Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Kursy i szkolenia. Cyfrowa Transformacja i Rola Danych

Chief Data Officer – zarządzanie danymi w organizacji

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny,
W weekend
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

O kierunku

Cel studiów

Głównym celem studiów „Chief Data Officer – zarządzanie danymi w organizacji” jest przekazanie menedżerom i specjalistom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania danymi i ich jakością, zapewnienia ich bezpiecznego i etycznego wykorzystywania jak również tworzenia wartości biznesowej z danych.

Cele szczegółowe:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania danymi, jakości danych i ich bezpiecznego przetwarzania
 • Zapoznanie uczestników z wybranymi technicznymi możliwościami zarządzania danymi, jakości danych i ich bezpiecznego przetwarzania
 • Zapoznanie uczestników z wybranymi technicznymi możliwościami zarządzania danymi
 • Przekazanie wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej opartej na danych
 • Przekazanie praktycznej wiedzy i biznesowych aspektów wykorzystania danych – strategie i studia przypadków
 • Zapoznanie uczestników z etycznymi i prawnymi aspektami zarządzania i transferów danych

Partnerzy merytoryczni

Fundacja AI LAW TECH
Aigorithmics sp. z o.o.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

 • Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, odpowiedzialni za transformację cyfrową, transformację w obszarze danych lub program zarządzania danymi
 • Menedżerowie i specjaliści ds. rozwoju biznesu, rozwoju nowych usług, innowacji, transformacji cyfrowej
 • Przedsiębiorcy, właściciele i menedżerowie firm tworzących i oferujących rozwiązania oparte na danych
 • Prawnicy, w tym radcy prawni, prawnicy przedsiębiorstw (in-house) zainteresowani problematyką biznesowego wykorzystania danych (np. zamierzający obsługiwać firmy wdrażające programy zarządzania danymi)
 • Specjaliści i menedżerowie IT, którzy chcą zrozumieć kontekst biznesowego wykorzystania potencjału danych
info

Kierownicy studiów

Martyna Wiącek

Absolwentka studiów matematycznych i doktorantka na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH ze specjalizacją w zakresie metod numerycznych i obliczeniowych. Jej aktualne badania naukowe dotyczą wykorzystania metod głębokiego uczenia dla estymacji parametrów stochastycznych równań różniczkowych zależnych od czasu.

Obecnie AI & Data Strategy Advisor w firmie Aigorithmics, ekspertka Fundacji AI Law Tech, członkini Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy KPRM, zastępca Lidera podgrupy ds. Energetyki.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w projektach obejmujących opracowanie rozwiązań sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach biznesu i nauki. Prowadziła liczne szkolenia i wykłady z zakresu podstaw sztucznej inteligencji, technik uczenia maszynowego oraz skutecznego wdrażania AI w organizacjach.

Ireneusz Wochlik
dr inż. Ireneusz Wochlik

Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek zarządu Fundacji AI LAW TECH, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji oraz współtwórca studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego, członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy KPRM, Lider Podgrupy ds. energetyki. W latach 1997-2016 pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako jedna ze 100 osób o największym wpływie na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce w 2021.

Od przeszło 20 lat zajmuje się zaawansowaną analizą danych opartą o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się również w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej ukierunkowanej na filozofię „data driven”, z wykorzystaniem optymalnie dobranych rozwiązań technologicznych. Prelegent na szeregu konferencjach naukowych i biznesowych.

Atuty kierunku

1
Stawiamy przede wszystkim na praktykę

Praktyczna nauka zagadnień z zakresu zarządzania danymi i ich jakością, zapewnienia ich bezpiecznego i etycznego wykorzystywania jak również tworzenia wartości biznesowej z danych. w doskonałej atmosferze!

2
Doświadczeni wykładowcy

Zajęcia prowadzą praktycy, z bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania danymi w organizacji, w tym specjaliści, menedżerowie, dyrektorzy i doświadczeni prawnicy

3
STUDIA PRZYJAZNE NIE TYLKO SPECJALISTOM Z ZAKRESU IT ORAZ PRAWA

Do udziału w studiach podyplomowych nie jest wymagana uprzednia szczególna wiedza z zakresu informatyki lub prawa.

4
Networking

Studia umożliwiają networking, poznanie osób o podobnych zainteresowaniach i wymianę doświadczeń.

5
LAW TECH NET

Słuchacze i absolwenci studiów podyplomowych zyskają możliwość udziału w społeczności LAW TECH NET („klubu absolwenta”) organizowanej przez fundację AI LAW TECH.

Korzyści dla słuchaczy

 • zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania danymi, jakości danych i ich bezpiecznego przetwarzania
 • zapoznanie się  z wybranymi technicznymi możliwości zarządzania danymi
 • zdobycie wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej opartej na danych
 • zdobycie praktycznej wiedzy o biznesowych aspektach wykorzystania danych – strategie i case studies
 • zapoznanie się z etycznymi i prawnymi aspektami zarządzania i transferów danych

Perspektywa zawodowa

Dzięki studiom zdobędziesz kompetencje, aby: 

 • przygotować i rozpocząć dyskusję o transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa w kierunku „data driven” 
 • stać się liderem transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa lub jego części 
 • zainicjować innowacyjne wdrożenie i zostać liderem projektu, jego kierownikiem lub kluczowym członkiem zespołu 
 • zlikwidować lukę kompetencyjną z zakresu „data governance” w kierownictwie firmy 
 • obniżyć ryzyko prowadzenia wdrożeń rozwiązań cyfrowych, w tym rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji i poprawić pozycję konkurencyjną firmy poprzez skuteczne wykorzystywanie danych
 • zrozumieć interdyscyplinarny kontekst zarządzania obszarem danych w organizacji oraz perspektywę innych uczestników ekosystemu.

Program

Ramowy program studiów

MODUŁ 1 - ZARZĄDZANIE DANYMI

 • Wprowadzenie do zarządzania danymi
 • Transformacja organizacji w kierunku data-driven
 • Zarządzanie danymi
 • Data governance i zarządzanie jakością danych
 • Wykorzystywanie danych i data science do podejmowania decyzji biznesowych i rozwoju biznesu
 • Rola lidera w transformacji
 • Wprowadzenie do technicznych aspektów sztucznej inteligencji
 • Narzędzia i metody pracy w obszarze data science

MODUŁ 2 - OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Prawne aspekty zarządzania i transferów danych

MODUŁ 3 - WDRAŻANIE STRATEGII DATA GOVERNANCE i TRANSFORMACJI W KIERUNKU DATA-DRIVEN

 • Strategie transformacji w kierunku data-driven i data governance w praktyce
 • Strategia wdrożenia programu Data Governance (projekt grupowy końcowy)

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia będą realizowane w formule stacjonarnej w weekend. Do 50% zajęć może odbywać się w formie online. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • w soboty - 8.45-15.45 
 • w niedziele - 8.45-15.45

Daty zjazdów w 1. semestrze podamy w późniejszym terminie

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

mec. Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI.

Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI.

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Kierował pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA), współpracownik komitetu sterującego IGF.

Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersyteckie Wrocławskim.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowymi Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (ALK).

Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych w zakresie prawa IT, w tym danych osobowych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji.

logo
Andrzej Kałuża
Wojciech Prasowski

Dyrektor Raportowania i Rozliczeń w Orange Polska, mentor, absolwent Politechniki Warszawskiej (wydział elektryczny, specjalizacja technika świetlna) oraz Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie Projektami Sztucznej Inteligencji (studia podyplomowe). Absolwent dwóch edycji programu coachingowo-mentoringowego Wise&Young. Obecnie zarządza wyspecjalizowanym zespołem 55-cio osobowym. Odpowiada m.in. za raportowanie zarządcze i operacyjne dla obszaru B2C oraz rozliczenia partnerów handlowych B2C, B2B oraz spółki Orange Energia. Wspiera obszary marketingu, kontrolingu, CVM, sprzedaży i customer care w zakresie budowy rozwiązań raportowo-analitycznych wykorzystując narzędzia bussines inteligence takie jak Tableau, Power BI. 
Uwielbia pracę z ludźmi, górskie wyprawy, żeglarstwo oraz grę na perkusji.

logo
dr Maciej Nawrocki

Chief Data Officer Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za zarządzanie danymi i ich jakością, governance oraz strategię Data Management (od 2019 r.).
Wcześniej pełnił rolę CDO w Banku Credit Agricole Bank Polska S.A., gdzie uprzednio również kierował obszarem hurtowni danych oraz był odpowiedzialny za koordynację rozwiązań BI w Banku oraz relacje z dostawcami w zakresie DATA (2011-2019).
Poza obszarem DATA/BI, Maciej jest ekspertem z zakresu ICT, m.in. numerycznej analityki dużych zbiorów danych, technologii optymalizacyjnych, systemów i rozwiązań mobilnych w tym telefonii komórkowej oraz zagadnień klasy Smart City oraz rozwoju biznesu w ww. obszarach.
Maciej Nawrocki posiada doświadczenia zdobyte w Europie zarówno w przemyśle, akademii jak i konsultingu w obszarach IT, telekom & banking w pracy dla instytucji regulacyjnych, operatorów telekomunikacyjnych i niezależnych firm technologicznych (projektowanie hardware'u cyfrowego i analogowego oraz oprogramowania, symulacje, testy, wdrożenia) zarówno jako ekspert dziedzinowy jak i menadżer. W wielu organizacjach zajmował się zarządzaniem innowacjami.
Dr. Nawrocki był również do 2010 r. pracownikiem naukowym i dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej (telekomunikacja, teleinformatyka), Uniwersytetu Wrocławskiego (informatyka) oraz King's College London (telekomunikacja). Niezależnie od pracy akademickiej był przez wiele lat ekspertem Komisji Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniającym projekty badawczo-rozwojowe w obszarach ICT, w tym analityki i Big Data. Jest również autorem ponad 40 publikacji, w tym książki z obszaru optymalizacji sieci mobilnych wydanej przez John Wiley & Sons oraz China Machine Press.

logo
Olga Burdzińska

Dyrektor ds. Zarzadzania Sztuczną Inteligencją, UBS Group
Olga zajmuje się koordynacją centralnych polityk i procesów kontroli Sztucznej Inteligencji, zgodnie z najnowszymi globalnymi regulacjami. Jako resprezentantka funkcji CDO współpracuje z zespołami CRO, Cyber security, Model Risk Management i przewodniczy miedzyfunkcyjnemu zespołowi AI Governance.
Przez 25 lat pracowała w regionalnych i globalnych operacyjnych rolach IT w Procter&Gamble, HP, Allianz i Schneider Electric, od 13 lat w działach zarządzania danymi i analizy danych. Dołączyła do Credit Suisse (obecnie w procesie integracji z UBS) w lutym 2020 i zarządzała zespołami dostarczającymi projekty Data Science, budującymi nowe platformy wspierające tą dziedzinę, i agilowo dostarczającymi aplikacje AI. ITIL Expert.

logo
Tomasz Nitsch

Chief Data Officer, Bank Millenium
Praktyk biznesu z ponad 20-letnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich w obszarze IT. Entuzjasta innowacji i nowych technologii. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Cechuje go zwłaszcza bardzo dobra znajomość zagadnień z pogranicza biznesu i IT.
Przez 13 lat zajmował stanowisko Dyrektora IT w TVN SA, jednocześnie pełniąc inne funkcje w całej Grupie ITI, m.in. takie jak Chief Business Development Officer i członek Zarządu w spółce Mango Media. Wcześniej Project Manager w Procter&Gamble w Polsce i Niemczech. Laureat nagrody CIO of the Year 2008 (polska edycja, 3 miejsce).
Od 2018 pracuje w bankowości: najpierw w Euro Banku, BNP Paribas, a obecnie Banku Millennium. Prywatnie ultramaratończyk i pasjonat genealogii.

logo
Marcin Choiński

Data & AI Department Director, TVN Warner Bros Discovery
Pasjonat danych, zarządzania nimi i zapewniania ich ładu, rozwijania kultury organizacyjnej w oparciu o dane i analitykę oraz budowania na nich wartości biznesowej. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań w obszarze Data Management i Data Governance.
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od początku kariery zajmował się Hurtowniami Danych i BI, a następnie również MDM, Big Data, Data Science/AI oraz Analityką Biznesową. Pracował jako konsultant m. in. dla globalnych i regionalnych korporacji z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej i handlowej. Od ponad 6 lat w TVN Warner Bros Discovery odpowiedzialny za zarządzanie zmianą kulturową w obszarze danych, definicję i wdrażanie strategii danych oraz budowę rozwiązań w obszarze Big Data i AI/ML. Kierownik studiów "Big Data i Data Science w zarządzaniu" oraz wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego, jak również wykładowca na studiach „Data Science – algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data” na Politechnice Warszawskiej. Uprzednio również założyciel i redaktor naczelny portalu BI.PL, trener, główny analityk danych w zespole futbolu amerykańskiego Warsaw Eagles. Hobbystycznie buduje modele analityczne w obszarze sportu, gra w koszykówkę, oraz wędkuje.

logo
Maciej Konieczka

Head of Data&Analytics

Ekspert w sektorze energetycznym z prawie dekadą doświadczenia w branży. Obecnie pełniący funkcję Dyrektora Danych i Analityki w Veolia Energy Contracting Poland. Specjalizuje się w wykorzystywaniu danych i analiz do przekształcania procesów biznesowych i strategii działań organizacji. W trakcie swojej kariery zawodowej wdrażał rozwiązania analityczne i systemy data managementu m.in. GK PGE S.A., PKN Orlen czy TRMEW Obrót (obecnie Respect Energy). Swoje kompetencje w obszarze zarządzania danymi potwierdził certyfikatem DAMA CDMP.

logo
Paweł Borkowski

Dyrektor Zarządzający, Integral Solutions
Od ponad dwudziestu lat związany z branżą IT, a od ponad piętnastu z rozwiązaniami firmy Informatica, wraz z którą pomaga klientom w optymalnym wykorzystaniu danych.
Realizował lub wspierał wdrożenia w największych organizacjach na polskim rynku, w obszarze Business Intelligence, jakości i integracji danych. Uczestniczył również we wdrożeniach rozwiązań klasy Master Data Management.
Wielki zwolennik procesów demokratyzacji danych, dzięki którym decyzje w firmach są podejmowane przede wszystkim w oparciu o dane. Obecnie wspiera klientów w migracji danych do chmury a w szczególności w modernizacji hurtowni danych opartej o rozwiązania chmurowe.

logo
Małgorzata Marcinkowska

Head of Strategic Operations Sunrise GmbH
Trzy najważniejsze obszary zmian wprowadzanych przez Małgorzatę to: nowa koncepcja budowania analityki i wykorzystywania danych klienta, nowe modele komunikacji z klientami oraz nowe rozwiązania z obszaru technologii marketingowych.
Przed dołączeniem do globalnego zespołu Oriflame była związana z branżą telefonii komórkowej, IT i doradztwa, gdzie prowadziła różne projekty, w tym związane z wdrażaniem zmian w organizacjach na poziomie lokalnym i regionalnym. Jest pasjonatką technologii marketingowych i reklamowych i tego w jaki sposób ułatwiają one pracę marketerom i zmieniają możliwości oraz sposób budowania relacji z klientami i konsumentami.

logo
Jarosław Chrupek

Członek Komisji Rewizyjnej, DAMA Poland Chapter, Global Director Master Data, Upfield
Od ponad 25-ciu lat pracuje w różnych branżach i przedsiębiorstwach w kraju i za granicą. Rozpoczynał swoją karierę w dziale Finansów jako analityk i po szczeblach kariery awansował do stanowiska Dyrektora Finansowego jednej ze spółek giełdowych. Od początku swojej pracy miał do czynienia z przetwarzaniem danych i przygotowywaniem informacji dla kadry menadżerskiej. W konsekwencji doprowadziło to do zmiany zawodowej, w ramach British American Tobacco, i dołączenia do nowo tworzonego Działu Informacji Biznesowej. Doświadczenia z pracy w dziale Finansów i problemów związanych z tworzeniem rzetelnych raportów splotły się z koncepcją całościowego zarządzania standardami w firmie. Tworzenie, zarządzanie i wprowadzanie standardów informacyjnych, danych i procesów stało się dla Jarosława częścią bardzo interesującej podróży, którą jego firma, BAT, zdecydowała się kroczyć. Jarosław brał udział w tworzeniu i wdrożeniu zcentralizowanego systemu produkcyjno-sprzedażowo-księgowego, który swoim zasięgiem objął wszystkie jednostki gospodarcze BAT. Doświadczenia zdobywane we wczesnych latach pracy nad Ramowym Systemem Zarządzania Standardami zostały w całości wykorzystane podczas prac nad nowym systemem. W obecnej chwili RSZS jest podstawowym procesem, dzięki któremu BAT w dalszym ciągu jest w stanie zarządzać skomplikowanym systemem informatycznym, który wspiera procesy biznesowe. Od kilku miesięcy Jarosław tworzy struktury Zarządzania Danymi dla Upfield - czołowego producenta tłuszczy roślinnych, zarządzając 20 osobowym zespołem ekspertów.

logo
Marek Werulik

Master Data Management (MDM) Solution Architect / Enterprise Architect / Data Governance Expert / Data Quality Expert - DAMA certified – Freelancer

Ekspert IT z 20-letnim doświadczeniem, w tym 15-letnim we wdrażaniu różnych rozwiązań z zakresu Master Data Management, Data Quality lub Data Governance.
Ekspertyza rozwiązań:
MDM: Informatica Intelligent Data Management Cloud, Informatica MDM Hub (on-prem, hybrydowy), Riversand PIM, Precisely Enterworks MDM, Oracle CDH (Customer Data Hub), Siebel UCM (Universal Customer Master), IBM InfOSfera MDM, Talend MDM.
Jakość danych: Jakość danych Informatica, Jakość danych Informatica Cloud, Jakość danych Oracle Enterprise.
Zarządzanie danymi / katalog: Erwin Data Intelligence Suite, Collibra Data Governance, Informatica Cloud Data Governance and Catalogue, Informatica Marketplace.
Projekt architektury korporacyjnej: BizzDesign, Software AG Enterprise Architect.
Ekspert ds. migracji danych z rozległą wiedzą na temat procesu migracji danych: definicja zakresu, mapowanie danych, ETL, profilowanie, deduplikacja, standaryzacja, walidacja, planowanie i realizacja przekrojów.

logo
Andrzej Burzyński

Ekspert, Centrum Analiz Danych Nadzorczych, UKNF
Pasjonat danych biznesowych, doświadczony CDO i DQM, elektronik, informatyk, ekonomista ponad 20 lat związany z sektorem bankowym (PBK SA, BPH SA, Raiffeisen Bank Polska SA, BGŻ BNP Paribas SA).  Dyplomowany Pracownik Bankowy, absolwent ECB The European Fundation Certificate in Banking (EFCB).
Od wielu lat zainteresowany zagadnieniami efektywnego zarządzania danymi oraz jakością danych w systemach informatycznych i organizacjach, kierował jednostkami Data Quality Management oraz Data Governance. 
W UKNF odpowiedzialny za rozwój w zakresie Data Governance, Data Quality Management, Master Data Management, a także zarządzania danymi nieustrukturyzowanym z wykorzystaniem AI i ML.
Członek Data Management Association International (DAMA). Członek - założyciel polskiego oddziału DAMA Poland Chapter. Od 2020 roku Sekretarz DAMA Poland.

Marta Skrzynecka

Posiada ponad 25 lat doświadczenia w branży technologicznej. Zajmowała różne stanowiskach i pełniła wiele ról m.in. Lidera Transformacji i Change Managera w renomowanych firmach polskich oraz międzynarodowych korporacjach. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii, budowaniu efektywnych zespołów oraz wprowadzaniu kultury innowacji, skutecznie prowadząc organizacje przez kompleksowe procesy transformacji cyfrowej. Jej doświadczenie obejmuje także zarządzanie projektami na dużą skalę, które przyczyniały się do zwiększenia efektywności operacyjnej i konkurencyjności na rynku. Jako wykładowca, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami, inspirując przyszłych liderów do wdrażania innowacji oraz do efektywnego zarządzania zmianą w dynamicznie rozwijającym się sektorze technologicznym.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Rekrutacja do 15 września 2024 r.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister, odpis dyplomu doktorskiego) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA

 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

 • Studia kończą się obroną grupowego projektu końcowego obejmującego wszystkie treści zawarte podczas studiów. 
 • Egzamin końcowy poprzedzony jest dwoma egzaminami: z przedmiotu Data Governance i zarządzanie jakością danych oraz z przedmiotu Transformacja organizacji w kierunku data-driven.
 • Ocenę końcową stanowi średnia ważona z ocen z dwóch w/w egzaminów (łącznie 40%) oraz z oceny z projektu i obrony projektu końcowego pisanego w grupach (60%)
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 450 zł każda) 8 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 005 zł każda) 8 010 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 8 400 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.