Zarządzanie strategiczne Zakres na kierunku zarządzanie II stopnia

ZAPRASZAM NA STUDIA 

Ideą stojącą za stworzeniem zakresu zarządzenie strategiczne była chęć podzielenia się naszą pasją, którą są organizacje, a w szczególności ich tworzenie oraz sprawianie, żeby stawały się lepszymi. Jako Katedra Strategii stworzyliśmy program, który pozwoli zrozumieć funkcjonowanie organizacji od momentu tworzenia jej idei, poprzez kształtowanie jej rozwoju, a następnie doskonalenie jej działania. Wszyscy prowadzący zajęcia w ramach tego zakresu posiadają wieloletnie i bardzo zróżnicowane doświadczenia, związane zarówno z doradztwem organizacyjnym, jak również badaniem organizacji. I tymi doświadczeniami oraz swoją wiedzą będą się z Wami dzielić tak, abyście lepiej rozumieli świat organizacji i lepiej się w nim poruszali z korzyścią zarówno dla owych organizacji, jak i dla siebie samych. A warto, gdyż prawdopodobnie większość swojego życia spędzicie z organizacjami – albo je tworząc, albo nimi zarządzając, albo w nich pracując.

dr Mirosław Sosnowski
Kierownik studiów w zakresie zarządzania strategicznego

O ZAKRESIE 

Nadrzędnym celem programu jest łączenie teorii strategii z praktyką, wspieranie rozwoju zdolności strategicznego myślenia i działania w różnych kontekstach – w firmach małych, średnich i dużych, start-upach i korporacjach, działających zarówno w branżach tradycyjnych, jak i zaawansowanych technologicznie.

Program przygotowuje uczestników do szybkiego reagowania na różnorodne i gwałtownie zmieniające się presje otoczenia. Uczestnicy uczą się, jak tworzyć innowacyjne strategie i oceniać możliwości wzrostu, zapoznają się z najnowszymi koncepcjami zarządzania strategicznego, bieżącymi wynikami badań oraz przykładami najlepszych praktyk.

Absolwenci programu mają szansę zastosowania nabytej wiedzy poprzez realizację autorskiego projektu doradczego.

ATUTY ZAKRESU 

Wraz z narastającym tempem konkurencji, innowacji i zacierającymi się granicami branż zdolność skutecznego zarządzania rozwojem firmy oraz tworzenia innowacyjnych strategii stają się kluczem do sukcesu.

Program zakresu zarządzanie strategiczne zapewnia wgląd w praktykę przekształcania idei w sukcesy rynkowe. Koncentruje się na obszarach kluczowych dla realizacji strategii: kierunkach i sposobach wzrostu, tworzeniu innowacyjnych modeli biznesowych, analizie finansowej i wycenie projektów biznesowych, negocjacjach, zagadnieniach związanych z wizerunkiem, reputacją, przewagą konkurencyjną firmy oraz przywództwem.

Program daje uczestnikom możliwość dyskusji i pracy nad strategicznymi zagadnieniami, z którymi mierzą się współczesne organizacje i osoby nim zarządzające.  

ADRESACI 

Program przeznaczony jest dla osób, którzy wiążą swoją przyszłość z zarządzaniem firmami lub ze świadczeniem usług doradczych. A zatem z uczestnictwa w programie w największym stopniu skorzystają studenci, którzy chcą założyć własne firmy, zrobić karierę w świecie korporacji, będą przejmować zarządzanie firmami rodzinnymi lub też planują zostać konsultantami.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

IDEA UKŁADU PROGRAMU


Każdy z przedmiotów zakresu zarządzanie strategiczne oferuje praktyczną wiedzę i daje możliwość zdobycia umiejętności, jak radzić sobie z dylematami rozwoju i wzrostu firm z różnych perspektyw. Studenci ściśle współpracują z wykładowcami i kolegami, analizując i rozwiązując konkretne problemy. 

Absolwenci programu wchodzą w zawodowe życie, posiadając umiejętności analityczne potrzebne do identyfikacji, tworzenia ram i rozwiązywania złożonych problemów biznesowych. Będą również dobrze przygotowani do podejmowania ważnych decyzji biznesowych w niepewnym i szybko zmieniającym się otoczeniu.

WYBRANE PRZEDMIOTY 

Tworząc program, założyliśmy, że będzie on funkcjonował w trzech blokach tematycznych:


1. Wybory strategiczne – przedmioty w ramach tego bloku są poświęcone podejmowaniu głównych wyborów związanych z formułowaniem strategii i określaniem modelu biznesowego. Student otrzymuje także wiedzę z zakresu marketingu oraz finansów, tak aby podejmowane wybory strategiczne dobrze wpisywały się w kontekst rynkowy, uwzględniały istniejące ryzyka oraz zapewniały osiągnięcie założonych korzyści dla organizacji.

2. Rozwój organizacji – przedmioty w ramach tego bloku są poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem rozwojem organizacji. Oprócz pokazania, na czym polega specyfika zarządzania korporacjami, studenci uzyskają również wiedzę, jak rozwijać firmę poprzez umiędzynarodowienie jej działalności oraz procesy fuzji i akwizycji, a także tworzenie aliansów strategicznych. Istotnym uzupełnieniem tych procesów są również umiejętności w zakresie negocjacji, w szczególności tych, które mają wymiar międzynarodowy i międzykulturowy.

3. Technologia i ludzie – przedmioty w ramach tego bloku mają dać studentowi wiedzę z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii na użytek tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych oraz skuteczniejszego konkurowania na rynku. Równie ważne co technologia jest wskazanie, jak można podnosić konkurencyjność firmy na poziomie przywództwa i miękkich elementów zarządzania. Biorąc pod uwagę powyższy układ bloków tematycznych, „spięciem” zakresu jest przedmiot projekt doradczy. Celem tego przedmiotu jest zrealizowanie przez studentów autorskiego projektu doradczego, w ramach którego następuje aplikacja zdobytej wiedzy i umiejętności w celu rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego w konkretnej organizacji.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Strategia biznesu – budowanie przewagi konkurencyjnej
 • Strategie korporacji
 • Strategie umiędzynarodowienia firmy
 • Strategie i modele e-biznesu
 • Marketing strategiczny
 • Finanse strategiczne
 • Negocjacje strategiczne
 • Zarządzanie w warunkach zmiany w organizacji
 • Zarządzanie wizerunkiem i reputacją
 • Przywództwo
 • Projekt doradczy

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr Mirosław Sosnowski

Wykładowca oraz konsultant specjalizujący się w realizacji projektów doradczych, prowadzeniu audytów organizacyjnych, opracowywania ekspertyz i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów w obszarach strategii organizacji, modeli biznesowych, rozwiązań strukturalnych oraz procesowych, kultury organizacyjnej oraz systemów oceny i motywacji z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Od roku 1996 pracuje w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego. Oprócz prowadzenia zajęć zajmuje się promocją prac magisterskich oraz ponad 200 projektów doradczych (restrukturyzacyjnych i biznesplanów) przygotowywanych na studiach MBA.
Jako niezależny konsultant zrealizował ponad 100 projektów doradczych z zakresu opracowywania strategii, zmian strukturalnych i procesowych, podnoszenia efektywności działania prowadzonych dla szerokiego spektrum organizacji zróżnicowanych ze względu na ich charakter działania (komercyjnych i niekomercyjnych), wielkość, sektor działania, pochodzenie kapitału i formę właścicielska. Współzałożyciel dziewięciu inicjatyw biznesowych o charakterze komercyjnym i non-profit.