Strona główna
Analityk, AML, Analityk AML, Certyfikat AML

Analityk Compliance i AML - ONLINE

Poziom
Studia podyplomowe
Studia ONLINE
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Online,
W weekend

O kierunku

 

Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań dla biznesu, a przede wszystkim dla świata finansowego, jest spełnienie wymagań i oczekiwań instytucji regulujących rynek.  

Wiele światowych instytucji nie radzi sobie z przestrzeganiem wymogów organów regulacyjnych. Skutkiem tego są horrendalne kary dla firm za łamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i innych regulacji rynków finansowych (compliance i AML). Przestępstwa finansowe nie tylko pociągają za sobą kary pieniężne, lecz także, lub przede wszystkim, są powodem utraty wizerunku firmy. Aby móc przeciwdziałać powyżej opisanym sytuacjom, firmy szukają specjalistów w dziedzinie zgodności podejmowanych działań z przepisami (compliance), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz zarządzania ryzykiem. 

Jedną z pierwszych uczelni na świecie i pierwszą w Polsce, która ma w swojej ofercie studia podyplomowe w powyższym zakresie, jest Akademia Leona Koźmińskiego. Unikalny program dostosowany do potrzeb rynku pracy został stworzony w drodze konsultacji ze światem biznesu, przy udziale doświadczonych praktyków, którzy - wraz z trenerami Akademii Leona Koźmińskiego - prowadzą zajęcia.   

Program Analityk Compliance i AML został stworzony w celu dostarczenia w syntetyczny sposób specjalistycznej wiedzy, która pozwoli na wykształcenie wysoko cenionych na rynku specjalistów, mających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy na stanowisku osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania ryzykiem, monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in. analizę i ocenę ryzyka, międzynarodowe podstawy prawne i wymogi regulacyjne z zakresu monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej. Dodatkowo, w celu poszerzenia wiedzy słuchaczy studiów, w trakcie studiów prowadzone będą również wykłady i warsztaty z zakresu ryzyka cyberbezpieczeństwa i pozyskiwania oraz analizy baz danych celem efektywnego podejmowania bezpiecznych decyzji biznesowych w zakresie monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej. 

Podczas studiów słuchacz nabędzie cenne kompetencje specjalistyczne poszukiwane na rynku pracy, związane z analizą ryzyka w zakresie monitoringu zgodności, AML oraz przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym, doradztwem w zakresie interpretacji ryzyka, administracji procesu przetwarzania informacji w celu oceny ryzyka - obejmujące zarówno nabytą w trakcie studiów wiedzę, zdolności jej rozumienia i stosowania, jak i umiejętności praktycznego jej stosowania w specyficznych sytuacjach, jakie mają miejsce w procesie zarządzania ryzykiem monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępstwom finansowym. 

W czasie studiów przewiduje się także kształtowanie odpowiednich postaw etycznych. Słuchacz jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw etycznych w taki sposób, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach. 

Adresaci studiów

Program jest przede wszystkim adresowany do osób: 

 • chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w kierunku monitoringu zgodności działań z przepisami, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem,  

 • pracujących obecnie w komórkach compliance, AML oraz ryzyka i kontroli instytucji finansowych, chcących poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę,

 • zainteresowanych rozpoczęciem kariery w powyższych komórkach finansowych przedsiębiorstw.

illustration

Koordynatorzy programu

mgr Karol Wojtczak

Pomysłodawca programu będącego odpowiedzią zarówno na potrzeby rynku, jak i osób pragnących rozwinąć swoje kompetencje w obszarze szeroko pojętego compliance. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, posiada dyplom AML International Compliance Association. Od ponad 10 lat zarządza projektami z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przestępstwom finansowym. Jego przygoda zawodowa z AML rozpoczęła się od pracy przy budowaniu AML-owego huba Citi w Warszawie, który dostarcza swoje usługi w 50 krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Karol Wojtczak ma doświadczenie w monitorowaniu transakcji dla klientów instytucjonalnych, banków konsumenckich, a także w projektach związanych z nowym porządkiem regulacyjnym i optymalizacją projektów na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Od 2 lat jest również tutorem w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzi zajęcia z przeciwdziałania przestępstwom finansowym.

dr Błażej Podgórski

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, opiekun naukowy programu. Jego zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się na trzech obszarach: rynku kapitałowym, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów dotyczących tych zagadnień oraz jednej pozycji książkowej.

Co zyskujesz

Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in. analizę i ocenę ryzyka, międzynarodowe podstawy prawne i wymogi regulacyjne z zakresu compliance, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej.     Dodatkowo w trakcie studiów prowadzone są wykłady i warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także pozyskiwania oraz analizy baz danych celem efektywnego podejmowania bezpiecznych decyzji biznesowych.     Zdecydowana większość zajęć ma charakter warsztatów, podczas których słuchacze rozwiązują zadania i dokonują analizy przypadków. Rozwijaniu umiejętności praktycznych służą również zajęcia komputerowe, podczas których słuchacze ćwiczą tworzenie modeli wspomagających procesy analityczne i decyzyjne.    Słuchacz podczas studiów nabędzie cenne kompetencje specjalistyczne poszukiwane na rynku pracy, związane z: 

 • analizą ryzyka w zakresie compliance, AML oraz przeciwdziałania przestępstwom finansowym,

 • doradztwem w zakresie interpretacji ryzyka,

 • administracji procesu przetwarzania informacji w celu oceny ryzyka.  

  Słuchacz jest również wspierany w rozwoju prawidłowych postaw etycznych, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach.    

Program oferuje: 

 • kluczową wiedzę i kształcenie umiejętności analitycznych w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przestępczości finansowej,

 • wiedzę potrzebną do budowy i zarządzania mechanizmami do efektywnego przeciwdziałania przestępczości finansowej, 

 • wiedzę z zakresu międzynarodowego prawodawstwa i wytycznych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, 

 • zajęcia prowadzone głównie przez praktyków mających doświadczenie w wielu obszarach gospodarczych, 

 • zajęcia prowadzone w formie warsztatów bazujących na realnych przypadkach biznesowych. 

Program

Zajęcia integracyjne   Blok tematyczny I: Compliance

 • Zasady postępowania
 • Zrozumienie Środowiska Regulatorów
 • Przepisy prawa. Gotowość Banków do wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej dot. AML – studium przypadku  
 • Egzamin podsumowujący Blok I  

Blok tematyczny II: Ryzyko i Kontrola

 • Identyfikacja ryzyka, analiza i ocena
 • Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego i oceny kontroli wewnętrznych
 • Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu
 • Egzamin podsumowujący Blok II  

Blok tematyczny III: AML

 • Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy – główne koncepty
 • FATF – rekomendacje i regulacje AML wybranych jurysdykcji
 • JMLSG kluczowe elementy
 • JMLSG – Finanse Przedsiębiorstw i Bankowość Pośrednicząca
 • Polskie przepisy AML - analiza ustawy AML
 • Geneza przestępstw źródłowych
 • Warsztaty – studium przypadku
 • Egzamin podsumowujący Blok III  

Blok tematyczny IV: Przeciwdziałanie Przestępstwom Finansowym

 • Definicje przestępstw finansowych, typologia fraudów oraz ryzyka związane z przestępstwami finansowymi
 • Kradzież tożsamości i przestępstwa elektroniczne
 • Korupcja i łapownictwo
 • Fraud fiskalny. Instrumenty finansowe “Offshore” i techniki ich wykorzystania
 • Nadużycia na rynku finansowym.
 • Bankowość „Shadowing”, instrumenty i ryzyka związane z przestępczością finansową
 • Systemy kontroli anyfraudowej i polityka przeciwdziałania
 • Zapobieganie i wykrywanie ryzyka przestępstw finansowych
 • Prawne i regulacyjne przeciwdziałanie przestępczości finansowej
 • Egzamin podsumowujący Blok IV  

Blok tematyczny V: Cyber-Przestępczość i Analiza Danych

 • Prawne aspekty zastosowania nowych technologii (Fintech) w Compliance i AML ( np. biometria, geolokalizacja, wykorzystanie chmury obliczeniowej w instytucjach finansowych, silne uwierzytelnienie klienta)
 • Bezpieczeństwo w autoryzacji płatności bankowości Internetowej i ryzyko procesu płatności
 • Praktyczne aspekty bezpieczeństwa architektury IT. Przeciwdziałanie niebezpiecznym incydentom, wykrywanie i rekacja.
 • Bezpieczeństwo IT w praktyce
 • Teoria danych
 • Pozyskiwanie danych oraz ich wizualizacja
 • Przegląd narzędzi
 • Egzamin podsumowujący Blok V  

Blok tematyczny VI Narzędzia informatyczne wykorzystywane do analizy danych

Wprowadzenie do obsługi Arkusza kalkulacyjnego

Operacje na dużych zakresach danych

Podstawy Visual basic for Application

Egzamin podsumowujący Blok VI  

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192*  

*(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty – godz. 8:45- 15.45 lub 17:30 
 • niedziele – godz. 8:45-15:45 lub 17.30

Planowane terminy zjazdów

Wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

mgr Irena Winnicka

Irena dołączyła do zespołu AML Citi Service Center Polska w 2010 roku. Ma doświadczenie w monitorowaniu transakcji dla banków komercyjnych oraz instytucji, a także w zarządzaniu projektami AML, reorganizacją i optymalizacją procesów. Obecnie pracuje nad regionalną i globalną standaryzacją operacji bazujących na globalnych dyrektywach Global FIU. Irena ma dyplom magistra finansów i bankowości z SGH i UW. Jest certyfikowaną przez ICA specjalistką z zakresu AML. Irena wykłada również w Akademii Leona Koźmińskiego - prowadzi zajęcia pt. Financial Crimes Prevention. 

mgr Marta Marczak

Marta jest magistrem europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim i absolwentką studiów podyplomowych wydziału prawa UW na kierunku "Zwalczanie przestępstw ekonomicznych, fiskalnych i własnościowych". Praktykuje AML od 2010, kiedy rozpoczynała pracę jako analityk AML na wydziale monitorowania transakcji. W trakcie swojej kariery w Citi prowadziła i brała udział w wielu projektach związanych z zagadnieniami AML, np. tworzeniu procedur i polityk AML, dzieleniu się najlepszymi praktykami i doświadczeniami oraz szkoleniu nowych i starych pracowników. Była również odpowiedzialna za gwarancję jakości hiszpańskich zespołów i wspieranie funkcji zarządczych. W roku 2014 Marta dołączyła do Global Investigation Unit (AML Compliance), która jest odpowiedzialna za prowadzenie przeglądu relacji z klientem całej organizacji. Posiada certyfikat Advanced ICA oraz certyfikat ACAMS. Była pomysłodawcą GIU Intelligence Sharing Workshops między praktykami AML z różnych wydziałów. Jest również zaangażowana w prowadzenie wykładów w warszawskich uczelniach, z których część jest prowadzona w kooperacji z ICA. 

mgr Maciej Furtak

Maciej jest magistrem finansów międzynarodowych. Doświadczenie akademickie zdobywał w Hiszpanii (EADA Business School w Barcelonie), w Niemczech (EBS Universität für Wirtschaft und Recht w Wiesbaden), w Singapurze (SMU - Singapore Management University) oraz w Polsce, właśnie w ALK. Jego kariera w Citi, w obszarze AML, rozpoczęła się w 2013 roku. Początkowo był  Analitykiem ds. Operacji AML, stojąc na pierwszej linii obrony banku w zakresie inwestygacji podejrzanych zachowań. Następnie zajmował funkcje menadżerskie, gdzie zarządzał zespołami Analityków AML w sektorze klientów korporacyjnych (Afryka oraz Europa Zachodnia), a także w ramach CPB (Citi Private Banking). Dodatkowo przewodził wielu projektom AML, zatrudniał i szkolił nową kadrę pracowniczą, a także opiniował i zatwierdzał kluczowe decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem. Obecnie jest Compliance Officer-em (Senior Vice President) odpowiedzialnym za automatyczny monitoring transakcji, jego ustawienia, parametry, wydajność oraz zgodność z wymogami regulatorów (sprawuje nadzór nad całym regionem EMEA, 52-ie jurysdykcje). Maciej posiada certyfikat ICA (International Compliance Association) zdobyty w 2016 roku. 

alk
mgr Żaneta Niszczota

Żaneta ma ponad 6 lat doświadczenia w pracy w dziale AML. Pełni funkcję eksperta dziedzinowego przy implementacji monitoringu nowych produktów z perspektywy jakościowej. Podczas pracy w USA miała mogła decydować i wszczynać alerty AML, rekomendować i przygotowywać SAR-y i zalecać zamykanie kont bankowych. Dodatkowo, jej zadaniem było zapewnienie najwyższej jakości wszczynanych alertów i przypadków, co dało jej możliwość pracy mieszanym środowisku, z różnymi kulturami. Pozwoliło jej to zdobyć wszechstronną wiedzę nt. produktów bankowych i samego procesu dochodzenia. Dzięki temu zyskała doświadczenie w nakładaniu nadzoru AML. Miała okazję wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez FBI pt. Integrated Analyst Symposium. Była również wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie pracuje w zespole Global Investigation Unit, którego zadania to m.in. przegląd relacji z klientami całej organizacji, tworzenie holistycznych ocen klientów globalnych i minimalizowanie ryzyka prania pieniędzy we współpracy z wieloma różnymi zespołami. 

dr Maciej Kędzierski

Doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), radca prawny. Ukończył Akademię Stróżów Prawa FBI w  Budapeszcie, Podyplomowe Studia Przestępczości Gospodarczej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Obronności Państwa AON. Były oficer PZ KGP i CBŚP, w latach 2006– 2008 pracownik i naczelnik Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, 2016–2018 dyrektor Departamentu Informacji Finansowej MF, współtwórca nowej ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, autor licznych artykułów naukowych z zakresu kryminalistyki, przestępczości zorganizowanej, prawa karnego i wiedzy historycznej, w tym monografii Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019). Członek Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie. Zajmuje go malarstwo, bada także genealogię swojej rodziny, o której wiedza została przekazana w książce: Dzieje Rodu Kędzierskich na tle obrazu historycznego przedstawione oraz Rodzin na przestrzeni wieków Jemu towarzyszących z dokumentów, opracowań i opowieści zapamiętanych i zasłyszanych spisane, dla pokoleń następnych służące (2016, 2017). Jest także autorem zbioru prozy: Kilka smutnych opowiadań (2015, 2016), biografii historycznych: Bohaterowie mojej Rodziny, Bohaterowie Ojczyzny (2017), Dwaj Panowie „K” (2018). 

Mariusz Walkiewicz

Mariusz jest doświadczonym entuzjastą IT i baz danych, z ponad 10-letnim stażem. Specjalizuje się w analizie danych, wizualizacji danych, eksploracji procesów opartych na danych oraz używaniu różnych narzędzi i technik użytkowania danych. Ma praktyczne doświadczenie w procesowaniu i kontroli projektowania, testowaniu i optymalizacji cyklów IT i biznesu (w tym firmy z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i FMCG). 
Ma dyplom magistra z Politechniki Warszawskiej, w zakresie eksploracji danych. Ukończył również ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym, certyfikowanym audytorem systemów Informatycznych i certyfikowanym menadżerem systemów informatycznych. 

dr Bartłomiej Iwanowicz

Doświadczony menedżer z doświadczeniem biznesowym, konsultingowym, audytowym i akademickim. Ma ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, w tym ponad 10 lat w firmach Big4 (Deloitte i PwC). Odpowiedzialny za kompleksową realizację wielu złożonych projektów (w tym międzynarodowych, np. Serbia, Rosja, Arabia Saudyjska). Dysponuje głęboką wiedzą i rozległą praktyką w zakresie zarządzania ryzykiem, finansów, a także analizy, optymalizacji, reorganizacji i kontroli procesów biznesowych w różnych branżach (np. usługi finansowe, farmacja, media i telekomunikacja, energetyka, FMCG, produkcja). Jest doktorem ekonomii oraz magistrem finansów. Aktualnie odpowiada za zarządzanie ryzykiem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy w jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Jednocześnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzi zajęcia z finansów, rachunkowości i zarządzania, w tym przedmioty akredytowane przez ACCA. Odpowiada również za obszar ryzyka i kontroli na studiach podyplomowych Analityk Compliance i AML. Jest autorem wielu polskich i międzynarodowych publikacji z zakresu ryzyka, audytu, finansów i rachunkowości. Interesuje się praktycznym wykorzystaniem w biznesie nowych technologii. W wolnym czasie - przedsiębiorca.

mgr Elżbieta Iwonin

Elżbieta dołączyła do zespołu AML w Citi Service Center Polska w lutym 2010 roku, mając ponad 20 lat doświadczenia w bankowości, zarządzania i zaangażowania klienta. Rozpoczęła karierę w Citibanku w roku 2001, przechodząc z Banku Handlowego w ramach połączenia tych dwóch banków w Polsce. W połączonym zespole operacji na papierach wartościowych była odpowiedzialna za obsługę klientów - powierników i brokerów. Od 2008 została mianowana specjalistą biznesowej kontroli w Global Transactional Services w Citi Handlowy. Reprezentowała Citi Polska w Związku Banków Polskich w trakcie doradzania Polskiemu parlamentowi nt. drugiej dyrektywy AML. W 2010 dołączyła do CSC AML jako dyrektor wydziału zapewnienia jakości. Była odpowiedzialna za zapewnienie jakości procesów monitorowania transakcji w AML Hub w Warszawie i innych regionu EMEA.  Elżbieta posiada dyplom magistra ekonomii z SGH, oraz programu MBA Politechniki Warszawskiej. Ma również certyfikat ICA. 

alk
mgr Bartosz Robak

Bartosz ma ponad 8 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami zapobiegającymi praniu pieniędzy, przewodniczył również wielu zespołom w CITI Service Center Polska. Swoją karierę rozpoczął, uczestnicząc w ustanowieniu CITI AML Hub w Warszawie. Później został menadżerem zarządzającym migracjami z 30 krajów w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce. Ma doświadczenie w monitorowaniu transakcji instytucji, banków komercyjnych, a także zwykłych konsumentów. Przewodził wielu projektom AML związanym z wymaganiam organów regulujących , reorganizacją procesów i optymalizacją projektów na poziomie regionalnym i globalnym. Ukończył studia magisterskie z finansów i bankowości, jest również absolwentem studiów podyplomowych ICA z certyfikatem AML z University of Manchester oraz Management Program in Corporate Finance z Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzech lat wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego przedmiot Compliance. 

mgr Maciej Kozioł

Maciej Kozioł dołączył do zespołu AML Citi Service Center w 2012 roku. W trakcie dotychczasowej pracy nabył doświadczenie w monitorowaniu transakcji dla klientów bankowości detalicznej, klientów instytucjonalnych oraz z sektora klientów zamożnych (private banking) zlokalizowanych zarówno w krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jak i z regionu Ameryki Północnej. Obecnie zarządza zespołem 70 analityków AML monitorujących transakcje z regionu Ameryki Północnej. W trakcie swojej pracy brał czynny udział we wdrażaniu kluczowych projektów związanych z wymaganiami organów regulujących, optymalizacją i automatyzacją procesów oraz monitoringu transakcji na poziomie regionalnym, a także był odpowiedzialny za migracje nowych procesów. Oprócz tego był zaangażowany w prace nad nawiązaniem współpracy z firmami zewnętrznymi na potrzeby AML. Od 2014 roku Maciej jest certyfikowanym przez ICA specjalistą z zakresu AML. Od 2018 prowadzi zajęcia z przedmiotu Compliance w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest absolwentem University of Wales Aberystwyth z zakresu zarządzania (BScEcon) oraz University of St Andrews z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (MLitt). 

dr Rafał Płókarz

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego (od 2000 r.) i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Finansista i bankowiec doświadczeniem rynkowym od 1994 r., specjalizujący się w bankowości prywatnej, wealth management i inżynierii finansowej. Dyrektor w bankach polskich (mBank, BPH) i zagranicznych (Rothschild Luksemburg), członek rad nadzorczych i komitetów audytów instytucji rynku kapitałowego (Caspar TFI, Caspar Asset Management, F-Trust, GK Immobile). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii Globalne rynki finansowe” (Wyd. PWN 2013), Bankowość osobista (Wyd. CeDeWu 2017) i współautor monografii Przestępczość finansowa. Praktyka i profilaktyka, t. 1 (Wyd. Difin, 2020).

Czesław Romek

Emerytowany oficer z ponad 20 letnim stażem służby w policji i siłach zbrojnych. Były "dyplomata", przedstawiciel polski w organizacjach SECI i BSEC w zakresie współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.  Weteran misji na Bałkanach i Afganistanie.  Od kilku lat zaangażowany w szkolenia AML analityków instytucji finansowych( Citi, ING, Standard Chartered, JP Morgan).

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

XIII edycja online - rekrutacja trwa do 15 września 2023 roku; planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 rok

Program studiów składa się z sześciu powiązanych między sobą bloków tematycznych. Każdy blok tematyczny zawiera specyficzne moduły. Blok tematyczny kończy się egzaminem albo projektem grupowym, obejmującym wszystkie treści zawarte w bloku tematycznym. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Kanclerz Agata KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agata Kanclerz

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4900 zł każda ) 9800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 4410 zł każda ) 8820 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9300 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.