Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Analityk, AML, Analityk AML, Certyfikat AML

Analityk Compliance i AML

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań dla biznesu, a przede wszystkim dla świata finansowego, jest spełnienie wymagań i oczekiwań instytucji regulujących rynek.  

Studia dostępne także w formule online.

Wiele światowych instytucji nie radzi sobie z przestrzeganiem wymogów organów regulacyjnych. Skutkiem tego są horrendalne kary dla firm za łamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i innych regulacji rynków finansowych (compliance i AML). Przestępstwa finansowe nie tylko pociągają za sobą kary pieniężne, lecz także, lub przede wszystkim, są powodem utraty wizerunku firmy. Aby móc przeciwdziałać powyżej opisanym sytuacjom, firmy szukają specjalistów w dziedzinie zgodności podejmowanych działań z przepisami (compliance), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz zarządzania ryzykiem. 

Jedną z pierwszych uczelni na świecie i pierwszą w Polsce, która ma w swojej ofercie studia podyplomowe w powyższym zakresie, jest Akademia Leona Koźmińskiego. Unikalny program dostosowany do potrzeb rynku pracy został stworzony w drodze konsultacji ze światem biznesu, przy udziale doświadczonych praktyków, którzy - wraz z trenerami Akademii Leona Koźmińskiego - prowadzą zajęcia.   

Program Analityk Compliance i AML został stworzony w celu dostarczenia w syntetyczny sposób specjalistycznej wiedzy, która pozwoli na wykształcenie wysoko cenionych na rynku specjalistów, mających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy na stanowisku osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania ryzykiem, monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in. analizę i ocenę ryzyka, międzynarodowe podstawy prawne i wymogi regulacyjne z zakresu monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej. Dodatkowo, w celu poszerzenia wiedzy słuchaczy studiów, w trakcie studiów prowadzone będą również wykłady i warsztaty z zakresu ryzyka cyberbezpieczeństwa i pozyskiwania oraz analizy baz danych celem efektywnego podejmowania bezpiecznych decyzji biznesowych w zakresie monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej. 

Podczas studiów słuchacz nabędzie cenne kompetencje specjalistyczne poszukiwane na rynku pracy, związane z analizą ryzyka w zakresie monitoringu zgodności, AML oraz przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym, doradztwem w zakresie interpretacji ryzyka, administracji procesu przetwarzania informacji w celu oceny ryzyka - obejmujące zarówno nabytą w trakcie studiów wiedzę, zdolności jej rozumienia i stosowania, jak i umiejętności praktycznego jej stosowania w specyficznych sytuacjach, jakie mają miejsce w procesie zarządzania ryzykiem monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępstwom finansowym. 

W czasie studiów przewiduje się także kształtowanie odpowiednich postaw etycznych. Słuchacz jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw etycznych w taki sposób, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach. 

Adresaci studiów

Program jest przede wszystkim adresowany do osób: 

 • chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w kierunku monitoringu zgodności działań z przepisami, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem,  

 • pracujących obecnie w komórkach compliance, AML oraz ryzyka i kontroli instytucji finansowych, chcących poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę,

 • zainteresowanych rozpoczęciem kariery w powyższych komórkach finansowych przedsiębiorstw.

illustration

Koordynatorzy programu

mgr Karol Wojtczak

Pomysłodawca programu będącego odpowiedzią na trudne zagadnienie, jakim są regulacje rynkowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML, CFT), które obejmują całą gamę instytucji obowiązanych. W ostatnim czasie AML i CFT staje się też istotnym elementem raportowania ESG, szczególnie w obszarze Social oraz Governance (porządku korporacyjnego). To dlatego monitoring zgodności tak bardzo zyskuje na znaczeniu w działalności biznesowej, nie tylko w sektorze finansowym. 

Karol Wojtczak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada dyplom AML International Compliance Association oraz zasiada w zarządzie ACAMS Poland Chapter. Od ponad 16 lat zarządza projektami i procesami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jego przygoda zawodowa z AML rozpoczęła się od budowy jednego z pierwszych HUB’ów AML w Polsce dla Citi. Obecnie pracuje w ING Hubs Polska, gdzie odpowiada za Globalne Operacje Monitoringu Transakcji pod kątem AML i CFT. Od 7 lat współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego, wykładając zagadnienia z zakresu regulacji AML w Polsce i na świecie.

dr Błażej Podgórski

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, opiekun naukowy programu. Jego zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się na trzech obszarach: rynku kapitałowym, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów dotyczących tych zagadnień oraz jednej pozycji książkowej.

Co zyskujesz

Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in. analizę i ocenę ryzyka, międzynarodowe podstawy prawne i wymogi regulacyjne z zakresu compliance, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej.     Dodatkowo w trakcie studiów prowadzone są wykłady i warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także pozyskiwania oraz analizy baz danych celem efektywnego podejmowania bezpiecznych decyzji biznesowych.     Zdecydowana większość zajęć ma charakter warsztatów, podczas których słuchacze rozwiązują zadania i dokonują analizy przypadków. Rozwijaniu umiejętności praktycznych służą również zajęcia komputerowe, podczas których słuchacze ćwiczą tworzenie modeli wspomagających procesy analityczne i decyzyjne.    Słuchacz podczas studiów nabędzie cenne kompetencje specjalistyczne poszukiwane na rynku pracy, związane z: 

 • analizą ryzyka w zakresie compliance, AML oraz przeciwdziałania przestępstwom finansowym,

 • doradztwem w zakresie interpretacji ryzyka,

 • administracji procesu przetwarzania informacji w celu oceny ryzyka.  

  Słuchacz jest również wspierany w rozwoju prawidłowych postaw etycznych, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach.    

Program oferuje: 

 • kluczową wiedzę i kształcenie umiejętności analitycznych w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przestępczości finansowej,

 • wiedzę potrzebną do budowy i zarządzania mechanizmami do efektywnego przeciwdziałania przestępczości finansowej, 

 • wiedzę z zakresu międzynarodowego prawodawstwa i wytycznych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, 

 • zajęcia prowadzone głównie przez praktyków mających doświadczenie w wielu obszarach gospodarczych, 

 • zajęcia prowadzone w formie warsztatów bazujących na realnych przypadkach biznesowych. 

Program

Zajęcia integracyjne   Blok tematyczny I: Compliance

 • Zasady postępowania
 • Zrozumienie Środowiska Regulatorów
 • Przepisy prawa. Gotowość Banków do wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej dot. AML – studium przypadku  
 • Egzamin podsumowujący Blok I  

Blok tematyczny II: Ryzyko i Kontrola

 • Identyfikacja ryzyka, analiza i ocena
 • Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego i oceny kontroli wewnętrznych
 • Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu
 • Egzamin podsumowujący Blok II  

Blok tematyczny III: AML

 • Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy – główne koncepty
 • FATF – rekomendacje i regulacje AML wybranych jurysdykcji
 • JMLSG kluczowe elementy
 • JMLSG – Finanse Przedsiębiorstw i Bankowość Pośrednicząca
 • Polskie przepisy AML - analiza ustawy AML
 • Geneza przestępstw źródłowych
 • Warsztaty – studium przypadku
 • Egzamin podsumowujący Blok III  

Blok tematyczny IV: Przeciwdziałanie Przestępstwom Finansowym

 • Definicje przestępstw finansowych, typologia fraudów oraz ryzyka związane z przestępstwami finansowymi
 • Kradzież tożsamości i przestępstwa elektroniczne
 • Korupcja i łapownictwo
 • Fraud fiskalny. Instrumenty finansowe “Offshore” i techniki ich wykorzystania
 • Nadużycia na rynku finansowym.
 • Bankowość „Shadowing”, instrumenty i ryzyka związane z przestępczością finansową
 • Systemy kontroli anyfraudowej i polityka przeciwdziałania
 • Zapobieganie i wykrywanie ryzyka przestępstw finansowych
 • Prawne i regulacyjne przeciwdziałanie przestępczości finansowej
 • Egzamin podsumowujący Blok IV  

Blok tematyczny V: Cyber-Przestępczość i Analiza Danych

 • Prawne aspekty zastosowania nowych technologii (Fintech) w Compliance i AML ( np. biometria, geolokalizacja, wykorzystanie chmury obliczeniowej w instytucjach finansowych, silne uwierzytelnienie klienta)
 • Bezpieczeństwo w autoryzacji płatności bankowości Internetowej i ryzyko procesu płatności
 • Praktyczne aspekty bezpieczeństwa architektury IT. Przeciwdziałanie niebezpiecznym incydentom, wykrywanie i rekacja.
 • Bezpieczeństwo IT w praktyce
 • Teoria danych
 • Pozyskiwanie danych oraz ich wizualizacja
 • Przegląd narzędzi
 • Egzamin podsumowujący Blok V  

Blok tematyczny VI Narzędzia informatyczne wykorzystywane do analizy danych

Wprowadzenie do obsługi Arkusza kalkulacyjnego

Operacje na dużych zakresach danych

Podstawy Visual basic for Application

Egzamin podsumowujący Blok VI  

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192*  

*(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 5-6 realizowanych w formule on-line)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty – godz. 8:45- 15.45 lub 17:30 
 • niedziele – godz. 8:45-15:45 lub 17.30

Planowane terminy zjazdów dla edycji 17., startującej w październiku 2024

Daty zjazdów zostaną opublikowane wkrótce.

Społeczność

Wiodący wykładowcy

mgr Irena Winnicka

Irena dołączyła do zespołu AML Citi Service Center Polska w 2010 roku. Ma doświadczenie w monitorowaniu transakcji dla banków komercyjnych oraz instytucji, a także w zarządzaniu projektami AML, reorganizacją i optymalizacją procesów. Obecnie pracuje nad regionalną i globalną standaryzacją operacji bazujących na globalnych dyrektywach Global FIU. Irena ma dyplom magistra finansów i bankowości z SGH i UW. Jest certyfikowaną przez ICA specjalistką z zakresu AML. Irena wykłada również w Akademii Leona Koźmińskiego - prowadzi zajęcia pt. Financial Crimes Prevention. 

mgr Marta Marczak

Marta jest magistrem europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim i absolwentką studiów podyplomowych wydziału prawa UW na kierunku "Zwalczanie przestępstw ekonomicznych, fiskalnych i własnościowych". Praktykuje AML od 2010, kiedy rozpoczynała pracę jako analityk AML na wydziale monitorowania transakcji. W trakcie swojej kariery w Citi prowadziła i brała udział w wielu projektach związanych z zagadnieniami AML, np. tworzeniu procedur i polityk AML, dzieleniu się najlepszymi praktykami i doświadczeniami oraz szkoleniu nowych i starych pracowników. Była również odpowiedzialna za gwarancję jakości hiszpańskich zespołów i wspieranie funkcji zarządczych. W roku 2014 Marta dołączyła do Global Investigation Unit (AML Compliance), która jest odpowiedzialna za prowadzenie przeglądu relacji z klientem całej organizacji. Posiada certyfikat Advanced ICA oraz certyfikat ACAMS. Była pomysłodawcą GIU Intelligence Sharing Workshops między praktykami AML z różnych wydziałów. Jest również zaangażowana w prowadzenie wykładów w warszawskich uczelniach, z których część jest prowadzona w kooperacji z ICA. 

mgr Maciej Furtak

Maciej jest magistrem finansów międzynarodowych, akademickie doświadczenie zdobywał w Hiszpanii (EADA Business School w Barcelonie), w Niemczech (EBS Universität für Wirtschaft und Recht w Wiesbaden), w Singapurze (SMU - Singapore Management University) oraz w Polsce, właśnie na ALK. Jego kariera w Citi, w obszarze AML, rozpoczęła się w 2013r. Początkowo był  Analitykiem ds. Operacji AML, stanowiąc pierwszą linie obrony banku w zakresie inwestygacji podejrzanych zachowań. Następnie zajmował funkcje Menadżerskie, gdzie zarządzał zespołami Analityków AML w sektorze klientów korporacyjnych (Afryka oraz Europa Zachodnia), a także w ramach CPB (Citi Private Banking). Dodatkowo przewodził wielu projektom AML, zatrudniał i szkolił nową kadrę pracowniczą, a także opiniował i zatwierdzał kluczowe decyzje w zakresie zarzadzania ryzykiem. Obecnie, Maciej jest Dyrektorem w Obszarze Monitoringu Zgodności i Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Head of EMEA AML Transation Monitoring) odpowiedzialnym za automatyczny monitoring transakcji, jego ustawienia, parametry, wydajność oraz zgodność z wymogami regulatorów (sprawuje nadzór nad całym regionem EMEA, 52-ie jurysdykcje). Maciej posiada certyfikacje ICA (International Compliance Association) oraz ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists).

 

dr Maciej Kędzierski

Doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), radca prawny. Ukończył Akademię Stróżów Prawa FBI w  Budapeszcie, Podyplomowe Studia Przestępczości Gospodarczej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Obronności Państwa AON. Były oficer PZ KGP i CBŚP, w latach 2006– 2008 pracownik i naczelnik Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, 2016–2018 dyrektor Departamentu Informacji Finansowej MF, współtwórca nowej ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, autor licznych artykułów naukowych z zakresu kryminalistyki, przestępczości zorganizowanej, prawa karnego i wiedzy historycznej, w tym monografii Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019). Członek Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie. Zajmuje go malarstwo, bada także genealogię swojej rodziny, o której wiedza została przekazana w książce: Dzieje Rodu Kędzierskich na tle obrazu historycznego przedstawione oraz Rodzin na przestrzeni wieków Jemu towarzyszących z dokumentów, opracowań i opowieści zapamiętanych i zasłyszanych spisane, dla pokoleń następnych służące (2016, 2017). Jest także autorem zbioru prozy: Kilka smutnych opowiadań (2015, 2016), biografii historycznych: Bohaterowie mojej Rodziny, Bohaterowie Ojczyzny (2017), Dwaj Panowie „K” (2018). 

Mariusz Walkiewicz

Mariusz jest doświadczonym entuzjastą IT i baz danych, z ponad 10-letnim stażem. Specjalizuje się w analizie danych, wizualizacji danych, eksploracji procesów opartych na danych oraz używaniu różnych narzędzi i technik użytkowania danych. Ma praktyczne doświadczenie w procesowaniu i kontroli projektowania, testowaniu i optymalizacji cyklów IT i biznesu (w tym firmy z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i FMCG). 
Ma dyplom magistra z Politechniki Warszawskiej, w zakresie eksploracji danych. Ukończył również ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym, certyfikowanym audytorem systemów Informatycznych i certyfikowanym menadżerem systemów informatycznych. 

dr Rafał Płókarz

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego (od 2000 r.) i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Finansista i bankowiec doświadczeniem rynkowym od 1994 r., specjalizujący się w bankowości prywatnej, wealth management i inżynierii finansowej. Dyrektor w bankach polskich (mBank, BPH) i zagranicznych (Rothschild Luksemburg), członek rad nadzorczych i komitetów audytów instytucji rynku kapitałowego (Caspar TFI, Caspar Asset Management, F-Trust, GK Immobile). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii Globalne rynki finansowe” (Wyd. PWN 2013), Bankowość osobista (Wyd. CeDeWu 2017) i współautor monografii Przestępczość finansowa. Praktyka i profilaktyka, t. 1 (Wyd. Difin, 2020).

Czesław Romek

Emerytowany oficer z ponad 20 letnim stażem służby w policji i siłach zbrojnych. Były "dyplomata", przedstawiciel polski w organizacjach SECI i BSEC w zakresie współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.  Weteran misji na Bałkanach i Afganistanie.  Od kilku lat zaangażowany w szkolenia AML analityków instytucji finansowych( Citi, ING, Standard Chartered, JP Morgan).

Zasady naboru

17 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku; planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Program studiów składa się z sześciu powiązanych między sobą bloków tematycznych. Każdy blok tematyczny zawiera specyficzne moduły. Blok tematyczny kończy się egzaminem albo projektem grupowym, obejmującym wszystkie treści zawarte w bloku tematycznym. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

 

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Joanna Nurowska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 5 750 zł każda ) 11 500 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 5 175 zł każda ) 10 350 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 11 000 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.