Koźmiński MBA dla Inżynierów 

ZASADY NABORU 

 • 44 edycja - rekrutacja trwa do 15.09.2019 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2019 roku.*
 • O przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT (pobierz przykładowe pytania: GMAT) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Test typu GMAT składać się będzie z dwóch części: matematycznej-oceniającej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analiza zadań ilościowych oraz analitycznej-sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i ocena planu działania. 
 • Wymagane jest minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE  

 • Test typu GMAT
 • Rozmowa kwalifikacyjna


Kwalifikacja na studia MBA odbędzie się w środę, 18 września 2019 r. o godz. 13.00

 • test typu GMAT w godz. 13.00-15.00,
 • rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV 
 • list motywacyjny 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI  

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa programu MBA i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 


Kontakt: 
Izabela Obszańska

Doradca edukacyjny