Biznes chiński

Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
Marciniuk Agnieszka KEBS
Opiekun kierunku
Agnieszka Marciniuk
O kierunku
Cel studiów

Jesteśmy online ready. W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online. Studia to praktyczny poradnik działalności na rynku chińskim i odpowiedź na pytanie w jaki sposób z powodzeniem współpracować z partnerem chińskim pod każdą szerokością geograficzną (w Chinach i poza Chinami). Program składa się z sześciu modułów: gospodarka i finanse, geopolityka (w tym zajęcia dotyczące chińskiej koncepcji Pasa i Szlaku), współpraca instytucjonalna z partnerem chińskim (samorząd, dyplomacja, sztuka), chińska kultura biznesowa (komunikacja, negocjacje, praca w chińskiej firmie), praktyka biznesu z Chinami (kontrakt międzynarodowy, wysyłka towaru, outsourcing) oraz zajęcia uzupełniające (w tym prawo i język chiński). Wśród wykładowców znajdują się akademicy i praktycy, wybitni specjaliści zajmujący się Chinami i chińskim biznesem. 

Studia mają przygotowywać słuchaczy do skutecznej działalności (współpracy) z partnerem chińskim, w dowolnym kraju świata (Polska, Chiny, UE, świat), niezależnie od tego czy jest to współpraca w ramach własnej firmy eksport/import, samorządu,  czy też w ramach własnego projektu. 

Oprócz kontaktu z wybitnymi w swoich dziedzinach wykładowcami, uczestnictwo w studiach podyplomowych stworzy możliwość nawiązania nowych kontaktów, stworzenia nowych projektów czy wypracowania nowych pomysłów i idei, które mogą przerodzić się we wspólne projekty już po zakończeniu zajęć. 

 

Jesteśmy online ready.

W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

Atuty kierunku
1
Unikalna wiedza

Ponad 180 godzin, kompleksowej i komplementarnej wiedzy, dotyczącej rynku chińskiego oraz wszelkich aspektów działania (i współpracy) z partnerem chińskim i w innym obszarze kulturowym.

2
Doświadczona kadra

Uczestnicy mają możliwość spotkania z mistrzami  w swoich dziedzinach. Wśród wykładowców znajdują się m.in. byli członkowie rządu, przedstawiciele świata finansów i nauki, oraz praktycy ( z wielu branż), którzy z powodzeniem wprowadzają na rynek chiński nowe produkty, czy realizują wszelkiego rodzaju projekty (w tym przede wszystkim projekty biznesowe) w Chinach i na świecie.

3
Sprawdzone źródło informacji

W dobie medialnego szumu i rozpowszechniania wielu nieprawdziwych, lub opierających się na stereotypach informacji, uczestnicy programu zdobędą unikalną i niedostępną w innych miejscach wiedzę, potwierdzoną międzynarodową i długoletnią praktyką wykładowców ( a zatem autentyczną i potwierdzoną osobistym doświadczeniem) w szczególności dotyczy to inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, czy zagadnień geopolitycznych.

Adresaci studiów

Właściciele firm, wyższa kadra menedżerska 

Przedstawiciele firm odpowiedzialni za rozpoczęcie działalności w Chinach lub prowadzenie działalności z partnerem chińskim. 

Osoby zainteresowane poznaniem specyfiki chińskiego biznesu, a także Chin jako takich. 

 

figury
Kierownik studiów
mgr Radosław Pyffel

Radosław Pyffel, chiń. Rui De Xing, socjolog, w latach 2016-2018 Alternate Director i członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) z ramienia RP. 

W przeszłości między innymi prezes think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA), a także autor kilku książek dotyczących Chin i Azji oraz kilkudziesięciu artykułów. 

Studiował na chińskich uczelniach wyższych m. in. Sun Yat Sen University w Kantonie i Beijing University. Od 2018 roku, Pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich i rozwoju spółki w krajach tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. 

Włada językiem chińskim (dialekt mandaryński). 

Perspektywa zawodowa

Program jako kompendium praktycznej wiedzy o Chinach pozwala jego uczestnikom zdobyć unikalną wiedzę i rozwinąć nowe kompetencje, dzięki czemu będą oni potrafili doskonale zrozumieć działanie partnerów, firm czy instytucji z Chin i Azji Wschodniej ( w tym także działających w Polsce), oraz dzięki temu dobrze zarządzać komunikacją i znacznie zwiększać szanse sukcesu własnego projektu, czy przedsięwzięcia.  

Program jest zatem adresowany do wszystkich tych, którzy prowadzą własne projekty we współpracy z Azjatami, konkurują z nimi, czy też w swoim życiu zawodowym stykają się z menadżerami, pracownikami, klientami, dostawcami z Chin ( i generalnie Azji Wschodniej). 

Ze względu na wzrost znaczenia Chin ( i Azji), a jednocześnie fakt iż wciąż są to w Polsce ( i w Europie) kompetencje rzadkie i unikalne, absolwenci programu nie tylko znacznie zwiększają szanse powodzenia własnych projektów (w tym biznesowych, np. własnych firm- co potwierdza historia absolwentów programu), ale też zwiększają szanse zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędne jest lepsze zrozumienie i umiejętna komunikacja z partnerami z Chin i regionu Azji Wschodniej, znajomość rynku chińskiego i tamtejszych realiów. 

Dotyczy to więc w szczególności pracy w handlu międzynarodowym, firmach import-export, działach współpracy międzynarodowej zarówno w firmach prywatnych, jak i w sektorze publicznym i we wszystkich branżach ( od logistyki, po IT, branży spożywczej, usługowej, nieruchomościach, konsultingu) gdzie pracuję się z partnerami z Chin, czy to w Polsce, czy poza jej granicami. 

Program jest też okazją do poznania kilkudziesięciu wyjątkowych osób, które z powodzeniem prowadzą swoje projekty biznesowe i przedsięwzięcia z Chinami i na rynku chińskim. Mowa tu zarówno o wykładowcach, jak i kilkudziesięciu absolwentach programu, którzy po jego zakończeniu prowadzą często wspólne przedsięwzięcia, czy podejmują współpracę biznesową. 

Program
Ramowy program studiów

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 

GOSPODARKA I FINANSE 

poruszane zagadnienia: 

 • Ekonomia i polityka przyszłości: globalizacja z chińską charakterystyką? 
 • Europa i Azja. Historia współpracy i rywalizacji gospodarczej od XVI do XXI wieku 
 • Model chiński – jego geneza, znaczenie i transformacja 
 • Uwarunkowania i konsekwencje wzrostu gospodarczego Chin w latach 1978–2017 
 • Chiny w procesach internacjonalizacji   

GEOPOLITYKA 

poruszane zagadnienia: 

 • Starożytna filozofia Chin i jej wpływ na współczesne Chiny i Azję 

 • Geostrategie w XXI wieku a rola Chin 

 • Geo-ekonomia w XXI wieku a Chiny 

 • Inicjatywa Pasa i Szlaku oraz jej globalne konsekwencje   

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA Z PARTNERAMI CHIŃSKIMI 

poruszane zagadnienia: 

 • KOLEJ Rola transportu intermodalnego a chińska koncepcja Pasa i Szlaku 

 • SZTUKA Chiński artysta i jego patron 

 • SAMORZĄD Współpraca samorządowa z partnerami chińskimi 

 • DYPLOMACJA Dyplomacja w Chinach   

CHIŃSKA KULTURA BIZNESOWA 

poruszane zagadnienia: 

 • Chińska gospodarka, administracja i dyplomacja gospodarcza w XXI wieku 

 • Chińska kultura biznesu 

 • Chińskie zarządzanie i chińska kultura organizacyjna 

 • Sztuka negocjacji i komunikacji w chińskim biznesie   

PRAKTYKA BIZNESOWA 

poruszane zagadnienia: 

 • Start-upy w Chinach 

 • Outsourcing w Chinach. Zarządzanie zakupami w relacjach z partnerami chińskimi 

 • Kontrakt międzynarodowy 

 • Poszukiwanie, weryfikacja i kontrola partnera biznesowego z Chin 

 • Chińscy konsumenci, chińska klasa średnia – ich preferencje. PR i marketing w Chinach 

 • Chińczycy na europejskim rynku nieruchomości   

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 

poruszane zagadnienia: 

 • Poradnik udanej podróży i przetrwania w ekstremalnych sytuacjach w Chinach 

 • Życie i praca w Chinach 

 • Język chiński w życiu zawodowym 

 • Język chiński 

 • Prawo w Chinach   

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 184* (razem z egzaminami)  * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

GroupOfPeopleIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.   

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty 8.45 – 15.45 
 • niedziele 8.45 – 15.45 
Społeczność
Wiodący wykładowcy
 • prof. Grzegorz Kołodko
 • prof. Bogdan Góralczyk
 • prof. Maria Bernat
 • dr Jacek Bartosiak
 • dr Grzegorz Malinowski
 • dr Michał Beim
 • Radosław Pyffel
 • Andrzej Pieczonka
 • Paweł Szałamacha
 • Bartosz Komasa
 • Bartosz Ziółek
 • Pawel Falicki
 • Michał Korol
 • Radosław Atlas
 • Tomasz Sajewicz
 • Dominik Konieczny
 • Marek Dzikowicz
 • Jacek Pałkiewicz
 • Marcin Wielondek
 • Jan Żdżarski junior
 • dr Katarzyna Mazur-Kajta
 • Duncan Lin
 • mec. Dawid Rapkiewicz
 • ppłk (rez.) mgr inż. Mariusz Rukat
 • Michał Bielewicz
Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.   

V edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.* 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona. 

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)**

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Warunki ukończenia studiów

Zaliczenie wszystkich sześciu modułów programu.

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 200 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4000 zł każda ) 8000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3600 zł każda ) 7200 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl