Zarządzanie przedsiębiorstwem Zakres na kierunku zarządzanie I stopnia

Dzień otwarty – 5 września, sobota, godz. 12:00
Szanowni Państwo, najbliższy dzień otwarty odbędzie się w formule online na naszym profilu facebookowym: facebook.com/kozminski.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zarządzaniu przedsiębiorstwem: zarówno własną firmą, np. start-upem, lub firmą rodzinną, jak i firmami z sektora MŚP.

ADRESACI 

Propozycję wyboru zakresu zarządzanie przedsiębiorstwem kierujemy przede wszystkim do osób, które:

 • prowadzą lub zamierzają prowadzić własną firmę, np. start-up
 • są lub chciałyby być liderami projektów lub przedstawicielami firm zagranicznych
 • są lub planują zostać specjalistami średniego szczebla w przedsiębiorstwach i administracji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Jako student otrzymasz:

  Wiedzę na temat:

 • zarządzania
 • teorii organizacji
 • nowych trendów w zarządzaniu – na podstawie studiów przypadków

  Umiejętności w zakresie:

 • zarządzania zespołami międzykulturowymi/różnorodnością kulturową
 • zarządzania finansami
 • zarządzania projektami
 • zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie
 • zarządzania innowacjami 

  Kompetencje w zakresie:
 • narzędzi analizy organizacyjnej
 • zachowań organizacyjnych – w tym przywództwa i podejmowania decyzji
 • systemów informacyjno-decyzyjnych
 • negocjacji

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Absolwenci zakresu zarządzanie przedsiębiorstwem będą mogli podjąć pracę:

 • we własnej firmie, np. start-upie
 • w firmie rodzinnej
 • jako liderzy projektów lub przedstawiciele firm zagranicznych
 • jako specjaliści średniego szczebla w przedsiębiorstwach i administracji

Czy wiesz, że każdy student naszej Akademii otrzymuje darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej LinkedIn Learning oraz do e-gazety i platformy wiedzy "Financial Times"...

WYBRANE PRZEDMIOTY 

 • Nowe trendy w zarządzaniu – studia przypadków
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie zespołami międzykulturowymi
 • Zarządzanie finansami
 • Negocjacje
 • Zarządzanie projektami
 • Narzędzia analizy organizacyjnej
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie innowacjami
 • Systemy informacyjno-decyzyjne