Wesprzyj nas
Strona główna
Zarządzanie Rozwojem i Zmianą Ścieżki Kariery

Biznesowe i prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny

O kierunku

Cel studiów

Stosunkowo szybki rozwój gospodarczy zachęca do podejmowania coraz bardziej ryzykownych decyzji inwestycyjnych. Z drugiej strony kryzys wywołany epidemią koronawirusa negatywnie odbił się na finansach konsumentów i przedsiębiorców. Nic więc dziwnego, że słowa upadłość i restrukturyzacja odmieniane są obecnie przez wszystkie przypadki. Wielu przedsiębiorców i prawników chce wykorzystać koniunkturę i próbuje swoich sił w tym obszarze. Wiedza na temat prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wciąż nie jest jednak zadowalająca. 

Głównym celem studiów jest wzbogacenie rynku o prawdziwych ekspertów z tej dziedziny. Tak możemy określić osobę, która nie tylko zna przepisy, ale również umie odnaleźć się w rzeczywistości prawnej. Z tego powodu stawiamy głównie na praktykę, przekazując zainteresowanym tajniki restrukturyzacji i upadłości. Z nami dowiesz się, z czym rzeczywiście wiąże się pełnienie funkcji syndyka, zarządcy czy nadzorczy, jak w praktyce negocjować z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak ochronić kluczowe dla przedsiębiorstwa umowy, jak zabezpieczyć się przed restrukturyzacją i upadłością kontrahenta. W toku studiów zastosujemy różnorodne formuły: prelekcje, case studies, panele dyskusyjne. Gwarantujemy wysoki poziom przekazywanej wiedzy i praktyczne ujęcie zagadnień, a także możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych.

Atuty kierunku

 • Poznasz od strony praktycznej tajniki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
 • Będziesz umiał wybrać optymalną ścieżkę restrukturyzacyjną.
 • Dowiesz się jak uchronić zarząd przed odpowiedzialnością karną i cywilną.
 • Nauczysz się dochodzić wierzytelności w restrukturyzacji i upadłości.
 • Dowiesz się, jakie uprawnienia i obowiązki mają uczestnicy postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych i jak z nich efektywnie korzystać.
 • Będziesz potrafił zabezpieczyć się przed restrukturyzacją i upadłością kontrahenta.
 • Nauczysz się konstruować najistotniejsze pisma w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym – wnioski, plany restrukturyzacyjne, sprawozdania z działalności i rachunkowe, listy wierzytelności, plany podziału.
 • Zdobędziesz umiejętność czytania sprawozdań finansowych, bilansów i innych dokumentów księgowych.
 • Zobaczysz, jak powinna wyglądać współpraca doradców restrukturyzacyjnych, dłużnika, wierzycieli i sądu.
 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
 • Nawiążesz nowe relacje biznesowe.

Adresaci studiów

Ofertę kierujemy do osób prowadzących działalność gospodarczą, członków zarządów, członków rad nadzorczych, właścicieli przedsiębiorstw, ogólnie osób związanych z biznesem, a także do doradców restrukturyzacyjnych oraz kandydatów do uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Zachęcamy do udziału w zajęciach nie tylko osoby początkujące, ale również mające doświadczenie na rynku. Dzięki merytorycznej kadrze, z pewnością każdy będzie mógł pozyskać wartościowe, a przede wszystkim praktyczne informacje i wskazówki.

Studia przeznaczone są również dla absolwentów prawa, w szczególności tych, którzy podejmują się reprezentacji dłużników oraz wierzycieli w procesie restrukturyzacji i upadłości lub zamierzają pełnić funkcje w zarządach spółek. Oferta powinna również zaciekawić radców prawnych i adwokatów chcących być specjalistami w tej trudnej i wciąż niszowej dziedzinie - w toku studiów będzie przekazywana wiedza praktyczna.

Zapraszamy również pracowników służb, urzędników, prawników wewnętrznych czy pracowników instytucji finansowych, a także osoby zainteresowane tematyką studiów. Każdy podmiot może bowiem znaleźć się w pozycji wierzyciela albo dłużnika w ramach upadłości czy restrukturyzacji.

Studia skierowane są zarówno do osób pracujących w sektorze prywatnym, jak również w sektorze publicznym.

info

Kierownik studiów

dr hab. Joanna Studzińska

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Radca prawny, specjalista do spraw orzecznictwa i asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego od 2013 r.. Od 2019 Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Autorka wielu publikacji z postępowania cywilnego, m.in. współautorka Postępowania nieprocesowego (2020), autorka m.in. monografii Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym (2007) Interwencja uboczna w procesie cywilnym (2018) i podręcznika akademickiego Postępowanie cywilne (2020). Od 2020 r. Redaktor Naczelna czasopisma branżowego komorników „Nowa Currenda”. Specjalistka z zakresu szeroko pojętego postępowania cywilnego z uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego. Członek redakcji International Journal of Forensic and Medical Jurisprudence. Prowadzi liczne szkolenia dla radców prawnych, komorników i sędziów.

Edyta Dzielińska
Sędzia Edyta Dzielińska

Zastępca Kierownika studiów

W latach 2005 – 2011 prokurator, a w tym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Wydział VI ds. Przestępczości Zorganizowanej oraz Wydział V Śledczy. W latach 2011 – 2017 sędzia wydziałów karnych Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli. W latach 2014 - 2019 sędzia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, a tym Przewodnicząca X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. Okresowo delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego. Od 2019 roku delegowana do Sądu Okręgowego w Warszawie do wydziałów IV Cywilnego oraz XIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 2018 roku Komisarz Wyborczy w Płocku. Od 2019 roku członek komisji egzaminacyjnych ds. aplikacji i radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów adwokackich i radcowskich.

Praktyk prawa upadłościowego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności doradców restrukturyzacyjnych oraz zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w toku postepowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Dzięki ukończeniu studiów stajesz się pożądanym na rynku ekspertem w dziedzinie restrukturyzacji i upadłości. Znasz tajniki przepisów, których interpretacja sprawia praktykom i sądom wiele trudności. Orzecznictwo w tym obszarze nie jest bowiem rozwinięte, a więc prawdziwi specjaliści wciąż mają szanse je kształtować. Ponadto, będąc absolwentem naszych studiów wiesz, jak te przepisy stosować w praktyce - czyli jak odnaleźć się w procedurze upadłości i restrukturyzacji. Dzięki nam nabywasz również wiedzę i umiejętności z dziedzin pokrewnych – prawa procesowego, cywilnego, podatkowego, pracy czy też ekonomii, finansów, zarządzania i komunikacji. Nauczysz się wpływać na bieg procesu restrukturyzacji i upadłości w sposób nie opisany w przepisach, komunikować z dłużnikami i wierzycielami oraz zarządzać sytuacją kryzysową. Dowiesz się jak chronić przedsiębiorstwo doprowadzając do korzystnego zakończenia restrukturyzacji i upadłości. Zdobędziesz wiedzę niezbędną do zdania egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Poznasz wybitnych specjalistów i nawiążesz nowe relacje biznesowe.

Perspektywa zawodowa

Po ukończeniu studiów:

 • Będziesz dysponować wystarczającym zasobem wiedzy i umiejętności, aby przystąpić do na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
 • Jeśli jesteś już doradcą restrukturyzacyjnym – bez problemu poradzisz sobie piastując funkcję syndyka, zarządcy czy nadzorcy sądowego.
 • Jeśli nie planujesz zostać doradcą restrukturyzacyjnym – zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz pracując na stanowisku prawnika czy ekonomisty obsługującego podmioty niewypłacalne czy zagrożone niewypłacalnością, a także ich wierzycieli.
 • Jeśli wiążesz swoją karierę z wymiarem sprawiedliwości – będziesz dysponować wiedzą i umiejętnościami, aby orzekać w wydziałach gospodarczych do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 • Jeśli jesteś lub planujesz być członkiem zarządu – nauczysz się przeprowadzić swoje przedsiębiorstwo przez proces restrukturyzacji bez narażania siebie i innych członków zarządu na odpowiedzialność.

Program

Ramowy program

1. Przed upadłością i sądową restrukturyzacją

TEORIA

 • Identyfikacja zagrożenia niewypłacalnością
 • Monitorowanie zadłużenia i zarządzanie zobowiązaniami 
 • Wybór drogi – restrukturyzacja czy upadłość? 

PRAKTYKA

 • Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i konsumenta 
 • Czytanie sprawozdań finansowych 
 • Tworzenie planów naprawczych 

2. Postępowanie upadłościowe 

TEORIA

 • Postępowanie o ogłoszenie upadłości i ogłoszenie upadłości 
 • Zabezpieczenie majątku dłużnika 
 • Skutki ogłoszenia upadłości co do upadłego, jego majątku i zobowiązań 
 • Pre pack 
 • Likwidacja majątku dłużnika 
 • Zakończenie postępowania upadłościowego 
 • Upadłość konsumencka 
 • Szczególne postępowania upadłościowe

PRAKTYKA

 • Tworzenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
 • Tworzenie planu likwidacyjnego 
 • Tworzenie listy wierzytelności i planu podziału 
 • Przygotowywanie pism procesowych i dokumentów występujących w toku postępowania 
 • Rozwiązywanie zadań problemowych

3. Postępowanie restrukturyzacyjne

TEORIA

 • Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 
 • Postępowanie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
 • Zabezpieczenie majątku dłużnika 
 • Pomoc publiczna 
 • Skutki otwarcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych
 • Układ 
 • Szczególne postępowania restrukturyzacyjne 

PRAKTYKA

 • Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
 • Tworzenie i realizacja planu restrukturyzacyjnego 
 • Tworzenie spisu wierzytelności 
 • Przygotowywanie pism procesowych oraz dokumentów nadzorcy sądowego i zarządcy 
 • Rozwiązywanie zadań problemowych 

4. Zagadnienia prawne, podatkowe i procesowe związane z upadłością i restrukturyzacją 

TEORIA

 • Przepisy procesowe dotyczące postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego 
 • Postępowanie sądowe z udziałem nadzorcy, zarządcy i syndyka 
 • Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika 
 • Zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
 • Upadłość i restrukturyzacja a podatki 
 • Odpowiedzialność zarządcy, nadzorcy, syndyka 
 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 

PRAKTYKA

 • Wnioski i pozwy dotyczące nieważności i bezskuteczności czynności prawnych 
 • Egzekucja należności dłużnika 
 • Analiza orzecznictwa i praktyki sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych

5. Zarządzanie, ekonomia, komunikacja, współpraca 

TEORIA

 • Zarządzanie majątkiem dłużnika i upadłego 
 • Koszty postępowania i zobowiązania masy upadłości
 • Obowiązki sprawozdawcze 
 • Rada wierzycieli – komunikacja i współpraca 
 • Zasady współpracy nadzorcy/zarządcy/syndyka z sądem 

PRAKTYKA

 • Współpraca doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych i adwokatów 
 • Współpraca dłużnik/upadły – nadzorca/zarządca/syndyk 
 • Prowadzenie negocjacji wierzyciel-dłużnik –
 • Tworzenie sprawozdań finansowych
 • Doradca restrukturyzacyjny – PR, reklama, komunikacja, media

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 180*  

*jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

 

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • soboty- 8:45 - 15:45
 • niedziele- 8:45 - 15:45

Planowane terminy zjazdów w I semestrze:

28-29 października 2023 25-26 listopada 2023 9-10 grudnia 2023 - zajęcia on-line 20-21 stycznia 2024 10-11 lutego 2024 24-25 lutego 2024

Pragniemy poinformować, że około 40% zajęć będzie realizowanych w formule on-line.

Społeczność

Sędzia Stanisław Gurgul

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku. Pełnił obowiązki sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego orzekając między innymi w sprawach z obszaru prawa cywilnego, prawa pracy oraz praca handlowego i upadłościowego.

W latach 1970-2008 był wielokrotnie delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie pełnił obowiązki głównego specjalisty, wizytatora oraz naczelnika wydziału. W 2008 roku zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości został powołany w skład członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka. a

Związany z Ogólnopolską Federacją doradców restrukturyzacyjnych i Syndyków od początku istnienia jako wykładowca oraz autor materiałów szkoleniowych oraz licznych  opracowań i ekspertyz. Jest ekspertem  INSO -  Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda zajmującej się interdyscyplinarnymi badaniami nad prawem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym.

Jest specjalistą z zakresu prawa upadłościowego i układowego. Wybitny znawca przedmiotu, doświadczony praktyk; autor m.in.: „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz” (wyd. 9, 2013), „Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz” (2012) oraz licznych artykułów opublikowanych m.in. w „Monitorze Prawniczym” i „Monitorze Prawa Handlowego”. Autor Dużego Komentarza Becka „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz z Aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców” aktualizowanego co roku.

Edyta Dzielińska
Sędzia Edyta Dzielińska

Zastępca Kierownika studiów

W latach 2005 – 2011 prokurator, a w tym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Wydział VI ds. Przestępczości Zorganizowanej oraz Wydział V Śledczy. W latach 2011 – 2017 sędzia wydziałów karnych Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli. W latach 2014 - 2019 sędzia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, a tym Przewodnicząca X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. Okresowo delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego. Od 2019 roku delegowana do Sądu Okręgowego w Warszawie do wydziałów IV Cywilnego oraz XIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 2018 roku Komisarz Wyborczy w Płocku. Od 2019 roku członek komisji egzaminacyjnych ds. aplikacji i radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów adwokackich i radcowskich.

Praktyk prawa upadłościowego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności doradców restrukturyzacyjnych oraz zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w toku postepowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

KP
Radca prawny Krzysztof Proć

Od 2019 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Certyfikowany mediator. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

Specjalista od sporów sądowych. Ekspert prawa cywilnego, w szczególności zagadnień dotyczących bezskuteczności czynności prawnych oraz dóbr osobistych. Jako główny prawnik uczestniczył w procesach, które kończyły się zwrotem do mas upadłości składników z niej bezskutecznie wyprowadzonych o wartości przeszło 100 milionów złotych (m.in. centrum handlowe). W sprawach ze skargi pauliańskiej reprezentuje klientów również przed Sądem Najwyższym.

Pracę zawodową i hobby łączy będąc specjalistą z dziedziny prawa ruchu drogowego. Jest autorem poradnika dla kierowców oraz artykułów publicystycznych z tej dziedziny.

Dr Piotr Kedzieerski_sedzia
dr Piotr Kędzierski

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w Wydziale XVIII Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doktor nauk prawnych.
Wykładowca akademicki, prelegent na konferencjach naukowych. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, m.in. monografii pt. Powstanie i rejestracja sp. z o. o., której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy (spółki s-24), wyd. CH Beck 2019 oraz metodyki pt. Metodyka postępowania przedsiębiorcy w sprawach wierzytelności przeterminowanych pod red. P. Banasika i S. Morawskiej, wyd. CH Beck 2021.

Anna Więzowska
Radca prawny Anna Więzowska

Radca prawny, pełni funkcję prokurenta i Dyrektora Działu Prawnego w jednej z wiodących spółek w branży budowlanej, notowanej na GPW, koordynuje pracę działów prawnych w grupie kapitałowej, zasiada w radach nadzorczych spółek zależnych. 
Ukończyła Akademię Spółek w Szkole Głównej Handlowej, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wielokrotnie reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz pełni funkcję przewodniczącego Rady Wierzycieli, w tym kieruje pracą Radą Wierzycieli w jednej z największych upadłości jakie zostały ogłoszone w 2020 roku.  

Katarzyna Joanna Uszak

Radca prawny, Doradca Restrukturyzacyjny.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego (1994 r.), aplikacji radcowskiej w Szczecinie (1997 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa upadłościowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, prowadząca działalność w ramach własnej Kancelarii.

Od 2003 roku Doradca Restrukturyzacyjny (nr licencji Ministra Sprawiedliwości nr 156), syndyk i nadzorca w przeszło 200 postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (w tym postępowaniach konsumenckich), współpracująca głównie z Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVIII i XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz sądami na terenie kraju. Ekspert w zakresie upadłości deweloperów – jako syndyk wielokrotnie kontynuowała z powodzeniem przedsięwzięcia deweloperskie, w tym również uzyskując finansowanie inwestycji już na etapie upadłości.

Uczestnik wielu szkoleń zawodowych oraz konferencji. Wykładowca z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego w ramach szkoleń dla aplikantów Izby Notarialnej w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

 

Marcin Kubiczek
Marcin Kubiczek

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, ekonomista oraz biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw, niewypłacalności i odpowiedzialności karnej menedżerów. Jeden z najbardziej skutecznych syndyków w Polsce, wielokrotnie notujący zaspokojenie wierzycieli upadłych spółek na poziomie 100 proc. Prowadzi najgłośniejsze upadłości w Polsce, m.in. Idea Banku oraz Getin Noble Banku.
Wykładowca Akademii Koźmińskiego i Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Wiceprzewodniczący ds. edukacji i szkoleń INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda. Autor licznych artykułów z zakresu restrukturyzacji i upadłości, współautor raportu o funkcjonowaniu przygotowanej likwidacji w Polsce.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, biegły sądowy na listach prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych w Katowicach, Gliwicach oraz w Opolu, biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kurator sądowy w sprawach gospodarczych. Ekspert w zakresie ekonomicznej interpretacji prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego, karnego, karnego skarbowego, bankowości, finansów, rachunkowości bilansowej, menedżerskiej oraz zarządzania kryzysowego.

 

Aleksander Wlezień

Absolwent Wydziału Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.

Posiada 20 lat doświadczenia w zakresie M&A, zarządzania finansami, finansowania przedsiębiorstw, restrukturyzacji, doradztwa finansowego i transakcji fuzji i przejęć. Od 2010 roku wpisany na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Operating Partner/ Investment Director w CVI Domu Maklerskim Sp. z o.o będącym niezależną firmą inwestycyjną kontynuującą działalność Credit Value Investments mającym pozycję lidera w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Radca prawny Karol Tatara

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 682).
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzał w pierwszej przeprowadzonej w Polsce przygotowanej likwidacji (pre-pack), a także szeregu kolejnych tego rodzaju operacji, które są specjalnością Kancelarii. Uczestniczy także – w rozmaitych rolach – we wszystkich dostępnych po 01.01.2016 r. postępowaniach restrukturyzacyjnych (postępowanie sanacyjne, układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenie układu).

Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie oraz Członek INSOL Europe – międzynarodowej organizacji zrzeszającej praktyków i teoretyków prawa upadłościowego. Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji. Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian prawa restrukturyzacyjnego w związku z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1023. Ekspert Banku Światowego w zakresie prawnych aspektów niewypłacalności w raporcie Doing Business.

Gościnny wykładowca z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prowadzący zajęcia dla aplikantów z tego zakresu.

W uznaniu zaangażowania w restrukturyzację spółki giełdowej Miraculum S.A. został przez Rzeczpospolitą uznany za Najlepszego Prawnika Przedsiębiorstwa 2011.

Od roku 2015 r. otrzymuje indywidualną rekomendację w kategorii prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej, jak również otrzymał rekomendację w międzynarodowym rankingu Who’s Who Legal, a także w band 4 Restructuring / Insolvency rankingu Chambers Europe 2020 oraz 2021.

Adwokat Marcin Nowicki

Od 2010 roku członek Polskiej Adwokatury, certyfikowany mediator i Compliance Oficer. Absolwent Advanced Management Program IESE Business School (Uniwersytet Nawarry) i studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu upadłości i restrukturyzacji organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Uczelnię Łazarskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania biznesem.

Posługuje się językiem angielskim oraz włoskim.

Specjalizuje się w prawie wspierającym biznes, tj. gospodarczym, spółek handlowych, restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz prawie rynku kapitałowego i własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w tym spółek notowanych na giełdzie. Doradzał przy zawieraniu międzynarodowych kontraktów handlowych, sporządzaniu prospektów emisyjnych, restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w zakładaniu spółek poza granicami Polski. Uczestniczył w licznych procesach sądowych i arbitrażowych oraz w postępowaniach toczących się przed krajowymi instytucjami kontrolnymi.

Praktyk prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego ze szczególnym uwzględnieniem pozycji prawnej i biznesowej dłużnika w toku takich postępowań.

Leszek Stankiewicz

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe na najwyższych stanowiskach managerskich, w tym blisko 10-letnie w branży budowlanej.

W latach 1995 – 1996 pracował jako Referent ds. kredytów i pożyczek w Banku Pekao S.A. W roku 1996 objął stanowisko Naczelnika Wydziału Kredytów w Bank Ochrony Środowiska S.A. W 2020 roku został oddelegowany na czas określony jako przedstawiciel właściciela – BOŚ S.A. do pełnienia funkcji Członka Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w Towarzystwie Inwestycyjno-Leasingowym EKOLEASING S.A. Od roku 2001 był Członkiem Zarządu ds. Finansowych w spółce ASC Co Ltd. Sp. z o.o. oraz Dyrektor Finansowy, Prokurent - Ascord Sp. z o.o. W 2003 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego w spółce CARGOFORTE Sp. z o.o. W latach 2010 -2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. W roku 2013 był Dyrektorem Finansowym oraz Prokurentem w podmiocie Makarony Polskie S.A. Kolejno w latach 2012-2019 był Dyrektorem Finansowym w spółce Fundamental Group S.A. (poprzednio BUDNER S.A.), gdzie od roku 2015 był Wiceprezesem Zarządu, a od 2017 Wiceprezesem Zarządu/Dyrektor em Generalnym. Kolejno w latach 2014 – 2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Expo Mazury S.A. Od roku 2019 związany jest ze spółką Dom Development S.A., początkowo jako Zastępca Dyrektora Finansowego, a od marca 2021 roku jako Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy. Pełni również funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Dom Construction Sp. z o.o.

Radca prawny Anna Stasiak

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczony praktyk z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kompleksową obsługą prawno – biznesową podmiotów gospodarczych zagrożonych stanem niewypłacalności, w tym z zakresu tworzenia struktur organizacyjnych oraz finansowania przedsiębiorstw. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych, cywilnych i pracowniczych. Autorka publikacji obejmujących swoją tematyką zagadnienia prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Krzysztof Piotrowski

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny, Mediator
Ekspert prawa cywilnego, upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Wykładowca na aplikacji radcowskiej OIRP. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz INSOL Europe.
Wielokrotnie powoływany przez sądy upadłościowe do pełnienia funkcji nadzorcy, zarządcy, syndyka, kuratora. Prowadził liczne postępowania dot. konsumentów oraz przedsiębiorców z branż budowlanej, farmaceutycznej, filmowej, motoryzacyjnej, poligraficznej, rolniczej, targowej, usługowej TSL oraz deweloperów, a także grup kapitałowych.
Jako radca prawny doradzał m.in. w projektach budowlanych, w tym w zakresie największych w Polsce inwestycji na krajowych drogach ekspresowych oraz autostradach, prowadząc m.in. spory dotyczące upadłości, a także inwestycjach w sektorze mieszkaniowym oraz living.
Autor artykułów branżowych.

dr hab. prof. UWr Izabella Gil

doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu przedsiębiorców; wykładowca na szkoleniach dla aplikantów, radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów; specjalizuje się w szeroko rozumianym postępowaniu cywilnym, postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz gospodarczym; autorka wielu opracowań (monografii, komentarzy, artykułów) poświęconych tym dziedzinom.

Pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – od 1.04.2016 r. na stanowisku prof. uczeni.
Wykonuje zawód radcy prawnego od 1997r. w OIRP w Wałbrzychu.
Prowadzi wykłady szkoleniowe dla sędziów (rejonowych, okręgowych, apelacyjnych), asystentów sędziowskich oraz referendarzy sądowych prokuratorów, komorników sądowych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów, państwowych inspektorów pracy z zakresu postępowania cywilnego oraz postępowania upadłościowego.

Za działalność dydaktyczno – szkoleniową na rzecz aplikantów radcowskich i radców prawnych na mocy uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 24.05.2007r. została nagrodzona srebrną odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Zainteresowania badawcze: zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego prawa procesowego cywilnego, w tym zwłaszcza postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, a także postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowe oraz prawo handlowe i gospodarcze.

Autorka, monografii, komentarzy oraz licznych artykułów, a także podręczników z zakresu szeroko rozumianego postępowania cywilnego oraz postępowania upadłościowego (m.in. red. MERITUM. Prawo restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe, Warszawa, 2021; red. MERITUM. Postępowanie cywilne. Tom II. Postępowanie egzekucyjne, arbitrażowe i międzynarodowe, Warszawa 2021; red. Regulacje służące usprawnieniu cywilnego postępowania rozpoznawczego / autorzy I. Gil, P. Gil, A. Borys, Warszawa 2020; I.Gil. P.Gil. Dowodzenie w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2019. 
 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

3 edycja - Rekrutacja trwa do 15 września 2024 r.

1. Egzamin z każdego przedmiotu w formie testu jednokrotnego wyboru oraz zagadnienia problemowego 2. Studium przypadku obejmujące zakres całych studiów wykonywane indywidualnie przez słuchaczy

Na ocenę końcową składają się oceny z poszczególnych przedmiotów z wagą po 10% oraz studium przypadku z wagą 50%

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 
 • CV

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

 

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Joanna Nurowska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3900 zł każda) 7800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3510 zł każda) 7020 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7300 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: 

Akademia Leona Koźmińskiego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl