Strona główna

Career Advisory - Zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery (Online)

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Online,
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Ten kierunek studiów został zaprojektowany, by wyjść naprzeciw potrzebom rynku. Wiedza z zakresu Career Advisory (doradztwo kariery) jest często błędnie spłycana do „formatowania CV” oraz kojarzona tylko i wyłącznie z poradnictwem zawodowym, ale kryje się za nią o wiele więcej: wiedza o trendach rynkowych, znajomość funkcjonowania rozwiązań technologicznych, diagnoza kompetencji i projektowanie ścieżek karier – a to tylko kilka przykładów!

Jedyna stała w dzisiejszym świecie to zmiana – nie inaczej jest w przypadku rynku pracy: według raportów World Economic Forum „Upskilling może doprowadzić do utworzenia 5,3 milionów nowych miejsc pracy do 2030 r.  Co więcej, „około 40% pracowników będzie musiało przekwalifikować się w ciągu sześciu miesięcy lub wcześniej. […] Do 2025 roku może pojawić się 97 milionów nowych ról, lepiej dostosowanych do nowego podziału pracy pomiędzy ludzi, maszyny i algorytmy.”

Głównym celem studiów jest wykształcenie wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego świadczenia usług szeroko rozumianego doradztwa kariery, zarządzania rozwojem i zmianą ścieżki kariery klienta lub pracownika wewnątrz organizacji.

Studia dostępne także w j. angielskim

Atuty kierunku

1
Program oparty na sprawdzonej autorskiej metodologii

Program bazujący na „real-life case studies”, statystykach i badaniach naukowych

2
Warsztaty

Różnorodna formuła zajęć – wykłady, ćwiczenia w grupach oraz indywidualnie, praca z własnym klientem, dyskusje

3
Case studies

Omawianie prawdziwych historii przypadków

4
Praktyczne narzędzia i testy

Przekrój wad i zalet testów oraz narzędzi służących do diagnozy klienta

5
Wykładowcy - praktycy

Praktycy z min. 15-letnim doświadczeniem w HR, rekrutacji i doradztwie kariery

6
Ciekawostki i trendy rynkowe

Technologia na rynku pracy: AI w rozmowach kwalifikacyjnych, boty w rekrutacji, ATS

7
Diagnoza i wizerunek

Diagnoza własnych predyspozycji i ścieżki kariery, budowa własnego wizerunku

8
Formuła online

Wygodna formuła online, która daje możliwość odzwierciedlenia najczęstszych warunków pracy z klientem

Partnerzy merytoryczni

Adresaci studiów

 • Osoby pracujące w szeroko rozumianym HR: Specjalista ds. HR, Specjalista ds. Employee Relations
 • HR Business Partner, HR Manager, L&D Manager, HR Dyrektor
 • Osoby pracujące w rekrutacji / Executive Search po stronie agencji albo firm
 • Coachowie, którzy chcą zdywersyfikować swoją ofertę świadczonych usług o doradztwo kariery
 • Osoby, które już wykonują zawód: doradcy zawodowi, konsultanci kariery, coachowie kariery, pracownicy biur karier, specjaliści wspierający w zmianie zawodowej, konsultanci ds. outplacementu
 • Doświadczone osoby niezwiązane z HR, które chcą zmienić własną ścieżkę kariery
Men_illustration.png

Kierownik studiów

Anna Zadrożna

Pracuje w HR od blisko 20 lat. Posiada zarówno doświadczenia jako headhunter, oraz po stronie  wewnętrznego HR, gdzie jako Dyrektor HR tworzyła od podstaw obszar human resources (rekrutacja, ścieżki karier, programy szkoleń, employer branding), jak i przeprowadzała szkolenia z zakresu rekrutacji, oceny pracowniczej, rozmowy feedbackowej itp.

Od 2011 roku współpracuje z Career Angels, bazując na metodologii opartej m.in. na danych liczbowych. Wspiera managerów i wyższą kadrę zarządzającą w zakresie zarządzania karierą i procesów poszukiwania pracy w Polsce i w Europie. Dodatkowo od 2016 jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a od 2017 certyfikowanym konsultantem Decision Dynamics z narzędzi: „Career View” & „Culture View” . Prowadzi również liczne wystąpienia (m.in. dla Brief.pl) oraz webinary (nagrania dostępne na YouTube).

Absolwentka Psychologii Społecznej na SWPS. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników, Coaching profesjonalny, Kadry i płace w prawie i praktyce.

Anna Mady

Zastępca kierownika studiów "Zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery".
Ekspert z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze HR i sprzedaży. Od 2017 roku związana jest z HR, gdzie główne obszary pracy to rekrutacja na stanowiska średniego i wyższego szczebla, budowanie strategii employer brandingowych, on-boarding, szkolenia oraz doradztwo kariery. Pracowała w sektorze usług, szkoleń specjalistycznych i konsultingu oraz outsourcingu finansowego. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu inteligencji behawioralnej, direct search, employer brandingu, zarządzania projektami oraz doradztwa kariery. Obecnie jest w trakcie certyfikacji z narzędzia „Career View” firmy Decision Dynamics.

Anna dołączyła do Career Angels w 2020 roku, gdzie jej główne obszary działalności to pełny zakres usług doradztwa kariery dla wszystkich poziomów organizacji. Dodatkowo jest Koordynatorem ds. Marketingu i Special Projects Manager.

Co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych nabędziesz praktyczne umiejętności:

Metodologia i proces

 • Przećwiczenie różnych metod pracy z klientem
 • Przyswojenie istotnych umiejętności Doradcy Kariery  
 • Używanie sprawdzonych i gotowych strategii działania

Trendy i rynek pracy

 • Zrozumienie i poznanie trendów współczesnego rynku pracy
 • Zgłębienie wiedzy z zakresu technologii w rekrutacji, np. AI, boty, ATS
 • Poruszanie się po LinkedIn – najbardziej popularnej platformie aktywnie zawodowo dorosłych, w tym „zhakowanie algorytmu”

Praca z klientem

 • Typy klientów / pracowników pod kątem świadomości ich kompetencji
 • Odkrywanie celu kierunku kariery
 • Identyfikacja potrzeb i budowa samoświadomości klienta / pracownika
 • Przykłady klientów i wyzwania
 • Podejście do zmiany branży / zawodu klienta

Narzędzia i ćwiczenia – praktyczny charakter zajęć

 • Zbudowanie dobrego kwestionariusza na konsultacje kariery
 • Wykorzystanie znanych narzędzi i wypracowanie własnych: koło życia / kariery, „Zacznij z wizją końca”, STAR, CRM itd.
 • Praca na autorskich, sprawdzonych modelach, narzędziach: licytacja wartości i parametrów pracy, Strategy Session, praca z kompetencjami itd.
 • Wady i zalety różnych testów dostępnych na rynku, w tym: CliftonStrengths Assessment (Gallup), Career View™ firmy Decision Dynamics, FRIS, Extended DISC, Facet 5, MBTI.

Komunikacja

 • Umiejętność zadawania dobrych pytań
 • Budowanie zaufania i przyjaznego środowiska pracy z klientem
 • Określenie zasad współpracy, etyka w zawodzie
 • Identyfikacja własnego stylu komunikacji i jego dopasowanie do profilu klienta

Biznes

 • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli Konsultanta Kariery
 • Budowanie oferty usług doradczych
 • Zrozumienie uwarunkowań rynkowych w świetle zmian
 • Budowanie wewnętrznych ścieżek karier  
 • Personal / Employer Branding wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Perspektywa zawodowa

Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności pozwolą na kontynuację kariery jako:

- Konsultant Kariery, Coach – freelancer, pracujący z osobami indywidualnymi, które poszukują nowej pracy, chcą zmienić branżę czy zawód

- Wewnętrzny HR, HR Business Partner w zarządzeniu rozwojem i zmianą ścieżek karier pracowników organizacji – przede wszystkim w obszarach w połączeniu z Learning & Development (upskilling / reskilling), Employer Branding lub Outplacement

Coroczne badania jednoznacznie wskazują na to, że wymagania wobec pracowników ciągle się zmieniają. Przez to z jednej strony coraz więcej firm stawia na zidentyfikowanie odpowiednich pracowników wewnątrz organizacji, by zaoferować im nowe ścieżki kariery (upskilling / reskilling) a z drugiej strony pracownicy – kandydaci na rynku pracy – też muszą i chcą się uczyć, jak się odpowiednio po nim poruszać.

Program

Ramowy program studiów

Liczba godzin: 198 h

 • Metodologia pracy konsultanta kariery
 • Techniki L&D
 • Psychologia zmiany
 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
 • Narzędzia i testy w identyfikacji oraz weryfikacji celu zawodowego
 • Identyfikacja i definicja celu ścieżki kariery w praktyce
 • Ocena celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku
 • „Candidate Positioning” – zdefiniowanie unikatowych cech klienta na rynku
 • Przygotowanie skutecznego CV, w tym pod ATS
 • Wizerunek w sieci
 • Wykorzystanie LinkedIn w procesie szukania pracy
 • Kanały poszukiwania pracy, w tym networking, headhunterzy, aplikacja bezpośrednia
 • Przygotowanie klienta do różnych rodzajów rozmów kwalifikacyjnych
 • Wsparcie klienta w zmianie branży / zawodu
 • Personal Branding / Professional Identity
 • Outplacement
 • Trendy na rynku pracy i zadbanie o własny rozwój
 • Zarządzanie pracą z klientem / definicja wachlarza oferty
Course Catalog

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się online podczas 11 zjazdów weekendowych w ciągu dwóch semestrów w:

 • soboty w godzinach 8:45-15:45 (8 h dydaktycznych)
 • niedziele w godzinach 8:45-15:45 (8 h dydaktycznych)

.

.

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Anna Mady

Zastępca kierownika studiów "Zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery".
Ekspert z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze HR i sprzedaży. Od 2017 roku związana jest z HR, gdzie główne obszary pracy to rekrutacja na stanowiska średniego i wyższego szczebla, budowanie strategii employer brandingowych, on-boarding, szkolenia oraz doradztwo kariery. Pracowała w sektorze usług, szkoleń specjalistycznych i konsultingu oraz outsourcingu finansowego. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu inteligencji behawioralnej, direct search, employer brandingu, zarządzania projektami oraz doradztwa kariery. Obecnie jest w trakcie certyfikacji z narzędzia „Career View” firmy Decision Dynamics.

Anna dołączyła do Career Angels w 2020 roku, gdzie jej główne obszary działalności to pełny zakres usług doradztwa kariery dla wszystkich poziomów organizacji. Dodatkowo jest Koordynatorem ds. Marketingu i Special Projects Manager.

Anna Zadrożna

Pracuje w HR od blisko 20 lat. Posiada zarówno doświadczenia jako headhunter, oraz po stronie  wewnętrznego HR, gdzie jako Dyrektor HR tworzyła od podstaw obszar human resources (rekrutacja, ścieżki karier, programy szkoleń, employer branding), jak i przeprowadzała szkolenia z zakresu rekrutacji, oceny pracowniczej, rozmowy feedbackowej itp.

Od 2011 roku współpracuje z Career Angels, bazując na metodologii opartej m.in. na danych liczbowych. Wspiera managerów i wyższą kadrę zarządzającą w zakresie zarządzania karierą i procesów poszukiwania pracy w Polsce i w Europie. Dodatkowo od 2016 jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a od 2017 certyfikowanym konsultantem Decision Dynamics z narzędzi: „Career View” & „Culture View” . Prowadzi również liczne wystąpienia (m.in. dla Brief.pl) oraz webinary (nagrania dostępne na YouTube).

Absolwentka Psychologii Społecznej na SWPS. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników, Coaching profesjonalny, Kadry i płace w prawie i praktyce.

Sandra Bichl

Pracuje od blisko 20 lat, z czego początek kariery w Executive Search w CEE, potem w sprzedaży i marketingu w Ameryce Łacińskiej i Belgii. W 2010 roku założyła firmę Career Angels, która świadczy usługi doradztwa kariery skierowane do doświadczonych managerów i executives w całej Europie oraz wspiera i szkoli kadrę zarządzającą i działy HR w zakresie zarządzania ścieżkami kariery, employer branding i poprawy rekrutacji. Od 2014 roku wykłada regularnie na studiach G/E/MBA w renomowanych szkołach biznesu w m.in. Brukseli, Mediolanie, Wiedniu, Mannheim albo Zurychu. Sandra pracuje w języku angielskim, polskim, niemieckim i hiszpańskim.

mgr Bożena Wujec

Coach i trener międzykulturowy. Wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz innych polskich i zagranicznych uniwersytetach.  Pracuje dla swoich klientów i innych firm doradczych w EMEA, APAC i USA, m.in. dla Center for Creating Leadership. Prowadzi coachingi dla wyższej kadry zarządzającej oraz szkolenia z zakresu współpracy międzykulturowej, diversity oraz neuroscience. 
Ukończyła studia doktoranckie na ALK w Warszawie oraz podyplomowe z Psychologii zmian postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje dysertację na temat kulturowych uwarunkowań coachingu. Autorka wielu artykułów na temat coachingu i rozwoju osobistego.

dr Paweł Fortuna

Psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego (MBA) i Uniwersytecie SWPS (pozytywna organizacja). Prowadzi badania na styku psychologii i kognitywistyki, rozwija autorską koncepcję cyberpsychologii pozytywnej. Publikuje m.in. w Current Psychology, Postdigital Science and Education, Journal of Consumer Behaviour, Human Technology. Autor i współautor kilkunastu książek, w tym współredaktor podręcznika akademickiego „Psychologia biznesu”. Trzykrotny laureat Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną oraz czterokrotny laureat nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jego ostatnia książka: „Optimum. Idea pozytywnej cyberpsychologii” (2021, Wydawnictwo Naukowe PWN) została wyróżniona główną nagrodą w konkursie „POZYTYW 2022” Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: „Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka twarz biznesu i Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia.

Lidia Igielska

Z branżą HR związana od blisko 20 lat. Posiada doświadczenie zarówno po stronie firm doradczych, jak i biznesu pełniąc rolę HR Business Partnera. Rekrutowała managerów średniego i wyższego szczebla dla polskich i międzynarodowych firm. Prowadziła programy outplacementowe, realizowała projekty z zakresu oceny kompetencji, planowania ścieżek karier, wdrożenia systemu ocen oraz procesów onboardingowych. Była także zaangażowana w budowę i realizację strategii employer brandingowej.

Do Aniołów Kariery dołączyła w 2019 roku. Wspiera managerów i executives w pełnym zakresie doradztwa kariery. Wspiera również projekt „Challenge Accepted Europe.” Obecnie jest w trakcie certyfikacji z narzędzia "Career View" firmy Decision Dynamics.

Absolwentka psychologii na UKSW. Ukończyła dwa podyplomowe kierunki studiów: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na SWPS oraz Employer Branding na Akademii Leona Koźmińskiego.

Justyna Przybysz

Zewnętrzny konsultant związany z obszarem HR od 25 lat. Jako HR / L&D Manager realizowała projekty z zakresu rekrutacji, rozwoju i ocen dla międzynarodowych organizacji z branży finansowej i spółek Skarbu Państwa.

Jako zewnętrzny konsultant HR specjalizuje się w rozpoznawaniu potencjału i rozwijaniu talentów. Projektuje i prowadzi warsztaty dla kadry menedżerskiej i zespołów z zakresu kompetencji miękkich i pracy zespołowej. W swojej pracy wykorzystuje podejście behawioralno-poznawcze, elementy Job Craftingu i coachingu kryzysowego.

Absolwentka Zarządzania i Marketingu, a także studiów podyplomowych „Zarządzanie kompetencjami pracowników” i „Zarządzanie ludźmi” na Akademii Leona Koźmińskiego oraz „Psychologii dla Coachów” na Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany Gallup Strengths Coach, Coach ICC, Konsultant Extended DISC i Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ), Facylitator Job Crafting, Diagnosta Inteligencji Emocjonalnej oraz certyfikowany Konsultant Kryzysowy.

Rusza kolejna edycja studiów, a poniżej opinie studentów pierwszej edycji

alk
Opinie słuchaczy pierwszej edycji

Dyrektor HR: „Pracuję od lat z zarządem. Wiedza ze studiów pozwoli mi ich jeszcze lepiej wspierać.”

HR Manager: "Przyznaję, że jako doświadczony HRowiec myślałam, że większość zagadnień będzie mi znana. Podczas każdego ze zjazdów odkryłam, jak bardzo „głęboki" jest ten zawód i jaki ogrom wiedzy jest wymagany, by rzetelnie móc doradzać swoim klientom / kandydatom. Polecam te studia w szczególności osobom pracującym w HR w dużych przedsiębiorstwach lub korporacjach ze względu na duże doświadczenie wykładowców w pracy z biznesem w ww. obszarze. Patrząc na profil studentów myślę, że te studia też są dla osób, które chcą „się przebranżowić" i zmienić swoją ścieżkę kariery na Konsultanta Kariery."

Learning & Development Manager: „Doceniam aspekt praktyczny tych studiów. Uczę się pracować z klientem biznesowym.”

HRBP: „Dotknęłam bardzo wiele obszarów HR: talent management, budowa ścieżek karier, employer branding, rekrutacja – teraz porządkuję swoją wiedzę i poznaję mnóstwo nowych narzędzi.”

Head of Sales: „Zarządzam dużym zespołem i regularnie jestem proszony o porady dot. rozwoju dalszej kariery. Uczę się, jak profesjonalnie i odpowiedzialnie pokierować ludźmi.”

Senior Recruitment Specialist: „Jeden ze zjazdów jeszcze bardziej uzmysłowił mi, jak ważna jest znajomość tzw. „narzędziówki", by właściwie wspierać i pomóc klientowi osiągnąć cel zawodowy"

Coach / Trener: „Bardzo podoba mi się formuła gości specjalnych. Dostajemy możliwość poznania innych perspektyw, zadawania pytań, budowania sieci kontaktów – jest to bardzo cenne!”

Menedżer ds. Planowania i Rozwoju Kompetencji: „Świetne są »case’y klienckie«. Omawiamy prawdziwe sytuacje, które wszystkim się mogą przydarzyć. I bardzo się cieszę, że od 4. zjazdu jesteśmy częściowo gotowi, by pewne case’y już rozwiązywać samodzielnie.”

Operations Manager: „Im dalej w las tym wiem, że nic nie wiem; ale wszystko we mnie rezonuje, że te studia to dobre miejsce dla mnie.”

Zasady naboru

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

III edycja  -  rekrutacja trwa do 15 września 2023 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 r.

 

Posiadanie dyplomu studiów wyższych, wiek: min. 25 lat, doświadczenie w szeroko rozumianym obszarze HR, jak np. Learning & Development, coaching, doradztwo zawodowe, rekrutacja, wewnętrzny dział HR;

Podpowiedź: Nie posiadasz doświadczenie w HR a jesteś zainteresowana/y studiami? Skontaktuj się bezpośrednio z Anna.Zadrozna@CareerAngels.eu, by omówić, czy te studia są dla Ciebie.

Na zakończenie studiów odbędzie się 2-etapowy egzamin:

1. Pisemny: pod nadzorem Uczestnik wykonuje test online sprawdzający nabyte umiejętności podczas studiów.

2. Ustny:

 • Uczestnik studiów odpowiada na pytania sprawdzające nabytą wiedzę
 • Przedstawia swój pomysł w zakresie doradztwa dla przedstawionego konkretnego przypadku klienta
 • Obrona projektu końcowego – prezentacja „case study” wybranego przez siebie klienta/klientów, co odzwierciedli rzeczywiste warunki świadczenia usług doradczych.
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego**  
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski. 

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Joanna sawicka golcz
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Joanna Sawicka-Golcz

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4700 zł każda) 9400 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4230 zł każda) 8460 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9100 zł