Wesprzyj nas
Strona główna

Akademia medycyny estetycznej i biznesu

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny estetycznej i funkcjonalnej oraz nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia działalności oferującej usługi medycyny estetycznej.

Program obejmuje kompleksową wiedzę w obszarze medycyny estetycznej oraz z dziedziny zarządzania, prawa, marketingu i psychologii. Warsztatowy charakter większości przedmiotów gwarantuje aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz sprzyja efektywnemu podnoszeniu kompetencji zawodowych słuchaczy.

Atuty kierunku

Kompleksowy program

 • Program studiów został opracowany tak, aby dostarczyć uczestnikom wiedzy z zakresu medycyny estetycznej i funkcjonalnej oraz z zakresu zarządzania placówką medycyny estetycznej.
 • Autorami programu są eksperci Off Label - doświadczeni lekarze i uznani specjaliści w kraju i na świecie.
 • Treści przekazywane w ramach poszczególnych zajęć opierają się na najnowszych osiągnięciach medycyny funkcjonalnej i estetycznej.

Interdyscyplinarne podejście i interaktywne zajęcia

 • W ramach zajęć przewidziana jest indywidualna diagnoza kompetencji w formie sesji Development Center (DC), podczas której każdy ze słuchaczy będzie miał okazję przyjrzeć się własnym umiejętnościom wykorzystywanym w codziennej pracy lekarza medycyny estetycznej. Po sesji DC słuchacze, podczas rozmów z Asesorami, otrzymają indywidualny, pisemny raport wraz z omówieniem badanych kompetencji.
 • W ramach zajęć wykorzystywane są różnorodne narzędzia i metody dydaktyczne, w tym analiza studiów przypadków, filmy instruktażowe, dyskusje grupowe z rolami i inne.
 • Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co sprzyja efektywniejszej nauce i nabywaniu umiejętności. 

Eksperci dla praktyków

 • Wszyscy wykładowcy to wybitni eksperci z zakresu medycyny estetycznej, zarządzania, marketingu, prawa. Są to osoby posiadające szeroką i aktualną wiedzę z realizowanych zajęć oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
 • Wykładowcy współdziałają z grupą, budują pozytywny klimat i inicjują wymianę myśli oraz doświadczeń z uczestnikami. 

Wysoka jakość zajęć

 • Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach, pozwalających (w razie konieczności) na prowadzenie zajęć w systemie hybrydowym.

Pomocne materiały

 • Dostęp do zbiorów biblioteki ALK, w której znajduje się szereg baz danych zawierających specjalistyczne opracowania oraz artykuły naukowe z zakresu medycyny estetycznej oraz zarządzania.
 • Każdy z wykładowców przygotowuje materiały szkoleniowe, które udostępniane są studentom w wersji elektronicznej na specjalnej platformie.
 • Każdy z wykładowców przedstawia listę rekomendowanych lektur, artykułów i publikacji, pozwalających na dalsze samokształcenie.

Partner programu

Eksperci Off Label to wybrane grono doświadczonych lekarzy, cieszących się autorytetem w kraju i zagranicą, którzy nie tylko śledzą najnowsze osiągnięcia medycyny, lecz także czuwających nad ich weryfikacją i wdrożeniem w praktyce.

Off Label Experts to grupa pasjonatów, chcących dzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami. Aktywnie angażują się w upowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszych trendów stosowanych w medycynie funkcjonalnej i estetycznej, organizując kongresy, warsztaty i szkolenia.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są lekarze i lekarze stomatolodzy po ukończonych studiach medycznych, przygotowujący się lub wykonujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, prowadzący lub planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Studia adresowane są w szczególności do osób chcących:

 • pozyskać lub doskonalić wiedzę i kompetencje w obszarze medycyny estetycznej i funkcjonalnej, w tym wiedzę i umiejętności związane z nowoczesnymi technikami stosowanymi w medycynie estetycznej.
 • pozyskać lub poszerzyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne w pracy z pacjentami.
 • pozyskać lub poszerzyć wiedzę na tematy związane z zarządzaniem placówką oferującą usługi medycyny estetycznej.
 • pozyskać lub poszerzyć wiedzę dotyczącą prawnych aspektów prowadzenia działalności w branży medycyny estetycznej.
 • pozyskać lub udoskonalić umiejętności korzystania z różnego rodzaju technik marketingowych (w tym social media) w pozyskiwaniu klientów i w kontaktach z otoczeniem.
info

Kierownik studiów

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska

Jedna z najbardziej znanych i cenionych lekarzy dermatologów estetycznych i medycyny anti-aging w Polsce. Inicjatorka rozwoju dermatologii estetycznej w naszym kraju i w Europie.

W 1991 roku założyła klinikę VIVA-DERM, której jest właścicielką. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i profesjonalizmowi kreuje i wprowadza na polski rynek zabiegi, metody oraz techniki gwarantujące bezpieczeństwo, efekt i zadowolenie pacjentów.

Jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz podyplomowych studiów z zakresu kosmetologii. Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej, Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Była współzałożycielką Fundacji Medycy Anti-Aging, która stworzyła Międzynarodowe Centrum Kształcenia Anti-Aging. Współopracowała 2-letni program kształcenia z zakresu estetyki lekarskiej oraz medycyny anti-aging skierowany do lekarzy. 

Jest autorką licznych artykułów z zakresu estetyki lekarskiej. Wykłada na krajowych i międzynarodowych kongresach. Jest animatorką największych wydarzeń estetyki lekarskiej w Polsce. Swoje umiejętności doskonaliła na świecie m.in. w Los Angeles, Paryżu, Barcelonie, Frankfurcie i Stambule.

W medycynie estetycznej specjalizuje się w zabiegach: technikach naprawczych skóry i przeciwdziałających starzeniu, które z pasją opracowuje. Specjalizuje się także w indywidualnych programach terapeutycznych.

Program

 • MODUŁ 1: INTEGRACJA I DEVELOPMENT CENTER (INDYWIDUALNA DIAGNOZA KOMPETENCJI) - 10 godz.
 • MODUŁ 2: PODSTAWY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ - 44 godz.
 • m.in.: tworzenie i wdrażanie standardów obsługi pacjenta, marketing w biznesie medycznym, nowoczesne techniki pozyskiwania pacjentów, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje

 • MODUŁ 3: PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA BIZNESU MEDYCZNEGO - 10 godz.
 • m.in.: regulacje prawne w obszarze medycyny estetycznej, pacjent roszczeniowy w świetle przepisów prawnych.

 • MODUŁ 4: MEDYCYNA FUNKCJONALNA - 42 godz.
 • m.in.:Teorie starzenia się, epigenetyka, suplementacja zwiększająca efektywność zabiegów estetycznychm
 • MODUŁ 5: MEDYCYNA ESTETYCZNA - 84 godz.
 • w tym m.in.: anatomia twarzy pod kątem toksyny botulinowej, toksyna botulinowa, reologia kwasu hialuronowego, anatomia twarzy pod kątem kwasu hialuronowego, implantacją kwasu hialuronowego w górnej części twarzy, w środkowej i dolnej, usta, intradermoterapia, urządzenia wysokoenergetyczne, lasery, USG skóry, powikłania
 • EGZAMIN KOŃCOWY:  8 godz.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198 godzin* (razem z zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu

 • soboty 10:00 – 17:30
 • niedziele 8:45 – 15:45

Terminy

Wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. n.med. Joanna Czuwara

Specjalista dermatolog, wenerolog. Uzyskała doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie twardziny układowej. Podczas stypendium podoktoranckiego w Medical University of South Carolina w USA zdobyła doświadczenie w biologii molekularnej w regulacji kolagenu w skórze w warunkach prawidłowych i patologicznych (twardzina układowa i nowotwory). Specjalista dermatolog-wenerolog. Od 2011 certyfikowany egzaminem europejskim ICDP-UEMS dermatopatolog. Od dwóch lat adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2020 uzyskała stopień dr habilitowanego nadany przez Radę Dyscypliny Nauk Medycznych WUM. Zasiada w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Prowadzi pracownię histologii i diagnozuje choroby dermatologiczne, przyczyny łysienia i zmiany nowotworowe. W ramach obecnej działalności naukowej zajmuje się zjawiskami patologicznymi w chorobach zapalnych skóry, znamionach i wczesną dermatoskopową diagnostyką czerniaka. Sprawuje opiekę nad studenckim kołem naukowym.

Czynnie uczestniczy w konferencjach dermatopatologicznych Amerykańskiego (ASDP) i Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego (IDS). Dokształca się w ośrodkach w Bostonie, Hamburgu, Graz, Londynie i Charleston. Jest wykładowcą i trenerem szkoleń z dziedziny dermatologii estetycznej SLDE, Fundacji Anti-Aging, Fenice, wykładowcą podczas międzynarodowych konferencji związanych z tematyką zabiegów estetycznych. Laureatka licznych nagród, wyróżnień oraz grantów naukowych.

Dorobek naukowy doc. Czuwary obejmuje 50 pełnych prac oryginalnych, 80 doniesień zjazdowych na konferencje krajowe i zagraniczne, ponad 40 wykładów z dziedziny dermatologii i medycyny estetycznej. Jej opinie i komentarze wykorzystywane są w czasopismach kobiecych i medycyny estetycznej.

Za swój dorobek naukowy w dziedzinie twardziny układowej podczas konferencji „VII Scleroderma Workshop” w Woods Hole otrzymała pierwszą nagrodę.

Udział w organizacjach: członek Amerykańskiego Towarzystwa Dermatopatologicznego (ADPS), Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego, Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych SLDE. Zasiada w Radzie Naukowej Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Fundacji Anti-Aging.

W zakresie medycyny estetycznej specjalizuje się w zabiegach z toksyną botulinową. Jej doświadczenie i wiedza związane z botuliną wykorzystywane są podczas licznych konferencji i warsztatów szkoleniowych. Ambasador neurotoksyny w Polsce w 2012r.

W medycynie estetycznej specjalizuje się w zabiegach:
małoinwazyjnych metodach odmładzania skóry – peelingi, leczenie zmarszczek mimicznych, wypełniacze, mezoterapia, Thermage, laser frakcyjny.

dr Iwona Radziejewska-Choma

Certyfikowany lekarz medycyny estetycznej oraz antiaging z ponad 15 letnim doświadczeniem. Absolwentka Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej przy PTL. Absolwentką Master Course in Phlebology zorganizowanego przez Baltic Society of Phlebology. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu technik podawania wypełniaczy, m.in. Radiesse, kwasu hialuronowego, nici liftingujących oraz lipolizy iniekcyjnej. Autorka artykułów naukowych w czasopismach branżowych, jak Aestehetica i Dermatologia Estetyczna

Jest członkiem WOSIAM - World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine, ESCAD - European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology, AAAM – American Academy of Aesthetic Medicine,  Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Antiaging, Polskiego Towarzystwa Dermatologii Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Baltic Society of Phlebology.

Stale doskonali swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz kongresach na całym świecie. Współpracowała z najbardziej prestiżowymi gabinetami i klinikami w Warszawie. Od 2014 roku prowadzi swoją Klinikę w Warszawie, która specjalizuje się w zabiegach regeneracyjnych, laserowych oraz antiaging. 

Tomasz Pniewski

Jest specjalistą dermatologiem, lekarzem akademickim zatrudnionym w Warszawskiej Akademii Medycznej w Klinice Dermatologii. Jako lekarz posiada duże doświadczenie kliniczne. Dermatologią estetyczną zajmuje się od wielu lat. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zabiegowej dermatologii, specjalizuje się w zabiegach „odmładzających” stosując najnowsze techniki usuwania zmarszczek materiałami wypełniającymi oraz nićmi liftingującymi. Wśród pacjentek uznaniem cieszą się zabiegi powiększania i modelowania ust, a także zabiegi z użyciem Nici APTOS oraz nici wiszące podgardlane. Razem z żoną stomatolog Katarzyną Chojnacką-Pniewską prowadzi od 1994 roku centrum medyczne INMEDICA.

logo
Adrian Rymarczyk

Specjalista chirurg ortopeda traumatolog

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1997 roku (wydział lekarski); od 2005 roku lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Reprezentuje 25-letnie doświadczenie w chirurgii kolana, barku, kręgosłupa i stawu skokowego (artroskopie, rekonstrukcje, endoprotezoplastyki stawów), leczeniu urazów sportowych i schorzeń przewlekłych więzadeł, ścięgien; jest prekursorem 20 nowatorskich technik operacyjnych w Polsce. W październiku 2014 r. doktor Rymarczyk uzyskał w Strasbourgu dyplom Europejskiego Specjalisty Kręgosłupa, certyfikowany przez SSE (Spine Society of Europe). Jest  członkiem międzynarodowych towarzystw medycznych – m.in. ISAKOS (Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Kolana, Artroskopii i Medycyny Sportowej), SSE (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa), STMS (Towarzystwo Nauki i Medycyny w Tenisie Ziemnym), ESSKA (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Kolana i Artroskopii). Autor ponad 50 publikacji w pismach medycznych (m.in. Spine, European Spine Journal) i prezentacji  na zjazdach i konferencjach medycznych, prowadził zajęcia dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik staży i stypendiów europejskich (Szwajcaria, Hiszpania, Anglia, Francja, Austria, Szwecja) oraz wielu zagranicznych specjalistycznych kursów i warsztatów. Aktualnie dr Rymarczyk jest wykładowcą i instruktorem na kursach Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie. Jego pasja to wyprawy górskie, narciarstwo, jazda na rowerze i tenis ziemny. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.achillesmed.pl.

logo
Dr n. med. Andrzej Kustra

Lekarz, chirurg-flebolog, lekarz medycyny estetycznej, ur. 30 kwietnia 1968 roku.  Studia medyczne w Wojskowej Akademii Medycznej i AM w Lublinie ukończone w 1994 roku , specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej. Ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej z zakresu zarządzania w służbie zdrowia. Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Warszawie.

Ukończone kursy specjalistyczne w kraju i za granicą z technik w medycynie estetycznej i flebologii. Rozprawa doktorska i tytuł dra nauk medycznych w 2014 roku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim UM w Łodzi nt. „Stężenie białek ostrej fazy u pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną leczonych sulodexydem” . Wieloletnia praktyka w oddziale chirurgii ogólnej.

Prowadzi od 15 lat w Kielcach prywatną firmę medyczną re vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna  udzielająca wielospecjalistycznych usług z zakresu chirurgii ogólnej, plastycznej, flebologii, medycyny estetycznej, kosmetologii medycznej.

Jako pierwszy lekarz w Polsce, po szkoleniu w Rio de Janeiro w klinice Prof. Romulo Mene, wprowadził laser CO2 do chirurgicznej korekty powiek. Prowadzi szkolenia z zakresu blefaroplastyki, wewnątrznaczyniowych metod leczenia żylaków oraz medycyny estetycznej a ponadto z technik przeszczepu i usuwania tkanki tłuszczowej , laseroterapii, toksyny botulinowej i wypełniaczy tkankowych dla takich firm jak Fenice , Allergan, Croma.

logo
Bartosz Pawlikowski

Jest specjalistą dermatologii i wenerologii, ekspertem w dziedzinie laseroterapii, członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Laseroterapii i założycielem pierwszego w Polsce Centrum Szkoleń z Laseroterapii w Praktyce kształcącego lekarzy. Pracował przez wiele lat, jako konsultant w dziedzinie dermatologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jest ekspertem Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych (PTCA). W 2004 roku ukończył Wojskową Akademię Medyczną na Wydziale Lekarskim, a w 2013 roku pod opieką prof. Andrzeja Kaszuby uzyskał specjalizacje dermatologa i wenerologa.

W latach 2005-2006 pracował na misjach wojskowych w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku.

Jako lekarz, wykładowca i szkoleniowiec wie, że kluczowe w procesie leczenia są nie tylko właściwie dobrane leki, w tym nowoczesne technologie, na które stawia, ale przede wszystkim czynnik ludzki, czyli uważna i pełna szacunku komunikacja z pacjentem.

W zabiegach estetycznych stawia na bezpieczne i sprawdzone metody, ale też w oparciu o naukę nieustannie poszukuję nowych rozwiązań – jeszcze efektywniejszych. W zabiegach estetycznych preferuje terapie łączone, szczególnie te oparte o laseroterapię i preparaty autologiczne, pozyskiwane z własnego materiału, jak: tłuszcz, komórki macierzyste, fibryna, czy osocze. Do terapii medycznych chętnie włącza nowoczesną kosmetologię.

Inwestowanie w nowoczesny sprzęt i w umiejętności to priorytet w jego życiu zawodowym. Obecnie pracuje z wykorzystaniem laserów, które zaliczają się do ścisłej technologicznej czołówki na świecie. Posiadanie wielu nowoczesnych urządzeń daje mu możliwość swobodnego poruszania się pomiędzy technologiami w celu uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania, zawsze wykorzystuje technologię indywidualnie dobraną do problemu klinicznego.

Jako dermatolog zajmuje się leczeniem dermatologicznym zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, które zawsze są dużym wyzwaniem dla lekarza. Opracował też własną, innowacyjną metodę leczenia blizn potrądzikowych (BSB), która pozwala skutecznie pozbyć się nawet najbardziej uciążliwych, rozległych i szpecących śladów po trądziku. Specjalizuje się również w zabiegach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii laserowych, mających na celu np. redukcję blizn, rozjaśnianie przebarwień, usunięcie tatuaży, odmłodzenie skóry czy laserowy lifting skóry w okolicy oczu. Na bieżąco śledzi doniesienia naukowe dotyczące przede wszystkim najnowocześniejszych, sprawdzonych technologii, które nierzadko łączę ze sobą w indywidualnie zaplanowanych programach terapeutycznych, co pozwala mi osiągać spektakularne efekty poprawy wyglądu i jakości skóry nawet w tzw. trudnych przypadkach.

logo
Bożena Jendrysik

Studia na Śląskiej Akademii Medycznej skończyła w 1986 roku. Uzyskała specjalizację z chirurgii ogólnej. W 2004 zakończyła Studia Podyplomowe Kosmetologia Lekarska w Krakowie, a wkrótce potem uzyskałam Certyfikat  Lekarza Medycyny Przeciwstarzeniowej Światowego Towarzystwa Medycyny Przeciwstarzeniowej (World Society of Antiaging Medicine). Teraz jest członkinią PTMEiAA i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Osiemnaście lat zajmuje się medycyną estetyczną. Jako wykładowca brała udział w kongresach w Polsce i za granicą (Paryż, Monako). Interesuje ją głównie zastosowanie metod łączonych: kojarzenie nici liftingujących Aptos, liposukcji, radiofrekwencji i lipofilingu. Jako chirurg zajmuje się głównie flebologią i dermatochirurgią. 

Poza tym jest szkoleniowcem w zakresie lipofilingu, zastosowania kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej oraz jedynym w Polsce „ekspertem międzynarodowym” firmy Aptos, 

W Lublińcu wspólnie z mężem prowadzi Centrum Medyczne Veno-Med.

logo
Katarzyna Kwarecka

Lekarz medycyny estetycznej i Anti-Aging. Od ponad dwudziestu lat prowadzi prywatną praktykę lekarską, działalność dydaktyczną i szkoleniową dla lekarzy w kraju i za granicą. Szkoli przede wszystkim z zakresu medycyny regeneracyjnej, wykonywania zabiegów przy użyciu toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego, kolagenu, kwasu polimlekowego, hydrosksyapatytu wapnia. Właścicielka kliniki dermatologii estetycznej w Warszawie. 

1996 r. lek. med. na Akademii Medycznej w Warszawie
1997 r. ukończyła staż lekarski w Szpitalu Bielańskim
Od 2000 r. prowadzi indywidualną praktykę lekarską
2004 r. Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej PTL
2005 r. Specjalizacja z medycyny Anti-Aging w Charleroi w Belgii
Od 2010 r. właścicielka Kliniki Kwarecka, oferującej kompleksowe zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. 
Odbyła liczne kursy i szkolenia w Europie i Stanach Zjednoczonych. 

Równolegle z praktyką lekarską prowadzi działalność artystyczną. Na terenie Kliniki Kwarecka znajduje się galeria jej obrazów malarskich. Jej prace są też wystawiane na wernisażach. Ukończyła podyplomowe studia z teatrologii na Państwowej Akademii Nauk. Pasjonują ją taniec i podróże.

logo
Lubomir Lembas

Jest specjalistą chirurgii plastycznej i ogólnej, posiada tytuł doktora nauk medycznych.

Specjalizuje się w operacjach twarzy i piersi. Najczęściej wykonywanym zabiegiem na twarzy jest funkcjonalna plastyka nosa i operacje powiek. W przypadku piersi najczęściej koryguje je implantami oraz przeszczepem własnej tkanki tłuszczowej. Wykonuje też plastykę piersi i plastykę z redukcją. Przywraca też męski wygląd klatki piersiowej pacjentom z ginekomastią.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe buduje już ponad 25 lat. Początki nauki medycyny to Akademia Medyczna w Warszawie, potem 10 lat praktyki w chirurgii ogólnej, a potem kilkanaście lat w chirurgii plastycznej w akademickim ośrodku w Warszawie. Od ponad 10 lat specjalizuje się w chirurgii plastycznej estetycznej. Największe doświadczenie praktyczne zdobył w Klinice Dr Andrzeja Sankowskiego. Sporo cennej wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobył też w Sztokholmie w Akademikliniken od Prof. Per Hedena.

logo
Dr n. med. Małgorzata Uchman - Musielak

Lekarz ginekolog-położnik. 
Łączy praktykę szpitalną z pracą naukową. Stypendystka Uniwersytetu w Perugii. W 2010 uzyskała tytuł dr n. med w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Jako jedna z pierwszych w Polsce zastosowała techniki stosowane w medycynie estetycznej w leczeniu wybranych schorzeń ginekologicznych.

Prekursor operacyjnej metody przedsionka pochwy przy użyciu Vaginal Narrower. Bierze udział w międzynarodowym naukowym projekcie nad badaniami nad kwasem hialuronowym i osoczem bogatopłytkowym stosowanym w ginekologii plastycznej. 

Międzynarodowy szkoleniowiec i wykładowca z nowoczesnych procedur w ginekologii plastycznej. Główny badacz w międzynarodowym badaniu klinicznym dotyczącym diagnostyki w urazach okołoporodowych. 

Dr Uchman - Musielak jest także autorką pierwszej książki z tej dziedziny na Świecie pt. „Ginekologia Plastyczna”, wydanej w 2015 roku nakładem wydawnictwa PZWL.

logo
Magdalena Korwin

Absolwentka I WL Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację w dziedzinie okulistyki otrzymała w 2007 roku. Od 2001 roku jest starszym asystentem w Katedrze i Klinice Okulistyki WL WUM oraz Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym. 

Zajmuje się chirurgią zaćmy, jaskry, przedniego odcinka oka, chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną powiek, chirurgią oczodołów, zespołem suchego oka, w szczególności u pacjentów po przeszczepach szpiku.

Prowadzi kursy i szkolenia dotyczące miękkich soczewek kontaktowych, w szczególności soczewek terapeutycznych, zespołu suchego oka, farmakologii i farmakoterapii jaskry. 

Bierze udział w badaniach klinicznych leków oraz prowadzi badania z genetyki w ramach grantów KBN dotyczących LHON i choroby Stargardta.  

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetetycznych. Jako uzupełnienie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej powiek oraz środkowej części twarzy stosuje z powodzeniem zabiegi z zakresu medycyny estetycznej takie jak: podawanie toksyny botulinowej, wypełniacze, mezoterapia, peelingi chemiczne oraz nici liftingujące. 

Od 2018 roku trener Restylane Galderma specjalizujący się w okolicy oka i środkowej części twarzy. 

W latach 2005-2009 członek Zarządu Sekcji Soczewek Kontaktowych PTO, a od 2009 roku koordynator międzynarodowego projektu CLEER z ramienia PTO. 

Dwukrotnie zdobyła nagrodę za najlepszy projekt badawczy w konkursie „Suche oko” w latach 2005 oraz 2006. 

W roku 2012 zdobyła nagrodę „Młodego Okulisty” za projekt badawczy „Ocena dopasowania terapeutycznych silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych w obrazowaniu AS-OCT u pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Okulistyki II WL WUM”.

Jest autorem i współautorem wielu prac w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Od marca 2014 roku jest również konsultantem w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

W 2016 roku otrzymała nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za współautorstwo pracy "Next-generation sequencing of ABCA4: High frequency of complex alleles and novel mutations in patients with retinal dystrophies from Central Europe”.

Jest certyfikowanym wykładowcą European Board of Ophthalmology.

Odbyła staże naukowe m.in. na uniwersytecie w Chicago, Salzburgu oraz Pradze.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kursy z blefaroplastyki i zaawansowanych technik chirurgicznych w zakresie okuloplastyki.

logo
dr n. med. Marcin Wiśniowski

14 lat doświadczenia w zabiegach medycyny estetycznej i regeneracyjnej (laseroterapia, toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, stymulatory tkankowe, osocze bogatopłytkowe, lipofiling, nici liftingujące, liposukcja laserowa, dermatochirurgia, blepharoplastyka)

Trener w zakresie implantacji nici Silhouette Soft, stosowania polikaprolaktonu, przeszczepiania tkanki tłuszczowej oraz stosowania kwasu hialuronowego.

Uczesnik licznych szkoleń, warsztatów oraz kongrsów krajowych i zagranicznych.

logo
Monika Łącka

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej twarzy, specjalista chorób wewnętrznych, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty Aging (PTMEiAA), prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarzy Estetyki Twarzy (PTLET), wykładowca  (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Studia Podyplomowe Estetyka Twarzy, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu - Studia Podyplomowe Medycyna Estetyczna), doktorant, trener z zakresu technik stosowanych w medycynie estetycznej (zastosowania toksyny botulinowej, wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego, karboksymetylocelulozy, stymulatorów kolagenu, preparatów autologicznych i in.), certyfikowany konsultant programu LEAP (Life Eating and Performance) w zakresie nadwrażliwości pokarmowych, ekspert Off Label.

Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach w kraju i zagranicą (m.in. kongresy medycyny estetycznej w Monte Carlo, Paryżu, Rzymie, Warszawie, szkolenia master class i trainer to trainer – Paryż, Lyon, Berlin, Monachium, Werona, Warszawa). 

Współorganizator i prelegent konferencji dla lekarzy z zakresu medycyny estetycznej, autor artykułów w prasie branżowej.

W swojej praktyce zajmuje się  zagadnieniami związanymi z problemami estetycznymi twarzy i ciała, zwłaszcza medycyną regeneracyjną i anty-aging, przywracaniem harmonijnego wyglądu w sposób możliwie najbardziej bezpieczny i naturalny oraz doskonaleniem kwalifikacji zabiegowych lekarzy medycyny estetycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem unikania powikłań.

logo
Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański

Specjalista dermatolog  i alergolog. Czynny udział w konferencjach z zakresu dermatologii, alergologii i medycyny estetycznej. Redaktor 11 podręczników oraz 88 rozdziałów w monografiach  i podręcznikach medycznych. Problemami powikłań w medycynie estetycznej zajmuje się od ponad 20 lat. Członek zespołu opracowującego rekomendacje dotyczące stosowania botoksu i wypełniaczy.

Dr n. med. Piotr Niedziałkowski

Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej
Ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i oraz studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Doświadczenie medyczne uzyskał w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, w Zakładzie Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz w zakresie medycyny funkcjonalnej na licznych szkoleniach za granicą.
Były prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej „POLME”. Jest twórcą projektu dotyczącego innowacyjnego podejścia do zdrowia – Oceny Stanu Biologicznego Organizmu.

W swojej pracy łączy doświadczenie medyczne z estetycznym, dzięki czemu jego pacjenci nie tylko dobrze wyglądają, ale też są zdrowsi. Stosuje terapie i zabiegi wpływające na regenerację, a w konsekwencji na jakość skóry.
Uważa, że większość chorób wiąże się ze starzeniem się organizmu, a starzeniu można skutecznie zapobiegać. Uważa, że przed wykonaniem zabiegów medycyny estetycznej powinno się dokładnie ocenić stan układu immunologicznego oraz odżywienia i mikrobioty jelitowej. Dzięki tym informacjom można lepiej dobrać zabiegi regeneracyjne, uzyskać trwalszy i lepszy efekt.
Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i członek Francuskiego Stowarzyszenia Medycyny Prewencyjnej MEDIPREVENT.
Organizator konferencji naukowych i szkoleń z zakresu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

3. edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy:  lekarz)  lub odpis dyplomu doktorskiego**
 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

Izabela Obszańska
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Izabela Obszańska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 12250 zł każda) 24500 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 11025 zł każda) 22050 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 23500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 57/59 03-301 Warszawa BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską, e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.