Akademia medycyny estetycznej i biznesu

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny estetycznej i funkcjonalnej oraz nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia działalności oferującej usługi medycyny estetycznej.

Program obejmuje kompleksową wiedzę w obszarze medycyny estetycznej oraz z dziedziny zarządzania, prawa, marketingu i psychologii. Warsztatowy charakter większości przedmiotów gwarantuje aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz sprzyja efektywnemu podnoszeniu kompetencji zawodowych słuchaczy.

Atuty kierunku

Kompleksowy program

 • Program studiów został opracowany tak, aby dostarczyć uczestnikom wiedzy z zakresu medycyny estetycznej i funkcjonalnej oraz z zakresu zarządzania placówką medycyny estetycznej.
 • Autorami programu są eksperci Off Label - doświadczeni lekarze i uznani specjaliści w kraju i na świecie.
 • Treści przekazywane w ramach poszczególnych zajęć opierają się na najnowszych osiągnięciach medycyny funkcjonalnej i estetycznej.

Interdyscyplinarne podejście i interaktywne zajęcia

 • W ramach zajęć przewidziana jest indywidualna diagnoza kompetencji (Development Center Assessment), podczas której każdy ze słuchaczy poddany jest wnikliwej analizie poziomu swoich kompetencji oraz deficytów kompetencyjnych z dziedziny zarządzania.
 • W ramach zajęć wykorzystywane są różnorodne narzędzia i metody dydaktyczne, w tym analiza studiów przypadków, filmy instruktażowe, dyskusje grupowe z rolami i inne.
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są w małych grupach, co sprzyja efektywniejszej nauce i nabywaniu umiejętności. 

Eksperci dla praktyków

 • Wszyscy wykładowcy to wybitni eksperci z zakresu medycyny estetycznej, zarządzania, marketingu, prawa. Są to osoby posiadające szeroką i aktualną wiedzę z realizowanych zajęć oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
 • Wykładowcy współdziałają z grupą, budują pozytywny klimat i inicjują wymianę myśli oraz doświadczeń z uczestnikami. 

Wysoka jakość zajęć

 • Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach, pozwalających (w razie konieczności) na prowadzenie zajęć w systemie hybrydowym.

Pomocne materiały

 • Dostęp do zbiorów biblioteki ALK, w której znajduje się szereg baz danych zawierających specjalistyczne opracowania oraz artykuły naukowe z zakresu medycyny estetycznej oraz zarządzania.
 • Każdy z wykładowców przygotowuje materiały szkoleniowe, które udostępniane są studentom w wersji elektronicznej na specjalnej platformie.
 • Każdy z wykładowców przedstawia listę rekomendowanych lektur, artykułów i publikacji, pozwalających na dalsze samokształcenie.

Partner programu

Eksperci Off Label to wybrane grono doświadczonych lekarzy, cieszących się autorytetem w kraju i zagranicą, którzy nie tylko śledzą najnowsze osiągnięcia medycyny, lecz także czuwających nad ich weryfikacją i wdrożeniem w praktyce.

Off Label Experts to grupa pasjonatów, chcących dzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami. Aktywnie angażują się w upowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszych trendów stosowanych w medycynie funkcjonalnej i estetycznej, organizując kongresy, warsztaty i szkolenia.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są lekarze i lekarze stomatolodzy po ukończonych studiach medycznych, przygotowujący się lub wykonujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, prowadzący lub planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Studia adresowane są w szczególności do osób chcących:

 • pozyskać lub doskonalić wiedzę i kompetencje w obszarze medycyny estetycznej i funkcjonalnej, w tym wiedzę i umiejętności związane z nowoczesnymi technikami stosowanymi w medycynie estetycznej.
 • pozyskać lub poszerzyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne w pracy z pacjentami.
 • pozyskać lub poszerzyć wiedzę na tematy związane z zarządzaniem placówką oferującą usługi medycyny estetycznej.
 • pozyskać lub poszerzyć wiedzę dotyczącą prawnych aspektów prowadzenia działalności w branży medycyny estetycznej.
 • pozyskać lub udoskonalić umiejętności korzystania z różnego rodzaju technik marketingowych (w tym social media) w pozyskiwaniu klientów i w kontaktach z otoczeniem.
info

Kierownicy studiów

dr Edyta Adamczyk-Kutera

Lekarz stomatolog, Lekarz Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Ukończyła Akademię Medyczną na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym. Jest absolwentką Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej i Anti Aging, członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Była wykładowcą na Światowych Kongresach Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej w Rzymie, Kapsztadzie, Miami, Warszawie. Wzięła udział, jako wykładowca, w Konferencji Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. Prowadziła warsztaty dla lekarzy na temat roli zaburzeń bariery jelitowej i dysbiozy w etiologii chorób.

Prowadzi szkolenia z medycyny estetycznej, współpracuje z Podyplomową Szkołą Medycyny Estetycznej.

Należała do komitetu naukowego i prowadziła wykłady w ramach Kursu Medycyny Przeciwstarzeniowej organizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging.

Odbyła staż u prof. Mene w Rio de Janeiro. Była uczestnikiem konferencji naukowej zorganizowanej przez prof. Valtera Longo w Instytucie Długowieczności na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Zajmuje się medycyną funkcjonalną i oceną wieku biologicznego. Za pomocą nowoczesnych metod diagnostycznych szuka korelacji pomiędzy mikrobiotą, stanem funkcjonalnym bariery jelitowej a kondycją układu immunologicznego, stanem zdrowia i tempem starzenia.

W medycynie estetycznej specjalizuje się w zabiegach: w terapii btx dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych i przyrosłych mięśni żwaczy, w regeneracji skóry i błon śluzowych iPRF i wypełniaczami biostymulatorami.

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska

Jedna z najbardziej znanych i cenionych lekarzy dermatologów estetycznych i medycyny anti-aging w Polsce. Inicjatorka rozwoju dermatologii estetycznej w naszym kraju i w Europie.

W 1991 roku założyła klinikę VIVA-DERM, której jest właścicielką. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i profesjonalizmowi kreuje i wprowadza na polski rynek zabiegi, metody oraz techniki gwarantujące bezpieczeństwo, efekt i zadowolenie pacjentów.

Jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz podyplomowych studiów z zakresu kosmetologii. Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej, Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Była współzałożycielką Fundacji Medycy Anti-Aging, która stworzyła Międzynarodowe Centrum Kształcenia Anti-Aging. Współopracowała 2-letni program kształcenia z zakresu estetyki lekarskiej oraz medycyny anti-aging skierowany do lekarzy. 

Jest autorką licznych artykułów z zakresu estetyki lekarskiej. Wykłada na krajowych i międzynarodowych kongresach. Jest animatorką największych wydarzeń estetyki lekarskiej w Polsce. Swoje umiejętności doskonaliła na świecie m.in. w Los Angeles, Paryżu, Barcelonie, Frankfurcie i Stambule.

W medycynie estetycznej specjalizuje się w zabiegach: technikach naprawczych skóry i przeciwdziałających starzeniu, które z pasją opracowuje. Specjalizuje się także w indywidualnych programach terapeutycznych.

Program

 • MODUŁ 1: INTEGRACJA I DEVELOPMENT CENTER (INDYWIDUALNA DIAGNOZA KOMPETENCJI) - 10 godz.
 • MODUŁ 2: PODSTAWY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ - 44 godz.
 • MODUŁ 3: PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA BIZNESU MEDYCZNEGO - 10 godz.
 • MODUŁ 4: MEDYCYNA FUNKCJONALNA - 42 godz.
 • MODUŁ 5: MEDYCYNA ESTETYCZNA - 84 godz.
 • EGZAMIN KOŃCOWY: PREZENTACJA PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH - 8 godz.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198 godzin* (razem z zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu

 • soboty 10:00 – 17:30
 • niedziele 8:45 – 15:45

Terminy

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

 • Już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. n.med. Joanna Czuwara

Specjalista dermatolog, wenerolog. Uzyskała doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie twardziny układowej. Podczas stypendium podoktoranckiego w Medical University of South Carolina w USA zdobyła doświadczenie w biologii molekularnej w regulacji kolagenu w skórze w warunkach prawidłowych i patologicznych (twardzina układowa i nowotwory). Specjalista dermatolog-wenerolog. Od 2011 certyfikowany egzaminem europejskim ICDP-UEMS dermatopatolog. Od dwóch lat adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2020 uzyskała stopień dr habilitowanego nadany przez Radę Dyscypliny Nauk Medycznych WUM. Zasiada w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Prowadzi pracownię histologii i diagnozuje choroby dermatologiczne, przyczyny łysienia i zmiany nowotworowe. W ramach obecnej działalności naukowej zajmuje się zjawiskami patologicznymi w chorobach zapalnych skóry, znamionach i wczesną dermatoskopową diagnostyką czerniaka. Sprawuje opiekę nad studenckim kołem naukowym.

Czynnie uczestniczy w konferencjach dermatopatologicznych Amerykańskiego (ASDP) i Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego (IDS). Dokształca się w ośrodkach w Bostonie, Hamburgu, Graz, Londynie i Charleston. Jest wykładowcą i trenerem szkoleń z dziedziny dermatologii estetycznej SLDE, Fundacji Anti-Aging, Fenice, wykładowcą podczas międzynarodowych konferencji związanych z tematyką zabiegów estetycznych. Laureatka licznych nagród, wyróżnień oraz grantów naukowych.

Dorobek naukowy doc. Czuwary obejmuje 50 pełnych prac oryginalnych, 80 doniesień zjazdowych na konferencje krajowe i zagraniczne, ponad 40 wykładów z dziedziny dermatologii i medycyny estetycznej. Jej opinie i komentarze wykorzystywane są w czasopismach kobiecych i medycyny estetycznej.

Za swój dorobek naukowy w dziedzinie twardziny układowej podczas konferencji „VII Scleroderma Workshop” w Woods Hole otrzymała pierwszą nagrodę.

Udział w organizacjach: członek Amerykańskiego Towarzystwa Dermatopatologicznego (ADPS), Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego, Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych SLDE. Zasiada w Radzie Naukowej Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Fundacji Anti-Aging.

W zakresie medycyny estetycznej specjalizuje się w zabiegach z toksyną botulinową. Jej doświadczenie i wiedza związane z botuliną wykorzystywane są podczas licznych konferencji i warsztatów szkoleniowych. Ambasador neurotoksyny w Polsce w 2012r.

W medycynie estetycznej specjalizuje się w zabiegach:
małoinwazyjnych metodach odmładzania skóry – peelingi, leczenie zmarszczek mimicznych, wypełniacze, mezoterapia, Thermage, laser frakcyjny.

dr Iwona Radziejewska-Choma

Certyfikowany lekarz medycyny estetycznej oraz antiaging z ponad 15 letnim doświadczeniem. Absolwentka Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej przy PTL. Absolwentką Master Course in Phlebology zorganizowanego przez Baltic Society of Phlebology. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu technik podawania wypełniaczy, m.in. Radiesse, kwasu hialuronowego, nici liftingujących oraz lipolizy iniekcyjnej. Autorka artykułów naukowych w czasopismach branżowych, jak Aestehetica i Dermatologia Estetyczna

Jest członkiem WOSIAM - World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine, ESCAD - European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology, AAAM – American Academy of Aesthetic Medicine,  Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Antiaging, Polskiego Towarzystwa Dermatologii Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Baltic Society of Phlebology.

Stale doskonali swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz kongresach na całym świecie. Współpracowała z najbardziej prestiżowymi gabinetami i klinikami w Warszawie. Od 2014 roku prowadzi swoją Klinikę w Warszawie, która specjalizuje się w zabiegach regeneracyjnych, laserowych oraz antiaging. 

Tomasz Pniewski

Jest specjalistą dermatologiem, lekarzem akademickim zatrudnionym w Warszawskiej Akademii Medycznej w Klinice Dermatologii. Jako lekarz posiada duże doświadczenie kliniczne. Dermatologią estetyczną zajmuje się od wielu lat. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zabiegowej dermatologii, specjalizuje się w zabiegach „odmładzających” stosując najnowsze techniki usuwania zmarszczek materiałami wypełniającymi oraz nićmi liftingującymi. Wśród pacjentek uznaniem cieszą się zabiegi powiększania i modelowania ust, a także zabiegi z użyciem Nici APTOS oraz nici wiszące podgardlane. Razem z żoną stomatolog Katarzyną Chojnacką-Pniewską prowadzi od 1994 roku centrum medyczne INMEDICA.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

1. edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy:  lekarz)**
 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych/MBA w Polsce: kliknij TU

Izabela Obszańska
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Izabela Obszańska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 11000 zł każda) 22000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 9900 zł każda) 19800 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 20500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 57/59 03-301 Warszawa BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską, e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.