Zarządzanie kapitałem ludzkim Zakres na kierunku zarządzanie II stopnia

O ZAKRESIE 

Celem studiów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim jest uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu kierowania ludźmi w różnych organizacjach. Kapitał ludzki i kapitał społeczny są zasobami strategicznymi, dynamicznymi, które nie dają się imitować, dlatego zawsze będą ważne w każdego typu organizacji. Kompetencje zdobyte na kierunku zarządzanie w zakresie kierowania ludźmi są potrzebne każdemu pracownikowi, niezależnie od jego miejsca pracy (produkcja, usługi, administracja) i miejsca w organizacji (stanowiska kierownicze i wykonawcze). Realizowane przedmioty będą dotyczyć wielu zagadnień związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, takich jak rekrutacje i selekcja, szkolenia i rozwój czy zarządzanie wynikami. Tradycyjne przedmioty HR-owe zostaną uzupełnione przez zajęcia dotyczące technologii w HR (systemy informatyczne, media społecznościowe, sztuczna inteligencja). Duża część zajęć prowadzonych jest metodami aktywnymi takimi jak: analiza przypadków, debata oksfordzka, inscenizacje, dyskusje, testy itp., co czyni tematykę zajęć ciekawą dla każdego. Ponadto niektóre zajęcia będą prowadzone przy współpracy z firmami takimi jak Grupa Pracuj, ORACLE, Randstad i Deloitte.

W marcu 2020 r. Society for Human Resource Management (SHRM) uznało, że zakres zarządzanie kapitałem ludzkim prowadzony w ALK na kierunku zarządzanie jest dostosowany do przewodnika i szablonów programu nauczania HR SHRM. SHRM to profesjonalne amerykańskie stowarzyszenie HR mające na celu promowanie zawodów związanych z HR oraz umożliwianie nieustannej edukacji, certyfikacji i networkingu swoim członkom.

ATUTY ZAKRESU 

 • Wykładowcy z bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania na wszystkich szczeblach organizacji
 • Spotkania z doświadczonymi menedżerami
 • Zajęcia dydaktyczne oraz warsztaty z udziałem praktyków
 • Dodatkowe warsztaty pogłębiające kompetencje w kierowaniu ludźmi
 • Możliwość udziału w projektach badawczych

ADRESACI 

Zakres zarządzanie kapitałem ludzkim jest adresowany do osób planujących swoją przyszłość jako menedżerowie działów, zespołów lub całych organizacji, jak również zamierzających rozwijać swoją karierę w działach personalnych firm lub firmach doradczych związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Z tego zakresu mogą skorzystać również osoby z wizją założenia własnego start-upu lub pracy w firmie rodzinnej. 

PARTNERZY STUDIÓW 

Partnerami merytorycznymi zakresu są:

Deloittemiędzynarodowa firma doradcza świadcząca usługi z zakresu: audytu, rachunkowości, doradztwa podatkowe, prawnego i finansowego i zarządzania.

Grupa Pracuj właściciel najbardziej rozpoznawalnych marek rekrutacyjnych: Pracuj.pl w Polsce oraz Rabota.ua na Ukrainie. W obszarze rozwiązań technologicznych oferowanych w modelu SaaS (Software as a Service) oferuje system ATS eRecruiter, który od lat wspiera firmy w prowadzeniu skutecznej rekrutacji.


ORACLE amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi przedsiębiorstw, a w szczególności systemów zarządzania bazą danych.

Randstad globalny lider branży HR specjalizujący się w usługach doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

 

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • najważniejszych pojęć i koncepcji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod ich kształtowania 
 • technik i narzędzi kierowania ludźmi
 • oceny stanu zarządzania ludźmi w organizacjach i instytucjach oraz ustalania priorytetów w podejmowanych działaniach
 • wzajemnego oddziaływania procesów zarządzania ludźmi i strategii organizacji
 • metod i technik pozyskiwania i zwalniania pracowników, okresowej oceny oraz motywowania i wynagradzania pracowników, coachingu i mentoringu
 • Employer i Personal Brandingu
 • zarządzania rozwojem pracowników i ich karierą

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Po ukończeniu zakresu zarządzanie kapitałem ludzkim można podjąć pracę jako:

 • HR Manager/ Director
 • HR Business Partner
 • Operations Manager
 • Sales Manager/ Director
 • Business Development Manager
 • Business Unit Manager
 • Headhunter
 • Ekspert w firmie konsultingowej
 • Specjalista w firmie szkoleniowej
 • Freelancer

WYBRANE PRZEDMIOTY 

 • Pozyskiwanie i zwalnianie pracowników. Employer i Personal Branding (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Wycena pracy – ocenianie pracowników – zarządzanie przez cele (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Zarządzanie rozwojem i karierą. Coaching i mentoring (warsztaty z udziałem praktyków).
 • Strategia ZZL i controlling personalny (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Szkolenia i rozwój, zarządzanie talentami
 • Zarządzanie relacjami pracowniczymi (konflikt, zmiana, komunikacja) 
 • Zarządzanie wynikami i projektowanie stanowisk
 • Globalny HR i zespoły wirtualne
 • Technologia w HR (systemy, media społecznościowe, sztuczna inteligencja)

KIEROWNIK STUDIÓW 

prof. ALK dr hab. Paweł Korzyński

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ALK. W latach 2011-2013 realizował grant badawczy na Harvard University. Od 2015 rok współpracuje z INSEAD Business School w zakresie badań technostresu. Ekspert z zakresu przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi. Jego zainteresowania naukowe obejmują również internetowe sieci społecznościowe, w tym wykorzystanie mediów społecznościowych do wywierania wpływu, oraz strategie start-upów.
Z jego wiedzy korzystają zarówno korporacje, jak i firmy z sektora MŚP. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa i internetowych sieci społecznych w czasopismach takich jak International Journal of Manpower, European Management Journaal, Journal of Managerial Psychology, Business Horizons, Management Decision czy Harvard Business Review.