BIZNES.AI, studia sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja studia warszawa

Biznes. AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej Inteligencji

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku
Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęcia w formule online.

Głównym celem studiów jest przekazanie menedżerom i specjalistom różnych branż praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania, wdrażania oraz wykorzystywania mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) w organizacji, pozwalającej na inicjowanie i udział we wdrożeniach AI.  

Podobnie jak samo zagadnienie sztucznej inteligencji, studia mają charakter interdyscyplinarny i obejmują następujące moduły: 

 • AI - ROAD MAP 

 • Technologia  

 • Biznes   

 • Etyka i prawo 

Atuty kierunku
1
182 godziny

praktycznych wykładów i warsztatów

2
UNIKATOWY PROGRAM

Według naszej wiedzy to pierwsze  i jedyne studia podyplomowe obejmujące interdyscyplinarną, praktyczną wiedzę z zakresu prawnych, technicznych  i biznesowych aspektów wykorzystania AI.

3
PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW!

Zajęcia prowadzą przede wszystkim praktycy, tworzący i wdrażający rozwiązania AI w organizacjach, posiadający szerokie doświadczenie w rozwoju rynku  i gospodarki

4
SAMODZIELNIE STWORZYSZ ROZWIĄZANIA AI

W ramach praktycznych warsztatów  i symulacji biznesowych będziesz samodzielnie tworzyć rozwiązania AI (sieci neuronowe) pod opieką doświadczonych trenerów.

5
UCZESTNICTWO W STUDIACH NIE WYMAGA WIEDZY TECHNICZNEJ!

Zagadnienia techniczne zostają przedstawione w przystępny sposób, dostosowany do osób nieposiadających wiedzy informatycznej. Przekonasz się, że również manager, konsultant, lekarz czy prawnik mogą zrozumieć, projektować  i wdrażać rozwiązania AI.

6
PROJEKT WDROŻENIA AI W ORGANIZACJI

W ramach grupowej pracy końcowej opracujesz projekt wdrożenia AI w firmie przy wsparciu zewnętrznych konsultantów. Będziesz pracował w oparciu o udostępniony przez nas studium przypadku (fikcyjną firmę). Ponadto, w ramach studiów podyplomowych weźmiesz udział w studiach przypadków dotyczących technicznych, biznesowych i prawnych aspektów AI.

7
NETWORKING

Oprócz nauki istotny jest również nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych – dlatego oprócz zajęć zapraszamy na spotkanie integracyjne

Partnerzy
Logo Maruta
Kancelaria Maruta Wachta
OCKHAM
ailawtech-logo
Fundacja AI LAW TECH
Adresaci studiów

Studia szczególnie polecamy: 

 • menedżerom średniego i wyższego szczebla, odpowiedzialnym za nabywanie i wdrażanie rozwiązań AI w przedsiębiorstwie, 
 • managerom i specjalistom ds. rozwoju biznesu, rozwoju nowych usług, innowacji, transformacji cyfrowej,  
 • przedsiębiorcom, właścicielom i menedżerom firm tworzących i oferujących rozwiązania AI,  
 • konsultantom z zakresu nowych technologii, transformacji cyfrowej, innowacji, rozwoju biznesu, marketingu, finansów,   
 • analitykom danych,  
 • menedżerom, pracownikom współpracującym przy tworzeniu lub wdrażaniu rozwiązań AI w organizacji, członkom zespołów projektowych,
 • prawnikom, w tym radcom prawnym, prawnikom przedsiębiorstw (in-house) zainteresowanym problematyką AI (np. zamierzającym obsługiwać firmy tworzące rozwiązania AI, wdrożenia rozwiązań AI, doradzać w zakresie zgodności z prawem nowych usług i produktów AI),   
 • dziennikarzom, socjologom, entuzjastom sztucznej inteligencji, 
 • specjalistom i menedżerom IT, którzy chcą zrozumieć kontekst wdrożeń AI w przedsiębiorstwach. 
 • Studia skierowane są do osób pracujących zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym. 

 

figury
Kierownik studiów
Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy. Kieruje praktyką prawnych aspektów sztucznej inteligencji („AI Desk”) w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta.

Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, doradztwem prawnym w zakresie prawnych aspektów AI, ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.
Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI. 
Współpracownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. 

Przewodniczący podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.  

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem grupy roboczej jest między innymi wspieranie polskiego rządu w ewaluacji strategii AI dla Polski. 

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO. 
Członek komitetu sterującego Szczytu Cyfrowego Internet Governance Forum 2021 (ONZ). Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Członek Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków. 
Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. 

Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Technologia Prawo Zastosowania Sztucznej Inteligencji, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych:  

 • poznasz aktualne trendy i możliwości  wykorzystania AI w różnych branżach i sektorach gospodarki (np. przemyśle, handlu, medycynie, rolnictwie) 
 • uzyskasz praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia strategii wykorzystania AI w organizacji  
 • poznasz techniczne aspekty funkcjonowania sztucznej inteligencji (AI), w tym uczenia maszynowego, tworzenia sieci neuronowych  
 • poznasz wybrane platformy AI (frameworks) oraz rozwiązania AI oferowane przez kluczowych dostawców
 • uzyskasz praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do kompetentnej analizy potrzeb organizacji i wyboru dostawcy rozwiązania AI 
 • nauczysz się przygotowywać i zarządzać procesem wdrożenia rozwiązań AI w organizacji,  
 • poznasz możliwości pozyskiwania środków finansowych na badania, rozwój i wdrażanie rozwiązań AI w organizacji (np. fundusze UE, finansowanie badań naukowych) 
 • poznasz strategie rozwoju AI wybranych państw, wytyczne i strategie UE, OECD oraz stan rozwoju sfery regulacyjnej AI w Polsce, 
 • poznasz wyzwania etyczne związane z rozwojem i wykorzystaniem AI 
 • poznasz wyzwania i uwarunkowania prawne wykorzystania AI, w tym kierunki  zmian prawa związane z wykorzystaniem AI  
 • poznasz prawne aspekty wykorzystywania danych (osobowych i nieosobowych) na potrzeby rozwoju rozwiązań AI  
 • poznasz zasady sporządzania i negocjacji umów na nabywanie i wdrażanie rozwiązań AI w organizacji.    

Dzięki temu zdobędziesz kompetencje, aby: 

 • przygotować i rozpocząć dyskusję o zastosowaniu AI w przedsiębiorstwie 
 • stać się liderem transformacji przedsiębiorstwa lub jego części 
 • zainicjować innowacyjne wdrożenie i zostać liderem projektu, jego kierownikiem lub kluczowym członkiem zespołu 
 • zlikwidować lukę kompetencyjną w kierownictwie firmy 
 • obniżyć ryzyko prowadzenia wdrożeń i poprawić pozycję konkurencyjną firmy
 • zrozumieć interdyscyplinarny kontekst tworzenia i wdrażania rozwiązań AI oraz perspektywę innych uczestników ekosystemu AI. 
Program
Ramowy program studiów

Zajęcia integracyjne (4H)

I. AI – ROAD MAP

1. Wprowadzenie do sztucznej Inteligencji – technologia, biznes, prawo (20H)

WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII AI, DR INŻ. TOMASZ TRZCIŃSKI Podczas prowadzonych zajęć przedstawiony zostanie wstęp do technologii opartych na sztucznej inteligencji (AI) wraz z wyraźnym zakreśleniem potencjalnych aplikacji oraz dziedzin AI. Przedstawiona zostanie ewolucja sztucznej inteligencji oraz aktualne znaczenia tego terminu – zarówno od strony naukowej, jak i medialnej oraz psychologicznej.

WPROWADZENIE DO TRANSFORMACJI CYFROWEJ, TOMASZ KLEKOWSKI, GRUPA DORADCZA OCKHAM, SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI IT Zajęcia wprowadzą słuchaczy w zagadnienia transformacji cyfrowej. Pokażą skalę, tempo i skutki transformacji cyfrowej, jej powiązanie z podstawowymi technologiami o charakterze transformacyjnym oraz zasady funkcjonowania nowych modeli biznesowych opartych na danych.

WSTĘP DO PRAWNYCH ASPEKTÓW AI, MEC. ROMAN BIEDA W ramach wykładu przedstawione zostaną główne wyzwania etyczne i prawne związane z tworzeniem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji (w tym problematyka dostępu do danych, praw człowieka, odpowiedzialności). Słuchacz uzyska wstępny, ogólny obraz złożonych problemów prawnych i etycznych („big picture”). W dalszej części studiów poszczególne kwestie etyczne i prawne zostaną szczegółowo omówione w ramach wykładów specjalistycznych.

AKTUALNE TRENDY REGULACJI AI W EUROPIE I NA ŚWIECIE, MEC. ROBERT KROPLEWSKI Technologia, która ujmowana jest w pojęcie sztucznej inteligencji, stała się w ostatnich latach przedmiotem wyścigu konkurencyjnego na skalę międzynarodową. Z jednej strony następują niespotykane wcześniej ogromne inwestycje w moce obliczeniowe, z drugiej strony większe inwestycje lokowane są w kreację  i doskonalenie modeli biznesowych wykorzysujących AI co - jak dotąd - dotyczy głównie modeli platformowych, ale także ekosystemów przemysłowych.  Powstaje ogromna potrzeba zapewnienia warunków dla zaufania wobec AI. Wszystko to dotyczy technicznego rozwoju AI jako inteligentnego agenta, ale nadal tkwimy w luce nurtu poznawczego, gdzie ani nie poszerzyliśmy wiedzy o umyśle człowieka, ani procesy zachodzące w systemach AI nie spotykają się z zadowalającym wyjaśnieniem. Dotychczas korzyści AI dostrzegane były  szczególnie biznesie, ale ujawnione ryzyka społeczne, szczególnie związane z rynkiem pracy, wymagają dla kreowania strategii dostrzeżenia i zarządzenia całym kontekstem relacyjnym AI, tak wobec badań naukowych, działalności gospodarczej, edukacji i umiejętności,  ale też znalezienia luk dla przewagi własnej firmy czy aż organizacji państwa. Aby utrzymać tę przewagę, niezbędne jest inwestowanie we wzmocnienie autonomii człowieka, nie tylko jako konsumenta, lecz także kreatora przyszłych rozwiązań AI. Rodzi się pytanie czy się ścigać czy wyznaczyć tor wyścigowy w swojej niszy.

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA W WARUNKACH CYFROWEJ ZMIANY, DR ŁUKASZ KOWALIK

POLSKA STRATEGIA AI W KONTEKŚCIE STRATEGII INNYCH KRAJÓW, MARTA PONIKOWSKA

 

II. Technologia

2. Techniczne aspekty funkcjonowania sztucznej inteligencji (20H)

PODSTAWY TECHNOLOGII AII WDRAŻANIA PROJEKTÓW AI, DOMINIK BASAJ

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE, DR MICHAŁ KOPERSKI W trakcie prowadzonych zajęć zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia związane z zasadą działania i najważniejszymi właściwościami sztucznych sieci neuronowych. W dalszej części kursu przedstawione zostaną różne architektury sieci neuronowych, takie jak: splotowe sieci neuronowe (CNN) oraz rekurencyjne sieci neuronowe (RNN). Oprócz zagadnień teoretycznych omówione zostaną klasy praktycznych problemów, które mogą zostać rozwiązane przez zastosowanie sztucznych sieci neuronowych. W ramach kursu zostaną omówione również praktyczne zagadnienia związane z optymalizacją parametrów sieci oraz doborem danych uczących.

METODY ANALIZY OBRAZU WYKORZYSTUJĄCE SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ, DR PIOTR BILIŃSKI (UW) Niemal każdego dnia słyszymy doniesienia o nowych osiągnięciach w dziedzinie rozpoznawania obrazów. Automatyczna klasyfikacja zdjęć, rozpoznawanie obiektów na obrazie, wykrywanie zdarzeń w wideo, analiza sytuacji na drodze przez autonomiczne samochody czy śledzenie obiektów przez drony to tylko nieliczne przykłady możliwości dzisiejszych algorytmów rozpoznawania obrazów. Kurs ten ma na celu wprowadzić słuchaczy w świat rozpoznawania obrazów, przedstawić najnowsze badania naukowe oraz osiągnięcia związane z postępem technologicznym.

UCZENIE MASZYNOWE W PRZETWARZANIU JĘZYKA NATURALNEGO, DR RAFAŁ NOWAK Celem zajęć jest omówienie podstawowych metod stosowanych w analizie i przetwarzaniu tekstów w językach naturalnych (głównie polskim i angielskim). W ramach zajęć przewiduje się zapoznanie słuchaczy z takimi zadaniami jak: pozyskiwanie i wstępne przetwarzanie teksu, wektorowa reprezentacja i wizualizacja danych tekstowych, streszczanie dokumentów, automatyczna analiza treści dokumentów, znajdowanie struktury wypowiedzi czy tworzenie modeli języka z wykorzystaniem rekurencyjnych sieci neuronowych, np. w celu automatycznej generacji tekstu.

PODSTAWY ROBOTYKI, DR INŻ. KRZYSZTOF WALAS Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, czym zajmuje się obecnie robotyka. Następnie omówione zostaną typy robotów i zadania, jakie wykonują te urządzenia. W dalszej części zajęć pokazany zostanie sposób, w jaki roboty postrzegają otaczający je świat. Na koniec przyjrzymy się temu, jak sztuczna inteligencja przenika się z robotyką.

SYSTEMY ANALITYCZNEI PREDYKCYJNE, DR INŻ. MACIEJ ZIĘBA

MINI PROJEKT - TECHNICZNE ASPEKTY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (2H), KRZYSZTOF JANKOWSKI, INTEL

PRZEGLĄD I ANALIZA PLATFORM AI (FRAMEWORKS), KRZYSZTOF JANKOWSKI, INTEL

3. Projektowanie rozwiązań AI (warsztaty) (12H) Andrzej Jankowski

III. Biznes

4. Zarządzanie w warunkach transformacji cyfrowej – strategia, kompetencje, innowacje (24H)

ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH TRANSFORMACJI CYFROWEJ, DR ŁUKASZ KOWALIK, ALK Technologia w przyspieszonym tempie zmienia świat. Zmiany, które kiedyś rozciągały się na kilka pokoleń, dziś kumulują się w okresie kilkunastu lat. Firmy funkcjonujące na średniej wielkości rynkach pod wpływem presji konkurencyjnej często uciekają w lokalne nisze bez tworzenia podstaw do dalszego rozwoju.

Zrozumienie narzędzi analizy strategicznej może pomóc zarządzającym i liderom gospodarczym w ocenie sytuacji konkurencyjnej na rynkach, na których funkcjonują. Pomoże zadać w odpowiedni sposób pytania dotyczące strategii firmy, eliminując obszary, w których „nie wiemy, czego nie wiemy”, i obniżyć ryzyko definiowania kierunków rozwoju i inwestycji. Inwestycje w rozwiązania technologiczne łączą się z dwoma wyzwaniami. Pierwsze to połączenie innowacji procesowej, którą niesie wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego, ze zmianą organizacyjną. Drugie to odpowiednie zarządzanie zmianą z perspektywy jej tempa, poziomu akceptacji oraz oddziaływań z kulturą organizacji.

ROZWÓJ KOMPETENCJI DLA TRANSORMACJI CYFLOWEJ, TOMASZ KLEKOWSKI, GRUPA DORADCZA OCKHAM, SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI IT Obecnie funkcjonujący system edukacji zamyka studentów w silosach branżowych, utrudniając im współpracę, komunikację i realizację celów biznesowych. Wykładowca, ekspert Sektorowej Rady Kompetencji ds. IT z wieloletnim doświadczeniem zarządzania zespołami międzynarodowymi pomoże w:

 • zrozumieniu struktury kompetencji potrzebnych do prawidłowej realizacji projektów informatycznych i zmian procesowych, koniecznym do tworzenia efektywnych zespołów czy określania podziału zadań i odpowiedzialności,
 • wykorzystaniu narzędzi opisu kompetencji, takich jak e-competence framework, pozwalających na stworzenie wspólnej podstawy opisu tych zagadnień.
 • Nowoczesne firmy często operują na arenie szerszej niż krajowa z racji skali swojego biznesu lub poprzez współpracę z partnerami o międzynarodowej strukturze i wielonarodowych zespołach. Efektywna współpraca w zespołach wielonarodowych wymaga:
 • zrozumienia różnic kulturowych w stylach komunikacji,
 • zrozumienia  różnic w oczekiwaniach odnośnie współpracy i oceny kontekstu komunikacyjnego,
 • zdobycia lub ugruntowania kompetencji współpracy w zespołach międzynarodowych.

WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA W ZESPOŁACH, TOMASZ KLEKOWSKI, GRUPA DORADCZA OCKHAM, SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI

MINI PROJEKT - BIZNESOWE ASPEKTY AI, TOMASZ KLEKOWSKI, GRUPA DORADCZA OCKHAM, SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W FIRMIE AI, TOMASZ KLEKOWSKI, GRUPA DORADCZA OCKHAM, SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI

TWORZENIE I IMPLEMENTACJA INNOWACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU AI/ML, W OPARCIU O FIRMY TYPU START-UP I SCALE-UP. MODELE BIZNESOWE, STUDIA PRZYPADKÓW, PREZENTACJE WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ, MAREK KAPTURKIEWICZ

5. Specyfika wdrożenia AI w organizacji (16H)

ROLA DANYCH WE WDROŻENIU ROZWIĄZAŃ AI, DR DOMINIK BATORSKI, UW, CHIEF SCIENTIST FIRMIE SMARTNET RESEARCH Dane są paliwem nowoczesnej gospodarki. Z perspektywy rozwoju analityki, big data i sztucznej inteligencji należy poświęcić szczególną uwagę komputerowym danym tworzonym w dużej mierze nie tylko przez ludzi, ale także przez różnego rodzaju systemy i urządzenia. Posiadanie w firmie odpowiedniej strategii gromadzenia i przygotowywania danych do ich dalszego wykorzystywania w celu podnoszenia efektywności lub tworzenia nowych produktów jest podstawą budowy i wykorzystywania rozwiązań AI. Zrozumienie kwestii związanych z wymaganą skalą i jakością danych oraz zrozumienie podstawowych zasad data governance będzie stanowiło oś wykładu.

PRZEGLĄD METODYK ZARZĄDZANIA PROJEKTEM, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI ROZWIĄZAŃ AI Obecnie dominują dwie metodyki zarządzania projektami: podejście klasyczne i podejście zwinne. Chociaż podejście zwinne zdobywa wiele uwagi, to jego stosowanie nie rozwiązuje wszystkich problemów. Wykład prowadzony przez uznanego praktyka – audytora wdrożeń projektów informatycznych – pozwoli zrozumieć zalety i ograniczenia stosowania poszczególnych metod oraz omówić specyfikę zarządzania projektami sztucznej inteligencji. Wyjaśni również zależności pomiędzy zarządzaniem projektem i szerszym kontekstem zmiany organizacyjnej.

6. Kulturowe, społeczne, psychologiczne aspekty AI, prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska, ALK,(10H)

Wykład będzie dotyczył zarówno przeglądu badań z zakresu interakcji człowieka i maszyny, jak i kulturowo-społecznych implikacji implementowania sztucznej inteligencji do ludzkiego życia. W czasie zajęć zajmiemy się różnymi podejściami do tworzenia AI, klasyfikacją współczesnej sztucznej inteligencji i jej możliwym horyzontem wzrostu w ciągu najbliższej dekady.

7. Finansowanie rozwoju i wdrożenia AI (6H)

Celem wykładu jest przedstawienie różnych mechanizmów pozyskiwania środków finansowych na nabywanie i wdrożenie  AI w organizacji.

W ramach wykładu przedstawione zostaną między innymi dostępne i planowane w nowej perspektywie formy finansowania AI ze środków UE. Omówione zostaną również najważniejsze aspekty prawne związane z pozyskaniem wsparcia i jego wykorzystaniem.

8. Przegląd zastosowań sztucznej inteligencji oraz ekosystemów AI (20H)

W ramach tego przedmiotu poznają Państwo praktyczne aspekty wykorzystania systemów AI w różnych dziedzinach przemysłu i biznesu. Przedstawimy między innymi następujące zagadnienia:

 • Praktyczne zastosowania AI w sektorze zdrowia, M.Borucki 
 • Zastosowanie AI w Chatbotach, Maciej Maliszewski 
 • Zastosowanie AI w cyberbezpieczeństwie, Maciej Kaczyński, BTC 
 • Zastosowanie AI w farmacji i energetyce, dr inż. Ireneusz Wochlik 
 • Zastosowanie AI w sektorze Oil&Gas, Krzysztof Kępa 
 • Przegląd rozwiązań AI kluczowych dostawców (w tym Microsoft, Intel, IBM) 

IV. Etyka i prawo

9. Etyczne podstawy rozwoju AI, dr Sebastian Szymański, UW (8H) Upowszechnienie systemów AI, którego obecnie jesteśmy świadkami, to wielki eksperyment społeczny, a jego skutków wciąż nie możemy być pewni. Nie ma jednak wątpliwości, że będzie on miał poważne konsekwencje etyczne. Istotną cechą postępu technicznego jest też to, że na podstawie jego dotychczasowego przebiegu trudno przewidzieć kolejne stadia rozwoju. W efekcie z rozwojem AI wiąże się zarówno przesadne nadzieje, jak i nieuzasadnione obawy. W dyskursie publicznym i kulturze popularnej upowszechnił się obraz tej technologii, który nie ma wiele wspólnego z prawdziwym stanem rzeczy. Nieadekwatne wyobrażenia społeczne mają istotne konsekwencje etyczne, o których będziemy mówić podczas zajęć.

Etyka AI zajmuje się zastosowaniem teorii etycznych do rozwiązywania problemów, jakie przynosi upowszechnienie tej technologii. Można ją podzielić na dwa działy: etykę dla AI i etykę w AI. Pierwszy obejmuje kwestie etyczne dotyczące relacji między ludźmi, którzy tworzą, wykorzystują i użytkują AI. Drugi – zagadnienia etyczne odnoszące się do relacji między systemami AI i ludźmi, czyli przede wszystkim implementację reguł etycznych w systemach działających w świecie fizycznym.

Etyka dla AI ma charakter antropocentryczny, ponieważ są to systemy tworzone przez ludzi do wykorzystywania przez ludzi. Ze względu na to, że relacje między twórcami, operatorami i użytkownikami różnią się od siebie w zależności od tego, jaką rolę odgrywają oni w funkcjonowaniu systemów AI, domenę etyki dla AI można podzielić na: projektowanie i tworzenie AI, wykorzystywanie AI przez operatorów oraz wpływ AI na użytkowników. Każdy z tych obszarów związany jest z odmiennymi wartościami, które wymagają ochrony. Część systemów AI wchodzi w interakcje z ludźmi w świecie fizycznym. Prowadzi to do konieczności zaimplementowania w nich wartości i zasad etycznych. Pozwala to zapewnić przewidywalność ich zachowań oraz ochronę praw ludzi wchodzących z nimi w interakcje. Niezależnie od technicznych problemów związanych z przełożeniem wymogów etycznych na kod źródłowy powstaje pytanie o to, jakie powinno być źródło implementowanych wartości i zasad. Możliwości są dwie: empiryczne zbadanie poglądów moralnych potencjalnych użytkowników lub aplikacja dobrze ugruntowanych teorii etycznych. Te dwie opcje omówimy na przykładzie głośnego programu The Moral Machine realizowanego przez Massachusetts Institute of Technology oraz prób zastosowania teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa w uczeniu maszynowym i samochodach autonomicznych. Przeanalizujemy również dotychczasowe praktyczne implementacje zasad etycznych w maszynach wyposażonych w AI na przykładzie robota Nao.

10. Prawne aspekty rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji (26H)

EUROPEJSKIE REGULACJE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, (2H) MEC. ROMAN BIEDA

WYKORZYSTANIA AI, A OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA, MEC. MIRÓBLEWSKI, RPO W ramach wykładu przedstawione zostaną najważniejsze wyzwania prawne dotyczące wpływu sztucznej inteligencji i stosowania algorytmów na ochronę praw człowieka. Jednym z najistotniejszych zagadnień jest możliwość dyskryminowania jednostek na skutek użycia zautomatyzowanych systemów podejmowania decyzji. W drugiej kolejności przedstawione zostaną sposoby i skutki wykorzystywania algorytmów w postępowaniach sądowych i szerzej – w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Omówione zostaną także zasadnicze problemy związane z wpływem AI na inne prawa człowieka, takie jak wolność słowa i informacji, wolność zgromadzania się i stowarzyszania, prawo do prywatności czy do ochrony danych osobowych.

PRAWNE ASPEKTY DOSTĘPU I PRZETWARZANIA DANYCH NA POTRZEBY AI (DANE OSOBOWE, DANE MASZYNOWE). DR MACIEJ KAWECKI (MC), MEC. MACIEJ GROŃ (MC), ANNA WYSZECKA (UŁ) Ogniwem łączącym wszystkie nowe technologie są bez wątpienia dane. Dane są paliwem gospodarki XXI wieku; bez nich niemożliwe jest pozyskiwanie oraz wykorzystywanie jakichkolwiek zasobów. Ogromna wartość danych wymusiła jednak na państwach członkowskich Unii Europejskiej zreformowanie zasad ich ochrony.

Spośród wszystkich regulacji dotyczących gospodarowania danymi najbardziej restrykcyjne dotyczą danych osobowych (jako w największym stopniu dotyczących człowieka). Zasady związane z ich ochroną stanowią niezbędny element wdrażania wszystkich rozwiązań sztucznej inteligencji (AI). Każde takie wdrożenie powinno zostać poprzedzone oceną skutków dla ochrony danych osobowych. Istotą rozwiązań AI jest uczenie maszynowe, które wymaga dostępu do często ogromnych zasobów danych. Dostawca usług AI musi więc uzyskać dostęp do danych osobowych swojego klienta, co wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych.  Te i inne rozwiązania będą przedmiotem wykładu.

Dodatkowa uwaga poświęcona zostanie wykorzystaniu danych osobowych dla potrzeb AI w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Szczególnie istotnym dla rozwoju AI zagadnieniem jest kwestia dostępu do danych publicznych. W ramach wykładu przedstawione zostaną zasady pozyskiwania danych publicznych na potrzeby rozwoju AI.  

Ramowy plan wykładu:

 • Wprowadzenie w problematykę unijnej reformy ochrony danych osobowych
 • Najnowsze technologie wyzwaniem dla ochrony danych osobowych
 • Neutralność technologiczna ram prawnych ochrony danych osobowych
 • Ocena ryzyka jako nowy element projektu technologicznego
 • Prawne wymogi przekazania danych dostawcom usług (podwykonawcom)
 • Klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych wprowadzone do umów dotyczących AI
 • Wykorzystanie danych nieosobowych (maszynowych) na potrzeby AI
 • Wykorzystanie danych publicznych na potrzeby rozwoju AI (re-use)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ A AI, MEC. ROMAN BIEDA, MARUTA WACHTA Sztuczna inteligencja (AI) coraz szerzej wykorzystywana jest do tworzenia muzyki, grafiki, reklam, filmów – czyli dzieł tradycyjnie chronionych w ramach prawa autorskiego. W wielu przypadkach AI tworzy dzieła, opierając się na samodoskonalących się algorytmach i dostarczonych dane, bez bezpośredniego zaangażowania człowieka. W ramach wykładu, na bazie konkretnych przykładów, przedstawiona zostanie analiza możliwości ochrony tego rodzaju „dzieł” AI w ramach prawa własności intelektualnej.  W szczególności odpowiemy na pytanie, czy tego rodzaju „dzieła” AI podlegają ochronie prawnoautorskiej.   Rozwój AI uzależniony jest od dostępu do olbrzymiej ilości danych. Znaczna część danych występuje jako tzw. dane nieustrukturyzowane, zapisane między innymi w różnego rodzaju utworach chronionych prawem autorskim (książkach, obrazach itp.). W ramach wykładu przedstawimy zasady i problemy prawne związane z pozyskiwaniem tego rodzaju danych (text and data mining) oraz zasady ich legalnego pozyskiwania na potrzeby rozwoju AI.   Przedstawione zostaną również zasady ochrony i wykorzystywania baz danych oraz obrotu samymi danymi maszynowymi (w tym umowy licencyjne). Omówimy również kwestie ochrony rozwiązań AI, w tym ochrony rozwiązań AI jako tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrony patentowej rozwiązań AI.

CYWILNOPRAWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA AI (SMART CONTRACTS, BLOCHCHAIN), DR HAB. DARIUSZ SZOSTEK, PROF. UOP

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ AI, DR HAB. PRZEMYSŁAW POLAŃSKI, PROF. ALK Celem wykładu jest omówienie w sposób przystępny dla przedstawicieli biznesu (a więc niekoniecznie prawników) problemów związanych z przypisaniem odpowiedzialności za czyny popełnione przez urządzenia wyposażone w AI. W ramach wykładu omówione zostaną podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za czyny niedozwolone w Polsce oraz problemy prawne, jakie pojawiają się w związku z rozwojem AI w tym obszarze (w tym w szczególności dotyczące konieczności wskazania osoby odpowiedzialnej).

Rozważane będą przypadki zarówno odpowiedzialności na zasadzie winy, jak i odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, a także problematyka odpowiedzialności za produkt niebezpieczny i inne reżimy odpowiedzialności adekwatne w kontekście AI.

Odrębnie omówione zostaną plany związane z regulacją AI, w tym rozważania nad wprowadzeniem samoistnej odpowiedzialności AI jako nowego – obok osób fizycznych i osób prawnych – podmiotu prawa.

AI GOVERNANCE, DR GABRIELA BAR

MINI PROJEKT - PRAWNE ASPEKTY AI, MEC. ROMAN BIEDA

11. Prawne aspekty wdrażania AI w przedsiębiorstwie (licencje na rozwiązania AI, umowy wdrożeniowe (8H) W ramach wykładu przedstawione zostaną prawne aspekty realizacji projektów wdrożenia AI w organizacji. W szczególności umówione zostaną umowy licencji na rozwiązania AI, umowy na korzystanie z baz danych i samych danych na potrzeby rozwoju AI oraz umowy na wdrożenie AI w organizacji.  Przedstawiona zostanie specyfika, najważniejsze postanowienia tego rodzaju umów oraz ryzyka prawne związane z ich realizacją.

V. Końcowy Projekt Grupowy

12. Implementacja rozwiązań AI w organizacji - projekt grupowy. (8H) polega na symulacji biznesowej związanej z wprowadzeniem w firmie rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji. Symulacja biznesowa bazuje na rzeczywistych przykładach organizacji oraz pozwala uczestnikom na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, wykorzystując interaktywną współpracę uczestników oraz możliwość eksperymentowania. Projekt grupowy wymaga wykorzystania zdobytych kompetencji ze wszystkich obszarów (biznesu, prawa i technologii). Symulacja rozwija indywidualne kompetencje, doskonali umiejętności współpracy w zespole oraz zwiększa świadomość roli w procesie organizacyjnym. Uczestnicy będą mieli możliwość:

 • przeanalizowania, gdzie i jakie rozwiązania AI wdrożyć,
 • oszacowania korzyści biznesowych: oszczędności, dodatkowych zysków, uatrakcyjnienia oferty,
 • przygotowania wdrożenia od strony zaprojektowania zmiany, wprowadzenia nowych procesów biznesowych,
 • zdefiniowania kluczowych partnerów, technologii i narzędzi.

Końcowym rezultatem projektu będzie Plan wdrożenia AI w firmie.

W takcie przygotowywania Planu słuchacze będą mogli na bieżąco konsultować swoje problemy z opiekunami merytorycznymi.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 182* (razem z zaliczeniami) * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

 

GroupOfPeopleIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu 

 • soboty 9.15-16.15 

 • niedziele 9.15 - 16.15 

Terminy

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

Społeczność
Wiodący wykładowcy
Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy. Kieruje praktyką prawnych aspektów sztucznej inteligencji („AI Desk”) w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta.

Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, doradztwem prawnym w zakresie prawnych aspektów AI, ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.
Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI. 
Współpracownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. 

Przewodniczący podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.  

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem grupy roboczej jest między innymi wspieranie polskiego rządu w ewaluacji strategii AI dla Polski. 

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO. 
Członek komitetu sterującego Szczytu Cyfrowego Internet Governance Forum 2021 (ONZ). Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Członek Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków. 
Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. 

Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Technologia Prawo Zastosowania Sztucznej Inteligencji, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

Tomasz Klekowski

Ekspert i popularyzator tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo. Działa na rzecz branży wysokich technologii i gospodarki, będąc członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu przyszłości, członkiem Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera prace prowadzone na rzecz Ministerstw Cyfryzacji oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Pracuje w grupie doradczej OCKHAM. Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi  i think tankami w Polsce i za granicą. Wspiera startupy i fundusze VC.  
 

Poprzednio odpowiadał za rozwój rynku i marketing w segmentach technologii Data Center i internetu rzeczy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w firmie Intel. Wcześniej pracował jako territory manager, odpowiadając za Europę Centralną i Wschodnią. Związany z branżą IT od 1994 roku.
 

Jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD International Executive Programme 

dr hab. inż. Tomasz Trzciński

Adiunkt w Zakładzie Grafiki Komputerowej Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej od 2015 r. Uzyskał tytuł doktora w zakresie wizji maszynowej na École Polytechnique Fédérale de Lausanne w 2014 r. Dr inż. Tomasz Trzciński otrzymał w 2010 r. dwa dyplomy magisterskie: pierwszy nadany przez Universitat Politècnica de Catalunya w zakresie badań nad technologiami informacyjnymi, drugi nadany przez Politecnico di Torino w zakresie elektroniki. Pełni funkcję Associate Editor w IEEE Access, jest także recenzentem prac publikowanych w czasopismach (TPAMI, IJCV, CVIU, TIP, TMM) oraz materiałów konferencyjnych (CVPR, ICCV, ECCV, ACCV, BMVC, ICML, MICCAI). Dr inż. Tomasz Trzciński pracował w Google w 2013 r., Qualcomm w 2012 r. oraz w Telefónice w 2010 r. W 2017 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie Stanforda. W 2016 r. znalazł się na liście New Europe 100 – innowatorów i liderów pozytywnych zmian z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jest współorganizatorem warsaw.ai, członkiem IEEE oraz Computer Vision Foundation, zasiada również w Radzie Naukowej konferencji PLinML, aktywnie wspiera prace nad polską strategią AI. Jest współwłaścicielem firmy Tooploox, gdzie jako Chief Scientist kieruje zespołem zajmującym się uczeniem maszynowym.

Andrzej Jankowski
Andrzej Jankowski

Od 20 lat związany z branżą IT. Zajmował się marketingiem, kierował zespołami sprzedażowymi, organizował współpracę z partnerami firmy Intel w całej Europie. 
 

Obecnie odpowiada za rozwój rynku internetu rzeczy w Polsce i współpracuje przy projektach związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Pasjonat technologii, prowadzi wiele szkoleń i warsztatów z nowych technologii zarówno dla profesjonalistów jak i dla dzieci. 

prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska

Aleksandra Przegalińska doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Kozminskiego. Aktualnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Maciej Zięba
dr hab. inż. Maciej Zięba

Adiunkt na Politechnice Wrocławskiej, pracuje również jako Senior ML Researcher w firmie Tooploox. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zastosowań modeli generatywnych, głównie do efektywnego uczenia kompaktowych reprezentacji danych. Maciej jest współautorem wielu prac z obszarów ML, część z nich była prezentowana na konferencjach NeurIPS, ICML czy ICLR. Ponadto ma wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu kursów na Politechnice Wrocławskiej, głównie z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. 

Anna Wyszecka
Anna Wyszecka

Prawniczka, zajmująca się badaniem aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i nieosobowych. Prelegentka wielu konferencji, związana z Uniwersytetem Łódzkim. Na co dzień pracuje w jednej z wiodących instytucji finansowych, w której negocjuje i opiniuje umowy z kontrahentami oraz tworzy i opiniuje regulacje wewnętrzne.

Rafał Nowak
dr Rafał Nowak

Adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie naukowo zajmuje się numerycznymi metodami optymalizacji. W zakresie jego dydaktycznych obowiązków jest prowadzenie wykładów i zajęć z analizy numerycznej, sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia maszynowego. Rafał pracuje również w Tooploox, gdzie łączy swoje zainteresowania naukowe z pracą w komercyjnych projektach, a także zajmuje się rozpowszechnianiem metod uczenia maszynowego w biznesie. Aktywnie uczestniczy w bieżących badaniach naukowych poświęconych wykorzystywaniu i interpretowalności modeli Deep Learningowych.

wykładowca
dr Sebastian Szymański

Filozof specjalizujący się w etyce i etyce praktycznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii sprawiedliwości oraz problemów etycznych związanych z nowymi technologiami, w szczególności robotyzacją i sztuczną inteligencją. Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie należy do Laboratorium Techno-Humanistyki. Prowadzi autorskie kursy z zakresu roboetyki oraz etyki nowych technologii. Przewodniczący grupy etycznej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji przygotowującym założenia do polskiej strategii sztucznej inteligencji. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji, gdzie kieruje pracami zespołu ds. sztucznej inteligencji. Ostatnio opublikował Uzasadnienia teorii sprawiedliwości. Dziedzictwo Johna Rawlsa (Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2018). Obecnie pracuje nad książką poświęconą etyce sztucznej inteligencji, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w 2020 r.

Michał Koperski
Michał Koperski

Pracuje w firmie Tooploox na stanowisku Machine Learning Research Scientist. Wcześniej otrzymał tytuł doktora we Francuskim Narodowym Instytucie Informatyki i Automatyki (INRIA), był również stażystą w Disney Research na Carnegie Mellon University. W swoich badaniach naukowych zajmował się rozwiązywaniem problemów wizji komputerowej (Computer Vision), za pomocą technik uczenia maszynowego (Machine Learning), w szczególność z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Michał jest autorem prac naukowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach i w czasopismach naukowych. W ramach swojej pracy naukowej współpracował z firmą Toyota, gdzie zaproponowane przez niego metody zostały wdrożone do systemu robotycznego służącego do monitorowania pacjentów.

wykładowca
mec. Robert Kroplewski

Radca prawny, wieloletni praktyk i specjalista w zakresie prawa nowych technologii, mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej. W 2016 r. powierzono mu funkcję Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Współautor koncepcji strategii o nazwie Industry + (gospodarka oparta na danych z uwzględnieniem przepływu danych, zaufania cybernetycznego w globalnej konkurencji oraz rozwoju przyszłych technologii opracowanych na potrzeby AI).
Pełni również funkcje społeczne jako ekspert Instytutu Sobieskiego od 2005 roku w obszarze nowych technologii. W latach 2011-2016 był dyrektorem Biura Prawnego w Polskiej Radiofonii i Telewizji (TVP S.A), odpowiadając również za strategię, wznawianie relacji z Arte TV i dystrybucję międzynarodową. W latach 2006-2011 był ekspertem Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Parlamentarnej Komisji Kultury i Komunikacji Społecznej. Od 2004 r. pełni również funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Domen internetowych w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a od 2006 r. - w Krajowej Izbie Gospodarczej. W czerwcu 2018 r.
został mianowany członkiem grupy wysokiego szczebla ds. Strategii AI dla Komisji Europejskiej. Od listopada 2018 r. jest nominowany przez OCED również jako ekspert AI w grupie AIGO.

Piotr Bilinski
dr inż. Piotr Biliński

Adiunkt na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego od października 2018 r. Uzyskał tytuł doktora w zakresie wizji komputerowej na University of Nice w 2014 r. Mieszkał w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Czechach oraz Francji. Pracował w Microsoft Research, instytucie INRIA, Honeywell Laboratory, a także na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie przez ostatnie dwa lata prowadził badania naukowe nad rozpoznawaniem obrazów, głębokim uczeniem oraz SLAM-em. 

Jako mentor dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem w akceleratorze badań nad sztuczną inteligencją organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną. Autor patentu i publikacji z zakresu wizji komputerowej oraz uczenia maszynowego. Zasiada w radach naukowych międzynarodowych konferencji, a także jest recenzentem artykułów publikowanych w czasopismach i na konferencyjnych. Członek IEEE, AAAI oraz Computer Vision Foundation, aktywnie wspiera prace nad polską strategią AI.

Dominik Batorski
dr Dominik Batorski

Doktor socjologii i data scientist. Współzałożyciel, Członek Zarządu i Chief Scientist firmie SmartNet Research & Solutions tworzącej Sotrender – narzędzie analityczne do monitoringu i optymalizacji marketingu w mediach społecznościowych w oparciu o dane. 

Działalnością doradczą i biznesową łączy z pracą naukową w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w analizie dużych danych, przede wszystkim zbieranych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne, m.in. zakładał i do 2010 rozwijał dział business intelligence w Gadu-Gadu. 

Od 2014 roku organizuje comiesięczne spotkania Warsaw Data Science Meetup, które służą wymianie wiedzy i integracji społeczności ponad 5 tys. osób zajmujących się pracą z danymi i uczeniem maszynowym. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych związanych z data science na UW, SGH, ALK i Politechnice Białostockiej. 

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, równego traktowania, dostępu do informacji publicznej i wolności słowa. 
Uczestniczył w pracach zespołu przygotowującego „Założenia do strategii AI w Polsce – Polska 2118” (listopad 2018 r.) i opracował ich część w zakresie dotyczącym ochrony praw człowieka. Jest autorem 60 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego, w tym ochrony danych osobowych (jest m.in. współautorem komentarza do nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz poradnika i komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości). 
Zastępca przewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Był członkiem zarządu i komitetu wykonawczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu w latach 2012 - 2017. Od marca 2019 r. członek zarządu Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Ochrony Praw Człowieka (ENNHRI). Wykładowca m.in. Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze (ERA), na aplikacjach prawniczych oraz na studiach podyplomowych „Prawo nowoczesnych technologii” oraz „Ochrona danych osobowych” w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy.

prof. Dariusz Szostek

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia, był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Radca prawny (wpis nr KT 3267 na listę radców prawnych OIRP w Katowicach), Partner Zarządzający, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Łukasz Borowiecki
Łukasz Borowiecki

Współzałożyciel 10 Senses, firmy doradczej świadczącej usługi w obszarze zarządzania danymi i data science oraz ekspert ds. sektora AI Fundacji Digital Poland. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, obroniony w Szkole Głównej Handlowej oraz magistra socjologii o specjalności metod ilościowych, obroniony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed założeniem 10 Senses pracował jako konsultant w EY Business Advisory. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w projektach data science oraz wykorzystujących dane w firmach konsultingowych oraz badań marketingowych. Jego zainteresowania obejmują biznesowe wykorzystanie danych, maszynowe uczenie oraz technologie czujnikowe. Jako ekonomista, jego uwaga jest skupiona na zrozumieniu w jaki sposób dane oraz maszynowe uczenie wpływają na gospodarkę oraz społeczeństwo. Łukasz jest autorem szeregu publikacji o wykorzystaniu AI w gospodarce opublikowanych pod szyldem Fundacji Digital Poland. Jest również aktywnie zaangażowany w prace nad polską strategią AI.

Marek Kapturkiewicz
Marek Kapturkiewicz

Współzałożyciel, inwestor i partner w Innovation Nest - funduszu seed/VC; poprzednio m.in. wieloletni członek zarządu, COO i wiceprezes Grupy Onet.pl oraz dyrektor promocji i rozwoju produktu Tymbark S.A.; posiada bogate doświadczenie, internetowe, marketingowe, mediowe, technologiczne i inwestycyjne; inżynier - konstruktor (elektronik, informatyk) z wieloletnią praktyką w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie; absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki oraz studiów biznesowych w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; członek Rady Programowej Fundacji Startup Poland; w równoległym życiu - fundator i przewodniczący Rady Fundacji Pełnej Życia (działającej od 1989 roku) - dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz osób niesamodzielnych.

Gabriela Bar

Radczyni prawna, doktor nauk prawnych, partnerka zarządzająca w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej. Entuzjastka nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem Sztucznej Inteligencji. Doświadczona ekspertka w zakresie umów elektronicznych, e-commerce, prawnych aspektów wdrażania systemów informatycznych oraz ochrony prywatności. Członkini Komitetu Prawnego IEEE w projekcie IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems; członkini Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Women in AI i AI4EU.

Adiunkt na WPAiE Uniwersytetów Opolskiego i Śląskiego w projektach HORIZON 2020: Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories (SHOP4CF) oraz Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for assisting Humans in Modular Production Environments (MAS4AI).

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Dominika Basaj
Dominika Basaj

Inżynier i naukowiec AI z praktycznym doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Na co dzień pracuje z firmami, które chcą wykorzystać AI w swoich produktach - pomaga im zdiagnozować ich potrzeby i przełożyć je na wymagania techniczne. Ma doświadczenie w kierowaniu projektami implementującymi AI w produktach w roli AI Product Ownera. Przede wszystkim chce całościowo podejść do współpracy z klientem, aby zapewnić sukces projektu - od definiowania celu, poprzez zaproponowanie rozwiązania technicznego, aż do pierwszych testów z użytkownikami i dalszego rozwoju produktu. Naukowo zajmuje się interpretowalnością sieci neuronowych. W ramach doktoratu odbyła staże naukowe na Nanyang Technical University w Singapurze oraz na University of California at Davis.

Ireneusz Wochlik
dr inż. Ireneusz Wochlik

Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek zarządu Fundacji AI LAW TECH, Pełnomocnik Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji oraz współtwórca studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. W latach 1997-2016 pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Jest współautorem patentu PL224517B1 „System for recording and processing of signals for the diagnostics of hearing system and method of recording and processing of signals for the diagnostics of hearing system”. 

Od przeszło 20 lat zajmuje się analizą danych oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej, jak również w zaawansowanej analizie danych opartej o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning. Prelegent na szeregu konferencjach naukowych i biznesowych.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.   

5 edycja - rekrutacja trwa do 15 lutego 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2022 roku.* 

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obrona Końcowego Projektu Grupowego oraz uprzednie zdanie egzaminów z następujących przedmiotów:  

 • Techniczne aspekty funkcjonowania sztucznej inteligencji  
 • Zarządzanie w warunkach transformacji cyfrowej – strategia, zmiana, kompetencje 
 • Prawne aspekty rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji 
Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

 

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Edyta Adamowicz-Sikora
Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 950 zł każda ) 7 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 555 zł każda ) 7 110 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7 200 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.