Zarządzanie projektami Zakres na kierunku zarządzanie II stopnia

ZAPRASZAM NA STUDIA 

W dzisiejszym świecie, w którym jedyną stałą jest zmiana, wartość skutecznego zarządzania projektami znacznie wzrasta. Biznes potrzebuje ludzi, którzy są w stanie zaplanować unikatowe przedsięwzięcia, przeprowadzić je w sposób efektywny, a następnie wdrożyć ich efekty z sukcesem, dbając jednocześnie o relacje w zespole projektowym, a także o bezpieczeństwo organizacji i zarządzanie ryzykiem.

Dlatego zapraszam Państwa do rozpoczęcia kariery w obszarze zarządzania projektami. Wierzę w to, że umiejętności nabyte podczas studiów w tym zakresie pozwolą na zbudowanie dobrej bazy wiedzy i kompetencji do dalszego rozwoju zawodowego.

dr Patrycja Sznajder
Kierownik studiów w zakresie zarządzania projektami

O ZAKRESIE 

Praca kierownika projektów wymaga wszechstronnych umiejętności – zarówno z zarządzania, jak i dziedzin pokrewnych. Wychodząc temu naprzeciw oferujemy Państwu nowoczesny program, w którym mogą Państwo zdobyć konkretne kompetencje w obszarze zarządzania projektami (jak zarządzanie finansami, techniki i narzędzia zarządzania projektami, zarządzanie ryzykiem), jak również kompetencje wspierające pracę kierownika projektu (zarządzanie zmianą, budowanie zespołów projektowych, zarządzanie projektami na poziomie strategicznym).

Oferujemy zajęcia zarówno z tzw. „metod tradycyjnych”, jak również z coraz bardziej powszechnych zwinnych metod zarządzania projektami, dzięki czemu, po ukończeniu studiów, będą Państwo mogli tworzyć własne metody kierowania projektem na bazie już poznanych.

Uzupełnieniem programu są zajęcia przygotowujące do skutecznego korzystania z narzędzi informatycznych w pracy kierownika projektu, a dla osób, które będą chciały podejść do egzaminu oraz dla tych, którzy będą chcieli powtórzyć materiał i utrwalić wiedzę oferujemy unikatowy kurs powtórkowy do egzaminu PMI (CAPM), aby zwiększyć Państwa szansę na zdanie go z sukcesem.

ATUTY ZAKRESU 

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców z ALK oraz praktyków zarządzania projektami posiadających bogate, udokumentowane doświadczenie w kierowaniu dużymi projektami. Wykładowcy-praktycy są nie tylko członkami Project Management Institute oraz innych akredytowanych stowarzyszeń praktyków zarządzania projektami. Mają także bogate portfolio doświadczeń trenerskich, doradczych oraz badawczych. W związku z tym można śmiało powiedzieć, że świat zarządzania projektami nie ma przed nami żadnych tajemnic. Program konsultowaliśmy z szerokim gronem ekspertów i pracodawców oraz stale go uaktualniamy, włączając do zajęć wiele nowości. Sami też dokształcamy się regularnie na różnych szkoleniach i konferencjach. Lubimy ze sobą współpracować co sprawia, że atmosfera na zajęciach pozwala na przyswajanie wiedzy w komfortowy sposób. 

ADRESACI 

Studia przygotowują do pełnienia roli nie tylko kierownika projektów i członków zespołów projektowych, ale również dają kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania projektami, konsultingu i zarządzania zespołem. 

Przykładowe stanowiska, które mogą obejmować absolwenci to: członkowie zespołów projektów, analitycy biznesowi, kierownicy projektów, pracownicy działów i biur projektów, analitycy procesów, kierownicy programów i portfeli projektów.

W samym programie nie zabrakło też treści, które w znaczny sposób wzbogacą portfolio kompetencji osób, które zajmują się innymi obszarami. Na studia zapraszamy zatem także właścicieli firm, twórców start-upów, pracowników działów pracujących projektowo (marketing, badania i rozwój, HR, IT, inwestycje, zamówienia publiczne i innych), a także wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania projektami.

PARTNERZY STUDIÓW 

Zakres jest realizowany we współpracy z następującymi organizacjami:

1. Project Management Institute Poland Chapter

Misją PMI PC jest rozwijanie centrum najlepszych praktyk zarządzania projektami, dzięki podejmowaniu wielu regionalnych i krajowych inicjatyw i szerzeniu świadomości w tym obszarze. Firma promuje wysokie standardy zarządzania projektami, wspiera budowanie bazy wiedzy oraz kontaktów w środowisku kierowników projektów, programów i portfolio, a także angażuje się w wiele inicjatyw CSR – społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie siłami wolontariuszy upowszechnia wiedzę o zarządzaniu projektami lub dostarcza innych potrzebnych otoczeniu wartości i aktywności. 

Studia przygotowują absolwentów do zdania pierwszego egzaminu z zarządzania projektami – CAPM.

Więcej szczegółow


W ramach studiów są realizowane dwa bloki zajęciowe obejmujące zagadnienia związane z egzaminem CAPM:

 • metodyki zarządzania projektami PMI PMBok
 • specjalny blok 30-godzinny (na studiach stacjonarnych) lub 20-godzinny (na studiach niestacjonarnych) służący tylko przygotowaniu do egzaminu.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych wykładowców z ALK oraz praktyków zarządzania projektami, posiadających bogate udokumentowane doświadczenie w kierowaniu dużymi projektami. Wykładowcy-praktycy są członkami Project Management Institute.

 

2. AgilePMO 

Grupa pasjonatów zarządzania projektami oraz nowych form zarządzania zespołami i organizacjami, która wydobywa z siebie nawzajem to co najlepsze w celu tworzenia rozwiązań, które mają znaczenie – specjalizuje się w tranzycjach i transformacjach, w tym transformacjach Agile.  

 

 

3. WHITECOM Project Experience 

Firma szkoleniowo-konsultingowa specjalizująca się w realizacji dostosowanych do potrzeb Klienta zintegrowanych usług w zakresie zarządzania projektami i portfelem projektów. Pełny proces współpracy z Klientem obejmuje usługi: audytu, doradztwa, narzędzi, mentoringu, rekrutacji/HR oraz szkolenia, w tym również przygotowujące do certyfikacji PMI®. WHITECOM Project Experience jest także organizatorem Konferencji Portfolio Experience, jedynego w Polsce wydarzenia o tematyce z obszaru zarządzania portfelem projektów i PMO. 

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 • W ramach studiów magisterskich oferujemy nie tylko zdobycie dyplomu, ale także zdobycie rozpoznawalnej certyfikacji biznesowej CAPM.
 • Naszym studentom umożliwiamy zdobycie nowoczesnej, aktualnej wiedzy w zakresie zarządzania projektami, którą pozyskujemy z praktyki, jak również konferencji i szkoleń, w których cyklicznie uczestniczymy.
 • Oprócz tzw. „tradycyjnego” podejścia zarządzania projektami uczymy też zwinnego. Nie ograniczamy się do jednego z nich, ponieważ wierzymy, że skuteczny kierownik projektu powinien być elastyczny i mieć szerokie portfolio narzędzi. W przypadku zainteresowania możemy zorganizować dodatkowe (częściowo odpłatne) szkolenia z wybranych elementów zarządzania projektami i podejść metodycznych.
 • Większość zajęć prowadzimy w formie warsztatów, a także oferujemy zajęcia w formie sprawdzonych gier symulacyjnych i projektowych, w czasie których uczestnicy będą mogli nie tylko wiele się nauczyć, ale także na własnym przykładzie doświadczyć i odkryć swoje kompetencje w obszarze zarządzania projektem.
 • Uczymy rzeczy przydatnych i praktycznych. Dajemy narzędzia do zastosowania w praktyce już następnego dnia po zajęciach.
 • Nie zapominamy, że nie samym zarządzaniem projektami człowiek żyje, dlatego wskazujemy też inne ważne obszary, jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie zespołem oraz zarządzanie zmianą, które należy rozwijać.
 • W ramach seminarium magisterskiego oferujemy wsparcie przy prowadzeniu badań wszystkich obszarów zarządzania projektami i dziedzin pokrewnych. Prace naszych studentów zdobywają nagrody i są podstawą do publikacji.
 • Służymy doradztwem dla studentów w zakresie wyboru ścieżki zawodowej i budowania kariery w obszarze zarządzania projektami. 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Absolwenci znajdą zatrudnienie nie tylko we wszystkich dużych firmach, w których pracuje się w sposób projektowy (banki, firmy ubezpieczeniowe, IT, firmy budowlane, farmaceutyczne), ale także w mniejszych, gdzie mogą od podstaw tworzyć start-upy zarządzane projektowo.

Zarządzanie projektami jako sposób działania coraz częściej stosowane jest także w administracji oraz na styku administracji i biznesu, np. przy pracy w zamówieniach publicznych. Mamy też absolwentów z doświadczeniem w NGO’s. 

Stanowiska, na których mogą pracować absolwenci zakresu zarządzanie projektami to: członkowie zespołów projektów, analitycy biznesowi, kierownicy projektów, pracownicy działów i biur projektów, analitycy procesów, kierownicy programów i portfeli projektów.

WYBRANE PRZEDMIOTY 

W ramach studiów są realizowane dwa bloki zajęciowe obejmujące zagadnienia związane z egzaminem CAPM:

 • metodyki zarządzania projektami PMI PMBok
 • specjalny blok 30-godzinny (na studiach stacjonarnych) lub 20-godzinny (na studiach niestacjonarnych) służący tylko przygotowaniu do egzaminu: powtórka do egzaminu PMI


Pozostałe przedmioty w ramach zakresu to:

 • Finanse i kontroling w projektach
 • Narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Zarządzanie zmianą
 • Komunikacja i zarządzanie zespołem projektowym
 • Metodyki zarządzania projektami – metodyki zwinne
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania projektami

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr Patrycja Sznajder

Ekspertka ds. zarządzania projektami. Kierownik projektu z wieloletnim doświadczeniem. Posiada długoletnie doświadczenie szkoleniowe i doradcze. Ukończyła studia magisterskie na dwóch kierunkach: zarządzaniu oraz prawie. Jej praca doktorska pt. „Wpływ strategii zarządzania projektami na ich efektywność” dotyczyła wpływu wybranego sposobu prowadzenia projektów na efekty projektu. Stypendystka Santander Universidades w programie Executive Management w University of California (UCLA Anderson School of Management). Członkini wielu rad i grup projektowych. W latach członkini 2014-2019 Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada certyfikat Prince2 Foundation i Practitioner.