Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna

Analityk danych biologiczno-medycznych

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
e-Learning Plus

O kierunku

Program studiów podyplomowych "Analityk danych biologiczno-medycznych" jest stworzony dla osób, które posiadają wykształcenie w zakresie biologii, farmacji czy medycyny i chcą zdobyć kompetencje technologiczne mające zastosowanie w tych obszarach.

Program skupia się na integracji wiedzy informatycznej, biologicznej i medycznej. Podczas studiów uczestnicy zdobęda umiejętność programowania w Pythonie, zapoznają się z kluczowymi bibliotekami niezbędnymi do przeprowadzania analiz i wizualizacji danych w biologii, takimi jak Biopython, Matplotlib, NumPy, Pandas i Statistics. Program obejmie również wstęp do uczenia maszynowego przy użyciu biblioteki Scikit-Learn, a także metody analizy danych z sekwencjonowania nowej generacji (NGS) i techniki predykcji struktury białek. Uczestnicy rozwiną także umiejętności w zakresie obsługi baz danych i języka SQL, oraz zdobędą wiedzę na temat systemu operacyjnego Linux, który jest często stosowany w środowiskach bioinformatycznych.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy i tworzenia innowacji w zakresie biotechnologii na stanowiskach takich, jak Biotech Data Scientist, Clinical Data Analyst czy Genomics Researcher.

Cel studiów Cel studiów podyplomowych Analityk danych biologiczno-medycznych jest przygotowanie specjalistów zdolnych do analizowania, interpretowania i zarządzania danymi w sektorze biologicznym i medycznym.

Atuty kierunku

1
100% ONLINE

Kierunek studiów podyplomowych realizowany jest w 100% online i nie wymaga fizycznego pobytu na Uczelni.

2
DOSTĘP 24/7

Zadania dostępne są w chmurze na platformie CyberSkiller, co umożliwia słuchaczom naukę z każdego miejsca i o każdej porze. Quizy, zadania laboratoryjne i programistyczne posiadają funkcję automatycznego sprawdzania, dzięki czemu studenci otrzymują natychmiastowy feedback.

3
NAUCZANIE PRAKTYCZNE

Studia koncentrują się na rozwoju praktycznych umiejętności pozwalających na zdobycie pracy na nowym stanowisku.

4
GRYWALIZACJA

CyberSkiller wzbogaca proces nauki o elementy grywalizacji, takie jak zdobywanie punktów i awansowanie w rankingach. Dzięki temu środowisko nauki łączy zdobywanie umiejętności i wiedzy z rozrywką, co podnosi atrakcyjność edukacji.

Partnerzy

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby z sektora zdrowia, biotechnologii, farmacji oraz absolwenci studiów ścisłych i przyrodniczych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje o analizę danych biologicznych i medycznych.

Program jest również odpowiedni dla analityków danych, którzy pragną specjalizować się w biologii i medycynie, oraz dla tych, którzy chcą wykorzystywać informatykę do prowadzenia badań naukowych lub w pracy w przemyśle farmaceutycznym.

Studia podyplomowe są otwarte także dla osób z sektora IT, które chcą zastosować swoje umiejętności programistyczne do analizy i interpretacji danych w kontekście biomedycznym.

info

Kierownik studiów

dr hab. Bogdan Księżopolski

dr hab. Bogdan Księżopolski pełni rolę pełnomocnika rozwoju informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego.

Pracą naukową zajmuje się od ponad 20 lat. W 2006 roku obronił pracę doktorską na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie dotyczącą "Bezpieczeństwa oraz optymalizacji procesów realizowanych drogą elektroniczną”. W 2016 roku na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego przedstawiając cykl prac dotyczącą „Wieloaspektowej analizy systemów bezpieczeństwa przy pomocy języka QoP-ML”.

Jest twórcą nowego języka modelowania systemów bezpieczeństwa QoP-ML, protokołów kryptograficznych oraz nowatorskich systemów edukacyjnych. Jest autorem lub współautorem ponad 60 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz prezentowanych na wielu międzynarodowych konferencjach. W roku 2024 opublikował swoją pierwszą pracę w uznanym czasopiśmie Nature Communication.

Jest autorem kilku książek z dziedziny cyberbezpieczeństwa i edukacji informatyki, w tym jednej wydanej przez renomowane wydawnictwo CRC Press w Nowym Jorku. Jest członkiem komitetów programowych na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych oraz edytorem wielu tomów specjalnych czasopism naukowych.
Pełnił rolę kierownika w kilku międzynarodowych projektach badawczych oraz projektach badawczo-rozwojowych. Jest stałym recenzentem w wielu czasopismach naukowych z listy JCR, wykonał ponad 50 recenzji prac naukowych dla tych czasopism.

Został nagrodzony wieloma wyróżnieniami za działalność naukową i dydaktyczną, przez wiele lat był wyróżniany tytułem najlepszego wykładowcy nadawanym głosami studentów.

Główne zainteresowania dotyczą dwóch obszarów, cyberbezpieczeństwa oraz cyfrowej edukacji. W cyberbezpieczeństwie są to zagadnienia dotyczące: stosowanej kryptografii, zwiększania świadomości cyberbezpieczeństwa, bio kryptografii, protokołów kryptograficznych oraz ataków DDoS. W ramach cyfrowej edukacji zajmuje się zastosowaniem AI w edukacji, analityką danych edukacyjnych oraz technologiami w nauczaniu w trybie blended.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • Umiejętności analityczne: Uczestnicy zdobędą umiejętności programowania w Pythonie oraz zostaną wprowadzeni do kluczowych bibliotek niezbędnych do analizy i wizualizacji danych biologicznych, takich jak Biopython, Matplotlib, NumPy, Pandas i Statistics, co pozwoli na efektywne przetwarzanie danych DNA, RNA i sekwencji białek.
 • Znajomość nowoczesnych technologii: Program zapewnia wiedzę o zaawansowanych metodach analizy danych, w tym uczeniu maszynowym za pomocą Scikit-Learn, analizie danych z sekwencjonowania nowej generacji (NGS) i technikach predykcji struktury białek, co jest niezbędne w nowoczesnej bioinformatyce i biologii obliczeniowej.
 • Elastyczność i dostępność: Dzięki realizacji studiów w 100% online, słuchacze mogą uczyć się w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, co jest szczególnie korzystne dla osób pracujących lub mających inne zobowiązania.
 • Wysoka jakość kształcenia: Studia są prowadzone przez doświadczonych ekspertów z Akademii Leona Koźmińskiego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, co gwarantuje aktualność i praktyczną wartość przekazywanej wiedzy.
 • Rozwój kariery i możliwości zatrudnienia: Absolwenci będą mogli podjąć pracę jako  Bioinformatyk, Public Health Data Analyst, Biotech Data Scientist, Clinical Data Analyst czy Genomics/Proteomics Researcher.

Program

1. Podstawy programowania w języku Python dla bioinformatyka

 • Podstawy pracy w środowisku Python dla biologów
 • Łańcuchy znaków, operatory porównania i operatory logiczne
 • Instrukcje warunkowe
 • Listy i operacje na listach
 • Funkcje i typy danych

2. Zaawansowane struktury w języku Python dla bioinformatyka

 • Programowanie funkcyjne oraz OOP
 • Wyjątki i praca z plikami
 • Data Science – Numpy
 • Data Science – Pandas
 • Data Science – Matplotlib

3. Podstawy teoretyczne z bioinformatyki

 • Podstawy genomiki, transkryptomiki i proteomiki
 • Podstawy analizy DNA i RNA
 • Podstawy analizy ekspresji genów
 • Bioinformatyczne bazy danych
 • Wstęp do analizy danych NGS

4. Podstawy baz danych i języka zapytań SQL

 • Podstawy języka SQL
 • Filtrowanie danych
 • Operacje na danych
 • Złączanie tabel

5. Analiza danych DNA oraz RNA

 • Podstawowe algorytmy stosowane do analizy sekwencji DNA
 • Algorytmy stosowania do dopasowania sekwencji nukleotydowych lokalnie i globalnie
 • Algorytm BLAST
 • Podstawowe algorytmy stosowane do analizy sekwencji RNA
 • Filogenetyka i struktury drugorzędowe

6. Analiza danych biologiczno-medycznych – studium przypadku I  

 • Mini projekt dotyczący analizy danych biologiczno-medycznych (1 dzień warsztatowo-wykładowy)

7. Analiza statystyczna w języku Python

 • Wstęp do zastosowania języka Python w analizie statystycznej
 • Wykorzystanie języka Python w analizie opisowej danych
 • Analizy korelacji oraz regresji
 • Testy statystyczne
 • Metody wizualizacji wyników statystycznych

8. Analiza danych medycznych

9. Zaawansowane zapytania SQL oraz schematy w bazie danych 

 • Zaawansowane zapytania SQL
 • Modyfikacja danych
 • Programowanie baz danych
 • Język definicji danych

10. Biblioteki w języku Python dla bioinformatyka

 • Analiza sekwencji – Biopython
 • Data Science: Numpy i Pandas
 • Wizualizacja danych
 • Statystyka z Pythonem

11. Analiza struktury białek

 • Podstawowe algorytmy stosowane do predykcji struktury białek
 • Wybrane narzędzia i algorytmy służące predykcji struktury białek
 • Bazy danych zawierające rekordy dotyczące białek
 • Narzędzia do wizualizacji struktury białek
 • Wykorzystanie uczenia maszynowego do predykcji struktury białek

12. Analiza danych biologiczno-medycznych – studium przypadku II 

 • Mini projekt dotyczący analizy danych biologiczno-medycznych (1 dzień warsztatowo-wykładowy)

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 210* (razem z zaliczeniami) * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Dodatkowo każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z 30h opcjonalnych konsultacji online (Q&A z Tutorem).

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

 • 100% online – Kierunek studiów podyplomowych realizowany jest w 100% online i nie wymaga fizycznego pobytu na Uczelni. Słuchacze studiów podyplomowych uczestniczą w kursach online w dogodnym dla siebie czasie i w dowolnym miejscu.
 • E-learning Plus – Studia są zorganizowane w formule e-learning plus, która polega na połączeniu pracy na platformie edukacyjnej CyberSkiller, konsultacji grupowych online oraz konsultacji asynchronicznych na MS Teams.
  • Platforma CyberSkiller – Słuchacze uzyskują dostęp do platformy edukacyjnej CyberSkiller, gdzie znajdują się kursy online wraz z zadaniami w edytorze kodu oraz zewnętrznych programach specjalistycznych. W każdym miesiącu słuchacze otrzymują informacje o zadaniach do wykonania. Zadania programistyczne posiadają moduł automatycznego sprawdzania, dlatego student w kilka sekund może zweryfikować poprawność wykonanych zadań. Zadania w programach specjalistycznych weryfikowane są przez tutorów oraz w formie quizów. Na platformie dostępne są także materiały tekstowe i materiały wideo z teorią i wsparciem do rozwiązania zadań.
  • Konsultacje grupowe online – Raz w tygodniu odbywają się grupowe konsultacje, na których studenci mogą zadawać pytania, a tutorzy rozwiązują wybrane zadania na forum grupy.
  • Konsultacje asynchroniczne – Wszyscy studenci i tutorzy mają ciągły dostęp do MS Teams, gdzie studenci mogą zadawać pytania tutorom w formie indywidualnych wiadomości lub na forum grupy; tutor udziela odpowiedzi w ciągu maksymalnie 48 godzin.
 • Tutorzy – Nauczanie wspierane jest przez Tutorów, czyli wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego, którzy monitorują realizację materiału przez słuchaczy.
 • Warsztaty stacjonarne – Raz w semestrze organizowany jest nieobowiązkowy dzień wykładowo-warsztatowy w siedzibie Uczelni w Warszawie. Tego dnia dyskutowane są zagadnienia zawarte w programie studiów oraz realizowane są projekty grupowe. Jest to również czas na integrację i nawiązanie nowych znajomości.
 • Sprzęt – Do realizowania studiów niezbędne jest posiadanie komputera o minimalnych parametrach: min. 4GB pamięci RAM, system operacyjny macOS / Windows / Linux Ubuntu.
 • Czas – Studia trwają 2 semestry.

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Michał Smęt

Zdobył tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2002 roku. Rozpoczął swoją karierę jako analityk systemowy w Anica System S.A., gdzie skupiał się na architekturze hurtowni danych i analizie biznesowej. Następnie, przez prawie dziesięć lat pracował w Asseco Business Solutions S.A. jako analityk BI i developer hurtowni danych. Od 2015 roku związany jest z firmą Billennium, gdzie przeszedł ścieżkę od developera BI do menedżera Centrum Kompetencji BI Frontend i technicznego lidera.

Michał Smet wykazuje głęboką znajomość narzędzi i technologii z zakresu business intelligence, co jest kluczowe w jego roli. Posiada zaawansowane umiejętności w obszarach przygotowywania danych do raportowania i prezentacji tych danych w wizualizacjach: raportach i dashboardach z wykorzystaniem różnych narzędzi do prezentacji danych m.in. Power BI, SAP BO, QlikSense, Tableau.

 

dr Bartosz Kondracki

Bartosz Kondracki jest doktorem nauk medycznych, specjalistą w zakresie kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Swoją karierę naukową rozpoczął 16 lat temu. W 2009 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie dotyczącą “Jakości życia u pacjentów leczonych z powodu zaburzeń rytmu serca”. Obecnie pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, w Klinicznym Oddziale Kardiologii Inwazyjnej.

Jako specjalista chorób wewnętrznych, ma pod swoją opieką pacjentów z szerokim spektrum chorób. W obszarze kardiologii, specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i od 15 lat, jako doświadczony certyfikowany operator, specjalizuję się w zaawansowanych technikach hemodynamicznych, w tym
w angiografii, implantacji stentów i innowacyjnych zabiegach strukturalnych.

Dr Bartosz Kondracki jest profesorem na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i aktywnie angażuje się w kształcenie przyszłych pokoleń medyków. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na praktycznym zastosowaniu nowych
technologii w medycynie oraz na praktycznej analizie danych medycznych, które mają potencjał do rewolucjonizowania opieki zdrowotnej.

dr Marek Miśkiewicz

Doktor w dziedzinie fizyki teoretycznej. Aktualnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Cyberbezpieczeństwa i Lingwistyki Komputerowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia zarówno na UMCS jaki PJATK posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Jest również autorem licznych materiałów edukacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa i kryptografii dostępnych na platformie CyberSkiller. Jego pasją są interdyscyplinarne badania naukowe na styku informatyki i biotechnologii. W swojej pracy naukowej skupia się przede wszystkim na analizie możliwości wykorzystania DNA jako kluczowego elementu nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.

 

dr hab. Agata Starosta

     
Dr hab. Agata Starosta, prof. IBB PAN. Studiowała biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002-2007). Specjalizację z biochemii ukończyła na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ pod opieką Prof. Marii Rąpały-Kozik. Od 2007 doktorantka w laboratorium Prof. Daniela Wilson’a w Gene Center na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Pracę obroniła z wyróżnieniem (suma cum laude) w styczniu 2012. W czasie doktoratu badała biosyntezę białek u bakterii oraz antybiotyki, które ten proces blokują. Za pracę doktorską otrzymała nagrodę Fundacji Klausa Roemera. Następnie, jako stypendystka programu dla młodych doktorów ufundowanego przez AXA Research Fund (Francja) kontynuowała pracę w Monachium. Dr Starosta badała rolę czynnika elongacyjnego EF-P w biosyntezie białek u bakterii. W 2015 roku Dr Starosta rozpoczęła pracę w laboratorium Jeffa Erringtona na Uniwersytecie w Newcastle Upon Tyne (Wielka Brytania). Jako stypendystka programu europejskiego: Maria Skłodowska-Curie, zajmowała się regulacja translacji w bakterii Bacillus subtilis. Wyniki badań były podstawą do aplikacji o fundusze na stworzenie własnej grupy badawczej. Jako laureatka grantu First Team (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej) oraz EMBO Installation Grant (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej z siedzibą w Heidelbergu, Niemcy) w styczniu 2018 r. rozpoczęła pracę kierownika Laboratorium Ekspresji Genów na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 2021, laboratorium przeniosło się do Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademi Nauk w Warszawie, gdzie prof. Starosta została kierownikiem Laboratorium Translatomiki. Grupa Prof. Starosty bada biosyntezę białek w bakteriach, m.in. w Bacillus subtilis, Myxococcus xanthus, z wykorzystaniem metod sekwencjonowania wysokoprzepustowego, mikroskopi fluorescencyjnej w wysokiej rozdzielczość oraz metod biologii molekularnej i biochemii.

Prof. Starosta jest współautorką niemal 40 prac naukowych, w tym w prestiżowych Science, Nature, współpracowała z laureatem nagrody Nobla Prof. Thomas’em Steitz’em. Lauretka stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców (MEiN) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (2021).

 

Przemysław Latoch

Mgr Przemysław Latoch jest bioinformatykiem z wykształceniem informatycznym oraz pasją do nauk biologicznych. Ukończył studia magisterskie w 2017 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizując się w Informatyce Medycznej, a następnie rozpoczął studia doktoranckie na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, pogłębiając swoje umiejętności w dziedzinie informatyki. W 2018 r. dołączył do zespołu naukowego dr hab. Agaty Starosty na UMCS jako bioinformatyk, gdzie bierze udział w badaniach nad regulacją translacji u bakterii Bacillus subtilis. Od 2021 r. kontynuuje swoją pracę z tym samym zespołem w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, zajmując się optymalizacją przepływu danych genomowych i transkryptomowych oraz rozwijając narzędzia i procesy niezbędne do analizy tych danych. Jest współautorem kilku publikacji naukowych związanych z badaniami opartymi na sekwencjonowaniu transkryptomów i translatomów oraz sekwencjonowaniu metagenomów metodą amplikonów oraz "shotgun". Jego praca doktorska "Analiza ekspresji genów w szeregach czasowych na podstawie danych z sekwencjonowania transkryptomów oraz translatomów" skupia się na stworzeniu nowego narzędzia i podejścia do analizy danych RNA-seq oraz Ribo-seq.

dr Olga Iwańska

Dr Olga Iwańska studiowała nauki biologiczne ze specjalizacją biotechnologia na Uniwersytecie Edynburskim (2008-2012). Studia zakończyła z wynikiem First Class Honours oraz pracą dyplomową pod opieką prof. Malcolm’a Walkinshaw’a. W 2012 roku rozpoczęła studia doktoranckie Engineering Doctorate in Biopharmaceutical Process Development na Uniwersytecie w Newcastle upon Tyne. Dzięki specyfice programu doktorskiego, swoje badania realizowała w firmie start-upowej Demuris Ltd. założonej przez prof. Jeff’a Errington’a, gdzie badała nowoczesne metody odkrywania antybiotyków produkowanych przez bakterie typu Actinobacteria. Tytuł doktora uzyskała w 2018 roku. Wtedy też rozpoczęła pracę w grupie dr hab. Agaty Starosty na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na pozycji post-doc’a. Od 2021 r. kontynuuje pracę w Laboratorium Translatomiki dr hab. Starosty w Instytutucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dr Iwańska zajmuje się badaniem regulacji translacji w bakteriach z wykorzystaniem metod mikrobiologicznych i molekularnych, mikroskopii fluorescencyjnej oraz sekwencjonowania wysokoprzepustowego ze szczególnym uwzględnieniem transkryptomiki, translatomiki oraz metagenomiki bakteryjnej.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

2 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.* 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister);
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG;
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu;
 • kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Wykształcenie: wyższe, najlepiej o profilu biologicznym, medycznym lub pokrewnym. 

Umiejętności i wiedza:

 • Wymagania: podstawy matematyki.  
 • Mile widziane: podstawy myślenia komputerowego (algorytmicznego), podstawy znajomości języka Python, podstawowa wiedza dotycząca języka SQL. 
 • Predyspozycje: zainteresowanie biotechnologią, zdolność analitycznego myślenia.
 • Egzaminy – Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch egzaminów semestralnych, które odbywają się w formie online, w trybie kontrolowanej samodzielności.
 • Zaliczenie przedmiotów – Do egzaminów semestralnych mogą przystąpić słuchacze po zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Słuchacz uzyskuje dostęp do praktycznych zadań w ramach każdego przedmiotu. Rozwiązanie tych zadań jest podstawą do zaliczenia danego przedmiotu. Słuchacz rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów. Prowadzący ALK ma informacje na temat rozwiązanych zadań słuchacza i na tej podstawie zalicza przedmiot.
Agnieszka_Szczepanczyk_ALK
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Szczepańczyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 5 250 zł każda) 10 500 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 725 zł każda) 9450 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 10 000zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.