Przedsiębiorczość Zakres na kierunku zarządzanie I stopnia

Zobacz film PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Dzień otwarty – 5 września, sobota, godz. 12:00
Szanowni Państwo, najbliższy dzień otwarty odbędzie się w formule online na naszym profilu facebookowym: facebook.com/kozminski.

ZAPRASZAM NA STUDIA 

Przedsiębiorczość w dzisiejszych czasach zajmuje coraz ważniejszą pozycję. Z jednej strony, rozwija się ruch start-upowy, czyli zjawisko powstawania nowych spółek technologicznych, które poświęcają się budowaniu innowacyjnych produktów i usług (takich jak Twitch, Mikser, Musical.ly/ TikTok, Revolut i inne). Z drugiej strony, coraz więcej osób chce mieć większą kontrolę nad tym, jak, z kim i gdzie pracują. To sprawia, że coraz więcej osób woli pracować na własny rachunek niż pracować u kogoś.

W Europie, w tym i w Polsce, istnieje również duża grupa firm rodzinnych. Spadkobiercy tych firm są dobrze przygotowani do pracy w roli przedsiębiorców, ale często potrzebują bardziej usystematyzowanej wiedzy na temat prowadzenia firmy czy pracy właściciela. Takie osoby często nie czują się dobrze w roli pracownika na etacie, są przyzwyczajone do elastycznego czasu i formy pracy.

Nasze studia skierowane są właśnie do takich osób: jeśli chcesz mieć poczucie autonomii, nie czuć się zależnym od innych, samemu decydować o tym, jak, kiedy, z kim i po co pracujesz – warto rozważyć karierę przedsiębiorcy, a w tym również wybór naszych studiów.

 

dr Piotr Kaczmarek-Kurczak
Kierownik studiów

O ZAKRESIE 

Celem zakresu przedsiębiorczość jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy  przedsiębiorcy, np. nauczenie się tzw. „czujności przedsiębiorczej”, czyli rozpoznawania popytu na rynku na różne produkty i usługi oraz poszukiwania nisz rynkowych. Jako student nauczysz się metod projektowania biznesu oraz tworzenia oferty rynkowej. Poznasz proces wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.

Zdobędziesz umiejętności związane zarówno z organizacją własnego biznesu, jak i pozyskiwaniem do niego partnerów, pieniędzy, informacji, technologii i innych niezbędnych zasobów. Poznasz terminologię używaną zarówno przez start-upy, jak i przez doświadczonych przedsiębiorców. Rozwiniesz umiejętność zapewnienia swojemu biznesowi równowagi finansowej i organizacyjnej.

ATUTY ZAKRESU 

Największym atutem zakresu przedsiębiorczość jest program studiów stworzony na bazie doświadczeń zdobytych w programach rozwoju przedsiębiorczości, realizowanych w Warszawie i nie tylko. W ciągu ostatnich lat w programach takich jak Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych czy Stołeczne Forum Przedsiębiorczości wzięło udział łącznie kilkuset przedsiębiorców.

Program kształcenia opiera się na wielu doświadczeniach własnych oraz najnowszej literaturze dotyczącej przedsiębiorczości, dzięki temu w programie uwzględnionych jest wiele kwestii, które na ogół nie pojawiają się w typowych programach studiów (np. kwestie konfliktów w zespołach założycielskich start-upów, nadzór rodziny nad firmą rodzinną, rozwiązywanie konfliktów pomiędzy spadkobiercami firm rodzinnych czy działanie firmy na lokalnym rynku). 

ADRESACI 

Propozycję wyboru zakresu przedsiębiorczość kierujemy do osób, które chcą:

 • założyć własny biznes – mały lub średni
 • pracować lub samemu założyć firmę technologiczną (start-up) i zrozumieć, jak działa rynek innowacji w Polsce i na świecie
 • wziąć udział w zarządzaniu rozwojem istniejącej firmy rodzinnej lub zamierzają przejąć ją w przyszłości
 • doradzać przedsiębiorcom (w tym start-upom i firmom rodzinnym) i lepiej zrozumieć mechanizmy przedsiębiorczości

Czy wiesz, że każdy student naszej Akademii otrzymuje darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej LinkedIn Learning oraz do e-gazety i platformy wiedzy "Financial Times"...

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Jako student tego zakresu zyskujesz pewność siebie oraz świadomość, na czym polega praca przedsiębiorcy. Poznajesz wolność wyboru: możesz wybierać pomiędzy pracą na etacie i pracą na własny rachunek. 

Jeśli wywodzisz się z rodziny przedsiębiorców, to uczysz się, jak rozwiązywać typowe problemy związane z przejmowaniem biznesu od rodziców, prowadzeniem go samodzielnie lub we współpracy z innymi członkami rodziny. Osoby, które nie mają przedsiębiorców w swojej rodzinie, poznają specyfikę ich pracy i uczą się, jak samodzielnie stać się profesjonalnym przedsiębiorcą.

Jeśli planujesz pracę w start-upie, poznajesz, na czym polega rozwijanie go oraz jak wyglądają relacje z inwestorami i partnerami.

    PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

    Absolwenci zakresu przedsiębiorczość będą przygotowani do:

    • prowadzenia własnej firmy, np. start-upu
    • przejęcia firmy rodzinnej
    • pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach

    Nawet jeśli nie zamierzasz na razie zakładać własnej firmy, znajomość problemów przedsiębiorczości daje Ci wybór. Osoby przedsiębiorcze, rozumiejące na czym polega biznes, są obecnie bardzo poszukiwane w każdej firmie.

    PRZEDMIOTY ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

    • Warsztaty przedsiębiorczości I – kreatywność i innowacje
    • Warsztaty przedsiębiorczości II – modele biznesu
    • Rozwój firmy rodzinnej I i II
    • Finansowanie przedsięwzięć biznesowych i wsparcie przedsiębiorczości przez fundusze
    • Biznes w środowisku lokalnym
    • Przedsiębiorczość internetowa
    • Przedsiębiorczość międzynarodowa
    • Marketing w małym przedsiębiorstwie
    • Budowanie relacji z otoczeniem
    • Prawo podatkowe przedsiębiorców

    KIEROWNIK STUDIÓW 

    dr Piotr Kaczmarek-Kurczak

    Doradca biznesowy, przedsiębiorca, mentor i badacz. Specjalizuje się w problemach umiędzynarodowienia, przedsiębiorczości, komercjalizacji i transferu wiedzy. Prowadził doradztwo i szkolenia dla wielu instytucji zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości w Polsce, m.in. Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA w Warszawie i Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii. Jest ekspertem w Krajowym Klastrze Medycznym MedSilesia. Współpracuje od kilku lat z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach. Mentor w programie akceleracyjnym Kozminski Venture Lab.

    Regularnie publikuje artykuły w dodatku psychologicznym „JA-MY-ONI” magazynu Polityka na temat psychologii przedsiębiorczości i biznesu.