Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Business Studies in English

Business Studies in English

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
EN
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym a także merytoryczne i językowe przygotowanie nauczycieli i lektorów angielskiego bo prowadzenia zajęć z Business English. Studia są prowadzone w języku angielskim. Program studiów ukierunkowany jest na poznanie terminologii i frazeologii języka biznesu, zrozumienie podstaw biznesu, nabycie podstawowych umiejętności biznesowych (tzw. Business Skills), rozumienie i analizę tekstów specjalistycznych, a także opanowanie zasad, form i stylu różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm. Wykłady monograficzne poszerzają terminologię specjalistyczną i wiedzę na temat podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa. 

Adresaci studiów

 • osoby z dobrą znajomością ogólnego języka angielskiego, które chcą zdobyć kwalifikacje językowe w zakresie Business English  

 • osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach, w których potrzebna jest znajomość języka biznesowego  

 • nauczyciele/lektorzy języka angielskiego zainteresowani prowadzeniem kursów Business English  

 • absolwenci filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej oraz kolegiów nauczycielskich zainteresowani językiem biznesu  

 

Illustration

Kierownik studiów

dr Halina Wiśniewska

Dr Halina Wisniewska is a lecturer, a business trainer and a coach. She graduated from Warsaw University with an MA diploma in English Philology and a PhD degree in Humanities. She obtained diplomas in Human Resources Management and Professional Coaching from Kozminski University. She also completed a Business Cultural Trainer course in IH London.  She specializes in issues related to intercultural global workplace and SM communication.

 

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Materiały W ramach opłaty za program otrzymacie Państwo materiały dydaktyczne. Zostały one napisane w oparciu o badania korpusowe (identyfikujące terminy i zwroty biznesowe występujące z najwyższą częstotliwością w autentycznych tekstach biznesowych). Materiały dydaktyczne mają także rekordowo wysoki wskaźnik terminologizacji tekstu, który pozwala na znaczne poszerzenie słownictwa specjalistycznego.

  Program

  Ramowy program studiów

  Program studiów jest typowym przykładem tzw. Content and Language Integrated Learning , które staje się wiodące w nauczaniu języka specjalistycznego na wysokim poziomie zaawansowania w Europie i na świecie. 

  • Fundamentals of Business  - Wykłady, ćwiczenia i warsztaty; zakres materiału obejmuje między innymi następujące obszary: zarządzanie, rynek, produkcja, dystrybucja, transport, handel, marketing, ochrona konsumenta, struktura firmy, rodzaje firm, warunki zatrudnienia, etyka biznesu. 

  • Finance and Banking - wykłady i ćwiczenia; zakres materiału to: rodzaje i funkcje pieniądza, rodzaje banków, usługi bankowe, finanse przedsiębiorstwa, rachunkowość, ubezpieczenia, podatki, giełda papierów wartościowych  

  • Business Writing - Ćwiczenia; zakres materiału obejmuje treść, formę, organizację i styl pism biznesowych: business letters, reports, proposals, memoranda, leaflets, notices, minutes.  

  • Business Skills - Business Presentations, and Meetings 

  • Introduction to Management 

  • Introduction to Marketing 

  • Introduction to Finance 

  • Introduction to Law 

  • Modern Business Communication – Cultural diversity and social media challenges 

  • Integration course 

  • Case Studies

  • Negotiations 

  • Seminar 

  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 182 * (razem z zaliczeniami). * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

   

  EFEKTY KSZTAŁCENIA 

  Poza opanowaniem terminologii, frazeologii i kolokacji biznesowych (a terminologia to DNA języka biznesu), słuchacze poznają podstawowe procesy i mechanizmy, takie jak motywowanie pracowników, cykl życia produktu, rozwój firmy, nowe trendy w zarządzaniu, analiza portfela produktów czy tworzenie marki.  

  WYKŁADOWCY 

  Nasi wykładowcy językowi zostali wysoko ocenieni przez grupę ekspertów Language Division w Radzie Europy, którzy po wizytacji Szkoły napisali w „Raporcie Ekspertów: Polska”, że poziom nauczania i program mogą być wzorem dla innych uczelni. Stosując zintegrowane nauczanie językowo przedmiotowe (CLIL) wykładowcy kładą nacisk zarówno na przekazywanie biznesowych treści merytorycznych jak i na specjalistyczną terminologię i frazeologię.

   

  GroupOfPeopleIllustration

  Organizacja zajęć

  Studia trwają dwa semestry.  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

  • soboty - 8.45-15.45   

  • niedziele - 8.45-15.45 

  • możliwość do dwóch zjazdów z w formie zdalnej

  Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze:

  Planowane terminy zjazdów:

  05-06.10.2024

  26-27.10.2024 online

  23-24.11.2024

  14-15.12.2024 online

  25-26.01.2025

  08-09.02.2025

   

  Społeczność

  Wiodący wykładowcy

  dr Halina Wiśniewska

  Dr Halina Wisniewska is a lecturer, a business trainer and a coach. She graduated from Warsaw University with an MA diploma in English Philology and a PhD degree in Humanities. She obtained diplomas in Human Resources Management and Professional Coaching from Kozminski University. She also completed a Business Cultural Trainer course in IH London.  She specializes in issues related to intercultural global workplace and SM communication.

   

  dr Dmytro Osiichuk

  Pracownik naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, nadzoru korporacyjnego, fuzji i przejęć, inwestycji alternatywnych. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz autor kilku recenzowanych publikacji z tego zakresu (w tym w czasopismach z przypisanym współczynnikiem impact factor). Prowadzi zajęcia z zakresu analizy wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, instrumentów finansowych i zarządzania ryzykiem finansowym w ramach studiów dyplomowych (I i II stopnia) i podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego.

  W ALK pracował  również m.in. jako członek zespołu odpowiadającego za rozwój anglojęzycznych studiów z zakresu finansów i rachunkowości (Master in Finance & Accounting). Jest również współtwórcą studiów podyplomowych Management Program in Corporate Finance w ALK.

  Pełny wykaz publikacji: TUTAJ

  mgr Wojciech Bagiński
  dr Szymon Wierciński

  Badacz Internetu, społeczności, wykładowca. Doświadczony trener i konsultant w obszarze tworzenia modeli biznesowych, strategii wzrostu, rozwoju poprzez innowacje, tworzenia start-upów oraz spin-offów dla nowych rynków, produktów i biznesów. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych i prowadzeniu warsztatów dla pracowników firm takich jak: Agito, Bakoma, Euro RTV, OleOle, Nestle Polska, Aviva, Fox, Next.pl, Leroy Merlin, Benefit System, Grupa RMF oraz szeregu firm z obszaru e-commerce.

  Współwłaściciel i założyciel przedsięwzięć start-upowych z obszaru e-commerce i health care.

  Wykładowca akademicki w katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego oraz University of Bradford, ESC Rennes School of Business, a także kierownik projektów badawczych w dziedzinie tworzenia nowych rynków.

  Jest autorem publikacji w dziedzinie strategii i innowacji oraz innowacyjnych wdrożeń strategii społecznie odpowiedzialnych. 

  dr hab. Paweł Krzyworzeka
  dr Krzysztof Chmielewski

  Adiunkt w Katedrze Marketingu ALK. Autor licznych prac z zakresu zarządzania marką. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim zarzadzanie marką (branding), międzynarodowy marketing i zagadnienia z pogranicza  marketingu i finansów. Pracował w niemieckiej firmie konsultingowej zeb/rolfes.schierenbeck.associates i w centrali Citibank Deutschland w dziale Marketing Research/ Market Intelligence.  Posiada bogate doświadczenie w nauczaniu, zdobywane na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w języku angielskim, niemieckim i polskim. Prodziekan Kolegium Zarządzania.

  Zasady naboru

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.    

  Rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku* 

   

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kierunku studiów. Ponadto końcowa weryfikacja zdobytej wiedzy przedmiotowej i kompetencji językowych zostanie dokonana za pomocą testów końcowych z dwóch wiodących przedmiotów, tj. ‘Fundamentals of Business’ (z elementami ‘Finance and Banking’) oraz ‘Business Writing’. Ponadto słuchacze będą pisali esej na tematy biznesowe i przeprowadzali prezentacje. 

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych(tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego **

  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

  • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

   

  DODATKOWE WYMAGANIA 

  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1

  ** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

   

  Dodatkowa informacja dla studentów zagranicznych

  Uczestnicy studiów podyplomowych posiadają status uczestnika studiów, nie statusu studenta. W związku z tym, chcielibyśmy podkreślić, że nasza Uczelnia nie może pośredniczyć w uzyskaniu wizy studenckiej dla uczestników studiów podyplomowych. Prosimy o uwzględnienie tego przy podejmowaniu decyzji o aplikacji na nasze studia. Informujemy także, że nasza uczelnia nie dysponuje własnym akademikiem oraz nie pośredniczy w dostępie do innych akademików.

   

  .

  1
  Uzyskanie podstawowych informacji

  Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

   

  2
  Rejestracja

  Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
  Rekrutacja online

  3
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

  Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
  Anna Wowkonowicz-Kozicka

  Opłaty

  Tabela opłat
  Wpisowe 250 zł
  Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3 600 zł każda) 7 200 zł
  Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 240 zł każda) 6 480 zł
  Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się. ) 6 700 zł

  Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

  Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

  Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.