Cyfrowe technologie informacyjne 

 • Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania technologii Cloud Computing do budowy innowacyjnych i nowoczesnych modeli biznesowych jak również wsparcia technologicznego transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.
 • W ramach bloku poznasz metody jak przekształcić i unowocześnić swoją formę od strony organizacji pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych 

Cyfrowa energia w przemyśle i robotyce 

 • Transformacja firmy produkcyjnej do energetycznego świata 4.0 wymaga kompleksowego podejścia. Warto wprowadzać zmiany technologiczne, jeżeli jednocześnie wpływa to na model biznesowy, łańcuch wartości i pozwala osiągać rewolucyjne efekty biznesowe – wewnętrznie i w relacji z klientami. 

Cyfrowa energia w produkcji i automatyzacji

 • Energia 4.0 to zestaw technologii, których firmy potrzebują, aby promować strategie innowacji i uzyskiwać szybką reakcję na dynamicznych rynkach. Koncentruje się głównie na wzajemnych połączeniach, technologii cyfrowej, analityce predykcyjnej i uczeniu maszynowym, aby zrewolucjonizować sposób działania i rozwoju firm. Po wdrożeniu w organizacji strategii energii 4.O powstaje harmonizacja między produkcją a inteligentną technologią cyfrową.

Zielone rozwiązania dla biznesu

 • Business Intelligence (BI) definiuje się jako proces decyzyjny wspierany przez integrację i analizę zasobów danych organizacji. W rzeczywistości BI odgrywa coraz bardziej krytyczną rolę w kilku typac firm, ponieważ informacja została uznana za najcenniejszy zasób firmy i jest podstawowym zasobem dla jej rozwoju.

Zielone cyfrowe budownictwo

 • Transformacja procesów realizacyjnych w budownictwie na pułap „Cyfrowej Inwestycji”, Rozwijanie nowych kompetencji na poziomie kadry inżynieryjnej – „Inżynier 4.0”.

Cyfrowa energia

 • Bezpieczeństwo energetyczne w biznesie (źródła energii, jakość energii, magazynowanie energii) 
 • Prowadzenie biznesu w dobie zmian energetycznych, mix energii / nowy biznes 
 • Zielona transformacja energetyczna – spełnienie wymogów regulacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz raportowania ESG w obszarze zabezpieczenia dostaw zielonej energii.

Cyfrowe kompetencje 

 • Nowe modele biznesowe, giełda zielonej energii, zasoby ludzkie 4.0 – cyfrowy pracownik, zarządzanie cyfrowe HR), systemy ISO, zarzadzanie zmiana cyfrowa firmy, zarzadzanie systemem biznesowym firmy, negocjacje strategiczne, kompetencje cyfrowe umysłu.
 • Lider digitalizacji buduje potencjał firm i wzmacnia ich konkurencyjność na krajowym i światowym rynku Profesjonalną wiedzą jak tego dokonać w odpowiedzi na cyfrowe zmiany, które dotykają organizacje w obszarze technologicznym i kultury organizacji pracy, podziel się eksperci podczas warsztatów.

Organizacja zajęć

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198* (razem z zaliczeniami)  * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu 

 • soboty 8:45-15:45
 • niedziele 8:45-15:45

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Dorota Raben

Uznany ekspert na międzynarodowym rynku w dziedzinie zarządzania, logistyki i łańcuchów dostaw.  Stopień doktora uzyskała w SGH, Warszawa.

Certyfikowany trener organizacji szkoły Brian Tracy International, certyfikowany konsultant Talent Q do prowadzenia badań assessmentowych w zakresie kompetencji i potencjału pracowników, mentor, mówca motywacyjny.Od ponad 30 lat związana z zarządzaniem i logistyką, której poświęciła całe swoje życie zawodowe – począwszy od uruchomienia centrum magazynowego w Poznaniu dla firmy Herlitz, poprzez współtworzenie i rozwijanie rodzinnej firmy logistycznej Raben Group, aż po pracę dla Royal Frans Maas Group, Gefco, FM Logistic, Clip Group.

W latach 2013-2016 Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.Dodatkowo, swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, które zdobyła pracując w Europie i Azji dzieli się w roli wykładowcy, doradcy zarządów wielu firm i w Radach Nadzorczych.Wykładowca na wielu uczelniach takich jak: SWPS, IPI PAN, SGH, Akademia Leona Koźmińskiego, Uczelnia Łazarskiego, UTH na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA, DBA z zakresu zarządzania logistyką oraz budowania strategii firm. Uczestnik i mówca na wielu konferencjach, seminariach w Polsce i poza granicami kraju.

Przemysław Janiszewski

Członek Zarządu Unibep SA, Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA

Absolwent Politechniki Białostockiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International Institute for Management Development w Szwajcarii oraz IESE Advanced Management Program w Barcelonie. Jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w kraju i za granicą. Zajmował kluczowe stanowiska menedżerskie w takich firmach jak: Skanska, Polimex Mostostal, Colas, Siemens. W Unibep SA, odpowiedzialny za rozwój segmentu budownictwa energetycznego i przemysłowego oraz szeroko rozumianego segmentu budownictwa ekologicznego. Aktualnie pełni również funkcję przewodniczącego Prezydium Komitetu Energii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Izabela Kozak-Gołębiowska

Business Transformation Enablement Department Director (HR) T-Mobile

Obszar:
Projektowanie strategii rozwoju cyfrowego organizacji i strategii innowacji wspieranej przez procesy cyfrowe, zarządzanie zmianą i zarządzanie systemem biznesowym firmy (certyfikacja ISO).

Jaroslaw Gracel

President at ASTOR - Technology meets People

Obszar:
Transformacja cyfrowa przemysłu 4.0, automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji.

Dariusz Jachowicz

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Studiował również handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. W 1990 roku założył spółkę Automatic Systems Engineering (ASE).Od początku działalności firma specjalizowała się w inżynierskich rozwiązaniach dla przemysłu, szczególnie przeciwwybuchowych, zdobywając pozycje lidera na Polskim rynku. Dynamiczny rozwój firmy zaowocował w 2011 zakupem biura projektowego Biproraf co stanowiło zalążek  Grupy Technologicznej ASE, która w 2023 roku liczy już 11 spólek, a w jej skład wchodzą już m. in Biuro Projektów Budownictwa Morskiego- Projmors, Eko-konsult, ASE ATEX, Squadron, Elmech-ASE czy Camino Project.

Obecnie Grupa Technologiczna ASE skupia swoją działalność wokół szeroko rozumianej transformacji energetycznej – Morskie farmy wiatrowe, technologie wodorowe, inteligentne zarzadzanie energią, alternatywne źródła energii.

Prywatnie Dariusz Jachowicz to aktywny zawodnik triathlonowy, maratończyk.

 

Magdalena Gacyk

Dziennikarka, analityczka cyber trendów w dolinie krzemowej

Obszar:
Transformacja cyfrowa w erze globalnych kryzysów, innowacyjne rozwiązywanie problemów metoda Elona Muska.

Agnieszka Nosal

CEO/ Dyrektor Zarządzająca ESRI Polska

Obszar:
Systemy Informacji Przestrzennej, strategia, rozwój, transformacja, rozwiązania technologiczne

Piotr Pietrzak

CEE Manager at IBM

Obszar:
Cyfrowe zarządzanie IT, cyfrowe rozwiązania technologiczne, globalizacja 4.0

Piotr Jelski

CEO at COMTEGRA S.A. 
 
Obszar:
Cyfrowe zarządzanie Miastem, SMART CITY, Cyfrowe zarządzanie IT, cyfrowe rozwiązania technologiczne, globalizacja 4.0

Aleksander Szerner

Prezes Stowarzyszenia BIM

Ekspert rynkowy ds. BIM, Digitalizacji oraz Cyfrowych Rozwiązań Biznesowych, związany z branżą budowlaną od ponad 20 lat. Uczestniczył w realizacji budowy autostrad A1, A2, A4 oraz pierwszych projektów infrastrukturalnych i kubaturowych wykorzystujących metodykę BIM. Pełniąc funkcje menadżera BIM w firmie Skanska był współtwórcą strategii BIM, strategii digitalizacji firmy oraz odpowiadał za wykorzystanie w procesie inwestycyjnym technologii tworzących erę przemysłu 4.0. Autor publikacji technicznych o tematyce BIM i wykładowca na uczelniach wyższych. Obecnie konsultant ds. przeprowadzenia cyfrowej transformacji firmy obejmującej zmiany procesowe i technologiczne, m.in. wprowadzając standaryzacje metodyki BIM u klienta publicznego i prywatnego. Od roku 2018 prezes Stowarzyszenia BIM, organizacji stworzonej dla osób oraz firm, które chcą podążać ścieżką cyfrowego rozwoju. Od 2022 roku członek grupy roboczej ds. BIM przy Ministrze Rozwoju i Technologii.

Dr Sławomir Tadeja

Pracownik i asystentem naukowym na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Cambridge, UK, na którym wcześniej ukończył studia doktoranckie w zakresie immersyjnej analityki wizualnej z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR) pod kierunkiem prof. Per Ola Kristenssona. Dr Tadeja poprzez swoje badania stara się zrozumieć, zaprojektować oraz prototypować cyber-fizyczne zorientowane na człowieka w zastosowaniach takich jak cyfrowe bliźniaki, robotyka i automatyka czy też rehabilitacja medyczna. Wyniki badań dr Tadeja były publikowane w różnych czasopismach i periodykach naukowych, takich jak AIAA Journal, AIAA SciTech (nagroda Design Engineering Tech. Committee Best Presentation), Aeronaut. J., IEEE IROS, ACM CHI, IEEE ISMAR, IEEE VR, IEEE CG&A, Multimedia Tools and Applications, IEEE Transactions on Games i innych. Dr Tadeja aktywanie doradza przedstawicielom przemysłu w zakresie wyboru i wdrażania rozwiązań cyber-fizycznych zorientowanych na człowieka.

 

Wcześniej dr Tadeja był zatrudnioniy w charakterze asystenta naukowo-dydaktycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie ukończył studia licencjackie i magisterskie na kierunku informatyka. Jego praca magisterska realizowana pod kierunkiem prof. dra hab. Pawła Moskala dotyczyła symulacji metodą Monte Carlo nowatorskiej, opartej na fizyce jądrowej metody wykrywania niebezpiecznych substancji pod wodą. W czasie studiów odbył on również różne staże i praktyki międzynarodowe w takich ośrodkach jak CERN, Europejska Agencja Kosmiczna, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie czy Microsoft Dublin

Anna Wujec

Dyrektor ds. cyfryzacji, biznes Automatyki Procesowej, ABB 

Do ABB dołączyła w 2017 roku obejmując funkcję lidera cyfryzacji. Do jej zadań należało m.in. opracowanie strategii cyfrowej dla rynku polskiego oraz wdrożenie globalnego podejścia ABB do transformacji w celu ułatwienia realizacji kluczowych projektów z klientami różnych branż i sektorów. Aktualnie odpowiada za rozwój biznesu oraz innowacyjne projekty związane z transformacją cyfrową, transformacją energetyczną i zrównoważonym rozwojem a także bezpieczeństwo cybernetyczne środowisk przemysłowych. Pełni rolę eksperta w zakresie cyfrowych rozwiązań i koncepcji Przemysłu 4.0 w Biznesie Automatyki

Angelika Szufel

Adwokatka i counsel w praktyce Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym, w tym realizowanych w reżimie prawa zamówień publicznych oraz w formule PPP. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje obsługę projektów realizowanych w sektorze energetycznym, transportu kolejowego, oraz lotniczego, a także użyteczności publicznej, Angelika doradzała m.in. na rzecz podmiotów publicznych przy największych inwestycjach infrastrukturalnych związanych z budową dworców kolejowych, przy obsłudze umów związanych z dostawą pociągów oraz  przy przygotowaniu postępowań, w tym przy sporządzaniu umowy, w zakresie zamówień publicznych na wybór wykonawcy budowy jednego z największych bloków energetycznych w Europie, a następnie doradzała przy realizacji umowy.

Angelika specjalizuje się także w kompleksowym doradztwie przy transakcjach oraz projektach na rynku odnawialnych źródeł energii. Angelika zajmuje się również doradztwem przedsiębiorstwom we wdrożeniu wytycznych regulacyjnych związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz w obszarze raportowania ESG (raportowania nt. wskaźników zrównoważonego rozwoju).

Międzynarodowy ranking prawniczy Legal 500 EMEA rekomenduje Angelikę w kategorii Energetyka i Zasoby Naturalne oraz Zamówienia Publiczne.

W 2020 roku Angelika została wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

Mariusz Maślany

Prezes Zarządu Elektrometal Energetyka SA

Mariusz Maślany to Prezes i współzałożyciel firmy Elektrometal Energetyka SA, polskiego producenta aparatury rozdzielczej i zabezpieczeniowej, krajowego lidera sprzedaży Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych o specjalności Automatyka i Robotyka na Politechnice Warszawskiej. Ukończył również studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej, zdobyte podczas realizowanych prac badawczych związanych z projektowaniem, konstruowaniem i wdrażaniem rozwiązań wysokiego, średniego i niskiego napięcia na ponad 4 tys. obiektów we wszystkich sektorach energetyki w Polsce i Europie. Dzięki jego sprawnemu zarządzaniu spółka Elektrometal Energetyka SA zanotowała w ostatnich latach dynamiczny wzrost i osiągnęła status dużego przedsiębiorcy. Zasiada w Radzie Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, a także Radzie Naukowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.   

1 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.*

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** lub odpis dyplomu doktorskiego ** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Agnieszka_Szczepanczyk_ALK
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Szczepańczyk

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 6 950 zł każda) 13 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 6 255 zł każda) 12 510 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 13 400 zł