Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
acca, acca podyplomowe, studia acca warszawa

ACCA Professional on-line

Poziom
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe ONLINE
Czas trwania
18 miesięcy
Język
EN
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Online,
W weekend

O kierunku

Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Celem programu jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu organizacją. Słuchacze uzyskają wysoko cenioną wiedzę potrzebną w procesach podejmowania decyzji biznesowych wpływających na przyszłość firmy niezależnie od branży i lokalizacji.

Kwalifikacje ACCA zawierają wszystkie te elementy i są powszechnie rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym. 

Studia realizowane we współpracy z:

Partner programu, firma EY Academy of Business jest spółką stowarzyszoną ze spółką audytorską i podlega wymogom ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. w zakresie dotyczącym niezależności biegłego rewidenta. W związku z tym konieczne będzie sprawdzenie, czy istnieje jakakolwiek relacja między płatnikiem (firmą opłacającą udział kandydata w studiach "ACCA Professional„) a firmami z grupy EY. W przypadku zaistnienia zabronionej ustawowo relacji, usługa nie może być zrealizowana, chyba, że komitet audytu właściwej jednostki powiązanej z płatnikiem wyrazi zgodę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które opłacają studia prywatnie.

Adresaci studiów

Program ACCA Professional jest przeznaczony dla tych, którzy chcą osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dowolnej, interesującej ich dziedzinie gospodarki. 

alk

Koordynator merytoryczny

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych audyt wewnętrzny. Specjalistka z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec.

Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menedżer zarządzania ryzykiem. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Transferu Technologii ALK.

Korzyści dla słuchaczy

Po ukończeniu studiów słuchacze będą dobrze przygotowani do zdania egzaminów ACCA* z poziomu Professional z dobrym wynikiem za pierwszym razem. 

ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa, firmowana przez brytyjskie stowarzyszenie Association of Chartered Certified Accountants. 

Kwalifikacja ta otwiera drzwi do kariery w finansach i rachunkowości na stanowiskach takich jak: 

 • kontroler finansowy
 • financial manager, 
 • kierownik ds. raportowania, 
 • dyrektor finansowy
 • i wielu innych. 

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane również na stanowiskach niefinansowych, np. w działach HR czy marketingu. 

Uczestnicy nauczą się przekonywania w skuteczny sposób współpracowników, przełożonych, zarządu czy wreszcie właścicieli do wypracowanych przez siebie dobrych rozwiązań z wykorzystaniem zwartych i treściwych prezentacji oraz mocnych argumentów zbudowanych na podstawie profesjonalnej analizy organizacji. Zdobędą kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności do zastosowania w codziennej pracy i rozwoju biznesu, którym zarządzają lub prowadzą na własny rachunek. 

Studia obejmują zagadnienia niezbędne do rozumienia i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie każdego rodzaju i każdej wielkości. 

Uczestnicząc w studiach ACCA Professional, słuchacze otrzymują niepowtarzalną możliwość pracy w grupie i wzajemnego motywowania się w nauce, nawiązywania nowych kontaktów i bezpośredniej pracy z trenerem, jak również, przy założeniu odpowiedniego zaangażowania, dobrego przygotowania się do egzaminów.  

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez doświadczonych trenerów EY Academy of Business. W trakcie zajęć słuchacze nie tylko otrzymują profesjonalną wiedzę, ale także uczą się stosować ją w praktyce. Trenerzy uczą też najlepszych technik egzaminacyjnych, co pomaga dobrze rozplanować czas w trakcie egzaminu.  

Dodatkową korzyścią jest doskonalenie znajomości biznesowego języka angielskiego. 

*Uwaga. Aby przystąpić do egzaminu, uczestnik musi być zarejestrowany na portalu www.accaglobal.com, uiścić opłaty egzaminacyjne bezpośrednio w ACCA oraz uzyskać zwolnienia lub zdać egzaminy z niższych poziomów tej kwalifikacji. 

Program

Ramowy program studiów

 Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198*   

(razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami) 

*(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) 

 • Zajęcia integracyjne 
 • Strategic Business Leader 
 • Strategic Business Reporting 
 • Advanced Financial Management 
 • Advanced Performance Management 
 • Egzamin 

Organizacja zajęć

Studia trwają trzy semestry.  

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • soboty: 8.45-15.45;

 • niedziele: 8.45-15.45.

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ  

Wszystkie tematy będą realizowane w formie miniwykładów , studiów przypadków lub ćwiczeń. W trakcie zajęć następuje też bezpośrednie lub pośrednie odniesienie wykonywanych aktywności do kontekstu funkcjonowania uczestników. 

Zajęcia podczas studiów odbywać się będą w języku angielskim, dlatego też kandydaci na studia powinni posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum C1.  

Planowane terminy zjazdów w 1 semestrze:

Pragniemy poinformować, że program w całości (100% zajęć oraz egzaminów) zostanie zrealizowany w formule ON-LINE. Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Społeczność

Wiodący wykładowcy

alk
Martinos Martoudes, FCCA, CIA

Background 
Martinos is a BSc graduate of University of East Anglia with Accounting Major. He is a member of the ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) and of the CIA Certification (Certified Internal Auditor) from the Institute of Internal Auditors (IIA). 
 
Experience 
Since 1996, Martinos works as a Senior Trainer at the  Ernst& Young Academy of Business, in Warsaw Poland. He holds numerous training inhouse and open/public workshops on International Financial Reporting Standards (IFRS) (Basic Level), on financial  accounting, managerial accounting, financial management, performance management (basic & advanced),  and  on advanced strategic planning and analysis. 
Martinos is a very experienced lecturer of many ACCA courses, namely: (F1-Accountant in Business), F3Financial Accounting, F2- Managerial Accounting, F5-Performance Management, F9-Financial Management, P3- Business Analysis, P5-Advanced Performance Management & P1 –Governance, Risk and Ethics). He is also a trainer for CIA Part I and FFNFM (Basic & Advance Level). 
He provides trainings to external EY AoB clients, as well as to students at the SGH - Warsaw School of Economics. He has lectured extensively at the postgraduate program Executive Studies in Finance; organized in cooperation with Warsaw School of Economics. 
Martinos is also the author of training materials on various subjects e.g. on financial accounting, managerial accounting, performance management and strategic planning. 
He is also involved extensively in Train-The-Trainer programmes at the AoB.

alk
Maciej Kocon, MA. M.Sc.

Background 
Maciek is an experienced finance professional with over 12-year experience in providing advisory to Polish and European financial institutions, gained in a risk consulting division gained in KPMG in Poland. His professional interests encompass in particular the following areas: • Application of financial instruments for risk management • Asset and liability management • Accounting for financial instruments and complex financial structures • Securitisations • M&A processes and financial due diligence of financial institutions • EU regulatory frameworks related to financial institutions (CRD, EMIR, MIFID, UCITS) 
Maciek is a holder of M.Sc. In Finance and International Business obtained in 2007 from Aarhus School of Business (Aarhus University) in Aarhus, France, an M.A. in Economics from Warsaw School of Economics (Warsaw, Poland)  gained in 2004. He also holds a Certificate in Finance of EDHEC Business School (Lille, France), obtained in 204. 

Relevant Training Experience and Clients 
Maciek has a 10-year training experience in the area of accounting and valuation of financial instruments, hedge accounting, financial risk management in corporations and financial institutions, corporate finance and functioning of financial markets (debt and equity securities, funds, derivatives). Accounting-related courses provided by Maciek are conducted in accordance with IFRS and Polish GAAP. His training experience encompasses over 400 training hours. 
 
Professional Experience 
from 2017 – Contractor (EY Academy of Business, Warsaw, Poland) 
2005 – 2017 – Manager in KPMG in Poland (Risk Consulting - Financial Risk Management) 
2004 – 2005 – Treasury Products Specialist (Bank BPH S.A. (Warsaw, Poland) – Corporate Banking) 

alk
Georgia Sophocleous, FCCA, CFA

Background 
Georgia  comes from Cyprus, she is a qualified Member of ACCA and has BA in Economics and Finance from the Wartburg College in Waverly, Iowa USA. 
 
Experience 
As a Senior Trainer at EY Academy of Business I have over 16 years of professional financial training experience. Many courses were delivered for Ernst & Young staff, for Ernst & Young clients and for the Warsaw School of Economics (SGH). Those trainings have taken place in Poland, Romania, Hungary, Russia, Greece, Cyprus, Kuwait, Dubai, Qatar and Oman. 
Specialising in lecturing various ACCA papers at both the Fundamental and Professioal levels: Financial Accounting (F3), Management Accounting (F2),  Performance Management (F5), Financial Management (F9), Business Analysis and Strategic Planning (P3) and Advance Perfromance Management (P5). My ACCA students have achieved many national and worldwide top ten placings. 
Offering CFA seminars on Micro and Macro Economics section of CFA Level 1 
Providing CPA seminars on BEC areas (Economics) 
Conducting Finance for Non Financial Managers trainings at both Basic and Advanced Level. 
Training-the-Trainer programmes– developing and training new trainers. 
Developing and designing new training products and materials which are customised around the needs of clients.

Brian Connolly
Brian Connolly, BComm, ACA, ACMA, AITI

Brian graduated in 1985 from University College, Dublin, where he studied Commerce (BComm). Following graduation he trained as an accountant and auditor with  BDO and in 1989 he became a member of the Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI). Brian is also a member of the Chartered Institute of Management Accountants (ACMA) where he obtained first place in Ireland in the professional exams leading to ACMA. He is now a Fellow Chartered Accountant (FCA) and also holds the Irish Taxation Institute Qualification (AITI) 
 
For a period of 3 years he worked as an auditor in Ernst & Young Poland where he gained experience in the manufacturing, retail and distribution sectors. 
Subsequently Brian worked in Ernst & Young Academy of Business as both a trainer and developer of training programmessuch as the Executive Studies in Finance with the Warsaw School of Economics. Brian has also developed and trained comprehensive accounting programmesunder IFRS and US GAAP as well as teaching the accounting and audit papers in the ACCA professional qualification. 
Brian Connolly has been training managers and partners for Ernst Young in the Middles East in IFRS and developed training programmesunder IFRS in the region. 

Zasady rekrutacji

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

 • Zajęcia podczas studiów „ACCA Professional” prowadzone są w języku angielskim. Kandydaci winni posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum C1. 

 • IV edycja  - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to listopad 2024 roku

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski. 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich treści zawartych podczas studiów. Egzaminy odbywają się po zakończeniu każdego bloku. Dodatkowo wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do każdego bloku wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną słuchaczy.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)**

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg;

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu;

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego.

** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Olga Żochowska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 8 800 zł każda) 17 600 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 7920 zł każda) 15 840 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 17 100 zł 

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.