Strona główna
Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe

Akademia przywództwa kobiet LiderShe

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęcia w formule online.

Biznes, życie publiczne i społeczne potrzebują kobiet odważnych, świadomych swojej wartości i kompetentnych. Gotowych do wzięcia na siebie odpowiedzialności za zarządzanie organizacjami (lub pewnymi obszarami ich działalności) czy większymi zespołami. Studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe to miejsce akceleracji potencjału takich właśnie kobiet. 

Celem zajęć, zaprojektowanych przez prestiżową kadrę wykładowców oraz doświadczone kobiety biznesu, jest przygotowanie młodszych zawodowo koleżanek do wyzwań, jakimi są zarządzanie firmą i bycie skutecznym liderem. Wyjątkowość programu zajęć gwarantuje stojąca za nim idea – stworzenie studiów dla kobiet, które mają ambicje wejść na wyższy poziom zawodowych kompetencji, przez kobiety, które już tę drogę pokonały. Innowacyjny program Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe przewiduje naukę na bazie prawdziwych, osobistych doświadczeń oraz case studies przekazywanych przez wykładowczynie z doświadczeniem w różnorodnych sektorach gospodarki i biznesu. 

Program zakłada wzmocnienie w uczestniczkach motywacji do ubiegania się o najwyższe stanowiska kierownicze, przekazanie im praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania w świecie technologii cyfrowych, zarządzania zmianą, zarządzania kryzysem i konfliktem, rachunkowości zarządczej, podstaw prawa, modeli biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto, unikalny program zajęć przewiduje przekazanie słuchaczkom wiedzy psychologicznej niezbędnej do rozwoju osobistego, komunikowania się z ludźmi oraz zarządzania zespołem, a także rozwinięcie ich umiejętności dotyczących wykorzystywania najnowszych technologii w komunikowaniu się, budowania marki osobistej liderki oraz rozwinięcie kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i zespołem. 

 

Partnerzy

Lider_she_logo
Studia realizowane we współpracy z LIDERSHE

DLA KOGO SĄ NASZE STUDIA

Studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe powstały z myślą o kobietach, które mają ambicje ubiegać się o najwyższe stanowiska kierownicze i odgrywać wiodące role w swoich branżach.

Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe to unikatowy program studiów podyplomowych adresowany do kobiet, którym zależy na rozwoju własnej kariery zawodowej i sięgnięciu po sukces w biznesie. Projekt skierowany jest do kobiet, które mają już za sobą doświadczenie w zarządzaniu i chcą wejść na wyższy poziom kompetencji, mając przy okazji unikalną możliwość budowania networkingu w środowisku kobiet o podobnych doświadczeniach. Program skierowany jest również do kobiet, które już dziś odgrywają czołową rolę w polskim biznesie, pragnących uzupełnić swoją wiedzę i kompetencje o umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju kariery zawodowej. Jeśli masz ambicję, by wejść na wyższy poziom zawodowy, zarządzać organizacją lub dużym zespołem, posiąść potrzebną do tego wiedzę, rozwinąć siebie i swoje talenty przywódcze, poznać kobiety, które myślą tak jak Ty – podejmij wyzwanie i dołącz do Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe!

Illustration

KIEROWNIK MERYTORYCZNA PROGRAMU

dr Anna Kieszkowska-Grudny

Inicjatorka, kierownik oraz Przewodnicząca Rady Naukowej Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe. Współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia LiderShe. Doktor nauk medycznych. Dyplomowany menedżer ochrony zdrowia oraz Zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia. Absolwentka psychologii klinicznej oraz Zarządzania finansami i marketingu, które kontynuowała w ramach studiów doktoranckim z ekonomii i zarządzania. 

Certyfikowany psychoterapeuta, psychoonkolog i coach. Tworzyła i 7 lat zarządzała pierwszym w Europie Środkowowschodniej prywatnym szpitalem klinicznym. Ekspertka Ministerstwa Rozwoju ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Przez ponad 15 lat menedżer w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej na poziomie Polski i Europy Środkowowschodniej. Wykładowca renomowanych uczelni, trener psychologii biznesu i przywództwa. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu medycyny, psychologii i zarządzania.  Jej firma - Minds of Hope - prowadzi konsultacje medyczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, autorskie szkolenia, coaching, badania naukowe (realizowane mi.in. z Polską Akademią Nauk) oraz doradztwo strategiczne i zarządzania przez innowację. Zdobywczyni 2 złotych i 2 srebrnych międzynarodowych medali za innowację, m.in.: autorskiego Modelu Rozwoju Managerskiego IMPAKTTM, programu zdrowia opartego na treningu uważności oraz peptydowych koktajli sportowych i anti-agingowych. Jako pierwsza w Europie uzyskała certyfikat The American Institute Of Stress, kończąc jako pierwsza w 40-osobowej grupie specjalistów tzw. Certified Stress Mastery Educator w świecie. Jest executive coachem.
Z zamiłowaniem od zawsze do wody - sternik morski. 

Co zyskujesz

Po ukończeniu studiów uczestniczki będą dysponowały wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na: 

 • zajmowanie wysokich stanowisk menedżerskich w zarządach i radach nadzorczych dużych firm

 • nieskrępowaną realizację własnych celów zawodowych

 • efektywne zarządzanie własną firmą 

 • skuteczną komunikację interpersonalną 

 • realizowanie złożonych przedsięwzięć biznesowych 

 • budowanie i wdrażanie strategii firmy 

 • analizowanie danych niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji 

 • bycie partnerem merytorycznym dla zarządów swoich organizacji i wsparciem dla współpracowników. 

Program

 • zajęcia integracyjne

BLOK I ZARZĄDZANIE SOBĄ, w tym:

 • Energia I zdrowie menedżera: (1) zarządzanie energią – energia jest kobietą; (2) organizacja czasu i facylitacja spotkań  menedżera; (3) projekt końcowy – wprowadzenie i zasady
 • Komunikacja społeczna, w tym: (1) zasady komunikacji społecznej; (2) inteligencja emocjonalna i jej znaczenie w osiąganiu celów
 • Marka osobista liderki a wizerunek firmy, w tym: (1) Ja na rynku pracy (2) Wystąpienia publiczne jako nośnik informacji – kobieta lider, kobieta mówca; 
 • Przywództwo oparte na osobistym autorytecie, cz. 1 – perspektywa osobista przywódcy, w tym: (1) lider v. menadżer, (2) świadomość swoich rdzennych cech i stylu przywództwa

BLOK II ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, w tym:

 • Coaching, mentoring, jako naturalne kompetencje kobiet w zarządzaniu sobą i ludźmi. Sztuka feedbacku
 • Zarządzanie konfliktem i sytuacją kryzysową (w tym, czego kobiety mogą uczyć się od mężczyzn i mężczyźni od kobiet)
 • Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne
 • Narzędzia menedżerskie oceny potencjału siebie i zespołu; 
 • Projekt końcowy - praca w grupach nad metodologią;
 • Jak zbudować dobry program rozwojowy dla swojego zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych kobiet
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym: (1) HR – trendy i priorytety; (2) prawne aspekty zarządzania ludźmi (3) wyzwania menedżerskie w obszarze HR, w tym wypalenie zawodowe; (4) Diversity and Inclusion w organizacji; (5) Development/ Assessment Center

BLOK III: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ, w tym:

 • Zarządzanie zmianą w ujęciu psychologicznym organizacyjnym, strategicznym
 • Praca grupowa nad projektem i konsultacje
 • Cyfrowa transformacja czy rewolucja – firmy i ludzie
 • Zarządzanie strategiczne i budowanie wartości firmy, w tym: (1) Skuteczne wdrażanie strategii; (2) Zarządzanie złożonością procesów i korzystanie z raportów finansowych w strategii; (3) Innowacyjność a budowanie strategii; (4) Strategie marketingowe, (5) ESG,environmental social and corporate governance
 • Prawo dla TOP menedżerów
 • Tworzenie i rozwijanie kultury organizacyjnej
 • Przywództwo oparte na osobistym autorytecie, cz. 2: (1) zaangażowane zespoły (2) pozytywna organizacja (3) inne nowoczesne modele i koncepcje przywództwa

Przygotowanie projektu końcowego

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 182 godz.* * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają 2 semestry, obejmują 11 zjazdów sobotnio-niedzielnych i 182 godzin zajęć dydaktycznych (min. liczba punktów ECTS - 32). W programie duży udział mają zajęcia o charakterze praktycznym, w tym warsztaty psychologiczne oraz studia przypadków. 

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • sobota 8.45 – 15.45 lub 17.30 
 • niedziela 8.45 – 15.45 

 

Terminy

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

Społeczność

ZAJĘCIA PROWADZĄ:

alk
Jolanta Bosca

Partner w belgijskim startupie Valpeo gdzie odpowiada za rozwój firmy na arenie międzynarodowej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie menedżerskie w organizacjach międzynarodowych (Citi, SAB Miller, Crédit Lyonnais, LafargeHolcim). Pierwsze kroki zawodowe stawiała w Citibanku, gdzie obsługiwała największych inwestorów międzynarodowych, a następnie w Crédit Lyonnais aktywnie uczestnicząc w tworzeniu nowej filii w Katowicach. Przez kolejne 17 lat pracowała w branży consultingowej, realizując projekty doradcze dla Zarządów, projekty HR i pozyskiwania talentów w Europie, Azji i Afryce.  Przed dołączeniem do Valpeo, współtworzyła Fundację LafargeHolcim, odpowiadając za tworzenie zrównoważonych miast i miasteczek oraz zbudowanie strategii CSR. Jej pasją jest odkrywanie potencjału człowieka, przekraczanie własnych barier, a także budowanie partnerstw, które pomagają rozwiązać problemy społeczne i angażować różnych partnerów biznesowych, aby wspólnie kreować przyszłość. Członkini Stowarzyszenia LiderShe 

alk
Ewa Dąbrowska

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie SWPS Coaching i Mentoring. 
Aktywnie działa w na rzecz wsparcia i rozwoju zawodowego Kobiet. Członkini Stowarzyszenia LeaderShe, Mentor w Fundacji Liderek Biznesu i Vital Voices. 
Od 1994 roku związana z rynkiem ubezpieczeń na życie specjalizując się w ofercie produktów na życie, medycznych, ubezpieczeń spłaty zadłużenia jak i inwestycyjnych. Dodatkowo posiada  doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą B2B jak i sprzedażą direct ubezpieczeń życiowych. 
Na stanowiskach menedżerskich od 2000 roku. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Członka Zarządu w AXA Życie odpowiadając za zarządzanie ofertą produktową, bancassurance i marketing bezpośredni. 
W latach 2012-2018 pracowała w MetLife gdzie pełniła rolę Head of Employee Benefits  oraz Head of Bancassurance and Direct Marketing w Regionie Europy Środkowo – Wschodniej. 
W marcu 2018 Ewa Dąbrowska dołączyła do Aon Polska  obejmując stanowiska Członka Zarządu, Dyrektora Zarządzającego Linią Programów Pracowniczych.

alk
Andrzej Długosz

Od 1999 założyciel i prezes Zarządu Cross Media PR. Agencja obsługuje Klientów w zakresie komunikacji wewnętrznej, kryzysowej, działań Public Affairs. Wcześniej (1998-1999) dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec odpowiedzialny m.in. za fuzję Żywca i EB oraz kampanię na rzecz legalizacji reklamy piwa. W latach 1991-1998 Dyrektor pionu Public Affairs w Burson-Masrteller Polska. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA w Warszawie (prze trzy kadencje 1997-2005) oraz Rady Nadzorczej TVP (1999-2000). 

alk
Marzena Draganiak

Mediator, mentor, doradca i konsultant w sytuacjach kryzysu i konfliktu. Radca prawny z 25 letnim stażem ze specjalizacją w obsłudze przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy i własności intelektualnej, prawa fundacji i stowarzyszeń. Wieloletni dyrektor działu prawnego polskiego oddziału międzynarodowej grupy medialnej obejmującej jedną z prywatnych telewizji z grupy TVN. Radca prawny z doświadczeniem w projektach kapitałowo-organizacyjnych, członek rad nadzorczych spółek, zarządu Stowarzyszenia Prywatnych Nadawców Radiowych i Telewizyjnych oraz członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury, członek komisji socjalnych i przedstawiciel załogi. Lider projektów na rynku medialnym z zakresu samoregulacji.

alk
Zofia Dzik

Innowator i przedsiębiorca społeczny, inwestor, fundator Fundacji Humanites, doświadczony menadżer, pionier rynku finansowego direct opartego o zaawansowane nowe technologie w Polsce i CEE (m.in. CEO TU Link4) mentor w programach rozwoju kobiet oraz dla start-upów, juror, członek John Maxwell Team gromadzącego międzynarodowych ekspertów i mówców w zakresie przywództwa, autorka Modelu Spójnego PrzywództwaTM, (pierwszy model przywództwa na rynku polskim), oraz Nielinearnego Modelu Długoterminowego Rozwoju i Zwrotu z Kapitału Społecznego Humanites,  dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oswiaty. członek wielu rad nadzorczych spółek giełdowych, członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW, ukończyła MBA w Manchester Business School, studia podyplomowe w zakresie interwencji kryzysowej w SWPS, a także Executive Programs w INSEAD Business School i Stanford Business School. Członek Stowarzyszenia LiderShe. Żona, matka trzech synów, lubiąca wędrówki przez pustynie świata :) 

alk
Agnieszka Fedor

Partner, adwokat w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 
Kieruje Departamentem Prawa Pracy w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Od ponad 20 lat specjalizuje się w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Doradza inwestorom zagranicznym przy tworzeniu nowych zakładów pracy, jak również dostosowywaniu przejętych zakładów pracy do wymogów korporacyjnych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz sporach zbiorowych. Doradza pracodawcom z różnych branż i sektorów gospodarki w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych, w tym w restrukturyzacjach zatrudnienia i zwolnieniach grupowych. Jest jedną z założycielek i członkiem zarządu Stowarzyszenia Prawa Pracy, a także członkiem EELA - Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Pracy. Niedawno dołączyła do Stowarzyszenia LideShe. 

Renata
mgr Renata Filipek-Baryłowska

Manager z doświadczenia i zamiłowania. Swoje ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu branżach: FMCG, Wydawnictwo, Opieka Medyczna,  18 lat w branży telekomunikacyjnej i ostatnio w Produkcji . W Netii pełniła funkcje Prokurenta i Dyrektora Pionu Komercyjnego i ostatnie 3 lata w T-Mobile , była odpowiedzialna za Zarządzanie i Transformację sprzedaży w pionie Klientów B2B a obecnie w LafargeHolcim  jako Członek Zarządu jest odpowiedzialna za HR, Komunikację i Fundację. Członkini Stowarzyszenia LiderShe. 
Jej kluczowe obszary zainteresowania zawodowego to koncentracja na Kliencie,  otwarta i efektywna komunikacja , budowanie wysokiej kultury współpracy i osiągania wyników oraz pozytywna motywacja. 
Prywatnie od niedawna gra w golfa (najczęściej z przyjaciółmi), w tenisa (najczęściej z rodziną) i z zamiłowania gotuje dla wszystkich.

alk
Olga Grygier-Siddons

Ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy w profesjonalnym środowisku usługowym. Olga, która pochodzi z Polski, a wykształcenie zdobyła w Wlk. Brytanii, zbudowała swoją karierę konsultanta i lidera w zakresie profesjonalnych usług w dziale finansów przedsiębiorstw (Corporate Finance, CF) PwC w UK. Pracę rozpoczęła w w londyńskim oddziale firmy Coopers & Lybrand (później PwC) w 1991 r. W latach 1999 -2004 była partnerem w dziale CF brytyjskiej firmy, pracując nad projektami dla klientów z branż infrastruktury i energii oraz sektora publicznego dotyczącymi współpracy między sektorem prywatnym a publicznym. 
 
Ostatnie 14 lat spędziła pracując z klientami i rozwijając działalność PwC w Europie Środkowej i Wschodniej, osiągając pozycję CEO PwC w tym regionie, odpowiedzialną za 29 krajów, 300 partnerów i 12 000 pracowników. 
 
W tej roli była członkiem Rady Strategicznej PwC, w skład której wchodzi 20 czołowych liderów sieci PwC. Po 4-letniej kadencji Olga obecnie realizuje swoją pasję promowania odpowiedzialnego przywództwa. Członkini Stowarzyszenia LiderShe 

alk
Aniela Hejnowska

Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Microsoft Polska, ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami z sektora telekomunikacyjnego i nowych technologii. Przez ostatnie 3 lata pełniła funkcję International VP w Groupon, zarządzając zespołem 450 osób na 4 rynkach: francuskim, holenderskim, belgijskim i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wcześniej, przez ponad 4 lata pracowała w firmie telekomunikacyjnej Netia jako Dyrektor Zarządzający w segmencie SOHO/SME. Została wyróżniona m.in. tytułem Bizneswoman Roku 2010 przyznawanym przez Fundację Sukces Pisany Szminką promującą zawodowy i osobisty rozwój kobiet. Jest aktywnie zaangażowana w inicjatywy dla kobiet, a także wspiera organizacje takie jak Vital Voices czy Kosmos. Członkini Stowarzyszenia LiderShe. Jest absolwentką WSB-NLU w Nowym Sączu i ESC w Grenoble. W trakcie kariery zawodowej pracowała i mieszkała w międzynarodowym środowisku, w tym w Nowym Jorku i Paryżu. Jej pozazawodowe pasje to podróże, joga i sport. 

dr Anna Kieszkowska-Grudny

Inicjatorka, kierownik oraz Przewodnicząca Rady Naukowej Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe. Współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia LiderShe. Doktor nauk medycznych. Dyplomowany menedżer ochrony zdrowia oraz Zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia. Absolwentka psychologii klinicznej oraz Zarządzania finansami i marketingu, które kontynuowała w ramach studiów doktoranckim z ekonomii i zarządzania. 

Certyfikowany psychoterapeuta, psychoonkolog i coach. Tworzyła i 7 lat zarządzała pierwszym w Europie Środkowowschodniej prywatnym szpitalem klinicznym. Ekspertka Ministerstwa Rozwoju ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Przez ponad 15 lat menedżer w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej na poziomie Polski i Europy Środkowowschodniej. Wykładowca renomowanych uczelni, trener psychologii biznesu i przywództwa. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu medycyny, psychologii i zarządzania.  Jej firma - Minds of Hope - prowadzi konsultacje medyczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, autorskie szkolenia, coaching, badania naukowe (realizowane mi.in. z Polską Akademią Nauk) oraz doradztwo strategiczne i zarządzania przez innowację. Zdobywczyni 2 złotych i 2 srebrnych międzynarodowych medali za innowację, m.in.: autorskiego Modelu Rozwoju Managerskiego IMPAKTTM, programu zdrowia opartego na treningu uważności oraz peptydowych koktajli sportowych i anti-agingowych. Jako pierwsza w Europie uzyskała certyfikat The American Institute Of Stress, kończąc jako pierwsza w 40-osobowej grupie specjalistów tzw. Certified Stress Mastery Educator w świecie. Jest executive coachem.
Z zamiłowaniem od zawsze do wody - sternik morski. 

Katarzyna Krupa
Katarzyna Krupa

mgr filologii germańskiej, Certyfikowany moderator procesu Design Thinking, facylitator metody CSI: Lab w programie “Projektanci Innowacji”, inicjatywie realizowanej we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju i Google. W ramach swojej firmy, prowadzi projekty oraz warsztaty rozwijające umiejętność kreatywnego rozwiązywania kompleksowych problemów biznesowych a także rozpoznawania i dbania o potrzeby well-being pracowników dużych firm międzynarodowych. Pracowała jako globalny program manager do spraw rozwoju pracowników w Google, zdobywając praktyczne doświadczenie w tworzeniu motywujących programów rozwojowych oraz ich przenoszeniu do świata online.

alk
Beata Mońka

CEO i Założycielka firmy z obszaru konsultingu biznesowego (transformacja w biznesie, komunikacja, zarządzanie zmianą, M&A, marka osobista, mentoring). Zasiada w radach nadzorczych firm m.in z sektora bankowego i e-commerce. Ekspert Unii Europejskiej ds. małych i średnich przedsiębiorstw i innowacji. Członkini Young Presidents Organisation,Komisji Nauki, Innowacji i Środowiska w Polskim Komitecie Olimpijskim; współzałożycielka i członkini organizacji biznesowych - m.in   stowarzyszenia LiderShe (KR), Marketing4Business i Krajowej Izby Sportu. Mentorka Fundacji Liderek Biznesu i Votal Voices. Zajmowała funkcje zarządcze i doradcze w wiodących firmach, m.in. w Omnicom Group (DDB Group), WPP holding (Young & Rubicam Brands), CANAL+ Cyfrowy (Vivendi) i GBC. Organizatorka i współorganizatorka konferencji biznesowych - m.in BrandMe CEO, Trends Festival, seminariów i programów, popularyzatorka reguł autentycznego przywództwa, rozwoju osobistego i zarządzania talentem. 

alk
Krzysztof Rut

Konsultant w warszawskim oddziale największej agencji PR na świecie Burson – Marsteller (1995 -1998). Następnie w Grupa Żywiec (od 1998 do 2008) menadżer ds. komunikacji, dyrektor działu korporacyjnego. W latach 2008 - 2011 dyrektor ds. korporacyjnych i członek zarządu w British American Tobacco. Od kwietnia 2011 do marca 2012 dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej PGE Polska Grupa Energetyczna, gdzie odpowiadał za całą komunikację i marketing korporacyjny. Od 2012 roku konsultant niezależny pracujący dla firm międzynarodowych i polskich. 

Izabela Sałamacha

Ekspert komunikacji zdrowotnej i CSR (healthcare&CSR communication). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w realizacji projektów PR, CSR i PA, głównie dla branży farmaceutycznej. Kampanie, w które była zaangażowana, zdobyły liczne wyróżnienia i nagrody w konkursach w Polsce i na świecie, m.in. Srebrny Lew Cannes PR Lions, European Excellence Award, Kampania Społeczna, Złote Spinacze. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UW oraz Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu PW. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu CSR na Akademii Leona Koźmińsskiego w Warszawie. Członek Grupy roboczej ds. innowacji zrównoważonego rozwoju i CSR przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Autorka licznych publikacji branżowych. Pasjonatka startupów pozytywnego wpływu oraz podróży małych i dużych.

alk
Joanna Smolińska

Biolog molekularny, absolwentka UMK w Toruniu; odbyła liczne kursy i studia uzupełniające z zakresu ekonomii, m.in. w London Business School oraz INSEAD Business School. Ma doświadczenie w zakresie sprzedaży i zarządzania. Jej firma Antalis jest światowym liderem w dystrybucji B2B materiałów do komunikacji wizualnej i materiałów opakowaniowych. Wiceprezeska Stowarzyszenia LiderShe. 

alk
Aleksander Solecki

Partner w RETHINK. Doświadczony doradca, agile coach, menedżer i inwestor. Od 17 lat stosuje w praktyce podejście zwinne wspierając transformacje polskich przedsiębiorstw. 
 
Współzałożyciel i wieloletni menedżer firmy one2tribe. Doświadczony architekt platform usług cyfrowych i mechanizmów ich monetyzacji. 
 
W RETHINK rozwija kompetencje Cyfrowej Transformacji w obszarach agile & innovation. 

prof. AWSB dr Anna Syrek-Kosowska

Kluczowe aspekty potencjału liderskiego w świecie do BANI 

Celem wystąpienia jest przybliżenie nowoczesnego podejścia do oceny potencjału liderskiego wobec wyzwań świata BANI w oparciu o modele oceny potencjału i wieloletnie praktyczne doświadczenia Prelegentki z współpracy z czołowymi globalnymi i polskimi firmami w procesach Zarządzania Talentami oraz w prowadzeniu procesów rozwojowych (szkolenia, coaching, konsulting, mentoring psychologiczny).                                                     Dodatkowo, w trakcie prezentacji przedstawione zostaną wnioski i praktyczne implikacje z autorskich badań przeprowadzonych na grupie polskich menedżerów i menedżerek zarządzających w różnych rolach biznesowych i branżach, które obrazują wzajemne powiązania między różnymi wymiarami potencjału (np. złożonością poznawczą i cechami osobowości).                          
Słuchacze otrzymają również wskazówki i przykładowe „dobre praktyki” przydatne w codziennej pracy w obszarach związanych z rekrutacją, selekcją i rozwojem kadry zarządzającej.              
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych oceną potencjału liderów i liderek w procesach Zarządzania Talentami oraz profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się procesami rozwojowymi dla kadry zarządzającej i cenią sobie połączenie podejścia opartego o naukowe dowody z praktycznym doświadczeniem.

Agata Szydłowska
Agata Szydłowska

Mgr Inż Marketingu i Zarządzania, Certyfikowany moderator procesu Design Thinking, facylitator metody CSI:Lab w programie “Projektanci Innowacji”, inicjatywie realizowanej we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju i Google. Od ponad 3 lat w ramach własnej działalności współpracuje z międzynarodowymi korporacjami, tworząc programy szkoleniowo-rozwojowe w zakresie innowacji i well-being i dostarczając je na skalę globalną online. Posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe w firmie Google, głównie w obszarze UX, gdzie pracowała na stanowiskach indywidualnych i managerskich.

alk
Beata Wróblewska-Mazurkiewicz

Regionalny Dyrektor HR dla Polski i Krajów Bałtyckich w Oracle oraz HR Business Partner dla organizacji Konsultingu Oracle w Europie Wschodniej i Środkowej, odpowiada za całość polityki kadrowej. Wspomaga liderów we wdrażaniu projektów HR i budowaniu zaangażowania pracowników. Wprowadziła mentoring w organizacji. Z grupą menedżerek zainicjowała powstanie grupy Oracle Women Leadership. 
Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Unilever, gdzie przepracowała 7 lat we wszystkich częściach organizacji HR. W Elektrim S.A. Grupa Elektrim w zespole tworzącym strategie HR dla Grupy Elektrim, odpowiadała za obszar Wynagrodzeń i Świadczeń. W polskim Oddziale Microsoft przez 8 lat realizowała strategię HR w Polsce, krajach Bałtyckich i na Ukrainie. Wprowadziła program Working Mama, liczne programy coachingu indywidualnego i grupowego, narzędzia diagnostyczne i rozwojowe. W tym czasie Microsoft co roku wyróżniany był jako Najlepszy Pracodawca w rankingach Hewitt i Great Place to Work. Członkini Stowarzyszenia LiderShe. Zapalona mentorka, interesuje się pozytywną psychologią, regularnie biega, aby „oczyścić głowę”. 

alk
Robert Zych

Współwłaściciel zarządzający, szef, trener, coach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zasad sprzedaży uczył się w firmie Warszawa Coca Cola Bottlers. Od 1997 roku razem ze swoimi mentorami i nauczycielami Jerzym Gutem i Wojciechem Hamanem prowadzi firmę szkoleniową Kontrakt OSH. Jest autorem książek Gen sprzedawcy, Lider sprzedaży, Klient w centrum uwagi, Szef w roli coacha, Szef w relacji z zespołem, Szefie angażuj zespół. Od ponad 20 lat pracuje, jako trener sprzedaży. Szkolił w Polsce firmy z listy 100 największych.  Od 1997 roku zajmuje się prowadzeniem projektów szkoleniowych, nastawionych na osiągnięcie wyników i budowanie zaangażowania w organizacjach. Specjalizuje się w projektach dla liderów, szefów oraz aktywnej sprzedaży. Pracuje zgodnie z wartościami Kontrakt – OSH, jestem skoncentrowany na osiąganiu efektów, tworzy warunki do rozwoju moich klientów i współpracowników. Pracuje w oparciu o metodologię Insight Discovery. Jest coachem supervisorem Polskiej Izby Coachingu. 

Bożena Leśniewska

Wiceprezes Zarządu Orange Polska. Odpowiada za rynek biznesowy oraz spółkę Integrated Solutions.  Absolwentka  AMP na INSEAD, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Mentoringu. Od ponad 20 lat zawodowo związana z zarządzaniem sprzedażą w firmach takich jak DHL, Polkomtel, PTK Centertel, Telekomunikacja Polska, Orange Polska.  Jej domeną jest zarządzanie zmianą, implementacja nowych modeli biznesowych oraz wspieranie rozwoju liderów w duchu przywództwa opartego o wartości.

Członek Rady Programowej PNSA, europejskiej organizacji Women in Leadership, Rady Ekspertów THINKTANK, Stowarzyszenia LiderShe. Finalistka VII edycji konkursu Bizneswoman Roku oraz międzynarodowego konkursu Women In Sales Awards 2014 w kategorii Best Woman Sales Director. W roku 2016 znalazła się na prestiżowej liście TOP TEN kobiet zarządzających polskim sektorem teleinformatycznym.

Żona, matka, lider i mentor. Prywatnie dużo podróżuje, interesuje się psychologią i socjologią. Nieustannie wspiera rozwój menedżerów, a w szczególności kobiet poprzez aktywne zaangażowanie w programy mentoringowe organizacji takich jak Vital Voices, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet czy Professional Women Network. Członek Stowarzyszenia LiderShe.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

5 edycja -  rekrutacja trwa do 30 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.

Kandydatki na studia muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończyć studia wyższe (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
 • mieć co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub zespołami projektowymi (alternatywnie 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem i 3 lata w zarządzaniu dużymi projektami)
 • posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (na podstawie pisemnego Oświadczenia Kandydatki lub Zaświadczenia Ukończenia Kursu na poziomie B1 lub wyżej)

Dodatkowy etap rekrutacji to rozmowa rekrutacyjna, która będzie odbywała się w trybie bieżącym, tj. na podstawie napływających i przeanalizowanych wstępnie przez ALK CV kandydatek. Rozmowę prowadzić będzie Kierownik studiów lub osoba wyznaczona przez Kierownika. W celu weryfikacji znajomości j. angielskiego część rozmowy może być prowadzona po angielsku. W wybranych sytuacjach Kandydatka może być poproszona dodatkowo o: - przygotowanie listu motywacyjny do siebie samej za 1,5 roku, a w nim rozwinięcie tematu: „Kiedy patrzę dziś na siebie 1,5 roku później widzę rzeczy, które zmieniły się w moim funkcjonowaniu jako lidera dzięki udziałowi w programie Studiów APK.”

Praca końcowa składa się z dwóch elementów: 

 • Projektu końcowego o objętości ok. 20 stron wraz ze stroną tytułową, rycinami, tabelami i bibliografią, 

 • Infografiki z wnioskami z projektu końcowego – 1 strona.   

Tematyka projektu powinna być przekrojowa, tj. uwzględniać wszystkie obszary omawiane w trakcie studiów, przy czym może szczególnie koncentrować się na jednym z bloków tematycznych: 

a) zarządzania sobą, 

b) zarządzania zespołem, 

c) zarządzania organizacją. 

 • W programie studiów dopuszcza się nieobecność maksymalnie do 16h dydaktycznych, tj. 1 zjazd.
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

 • CV 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Edyta Adamowicz-Sikora

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 800 zł każda ) 9 600 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 320 zł każda ) 8 640 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9 100 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.