Chmura Obliczeniowa w Zarządzaniu Projektami i Organizacją

Chmura Obliczeniowa w Zarządzaniu Projektami i Organizacją

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Głównym celem studiów jest przedstawienie szerokiego spektrum tematów związanych z transformacją cyfrową w kontekście technologii chmurowych ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby osób zarządzających oraz decydujących o doborze rozwiązań technologicznych w organizacji.

W ramach studiów uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą technologii chmurowych w kontekście rozwiązań dostępnych na rynku, uwarunkowań prawnych i związanych z bezpieczeństwem oraz aspektów związanych z zarządzaniem infrastrukturą chmurową. Ponadto, otrzymają dostęp do dobrych praktyk oraz rozwiną kompetencje potrzebne do podejmowania decyzji związanych z wyborem rozwiązań technologicznych i ich wdrażania.

Główne atuty

1
Unikatowość

Jedyne studia dla managerów dające szeroki ogląd na całość problematyki związanej z rozwiązaniami chmurowymi od aspektów technologicznych, przez finansowe i związane z zarządzaniem po uwarunkowania prawne.

2
Praktyka przed teorią

Prezentujemy rozwiązania biznesowe, przekazujemy dobre praktyki oraz przykłady ich zastosowań w organizacjach, program studiów i dobór tematyki zbudowany na podstawie doświadczeń wyniesionych z biznesu.

3
Zajęcia z praktykami

Wszyscy wykładowcy poza doświadczeniem akademickim na co dzień związani są z projektami komercyjnymi, to połączenie daje dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how.

4
Konkretne umiejętności

W ramach każdego przedmiotu rozwijane jest spektrum umiejętności: od tych związanych z aspektami technicznymi przez kompetencje projektowe po umiejętności myślenia w kategoriach strategicznych. Podsumowaniem wykorzystania tych umiejętności jest praca dyplomowa.

5
Prestiżowa uczelnia

Akademia Leona Koźmińskiego to najlepsza uczelnia biznesowa we wschodniej i centralnej Europie według rankingu Financial Times, w 2020 roku zajęła 1. miejsce wśród uczelni ekonomicznych w Polsce według rankingu "Perspektyw".

 • Real-life cases and simulations
 • Zróżnicowani uczestnicy studiów
 • Networking
 • Wykładowcy praktycy
 • Certyfikowani wykładowcy

Partner merytoryczny

Adresaci

Studia szczególnie polecamy:

 • kadrze menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, z co najmniej 4 letnim stażem zawodowym
 • osobom biorącym udział w procesie decyzyjnym dotyczącym doboru rozwiązań infrastrukturalnych
 • architektom IT

Studia skierowane są zarówno do osób pracujących w sektorze prywatnym, jak również w sektorze publicznym.

info

Korzyści dla słuchaczy

Umiejętności Absolwenta

 • Rozumie, w jaki sposób koncepcja chmury zmieniają współczesne organizacje od strony technologicznej oraz ludzkiej.
 • Potrafi skonstruować strategię transformacji chmurowej i mierzyć jej postęp.
 • Posiada wiedzę o korzyściach i ryzykach związanych z rozwiązaniami chmurowymi oraz korzystania z własnej infrastruktury.
 • Posiada wiedzę o dostępnych na rynku technologiach chmurowych oraz potrafi dokonać wyboru dostawcy na podstawie analizy potrzeb organizacji.
 • Potrafi oszacować i mierzyć koszty związane z zastosowaniem danego rozwiązania chmurowego.
 • Potrafi zarządzać projektem wdrożenia rozwiązania chmurowego.
 • Rozumie i potrafi przeprowadzić proces migracji organizacji do chmury i jej adaptacji w organizacji w zależności od kontekstu.
 • Wie, jacy specjaliści potrzebni są do realizacji projektu chmurowego i potrafi zbudować odpowiedni zespół.
 • Potrafi wykorzystać metodyki pracy, modele migracji, zweryfikować koncepcje architektoniczne, oraz zaplanować i wykonać strategię wdrożenia - wszystko w kontekście wybranego dostawcy chmurowego.

Program

Ramowy program

Blok: TECHNOLOGIA

 • Wstęp do chmury obliczeniowej

Definicja i cechy charakterystyczne rozwiązań chmurowych. Różnice pomiędzy podejściem klasycznym a chmurowym. Rodzaje wdrożeń. Po co nam chmura w organizacji? Zalety i wady rozwiązań opartych o technologie chmurowe.

 • Projektowanie i budowanie rozwiązań opartych o chmurę

Rodzaje wdrożeń technologii chmurowych w organizacjach. Modele konsumpcji technologii chmurowych. Rola chmury i infrastruktury w budowie przewagi konkurencyjne. Filary rozwiązań chmurowych. Prezentacja dostawców (giganci, mniejsi gracze, specjalizowane rozwiązania). Koncepcja wirtualizacji i zarządzania zasobami w ujęciu chmurowym. Rodzaje i mechanizmy skalowania. Rodzaje architektur rozwiązań opartych o technologie chmurowe. Jak radzić sobie z lock-in?

 • Usługi specjalistyczne w chmurze

Przegląd usług chmurowych od 3 największych dostawców. Bazy relacyjne i noSQL. Przetwarzanie danych. Hurtownie danych. Business Inteligence. Big Data i Data Science. Automatyzacja.

 • Technologie chmurowe w kontekście organizacyjnym

Chmura w ujęciu strategicznym. Kluczowi partnerzy dla wdrożenia. Kluczowe parametry pomiarowe dla wdrożenia. Co zmienia chmura dla poszczególnych ról w organizacji? Aspekty transformacji. Dojrzałość organizacji jeśli chodzi o wykorzystywanie rozwiązań chmurowych. Modele migracji do chmury. Cloud Adoption Framework. Planowanie zapotrzebowania.

Blok: BEZPIECZEŃSTWO

 • Bezpieczeństwo infrastruktury chmurowej

Budowanie bezpieczeństwa w chmurze. Organizacyjne modele bezpieczeństwa w chmurze. AWS, Azure, Google - różnice z punktu widzenia bezpieczeństwa. IAM: zarządzanie tożsamością i dostępem. Rejestracja i monitorowanie zdarzeń. Reagowanie na incydenty. Główne kategorie ataków. Techniki / usługi utrudniające ataki. Model współodpowiedzialności. Przykłady przydatnych narzędzi / usług i ich zastosowań / konfiguracji (np. dla AWS).

 • Aspekty prawne transformacji chmurowej

Standaryzacja i zgodność z wymogami. Zarządzanie zgodnością oraz śledzenie wymogów organizacyjnych. Akty prawne: RODO (GDPR), KNF, itd.

Blok: ZARZĄDZANIE

 • Rola chmury w procesie transformacji cyfrowej organizacji

Organizacja na miarę nowych czasów - firmy w latach 20. XXI wieku. •    Rosnące tempo zmian cyfrowych. •    Kierunki zmian w organizacjach. Wdrożenie chmury - nie czy, tylko kiedy i jak? •    Wyzwania decyzyjne. •    Dostosowanie organizacji do chmury. •    Jak chmura wpływa na koszty w organizacji. •    Wymagania regulacyjne. Czym jest chmura dla Twojej organizacji

 • Zarządzanie projektami opartymi o technologie chmurowe

Wstęp do metodologii zwinnych (Agile). Projekt, produkt, platforma - co budujemy? Współpraca z dostawcami technologii chmurowych. Budowa zespołów oraz odpowiednich kompetencji chmurowych. Wprowadzenie chmury do organizacji z punktu widzenia zespołu. Budowa rozwiązań wewnętrznych dla organizacji.

 • Zarządzanie kosztami projektów opartych o chmurę

Modele finansowania, rodzaje cenników, oraz mechanizmy konsumpcji usług chmurowych.

Modele cenowe dostawców i poszczególnych usług chmurowych. Zarządzanie kosztami w organizacji w odniesieniu do projektów IT (CapEx vs. OpEx, TCO). Podstawy kontrolingu finansowego w odniesieniu do projektów chmurowych. Ocena kosztów: estymacje, modelowanie, oraz wycena projektów. Modele budżetowania projektów chmurowych (raportowanie, budżetowanie, operacje). Wpływ organizacji oraz ról CxO na zarządzania kosztami (CTO, CIO i CFO). Strategie zarządzania kosztami (klasyczne rozwiązania, FinOps, Cloud Financial Management). Wdrażanie strategii: standardy, pułapki, dobre praktyki, wizualizacja, monitoring i kontrola. Wpływ modeli finansowania usług chmurowych na monetyzację oraz model biznesowy. Proces optymalizacji kosztów rozwiązań chmurowych (techniki, dobre praktyki oraz heurystyki).

 

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192*  

 *jedna godzina dydaktyczna = 45 minut  

Course Catalog

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 4-6 realizowanych w formule on-line)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu

 • soboty 8:45 - 15:45
 • niedziele 8:45 - 15:45

Terminy zjazdów na I semestr

Planowane terminy zjazdów w I semestrze

edycja 1

29-30.10.2022

26-17.11.2022

17-18.12.2022 online

14-15.01.2023 online

4-5.02.2023 online

17-19.02.2023

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Wojciech Gawroński
Wojciech Gawroński

Współzałożyciel firmy Pattern Match, gdzie pracuje jako architekt systemów IT opartych o rozwiązania chmurowe. Specjalista od chmury Amazon Web Services (8 certyfikatów, pracuje z nią od 2015 roku), uhonorowany tytułem AWS Community Builder. Na co dzień pracuje z klientami z Polski, Europy Zachodniej (Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Holandia) i Stanów Zjednoczonych przy wdrożeniach rozwiązań opartych o rozwiązania chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej. Programista i architekt systemów rozproszonych z 12-letnim doświadczeniem (Erlang, Java, Python). Absolwent Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Lean Management.

dr Jakub Nowacki

Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Bristolskiego, gdzie obronił doktorat z matematyki stosowanej. Na co dzień łączy umiejętności analityczne i programistyczne jako Data Scientist. Doświadczenie zdobywał oraz prowadził zespoły w działach badań i rozwoju w wielu firmach w branży wysokich technologii, mediów, farmaceutycznych oraz petrochemicznych. Najbardziej interesuje się rozproszonym przetwarzaniem i analizą dużych zbiorów danych wspomagające decyzje w biznesie i w badaniach, oraz automatyzujące procesy w przedsiębiorstwach. Pracował zarówno z technologiami dojrzałymi, jak i nie boi się wyzwań w pracy z najnowszymi rozwiązaniami. Zwolennik pragmatycznego użycia technologii w biznesie. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych tematyce Big Data. Trener szkoleń technologicznych z zakresu Big Data współpracujący z Sages. Lead Data Scientist w firmie Sigdelta. Od 2016 roku dzieli się zdobytą wiedzą jako wykładowca na pierwszych w Polsce technicznych studiach Big Data realizowanych przez firmę Sages oraz Politechnikę Warszawską. 

Łukasz Kulicki
Łukasz Kulicki

Radca prawny, założyciel Kancelarii Prawnej Kulicki obsługującej firmy z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej. Członek zespołu eksperckiego ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowych w ramach Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Analityk zajmujący się prawnymi aspektami zmian cywilizacyjnych powodowanych przez rozwój nowych technologii w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej.

Łukasz Olejniczak
Łukasz Olejniczak

Łukasz pracuje jako architekt rozwiązań analitycznych w firmie DXC Technology, gdzie pomaga firmom  wydobyć korzyści drzemiące w zbiorach danych projektując reużywalne i skalowalne platformy oraz rozwiązania BigData, które przyspieszają innowacje poprzez automatyzację i praktyki DevOps, DataOps i MLOps.  
Ponad 10 lat pracy dla firm takich jak MicroStrategy, Roche, Autorun, mBank, DXC Technology i ich klientów pozwoliło mu zdobyć cenne doświadczenie, które obejmuje unikalne połączenie inżynierii oprogramowania, projektowania produktów, Business Intelligence, hurtowni danych, inżynierii danych i uczenia maszynowego. Doświadczenie to zostało poparte szeregiem certyfikatów między innymi z zakresu chmur publicznych AWS i Azure.
Łukasz posiada doktorat z fizyki stosowanej uzyskany na Vrije Universiteit w Brukseli / Belgia i SUPELEC w Metz we Francji.

Tomasz_Kedziora
Tomasz Kędziora

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Bezpieczeństwa IT, CISO
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz IESE Business School – University of Navarra (Advanced Management Program).  Od początku swojej kariery związany z rozwojem sektora teleinformatycznego w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał przygotowując, wdrażając i nadzorując projekty z zakresu architektury systemów bilingowych, sieci inteligentnych oraz transformacji infrastruktury i usług IT. Od kilku lat zajmuje się również bezpieczeństwem ICT, w szczególności aspektami związanymi ze świadomością zagrożeń, ciągłością działania, zarządzaniem, ryzykiem oraz tworzeniem strategii. Od wielu lat pracuje w P4 Sp. z o.o. (Play), gdzie odpowiada za Infrastrukturę i Bezpieczeństwo IT.

 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

I edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.*

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

Warunkiem ukończenia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy końcowej indywidualnej.

W ramach projektu student przedstawia case organizacji, która korzysta z rozwiązań chmurowych.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego
 • CV
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Pastuszka Agnieszka
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Szczepańczyk

Opłaty

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 6 400 zł każda) 12 800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK * (możliwość płatności w dwóch ratach po 5 760 zł każda) 11 520 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność * 12 300 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.